سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم دی 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم دی 98

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 98 می پردازد، امتحانات نهایی دی ماه 98 پایه دوازدهم یک دوره جبرانی است که برای دانش آموزان و داوطلبانی که به صورت متفرقه در مدارس بزرگسالان و از راه دور به منظور پاس کردن دروس واحد مانده یا ترمیم معدل ثبت نام کرده اند برگزار می شود ، ما نیز تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 98 با شما داوطلبان شرکت کننده همراه باشیم.

هم چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی 98 ، سوالات امتحان نهایی دوره های قبل و بارم بندی پایه دوازدهم نیز دیدن کنید.

 

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی ماه 98 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی 98 دوازدهم

2- پاسخنامه و جواب امتحان نهایی دی 98 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 دی 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 دی 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 98   لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) دی 98   لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)  لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)   لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)  لینک کمکی

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري) لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 3 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 3 دی 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف اسلامی دی 98 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 دی 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 دی 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 98  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 98 فلسفه چاپ 97  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 98 فلسفه چاپ 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 10 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 98   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 98   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 14 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 14 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی دی 98 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 16 دی 98 

سوالات نهایی 16 دی ماه که به تاریخ 24 دی ماه تعویق افتاده بود ، قرار داده شد !

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی دی 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 دی 98 

سوالات نهایی 17 دی ماه که به تاریخ54 دی ماه تعویق افتاده بود ، قرار داده شد !

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی دی 98

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 18 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 21 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 22 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی دی 98

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی دی 98

ممکن است شما دوست داشته باشید
139 نظر
 1. الهام می گوید

  سلام فیزیک دانلود نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهام خانم گرامی
   امتحان فیزیک حدود 3 تا 5 ساعت پس از برگزاری امتحان منتشر میشه

 2. دلارام می گوید

  سلام ببخشید من الان نمیدونم باید فلسفه دوازدهم امسال رو بخونم یا سال قبل ک امتحانش رو دادم واقعا نمیدونم راهنمایی کنین پس فردا امتحان هس من واقعا نمیدونم کدوم رو بخونم امسال یا پارسال

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دلارام خانم گرامی
   بهتر از نسخه کتاب جدید استفاده کنید
   بهتره فایلش رو از طریق این لینک دانلود کنید و در بیرون چاپ کنید :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%BE-98/

 3. مبینا می گوید

  ۵ ساعت گذشت نمیزارن سوالای فیزیکو؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مبینا خانم گرامی
   پوزش بابت تاخیر
   سوال و پاسخنامه فیزیک دوازدهم دی 98 هم اکنون قرار گرفت

 4. Ali می گوید

  سلام چرا سوال فیزیک رو هنوز نذاشتید 6 ساعت شد 🙁

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   پوزش بابت تاخیر
   سوال و پاسخنامه فیزیک دوازدهم دی 98 هم اکنون قرار گرفت

 5. Ali می گوید

  خواهش میکنم ، متشکرم ؛
  حساب کردم در بد ترین حالت 7 میشم
  یه خورده مهربون تر تصیح کنن 8 9 بشم با مستمر ایشالله قبولم .

  من تابستون از تبصره استفاده نکردم واسه دی میتونم استفاده کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   شما در پایه دوازدهم می توانید برای دو درس نهایی و دو درس داخلی درون مدرسه ای از تک ماده استفاده کنید

   1. محمد می گوید

    سوالات شیمی ۱۲ تجربی چرا نمیزارین؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام محمد جان
     امتحانات روز دوشنبه و سه شنبه به تعویق افتاده

 6. sahel می گوید

  برای امتحان نهایی دوازدهم فلسفه دی ماه از کتاب جدید فلسفه سوال میاد؟ یا از کتاب پارسال؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساحل خانم گرامی
   بهتره کتاب جدید رو مطالعه بفرمایید

 7. بی نام می گوید

  سلام چرا سال سوم رياضيو نذاشتين؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز که امتحان برگزار نشده
   انشاالله سه تا پنج ساعت بعد برگزاری قرار میگیره

 8. هعییی می گوید

  آقا جواب امتحان گسسته رو زودتر بزارید لطفاً

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز منتشر نشده احتمالا ساعت 14 منتشر میشه

