تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

روش مطالعه رتبه های برتر کنکور انسانی 97

روش مطالعه رتبه های برتر کنکور 97

پی سی کنکور: آزمون سراسري سال 98، نسبت به چند سال گذشته، شرايط متفاوتي دارد؛ زيرا کتاب‌هاي نظام جديد آموزشي در برخي از دروس تغيير کرده و برخي از مباحثي که داوطلبان سال گذشته مطالعه کرده‌اند، در کتاب‌هاي درسي داوطلبان سال دوازدهم وجود ندارد و، برعکس، مطالب جديدي در کتاب‌هاي نظام جديد ديده مي‌شود؛ حتي برخي از کتاب‌هاي علوم انساني، مثل تاريخ ادبيات، حذف شده است و دانش‌آموزان علوم انساني، تاريخ ادبيات را در چند فصل از کتاب علوم و فنون خود، که کتاب جديدي است، مطالعه مي‌کنند؛ يا براي مثال، داوطلبان امسال، با درس‌هاي تاريخ و جغرافيا به صورت مجزا در آزمون سراسري مواجه مي‌شوند. همچنين داوطلبان نظام جديد، آزمون نهايي را فقط در سال دوازدهم دارند و در واقع، در اين سال، بايد، علاوه بر آمادگي براي آزمون سراسري، خود را براي يک آزمون نهايي جامع نيز آماده سازند.

 

از سوي ديگر، خود داوطلبان تک رقمي هم شيوۀ يکساني براي مطالعه و آمادگي براي کنکور سراسري ندارند و در همين گفت و گو مي‌بينيد که براي مطالعة يک درس، شيوه‌هاي بعضاً متفاوتي را در پيش گرفته‌اند؛ به همين دليل، ما معتقد نيستيم که داوطلب امسال براي موفقيت در آزمون سراسري بايد پا جاي داوطلبان برتر بگذارد؛ چون توان علمي، آمادگي روحي و جسمي و، در کل، شرايط هر داوطلبي با ساير داوطلبان، به ويژه با رتبه‌هاي تک رقمي، متفاوت است، ولي بدون شک، مي‌توان از سخنان اين عزيزان بهره‌هاي بسيار برد و مطالعۀ آنها خالي از فايده نخواهد بود.
 از همين رو، چندي پيش، گفت و گويي با علي مرتضي قلي، رتبۀ 3 کشوري، محمد امين زارع، رتبۀ 5 کشوري، و حليّه فراست، رتبۀ 9 کشوري گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال 97، داشتيم. با تشکر از اين عزيزان، که در اين گفت و گو شرکت کردند، بخش اول اين گفت و گو، که دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس عمومي و اختصاصي براي آمادگي در آزمون سراسري است، خدمتتان تقديم مي‌گردد.

 

* سال‌ها پيش داوطلبان علوم انساني مي‌توانستند در برخي از دروس، درصد قابل توجهي نياورند و با اين حال، جزو رتبه‌هاي برتر آزمون سراسري شوند، اما در چند سال اخير، يک داوطلب علوم انساني بايد همه دروس عمومي و اختصاصي خود را به خوبي بخواند تا بتواند رتبه خوبي را کسب کند و در  هر رشته محلي که تمايل دارد، پذيرفته شود؛ به همين دليل، نحوه مطالعۀ دروس مختلف، به نحوي که بتوان پاسخگوي اکثر سؤال‌ها شد، اهميت زيادي پيدا کرده است، و ما نيز به عنوان اولين سؤال، مي‌خواهيم نحوۀ مطالعۀ دروس عمومي و اختصاصي را در آزمون سراسري، از شما بپرسيم.

 

روش مطالعه رتبه های تک رقمی کنکور 97 انسانی

 

– روش مطالعه ادبيات رتبه های برتر کنکور انسانی 97

 

محمد امين زارع: براي تسلط بر ادبيات عمومي، بيشتر تست زدم تا بخوانم؛ براي مثال، شايد کتاب زبان فارسي را يک بار بيشتر نخواندم، ولي خيلي تست زدم؛ هرچند که فکر مي‌کنم اگر يک دور ديگر کتاب را مي‌خواندم، نتيجه بهتري به دست مي‌آوردم؛ البته در تاريخ ادبيات و لغت، اصل با خواندن است و من با تست زدن، فقط اطلاعاتم را تثبيت مي‌کردم تا از ذهنم نرود. در قرابت معنايي و آرايه‌ها هم با تست زدن زياد نتيجه گرفتم.

 

 

علي مرتضي قلي: آرايه‌هاي ادبي را بلد بودم؛ براي همين، وقت زيادي روي آن نگذاشتم. قرابت معنايي را هم فقط در تابستان منتهي به سال چهارم خواندم، اما لغت و تاريخ ادبيات را خيلي زياد مطالعه کردم. در هفته‌هاي آخر منتهي به کنکور هم شايد 10 بار لغات و 20 بار تاريخ ادبيات را دوره کردم. تقريباً هر روز مي‌خواندم و آنهايي را که يادم مي‌رفت، مشخص نموده و دوباره مطالعه مي‌کردم؛ براي همين، سرجلسۀ آزمون، همه در خاطرم بود. املا را هم خيلي مطالعه مي‌کردم و، چون در معني کردن و خواندن شعر قوي بودم و در دوران راهنمايي هم روي ادبيات خيلي کارکرده مي‌کردم و پايه‌ام قوي بود، روي  قرابت معنايي و آرايه‌ها خيلي وقت نگذاشتم.

