مشاوره کنکور idnovinتام لند 1400paresh-jambandimoallefتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

آخرین آمار داوطلبان سهمیه کنکور (مناطق – شهدا – ایثارگران – هیئت علمی)

آمار ثبت نام و قبولی داوطلبان سهمیه های کنکور سراسری

آمار ثبت نام و قبولی داوطلبان سهمیه های کنکور

پی سی کنکور : این روزها سهمیه های کنکور حاشیه های زیادی به دنبال داشته است، کش و قوس های سهمیه های کنکور سراسری همچنان ادامه دارد حاشیه هایی که گاه حکایت از ارائه تسهیلات بیشتر به فرزندان اعضای هیئت علمی و تسهیلات کمتر به خانواده ایثارگران است، در برخی موارد منتقدان تمام سهمیه ها را زیر سوال برده اند. قصد داریم در این مطلب آخرین آمار تعداد داوطلبان سهمیه های کنکور همچون سهمیه های مناطق،خانواده شهدا،ایثارگران ، رزمندگان و هیئت علمی را بررسی خواهیم کرد.

 

قبولی 124 هزار و 249 نفر قبولی سهمیه شهدا و ایثارگران در کنکور سال های 93-97

جدیدترین آمار سازمان سنجش آموزش کشور نشان می دهد از سال ۹۳ تا ۹۷، در مجموع ۱۲۴ هزار و ۲۴۹ نفر با سهمیه خانواده شهدا و ایثارگر وارد دانشگاه شدند و هفت هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی نیز از تسهیلات انتقال بهره بردند.

تازه ترین آماری که سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار داده است نشان می دهد که فرزندان اعضای هیئت علمی هر سال بر اساس تعداد مشخصی منتقل شده یا تغییر رشته داده اند.

تعداد ثبت نام کننده و تعداد پذیرفته شده در آزمون سراسری سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ به تفکیک نوع سهمیه اعلام و در سنوات ذکر شده سهمیه ایثارگران در آزمون سراسری تغییر یافته است.

 

سال 93 ؛اجرا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

در سال ۹۳ برای اولین بار قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا و ایثارگران شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بالا جزء سهمیه ایثارگران محاسبه شد.

طبق این قانون، ظرفیت اختصاصی به این داوطلبان ایثارگر ۲۰ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل بود و حد نصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمام رشته های زیر پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(رشته هایی که در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود) و ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته ها بود.

 

سال 94 ؛اصلاح و افزایش سهمیه ایثارگران 

در سال ۹۴ ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاحیه ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب چهارم اسفندماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی اجرا شد.

بر اساس این قانون، سهمیه ایثارگران از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حد نصاب نمره برای داوطلبان ایثارگر در تمام رشته محل ها ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد تعیین شد و در سال ۹۵ همانند سال ۹۴ اقدام شده است.

 

سال 96 ؛ایجاد سهمیه 5 درصدی ایثارگران

در سال ۹۶ با توجه به تصویب ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه چهارم اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد اختصاصی به داوطلبان ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان طبق این قانون پنج درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به داوطلبان ایثارگر شامل جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، با حد نصاب ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد اختصاص یافت.

همچنین طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون یاد شده، خالی مانده ظرفیت ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت، به این دسته از داوطلبان ایثارگر اختصاص داده شد. در حالی که در سنوات قبل خالی مانده ظرفیت ایثارگران به سایر داوطلبان اختصاص یافت.

در سال ۹۷ و ۹۸ نیز مانند سال ۱۳۹۶ اقدام شده است.

آمار داوطلبان سهمیه کنکور (مناطق - شهدا - ایثارگران - هیئت علمی

آمار ثبت نام و قبولی تعداد سهمیه های مناطق ، خانواده شهدا ،ایثارگر ،رزمندگان در کنکور سراسری

چهار جدولی که در ادامه به آن اشاره می شود نشان دهنده میزان ثبت نام و قبولی داوطلبان مناطق و شاهد و ایثارگران در کنکور سراسری سال های ۹۳ تا ۹۷ است.

 • ذکر این نکته اهمیت دارد که آمار سال ۹۸ توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دست بررسی است و هنوز منتشر نشده است.

آمار ثبت نامی های سهمیه های کنکور سراسری* این جدول، تعداد داوطلبان ثبت نام کننده به تفکیک سهمیه ها را نشان می دهد. در ردیف مناطق تعداد کل داوطلبان کنکورهای سراسری سال های ۹۳ تا ۹۷ و در ادامه جدول به تعداد داوطلبان ثبت نام کننده از خانواده شهدا، ایثارگر و رزمندگان را نشان می دهد.