   1. هعییی می گوید

    آها مرسی

 9. گسسته می گوید

  گسسسته رو‌چرا نمیزارین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   سوال و پاسخنامه گسسته هم اکنون قرار گرفت

 10. K می گوید

  ی سوال دارم من سوال آخر گسسته رو تعداد کبوتر و لانه رو اشتباه زدم ولی جدولش و توضیح رو درست نوشتم….الان نیم نمره بهم تعلق میگیره یا نمیگیره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   متاسفانه اطلاعی نداریم و این رو باید تصحیح کننده در نظر بگیره

   1. K می گوید

    آها آخه تو پی دی آف هایی ک فرستادین زده هرکدوم ۲۵صدم دارن ….گفتم من اولشو اشتباه زدم دیگه جدول اینا هم حساب نمیکنن یا هر کدوم جداگانه نمره خودش رو داره و نیم‌نمرشو میده

 11. یاسین می گوید

  سلام خسته نباشید لطفی هستم بچه ها سوالات فلسفه دی ماه 98از کتاب جدید نبوده اگه نتوانستید جواب بدین برید اعتراض بدهید نام هایی که در امتحان آمده بودند متعلق به نظام قدیمبوده

 12. Rowmi_hk می گوید

  امتحان گسسته دوازدهم دیروز دادم ..جوابش چه زمانی میاد ؟؟

 13. امیرحسین می گوید

  سلام
  جواب تشریحی چند دقیقه بعد امتحان میاد رو سایت؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر حسین جان
   پاسحنامه منتشر شد
   معمولا بین 4 تا 5 ساعت پس از امتحان پاسخنامه و سوالات نهایی منتشر میشه

 14. Vali می گوید

  سوالات حسابان رو کی میزارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ولی جان
   سوالات حسابان دی 98 به همراه پاسخ نامه قرار داده شد

 15. K می گوید

  حسابان رو بزارید لطفاً

  1. پی سی کنکور می گوید

   سوال حسابان نهایی دی 98 دوازدهم هم اکنون روی سایت قرار گرفت

 16. محسن می گوید

  سلام ببخشید من نمره مستمر زیست ۲۰ دارم واسه دی. حداقل نمره قبولی تو امتحان برگه چقد نمره باید باشه؟ هفت ؟ یا هفت و نیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   احتمالا 7/5 هستش ولی باز بهتره از مدرسه سوال کنید

   1. محسن می گوید

    دوست عزیز با توجه به تصحیح خودم از پاسخ نامه در بدترین حالت هشت میشم. میشه با اطمینان گفت نمره ۸ برگه با ۲۰ مستمر صد در صد قبوله؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     مورد داشتیم بله

    2. K می گوید

     مدرسه ب من گفت هفت هم بگیرین قبولین نگرانش نباش

 17. امیرحسین می گوید

  سلام این سوالات حسابان نهایی دی ماه کی گذاشته میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   امیر حسین جان سلام
   قرار داده شد

 18. کوروش می گوید

  سلام، خسته نباشید
  سوالات شیمی دوازدهم کی منتشر میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوروش جان
   امتحانات روز دوشنبه و سه شنبه به تعویق افتاده

 19. A.... می گوید

  وااااااایییی الان دقیقا ساعت ۶ نیم صبح و من ۳ ساعت دیگه امتحان نهایی تاریخ دارمم امیدوارم نمونه سوال هایی ک گذاشتین خودش باشه… چون بقیه درسا اوکی بود عین همونی ک امتحان دادیم♥️خدا خیرت بده

 20. Bita می گوید

  سوالات زبان دوازدهم انسانی کی گذاشته میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بیتا خانم گرامی
   امتحانات روز دوشنبه و سه شنبه کنسل شد و به تاریخ 24 و 25 دی ماه به تعویق افتاد
   سایر امتحانات 5 ساعت پس از برگزاری در سایت قرار می گیرد

 21. Paria می گوید

  چرا سوالات امتحان تاریخ رو نگذاشتید 3ساعت گذشت…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پریا خانم گرامی
   با عرض پوزش به علت مشکل به وجود آمده
   سوالات امتحان تاریخ دی ماه 98 قرار داده شد

 22. HADES می گوید

  امتحان عربی نهایی امروزرو کی میزارین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   با عرض پوزش به علت مشکل به وجود آمده سوالات قرار داده شد

 23. Abolfazel می گوید

  الان شش ساعت شد عربی چرا نیامد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابولفضل عزیز
   سوالات و پاسخنامه عربی منتشر شد