 

 

حليه فراست: راستش من به غير از ادبيات، مابقي درس‌هاي علوم انساني را بسيار دوست داشتم؛ براي همين، روي ادبيات خيلي وقت نگذاشتم؛ البته چون کتاب زياد مي‌خواندم، لغت، املا و تاريخ ادبيات را بلد بودم، اما با اين وجود، سه يا چهار بار لغات کتاب را مطالعه کردم و براي قرابت معنايي و زبان فارسي هم تست مي‌زدم، ولي خيلي کار نمي‌کردم.

 

 

– روش مطالعه عربی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

محمد امين زارع: عربي‌ام از ابتدا خوب بود و هيچ وقت در عربي مشکل نداشتم. در کنکور هم بايد به يک مجموعه‌اي از «قلق»‌هاي اين درس آشنا بود تا نتيجۀ خوبي گرفت. خود من، قبل از اينکه براي کنکور درس بخوانم، يک يک گزينه‌هاي ترجمه را مي‌خواندم و معني مي‌کردم، اما بعد، شيوۀ تست زدن براي سؤال‌هاي ترجمه را ياد گرفتم؛ اينکه بايد روي جمع و مفرد يا مذکر و مونث بودن کلمات دقت کرد و فعل جمله را نيز در نظر گرفت.

 

علي مرتضي قلي: عربي را در تابستان منتهي به سال چهارم خواندم و طي سال تحصيلي، با تست زدن، اطلاعاتم را تثبيت کردم. در ترجمه، روش من تطبيقي بود؛ يعني گزينه‌ها را با هم تطبيق مي‌دادم و گزينه غلط را کنار مي‌گذاشتم؛ به عبارت ديگر، با ردّ گزينه جلو مي‌رفتم. براي تسلط بر قواعد هم فقط تست زدم. فکر کنم که حداقل 3000 تا تست زدم.

 

حليه فراست: عربي من خوب بود و فکر کنم پايين‌ترين درصدي که در آزمون‌هاي عربي آوردم، سر کنکور بود. چندان عربي نمي‌خواندم؛ فقط گاهي درک متن مي‌خواندم. به نظر من در درس عربي، تست زدن بسيار مؤثر است.

 

 

 

– روش مطالعه دین و زندگی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

محمد امين زارع: سال دوم دبيرستان که بوديم، معلم معارف اسلامي ما خيلي سنگين‌تر از کتاب درسي با ما کار مي‌کرد و کتاب را خودمان خوانديم. در سال چهارم هم، همين رويه ادامه داشت و فقط بعد از عيد چند جلسه جمع‌بندي داشتيم.

* چطور کتاب را خودتان مطالعه مي‌کرديد؟

علي مرتضي قلي: متن کتاب را مي‌خوانديم و آيات را از روي کتاب‌هاي کمک آموزشي مي‌خوانديم و آرام آرام سير صعودي داشتيم. با تست زدن هم به مباحث مسلط شديم.

 

حليه فراست: آيه‌هاي موجود در کتاب درسي را راحت حفظ مي‌کردم، اما با متن کتاب مشکل داشتم. براي همين، وقت زيادي براي درس معارف اسلامي گذاشتم و حتي هفتۀ آخر منتهي به کنکور، بيشتر، کتاب‌هاي معارف را مي‌خواندم.

 

 

 

– روش مطالعه زبان انگلیسی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

حليه فراست: در آزمون‌هاي آزمايشي، زبان را زير 60 درصد نمي‌زدم و در کل، زبانم خوب بود و وقت زيادي براي اين درس نمي‌گذاشتم و همين کم وقت گذاشتن، موجب شد که در اين درس نتيجۀ مطابق ميلم را نگيرم. در کل، سال چهارم براي دو درس زبان و ادبيات عمومي، وقت کم گذاشتم و نتيجۀ منفي‌اش را هم ديدم.

 

محمد امين زارع: به نظر من پاسخگويي به تست‌هاي «ردينگ»، به تمرين و ممارست نياز دارد؛ در ضمن، من لغت‌هاي سخت را جدا کرده بودم و آنها را تکرار مي‌کردم و تست هم زياد مي‌زدم.

 

علي مرتضي قلي: از اول دبستان کلاس زبان مي‌رفتم؛ در نتيجه زبانم خوب بود و سال چهارم اصلاً زبان نخواندم.

 

 

 

– روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

علي مرتضي قلي: رياضي نياز به تمرين زياد دارد. من هم رياضي را دوست داشتم تا جايي که در ابتدا هدفم اين بود که رشتۀ رياضي بروم و بعد تصميمم تغيير کرد. من براي رياضي، همۀ تمرين‌هايي را که از يک مبحث در اختيار داشتم، حل کردم و با تست زدن زياد، به مباحث مختلف و متنوع اين درس مسلط شدم.

 

حليه فراست: رياضي‌ام خوب بود و دلم مي‌خواست که در رشتۀ رياضي تحصيل کنم؛ منتهي رشته‌هاي دانشگاهي رياضي و محيط کار فارغ‌التحصيلان اين گروه آزمايشي را دوست نداشتم. براي اين درس، زياد تست مي‌زدم. به نظر من، رياضي خيلي خواندن ندارد: اول بايد به تدريس معلم دقت کرد و مباحث را خوب درک نمود و بعد تست زد. خود من براي رياضي خيلي تست زدم؛ به خصوص اينکه به اين درس علاقۀ بسياري داشتم و از حل تست‌هاي دشوار رياضي لذت مي‌بردم.

