تام لند

مدابوک

تام لند

امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی دی 1400)

امتحانات نهایی دوازدهم دی 1400
سوالات امتحان نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ دانش آموزان روزانه و بزرگسالان

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 1400 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

 لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۰ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دیماه 1400 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی ۱۴۰۰ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی دی ۱۴۰۰ دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 2 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی اسلامی دوازدهم دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 6 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 6 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 8 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 11 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف دی 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 13 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف دی 1400/ لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 15 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف دی 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 18 دی اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 20 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف دی 1400  / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 22 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی، زبان قرآن دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی، زبان قرآن دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف دی 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف دی 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف دی 1400/ لینک کمکی

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
49 نظر
 1. میترا می گوید

  سلام سوالات جامعه شناسی دی ماه۱۴۰۰کی قرار میدید؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میترا خانم گرامی
   خیلی عذرخواهیم بابت تاخیر پیش اومده
   هم اکنون درج شده

 2. ناشناس می گوید

  سلام چرا سوالات جامعه شناسی نیومده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   خیلی عذرخواهیم بابت تاخیر پیش اومده
   هم اکنون درج شده

 3. ناشناس می گوید

  سلام پاسخ امتحان جامعه شناسی کی میاد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   خیلی عذرخواهیم بابت تاخیر پیش اومده
   هم اکنون درج شده

 4. ناشناس می گوید

  سلام جواب امتحان های امروز ۲۷ نیومده رو سایتت؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   خیلی عذرخواهیم بابت تاخیر پیش اومده
   هم اکنون درج شده

 5. ناشناس می گوید

  سلام سوالات احکام منتشر نمیشه هنو
  چند ساعت گذشت ؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   خیلی عذرخواهیم بابت تاخیر پیش اومده
   هم اکنون درج شده

 6. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید به نظرم نباید برا ما بزرگسالان اینقدر سخت گیری کنن چون ما چند وقت جلوتر این چیزها رو خوندیم وهمه چیزها فرق کرده والان بیشتریا خونه وزندگی وبچه دارن نمیرسن که بخوان بخونن والا بعضی جاها میگن سوال ها رو با جواب بهشون میدن سرجلسه برعکس مارو اصلا نمیزارن تکون بخوریم یا تقلب کنیم لطفا همکاری کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]