تام لندتام لندمازتام لندمازلوییز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

حذفیات 30 درصدی امتحان نهایی ۱۴۰۰ آموزش و پرورش (حذفیات نهایی دوازدهم-یازدهم-دهم + نهم و …)

حذفیات امتحانات نهایی
حذفیات امتحانات نهایی رشته های تجربی ریاضی انسانی

پی سی کنکور : در سال های اخیر در بحث منابع سوالات نهایی به دلایل شرایط مختلف همواره با با حذفیاتی روبرو بوده است. اما در یکی دو سال اخیر با انتشار ویروس کرونا، تدریس مدارس به صورت غیر حضوری بوده و بر همین اساس نیز آموزش و پرورش، حذفیات امتحان نهایی 1400 متوسطه دوم و اول موسوم به حذفیات کرونا را تعیین کرده است. با ما همراه باشید تا در ادامه در جریان جدیدترین اخبار حول این موضوع قرار بگیرید.

هم چنین می توانید از (برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400) و (حذفیات کنکور 1400) (دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نهایی 1400) دیدن کنید.

– حذفیات امتحانات متوسطه دوم(دوازدهم،یازدهم، دهم) در یک نگاه

حذفیات امتحانات نهایی خرداد 1400
تصویر 1 حذفیات منابع امتحانات خرداد 1400
حذفیات امتحان نهایی خرداد 1400
تصویر 2 حذفیات منابع امتحانات خرداد 1400 تجربی ریاضی انسانی
حذفیات دروس نهایی خرداد 1400 دوازدهم یازدهم دهم
تصویر 3 حذفیات منابع درسی امتحانات خرداد 1400
حذفیات دروس امتحانات خرداد 1400 دوازدهم یازدهم دهم
تصویر 4 حذفیات منابع درسی امتحانات خرداد 1400
حذفیات امتحانات نهایی خرداد 1400 متوسطه دوم
تصویر 5 حذفیات امتحانات نوبت دوم خرداد 1400
حذفیات امتحانات نهایی خرداد 1400 متوسطه دوم
تصویر 6 حذفیات امتحانات نوبت دوم خرداد 1400
حذفیات امتحانات خرداد ۱۴۰۰
تصویر 7 حذفیات امتحانات نوبت دوم خرداد ۱۴۰۰ دوازدهم دهم یازدهم
برای وضوح بیشتر جدول حذفیات فوق، در پایین به صورت متنی نیز درج شده که می توانید  از آن استفاده کنید :

– حذفیات امتحانات نهایی پایه دهم خرداد 1400 تجربی، ریاضی، انسانی، فنی و حرفه ای، کار و دانش و معارف

حذفیات منطق دهم انسانیدروس 9 و 10
حذفیات دین و زندگی دهم انسانیندارد
حذفیات عربی دهم یازدهم دوازدهم (تجربی-ریاضی-انسانی)بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «اعلمو» و تمرینات سوال طرح نشود.

البحث العملی (پژوهش)

حذفیات فارسی دهم یازدهم دوازدهم (تمام رشته ها)-گنج حکمت

-شعرخوانی / روان خوانی

حذفیات نگارش دهم یازدهم دوازدهم ( تمام رشته ها)– مثل نویسی

– شعر گردانی

– حکایت نگاری

حذفیات علوم و فنون دهم یازدهم دوازدهم انسانی– خودارزیابی

– کارگاه تحلیل فصل

حذفیات تربیت بدنی دهم یازدهم دوازدهمچگونه بسکتبال بازی کنیم؟

چگونه فوتسال بازی کنیم؟

چگونه هندبال بازی کنیم؟

حذفیات تاریخ دهم انسانیدرس 13-14-15
حذفیات جغرافیا دهم ( تمام رشته ها)ندارد
حذفیات استان شناسی دهمدرس 7-9-10-11
حذفیات جامعه شناسی دهم انسانیدرس 9 و 14

تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب

حذفیات فیزیک دهم تجربیفصل 1 : بخش1-6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 2 : بخش 2-2 و 2-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3 : صفحه 75 و 76(بازده) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 4 : صفحه 92 تا 95(انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

حذفیات فیزیک دهم ریاضیفصل 1 : بخش1-6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 2 : بخش 2-2 و 2-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3 : صفحه 75 و 76(بازده) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 4 : صفحه 92 تا 95(انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 5 : صفحه 141 تا 144 (ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز)، بخش 5-8 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتها فصل

حذفیات امتحان نهایی شیمی دهم تجربی و ریاضی

فصل اول : آغاز فصل تا ص 4 – از نور کلید شناخت جهان تا ص 21 – تمرین های دوره ای

فصل دوم : آغاز فصل – هوا معجونی ارزشمند -پیوند با صنعت ص 51 – اکسیژن گازی واکنش پذیر – در یمان تارنماها – رفتار اکسیدها فلزی  و نافلزی – پیوند با زندگی ص 60 – چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73 – توسعه پایدار – تولید آمونیاک تا پایان فصل

