کنکور
امتحان نهایی
سوالات کنکور سراسری
حل تمرین کتاب درسی
جزوه درسی
porsesh

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۱ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی خرداد 1401)

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۱

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۱ می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 1401 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی و معارف با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد ماه 1401 یکی از مهم ترین آزمون های قبل از برگزاری کنکور سراسری 1401 است که برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود و این نمرات نقش بسیار مهمی در کنکور پیش رو و هم چنین در کنکور سال های آینده دارد،پس لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۱ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید نگاهی به برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۱ بندازید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد 1401 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱ دوازدهم

* تذکر مهم :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 1 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 1 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی دوازدهم معارف خرداد 1401 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 4 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 1401   | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف خرداد 1401  

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 7 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف خرداد 1401 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 9 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 12 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 12 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 17 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 1401 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 19 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 19 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم تجربی خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 21 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

-دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف خرداد 1401 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 23 خرداد 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 23 خرداد اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف خرداد 1401 | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم خرداد 1401 ویژه ناشنوایان تمام رشته ها | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم خرداد 1401 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 28 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 1401 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 1401  | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم معارف خرداد 1401 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید

guest
(منتشر نخواهد شد)
27 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]