TAMLAND

alt

امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۱ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی دی 1401)

امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۱
سوال و امتحان نهایی دی 1401

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۱ موضوع اصلی این مطلب است. تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 1401 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی و معارف با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

امتحان نهایی پایه دوازدهم در دی ماه 1401 یکی از دوره هی های جبرانی برای دانش آموزان می باشد که برای تمام رشته های نظری ریاضی، تجربی و انسانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود، لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۱ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید نگاهی به برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۱ بندازید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی 1401 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی ۱۴۰۱دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی دی ۱۴۰۱ دوازدهم

* تذکر مهم :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 3 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 3 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف دی 1401  | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 5 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 5 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی دوازدهم معارف دی 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 7 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 1401  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اختصاصی دوازدهم معارف دی 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 10 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف دی 1401

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 12 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 12 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف دی 1401

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم فنی و حرفه ای و کار ودانش دی 1401

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 14 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 14 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 1401  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف دی 1401 | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 17 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف دی 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 19 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 19 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف دی 1401 | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 21 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف دی 1401 | لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 24 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 24 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف دی 1401 | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم دی 1401 (ناشنوایان) | لینک کمکی

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم انسانی دی 1401

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم انسانی دی 1401

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 26 دی 1401

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 24 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 1401  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 1401 | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف دی 1401 

 

 

منبع : مرکز سنجش وزارت آزموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
guest
(منتشر نخواهد شد)
25 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]