تام لندتام لندمازتام لندمازلوییز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور
دفترچه سوالات انسانی 99 خارج از کشور

پی سی کنکور : سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور نظام قدیم و نظام جدید شامل سوالات عمومی و اختصاصی رشته انسانی بوده که در چند حوزه خارج از کشور برگزار شده و با سوالات کنکور انسانی ۹۹ داخل کاملا متفاوت بوده است.

کنکور انسانی 99 نظام جدید و نظام قدیم برگزار شد تا بدین صورت داوطلبان تلاش یکساله خود را در قالب یک آزمون سراسری چند ساعته بسنجند. به همین دلیل این مطلب را اختصاصا به دفترچه سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم اختصاص خواهیم داد.

زمان برگزاری کنکور انسانی  در روز پنج شنبه 30 مرداد می باشد و هم چنین دفترچه سوالات کنکور انسانی خارج از کشور ۹۹ نیز بین 3 تا پنج روز بعد از برگزاری آن منتشر خواهد شد.

زمان انتشار کلید پاسخنامه کنکور انسانی 99 هنوز کاملا مشخص نشده است ولی با توجه به سال های گذشته پیش بینی می شود سه روز بعد از برگزاری کنکور انسانی ،کلید پاسخنامه سوالات داخل کشور منتشر می شود و پاسخنامه کلیدی سوالات خارج از کشور 99 نیز یک هفته بعد از برگزاری منتشر می شود.

شما کاربران گرامی تا زمان انتشار سوالات کنکور 99 می توانید ،از سوالات کنکور انسانی 98 و سوالات کنکور سال های اخیر نیز دیدن کنید.

هم چنین می توانید آخرین جزئیات رتبه های برتر کنکور 99 را نیز مشاهده کنید.

( برای دیدن سوالات داخل کشور کنکور انسانی 99 اینجا را کلیک کنید)
فهرست مطالب : نمایش

– دفترچه سوالات کنکور انسانی ۹۹ نظام جدید خارج از کشور

دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور

دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور

پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور

 به زودی

 

– دفترچه سوالات کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم خارج از کشور

دانلود سوالات عمومی کنکور انسانی 99 نظام قدیم خارج از کشور

دانلود سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 نظام قدیم خارج از کشور

پاسخنامه کلیدی سوالات کنکور انسانی 99 نظام قدیم خارج از کشور

به زودی

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 99 نظام قدیم خارج از کشور

 به زودی

 

– پاسخ های تشریحی تک درسی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 1 تا 25 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس ادبیات می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 18 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه ادبیات کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

1- پاسخ تشریحی سوالات ادبیات کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور – توسط مرتضی منشاری

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 26 تا 50 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس عربی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه عربی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

1- پاسخ تشریحی سوالات عربی کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور – توسط درویشعلی ابراهیمی

پاسخنامه تشریحی سوالات دین و زندگی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 51 تا 75 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس دین و زندگی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 17 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه دین و زندگی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 76 تا 100 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس زبان انگلیسی می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه زبان انگلیسی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 101 تا 120 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس ریاضی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 25 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ریاضی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه ریاضی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

1- پاسخ تشریحی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور – توسط رئوف مهرخواه

پاسخنامه تشریحی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 121 تا 135 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس اقتصاد می باشد که تعداد سوالات این درس 15 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 10 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه اقتصاد کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

1- پاسخ تشریحی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور – توسط درویشعلی ابراهیمی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 136 تا 165 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس زبان و ادبیات اختصاصی می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 30 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

 

پاسخنامه تشریحی سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 166 تا 185 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس عربی اختصاصی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 20 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

 

پاسخنامه تشریحی سوالات تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 186 تا 215 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس تاریخ و جغرافیا می باشد که تعداد سوالات این درس 30 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 25 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

1- پاسخ تشریحی سوالات تاریخ کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور – توسط مهسا اصغری

 

1- پاسخ تشریحی سوالات جغرافیا کنکور انسانی 99 نظام جدید خارج از کشور – توسط محمد علی بایگی

 

پاسخنامه تشریحی سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 216 تا 235 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس جامعه شناسی و علوم اجتماعی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 15 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه جامعه شناسی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه جامعه شناسی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

 

پاسخنامه تشریحی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 236 تا 260 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس فلسفه و منطق می باشد که تعداد سوالات این درس 25 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 25 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

 

پاسخنامه تشریحی سوالات روان شناسی کنکور انسانی 99 خارج از کشور

شماره 261 تا 280 سوالات کنکور انسانی 99 متعلق به درس روان شناسی می باشد که تعداد سوالات این درس 20 عدد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی آن نیز 15 دقیقه می باشد ،که پاسخنامه تشریحی آن را در زیر مشاهده کنید :

 • پاسخنامه روان شناسی کنکور انسانی نظام قدیم 99 خارج از کشور

 

 • پاسخنامه روان شناسی کنکور انسانی نظام جدید 99 خارج از کشور

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=16762

ممکن است شما دوست داشته باشید
15 نظر
 1. ناشناس می گوید

  سلام
  من 1400 کنکور دارم و شنیدم که میگن
  کنکور 99 انسانی خارج بیشتر سوالاتش مشابه سال بعد یعنی 1400 این درسته؟
  و اگه من دفترچه سوالات کنکور خارج و داخل بخونم (مال سالای قبل)برام توی کنکور 1400 تاثیر داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   100 درصد تاثیر داره سوالات خارج برای آمادگی بیشتر و بوده که سوال از سال قبلش برا کنکور داخل اومده باشه
   ولی بعضی از مشاورین نیز فقط جو میدن!
   پس شما طبق برنامه جلو برید انشاالله موفق میشید

 2. معصومه می گوید

  سلام چرا پاسخنامه فلسفه ومنطق خارج از کشور ۹۹و ندارین؟؟؟

 3. معصومه می گوید

  سلام چرا فلسفه ومنطق خارج از کشور پاسخنامشو ندارین؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   چون هنوز پاسخی برای این درس پیدا نکردیم

 4. محمد می گوید

  سلام
  مدرسه برای امسال حضوری اند؟؟
  خدا کنه حضوری بشن.
  ما تو بد جوری مناطق محرومی هستیم
  اصلا امکانات نداریم…!!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   ظاهرا طرح هایی دارند که نصف روز هفته یک در میان حضوری باشه و …

 5. ریسی محمد می گوید

  سلام
  ببخشید تحلیل کردن این کنکور های انسانی داخل و خارج 99
  و سوالات عمومی دیگر رشته برای ما بچه های انسانی مفید هس؟؟
  یعنی من کنکورم 1400هس خب اگه من کنکور های 99 رو تحلیل کنم برام مناسبه ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   قطعا قطعا خیلی مفید خواهد بود

 6. میثم می گوید

  سلام چه موقع پاسخنامه انسانی منتشر میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میثم جان
   پاسخنامه کلیدی رسمی سازمان سنجش برای کنکور انسانی دوشنبه منتشر میشه

 7. محمد می گوید

  سلام چه موقع سوالات کنکور انسانی خارج را قرار می دهید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شنبه یا دوشنبه قرار داده میشه

 8. ناشناس می گوید

  سلام چه موقع سوالات کنکور خارج انسانی رو قرار میدید؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   شنبه یا دوشنبه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]