 24. کیوان می گوید

  کی جواب امتحانات میاد؟؟؟؟

   1. کیوان می گوید

    اینو میدونم میگم امتحانا ک لغو شد انداختنشون اخر باعث میشه دیرتر جواب امتحانات بیاد؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله امکانش هست همون چند روز بیشتر زمان ببره

 25. sara می گوید

  بچه ها امتحان نهایی عربی ترکیب کتاب العربیه اضافی نباید باشه؟

 26. پارسا می گوید

  سلام چرا نمیشه امتحان شیمی دوازدهمو دانلود کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پارسا جان
   این امتحان و امتحانات روز 17 دی ماه به تاریخ 24 و 25 دی ماه به تعویق افتاده است

 27. رضا می گوید

  سلام هندسه ۱۲ نهایی دی ماه ۹۸ چرا نیومده هنوز؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   چون در حال برگزاریه،4 تا 5 ساعت پس از اتمام امتحان سوالات و پاسخنامه منتشر می شود

   1. علی می گوید

    امتحان عربی لغو شده کی برگزار میشه

 28. ۱۲۳۴ می گوید

  چرا هندسه باز نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   با عرض پوزش،سوالات و پاسخنامه هندسه دی ماه منتشر شد

 29. Arash می گوید

  سلام برای فارسی رو نمیزارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   امتحانات نهایی و غیر نهایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه برگزار نمی‌شود.

   امتحانات نهایی این روزها به ترتیب به بیست و چهارم و بیست و پنجم دی ماه موکول و زمان برگزاری امتحانات غیر نهایی نیز توسط مدیران مدارس به اطلاع دانش آموزان می رسد.

 30. علی می گوید

  سلام
  ببخشید امتحان فارسی که لغو شد
  چه تاریخی برگزار میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   امتحانات نهایی و غیر نهایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه برگزار نمی‌شود.

   امتحانات نهایی این روزها به ترتیب به 24 و 25 دی ماه موکول و زمان برگزاری امتحانات غیر نهایی نیز توسط مدیران مدارس به اطلاع دانش آموزان می رسد.

 31. سالار کریم زاده می گوید

  سلام خسته نباشین
  چرا سوالات جغرافیا رو نزاشتین ۶ساعت رد شد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سالار عزیز
   با عرض پوزش،سوالات و پاسخنامه جغرافیا دی ماه منتشر شد

 32. طاها می گوید

  ۶ ساعت شد جواب هندسه نذاشتین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طاها جان
   با عرض پوزش،سوالات و پاسخنامه هندسه دی ماه منتشر شد

 33. ابوالفضل می گوید

  هفت ساعت شد چرا هندسه نمیاد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابولفضل عزیز
   با عرض پوزش،سوالات و پاسخنامه هندسه دی ماه منتشر شد

 34. محمد می گوید

  سلام‌داداش خسته نباشید تورو خدا هندسه امروز رو بزتر مردیم از اطترس۳

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   هندسه که گذاشته شده،لطفا صفحه را چند بار رفرش کنید

 35. طاها می گوید

  ببخشید ی سوال مستمر داشته باشی ولی تو برگه ۶ یا ۵ بشی‌میوفتی؟من جواب سوالا دادم ولی با جواب اینا فرق داره معلما ما اینجوری بعصی از سوالا حل نکردن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طاها جان
   بهتره در رابطه با نمره سالیانه تون از مدرسه سوال کنید، که در صورت داشتن شرایط با این نمره 5 یا 6 شاید بتوانید از تک ماده استفاده کنید

 36. nstrn می گوید

  امکانش هست سوالات دوازدهم انسانی ریاضی ۳ رو بزارید میدونم ب ۲۴ دی افتاده ولی اگ بشه ک بفرسین یا بزارید خیلی خیلی ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نسترن خانم گرامی
   خیر اصلا ممکن نیست،سوالات در اختیار آموزش و پرورش می باشد و تا بعد از برگزاری امتحان اصلا قابل انتشار نیست

 37. فاطمه می گوید

  من فقط ی درسم مونده زبان اونم خوب ندادم ۷ نمیگیرم با این حساب میمونه برای خرداد ماه؟؟ میتونم امسال تو کنکور شرکت کنم یانه؟؟؟

