بودجه بندی کنکور 99 سازمان سنجش (نظام قدیم و نظام جدید)

بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید و نظام قدیم

بودجه بندی کنکور سراسری 99 نظام جدید و نظام قدیم تمام رشته ها

پی سی کنکور : بودجه بندی کنکور یکی از مهم ترین مواردی است که باید داوطلبان کنکوری به آن توجه داشته باشند، به همین دلیل در این مطلب قصد داریم در این مطلب به صورت کامل ، شما داوطلبان کنکور سراسری را با بودجه بندی سوالات کنکور 99 آشنا کنیم.

همانگونه که قبلا در مطلب « نحوه طراحی سوالات کنکور 99 » گفته شده ،در کنکور سراسری 99 همانند کنکور 98 با دو نوع سوال برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید برگزار می شود. در کنکور تمامی دروس و مطالب مهم هستند و باید مطالعه شوند اما طبیعتا برخی از فصول از نظر طراحان کنکور می تواند برای طرح سوال بسیار جذاب و چالش برانگیز باشد و به همین دلیل شما با بررسی بودجه بندی می توانید پی ببرید که در سال های گذشته خط فکری طراحان کنکور بیشتر به کدام سمت بوده و در کنکور 99 به کدام سمت می رود،پس به همین دلیل بررسی آن می تواند در روند مطالعاتی شما بسیار مفید باشد.

هم چنین اگر به دنبال جزئیات بیشتری از کنکور 99 هستید از مطالب منابع کنکور 99 |بهترین منابع کنکور 99 | تاثیر معدل کنکور 99 | برنامه ریزی برای کنکور 99 | روش مطالعه دروس کنکور 99 دیدن کنید.

فهرست مطلب :

 • بودجه بندی عمومی کنکور 99

 • بودجه بندی کنکور ریاضی 99

 • بودجه بندی کنکور تجربی 99

 • بودجه بندی کنکور انسانی 99

 • بودجه بندی کنکور هنر 99

 • بودجه بندی کنکور منحصرا زبان 99

بودجه بندی سوالات عمومی کنکور 99

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 99 نظام جدید و نظام قدیم

– بودجه بندی سوالات ادبیات کنکور 99

بودجه بندی ادبیات کنکور 99

 

بودجه بندی سوالات ادبیات کنکور 99

* بودجه بندی ادبیات نظام جدید کنکور 99

– بودجه بندی سوالات عربی کنکور 99

بودجه بندی عربی کنکور 99

بودجه بندی سوالات عربی کنکور 99

* تعداد سوالات عربی نظام قدیم و جدید در کنکور 98

– بودجه بندی سوالات دین و زندگی کنکور 99

بودجه بندی معارف کنکور 99

بودجه بندی سوالات دین و زندگی کنکور 99

 

– بودجه بندی سوالات زبان انگلیسی کنکور 99

بودجه بندی انگلیسی کنکور 99

بودجه بندی سوالات زبان انگلیسی کنکور 99

 


* بودجه بندی کنکور ریاضی 99

بودجه بندی کنکور 99 ریاضی نظام جدید

بودجه بندی کنکور 99 ریاضی نظام قدیم

1- بودجه بندی سوالات دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور 99

بودجه بندی دیفرانسل و ریاضیات پایه کنکور ریاضی 99

ودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور 99

بودجه بندی حسابان نظام جدید

بودجه بندی حسابان نظام جدید

2- بودجه بندی سوالات هندسه پایه کنکور 99

بودجه بندی هندسه پایه کنکور ریاضی 99

بودجه بندی هندسه پایه کنکور 99

3- بودجه بندی سوالات هندسه تحلیلی کنکور 99

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور ریاضی 99

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور 99

4- بودجه بندی سوالات ریاضیات گسسته ، جبر و احتمال ، آمار و مدلسازی کنکور 99

بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی 99

بودجه بندی درس ریاضیات گسسته و آمار کنکور ریاضی 98

بودجه بندی سوالات ریاضیات گسسته و هندسه نظام جدید

بودجه بندی هندسه و گسسته کنکور ریاضی نظام جدید

5- بودجه بندی سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 99

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 99

بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور ریاضی 98 بودجه بندی سوالات فیزیک ریاضی 98

بودجه بندی فیزیک ریاضی نظام قدیم 99

بودجه بندی نظام جدید فیزیک ریاضی 99

بودجه بندی فیزیک ریاضی نظام جدید

 

6- بودجه بندی سوالات شیمی رشته ریاضی کنکور 99

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 99

بودجه بندی سوالات شیمی کنکور ریاضی 98

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 99

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی


* بودجه بندی کنکور تجربی 99

بودجه بندی کنکور 99 تجربی نظام جدید و نظام قدیم

1- بودجه بندی سوالات زمین شناسی کنکور 99

بودجه بندی زمین شناسی تجربی 99

بودجه بندی زمین شناسی تجربی 98

*بودجه بندی زمین شناسی نظام جدید کنکور 99

 