فصل سوم : آب آهنگ زندگی تا ص 89 – پیوند با صنعت 97 – رفتار مولکول ها در میدان الکتریکی – آب و دیگر حلال ها – پیوند با زندگی ص 110 و 115 – ردپای آب در زندگی تا ص 122

حذفیات اقتصاد دهم و یازدهم انسانی و معارفدرس 2 -12 -13-14
حذفیات علوم تجربی و آزمایشگاه دهم

ندارد

حذفیات زیست شناسی دهم تجربی

فصل اول : از زیست شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار 1

فصل دوم : گفتار 3

فصل سوم : از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار 2

فصل چهارم : از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار 2 و گفتار 4

فصل پنجم : از تخلیه ادرار تا آخر گفتار 2

فصل ششم : از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار 1 ، از سازش با محیط تا آخر فصل

فصل هفتم : از بهبود تا آخر گفتار 1 ، از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار 2

زبان انگلیسی دهم و یازدهم و دوازدهم

what ypu learned

آمادگی دفاعی دهم متوسطه دوم و دوازدهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

درس 3 – 4 – 5 – 6 – 9

تفکر و سواد رسانه ای همه رشته ها دهم یا یازدهم / دوره متوسطه دوم نظری

دروس 7-8-10-12-13-17-18-19–22-23 وبازبینه های ارزیابی صفحات 163 تا 167

حذفیات ریاضی دهم ریاضی فیزیک و تجربی

ندارد

حذفیات هندسه دهم ریاضی فیزیک 
حذفیات ریاضی و آمار دهم انسانی

 

 

– حذفیات امتحانات نهایی پایه یازدهم خرداد 1400 تجربی، ریاضی، انسانی، فنی و حرفه ای، کار و دانش و معارف

حذفیات فلسفه یازدهم انسانیدروس 4-5-6-8
حذفیات دین و زندگی یازدهم ریاضی تجربی فنی و حرفه ای و کارو دانشندارد
حذفیات دین و زندگی یازدهم انسانیدروس 11-12-15-17
حذفیات عربی دهم یازدهم دوازدهم (تجربی-ریاضی-انسانی)بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «اعلمو» و تمرینات سوال طرح نشود.

البحث العملی (پژوهش)

حذفیات فارسی دهم یازدهم دوازدهم (تمام رشته ها)-گنج حکمت

-شعرخوانی / روان خوانی

حذفیات نگارش دهم یازدهم دوازدهم ( تمام رشته ها)– مثل نویسی

– شعر گردانی

– حکایت نگاری

حذفیات علوم و فنون دهم یازدهم دوازدهم انسانی– خودارزیابی

– کارگاه تحلیل فصل

حذفیات تربیت بدنی دهم یازدهم دوازدهمچگونه بسکتبال بازی کنیم؟

چگونه فوتسال بازی کنیم؟

چگونه هندبال بازی کنیم؟

حذفیات کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم (همه رشته ها)بخش 2 : کار تیمی موفق

بخش 3 : تقویت کار تیمی

بخش 5 : هدف گذاری و تصمیم گیری

بخش 6 : خودشناسی

بخش 10 : تفکر

بخش 11 : تفکر خلاق (واگرا)

بخش 12 : توسعه خلاقیت فردی

بخش 13 : توسعه خلاقیت تیمی

بخش 14 : تشخیص فرصت، ایده پردازی و ارزیابی ایده

بخش 15 : ایده یابی، ساختن ایده و الگوبرداری

بخش 16 : نوآوری و تریز

بخش 17 : سنجش کارآفرینی

بخش 24 : مدل کسب و کار (منبع یابی)

بخش 25 : مدل کسب و کار (فعالیت های کلیدی)

بخش 26 : مدل کسب و کار (شریک یابی)

بخش 27 : مدل کسب و کار (برآورد هزینه)

حذفیات تاریخ یازدهم انسانیدرس 15 و 16
حذفیات جغرافیا یازدهم انسانیندارد
حذفیات جامعه شناسی یازدهم انسانیدرس 7 (بطور کامل)

درس 11 : بحران های زیست محیطی

تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب

حذفیات تحلیل فرهنگی انسانی و معارف یازدهم و دوازدهمفصل اول درس 3 بخش(تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی)
حذفیات روان شناسی یازدهم انسانیدرس 8
حذفیات اقتصاد دهم و یازدهم انسانی و معارفدرس 2 -12 -13-14
حذفیات انسان و محیط زیست یازدهم ندارد
حذفیات ریاضی یازدهم تجربی 