 38. ارزوی عشق می گوید

  سلام جواب امتحان زبان کی میاد

  1. پی سی کنکور می گوید
 39. علی می گوید

  سلام الان من زبان خارجه مستمرم۱۹ هس باید تو برگه زبان خارجه چند بگیرم که قبول بشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   باید 7 به بالا بگیرید

 40. علی می گوید

  سلام چرا جواب سوال های زبان خارجه دوازدهم نمیزارین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   مقداری طول میکشه تا منتشر بشه سوالات،که هم اکنون قرار گرفته

 41. علی می گوید

  سلام من زبان خارجه مستمر ۱۹ گرفتم باید تو برگه چند بگیرم قبول شم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   احتمالا شما بالای 7 و 5 بگیرید قبئل باشید
   باز از مدرسه سوال کنید برای اطمینان بهتره

 42. Arash می گوید

  نمونه سوال فارسی میزاری برای نهایی دی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرش جان
   اگر برای نهایی دی می خواهید،که استفاده از سوالات دوره های شهریور و خرداد بهترین نمونه سوالات هستند که از لیک زیر قابل دسترسی هستند :
   https://p30konkor.com/category/file-amozeshi/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/davazdahom-nahai/

 43. ابوالفضل می گوید

  سلام جواب امتحانات کی میاین منظورم قبولی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابولفضل عزیز
   سوالات هم اکنون منتشر شد

 44. maryam می گوید

  سلام چه زمانی پاسخ نامه شیمی ۳میزارید؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   سوالات هم اکنون منتشر شد

 45. nstrn می گوید

  میشه سوالات ریاضی ۳ نهایی انسانی رو بزارید ممنون میشم

 46. HADES می گوید

  جرا جواب شیمی رو نمیزارین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   سوالات هم اکنون منتشر شد

 47. ماریا می گوید

  چرا پس سوالات شیمی رو قرار نمیدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ماریا خانم گرامی
   سوالات هم اکنون منتشر شد

 48. نگار می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  امتحان شیمی امروز رو کی میذارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگار خانم گرامی
   سوالات هم اکنون منتشر شد

 49. هما می گوید

  سلام لطفا سوالای امروز ریاضی و آمار ۳ و بزارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هما خانم گرامی
   منتشر شد

 50. nstrn می گوید

  چرا ریاضی ۳ انسانی نهای نمیاد الان دی تقریبا ۴ ساعته منتظرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نسترن خانم گرامی
   سوالات هم اکنون منتشر شد

 51. محسن می گوید

  سلام. چرا شیمی ۳ تجربی عدد های پاسخ نامه نیست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   اگر اشکالی وجود داره ،احتمالا اصلاحیه منتشر بشه

 52. Sevda می گوید

  پس فیزیک کجاس

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سودا خانم گرامی
   امتحانات روز 7 دی ماه رو بررسی کنید موجوده

 53. Zahra می گوید

  سلام روزتون بخیر
  اگه دانش آموز پایه دوازدهم امتحان نهایی دی ماه رو قبول نشه اونم فقط ۱ درس رو و بقیه رو پاس شده باشه چه اتفاقی براش میوفته ؟
  آیا میتونه بره دانشگاه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   هیچ مشکلی پیش نمیاد فقط باید در خرداد ماه و نهایتا در شهریور ماه فارغ التحصیل بشید،اگر تا شهریور سال آینده فارغ التحصیل بشید مشکلی برای قبولی دانشگاه وجود نداره

   1. zahra می گوید

    من تیرماه 98 کنکور دادم و دانشگاه قبول شدم ولی هنوز دیپلم نگرفتم وخرداد و شهریور امتحان دادم ولی 2 درس رو پاس نشدم که مجبور شدم دی ماه باز امتحان بدم حالا سوالم اینه که اگر 1درصد یکی از این دو درس رو پاس نشم نمیتونم برم دانشگاه ؟ باز باید کنکور بدم ؟ باید برم مدرسه بزرگسال ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام زهرا خانم گرامی
     شما در کنکور سراسری 98 ،دانشگاه روزانه پذیرفته شده اید؟،اگر دانشگاه خودش بهتون مهلت داده تا دی ماه که مشکلی نیست ولی اگر قبول نشید که احتمال محرومیت تون از دانشگاه روزانه 99 وجود داره که باز باید با دانشگاه هماهنگ بشید
     اگر هم در کنکور 98 دانشگاه غیر روزانه قبول شدید،در صورتی که در دی ماه قبول نشدید دچار محرومیت نمی شوید ولی امکان ثبت نام در همون دانشگاه وجود نداره و لغو میشه،مجددا باید در کنکور 99 مجددا شرکت کنید و تا شهریور 99 فرصت دارید فارغ التحصیل بشید از طریق مدرسه بزرگسالان