 

محمد امين زارع: بهترين درصدم در کنکورهاي آزمايشي، مربوط به رياضي بود. به نظر من، در درس رياضي، مهم اين است که به درس مسلط شويم. خود من، اگر هنگام تدريس دبير به درس مسلط مي‌شدم، حتي جزوه را نمي‌خواندم و فقط تست مي‌زدم.

 

 

 

– روش مطالعه اقتصاد رتبه های برتر کنکور انسانی 97

محمد امين زارع: اقتصاد، چون تک کتاب است، بايد آن را دقيق خواند و به همۀ بخش‌هاي آن مسلط شد. تست هم بايد زياد زد. من در ابتدا خيلي تست نزدم، اما نزديک کنکور، خيلي تست اقتصاد زدم تا به سؤال‌هاي اين درس کاملاً مسلط شوم؛ البته امسال دو تا از مساله‌هاي اين درس در آزمون سراسري خيلي دشوار بود. من حتي در خانه با استفاده از ماشين حساب هم نتوانستم به جواب صحيح برسم.

 

علي رضاقلي: درس اقتصاد، دو بخش حفظي و مساله دارد. در بخش مساله، کسي که رياضي‌اش خوب باشد، مشکلي ندارد، و در بخش حفظي هم به نظر من بايد مباحث کتاب را خواند و خلاصه کرد و خلاصه‌ها را هم چند بار مطالعه نمود؛ البته امسال نحوۀ طرح سؤال در  دو تا از مساله‌ها جديد بود و نمونه آن را قبلاً نديده بودم. در کل، اقتصاد امسال، با توجه به زمان پاسخگويي به سؤال‌هاي اين درس، دشوار بود و، برعکس هر سال، سؤال‌ها «روتين» نبود.

 

حليه فراست: بخش مسايل اقتصاد هميشه براي من راحت بود و حتي من در کلاس درس، شيوه‌هاي حل تستي راحت‌تري نسبت به دبيرمان پيدا مي‌کردم. براي بخش حفظي هم لازم است که کتاب را چند بار مطالعه کرد تا به مطالب آن مسلط شد.

 

 

– روش مطالعه ادبيات اختصاصی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

حليه فراست: من در کل، با بخش قرابت معنايي مشکل داشتم؛ چون قاعده‌مند نبود و ذهنم با مباحثي که قاعده‌مند نباشد، مشکل دارد. در بخش عروض، من به طور چشمي حل مي‌کردم؛ يعني نه تقطيع مي‌کردم و نه وزن شعر را با گوش مي‌گرفتم؛ بلکه بيت را يک دور مرور مي‌کردم و وزن را در مي‌آوردم. در مبحث تاريخ ادبيات هم، چون حافظۀ تصويري‌ام خوب بود، مشکلي نداشتم و اين بخش از ادبيات را هم زياد دوره مي‌کردم و صفحات و جملات کتاب‌ها را در ذهنم تثبيت مي‌کردم؛ حتي رنگ متن صفحۀ کتاب در ذهنم مي‌ماند؛ در ضمن، چون نويسندگان ايراني و خارجي را مي‌شناختم (نويسندگان، نه شاعران)، در به خاطر سپاردن اين بخش، مشکلي نداشتم.

 

محمد امين زارع: تاريخ ادبيات را فقط بايد خواند. فکر کنم براي فراگيري اين بخش، جز تست‌هاي آزمون‌هاي سراسري سال‌هاي گذشته، تست ديگري نزدم و بيشتر خود کتاب را مرور مي‌کردم و براي آثار، رمز گذاري يا سر واژه سازي مي‌کردم؛ يا مثلاً براي اينکه متوجه شوم که يک بيت مهم مال کدام شاعر است، اسم شاعر را در بيت مي‌گنجاندم و به خاطر مي‌سپردم و با اين شيوه‌ها، هميشه در آزمون‌هاي آزمايشي در تاريخ ادبيات نتيجه بسيار خوبي مي‌گرفتم؛ اما فکر کنم که اعتماد زيادم به تسلطم در تاريخ ادبيات، سر کنکور، کار دستم داد و دو تست را غلط زدم؛ چون بيش از حد به خودم اطمينان داشتم و آن را مرور نکردم.
براي عروض مشکلي نداشتم و از سال دوم دبيرستان در اين زمينه کار کرده بودم و به طور گوشي (سماعي) وزن‌ها را پيدا مي‌کردم. در کل، قافيه و عروض قانون دارد و با تست زدن مي‌توان به آن مسلط شد.

 

علي مرتضي قلي: عروض را به صورت شنيداري کار مي‌کردم و به حدي بر آن مسلط شدم که به چند تا از دانش‌آموزان، که در اين زمينه ضعف داشتند، نيز آن را آموزش مي‌دادم. در تاريخ ادبيات، با مرور بسيار، به مطالب اين درس مسلط شدم و هر بار که درس جديدي را در تاريخ ادبيات مي‌خواندم، دروس قديم را هم دوره مي‌کردم؛ حتي سبک‌شناسي را هم به کمک تاريخ ادبيات ياد گرفتم؛ يعني، نمونه شعرهايي را که در تاريخ ادبيات بود، مي‌خواندم و مباحث سبک‌شناسي را در آنها پياده مي‌کردم.

 

 

-روش مطالعه تاریخ و جغرافیا رتبه های برتر کنکور انسانی 97

محمد امين زارع: تاريخ در ذهن من بيشتر مي‌ماند؛ حتي کتاب تاريخ سوم از سال سوم در ذهنم مانده بود، اما جغرافيا برايم درس فرّاري بود و بايد آن را مرتب مرور مي‌کردم، و چون حجم دروس اين دو کتاب خيلي زياد است، نمي‌توان با اطمينان از نتيجۀ مطالعه آنها صحيت کرد. من گاهي درصدهايم در اين دو درس خوب بود و گاهي بد؛ چون نمي‌توانستم به همۀ مطالب اين دو کتاب کاملاً مسلط بشوم.

 

علي مرتضي قلي: اينکه عده‌اي مي‌گويند تاريخ را بخوانيم و جغرافيا را نخوانيم يا برعکس، يا اينکه کتاب سال دوم را بخوانيم و سوم را نخوانيم و … به نظر من اشتباه است. همين که يک دور به صورت عادي هم از روي کتاب‌هاي تاريخ و جغرافيا خوانده شود، يک مجموعه از مسايل در خاطر داوطلب مي‌ماند؛ به خصوص تاريخ که حالت داستاني دارد. من هر شش کتاب تاريخ و جغرافيا را خواندم؛ فقط آنها را سريع مي‌خواندم و بعد تست مي‌زدم.

 

حليه فراست: تاريخ و جغرافيا را سال دوم و سوم خيلي خوب خواندم. در دورۀ پيش‌دانشگاهي، به نظر من کتاب‌هاي تاريخ و جغرافيا جالب‌تر بود و من هر دو کتاب را با علاقه مي‌خواندم؛ حتي توضيحات و پاورقي‌هاي تاريخ را مي‌خواندم و خلاصه‌نويسي هم نمي‌کردم؛ يا از کتاب کار استفاده نمي‌کردم؛ چون به نظرم فايده نداشت و لازم است که به خود کتاب کاملاً مسلط بود.

 

 

– روش مطالعه علوم اجتماعی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

محمد امين زارع:  به علوم اجتماعي بسيار علاقه داشتم تا جايي که تصميم داشتم به عنوان رشتۀ دانشگاهي، علوم اجتماعي را انتخاب کنم، اما بعد ديدم که علوم اجتماعي در دانشگاه تا حدودي با ديدگاه‌هاي من از اين درس، تفاوت دارد؛ ولي کتاب جامعه‌شناسي را خيلي دوست داشتم و اين درس، محبوب‌ترين درس در دبيرستان براي من بود و با علاقۀ کامل، آن را مي‌خواندم و خيلي هم برايش تست نمي‌زدم.

 

علي مرتضي قلي: کتاب جامعه‌شناسي دوم و سوم را اصلاً دوست نداشتم، اما کتاب چهارم خيلي خوب نوشته شده بود؛ براي همين هم جامعه‌شناسي چهارم را خيلي خواندم.

 

حليه فراست: کتاب جامعه‌شناسي را دوست داشتم و هنوز تصويرهاي آن را در ذهن دارم. در کل، عادتم اين بود که يا درس نمي‌خواندم يا اگر مي‌خواندم، با علاقه مي‌خواندم و تقريباً زير و بم کتاب را مطالعه مي‌کردم. تست زدنم هم بيشتر مختص به قبل از تعطيلات نوروز بود و بعد از عيد، بيشتر مطالعه مي‌کردم؛ مگر اينکه تست جامع (سؤال‌هاي کنکور يک سال به طور جامع) مي‌زدم.

 

 

– روش مطالعه فلسفه و منطق رتبه های برتر کنکور انسانی 97

حليه فراست: فلسفه و منطق را ابتدا بايد فهميد و از همان ابتداي سال، مطالعۀ آن را جدي گرفت و تا آخر مطالعه کرد. به نظر من، فلسفه و منطق، دروس زيبايي هستند و براي اين دو درس بايد زياد تست زد. در تست مشخص مي‌شود که چه نکاتي اهميت دارد و روي چه چيزهايي بايد دقت کرد و حساس بود. فلسفه و منطق، جزو دروسي بودند که من هيچ وقت تست زدن آنها را کنار نگذاشتم.

 

محمد امين زارع: به نظر من، فلسفه و منطق، بيش از ساير دروس وقت مي‌گيرد. داوطلب بايد براي اين دروس زحمت بکشد و آنها را خوب مطالعه کند؛ به خصوص فلسفه و منطق چهارم، که تا به خوبي آن را نفهمي، نمي‌تواني نتيجه بگيري.

 

علي مرتضي قلي: درس فلسفه در کنکور با علم فلسفه فرق دارد. در تست‌هاي کنکور بايد به واژگان و قيدها توجه داشت و سؤال‌ها زياد با علم فلسفه کاري ندارد.

 

 

– روش مطالعه روان شناسی رتبه های برتر کنکور انسانی 97

محمد امين زارع: روان‌شناسي را بيشتر مي‌خواندم تا اينکه تست بزنم؛ البته براي حفظ کردن مطالبش مشکل داشتم؛ براي مثال، مبحثي در کتاب روان‌شناسي بود که مي‌گفت کودکان در هر سن چه ويژگي‌هايي دارند. براي اين ويژگي‌ها رمزگذاري کرده بودم؛ با اين وجود، اين درس با مرور بسيار، در خاطرم مي‌ماند.

 

حليه فراست: تا تعطيلات نوروز، روان‌شناسي را خيلي خواندم، اما بعد از عيد، يک دور هم آن را، دوره نکردم، و همين اشتباه باعث شد که درصدم در اين درس پايين بيايد. من فکر مي‌کردم که به 100درصد سؤال‌هاي اين درس مي‌توانم پاسخ صحيح بدهم، اما چون سؤال‌ها حفظي بود و من آن را دوره نکرده بودم، نتوانستم 100 درصد بزنم.

