تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود کنکور ریاضی 98

دانلود سوالات کنکور ریاضی 98

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز پی سی کنکور، سوالات کنکور 98 ریاضی نظام قدیم و نظام جدید را پس از انتشار بررسی خواهیم کرد.کنکور گروه علوم ریاضی و فنی با شرکت تعداد ۱۶۴ هزار و ۲۷۸ آغاز خواهد شد. که شامل 55 هزار داوطلب زن و 109 هزار داوطلب مرد می باشد

دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی 98 داخل کشور ، بین ساعت 14 تا 16 منتشر می شود و هم چنین دفترچه سوالات کنکور ریاضی خارج از کشور نیز سه روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور ریاضی 98 طبق گفته سازمان سنجش به احتمال زیاد فردا منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

هم چنین در بخش تحلیل سوالات کنکور ریاضی 98 ، سوالات کنکور ریاضی از نگاه دبیران و اساتید برتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند.،برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید.

تحلیل سوالات کنکور ریاضی 98

فهرست مطالب :

– دفترچه سوالات کنکور 98 ریاضی ( نظام قدیم و جدید ) داخل کشور

– دفترچه سوالات کنکور 98 ریاضی ( نظام قدیم و جدید ) خارج از کشور

1- دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 داخل کشور

 

دفترچه سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید  (3-3-6)

دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی 98 نظام جدید

دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید

 

 

دفترچه سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

(تا آماده پاسخ تشریحی جامع دروس ،لطفا از پاسخ های تشریحی تک درسی پایین جداول استفاده کنید)

 

برای دیدن سوالات کنکور خارج از کشور به انتهای این مطلب مراجعه کنید . . .

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم – توسط دکتر وسکری

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی نظام جدید 98

پاسخنامه کلیدی ادبیات کنکور ریاضی 98 نظام جدید -توسط امیر افضلی ( پیشنهادی)

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 نظام جدید – توسط مرتضی منشاری

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور ریاضی 98

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور ریاضی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم – توسط نیما مروجی

 

 • پاسخنامه عربی کنکور ریاضی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور ریاضی 98

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور ریاضی نظام قدیم 98

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور ریاضی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور ریاضی 98

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور ریاضی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم – توسط مجتبی گودرزی

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور ریاضی نظام جدید 98

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضیات کنکور ریاضی 98

شماره 101 تا 155 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس ریاضیات می باشد که تعداد سوالات این درس 55 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 85 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ریاضیات کنکور ریاضی نظام قدیم 98

 

 • پاسخنامه ریاضیات کنکور ریاضی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور ریاضی 98

شماره 156 تا 200 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس فیزیک می باشد که تعداد سوالات این درس 45 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 55 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه فیزیک کنکور ریاضی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک ریاضی کنکور 98 نظام قدیم – توسط منا محقق

2- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک ریاضی کنکور 98 نظام قدیم – توسط  مجتبی نکوئیان

 

 • پاسخنامه فیزیک کنکور ریاضی نظام جدید 98

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور ریاضی 98

شماره 201 تا 235 سوالات کنکور ریاضی 98 متعلق به درس شیمی می باشد که تعداد سوالات این درس 35 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 35 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور ریاضی نظام قدیم 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام قدیم – توسط هادی حاجی نژادیان

2- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام قدیم – توسط  سپهر طالبی

3- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام قدیم – توسط علی بیدختی

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور ریاضی نظام جدید 98

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام جدید – توسط گروه بیوماز

2- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام جدید – توسط  روزبه رضوانی

3- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام جدید – توسط مرتضی زارعی
2- دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 

دفترچه سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید (3-3-6) (خارج از کشور)

دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید (خارج از کشور)

 

دفترچه سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم (خارج از کشور )

دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم (خارج از کشور)

(تا آماده پاسخ تشریحی جامع دروس ،لطفا از پاسخ های تشریحی تک درسی پایین جداول استفاده کنید)

 

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط الهام محمدی

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه عربی کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط علی بهنام

 

 • پاسخنامه عربی کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور ریاضی 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط نیما مروج

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط محمد آقا صالح

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم خارج از کشور– توسط لیلا پهلوان

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضیات کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه ریاضیات کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه ریاضیات کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه فیزیک کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات فیزیک ریاضی کنکور 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط بابک اسلامی

 

 • پاسخنامه فیزیک کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور ریاضی 98 خارج از کشور

 • پاسخنامه شیمی کنکور ریاضی نظام قدیم 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام قدیم خارج از کشور – توسط محمد حسن مقدم

 

 • پاسخنامه شیمی کنکور ریاضی نظام جدید 98 خارج از کشور

1- پاسخنامه تشریحی سوالات شیمی کنکور 98 نظام جدید خارج از کشور – توسط ایمان حسین نژاد

 

منابع : سازمان سنجش آموزش کشور،دبیران و اساتید برتر کنکور،رتبه های برتر کنکور سال های اخیر،موسسه کانون قلم چی، موسسه گزینه دو،سایت پی سی کنکور

 

هم چنین می توانید از سوالات کنکور ریاضی 99 ، سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور دیدن کنید.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8634

ممکن است شما دوست داشته باشید
7 نظر
 1. شهریار می گوید

  با عرض سلام
  می خواستم از اینکه به نظرات کاربران سایت شما توجه دارید ،صمیمانه تشکر کنم. تشکر کنم از اینکه فایل صوتی زبان پایه دوازدهم شهریور ۹۸ را اصلاح کردید و الان به راحتی می توان دانلود کرد.
  من معلم زبان هستم و این فایل را برای دانش آموزان پایه دوازدهم نیاز داشتم. بدین وسیله شما در این امر خیر شرکت کردید،چونکه این فایل صوتی رو برای تمرین مهارت شنیداری برای دانش آموزان در کلاس میزارم و میتونی تمرینی برای آزمون هماهنگ کشوری ۹۹ باشه .باز هم خیلی خیلی از مدیر سایت تشکر می کنم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شهریار عزیز
   سپاس از لطف و همراهی شما با پی سی کنکور
   موفق باشید

 2. الیاس می گوید

  اگه یک اپلیکیشن سوالات کنکور همراه با پاسخ بود خیلی عالی میشد.

 3. مصطفی می گوید

  سلام لطفا درسای عمومیا پاسخنامه بذارین ما با جوابای خودمون چک کنیم فردا کنکور تجربی داریم ریاضی و فیزیک و شیمی که بیشتر کار میبره اومده ولی عربیو دینی و زبان که کار یه ربعه نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مصطفی جان
   در تلاشیم که برای دروس عمومی هم قرار بدیم

 4. صبا می گوید

  سلام سوال های ریاضیش خیلی راحت بوده امیدوارم برای ما که فردا کنکور داریم هم همینطور باشه خیلی استرس دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صبا خانم گرامی
   به خدا توکل کنید انشاالله نتیجه همونی میشه که می خواهید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]