سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم شهریور 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم تیر 98

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ماه 98 می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی شهریور 98 با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

هم چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از  سوالات امتحان نهایی دوره های قبل و بارم بندی پایه دوازدهم نیز دیدن کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور ماه 98 شامل :

 • سوالات امتحان نهایی شهریور 98 دوازدهم
 • پاسخنامه و جواب امتحان نهایی شهریور 98 دوازدهم

 

* تذکر مهم : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 شهریور 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 4 شهریور 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 4 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 6 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 6 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 10 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 12 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 12 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف شهریور 98

زبان انگليسي (ويژه ناشنوايان)

زبان آلماني (۳)

زبان فرانسه (۳)

 

فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم کلیه رشته ها – شهریور ۹۸

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 13 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 16 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 16 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 17 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن تجربی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 23 شهریور 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 23 شهریور 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی شهریور 98

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم وفون ادبی دوازدهم معارف اسلامی شهریور 98

 

با تشکر از فایل صوتی و شنیداری امتحان نهایی زبان انگلیسی ارسالی از جناب آقای طاهر جعفریان از کرمانشاه و کانال تلگرام visionch

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
57 نظر
 1. شاین می گوید

  چرا هنوز پاسخا رو نذاشتین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز به دستمون نرسیده،آماده بشه منتشر می کنیم

  2. Fati...i می گوید

   جواب تاریخ تیر ماه نیومده؟

 2. Fati...i می گوید

  جواب تاریخ تیر ماه نیومده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تا به این لحظه آموزش و پرورش فایلی منتشر نکرده و با این وضعیت احتمالش کمه،چنانچه سولی منتشر بشه حتما قرار خواهیم داد

 3. احمد می گوید

  سلام ببخشید سوالات تیر ماه هنوز منتشر نشده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احمد جان
   نه متاسفانه

   1. شهرام می گوید

    چرا پاسخنامه جغرافیا رو منتشر نکردی؟؟س

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام شهرام جان
     پوزش بابت تاخیر،پاسخنامه جغرافیا دوازدهم هم اکنون منتشر شد

  2. Farshid می گوید

   سلام آیا سوالات شهریور را قبل از امتحان در سایت

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام فرشید جان
    در حال حاضر این مطلب پیش نویس است، پاسخ نامه و سوالات شهریور ماه دوازدهم ، بعد از برگزاری هر امتحان در سایت قرار می گیرد

 4. مهدی می گوید

  سلام امکانش نیس وقتی امتحانای شهریور برگزار شد سوالات و پاسخنامه هارو بزارین سایت ما سر جلسه امتحان دانلود کنیم بنویسیم(تقلب کنیم)؟ #بدبخت

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   این چیزی که شما میگید غیر قانونیه،بهتره به جای این فکرا بیشتر مطالعه کنید و نمونه سوالات زیادی حل کنید حتما موفق خواهید شد

 5. فاطمه می گوید

  سلام
  ببخشید من هرچی می خونم هیچی نمیفهمم هیچ راهی نیس برای تقلب؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   نه متاسفانه

  2. شهرام می گوید

   یا خدا

 6. Zahra می گوید

  سلام ببخشید یه سوال داشتم
  تقریبا چند روز دیگه جواب امتحان نهایی ریاضی شهریور میاد و میتونیم نمرمونو بفهمیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   معمولا بین 1 هفته تا 10 روز یا حتی سریعتر می تونید نتیجه تون رو ببینید

 7. محمد می گوید

  سلام چرا نمیشه جواب سوالات فلسفه شهریور رو نگاه کنیم لینک درست کنین لطفا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   هم اکنون لینک سوالات فلسفه قرار گرفت،می توانید دانلود کنید

 8. Negin می گوید

  سلام چرا الان سوالات و جواب امتحان ریاضی امروز باز نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   سوالات هم اکنون اضافه شد،و لینک فعال شد،مجددا تست کنید

 9. P می گوید

  پاسخ سوالات شیمی شهریور قرار نیمیگیره؟
  قبل از آزمون؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هیچ یک از سوالات و پاسخنامه های امتحانات نهایی شهریور 98 قبل از آزمون قرار نمی گیرد،بلکه چند ساعت پس از برگزاری آزمون و اتمام آن توسط آموزش و پرورش منتشر می شود و در این مطلب نیز قرار می گیرد

  2. امیر محمد می گوید

   سلام خسته نباشید من سر یکی از امتحانات شهریور غریب داشتم و حالا برای فرار از سربازی و فرصت برای خوندن کنکور 99 باید چیکار کنم آیا راهی هست؟؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام امیر محمد عزیز
    اگر سنتون هنوز به 20 سال نرسیده احتمالش خیلی کمه که مشکلی براتون پیش بیاد،بهتره یه مراجعه به پلیس +10 داشته باشید و ببینید تا چه تاریخی معافیت تحصیلی دارید،اطلاعات بیشتر در لینک زیر :
    https://p30konkor.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/

 10. کیوان می گوید

  شیمی رو سریعتر بزارید لطفا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کیوان جان
   سوالات و پاسخنامه شیمی نهایی دوازدهم شهریور 98 قرار گرفت

 11. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید خواهش میکنم تریخ رو زود منشر کنید

 12. محمد می گوید

  سلام لطفا پاسخنامه فارسی3دوازدهم انسانی شهریور98بزارید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   پاسخنامه ادبیات فارسی دوزادهم شهریور 98 قرار گرفت

 13. تیام مقدم می گوید

  سلام ببخشید جواب سوالات فارسی دوازدهم تجربی تو سایت نمیاد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   سوالات و پاسخنامه فارسی دوازدهم شهریور 98 قرار گرفت