 54. Sevda می گوید

  سلام فیزیک نظام قدیم رو نمیزارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سودا خانم گرامی
   فیزیک که قرار داده شده
   لطفا مجددا چک کنید

 55. ابوالفضل می گوید

  سلام کارنامه ها کی میاین

 56. مونا می گوید

  سلام خسته نباشید چرا سوال ادبیات امروزو نمیذارید؟؟۵ ساعت گذشته

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مونا خانم گرامی
   سوالات ادبیات فارسی دوازدهم دی 98 منتشر شد

 57. ... می گوید

  سلام ببخشید جواب سوال های شیمی و ادبیات رو نمی زارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   قرار داده شده،لطفا چند بار صفحه مرورگرتون رو رفرش کنید

 58. Sevda می گوید

  خب فیزیک نظام جدیده قدیم نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سودا خانم گرامی
   این پست مربوط به امتحانات دوازدهم است که جزو نظام تحصیلی جدید است
   الان شما دقیق دنبال کدوم درس برای کدوم پایه هستید؟

 59. حانیه می گوید

  سلام وقتتون بخیر ببخشید فیزیک یازدهم رو نمیذارید سوال و جواباشو؟ هرچی میگردم تو نت نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حانیه خانم گرامی
   امتحانات پایه یازدهم نهایی و سراسری نیست و به صورت داخلی توسط دبیر مدرسه طراحی میشه
   نمونه سوالات یازدهم دی ماه نوبت اول را در لینک زیر ببینید :
   https://p30konkor.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C/

 60. Sevda می گوید

  فیزیک سال سوم نظام قدیم که 24امتحانش برگزار شد

  1. پی سی کنکور می گوید

   در لینک زیر
   روی امتحانات تاریخ 16 دی ماه دقت کنید و امتحان فیزیک را دانلود کنید :
   https://p30konkor.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-98-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

 61. علی می گوید

  سلام ببخشید جواب امتحان های نهایی دی ۹۸ کی میاد ؟؟؟

 62. سالار می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید برای امتحانات نهایی دی ماه دوازدهم میشه به نمره ها اعتراض داد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سالار جان
   معمولا برای هر دوره امتحانات نهایی امکان اعتراض وجود داره
   بهتره برای اطلاعات بیشتر به مدرسه مراجعه کنید

 63. پیمان می گوید

  سلام
  ببخشید من تو امتحان نهایی دوازدهم دوتا از درسام ۸.۷۵گرفتم اعتراض دادم احتمال درصد قبول شدنم چنده؟؟
  به خدا خیلی استرس دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پیمان جان
   متاسفانه اطلاعی نداریم،ولی خب امکانش هست
   الان با این نمره ای که گرفتید براتون مردودی زده؟

   1. پیمان می گوید

    اره مردودی زده ولی از مدرسه گفتن اعتراض بده انشالله درست میشه

 64. طاها محمدی می گوید

  من سوال داشتم الان من ۱ درسم مونده هندسه باز دی ماه افتادم‌مبگن نمبزاریم خرداد امتحان بدی باید بری سربازی ایا چنین چیزی هست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طاها جان
   از کی این درستون مونده؟
   شما خرداد 98 دانش آموز دوازدهم بودید؟

 65. علیرضا می گوید

  سلام، من پایه دوازدهم بزرگسال میخونم قبل امتحانات دی 98، 2تا درس رو شرایطشو داشتم میتونستم تک ماده بزنم. دی ماه در همون 2 درسی که میتونستم تکماده بزنم حاضر نشدم و صفر شدم( اون دو تا درس نهایی بودن)، الان برای خرداد میتونم تک ماده بزنم؟ یعنی این نمره صفرم در این 2درس در نظر گرفته نشه با توجه به همون نمراتی که داشتم ومیتونستم تکماده بزنم شون تکماده کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   اطلاع دقیقی نداریم،باید از مدرسه ی که ثبت نام کردید برای امتحانات دی ماه سوال کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*