 

علي مرتضي قلي: براي اين درس، خيلي وقت گذاشتم و بارها آن را دوره کردم تا بتوانم به سؤال‌هاي آن، پاسخ بدهم.

 

* دوران مطالعه براي کنکوري‌ها را مي‌توان به چهار بخش تقسيم کرد: تابستان قبل از سال کنکور، مهر تا اسفند ماه، تعطيلات نوروز، و بعد از تعطيلات نوروزتا زمان برگزاري آزمون سراسري. شما در هر يک از اين دوران چگونه مطالعه کرديد؟

محمد امين زارع: مدرسۀ ما از تابستان پايگاه مطالعاتي داشت و تا ساعت 9 شب درس مي‌خوانديم و اين پايگاه تا تعطيلات نوروز برقرار بود؛ البته جمعه‌ها پايگاه نداشتيم و از ما مي‌خواستند که 10 تا 12 ساعت درس بخوانيم؛ اما من بيشترين زماني که درس خواندم، 7 ساعت بود. در کل، درس خواندن در خانه برايم سخت بود و مدرسه را فضاي کار و درس مي‌دانستم؛ در واقع اگر پايگاه مطالعاتي نداشتيم، رتبۀ تک رقمي نمي‌آوردم؛ چون بازدهي‌ام در مدرسه، نسبت به خانه، بسيار زياد بود.

* در مدرسه دچار اتلاف وقت نمي‌شديد؟

محمد امين زارع: به نظر من تلف کردن وقت براي همه کس پيش مي‌آيد؛ حالا يک نفر، يک ربع در 10 ساعت اتلاف وقت دارد و ديگري 5 ساعت از وقتش را هدر مي‌دهد. نکته اين است که وقت خود را تلف نکنيم و آن را به حداقل برسانيم. من با ذکر گفتن در مقابل اتلاف وقت مقاومت مي‌کردم. اول هر درس آية الکرسي مي‌خواندم و اگر حواسم پرت مي‌شد و وقت تلف مي‌کردم، صلوات مي‌فرستادم. هر وقت هم که فکرهاي بي‌فايده‌اي مثل اينکه آيا در نهايت رتبۀ خوب مي‌آورم يا نه به سراغ مي‌آمد، آيۀ « اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ اَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» را مي‌خواندم؛ زيرا معتقد بودم که اين فکر‌هاي بي‌فايده، يک نوع جهل است؛ حتي بالاي برگه‌هاي کتاب‌هاي درسي‌ام اين آيه را مي‌نوشتم. در کل، به توسل و توکل، بسيار اعتقاد دارم.

بعد از تعطيلات نوروز تا روز قبل از کنکور، دوران جمع‌بندي دروس بود. معلم‌ها نکات را مي‌گفتند و ما بيشتر به مطالعه و دوره دروس مي‌پرداختيم.

علي مرتضي قلي: تابستان يا دوران مدرسه، چندان درس نمي‌خواندم؛ مثلاً روزهاي تعطيل 5 تا 6 ساعت مطالعه مي‌کردم. ايام عيد از روز سوم فروردين اردوي مطالعاتي داشتيم و تا روز دوازدهم فروردين در اردو بوديم و درس مي‌خوانديم؛ اما من بيشتر بعد از عيد خوب درس خواندم و روزي 11 تا 12 ساعت از وقتم به خواندن دروس مي‌گذشت. در کل، بعد از عيد انگيزه‌ام براي درس خواندن بيشتر شد. راستش من ابتداي دورۀ پيش‌دانشگاهي، به فکر به دست آوردن وآرتبۀ زير 200 يا 300 بودم، اما بعد از عيد و آزمون‌هاي آزمايشي، به رتبة زير 50 فکر کردم و دبيرانم مي‌گفتند که مي‌تواني رتبۀ زير 10 هم بياوري، و همين موضوع، انگيزه من را بيشتر کرد .

نحوۀ درس خواندنم هم اين‌گونه بود که درس‌ها را سريع مي‌خواندم و بعد بارها آنها را دوره مي‌کردم؛ چون مي‌دانستم که اگر زياد دوره نکنم، اين درس‌ها را فراموش خواهم کرد؛ براي همين، فقط تاريخ و جغرافيا را تا قبل از عيد تمام نکردم و مابقي دروس را يک ماه قبل از عيد تمام کردم و آنها را مدام دوره مي‌کردم.

حليّه فراست: از ابتداي تابستان تا قبل از کنکور، روزي 5 يا 6 ساعت مطالعه مي‌کردم و روزهاي تعطيل به طور متوسط روزي 8 ساعت مي‌خواندم؛ البته من سر کلاس، خيلي با دقت گوش مي‌دادم و کلاس‌هاي درس برايم مفيد بود و موقع درس خواندن هم زياد حواسم پرت نمي‌شد و خيلي دقيق مي‌خواندم.

يکي از عوامل موفقيتم اين بود که درس‌ها را براي ساير بچه‌ها توضيح مي‌دادم و همين مساله در تثبيت مطالب براي خودم خيلي کمک مي‌کرد. اسمش را هم گذاشته بودم «زکات علم»؛ مثلاً درس عربي را چندان نمي‌خواندم، ولي وقتي براي بچه‌ها توضيح مي‌دادم، خودم هم آن درس را به خوبي ياد مي‌گرفتم. تعطيلات نوروز هم از صبح تا شب در مدرسه پايگاه مطالعاتي داشتيم و درس مي‌خوانديم. بعد از عيد هم ساعت مطالعاتي‌ام عوض نشد، اما بيشتر وقتم صرف دوره دروس مي‌شد.

