تام لند 1400tamlandaka100تام لند 1400منتا

تستر eduماز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی 99 خرداد ، شهریور ، دی [ آپدیت جدید ]

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی + خرداد ، شهریور ، دی
بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم انسانی

پی سی کنکور : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی می تواند نقش کمکی را در آماده سازی هر چه بیشتر دانش آموزان برای امتحان نهایی دوازدهم ایفا کند. بارم بندی هر امتحان به شما کمک می کند که بدانید اهمیت هر فصل تا چه میزان است.

هم چنین با توجه به برنامه امتحانات باید به نحوی برنامه ریزی کنید که در مدت زمان لازم بتوانید به آن درس مسلط شوید. برای دیدن کامل بارم بندی امتحان مستمر و امتحانات پایانی نوبت اول و نوبت دوم (خرداد و شهریور و دی) تمامی دروس رشته انسانی ویژه دانش آموزان و بزرگسالان تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

قبل از مشاهده چند نکته :

– بارم بندی هر درس به 2 صورت تصویری و جدول جهت وضوح و خوانایی بیشتر ارائه شده است.

– امتحانات نهایی خرداد 99 به دلیل کرونا دارای حذفیاتی است که می توانید آن را در (حذفیات امتحان نهایی دوازدهم) ببینید.

– سعی شده بارم بندی طبق جدیدترین اصلاحات آموزش و پرورش بروز شود.

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم 

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

ردیفقلمروهاموضوع هانمره
1زبانی ۷ نمرهمعنی واژه1/5
املای واژه1/5
دستور4
2ادبی 5 نمرهآرایه های ادبی2/5
تاریخ ادبیات1
حفظ شعر1/5
3فکری ۸ نمرهدرک مطلب4
 معنی و مفهوم نثر2
معنی و مفهوم نظم2
جمع20

 

نکات مهم در طراحی سوالات امتحانی ادبیات فارسی دوازدهم انسانی :

سؤال های معنايي و دستوری، بايد در «جمله» پرسيده شود.

در املای واژگان، «تشديد» ارزش املایی ندارد.

گسسته يا پيوسته نويسي واژه هایی كه ساخت تركيبی دارند(مانند كتاب خانه يا كتابخانه)، يكسان است و ارزش املایی ندارد.

در حفظ شعر، از آوردن جاي خالي بايد پرهيز كرد؛ سروده كامل يا بخشی از آن خواسته شود.

در آزمون ها و پرسش های فرايندي كه در جريان يادگيری كلاسی به صورت شفاهي برگزار مي شود، به موضوع های خوانشی يا پاره مهارت های خوانداری (مانند لحن، تكيه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوايي و … ) و فنّ بيان بايد توجّه شود.

بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6 نمره(نوبت اول) / 14نمره(نوبت دوم) و شهريور طبق بارم بندی جدول فوق از كل كتاب خواهد بود.

 

هم چنین می توانید از روش مطالعه ادبیات برای امتحان نهایی دوازدهم و  سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی دوازدهم دوره های قبل نیز دیدن کنید.

 

2- بارم بندی عربی انسانی دوازدهم

– بارم بندی میان ترم عربی دوازدهم انسانی (به صورت شفاهی)
بارم بندی امتحان شفاهی عربی نوبت اول و دوم
بارم بندی میان ترم شفاهی عربی دوازدهم

– نکات مهم امتحان میان ترم عربی دوازدهم انسانی

1- امتحان میان ترم اول و دوم عربی شامل دو بخش کتبی (از ۱۵ نمره) و شفاهی (از ۵ نمره) می باشد، ولی امتحان نوبت اول و دوم فقط کتبی و از بیست نمره است.

2- تلفظ درست مخارج حروف خاص زبان عربی (ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ف، غ، و دشوار است و از عهده بسیاری از دانش آموزان بر نمی آید؛ اما باید از دانش آموزان خواسته شود حتی الامکان مخارج حروف خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرین کنند، زیرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دینی است و قرائت نماز باید با تلفظ درست باشد.

3- در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثلا اگر در پاسخ سؤال «إلى أين تذهب؟» پاسخ دهد إلى الفندق، کاملا درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: «أنا أذهب إلى الفندق. در بخش مکالمه، فهم سؤال نیمی از نمره را دارد؛ مثلا اگر از دانش آموزی سؤال شد: «من أين أنت؟» و پاسخ داد: «طهرانه و درنگ کرد و نتوانست بگوید «أنا من طهران. در حقیقت نیمی از نمره را گرفته است. چون سؤال را فهمیده است.

4- می توانیم از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرفی کند؛ یا اگر فعالیتی در زمینه نمایش و مکالمه در کلاس داشت می توان به عنوان نمره امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

5- طبیعی است که در یک روز نمی توان از همه دانش آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد؛ بنابراین آنچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعه فعالیت های شفاهی وی نمره شفاهی اش را تشکیل می دهد.

مبنای نمره دهی آخرین و بهترین وضعیت مهارت شفاهی اوست. رعایت ظرافت های صرفی و نحوی در مکالمه در حد دانش آموز نیست. مخصوصا اینکه او باید در پاسخگویی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ بنابراین از دبیر گرامی خواهشمندیم این بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطره خوشی از مکالمه به یاد داشته و زمینه مثبتی در ذهن او برای سال های آینده بماند.

پرسش های مکالمه مانند: من أنت؟ ما اسم هذا الطالب؟ ما اسم هذه الطالبة ؟)، من أين حضرتك؟ كم عمرك ؟ ما هو ترتيک بين إخوتك و أخواتك في الأسرة؟ كيف حالك؟ أين بيتك؟ إلى أين سافرت هذه الشه؟ أي طعام تحب (تحبين)؟ أي فاكهة موجودة الآن في السوق؟ منی ترجع (ترجعين) إلى بيتك ؟ كم الساعة ؟ ما هو لون الباب؟ لماذا تدس (تدرسين)؟ ماذا تأكل (تأكلين) إلغداء؟ هل أنت نشيط (هل أنت نشيطة)؟ أدفتر على المنضدة أم كتاب؟ لمن تلك الحقيبة؟ ماذا تشاهد في ساحة المدرسة؟

 

– بارم بندی عربی انسانی نوبت اول دوازدهم دی ماه

بارم بندی عربی انسانی نوبت اول دوازدهم دی ماه
بارم عربی انسانی دوازدهم نوبت اول
بارم بندی عربی انسانی نوبت اول دوازدهم دی
بارم عربی انسانی دوازدهم نوبت اول

 

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

مهارت های زبانیموضوعنمرهجمع
الف: مهارت واژه شناسی

نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جملات متن، تمرین و بخش «اعلموا» (زیر کلمات خط کشیده می شود.)12

نمره

مترادف و متضاد (دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا مترادف آنها را مشخص می کند. / یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند. می توان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد. متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب، نیم نمره افزایش یابد.)0/5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم)
یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله
0/25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم)0/25
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش «اعلمواه»49 نمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس

(ترجمه لای نفی جنس به صورت هیچ … نیست» مد نظر است.)

0/5
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهة بالفعل (أن، كأن، لیت و لعل) با تكيه بر معنای حروف مشبهة بالفعل0/5
 ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی1
 ترجمه یک جمله دارای قید حالت0/5
 ترجمه درست جمله دارای استثنا یا اسلوب حصر0/5
ترجمه درست جمله دارای اسلوب ندا0/5
 انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله)0/5
 تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و بخش «اعلمواه (چهار جای خالی)1
ج)

مهارت شناخت و کاربرد قواعد

ترجمه دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، مهارت مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل شناخت و جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند: خرج، دخل، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده کاربرد قواعد می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر، آنها را ترجمه می کند؛ مانند: «أنا دخلت قرية27

 

مهارت های زبانیموضوعنمرهجمع
ادامه ج)

مهارت شناخت و کاربرد قواعد

جدي أمس» که در این جمله دو قرينة «أنا» و ای» در «إني» و «جدی» و قید زمان «أمس» به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند «دخلته را درست ترجمه کند. در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهيسون استفاده می شود، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ مثال: یا تلاميذ، لم تهمسون في الصف؟! (همس: آهسته سخن گفت)

یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر (هشت مورد)

یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم

ادامه 7 نمره
 تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: اكتب المسافر رسالة في الفندق.» جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف اليه، صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر، اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبهة بالفعل و لای نفی جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا)

تذکر: سهم حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا 1/5 نمره از ۴ نمره است.

تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود.
0/25 نمره تشخیص اسلوب حصر از استثناست.
0/5 نمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤكدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه کتاب درسی باشد.

4
 تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مكان، اسم تفضيل یا ترجمه درست آنها؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند.1
د) مهارت های درک و فهمسؤال جور کردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم» (چهار مورد) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب
کامل شود. با پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب (سؤال سه گزینه ای)
12

نمره

درک مطلب (ارائۀ متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی)؛

یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.

1

– نکات مهم برای طراحی سوالات امتحانی عربی دوازدهم انسانی نوبت اول و نهایی نوبت دوم

1. سؤالات امتحان کاملا حرکت گذاری می شوند.

۲. صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حد فهم دانش آموز است.

٣. در طراحی سؤال امتحان نوبت اول، طراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید؛ ولی در نوبت دوم،
بارم بندی دقیقا رعایت شود.

۴. حجم اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که تنوع دارد.

۵. در بسیاری از موارد، سؤالات بخش های مختلف با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد؛ مثلا در بخش مهارت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوم مختلف هم زمان بیاید.

۶. طرح سوال امتحان نوبت اول (دی ماه) و دوم خرداد ماه) از بیست نمره است.

۷. طرح سوال امتحان کتبی میان نوبت اول و دوم از پانزده نمره است. معمولا برای امتحان میان نوبت، بارم بندی تعیین نمی شود. اگر دبیری علاقه مند است که بر اساس بارم بندی ویژه میان نوبت سؤال طرح نماید، می تواند این گونه عمل کند:

a) مهارت واژه شناسی ۱ نمره،مهارت ترجمه به فارسی ۵ نمره، مهارت درک و فهم ۲ نمره و قواعد 7 نمره.

b) این موارد صرفا پیشنهاد است. در نتیجه ۵ نمره کاسته می شود که برای نمره شفاهی منظور می گردد.

c) (روخوانی چهار نمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده یک نمره)

 

۸. در سؤال (ترجمه دقیق فعل ها) یک یا دو قرینه مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند.

مثال: يا ولد، رجاء، اسمع كلام معلمك. أختى تكتب درسها. أيها الزميل، لم لا تدخلين في غرفتك؟ أنتم قد وجدثم طريقكم. إنا سنذهب إلى السفر؛ د. تخن كم تجليس هناك من قبل

a) ملاحظه می کنید اولا هر یک از فعلها در جمله واقع است؛ ثانیا در جمله قرینه هایی وجود دارد که کمک می کنند تا دانش آموز موفق باشد. فراموش نکنیم که یکی از اهداف ارزشیابی آموزش است. آن ارزشیابی درست است که بتواند به دانش آموز کمک کند و او را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود تا از یادگیری لذت ببرد.

b) در این سؤال از فعل هایی استفاده می شود که این ویژگی ها را داشته باشند: صحیح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای ساده؛ لذا چنین فعل هایی پیشنهاد می شود: ابتعد، أزل، استخرج، اقترب، إنتظر، إنقطع، تكلم، دهب، رجع، ساعد، سافر، شاهد، طلب، علم، سل، لعب و ..

9- در بخش قواعد شیوه طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال:
a) أكثب في الفراغ فعلا مناسبا.       أيها الرجال، رجاء … ذلك الساق. (گزینه های *ساعد *ساعدوا )

b) ترجم الكلمة التي تحتها خط يا أخواتی، من فضلين، إرجعن إلى بيوتن

 

۱۰. در سؤالات چند گزینه ای دو، یا سه گزینه ارائه می شود. (اما در بخش کلمات ناهماهنگی چهار کلمه داده می شود.)

۱۱. ترجمه جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقه ای طراحی نمی شود.

۱۲. طرح سؤال از فعل هایی مانند «تعلمواه ، «تعارفواه که می توانند ماضی، یا امر باشند باید در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنین سؤالاتی خودداری شود بهتر است

۱۳. در تشخیص و ترجمه فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سالم طراحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعلال حذف داشته باشد. دانش – آموزان در ترجمۀ فعل هایی مانند آژن، اژض، اقد، دغ، أدع، د، ق دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتاب های درسی به کار رفته باشند باید بدون کوچک ترین تغییری عین همان عبارت داده شود؛ مانند: (اهدنا الصراط المستقيم)

a) احتمال دارد دانش آموزی بداند فعل جملة الأطباء كانوا يفحصون المرضية. معادل «ماضی استمراری» در فارسی است؛ ولی معنای فعل حصه را که در پایه هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در این صورت به او ظلم می شود. در چنین حالتی لازم است که معنای فعل قصه در برگه امتحان داده شود؛ زیرا آنچه سنجیده می شود ساختار معادل ماضی استمراریه است نه معنای فعل الص، و این بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

۱۴. آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقا از اهداف کتاب درسی نیست؛ اما حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب است.

۱۵. طرح سؤال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشاره مناسب، برای جای خالی در جمله با توجه به قرائن در قالب سؤال چند گزینه ای اشکالی ندارد؛ ولی باید توجه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: ضمير منفصل منصوب مانند إياكا تشخیص کاربرد اسم اشاره می مانند هذان و هذین، کاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غير عاقل. در کتاب درسی به نام
ضمایر اشاره نشده است.

۱۶. در تشخیص محل اعرابی در جمله، نهادن اعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نیست و کلمات جمله ارائه شده باید کاملا اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذاری کلمات جمله، مطلقا ممنوع است؛ زیرا در کتاب آموزش داده نشده است. در کتاب عربی رشته ادبیات و علوم انسانی ذکر علامت اعرابی آموزش داده شده است؛ بنابراین، در امتحان می تواند طرح شود؛ مثلا ذکر اینکه در جمله «جاء الرجل الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.

۱۷. در تشخیص مشتقات، ذكر جامد و مشتق لازم نیست؛ اما ذكر نوع کلماتی مانند حاکم، محکوم، محگم، أحگم لازم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظر و منتظر ذکر اینکه ناظر اسم فاعل ثلاثی مجرد و منتظر اسم فاعل ثلاثی مزید می باشد، در کتاب درسی تدریس شده و از اهداف آموزشی کتاب رشته ادبیات و علوم انسانی است.

۱۸. در بخش تحلیل صرفی و اعراب می توان مانند تمرین کتاب عمل کرد؛ یعنی سؤال دو گزینه ای نیز طرح کرد. از طرح سؤال به صورت پر کردن جای خالی در تجزیه و ترکیب خودداری شود. ارائه یک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشتن تحلیل صرفی و اعراب نیز از اهداف برنامه درسی نیست.

۱۹. تغییر دادن جملات کتاب در امتحان جایز است؛ به شرط اینکه منطقی باشد و موجب نشود که بیشتر دانش آموزان دچار اشکال شوند. هدف این است که دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نکند. بدیهی است که آیات و احادیث و ضرب المثل ها را نمی توان تغییر داد.

۲۰. در بخش مهارت ترجمه به فارسی نمی توان تفکیک دقیق میان عبارات ارائه شده انجام داد. طبیعی است که امکان دارد در آزمون جمله ای داده شود که بارم بخش هایی از قواعد را افزایش دهد.

۲۱. در امتحان نوبت دوم از مطالب نیمه اول کتاب کمتر از هفت نمره طراحی می شود. درس عربی به گونه ای است که نمی توان سقفی دقیق برای مطالب نیمه اول و دوم کتاب تعیین کرد؛ زیرا نه تنها مفاهیم پنج درس کتاب، در هم تنیده اند؛ بلکه آموخته های سال های گذشته نیز تکرار شده اند. (نیمه اول حدود هفت نمره، نیمه دوم حدود ۱۳ نمره)

مشاهده سوالات امتحان نهایی عربی دوازدهم دوره های قبل

3- بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم

– بارم بندی مستمر دین و زندگی دوازدهم انسانی

١. قرائت صحیح آیات شریفه: ۴ نمره

۲. انجام فعالیت های داخل درس ( مانند تدبر در قرآن، فعالیت کلاسی و …) و پرسش از متن:۸ نمره

٣. حضور فعال در فرآیند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی: ۵ نمره

۴. پاسخ به سوال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمره

انجام پیشنهادهای نگارش مقالات تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه می کند.

 

– بارم بندی دینی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

– بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی نهایی خرداد،شهریور،دی

 ارزش یابی پایانی نوبت اول، شامل ارزشیابی از قرائت آیات (۴ نمره) و آزمون کتبی (۱۶نمره) می باشد. در بخش قرائت از هر دانش آموز از حدود دو صفحه از آیات ابتدای هر درس ، امتحان قرائت به عمل می آید.

– ارزش یابی پایانی نوبت دوم به صورت نهایی و کتبی می باشد و ۲۰ نمره کامل را به خود اختصاص می دهد ارزشیابی نوبت دوم فاقد آزمون قرائت می باشد.)

بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم دی خرداد شهریور

عنواننوبت اول دینوبت دوم خرداد ،شهریور ،بزرگسالان
درس اول2/57 نمره
درس دوم2/5
درس سوم2
درس چهارم2/5
درس پنجم2/5
درس ششم2
درس هفتم5 نمره
درس هشتم
درس نهم2 نمره
درس دهم
درس یازدهم6 نمره
درس دوازدهم
درس سیزدهم
قرائت4
جمع2020

 

نکات مهم برای طراحی سوالات امتحانی دین و زندگی نوبت اول و نهایی نوبت دوم دوازدهم انسانی

۱. آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.

۲. ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمون های کتبی و شفاهی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها، نباید سؤالی طرح شود.

٣. قسمت های بیشتر بدانیم، پیشنهاد»، «پاورقی ها، «دانش تکمیلی و پاسخ سوالات شما، فقط برای توسعه اطلاعات و کسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.

۴. حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد. از مفاهیم آیات باید به گونه ای سوال طراحی شود که مرتبط با موضوعات درس باشد.

5 . بخش های «پاسخ به يك پرسش» و «ذكر يك نمونه» جزء متن آموزشي است كه در فرايند آموزش بايستي ارائه شود و از آن سؤال طرح ميگردد. (نکته ویژه انسانی ها)

6. در آزمون كتبي، تا 3 نمره ميتوان از مفاهيم آيات و ترجمه آن دسته از آيات كه ترجمه آنها بر عهده دانش آموز گذاشته شده است،سوال طراحي نمود.(نکته ویژه انسانی ها)

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم دوره های قبل

4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

– بارم بندی امتحان مستمر زبان انگلیسی دوازدهم انسانی

این آزمون، از بخش های مختلف کتاب دانش آموز و کتاب کار به صورت مستمر در هر نیمسال تحصیلی توسط دبیران محترم طراحی و برگزار می شود. نمره آزمون های مستمر اول و دوم، هر یک ۲۰ نمره می باشد که توزیع نمرات به صورت متناسب با بخش های کتبی و شفاهی توسط دبیران گرامی انجام می شود.

 

– بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

آزمون های پایانی اول و دوم شامل موارد زیر است (به جز نوبت دوم پایه دوازدهم):

(4 نمره)Speaking

-تک گویی (MONOLOG):
از دانش آموزان خواسته می شود در مورد موضوع (THEME) درس های خوانده شده، مطالبی را به صورت تک نفره بازگو نمایند.

– گفتگو (DIALOG):
در این بخش مکالماتی بین دانش آموز و معلم و یا دو یا چند دانش آموز در حیطه موضوعات کتاب صورت می گیرد.

ایفای نقش (ROLE PLAY):
در این بخش از آزمون، به هر یک از دانش آموزان نقشی مرتبط، شبیه به بخش مکالمه اول کتاب یا کار گروهی (PAIR WORKS)| بخش WHAT YOU ‘ LEARNED ارائه می گردد و دانش آموزان به صورت دو یا چند نفره به ایفای نقش می پردازند. هدف از این بخش به هیچ وجه حفظ عين مکالمات یا عبارات کتاب نیست و دانش آموزان می بایست به تولید خلاقانه بپردازند.

مصاحبه (INTERVIEW):
در این بخش دبیر گرامی، پرسش هایی را در قالب مصاحبه از دانش آموزان مطرح می کند و دانش آموزان با توجه به اطلاعات به سؤالات ایشان پاسخ می دهند.

 

(4 نمره) Listening

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فایل صوتی در کلاس درس صورت می گیرد. سئوالات ، مشابه تمرین های موجود در بخشهای شنیداری کتاب است

(4 نمره) Reading

در این بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارائه می گردد. پرسشها ، شبیه به موارد مطرح شده در کتاب های دانش آموز و کار می باشد.

(4 نمره) Writing

تمرینات موجود در کتاب کار و کتاب دانش آموز می تواند به عنوان الگوی سئوال مورد استفاده قرار گیرد.

(۲ نمره) Grammar

در این بخش نیز نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار در سه سطح use – meani ng – form مورد استفاده خواهد بود.

(۲نمره) Vocabulary

در این بخش نمونه سئوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد.

برای نیمسال دوم، یک سوم از مجموع نمرات نمره به نیمه ابتدائی کتاب و دو سوم آن به نیمه دوم کتاب اختصاص می یابد. آزمون نوبت اول پایه دوازدهم تا پایان قسمت گرامر درس دو است.

 

توجه :

بخش های Speaking و listening آزمون پایانی ( مجموعة 8 نمره از بیست) یک تا دو هفته پیش از آغاز امتحانات پایانی هر نیمسال برگزار می گردد. مابقی آزمون (۱۲ نمره) در روز امتحان پایانی برگزار خواهد شد.

اکیدا توصیه می گردد که بخش صحبت کردن توسط دبیر محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده آن به مدیر واحد آموزشی تحویل گردد. -بخش گوش دادن به صورت مکتوب و با پخش فایل صوتی به صورت کلاسی برگزار میشود. لازم است برگه بخش گوش دادن به برگه امتحان پایانی الصاق و فایل صوتی مربوطه در قالب لوح فشرده به مدیر واحد آموزشی تحویل گردد.

برای تسهیل در طراحی سؤال مهارت های نوشتاری و خوانداری دوازده نمره ای، این آزمون از ۲۴ نمره طراحی و نمره نهائی تقسیم بر دو می گردد.

– بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی نوبت دوم خرداد، شهریور و دی

در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون باید به صورت سراسری و در همان روز آزمون نهایی و در ابتدای آن برگزار گردد. (مشاهده فایل صوتی زبان انگلیسی دوازدهم)

آزمون مهارت صحبت کردن در نوبت دوم این پایه تحصیلی، باید در امتحان مستمر نوبت دوم ، توسط دبیر محترم بر اساس چک لیست های استاندارد برگزار گردد.

 

بارم بندی نوبت دوم از ۴۰ نمره در برگه امتحان نهایی به شرح زیر است:

مباحث امتحان زبان انگلیسی نهایی دوازدهمبارم
مهارت شنیداری (listening)12 نمره
مهارت خوانداری (reading) 8 نمره

 

مهارت نوشتاری (Writing)8 نمره
واژگان (vocabulary)6 نمره
دستور زبان (grammar)6 نمره

 

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد 99 به دلیل شرایط بیماری کرونا

10 نمره گوش دادن +8 نمره خواندن + 4 نمره نوشتن + 5 نمره واژگان + 5 نمره گرامر= 32 نمره اجباری از 80 درصد ابتدايی كتاب

2 نمره واژگان+ 2نمره گرامر + 4 نمره نوشتن 8 نمره اختياری( پاسخگويي اختياري به 8 نمره از 80 درصد ابتدايی كتاب يا 8 نمره 20 درصد پايانی كتاب).

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم دوره های قبل

 

5- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی مستمر سلامت و بهداشت دوازدهم

1- مشاهدات معلم از میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و کلاسی ( ۱۰ نمره) شامل:

• ابراز علاقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت فعال در آن از طریق ارایه نظرات خود

• اظهار نظر درباره نظرات دیگران با ارایه دلايل

• بهره گیری از اطلاعات و تجربیات خود در ارتباط با فعالیت : همکاری متقابل و برقرای ارتباط سازنده با اعضاء گروه (رعایت نظم و ترتیب، احترام و برخورد دوستانه و منطقی)

 

۲- بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی (۵ نمره) شامل:
• تکمیل برگه های خود ارزیابی ها

• پر کردن جداول

• پاسخ به سئوالات

• محاسبه و اندازه گیری

 

۳- بررسی کار پژوهشی دانش آموزان که در طول سال تحصیلی انجام می شود ( ۵ نمره) شامل:

• تعیین هدف پژوهش

• طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با مراجعه به معلم و دریافت بازخورد های لازم

• تهیه خلاصه گزارش پژوهش و نتایج آن

• آمادگی لازم برای ارایه شفاهی گزارش و پاسخ به سئوالات مرتبط با آن

 

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

ارزشیابی پایانی (۲۰ نمره) بر اساس نتایج آزمون کتبی است که در پایان هر نوبت تحصیلی از دانش آموزان به عمل می آید

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

شماره درسنام درسشماره صفحهبارم نوبت اول دی بارم نوبت دوم خرداد
1سلامت چیبست؟3-111/51
2سبک زندگی12-181
3برنامه غذایی سالم19-3233/5
4کنترل وزن و تناسب اندام33-392
5بهداشت و ایمنی مواد غذایی40-481/5
6بیماری های غیر واگیر49-6643/5
7یماری های واگیر67-783
8بهداشت فردی79-1002/52
9بهداشت ازدواج و باروری101-1101/5
10بهداشت روان111-1282
11مصرف دخانیات و الکل129-1372
12اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن138-1562
13پیگشیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی(کمر درد)155-1692
14پیشگیری از حوادث خانگی170-1822
جمع نمرات2020

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت دوازدهم دوره های قبل

6- بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی خرداد شهریور

فصلمحدوده فصلنوبت اول

دی

نوبت دوم

خرداد

شهریور و دی
1کل1558
2تا صفحه 60525/5
صفحه 60 به بعد3/5
3کل9/56/5
جمع20 نمره20 نمره20 نمره

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم دوره های قبل

7- بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

ردیفموضوعنمره
1تاریخ ادبیات

سبک شناسی

2

2

2موسیقی شعر6
3زیبایی شناسی6
4نقد و تحلیل نظم ونثر4
جمع20

 

نکات مهم در طراحی سوالات امتحان نهایی علوم و فنون دوازدهم :

– در نمره گذاری پرسش هاي هر فصل، به تنوع موضوعی و تعداد درس ها توجه شود.
– پرسش هاي بخش نقد و تحليل نظم و نثر، بر بنياد ساختار ارائه شده در بخش تحليل فصل تنظيم شود.
– بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6 نمره(نوبت اول) / 14 نمره(نوبت دوم) و شهريور طبق بارم بندی جدول فوق از كل كتاب خواهد بود.

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی علوم و فنون دوازدهم دوره های قبل

8- بارم بندی تاریخ دوازدهم

بارم بندی تاریخ دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تاریخ دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی دی خرداد شهریور

شماره درسنوبت اول دی ماهنوبت دوم

نهایی خرداد شهریور دی

13 نمره2 نمره
24 نمره
33 نمره2 نمره
43 نمره
54 نمره2 نمره
63 نمره
72 نمره
83 نمره
93 نمره
102 نمره
112 نمره
122 نمره
جمع20 نمره

ادامه بارم بندی امتحان تاریخ دوازدهم انسانی

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی
ادامه بارم بندی درس تاریخ دوازدهم انسانی

9- بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جامع شناسی دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

درسنوبت اولنوبت دومجبرانی
اول4 نمره5 نمره1/5 نمره
دوم4 نمره1/5 نمره
سوم4 نمره1/5 نمره
چهارم4 نمره1/5 نمره
پنجم4 نمره1/5 نمره
ششم3 نمره2/5 نمره
هفتم3 نمره2/5 نمره
هشتم3 نمره2/5 نمره
نهم3 نمره2/5 نمره
دهم3 نمره2/5 نمره
جمع20 نمره20 نمره20 نمره

مشاهده سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم دوره های قبل

10- بارم بندی جغرافیا دوازدهم

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

شماره درسنوبت اولنوبت دومشهریورجمع
16/51/5320
26/51/53
مهارت های جغرافیایی (1)1/50/51
35/51/52/5
433
مهارت های جغرافیایی (2)21
553
642/5
مهارت های جغرافیایی (3)11

 

نکات مهم در طراحی سوالات نهایی جغرافیای انسانی دوازدهم

1- در آزمون كتبي نوبت اول كتاب جغرافياي3 ، 20 نمره سؤال طراحي شود. 

2- آزمون نوبت دوم (خرداد ماه) کتاب جغرافیای3، 20 نمره دارد که به بخش اول کتاب (دروس 1 تا 3)، 5 نمره و به بخش دوم کتاب (دروس 4 تا 6) ، 15 نمره تعلق گیرد.

3- در آزمون کتبی شهریور ماه کتاب جغرافیای 3 نیز 20 نمره سوال طراحی شود.

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی جغرافیا دوازدهم دوره های قبل

11- بارم بندی فلسفه دوازدهم

بارم بندی فلسفه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فلسفه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

درسپایانی نوبت اول دیپایانی نوبت دوم خرداد و شهریور و دی
1- هستی و چیستی3 نمره 7 نمره
2- جهان ممکنات3/5 نمره
3- جهان علی و معلولی3/5 نمره
4- کدام تصویر از جهان؟3 نمره
5- خدا در فلسفه 13 نمره
6- خدا در فلسفه 24 نمره
7- عقل در فلسفه 13 نمره
8- عقل در فلسفه 23 نمره
9- آغاز فلسفه در جهان اسلام 12 نمره
10-آغاز فلسفه در جهان اسلام 22 نمره
11- دوران معاصر3 نمره
جمع20 نمره20 نمره

نکات مهم در طراحی سوالات امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی

بارم بندی ذكرشده در هر درس ميتواند به اختيار دبيران، نيم نمره كاهش يا افزايش يابد.

از فعاليت هايی كه با علامت ستاره مشخص شده اند، از مطالبی كه در حاشيه صفحات تحت عنوان “بيشتر بدانيم” آمده، از مطالبی كه تحت عنوان “براي مطالعه” آمده است و نيز از پاورقی ها نبايد در آزمون های كتبی و نهايی و سراسری سؤال طراحی شود.

 

مشاهده سوالات امتحان نهایی فلسفه دوازدهم دوره های قبل

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی 99 – 98

هم چنین شما کاربران گرامی می توانید از نمونه سوالات امتحان نهایی برای افزایش آمادگی دیدن کنید. در صورت لزوم می توانید بارم بندی امتحانات نهایی تجربی و بارم بندی امتحانات نهایی ریاضی را ببینید.

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=14502

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]