2- بودجه بندی سوالات ریاضی تجربی کنکور 99

بودجه بندی ریاضی تجربی 99

بودجه بندی سوالات ریاضی تجربی 98

بودجه بندی سوالات کنکور 98 ریاضی تجربی

3- بودجه بندی سوالات زیست شناسی تجربی کنکور 99

بودجه بندی زیست شناسی تجربی 99

بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور 99

** بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید کنکور 99

 

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید کنکور

 

4- بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 99

بودجه بندی فیزیک تجربی 99

بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 99

بودجه بندی فیزیک تجربی نظام جدید 99

بودجه بندی فیزیک تجربی نظام جدید

 

5- بودجه بندی سوالات شیمی رشته تجربی کنکور 99

بودجه بندی شیمی تجربی 99

بودجه بندی شیمی تجربی 99

 

بودجه بندی شیمی تجربی نظام جدید 99

بودجه بندی شیمی تجربی نظام جدید


* بودجه بندی کنکور انسانی 99

بودجه بندی کنکور 99 انسانی نظام جدید و نظام قدیم

1- بودجه بندی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور 99

بودجه بندی ادبیات اختصاصی کنکور انسانی99

بودجه بندی سوالات ادبیات اختصاصی کنکور رشته انسانی 99

*بودجه بندی علوم و فنون ادبی انسانی نظام جدید 99

بودجه بندی علوم و فنون ادبی انسانی نظام جدید

 

2- بودجه بندی سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 99

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی 99

 

 

 

 

 

 

 

*بودجه بندی عربی انسانی نظام جدید 99

 

*بودجه بندی عربی انسانی نظام جدید

3- بودجه بندی سوالات ریاضی کنکور انسانی 99

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 99

 

 

 

*بودجه بندی ریاضی و آمار انسانی نظام جدید 99

بودجه بندی ریاضی و آمار انسانی نظام جدید

4- بودجه بندی سوالات روانشناسی کنکور انسانی 99

*بودجه بندی روان شناسی انسانی نظام جدید 99

بودجه بندی روان شناسی انسانی نظام جدید 99
بودجه بندی تعداد سوالات روان شناسی انسانی کنکور

5- بودجه بندی سوالات تاریخ کنکور انسانی 99

بودجه بندی سوالات تاریخ کنکور انسانی 99

 

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 99

 

 

بودجه بندی سوالات درس تاریخ کنکور انسانی 99 *سوال ترکیبی از درس های (یونان و روم) و (اشکانیان) است.

 

*بودجه بندی تاریخ انسانی نظام جدید 99

بودجه بندی تاریخ انسانی نظام جدید

6- بودجه بندی سوالات جغرافیا کنکور انسانی 99

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی 99

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی 99

*بودجه بندی جغرافیا انسانی نظام جدید 99

بودجه بندی جغرافیا انسانی نظام جدید

 

7- بودجه بندی سوالات اقتصاد کنکور انسانی 99

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی 99

 

*بودجه بندی اقتصاد نظام جدید 99

 

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

 

8- بودجه بندی سوالات علوم اجتماعی کنکور انسانی 99

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی 99

*بودجه بندی جامعه شناسی انسانی نظام جدید 99

بودجه بندی جامعه شناسی انسانی نظام جدید

9- بودجه بندی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 99

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی 99

بودجه بندی سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 99

 

*بودجه بندی فلسفه و منطق انسانی نظام جدید 99

*بودجه بندی فلسفه و منطق انسانی نظام جدید

* بودجه بندی کنکور هنر 99

بودجه بندی کنکور هنر 99 شامل مباحث : 

بودجه بندی درک عمومی هنر

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک

بودجه بندی ترسیم فنی

بودجه بندی خلاقیت تصویری و تجسمی

بودجه بندی خلاقیت نمایشی

بودجه بندی خلاقیت موسیقی

بودجه بندی خواص مواد

دانلود فایل pdf بودجه بندی کنکور هنر 99

* بودجه بندی کنکور زبان 99

بودجه بندی کنکور منحصراً زبان نظام قدیم و نظام جدید

بودجه سوالات دروس کنکور زبان

 

برگرفته از نشر مهر و ماه – کانون قلمچی – گاج،نشر الگو همراه با ویرایش توسط پی سی کنکور

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
27 نظر
 1. سجاد می گوید

  س داخل قسمت بودجه بندی همش مال کنکور 97 هست 99 چی میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سجاد جان
   اکثر دبیران و موسسات هنوز در این باره مطلبی منتشر نکردن ولی در یکی دو هفته آینده سعی می کنیم بدججه بندی برخی از دروس نظام جدید برای 99 رو بروز کنیم