به نظر من، زياد خواندن آن قدر مهم نيست که کيفيت مطالعه مهم است. کيفيت مطالعه هم به علاقه و انگيزه فرد ربط دارد؛ چيزي که با اجبار نمي‌توان در فرد ايجاد کرد و به خود داوطلب ربط دارد.

* بعضي از داوطلبان، انگيزه و علاقه درس خواندن دارند، اما از پس يک يا چند درس بر نمي‌آيند و نمي‌توانند درصد خوبي در آن درس‌ها کسب کنند.

محمد امين زارع: اوايل سال تحصيلي در آزمون‌هاي آزمايشي نمي‌توانستم درصد خوبي در درس معارف اسلامي کسب کنم، اما ان قدر شيوه‌هاي مختلف را امتحان کردم تا توانستم شيوه درست و مناسب را براي خودم پيدا کنم و درصدم را در اين درس به 90 رساندم. در ادبيات اختصاصي هم به همين مشکل برخوردم. در آزمون آزمايشي جامع سوم، ادبيات اختصاصي را 72 درصد زدم، در حالي که پيش از آن، بيشتر اوقات اين درس را 90 درصد مي‌زدم. خوب در ابتدا نگران شدم، اما بعد تصميم گرفتم که بيشتر براي اين درس وقت بگذارم. مي‌خواهم بگويم که به جاي لج کردن و درس نخواندن، به دنبال جذابيتي در يک درس مي‌گشتم تا بتوانم با آن درس ارتباط برقرار کنم، برايش وقت بگذارم و آن را ياد بگيرم.

* يکي از دوران‌هاي مطالعه، که من پيش از اين به آن اشاره نکردم و اما دوران خاصي است و نحوۀ مطالعۀ ويژه هم مي‌خواهد، ايام ماه مبارک رمضان است. در اين دوران چگونه درس مي‌خوانديد؟

حليّه فراست: ماه رمضان قبل از سال چهارم، که امتحانات نهايي سال سوم را مي‌داديم، من اکثراً شب تا صبح درس مي‌خواندم و روزها اگر امتحان نداشتم، استراحت مي‌کردم و در نتيجه مشکلي با روزه‌داري نداشتم. ماه رمضان سال بعد را هم، که زمان مطالعه و آمادگي براي کنکور بود، روزه گرفتم، و البته ساعت مطالعاتي‌ام تا حدودي پايين آمد؛ اما زماني که مي‌خواندم، مفيد بود.

محمد امين زارع: راستش را بخواهيد، ماه رمضاني که منتهي به کنکور مي‌شد، به ذهنم رسيد که کلاه شرعي بگذارم و هر روز تا کرج يا … بروم و برگردم و روزه‌ام را بخورم! اما ديدم که حس خوبي از انجام اين کار ندارم و روزه‌هايم را گرفتم.

علي مرتضي قلي: 10 روز مسافرت بوديم، اما بقيۀ روزه‌هايم را گرفتم؛ البته کمتر درس مي‌خواندم و کيفيت مطالعه‌ام هم پايين آمد، ولي در نهايت روزه گرفتن واجب است و بايد روزه گرفت.

* در کل، فکر مي‌کنيد که نيايش، چه نقشي براي يک کنکوري مي‌تواند داشته باشد؟

علي مرتضي قلي: يک بحث، بحث روحي است که به آدم آرامش مي‌دهد و نکته ديگر اينکه وقتي معتقد باشي همه چيز دست خداست و به سمت او بروي، لطف و رحمتش هم شامل حالت مي‌شود؛ براي مثال، همين مساله ماه رمضان، درست است که باعث شد کمي از لحاظ درسي افت کنم، اما من باور داشتم که همه چيز دست خداست و من بايد به وظايفم عمل کنم و در نهايت، با اينکه هيچ وقت رتبه‌ام در آزمون‌هاي آزمايشي زير 20 نشده بود، در کنکور رتبه‌ام 3 شد!

حليّه فراست: توسل و توکل من به خدا هميشگي است و معتقدم که هر چه دارم از لطف الهي است و هميشه در مورد هر مساله‌اي با خداي خودم صحبت مي‌کنم و اين ارتباط هيچ وقت قطع نشده است. سال چهارم هم با انجام سفرهاي مذهبي و توسل، آرامش بيشتري داشتم.

محمد امين زارع: وقتي خودت را به وجودي وصل مي‌کني که حد ندارد، توانت چند برابر مي‌شود. او کمکت مي‌کند که جلو بروي، و هر چه کمکت کند هم چيزي از او کم نخواهد شد و فقط به ما اضافه مي‌شود. مي‌خواهم بگويم که وقتي به پروردگار توکل کني، تاثيرش را در زندگي‌ات مي‌بيني و متوجه مي‌شوي که خيلي چيزها دست تو نيست و فقط با توکل به پروردگار، قدرت پيدا خواهي کرد.

* روزهاي آخر منتهي به کنکور چه مي‌کرديد؟

علي مرتضي قلي: يک هفته مانده به کنکور، بيمار شدم و به اين فکر کردم که اگر سر جلسة آزمون سراسري بيمار شوم، نتيجۀ يک سال مطالعه‌ام زير سؤال مي‌رود؛ البته خدا را شکر که در روز آزمون، مشکلي پيش نيامد.

محمد امين زارع: هفتۀ آخر، بيشتر وقتم را به تاريخ و جغرافيا اختصاص دادم و دو روز مانده به کنکور، يک دور ديگر تاريخ و جغرافيا را مرور کردم. سر جلسة آزمون سراسري هم، موقع پاسخ به سؤال‌هاي ادبيات عمومي، يک مقدار روحيه‌ام خراب شد؛ چون ادبيات سخت بود. سر جلسة آزمون اختصاصي هم اقتصاد اذيتم کرد.