ندارد

 

حذفیات حسابان یازدهم ریاضی فیزیک
حذفیات هندسه یازدهم ریاضی فیزیک
حذفیات آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک
حذفیات فیزیک یازدهم تجربیبخش 1-9

بخش 1-11

بخش 2-3

بخش 3-6

بخش 3-10

و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها

حذفیات فیزیک یازدهم ریاضی فیزیکصفحه 29 تا 32 موضوع « چگالی سطحی بار الکتریکی»

بخش 1-12

صفحه 52 « از تغییر مقاومت ویژه با دما» تا سر بخش 2-4

بخش 3-6

بخش 4-4

و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها

حذفیات امتحان نهایی شیمی یازدهم تجربی و ریاضی

فصل اول: از آغاز فصل تا ابتدای خود را بیازمایید ص 2 – پیوند با صنعت ص 17 – عنصرها با چه شکلی در طبیعت یافت می شوند ص 18 – جریان بین محیط زیست و جامعه – نفت هدیه ای شگفت انگیز تا ابتدای ص30 و ص48

فصل دوم : آغاز فصل ص 49 – خود را بیازمایید ص51 – پیوند با صنعت ص62 – کاوش کنید ص 78  – پیوند با ریاضی ص 83 – تمرین های دوره ای شماره 2-3-8

فصل سوم : از آغاز فصل تا ص 100 -پیوند با زندگی ص 105 – پلیمر سبز تا ص 119 -تمرین 6 از تمرین های دوره ای

حذفیات زیست شناسی یازدهم تجربی

فصل اول : از اعتیاد تا ابتدای نخاع

فصل دوم : بیماری های چشم تا ابتدای شنوایی و تعادل

فصل سوم : گفتار اول از تشکیل و تخریب استخوان تا ابتدای مفصل، گفتار دوم از انواع یاخته های بافت ماهیچه ای تا ابتدای حرکت در جانوران

فصل چهارم : از سایر غدد درون ریز تا آخر فصل

فصل پنجم : از ایدز، نگاهی دقیق تر به ایمنی اختصاصی تا آخر فصل

فصل ششم : از تشخیص و درمان سرطان تا آخر گفتار 2

فصل هفتم : از صوت نگاری تا آخر گفتار 3 ، از تغذیه و حفاظت جنین تا آخر گفتار 4

فصل هشتم : از تخصص یافته ها تا آخر گفتار 1 ، گفتار 3 میوه های بدون دانه

فصل نهم : از دفاع شیمیای تا فصل آخر

زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی

فصل 1 : صفحات 20 و 21 (علم و زندگی . . .)

فصل 2 : صفحات 23 و 39

فصل 3 : صفحات 41 و 42 و 50 و 51 و 57

فصل 4 : صفحات 59 و 71

فصل 5 : صفحات 87 و 86 و 73

فصل 6 : صفحات 89 و 101

فصل 7 : صفحات 116 و 103 تا آخر کتاب

زبان انگلیسی دهم و یازدهم و دوازدهم

what ypu learned

تفکر و سواد رسانه ای همه رشته ها دهم یا یازدهم / دوره متوسطه دوم نظری

دروس 7-8-10-12-13-17-18-19–22-23 وبازبینه های ارزیابی صفحات 163 تا 167

 

 

– حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد 1400 تجربی، ریاضی، انسانی، فنی و حرفه ای، کار و دانش و معارف

حذفیات امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانیدرس های 4-9-12 و صفحات 78-79-82-86-87-88-89-90-91
حذفیات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم ریاضی تجربی فنی و حرفه ای و کارو دانشندارد
حذفیات امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم انسانیدروس 11-12-13
حذفیات امتحان نهایی عربی دهم یازدهم دوازدهم (تجربی-ریاضی-انسانی)بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «اعلمو» و تمرینات سوال طرح نشود.

البحث العملی (پژوهش)

حذفیات امتحان نهایی فارسی دهم یازدهم دوازدهم (تمام رشته ها)-گنج حکمت

-شعرخوانی / روان خوانی

حذفیات امتحان نهایی نگارش دهم یازدهم دوازدهم ( تمام رشته ها)– مثل نویسی

– شعر گردانی

– حکایت نگاری

حذفیات امتحان نهایی علوم و فنون دهم یازدهم دوازدهم انسانی– خودارزیابی

– کارگاه تحلیل فصل

حذفیات تربیت بدنی دهم یازدهم دوازدهمچگونه بسکتبال بازی کنیم؟

چگونه فوتسال بازی کنیم؟

چگونه هندبال بازی کنیم؟

حذفیات امحان نهایی سلامت و بهداشت دوازدهمدروس 2-5-9-12-14
حذفیات امتحان نهایی تاریخ دوازدهم انسانیدرس 1 و 2
حذفیات جغرافیا دوازدهم انسانیندارد
حذفیات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم انسانیدرس 2

تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب

حذفیات هویت اجتماعی دوازدهم (ریاضی-تجربی-فنی حرفه ای-کار و دانش)ندارد
حذفیات امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی 

 

ندارد

 

 

حذفیات امتحان نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی
حذفیات امتحان نهایی حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک
حذفیات امتحان نهایی هندسه دوازدهم ریاضی فیزیک
حذفیات امتحان نهایی ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک
حذفیات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی

فصل 1: بخش 1-3 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 2 : بخش 2-3 ، 2-4 و پرسش و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3 : از «ادراک شنوایی» در صفحه 73 تا سر بخش 3-7 ،صفحه 86 تا 88 مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنان در انتهای فصل

فصل 4 : بخش 4-4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنان در انتهای فصل

حذفیات امتحان نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی

فصل 1: بخش 1-4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 2 : بخش 2-3 و پرسش و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل 3 : صفحه 81 «ادراک شنوایی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنان در انتهای فصل

فصل 4 : صفحه 99 و 100 مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» ، صفحه 108 از «موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنان در انتهای فصل

فصل 5 : بخش 5-4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنان در انتهای فصل

فصل 6 : بخش 6-3 و 6-4 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنان در انتهای فصل

حذفیات امتحان نهایی شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

فصل اول : از آغاز ص 1 – خود را بیازمایید ص 9 -پیوند با صنعت ص 11 – پیوند با زندگی ص 31 تا انتهای ص 32

فصل دوم : از آغاز فصل تا ص 39 تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی ص 49 و ص 52 – خود را بیازمایید ص 62

قصل سوم : از آغاز فصل تا ص 67 – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز ص 73 – پیوند با زندگی ص 83 – با هم بیندیشم ص 85 و 86

فصل چهارم :از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات امتحان نهایی زیست شناسی دوازدهم تجربی

فصل اول : گفتار 1 از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا ابتدای مدل مولکولی دنا، گفتار 3 از سطوح ساختاری پروتئین ها تا ابتدای نقش پروتئین ها، از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل.

فصل دوم : از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک ،از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار 2

فصل سوم : از مهار بیماری های ژنتیک تا آخر فصل

فصل چهارم : از ابتدای گفتار 3 تا ابتدای گونه زایی

فصل پنجم : از تنظیم تنفس یاخته ای : تولید اقتصادی تا آخر گفتار 2 / از سلامت بدن : پاداکسنده ها تا آخر فصل.

فصل ششم : از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار 2 / از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل.

فصل هفتم : از مهدسی بافت تا آخر گفتار 2

فصل هشتم : از زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات آمادگی دفاعی دهم متوسطه دوم و دوازدهم فنی و حرفه ای و کار و دانش

درس 3 – 4 – 5 – 6 – 9

 حذفیات مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم/نسخه بانکی پور – تمام رشته ها نماهای : 3-5-7-9-10-11-13-14-17-20-21-22-23-24
حذفیات مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم/نسخه بانکی پور – تمام رشته هادروس 1 و 4 و 5 و 20 و 21 و فصول 3 و 4
حذفیات مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم/نسخه میر محمد صادق – تمام رشته هادروس 2-3-6-9-10-13-16-17

 

– PDF حذفیات امتحانات نهایی خرداد 1400 + حذفیات پایه دهم و یازدهم تمام رشته ها

 

– PDF حذفیات امتحانات نهم خرداد 1400 + حذفیات پایه هشتم و هفتم متوسطه اول

 

هم چنین برای مشاهده بارم بندی دقیق هر درس ، روی رشته موردنظر کلیک کنید :

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۰
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۰
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰

 

در صورت هر گونه تغییر، این مطلب بروز رسانی خواهد شد . . .

منابع : سازمان پژوهش و برنامه ریزی

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=19721

ممکن است شما دوست داشته باشید
23 نظر
 1. زهرا می گوید

  سلام لطفا یه نفر جواب بده
  چرا پس هنوز سازمان سنجش این ۳۰ درصد رو اعلام نکرده؟؟؟،

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   حذفیات سنجش نیز در لینک زیر موجود است :
   حذفیات کنکور 1400

 2. ناشناس می گوید

  سلام
  لطفا سوالمو جواب بدید این ۳۰ درصد دهم و یازدهم و دوازدهم برا کنکور هم حذف شده؟؟؟چرا پس سازمان سنجش هنوز این ۳۰ درصد رو اعلام نکرده؟؟؟همون حذفیات قبله

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]