تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

تاثیر معدل کنکور در صورت تغییر رشته و دیپلم غیر مرتبط چگونه است؟

ضریب و میزان تاثیر سوابق تحصیلی کنکور غیر مرتبط با دیپلم

 

پی سی کنکور : هر ساله داوطلبانی هستند که می خواهند در کنکور غیر از رشته ای که در آن فارغ التحصیل شده اند کنکور دهند،اما نحوه محاسبه ی تاثیر معدل برای داوطلبان تغییر رشته ای به یکی از مهم ترین سوالات تبدیل شده است،به همین دلیل قصد داریم در این مطلب اطلاعات کاملی را در رابطه نحوه میزان تاثیر معدل در کنکور برای دیپلم غیر مرتبط ارائه نماییم،پس با ما تا پایان این مطلب همراه باشید.

 

نکته مهم : توجه داشته باشید که اطلاعات این مطلب با توجه به تاثیر معدل در کنکور 98 منتشر شده،چنانچه پس از تعیین تاثیر معدل در کنکور 99 ،تغییری در نحوه محاسبه معدل برای داوطلبان کنکور ایجاد شود،این مطلب بروز می شود.

 

فهرست مطالب :

– میزان تاثیر معدل در کنکور غیر مرتبط با دیپلم و تغییر رشته داوطلبان نظام قدیم

– میزان تاثیر معدل در کنکور غیر مرتبط با دیپلم و تغییر رشته داوطلبان نظام جدید

– دانلود فایل pdf ضرایب و میزان تاثیر معدل در صورت تطبیق و عدم تطبیق دیپلم با کنکور

– تاثیرمعدل کنکور برای تغییر رشته ای ها و دیپلم غیر مرتبط نظام قدیم

براي ­داوطلبان نظام قدیم که ­بين ­سوابق ­تحصيلي آنان با گروه آزمايشي ثبت‌نامي مطابقت وجود ندارد، تاثير سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري، حداکثر تا ميزان 25 درصد خواهد بود. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم‌هاي غير مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه‌هاي مربوط. براي اين داوطلبان، درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکيک نوع ديپلم و گروه آزمايشي‌هاي مختلف، بر اساس جداول زیر خواهد بود.

 

1- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم تجربی دارند و می خواهند در کنکور علوم ریاضی شرکت کنند

 

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته تجربی به ریاضی

2- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم انسانی دارند و می خواهند در کنکور علوم ریاضی شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته انسانی به ریاضی

 

3- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی دارند و می خواهند در کنکور تجربی شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی به تجربی

 

4- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم انسانی دارند و می خواهند در کنکور تجربی شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته انسانی به تجربی

 

5- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی دارند و می خواهند در کنکور انسانی شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی به انسانی

 

6- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم تجربی دارند و می خواهند در کنکور انسانی شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته تجربی به انسانی

 

7- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی دارند و می خواهند در کنکور هنر شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی به هنر

 

8- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم تجربی دارند و می خواهند در کنکور هنر شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته تجربی به هنر

 

9- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم انسانی دارند و می خواهند در کنکور هنر شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته انسانی به هنر

 

10- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی،تجربی،انسانی دارند و می خواهند در کنکور زبان شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته به کنکور زبان های خارجی

 

 

11- جدول کلی نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور غیر مرتبط با دیپلم دارند(مخصوص نظام قدیم)

به طور خلاصه، حداکثر ميزان تاثير مثبت سوابق تحصيلي ديپلم براي داوطلبان نظام سالي‌واحدي يا ترمي ‌واحدي مشمول اعمال سوابق تحصيلي، به تفکيک نوع ديپلم و گروه آزمايشي آزمون سراسري، به شرح جدول 42 است.

نحوه محاسبه تاثیر معدل برای داوطلبان تغییر رشته ای در کنکور

 

نکته مهم : در جداول بالا فقط میزان سوابق تحصیلی مربوط به سوم دبیرستان بررسی شد،برای مشاهده تاثیر سوابق پیش دانشگاهی در کنکور غیر مرتبط،فایل pdf انتهای متن را دانلود کنید.

تاثیرمعدل کنکور برای تغییر رشته ای ها و دیپلم غیر مرتبط نظام جدید

براي داوطلباني که بين سوابق تحصيلي آنان با گروه آزمايشي مطابقت وجود ندارد، تاثير سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري، حداکثر تا ميزان 30 درصد خواهد بود. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم‌هاي غير مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه‌هاي مربوط. براي اين داوطلبان، درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکيک نوع ديپلم و گروه‌هاي آزمايشي مختلف، بر اساس جداول شماره (5) تا (19) خواهد بود.

با توجه به اينکه طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، امتحان درس «سلامت و بهداشت» براي تمامي ديپلم‌ها به صورت نهايي، کشوري و سراسري برگزار مي‌شود، اين درس نيز به عنوان يک درس عمومي براي همه داوطلبان درنظر گرفته شده و ضرايب دروس عمومي براين اساس تعديل شده است.

در نمره کل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي‌شود.

 

1- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم تجربی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور علوم ریاضی نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته تجربی به ریاضی نظام جدید

2- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم انسانی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور علوم ریاضی نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته انسانی به ریاضی نظام جدید

3- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور علوم تجربی نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی به تجربی نظام جدید

 

4- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم انسانی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور علوم تجربی نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته انسانی به تجربی نظام جدید

 

5- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور علوم انسانی نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی به انسانی نظام جدید

 

6- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم تجربی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور علوم انسانی نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته تجربی به انسانی نظام جدید

 

7- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور هنر نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی به هنر نظام جدید

 

8- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم تجربی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور هنر نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته تجربی به هنر نظام جدید

 

9- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم انسانی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور هنر نظام جدید شرکت کنند

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته انسانی به هنر نظام جدید

10- نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که دیپلم ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی نظام جدید دارند و می خواهند در کنکور زبان های خارجی نظام جدید شرکت کنند (برای کنکور انسانی،به جای عربی 3 ،عربی 3 تخصصی خواهد بود)

تاثیر معدل در کنکور برای تغییر رشته ریاضی و تجربی به کنکور زبان نظام جدید

 

11- جدول کلی نحوه محاسبه تاثیر معدل داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور غیر مرتبط با دیپلم دارند(مخصوص نظام جدید 3-3-6)

به طور خلاصه، حداکثر ميزان تاثير مثبت سوابق تحصيلي براي داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6 مشمول اعمال سوابق تحصيلي به تفکيک نوع ديپلم و گروه آزمايشي به شرح جدول 20 است.

نحوه محاسبه تاثیر معدل برای داوطلبان تغییر رشته ای در کنکور نظام جدید

دانلود فایل pdf میزان تاثیر معدل دیپلم غیر مرتبط با کنکور

شامل ضرایب دروس موثر و میزان تاثیر سوابق دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم و دیپلم نظام جدید

امیدواریم استفاده کافی را از این مطلب برده باشید،هم چنین برای اطلاع از آخرین میزان تاثیر معدل تعیین شده توسط سامزان سنجش رو لینک مطلب تاثیر معدل در کنکور 99  کلیک کنید ، و هم چنین می توانید برای دیدن لیست رشته های ضرایب هر زیرگروه مطلب (ضرایب دروس کنکور 99 ) را ببینید.

 

منبع: پیک سنجش سازمان سنجش

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=11385

ممکن است شما دوست داشته باشید
21 نظر
 1. مینا می گوید

  سلام لطفا میزان درصدسوابق تحصیلی دانش آموزان دیپلم معارف برای شرکت درگروه آزمایشی علوم انسانی هم بگذارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   این بخش توسط سازمان سنجش اعلام شده

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]