* استرس، يکي از مواردي است که داوطلبان کنکور از آن بسيار گله دارند و معتقدند که اين مساله، مانع اصلي موفقيتشان است. شما هم با اين مشکل روبرو بوديد؟

علي مرتضي قلي: تا يک ماه مانده به کنکور، استرس نداشتم، اما يک ماه آخر استرس به سراغم آمد که سرانجام به نفعم هم تمام شد؛ چون باعث شد که بيشتر مطالعه کنم. سر جلسۀ آزمون سراسري هم استرس نداشتم؛ حتي توجهم به چند نفر جلوتر از خودم هم جلب شده بود که به جاي تست زدن، مدادش را به طرف سقف پرت مي‌کرد و بازي مي‌کرد!

حليّه فراست: من فردي استرسي هستم و براي آزمون سراسري، به جاي اينکه از اين قضيه گله کنم، سعي کردم که استرسم را عامل خلاقيت کنم؛ مثلاً سر درس رياضي، سعي مي‌کردم که راه حل‌هاي خلّاقانه پيدا کنم؛ راه حل‌هايي که وقتي استرس نداشتم به ذهنم نمي‌رسيد و اصلاً نمي‌دانستم چطور مساله مورد نظر را حل کنم؛ در واقع، استرس باعث شد که درصدهايم از زماني که خودم تست مي‌زنم، بهتر باشد؛ البته استرس معايبي هم داشت و باعث مي‌شد که گزينه‌ها را اشتباهي وارد کنم که اين مشکل را هم با تست زياد زدن حل کردم.

* نظرتان دربارۀ مشاور چيست؟ آيا معتقديد که يک داوطلب کنکور به مشاور نياز دارد؟

محمد امين زارع: مشاور ما برنامۀ کلي مي‌داد و پي‌گير اجراي برنامه بود. راهنمايي‌هايي که در مسير مطالعه مي‌کرد و شيوه‌هاي مطالعه‌اي که براي بعضي از درس‌ها ارايه مي‌داد، براي رفع ضعف‌ها و فراهم شدن فضاي مناسب درس خواندن، مؤثر بود.

علي مرتضي قلي: مشاور، گنگي و گيجي را از داوطلب مي‌گيرد و به آدم روحيه مي‌دهد؛ مثلاً وقتي بي‌خيال بوديم و درس نمي‌خوانديم، يادآوري مي‌کرد که درس بخوانيم، و اگر دچار استرس مي‌شديم و زيادي جوّگير مي‌شديم، به ما يادآوري مي‌کرد که کنکور، کل زندگي نيست؛ در واقع، شرايط را براي ما متعادل مي‌کرد.

حليّه فراست: من برنامۀ درسي را خودم مي‌نوشتم و مشاورمان نيز ضعف‌هاي برنامه‌ام را اصلاح مي‌کرد. همچنين در روحيه دادن، بسيار مؤثر بود.

* ميانۀ‌تان با تلفن همراه چطور بود؟

محمد امين زارع: قبل از سال چهارم، روزي دو ساعت وقتم صرف گوشي مي‌شد و سال چهارم نزديک يک ساعت وقتم را مي‌گرفت؛ البته چندان سراغ شبکه‌هاي مجازي نمي‌رفتم؛ مثلاً اينستاگرام نداشتم و نزديک نوروز گوشي‌ام خراب شد و کنارش گذاشتم و تا بعد از کنکور تعميرش نکردم!

علي مرتضي قلي: من کلاً خيلي از گوشي استفاده نمي‌کنم؛ حتي الان هم شب‌ها شايد نيم ساعت وقتم صرف گوشي‌ام بشود.

حليّه فراست: گوشي تلفن داشتم، اما به شبکه‌هاي مجازي متصل نبودم و وقت زيادي صرف گوشي‌ام نمي‌کردم.

* سال چهارم  تفريح هم داشتيد؟

محمد امين زارع: بعضي از مواقع در زنگ تفريح‌ها واليبال بازي مي‌کرديم. با خانواده هم براي تفريح بيرون مي‌رفتم. خوشبختانه مدرسۀ ما به غير از درس، به مسايل ديگر هم توجه داشت. ما 10 روز  براي محرم و 10 روز براي اربعين تعطيل بوديم و تعدادي از بچه‌ها در راهپيمايي اربعين هم به کربلا رفتند. شهريور ماه هم 10 روز اردوي جهادي (پروژۀ عمراني ساختماني در يک روستا در کرمانشاه) داشتيم. بهمن ماه هم سه روز اردوي تفريحي به کاشان رفتيم و پنج‌شنبه بعد از ظهرها هم وقتمان متعلق به خودمان بود.

* تفريحات مدرسه‌اي شما بايد با آقاي مرتضي قلي يکسان باشد؛ چون در يک مدرسه تحصيل مي‌کرديد، درست است؟

محمد امين زارع: بله.

حليّه فراست: زنگ‌هاي تفريح مسابقۀ واليبال مي‌داديم. سال چهارم چند مسافرت هم رفتم. شروع سال چهارم را با مشهد آغاز کردم و نيمه‌هاي سال تحصيلي، چند روز هم با مدرسه به قم رفتيم و هفتۀ آخر اسفند هم با خانواده به کربلا رفتم. خرداد ماه هم يک مشهد يک روزه رفتم.

