کارنامه و رتبه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کنکور 97

کارنامه و رتبه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کنکور 97

پی سی کنکور: در این مطلب برای شما عزیزان نمونه کارنامه های قبولی پزشکی پردیس بین الملل کنکور 97 در سهمیه های مناطق مختلف را آماده کرده ایم،کارنامه های قبولی پزشکی 97 پردیس خودگردان بین الملل شامل درصد دروس مختلف در کنکور و همچنین شامل رتبه کشوری و رتبه در زیر گروه 1 می باشد.

کارنامه های قبولی دندانپزشکی 97 شامل :

1- کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 1 پردیس بین الملل کنکور 97

2- کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 2 پردیس بین الملل کنکور 97

3- کارنامه و رتبه قبولی پزشکی منطقه 3 پردیس بین الملل کنکور 97

 

در کارنامه های زیر،  (علامت*) نشانگر رتبه در زیر گروه 1 و رتبه کشوری نشانگر رتبه کلی در کشور می باشد

1- کارنامه های قبولی پزشکی پردیس بین الملل منطقه 1 کنکور 97

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کرمان 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل زنجان 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل سبزوار 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ایران 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ایران 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ایران 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل گیلان 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل تبریز 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل شیراز 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل مشهد 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل اصفهان 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل شاهرود 97 (منطقه 1)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ارومیه 97 (منطقه 1)

2- کارنامه های قبولی پزشکی پردیس بین الملل منطقه 2 کنکور 97

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل گیلان 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل لرستان 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل اراک 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل البرز 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل اصفهان 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل اردبیل 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ایران 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل قزوین 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کرمانشاه 97 (منطقه 2)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کرمان 97 (منطقه 2)

3- کارنامه های قبولی پزشکی پردیس بین الملل منطقه 3 کنکور 97

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل گرگان 97 (منطقه 3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل جندی شاپور 97 (منطقه 3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کردستان 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل بوشهر 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل جهرم 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل همدان 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل اصفهان 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ایران 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل ارومیه 97 (منطقه3)

– کارنامه قبولی پزشکی پردیس بین الملل کرج 97 (منطقه3)

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +