تام لند

مدابوک

تام لند

امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی دی 1400)

امتحانات نهایی دوازدهم دی 1400
سوالات امتحان نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ دانش آموزان روزانه و بزرگسالان

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ۱۴۰۰ می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 1400 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

 لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۰ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دیماه 1400 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی ۱۴۰۰ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی دی ۱۴۰۰ دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 2 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی اسلامی دوازدهم دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 6 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 6 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 8 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 11 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 11 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف دی 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 13 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف دی 1400/ لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 15 دی اضافه گردید . . . 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف دی 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 18 دی اضافه گردید . . . 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف دی 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 20 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی دی 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف دی 1400  / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 22 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی، زبان قرآن دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی، زبان قرآن دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف دی 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 25 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف دی 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 دی 1400

سوالات امتحان نهایی دوازدهم 25 دی اضافه گردید . . .

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 1400/ لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف دی 1400/ لینک کمکی

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
49 نظر
 1. Zeynab jafari می گوید

  7 ساعت از امتحان گذشته پس چرا پاسخنامه رو نمیزارین اخه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   هم اکنون قرار گرفته

 2. ناشناس می گوید

  فلسفه رو نمیزاین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   با مقداری تاخیر منتشر شد و مقداری هم تاخیر از طرف موجب شد که دیر برای دانلود قرار بگیره
   عذرخواهی می کنیم
   هم اکنون درج شده

 3. ناشناس می گوید

  فلسفه رو بزارین دیگه

  1. پی سی کنکور می گوید

   متاسفانه هنوز منتشر نشده

 4. امیرحسین می گوید

  لطفا میشه ۵ ساعت قبل از شروع امتحانات لینکشو بزارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   اصلا منتشر نمیشه قبلش که
   و از طرفی هم غیرقانونی و غیر شرعی هست!

 5. کیان ارباب می گوید

  سلام شهریه امتحانات مدرسه بزرگسالان چقده واسه اینکه مدرسه ثبت نام کنه که همسرم امتحاناتو شرکت کنه مدرسه بزرگسالان شهرستان زابل ازمون مبلغ یک میلیون گرفت 25 واحد رو گفت یک میلیون مدرسه دولتی. میگم سندی دارین که این چند واحد شده یک میلیون میگن نه برو به کارت بزن میگم چرا شماره حساب مدرسه یا اموزش پرورشو نمیدین میگن ما خودمون میفرستیم به حساب مدرسه میگم چرا اینطوری جواب سر بالا میدن همسرم میخواد درسشو ادامه بده واسه معلمی من رفتم این پولو از چند نفر قرض کردم خودم کارگرم صب تا شب بیل دستمه الان رسید اینکه پول فرستادمو دارم . خواهش میکنم راهنماییم کنید و اینکه بهم بگین چقد میشه 25 واحد امزش پرورم نرفتم چون میترسم از درس بندازه یا نمره کم بده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کیان عزیز
   متاسفانه در حال حاضر اطلاع دقیق از هزینه بزرگسالان نداریم
   شما راحت می توانید یه سر مراجعه کنید آموزش و پرورش منطقه تون ، قسمت معاونت متوسطه دوم و هزینه رو استعلام کنید

 6. ناشناس می گوید

  نمونه سوال بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   دقیقا بررسی نداشته ایم ولی احتمال کمی میدیم که بارم خرداد و شهریور 1400 تفاوتی داشته باشند
   فعلا بارم بندی ها آپدیت نشده و مربوط به نسخه سال قبل 99-1400 می باشد که می توانید در سایت جستجو کنید
   امتحانات دوره های قبل بهترین نمونه سوالات هستند

 7. محمد می گوید

  بابا سوال ۱۱ هندسه انقد برگه ها تار بود خود مراقب هااام گفتن اون y²_2x+4y هست در حالیکه الان دیدیم y= اون عبارته
  بابا همین میشه میوفتیم دیگه اینو بلد بودم بخاطر همین یه سوال خراب شد دوباره کل ایندمون خراب شد اه

 8. مهدیه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید لینکاتون خرابه نمیتونم شوالات زیست شناسی رو دانلود کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   عذرخواهی می کنیم هم کانون لینک کمکی هم اضافه شده

 9. کاربر می گوید

  پس چرا سوالا رو نمیذارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   عذرخواهی بابت تاخیر

 10. دختر افسرده ضعیف می گوید

  زودتر بذارید سوالات علوم فنون ۳ رو ممنون میشم توروخدا
  حالم بده

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]