* اگر قرار باشد درصدي از موفقيت خودتان را نتيجه، هوش، پشتکار، خانواده و مدرسه بدانيد، به هر يک، چند درصد اختصاص مي‌دهيد؟

محمد امين زارع: خانواده من در اين مدت بسيار صبوري کردند، تشويقم کردند و تکيه گاهم بودند و نقش مهمي در موفقيت من دارند. به نظر من، خانواده: 50 درصد، مدرسه: 20 درصد و هوش و تلاش: 30 درصد در موفقيت من نقش داشتند.

علي مرتضي قلي: مدرسه، از اين نظر که آنجا درس مي‌خوانديم و پايگاه مطالعاتي داشتيم، نقش داشت و در کل، به نظر من، مدرسه: 30 درصد ، خانواده: 20 درصد و هوش و تلاش: 50 درصد نقش داشتند.

حليّه فراست: تک تک افراد خانواده‌ام، حامي‌ام بودند؛ به خصوص مادرم که در تمام تحصيلاتم، چه نتايجم خوب مي‌شد و چه بد، ياورم بود و بهترين راهنمايي را که مي‌شد به يک نفر کرد، به من مي‌کردند؛ براي همين 60 درصد را به خانواده اختصاص مي‌دهم، مدرسه: 15 درصد و تلاش و هوش و توکل خودم هم 25 درصد نقش داشت.

* هر سه شما در آزمون‌هاي آزمايشي شرکت مي‌کرديد. چقدر رتبه‌هاي آزمون‌هاي آزمايشي و رتبۀ کنکورتان  با يکديگر تطابق داشت؟

حليّه فراست: در تمامِ آزمون‌هاي آزمايشي، رتبه‌ام تک رقمي مي‌شد، اما سر جلسة آزمون سراسري، فکر مي‌کردم که رتبه‌ام بين 100 تا 200 مي‌شد.

علي مرتضي قلي: در آزمون‌هاي آزمايشي سنجش، بهترين رتبه‌ام 23 بود. خودم فکر مي‌کردم که رتبه‌ام زير 100 بشود، اما بعد از کنکور و محاسبه کردن درصدهايم اميدوارتر شده بودم.

محمد امين زارع: در بعضي از آزمون‌هاي آزمايشي خوب مي‌شدم، اما در آزمون‌هاي آزمايشي جامع سنجش، يک بار رتبه‌ام 91 شد؛ در نتيجه احتمال به دست آوردن رتبۀ تک رقمي را نمي‌دادم.

* در مجموع، سال منتهي به کنکور را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

حليّه فراست: سال چهارم کلاً زندگي آدم متفاوت مي‌شود و اين تفاوت براي من جالب بود.

علي مرتضي قلي: درس خواندن در سال چهارم خوب و هدفمند بود و ما براي خودمان درس مي‌خوانديم، نه به اجبار معلم و مدرسه و ….

محمد امين زارع: سال چهارم براي من سال سختي نبود و خاطرت خوشي از آن دارم.

* اگر به سال چهارم برمي‌گشتيد، چه کارهايي را انجام نمي‌داديد؟

محمد امين زارع: زمان‌هايي را که تعطيل بودم، هدر نمي‌دادم؛ مثلاً جمعه‌ها بيشتر درس مي‌خواندم تا عذاب وجدانم کمتر بشود.

علي مرتضي قلي: پِرتي‌هاي مطالعاتي‌ام را کمتر مي‌کردم. گاه پيش مي‌آمد که پاي کتابم بودم، اما کار خاصي نمي‌کردم.

حليّه فراست: سعي مي‌کردم که به يک اندازه براي درس‌هايم وقت بگذارم و زبان و ادبيات را کنار نمي‌گذاشتم.

* لطفاً درصدهايتان را در آزمون سراسري ذکر کنيد.

علي مرتضي قلي: زبان و ادبيات فارسي: 4/61 درصد، زبان عربي: 100 درصد، فرهنگ و معارف اسلامي: 76، زبان خارجي: 7/94 درصد، رياضي: 100 درصد، اقتصاد: 7/86 درصد، زبان و ادبيات فارسي اختصاصي: 6/85 درصد، زبان عربي اختصاصي: 100 درصد، تاريخ و جغرافيا: 2/71 درصد، علوم اجتماعي: 4/88 درصد، فلسفه و منطق: 68 درصد و روان‌شناسي: 95 درصد.

محمد امين زارع: زبان و ادبيات فارسي: 68 درصد، زبان عربي: 4/85 درصد، فرهنگ و معارف اسلامي: 4/89، زبان خارجي: 72 درصد، رياضي: 95 درصد، اقتصاد: 8/77 درصد، زبان و ادبيات فارسي اختصاصي: 4/83 درصد، زبان عربي اختصاصي: 100 درصد، تاريخ و جغرافيا: 6/85 درصد، علوم اجتماعي: 4/93 درصد، فلسفه و منطق: 7/66 درصد و روان‌شناسي: 4/88 درصد.

حليّه فراست: زبان و ادبيات فارسي: 7/62 درصد، زبان عربي: 84 درصد، فرهنگ و معارف اسلامي: 84، زبان خارجي: 7/34 درصد، رياضي: 100 درصد، اقتصاد: 3/82 درصد، زبان و ادبيات فارسي اختصاصي: 8/77 درصد، زبان عربي اختصاصي: 4/93 درصد، تاريخ و جغرافيا: 7/86 درصد، علوم اجتماعي: 4/93 درصد، فلسفه و منطق: 4/89 درصد و روان‌شناسي: 7/86 درصد.

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=9371

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. نگار می گوید

    مرسی واقعا مفید فایده بود

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]