مشاوره کنکور idnovinتام لند 1400تام لندaka100

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 + لینک دانلود + جزئیات تغییر زمان امتحان (دوازدهم و بزرگسالان)

برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 99 اعلام شد

برنامه امتحانات نهایی خرداد 98

برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 دانش آموزان و بزرگسالان

پی سی کنکور : با توجه به شرایط خاصی که به دلیل ویروس کرونا به وجود آمد،مدارس تا اطلاع ثانوی از اسفند ماه تعطیل بوده است .اما سرانجام آموزش و پرورش با انتشار بخشنامه ای برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 دوازدهم و پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان نظری و فنی و حرفه ای دانش آموزان و بزرگسالان در کلیه رشته های تجربی،ریاضی،انسانی،هنر و معارف را اعلام کرد.تاریخ برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99 به این صورت است که امتحانات از 18 خرداد شروع و تا 14 تیر ماه به طول می انجامد، که برای آمادگی بیشتر می توانید از نمونه سوالات نهایی دوره های گذشته نیز دیدن کنید،در ادامه می توانید برنامه امتحان نهایی را دانلود و از آخرین تغییرات زمان برگزاری نیز مطلع شوید.

 

لطفا تغییرات تاریخ و زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99 را در انتهای مطلب بخوانید 

 

بخشنامه زمان برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99

بخشنامه برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99
شیوه برگزاری امتحانات نهایی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم بزرگسالان،آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد(نیم سالی-واحدی) خرداد در سال تحصیلی 98 – 99

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم تجربی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99
برنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99 تجربی و ریاضی

 

ساعت 8 صبح
تاریخ و روزریاضی فیزیکتجربی
شنبه 99/3/17تعلیمات دینی 3 (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (3) – اقلیت های دینیتعلیمات دینی 3 (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (3) – اقلیت های دینی
دوشنبه 99/3/19شیمی 3شیمی 3
چهارشنبه 99/3/21فارسی 3فارسی 3
یکشنبه 99/3/25فیزیک 3فیزیک 3
سه شنبه 99/3/27سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
یکشنبه 99/4/1حسابان 2زیست شناسی 3
سه شنبه 99/4/3عربی ،زبان قرآن 3عربی ،زبان قرآن 3
پنج شنبه 99/4/5زبان خارجی 3

(زبان انگلیسی 3- زبان آلمانی و فرانسه و زبان ناشنوایان)

زبان خارجی 3

(زبان انگلیسی 3- زبان آلمانی و فرانسه و زبان ناشنوایان)

یکشنبه 99/4/8ریاضیات گسستهریاضی
سه شنبه 99/4/10علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
شنبه 99/4/14هندسه 3———–

 

 

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم انسانی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته معارف خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99 انسانی
برنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99 رشته ی انسانی و معارف
ساعت 8 صبح
تاریخ و روزانسانیمعارف اسلامی
شنبه 99/3/17ادیان الهی (3) -اقلیت های دینیادیان الهی (3) -اقلیت های دینی
یکشنبه 99/3/18تعلیمات دینی 3

(دینی، اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی
سه شنبه 99/3/20سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت
شنبه 99/3/24فلسفه 2فلسفه 2
دو شنبه 99/3/26فارسی 3فارسی 3
شنبه 99/3/31عربی 3 (زبان تخصصی رشته)تاریخ 3 (تخصصی رشته)
دو شنبه 99/4/2تاریخ 3عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
چهارشنبه 99/4/4ریاضی و آمار 3ریاضی و آمار 3
پنج شنبه 99/4/5(زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان انگلیسی 3 ناشنوایان)(زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان انگلیسی 3 ناشنوایان)
شنبه 99/4/7زبان خارجه 3 (زبان انگلیسی)زبان خارجه 3 (زبان انگلیسی)
دوشنبه 99/4/9جامعه شناسی 3احکام 3
چهارشنیه 99/4/11جغرافیا 3اصول عقاید 3
یکشنبه 99/4/15علوم و فنون ادبی 3علوم و فنون ادبی 3

 

مشاهده بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی

مشاهده بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

مشاهده بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضیبرنامه امتحانات نهایی سوم دبیرستان خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان بزرگسالان،آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد خرداد در سال تحصیلی 99 – 99

برنامه امتحانات نهایی سال سوم رشته ریاضی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی سال سوم رشته تجربی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی سال سوم رشته انسانی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی سوم دبیرستان خرداد 99
برنامه امتحان نهایی نهایی خرداد 99 سوم دبیرستان بزرگسالان
ساعت و تاریخ امتحان8 صبح
ریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات و علوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
یکشنبه 99/3/18تعلیمات دینی و قرآن 3تعلیمات دینی و قرآن 3تعلیمات دینی و قرآن 3اصول عقاید 3
سه شنبه 99/3/20زبان فارسی 3زبان فارسی 3آرایه های ادبیعربی 3 ویژه معارف
شنبه 99/3/24حسابانریاضی 3عربی 3 ویژه انسانیتفسیر و علوم قرآنی
دوشنبه 99/3/26فیزیک 3فیزیک 3ریاضیریاضی
شنبه 99/3/31هندسهزیست شناسیادبیات تخصصیادبیات تخصصی
دوشنبه 9/4/2عربیعربیتاریخ ایران و جهانتاریخ اسلام
چهارشنبه 99/4/4زبان خارجیزبان خارجیزبان خارجیزبان خارجی
دوشنبه 99/4/9جبر و احتمالزمین شناسیفلسفه و منطقفلسفه و منطق
چهارشنبه 99/4/11شیمی 3شیمی 3زبان فارسی تخصصیزبان فارسی تخصصی
یکشنبه 99/4/15ادبیات فارسیادبیات فارسیجغرافیااخلاق
دوشنبه 99/4/16—-—-جامعه شناسیجامعه شناسی