 14. رضا می گوید

  سلام. اگه شهریور نهایی دوازدهم نبین هفت تا ده بشیم میشه تک ماده بزنیم؟
  تک ماده مانع ترمیم معدل اون درس میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   بهتره در این رابطه از مدرسه سوال کنید چون دقیقا مشخص نیست
   تک ماده ربطی به ترمیم معدل نداره و شما می توانید ترمیم معدل هم انجام دهید پس از فارغ التحصیلی

 15. keyvan می گوید

  ببخشید ی سوال داشتم میگن فصل اخر هندسه برا شهریور حذف شده واقعیت داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   طبق آخرین بارم بندی که در لینک زیر می بینید؛ بله ، ولی اینکه طراح بهش عمل کنه مشخص نیست
   https://p30konkor.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/

   1. کیوان می گوید

    ینی چی ینی اموزش و پرورش مشخص نکرده ک از فصل اخر سوال میاد یا ن؟
    واقعا زور داره بشینیم فصل اخر بخونیم اخرش سوال نیاد

    1. پی سی کنکور می گوید

     به هر حال این بار بندی هست که منتشر شده،احتمالا 95 درصد که همینه ولی اگر یدفعه سوالی از سایر قسمت ها اومد غافلگیر نشید

 16. رضا می گوید

  چند درصد احتمال داره سوالات نهایی شهریور فیزیک شبیه خرداد باشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   به هر حال نمونه سوالات خرداد و دی ماه 98 گذشته منبع بسیار خوبی هستند برای افزایش آمادگی و کامل بررسی کنید احتمالا مشابه همین سوالات باشه

 17. Zahra می گوید

  سلام ببخشیدمن شنیدم ۱۵مهرماهم میشه امتحان درسایی که افتادیم روبدیم درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   تا به حال همچین موردی نشنیدیم و معمولا دی ماه ترم تحصیلی جبرانی برگزار میشه،باز بهتره از مدرسه سوال کنید

 18. ماري می گوید

  سلام من ميخوام با سوابق تحصيلي برم دانشگاه و امروز يك درسي كه غيبت كرده بودم امتحان دادم ميخواستم بدونم بخاطر نداشتن ديپلم بايد از بهمن برم يا نه ميتونم از مهر برم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   اگر شروع ترم از بهمن ماه باشه مشکلی پیش نمیاد و دی ماه پاس می کنید ولی اگر مهر ماه قبول بشید بدون مدرک ثبت نام نمی کنند و اگر روزانه هم قبول بشید که احتمال محرومیت وجود داره اگر نتونید ثبت نام کنید

 19. شهرام می گوید

  سلام من ڪنڪور رتبه بالا اوردم تو نهایی چند درس افتاده اولش راهی هست میشه قبولم کنند دوم اگه نشدم دیگ هیچ راهی نیست برا ادامه تدریس ام؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شهرام جان
   برای مهرماه شرط قبولی تا 31 شهریور هست و اگر باز هم در شهریور فارغ التحصیل نشید که خیلی سخته قبول کنند ولی با این حال بهتره خیلی جدی پیگیر قسمت آموزش دانشگاه باشید،ولی اگر نیمسال دوم هستید یعنی از بهمن دانشگاه می رید که می تونید در دی ماه امتحانات رو پاس کنید و به دانشگاه برید

 20. keyvan می گوید

  ببخشید اگه ی دانشگاه خوب قبول شیم ولی نتونیم تجدیدامونو پاس کنیم چه اتفاقی میافته؟دیگه نمیتونیم بریم دانشگاه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کیوان جا
   شما فرصت دارید تا شهریور سالی که کنکور دارید فارغ التحصیل بشید اگر دانشگاه خوب منظور روزانه قبول بشید نتونید ثبت نام کنید ،برای سال بعد نمی تونید دانشگاه های روزانه قبول بشید

   1. keyvan می گوید

    الان من مهندسی برق روزانه قبول شدم ولی احتمالا ی درس ک شهریور امتحان دادم قبول نشم …..الان تکلیفم چیه؟ینی دیگه رشته و دانشگاه باطل میشه؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام کیوان جان
     بیینید تو اطلاعیه ثبت نام سنجش گفته که اگر دانشگاه موافقت کنه تا 30 مهرماه اجازه میدن که شما فارغ التحصیل بشید ،ولی خب اگر شهریور فارغ التحصیل نشدید که احتمالش خیلی کمه ثبت نام تون کنند،اگر دانشگاه روزانه باشه و در کل نتوانید ثبت نام کنید از انتخاب رشته های روزانه سال بعد محروم هستید و یا اینکه به شکلی محرومیت تون رو ز کنکور سال بعد لغو کنید

     1. keyvan می گوید

      اها خب الان کارنامه شهریور کی ب دست مدارس میرسه بریم ببینیم چکار کردیم؟

      1. پی سی کنکور می گوید

       باید تو این هفته آماده بشید،باز بهتره یه تماس با مدرسه بگیرید

 21. Mohamad می گوید

  سلام. من 6تا درس افتادم خرداد 2تاشو تبصره زدم 4تاش موند که شهریور امتحان دادم 2تاشو قبول شدم 2تاشو افتادم.. برای دی ماه 2تا درسی ک تبصره زدم هم باید امتحان بدم یعنی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   تا جایی که ما اطلاع داریم خیر نیازی به امتحان مجدد نیست

 22. امیر می گوید

  سلام ببخشید ادرس سایت امتحانات شهریور رو دارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سایت سنجش آموزش و پرورش سوالات رو منتشر می کنه
   موفق باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*