تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور انسانی 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود کنکور انسانی 98

دانلود سوالات کنکور انسانی 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 انسانی نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد. کنکور گروه علوم انسانی با شرکت ۲۸۲ هزار و ۱۵۱ داوطلب همراه بوده است ، که شامل 166 هزار داوطلب زن و 115 هزار داوطلب مرد می باشد

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور انسانی 98 داخل کشور ، ساعات 14 تا 16 منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور انسانی خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور انسانی 98 هنوز کاملا مشخص نشده است ولی طبق گفته رئیس سازمان سنجش به احتمال زیاد فردا جمعه ،کلید پاسخنامه سوالات داخل کشور منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

هم چنین در بخش تحلیل سوالات کنکور انسانی 98 ، سوالات کنکور انسانی از نگاه دبیران و اساتید برتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند.،برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید.

تحلیل سوالات کنکور انسانی 98

فهرست مطالب :

– دفترچه سوالات کنکور 98 انسانی ( نظام قدیم و جدید ) داخل کشور

– دفترچه سوالات کنکور 98 انسانی ( نظام قدیم و جدید ) خارج از کشور

1- دانلود سوالات کنکور انسانی 98 داخل کشور

دفترچه سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید  (3-3-6)

دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی 98 نظام جدید

دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید

دفترچه سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

 

( هم چنین می توانید در صورت نیاز از پاسخ های تشریحی تک درسی زیر دیدن کنید)

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور انسانی 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط طنین زاهدی کیا

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط وحید رضازاده

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور انسانی 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط صادق محسنی

 

 • پاسخنامه عربی کنکور انسانی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور انسانی 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور انسانی نظام قدیم 98

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور انسانی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط میر حسین زاهدی

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط علی عاشوری

2- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط آناهیتا اصغری تاری

3- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط علی درخشان

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور انسانی 98

شماره 101 تا 120 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس ریاضی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 25 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ریاضی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط مجتبی قاسمیان

 

 • پاسخنامه ریاضی کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط میثم صمدی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 98

شماره 121 تا 135 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس اقتصاد می باشد که تعداد سوالات این درس 15 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 10 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه اقتصاد کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط سپیده آزاد

 

 • پاسخنامه اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط سپیده آزاد

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98

شماره 136 تا 165 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس زبان و ادبیات اختصاصی می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 30 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط نسرین حق پرست

2- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط عاطفه سادات طباطبایی نژاد

 

 • پاسخنامه ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط نسرین حق پرست

2- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط علی شربتی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 98

شماره 166 تا 185 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس عربی اختصاصی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط سید محمد علی مرتضوی

 

 • پاسخنامه عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط احمد منصوری

2- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط سید محمد علی مرتضوی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی 98

شماره 186 تا 215 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس تاریخ و جغرافیا می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 25 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات جغرافیا کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط محمد علی خطیبی

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تاریخ کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط میلاد هوشیار

 

 • پاسخنامه تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تاریخ کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط میلاد هوشیار

2- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تاریخ کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط حبیبه محبی

 

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات جغرافیا کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط محمد علی خطیبی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی 98

شماره 216 تا 235 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس جامعه شناسی و علوم اجتماعی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 15 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه جامعه شناسی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط محمد ابراهیم مازنی

 

 • پاسخنامه جامعه شناسی کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط محمد ابراهیم مازنی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98

شماره 236 تا 260 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس فلسفه و منطق می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 25 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط موسی اکبری

 

 • پاسخنامه فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط موسی اکبری

2- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط احمد کاتب

3- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط طنین زاهدی کیا

 

پاسخنامه تشریحی سوالات روان شناسی کنکور انسانی 98

شماره 261 تا 280 سوالات کنکور انسانی 98 متعلق به درس روان شناسی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 15 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه روان شناسی کنکور انسانی نظام قدیم 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات روان شناسی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط مهسا عفتی

 

 • پاسخنامه روان شناسی کنکور انسانی نظام جدید 98

1- دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات روان شناسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط مهسا عفتی

 
2- دانلود سوالات کنکور انسانی 98 خارج از کشور

دفترچه سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید (3-3-6) (خارج از کشور)

دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دفترچه سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم (خارج از کشور )

دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

(تا آماده پاسخ تشریحی جامع دروس ،لطفا از پاسخ های تشریحی تک درسی پایین جداول استفاده کنید)

 

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی، موسسه گزینه دو،سایت پی سی کنکور

 

هم چنین می توانید از سوالات کنکور انسانی 99 ، سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور دیدن کنید.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8631

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]