مشاهده بارم بندی امتحانات نهایی سوم دبیرستانبرنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان،آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد خرداد در سال تحصیلی 98 – 99

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی رشته انسانی خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 99
برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی و انسانی خرداد 99
روز و تاریخ امتحانساعت 8 صبح
ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیمعارف اسلامیهنر
یکشنبه 99/3/18معارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامیاصول و عقایدمعارف اسلامی
سه شنبه 99/3/20زبان فارسیزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
شنبه 99/3/24حساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربیادبیات عربسیر هنر در تاریخ
دوشنبه 99/3/26فیزیکفیزیکادبیات فارسیفقه و اصولآشنایی با میراث فرهنگی و تاریخی

 

مشاهده بارم بندی امتحانات نهایی پیش دانشگاهی

 


– برنامه امتحانات نهایی سوم رشته های فنی و حرفه ای خرداد 99

برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد سال تحصیلی 98 – 99

برنامه امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99 -1
برنامه نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99-1
برنامه امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99 -1
برنامه نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99-1
برنامه امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99 -3
برنامه نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99-3
 امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99 -4
برنامه نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99-4
 امتحانات نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99 -5
برنامه نهایی فنی و حرفه ای خرداد 99-5

 

دانلود فایل pdf برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 99

 

آخرین خبرها از زمان و تاریخ امتحانات نهایی خرداد 99 :

23 اردیبهشت :

احتمال تعویق امتحانات به 27 خرداد 

محسن حاجی میرزائی وزیر آموزش و پرورش در جلسه ستاد کرونا درباره بازگشایی مدارس اظهار کرد: از ۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد به مدت یک ماه دانش آموزان برای رفع اشکال امکان حضور در مدرسه دارند.

او ادامه داد: اگر تا پایان مدت این یک ماه اقبال باشد، پس از این مدت برگزاری امتحانات را در نظر داریم؛ در غیر اینصورت انجام آزمون از یک هفته بعد از بازگشایی در دستور کار قرار می ‌گیرد./باشگاه خبرنگاران

 

17 اردیبهشت :

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم خرداد 99 اعلام شد (مشاهده)

 

16 اردیبهشت :

حذفیات 20 درصدی برای امتحان نهایی دوازدهم

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 99 به صورت حضوری برگزار می شود و طبق برنامه امتحان نهایی از 17 خرداد شروع و تا 16 تیر به طول می انجامد.در رابطه با محتوای امتحان نهایی دوازدهم در خرداد ماه 99 ، خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش می گوید: آموزش ما با توجه به شیوع کرونا به دو بخش تقسیم شد یک بخش تا هفته اول اسفند بود که حدود ۸۰ درصد منابع درسی در کلاس‌های پایه دوازدهم تدریس شده است و بخش دوم ۲۰ درصدی بود که به صورت مجازی و غیر حضوری توسط معلمان به دانش آموزان آموزش داده شد.

۸۰ درصد اول را برای همه دانش آموزان مبنا قرار دادیم و ۱۶ نمره از این ۸۰ درصد طرح می‌شود. برای بخش باقیمانده دو نوع سوال طرح می‌شود به این صورت که ۴ نمره از ۲۰ درصدی که به صورت غیر حضوری تدریس شده و ۴ نمره هم از همان ۸۰ درصد قبلی که دانش آموزان حضوری آموزش دیده اند.

 

14 اردیبهشت :

نحوه حذفیات امتحان نهایی دوازدهم خرداد 99

8 اردیبهشت 99 :

امتحانات نهایی  از 16 خرداد ماه شروع می شود
رئیس سازمان سنجش : بر اساس رایزنی‌های با همکاران‌ مان در وزارت آموزش و پرورش از آنجایی که امتحانات نهایی قرار است ۱۶ خرداد شروع و حدوداً ۱۴ تیرماه به پایان برسد، در نتیجه ۲۰ روز پس از این تاریخ حدود هفته اول مرداد ماه می‌شود که ما بتوانیم به احتمال قوی کنکور سراسری را برگزار کنیم.