 2. لیلا می گوید

  سلام خسته نباشین..میخاستم بدونم امکان داره کنکور۹۹هم مثل کنکور۹۸بودجه بندی شه؟ بر این اساس بودجه بندی تقسیم کنیم درسارو ک چیارو بیشتر بخونیم؟ اگه لطف کنین زودتر بودجه بندی۹۸هم بزارین ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلا خانم گرامی
   برای برخی از دروس رو بودجه بندی متناسب با کنکور 99 قرار دادیم و بروز شده،برای سایر دروس هم چشم

 3. لیلا می گوید

  سلام خسته نباشین..میخاستم بدونم امکان داره بودجه بندی کنکور ۹۹هم مثل کنکور۹۸باشه و بر همون اساس درسارو تقسیم بندی کنیم؟ لطف کنین زودتر بودجه بندی کنکور۹۸هم بزارین ممنون میشم

 4. مهران می گوید

  شما که نوشتید ۹۹
  اینا که تا ۹۷ هستن…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهران جان
   برای دروس ادبیات عربی زیست شناسی ریاضی تجربی اقتصاد و روان شناسی بروز شده و برای 98 هم قرار گرفته،برای سایر دروس هم به مرور قرار خواهیم داد

 5. علی می گوید

  سلام من ی سوال داشتم.میخاستم کمکم کنید درس زمین شناسیو برای زیرگروه یک تجربی بزنم یا نه؟ اخه هر سایتی یچیزی نوشته..تاثیر داره ک بخونم و توکنکور۵۰درصد بزنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   زمین شناسی برای رشته داروسازی و رشته های شیمی و معدنی بیشترین تاثیر رو داره ولی برای پزشکی و دندانپزشکی و … معمولا بی تاثیره

 6. عرفان می گوید

  با سلام..میخواستم خواهش کنم زودتر درس شیمی و فیزیک تجربی رو بزارین..ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   چشم

 7. سلدا می گوید

  سلام برای کنکور ۹۹ نظام قدیم انسانی چه درسهایی تاثیر زیادی برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان رو داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سلدا خانم گرامی
   مشخصا دروس تخصصی تاثیر بیشتری در کسب رتبه مناسب دارند،ولی سعی کنید در تمام دروس درصد مناسبی رو بزنید که رتبه خوبی رو داشته باشید

 8. عرفان می گوید

  ممنونم لطف میکنین..ی سوال داشتم ..میخواستم بدونم بخش نور هندسی تو فیزیک تجربی مربوط ب کدوم فیزیک میشه؟ ۱یا۲یا۳؟ کدوم بخش فصله؟ پیداش نمیکنم..

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   تا جایی که اطلاع داریم،فیزیک هندسی مربوط به اول دبیرستان است

 9. شکوفع می گوید

  سلام چرا بودجه بندی برا زیست نظام قدیم نیست ادبیاتش نیس شیمی و فیزیکشم نیست بی زحمت قرار بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شکوفه خانم گرامی
   بودجه بندی نظام قدیم که تا سال 97 برای تمام دروس قرار داده شده لطفا یه بررسی مجدد کنید

  2. امیر می گوید

   با این وجود درس اول فصل اول زیست دهم سوال در کنکور ۹۹ نخواهد داشت درسته؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام امیر جان
    قطعی نیست،شاید برای سال آینده سوال ازش بیاد

 10. شکوفه می گوید

  بله ۹۷هست ۹۸رو میخواستم

  1. پی سی کنکور می گوید

   برای نظام قدیمی ها اگر به دستمون برسه حتما قرار می دهیم اما احتمالش کم تره،ولی برای نظام جدیدی ها بودجه بندی چند درس مربوط به کنکور 98 قرار گرفته و در تلاشیم برای سایر دروس نیز قرار دهیم

 11. علی می گوید

  با سلام..میشه زودتر بودجه بندی فیزیک و شیمی کنکور سال۹۸رو بزارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   چشم
   پنجشنبه و جمعه به سایت سر بزنید،انشاالله قرار خواهیم داد

 12. دیانا می گوید

  سلام زیست ک ازش ۵۰ تا سوال میاد تو کنکور پس چرا تو بودجه بندیتون مربوط ب نظام جدید شمردم از ۶۰ تا بیشتر سوال اومد ی نگاه بندازید ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دیانا خانم گرامی
   همانطور که می دانید سوالات زیست شناسی کاملا مفهومی می باشد و در اکثر اوقات نکات چند فصل در یک سوال موجود است و سوالی هم که پرسیدید دلیلش همینه

 13. امیر می گوید

  سلام.آیا احتمال داره کنکور 1400 …

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*