TAMLAND

مدابوک

تام لند

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 98 دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم دی 98

 

 

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم دی ماه 98 می پردازد، امتحانات نهایی دی ماه 98 پایه دوازدهم یک دوره جبرانی است که برای دانش آموزان و داوطلبانی که به صورت متفرقه در مدارس بزرگسالان و از راه دور به منظور پاس کردن دروس واحد مانده یا ترمیم معدل ثبت نام کرده اند برگزار می شود ، ما نیز تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی دی 98 با شما داوطلبان شرکت کننده همراه باشیم.

 

هم چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی دی 98 ، سوالات امتحان نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

 

برای دیدن بارم بندی ها نیز می توانید روی رشته ی مورد نظر : بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

 

امتحانات نهایی پایه دوازدهم دی ماه 98 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی دی 98 دوازدهم

2- پاسخنامه و جواب امتحان نهایی دی 98 دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی : سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 2 دی 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 2 دی 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی دی 98   لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) دی 98   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 3 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 3 دی 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 7 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 7 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف اسلامی دی 98 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 9 دی 98

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 9 دی 98 اضافه شد 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی دی 98  | لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 98 فلسفه چاپ 97  لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی  و رشته معارف دی 98 فلسفه چاپ 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 10 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی دی 98   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی دی 98   لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 14 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 14 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی دی 98 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 16 دی 98 

سوالات نهایی 16 دی ماه قرار داده شد !

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی دی 98 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 دی 98 

سوالات نهایی 17 دی ماه قرار داده شد !

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف اسلامی دی 98 لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 18 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 18 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 21 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 21 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 دی 98 

سوالات امتحانات نهایی دوازدهم 22 دی 98 اضافه شد 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی دی 98  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی دی 98  لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم دی 98 (ویژه ناشنویان)  لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم دی 98 لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم دی 98 لینک کمکی

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید
143 نظر
 1. افسانه از روستا اولتان می گوید

  سلاممن به خاطر اتفاقاتی نتونستم تو زمان تمدید ثبت نام کنکور سراسری ثبت نام کنم میشه با چالش #تمدید کنکور ثبت نام کنکور سراسری رو تمدید کنند به قرآن خیلی دوست دارم امسال رو ازدست ندم با هزار جور التماس و خواهش الآخره خانوادم رو راضی کرده بودم تو کنکور سراسری شرکت کنم در حالیکه مطمئنم قبول میشمکه نشد اون هم بعد از۶سال نمیدونم چیکار کنمافسانه هستم از روستای اولتان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افسانه خانم گرامی
   خب شما در سایت سنجش عضو بشید و از طریق منوی گوشه وارد و سپس درخواستتون رو براشون ارسال کنید، احتمال زیاد باهاتون همکاری می کنند

 2. H می گوید

  باسلام و خسته نباشید ، ببخشید بنده در کنکور ۹۹ شرکت کردم و بنظر خودم رشته مورد نظرم رو میارم ؛ اما یه درسم مونده بود که پاس کنم و متاسفانه نتونستم در امتحانات شهریور ماه شرکت کنم و مدرسه گفته که میوفته دی ماه ، الان اگه امسال دانشگاه قبول شم می‌تونم برم یا چون یه درسم مونده پاس کنم نمیتونم برم دانشگاه و باید واسه کنکور ۱۴۰۰ بخونم ؟؟؟
  لطفاً جواب بدید خیلی ممنونم ⁦❤️⁩

  1. پی سی کنکور می گوید

   پاسخ داده شد عزیز

 3. علیرضا می گوید

  سلام، من پایه دوازدهم بزرگسال میخونم قبل امتحانات دی 98، 2تا درس رو شرایطشو داشتم میتونستم تک ماده بزنم. دی ماه در همون 2 درسی که میتونستم تکماده بزنم حاضر نشدم و صفر شدم( اون دو تا درس نهایی بودن)، الان برای خرداد میتونم تک ماده بزنم؟ یعنی این نمره صفرم در این 2درس در نظر گرفته نشه با توجه به همون نمراتی که داشتم ومیتونستم تکماده بزنم شون تکماده کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   اطلاع دقیقی نداریم،باید از مدرسه ی که ثبت نام کردید برای امتحانات دی ماه سوال کنید

 4. طاها محمدی می گوید

  من سوال داشتم الان من ۱ درسم مونده هندسه باز دی ماه افتادم‌مبگن نمبزاریم خرداد امتحان بدی باید بری سربازی ایا چنین چیزی هست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام طاها جان
   از کی این درستون مونده؟
   شما خرداد 98 دانش آموز دوازدهم بودید؟

 5. پیمان می گوید

  سلام
  ببخشید من تو امتحان نهایی دوازدهم دوتا از درسام ۸.۷۵گرفتم اعتراض دادم احتمال درصد قبول شدنم چنده؟؟
  به خدا خیلی استرس دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پیمان جان
   متاسفانه اطلاعی نداریم،ولی خب امکانش هست
   الان با این نمره ای که گرفتید براتون مردودی زده؟

   1. پیمان می گوید

    اره مردودی زده ولی از مدرسه گفتن اعتراض بده انشالله درست میشه

 6. سالار می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید برای امتحانات نهایی دی ماه دوازدهم میشه به نمره ها اعتراض داد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سالار جان
   معمولا برای هر دوره امتحانات نهایی امکان اعتراض وجود داره
   بهتره برای اطلاعات بیشتر به مدرسه مراجعه کنید

 7. علی می گوید

  سلام ببخشید جواب امتحان های نهایی دی ۹۸ کی میاد ؟؟؟

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]