 

آغاز امتحانات نهایی دوازدهم از ۱۰ یا ۱۷ خرداد

http://dl.p30konkor.com/mov/nahai.mp4

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای پایه دوازدهم طبق روال هر سال، آخر اردیبهشت پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس از تعطیلات عید فطر، امتحانات از ۱۰ یا ۱۷ خرداد آغاز و تا یک هفته از تیر ادامه خواهد داشت؛ کنکور نیز۲۰ روز پس از آخرین امتحان نهایی برگزار می‌شود./فارس

 

– برنامه پیشنهادی امتحان نهایی دوازدهم خرداد 99

دوستان گرامی توجه داشته باشید،برنامه زیر صرفا مربوط به قبل از آمدن کرونا به ایران بود، و درج آن در پی سی کنکور نیز صرفا جهت آشنایی بیشتر با چینش امتحانات می باشد ،و گر نه به هیچ وجه این برنامه و زمان برگزاری آن قطعی نیست.

برنامه پیشنهادی امتحان نهایی دوازدهم خرداد 99

6 اردیبهشت 99 :

به احتمال زیاد امتحانات نهایی 99 بعد از عید فطر خواهد بود
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش، گفت: برای تعیین زمان امتحانات منتظر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و به احتمال زیاد امتحانات نهایی بعد از عید فطر برگزار می شود.

۴ نمره از امتحانات شاخه‌ نظری انتخابی خواهد بود
او با اشاره به اینکه در پایه دوازدهم شاخه نظری در امتحانات نهایی ۸۰ درصد را مبنای امتحان ۲۰ نمره ای قرار داده ایم، ادامه داد: دانش آموزی اگر ۸۰ درصد محتویات کتاب‌ها را مطالعه کند ۲۰ نمره را کسب می‌کند، اما از آن جهت که آموزش‌های متنوعی توسط آموزشگاه‌ها داده شده و به دلیل زحمت معلمان و تلاش دانش‌آموزان در حوزه یادهی و یادگیری یک پنجم پایانی کتاب یعنی ۴ نمره به صورت انتخابی خواهد بود که می‌توانست جایگزین ۴ نمره از آن ۸۰ درصد اولیه باشد.

کمرئی افزود: دانش آموزی اگر علاقمند است می‌تواند ۴ سوال فصول پایانی کتاب (همان ۲۰ درصد آخر کتاب) را پاسخ دهد. این برای افرادی است که در این ایام مطالعه بیشتری داشتند تا بتوانند از این ۴ نمره استفاده کنند. اما اگر کسی تنها ۸۰ درصد فصول کتاب را یاد گرفته می‌تواند ۲۰ نمره را دریافت کند.

معاون آموزش متوسطه در خصوص برگزاری آزمون سراسری و حذفیات منابع آزمون امسال، گفت: بنابر جلسات متعددی که با سازمان سنجش داشتیم بر روی ۸۰ درصد مطالب توافق کردیم. البته به صورت مکتوب هم با سازمان سنجش تبادل اطلاعات انجام خواهیم داد و اعمال نهایی در این زمینه با سازمان سنجش است. دانش‌آموزان می‌توانند اطمینان داشته باشند که روی ۸۰ درصد مطالب توافق شده است./باشگاه خبرنگاران

 

هم چنین شما عزیزان می توانید از زمان اعلام نتایج امتحانات نهایی خرداد 99 و نحوه تک ماده در پایه دوازدهم نیز مطلع شوید و برای آمادگی بیشتر از سوالات نهایی دوره های اخیر هم استفاده کنید.

 

مطلب پیشنهادی : برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۹

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=9131

ممکن است شما دوست داشته باشید
181 نظر
 1. آیناز می گوید

  سلام خسته نباشید. دروس نهایی دوازدهم انسانی 1400 رو لطف میکنید بگید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیناز خانم گرامی
   همین برنامه امتحانات دوازدهم خرداد رو چک کنید کاملا مشخصه

 2. ندا می گوید

  سلام.من یکی از امتحانام رو خیلی بد دادم و حساب کردم حتی شاید تک ماده هم نتونم بزنم.
  پرسیدم گفتن که اگه بخوای شهریور بری امتحان بدی ، امسال حتی اگه کنکور قبول بشی هم نمیتونی دانشگاه ثبت نام کنی چون مدرک دیپلمت کامل نیست و تا اونموقع جواب کارنامه شهریور ماه نمیاد.ایا این حرفشون درسته؟ ینی من واقعا باید امسال قید دانشگاه رفتن رو بزنم و به امید سال دیگه بشینم؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ندا خانم گرامی
   خیر درست نیست حرفشون
   شما وقتی فارغ التحصیل بشی،و قطعی شده باشه، دانشگاه هم یه فرصتی بهتون میده که مدرک رو ببرید

 3. مژگان می گوید

  سلام من پارسال امتحان دادم و فلسفه غایب بودم و امسال برای ورود ب دانشگاه میخوام خرداد امتحان بدم و دیپلممو کامل کنم و بزرگسال ثبت نام کردم و شنبه امتحان دارم اما نمیدونم کدوم کتابو باید بخونم امسال رو یا پارسال توروخدا اگه میدونین کمکم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مژگان خانم گرامی
   در دی ماه برای هر دو کتاب چاپ 97 و 8 سوال جداگانه طراحی شد
   و ما دقیقا نمی توانیم بگیم که کدوم رو بخونید،اگر کتاب جدید رو دارید از همون بخونید اگر نه که چاپ قدیم رو بخونید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]