 

آمار پذیرفته شدگان سهمیه های کنکور

* بر اساس این جدول، تعداد داوطلبان پذیرفته در سال های ۹۳ تا ۹۵ به تفکیک مناطق و سهمیه ها مشخص شده است.


آمار سهمیه های ثبت نامی کنکور سراسری

تعداد سهمیه های قبولی کنکور

با توجه به تغییر سهمیه ها در سال ۹۶ و اجرای این تغییر در سال ۹۷ جدول بالا میزان پذیرش داوطلبان را بر اساس سهمیه نشان می دهد و به طور کلی ۱۲۴ هزار و ۲۴۹ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران در این فاصله پنج ساله با سهمیه وارد دانشگاه شده اند.

 

آمار داوطلبان سهمیه هیئت علمی در کنکور سراسری

*تعداد داوطلبانی که با استفاده از سهمیه هیئت علمی تغییر رشته داده اند؟

مبحث دیگری که ذهن برخی را آشفته کرده است، تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی است. نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها بر اساس یک بازه زمانی پنج ساله در سال های ۹۳ تا ۹۷ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور احصا شده است که در ادامه به آن اشاره می شود.

تعداد آمار ثبت نام و قبولی سهمیه هیئت علمی کنکور سراسری

توضیحات رئیس سازمان سنجش در رابطه با تعداد قبولی سهمیه شاهد و ایثارگران

توضیحات رئیس سازمان سنجش در رابطه با تعداد قبولی سهمیه شاهد و ایثارگران

«ابراهیم خدایی» با اشاره به دانشجویانی که از سهمیه شاهد و ایثارگران در کنکور استفاده کرده اند، اظهار داشت: سهمیه ایثارگران سه بخش دارد که شامل خانواده شهدا (خواهر و برادر شهید)، رزمندگان و ایثارگران است و ایثارگران شامل شخص جانبازان، همسران و فرزندان شان، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان آزادگان می شود.

وی تاکید کرد: امسال فقط در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از سهمیه ایثارگران پذیرفته شدند که شامل خواهر، برادر و فرزندان شهدا و فرزندان ایثارگران است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: به طور کلی ظرفیت پذیرش این سه رشته حدود ۸ هزار نفر بود و ۳۰ درصد از پذیرش این رشته به سهمیه شهدا و ایثارگران اختصاص دارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: سهمیه شهدا و ایثارگران در دوره های روزانه دانشگاه های بزرگ مثل صنعتی شریف، تهران و علوم پزشکی بیش از ۲۸ تا ۲۹ درصد ظرفیت را پر می کند.

 

چند درصد کنکوری ها از طریق سهمیه پذیرفته شده اند؟

خدایی در پاسخ به این سوال گفت: این مسئله بستگی به رشته و دانشگاه دارد که در رشته ها و دانشگاه های پرمتقاضی این ۳۰ درصد پر می شود اما در کلان این ظرفیت خالی می ماند که به عنوان مثال ظرفیت سهمیه ها در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی ها زیر یک درصد پر می شود که در واقع این دانشگاه ها را انتخاب نمی کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی و سهمیه خواهر و برادر شهدا در کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سهمیه ایثارگران شامل همسران و فرزندان شهدا، آزادگان و رزمندگان مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

 

سالانه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر از تسهیلات اعضای هیئت علمی استفاده می کنند

وی ادامه داد: هر سال به طور متوسط حدود هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از تسهیلات اعضای هیئت علمی استفاده کرده و بعد از قبولی در آزمون، از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر منتقل می شوند یا در دانشگاه ها تغییر رشته می دهند.

به گفته خدایی، بیشترین آماری که فرزندان اعضای هیئت علمی در یک سال از امتیاز تغییر رشته و انتقال استفاده کرده اند سال ۹۷ بود که تعدادشان به هزار و ۴۴۸ نفر رسید.

 

لایحه اصلاح سهمیه های کنکور در دست بررسی

وی در مورد درخواست هیئت دولت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح سهمیه های کنکور گفت: دولت از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست ارسال لایحه ساماندهی سهمیه ها را کرده است.

(مشاهده آخرین خبر در رابطه با اصلاح سهمیه های کنکور )

معاون وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری افزود: سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت در حال تهیه لایحه ای است که از طریق این ۲ وزارتخانه به هیئت دولت ارسال شده و سپس در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=12320

ممکن است شما دوست داشته باشید
16 نظر
 1. امیر می گوید

  سلام . من در کنکور 96 سهمیه 5 درصد ایثارگران بودم. آیا در کنکور 99 هم می توانم در این سهمیه در کنکور شرکت کنم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   اگر با این سهمیه دانشگاه روزانه قبول شده اید که امکان استفاده دوباره نیست،در هر صورت برای اطمینان بیشتر می توانید از سایت سنجش سوال کنید

  2. امیر می گوید

   نه. دانشگاه غیر دولتی قبول شده بودم .

 2. مبین می گوید

  سلام.خدا قوت. ممنون از مطالب خوبی که میگذارید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس مبین جان
   از همراهی شما با پی سی کنکور

 3. امیر می گوید

  سلام .آیا برای قبولی و ثبت نام در دانشگاه های تاپ مثل تهران. معدل هم ملاک هست یا فقط نتیجه نهایی کنکور مهمه؟من دانش آموز نظام قدیمم و معدل کل پیش دانشگاهیم 12 بود. میخوام تو رشته زبان کنکور بدم اگر رتبه لازم را تو کنکور بیارم کافیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   فقط رتبه نهایی کنکور ملاک قبولی ورود به دانشگاه هست

 4. امیرعلی می گوید

  با سلام
  رتبه من در سهمیه 5درصدی ایثارگران 2261 و تراز من 9059 در رشته تجربی بوده. آیا با این رتبه و تراز در سال های قبل در رشته پزشکی ، دندون پزشکی ، داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه دولتی کسی قبول شده؟؟؟
  آیا با این رتبه و تراز در سال های قبل در رشته پزشکی ، دندون پزشکی ، داروسازی دانشگاه آزاد و یا پردیس دانشگاه آزاد یا در مرحله تکمیل ظرفیت کسی قبول شده؟؟؟ منظورم همه شهرهاست فرقی نداره….
  با تشکر پی سی جان لطفا جواب بدین و کمکم کنید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر علی جان
   پوزش بابت تاخیر در پاسخ
   احتمالا امسال نیز همانند پارسال برای رشته های پزشکی تکمیل ظرفیت برگزار نمیشه،رتبه و ترازها هم هر سال متغیره ،به زودی سعی می کنیم کارنامه های قبولی امسال را قرار دهیم

 5. رضا بانژاد می گوید

  فرزند من با رتبه 1200 در رشته انسانی منطقه 2 دعوت به مصاحبه نشد ولی یکی از فامیلا با رتبه 32000 منطقه 3 اموزش ابتدایی قبول شد ایا این عدالت اموزشی است

 6. امیر می گوید

  سلام ببخشید احتمالش نحوه تاثیر معدل برای کنکورهای ۹۹ و ۱۴۰۰ باهم اعلام بشن؟ یا فقط برای کنکور ۹۹ اعلام میشه؟به نطرتون احتمالش هس که دوسال هم تاثیر رو مثبت اعلام کنند.سال ۹۴ تاثیر قطعی بود خیلیا لطمه خورد.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   باید جلسه شورای سنجش و پذیرش تشکیل بشه تا اعلام بشه،که به نظر ما فعلا برای سال 99 اعلام میشه،برای سال 1400 چون میخواهند تغییرات رو انجام بدهند هنوز زوده برای تصمیم گیری

 7. رامین می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید مگه رشته های صرفا بر اساس صوابق تحصیلی (یا همون بدون کنکور ) مردود میشه شد تو انتخاب رشته اش اخه بدونه کنکوره چطور یه دواطلب مردود میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   شاید فقط رشته های روزانه رو انتخاب کردید و یا دانشگاه خوبی رو انتخاب کردید که متقاضی زیادی داشته،در غیر اینصورت از سایت سنجش پیگیری کنید

   1. رامین می گوید

    رشته مترجمی زبان انگلیسی صرفا بر اساس صوابق تحصیلی را انتخاب کردم تو دانشگاه پیام نور

    1. پی سی کنکور می گوید

     عجیبه! و گرنه رشته های پیام نور به این شکل هم نیستند که نتوانید قبول شوید، مگر اینکه تقاضا زیاد بوده باشه برای اون کدرشته خاص که متاسفانه قبول نشدید
     باز تکمیل ظرفیت گذاشته میشه و در آن شرکت کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن