تام لند

نگرش

تام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی خرداد 1402)

امتحانات نهایی دوازدهم خرداد 1402 تجربی ریاضی انسانی
سوالات نهایی دوازدهم خرداد 1402

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ موضوع اصلی این مطلب است. تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ رشته های تجربی،ریاضی، انسانی و معارف با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در خرداد 1402 یکی از دوره های جبرانی برای دانش آموزان می باشد که برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود، لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از این آزمون ها، از سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید نگاهی به برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ بندازید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی 1401 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ دوازدهم

* تذکر مهم :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد، روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 اردیبهشت 1402

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 1402  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم فنی حرفه ای خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی و نگارش دوازدهم فنی حرفه ای خرداد 1402 | لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 خرداد 1401

سوالات و پاسخ اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 خرداد 1401

پس از اتمام برگزاری امتحان و انتشار توسط آموزش و پرورش این مطلب بروز می شود

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف خرداد 1402 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم فنی حرفه ای خرداد 1402 | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم خرداد 1402 (ناشنوایان) | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم انسانی خرداد 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 خرداد 1401

پس از اتمام برگزاری امتحان و انتشار توسط آموزش و پرورش این مطلب بروز می شود

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 16 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زمین شناسی دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 23 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم فنی و حرفه ای و کار ودانش خرداد 1402

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 خرداد 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیای دوازدهم انسانی خرداد 1402

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف خرداد 1402

 

 

منبع : مرکز سنجش وزارت آزموزش و پرورش

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=29128

ممکن است شما دوست داشته باشید
27 نظر
 1. ناشناس می گوید

  سلام چطوری میتونم سوالات امتحان نهایی خارج از کشور رو بگیرم ؟از کجا باید پیدا کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   شاید در برخی از کانال ها بشه پیدا کرد
   سوالات داخل هم گاها با یه روز تاخیر منتشر میشن!

 2. سارا می گوید

  سلام اگر یه درسی رو برای ترمیم نمرمون کمتر از ده بشه ولی نمره قبل ترمیم بالای ده بوده باشه باید شهریور دوباره امتحان بدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   خب شما ترمیم ثبت نام کردید نه پاس کردن
   همون نمره قبلی شما که بیشتره همون لحاظ میشه

 3. اکبری می گوید

  سلام.ببخشید درسی رو که خرداد برلی اولین بار دیحاد سابقه کردم بعدا میتونم یکبار ترمیم کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   در بخشنامه اومد پس از ایجاد سابقه میشه یکبار هم ترمیمش کرد

 4. کیمیا می گوید

  سلام پی سی میدونم سوالم مسخرست ولی ایا مصحح هر درس دبیران مربوط به همون درسه ؟ اخه مثلا تو فیزیک یه راه حلی صددر صد درسته ولی یه راه دومی تو پاسخ برگه ممکنه به راه دوم که اونم از کتابه نمره بدن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   طبیعتا دبیر اون درس باید تصحیحش کنه
   این مورد رو نمی دونیم چون 2 دبیر در دو نوبت جداگانه تصحی می کنند و اگر مغایرتی باشه میره برای مصحح سوم

 5. مریم می گوید

  سلام ببخشید اگر پذیرش رو به دانشگاه ها بدن ما پشت کنکوری ها هم می تونیم شرکت کنیم و رشته مدنظرمون رو قبول شیم یا دیگه امکانی برای شرکت پشت کنکوری ها نیست ?

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   چرا نتوانید

 6. ناشناس می گوید

  سوالات نهایی قبل امتحان این سایت میزارین اخع تاریخ 1402بود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   قبل امتحان سوالات در هیچ جایی منتشر نمیشه اصلا

 7. ناشناس می گوید

  ببخشید سوالات نهایی انسانی 1402 رو بازم میزارید؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   بله بعد از هر امتحان سوالات منتشر میشه

 8. مهدی می گوید

  سلام هنوز پاسخ قابل اسناد منتشر نشده ؟ این پاسخ نامه که گذاشتین غلط داره !

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   مجددا لینک ها بررسی شد در سایت مرجع آموزش و پرورش عنوان غیر قابل استناد ازشون برداشته شده

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]