بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ریاضی انسانی (آپدیت 99)

بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم 98 – 99

بارم بندی دروس پایه دوازدهم

بارم بندی دروس نهایی پایه دوازدهم

پی سی کنکور: در این مطلب می خواهیم بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی ،ریاضی و انسانی را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم.شما با استفاده از بارم بندی دروس دوازدهم می توانید از میزان اهمیت مباحث و فصول مختلف جهت موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم استفاده نمائید.

چند نکته مهم :

 • بارم بندی ها به ترتیب رشته قرار داده شده ،ابتدا تجربی ، سپس ریاضی و انسانی 
 • لینک دانلود فایل pdf  بارم بندی ها در انتهای مطلب قرار داده شده است.
 • سعی شده بارم بندی طبق جدیدترین اصلاحات آموزش و پرورش بروز شود،برای آگاهی بیشتر از جزئیات بارم بندی ها می توانید فایل پی دی اف را در انتهای مطلب دانلود کنید.

 

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی نهایی ترم اول و ترم دوم دوازدهم

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی درس علوم اجتماعی امتحان نهایی دوازدهم


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

 


7- بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

بارم بندی ریاضی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم دی و خرداد و شهریور

 

 


8- بارم بندی فیزیک دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک تجربی نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

 


9- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی امتحان نهایی شیمی دوازدهم دی خرداد شهریور


10- بارم بندی زیست شناسی دوازدهم

بارم زیست شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زیست شناسی دوازدهم نوبت دوم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی زیست شناسی دوازدهم دی خرداد شهریور

 

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی نهایی ترم اول و ترم دوم دوازدهم

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی درس علوم اجتماعی امتحان نهایی دوازدهم


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

 


7- بارم بندی حسابان دوازدهم

بارم بندی حسابان دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی حسابان دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی حسابان دوازدهم دی خرداد شهریور

 

 


8- بارم بندی هندسه دوازدهم

بارم بندی هندسه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی هندسه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه دوازدهم دی خرداد شهریور

 


9- بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم دی خرداد شهریور


10- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

 


11- بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

برم بندی فیزیک ریاضی دوازدهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی انسانی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی انسانی دوازدهم دی ماه بارم بندی عربی انسانی دوازدهم دی

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی نوبت دوم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی انسانی دوازدهم خرداد شهریور

بارم بندی عربی انسانی دوازدهم خرداد شهریور


3- بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم دی خرداد شهریور


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور


6- بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی خرداد شهریور


7- بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم


8- بارم بندی تاریخ دوازدهم

بارم بندی تاریخ دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تاریخ دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی دی خرداد شهریور

 


9- بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جامع شناسی دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

 


10- بارم بندی جغرافیا دوازدهم

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

 


11- بارم بندی فلسفه دوازدهم

بارم بندی فلسفه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فلسفه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

 دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم سال تحصیلی 98 – 99

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=7538

ممکن است شما دوست داشته باشید
136 نظر
 1. علیرضا می گوید

  سلام مناز سال قبل یک کتاب مانده که قبول نشدم که فلسفه بود و میخواهم در خرداد ۹۹ امتحان بدهم کتاب تغیر کرده من با چه کتابی را بخوانم کتاب ۹۸ یا کتاب ۹۹

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   در دوره امتحانات نهایی دی ماه 98 دوازدهم،برای درس فلسفه به دو صورت ارائه شده بود
   ما پیشنهادمون اینه که اگر می توانید از کتاب جدید استفاده کنید

 2. فائزه می گوید

  سلام من دی ماه واقعا مشکل داشتم نتونستم برم امتحانایی ک از سالای دهم یازدهمم مونده بودو …

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*