تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 (نظام جدید) + جزئیات

تغییرات کتب درسی نظام جدید برای کنکور

پی سی کنکور : کتاب های درسی دانش آموزان مقطع متوسطه چاپ 98 منتشر شد، اما نکته قابل توجه در این میان این است که برخی از کتب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم که به عنوان منابع کنکور 99 می باشند، دارای تغییراتی بوده اند ،تغییرات کتاب های درسی نظام جدید 98-99 به شرح زیر بوده است که می توانید با توجه به سطح تغییرات،نکات را در کتاب سال قبل تان قرار داده و یا نسخه جدید کتاب ها را تهیه کنید.

فهرست مطلب :

1- تغییرات کتب درسی برای کنکور ریاضی 99

2- تغییرات کتب درسی برای کنکور تجربی 99

3- تغییرات کتب درسی برای کنکور انسانی 99

 

4- تغییرات دین و زندگی دوازدهم چاپ 98

5- تغییرات شیمی یازدهم چاپ 97

6-تغییرات ریاضی دوازدهم چاپ 98

7- تغییرات شیمی دوازدهم چاپ 98

8- تغییرات دین و زندگی یازدهم چاپ 97

9- تغییرات زیست شناسی یازدهم چاپ 97 نسبت به چاپ 96

10- تغییرات زیست شناسی دهم چاپ 96 نسبت به چاپ 95

11- تغییرات زیست شناسی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97

 

1- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 ریاضی

— درس حسابان ، هندسه ، ریاضی پایه و گسسته نیازی به تغییر کتاب ندارد و با همان کتاب های نظام جدید که منبع کنکور 98 بوده، می توانید در کنکور 99 نیز شرکت کنید.

— تغییرات فیزیک نظام جدید ریاضی هم مانند تجربی فقط در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است پس کنکوری های نظام جدید برای کنکور 99؛ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

— کنکوری های نظام جدید ریاضی هم مانند تجربی ها ؛ شیمی دهم چاپ 96، شیمی یازدهم چاپ 97 و شیمی دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنند زیرا تغییرات واژه و شکل و حذفیات در شیمی نظام جدید زیاد است.

— در دروس عمومی نیز فقط دینی به دلیل حساسیت تغییرات در طرح تست ها نیاز به تغییر کتاب تست دارد ولی همان منبع کنکور ۹۸ را برای بقیه دروس می‌توانید استفاده کنید .

برای کتاب تست های دروسی که تغییر کرده اند کتاب تست ویژه کنکور ۹۹ تهیه کنید .

2- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 تجربی

— دانش آموزان نظام جدید برای کنکور 99 حتما کتاب زیست دهم چاپ 96، زیست یازدهم چاپ 97 و کتاب زیست دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنید. چون تغییرات واژه، عبارت، تصاویر کتاب در زیست وجود دارد.

— درس ریاضی نیازی به تغییر کتاب ندارد و با همان کتاب های ریاضی نظام جدید که منبع کنکور 98 بوده، می توانید در کنکور 99 نیز شرکت کنید.

— تغییرات فیزیک نظام جدید در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است پس کنکوری های نظام جدید برای کنکور 99؛ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

— کنکوری های نظام جدید که قصد شرکت در کنکور 99 را دارند؛ شیمی دهم چاپ 96، شیمی یازدهم چاپ 97 و شیمی دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنند زیرا تغییرات واژه و شکل و حذفیات در شیمی نظام جدید زیاد است.

— در دروس عمومی نیز فقط دینی نیاز به تغییر کتاب تست دارد و همان منبع کنکور ۹۸ را برای بقیه دروس می‌توانید استفاده کنید .

برای کتاب تست های دروسی که تغییر کرده اند کتاب تست ویژه کنکور ۹۹ تهیه کنید .

3- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 انسانی

تغییرات کتاب درسی در دروس عمومی

— کتاب فارسی دهم چاپ سال 96 که منبع کنکور 99 است، به نسبت کتاب منبع کنکور 98 (چاپ 95) تغییراتی نداشت. اما کتاب فارسی یازدهم تغییراتی را داشته. کتاب فارسی دوازدهم نیز تغییراتی مثل تغییر در درس 16 را داشت.
— کتاب عربی معیار کنکور 99 به نسبت کنکور 98 در پایه دهم و یازدهم تغییراتی نداشته و در پایه دوازدهم به طور جزئی تغییر کرده است.
— کتاب دین و زندگی کنکور 99 نیز در پایه دهم و یازدهم تغییرات جزئی داشته اما در پاپه دوازدهم حدودا 20% تغییرات محتوایی داشته.
— کتاب زبان انگلیسی برای کنکور 99 همان کتاب زبان انگلیسی منبع کنکور 98 است و تغییر نکرده.

تغییرات کتب اختصاصی انسانی

— کتاب ریاضی و آمار منبع کنکور 99 تغییراتی به نسبت کنکور 98 نداشته.
— کتاب اقتصاد نیز به نسبت منبع کنکور 98 تغییر نداشته است.
— کتاب فنون ادبی برای درس ادبیات اختصاصی در سال دهم به نسبت کنکور 99 تغییر نداشته اما در کتاب یازدهم این کتاب تغییر کرد. در کتاب سال دوازدهم نیز تغییراتی داشت.
— کتاب عربی اختصاصی منبع یکسانی با عربی عمومی دارند. تغییرات این کتاب نیز مانند عربی عمومی است.
— تاریخ و جغرافیا در هر سه پایه تغییری برای کنکور 99 نداشت.
— جامعه شناسی در پایه دهم تغییری نداشت اما در سال یازدهم به صورت جزئی در حدود تغییر کلمات تغییر کرده. اما در پایه دوازدهم تغییرات جدی تر بودند.
— منطق در چاپ اول کتاب درسی که منبع کنکور 98 بود به نسبت کتاب چاپ کنکور 99 کاملا تغییر کرد. همین طور کتاب فلسفه 11 و فلسفه 12.
— روانشناسی برای کنکور 99 در حدود تغییرات جزئی در منبع کنکور 98 اعمال شد.

4- تغییرات کتاب دین و زندگی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

1- صفحه 10 سه بیت اخر شعر حذف.

2- صفحه 11 بالای صفحه تیتر به ( اگاهی سرچشمه بندگی) تغییر یافته.

3- صفحه 20 پاراگراف دوم و سوم انتقال به صفحه 31 کتاب درسی.

4- تغيير ايه توحید در مالکیت به ( ولله ما في السماوات وما في الأرض …) انچه در اسمان ها و انچه در زمین است از آن خداست

5- حذف مطلب… ذكر نمونه هایی از توسل در قرآن کریم در صحفة 25 -26

6- در صفحه 37 وسط صفحه متن قدم اول در این راه….تا پایان پاراگراف حذف شده است.

7- تغییر کلی صفحه 44و45 قابل تحصیح با مداد نیست.

8- صفحه 47 ذكر نمونه حذف شده و در صحفه 48 مطلب 2-تقویت روحیه حق پدری به طور کامل حذف شده.

9- صفحه 50 شعر پین صفحه حذف شده است.

10- تغییر کلی در صفحه 58 وابتدای 59 .

11-صفحه 60 تیتر اصلاح یک پندار – خط چهارم.. و قاعده خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده …. بخش زرد رنگ به متن اضافه شده.

5- تغییرات کتاب شیمی یازدهم چاپ 97 در مقایسه با شیمی یازدهم چاپ 96 (برای کنکور 99)

– تغییرات این کتاب بیشتر نگارشی بوده و ایا میدانید اضافه یا حذف شده است و یا جابه جایی صورت گرفته. تغییرات مهم ولازمی که برای کنکور 99 هستند شامل موارد زیر هستند.

1) صفحه 3 مصنوعی به ساختگی تغییر یافته.

2) ویژگیهای ژرمانیم تغییر یافته در اثر ضربه خرد میشود.

3) صحفه 18 جدول1 به ایا میدانید اضافه شده است.

4)در صحفه 28 در لابه لای توضيح نفت در پاراگراف دوم نام شیمی دان اضافه شده (فردریک و هلر)

5) صحفه 35ابتدای صحفه سوال 1 …. در دمای اتاق ………… به ….. در دمای 22 درجه ….. تغيير يافته به حاشیه صحفه اضافه شده

6) در صحفه 39 متن درگذشته گاز آتن را با نام گاز اتیلن می خواندند به حاشیه صفحه اضافه شده است.

7) در صحفه 41 متن در گذشته گاز اتین را با نام گاز استیلن می خواندند  به حاشیه صفحه اضافه شده است.

8) در صفحه 52 واژه ترموشیمی به گرماشیمی تغییر یافته است.

9) صحفه 63 ایامیدانید پایینی دیگر جزو ایا میدانید محصوب نمی شود و جزو متن حاشیه کتاب است .

10) صحفه 77 در تعریف اهنگ واکنش ….. بیانی از زمان ماندگاری …… به …..معیاری برای زمان ماندگاری …. تغییر یافته است.

11) صحفه 94 تمرین 1 حذف شده است.

12) صحفه 100 در توضیح الياف و درشت مولکول ها خط چهارم اصلاح و به….. می دانید که الیاف سلولز از پنبه تشکیل شده …… تغییر یافته است.

13) صحفه 102 خط اول بعداز سوالات کتاب تركيب مولکولی به ماده مولکولی تغییر یافته است. 14) صحفه 108 متن حاشیه درباره بوی گل یاسمن تبدیل به ایا میدانید شده است.

15) شکل های ویتامین ها تغییر یافته و یا جابه شده است.

6- تغییرات کتاب ریاضی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

* مورد اول

* مورد دوم

* مورد سوم

* مورد چهارم

** مورد پنجم

** مورد ششم

* مورد هفتم

* مورد هشتم

* مورد نهم

*مورد دهم

*مورد یازدهم

*مورد دوازده

7- تغییرات کتاب شیمی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

8- تغییرات کتاب دین و زندگی یازدهم چاپ 97 نسبت به 96 (برای کنکور 99)

1) صفحه 8 بالای صفحه یک خط و نصف حذف شده است.

2) صفحه 8 بالای تدبر در قران و بتواند از همه سرمایه های… برسد حذف  و متن تا بتواند با بهره مندي از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد جايگزين شده است.

3) صفحه 9 پاراگراف اول خداوند هر دسته مخلوقی را متناسب.. کلمه زرد رنگ اضافه شده است.

4) صفحه 10 بالای تکمیل کنید  متن و در آن جان زیان خود را مشاهده کند… همراه با آیه زیرش حذف شده است.

5) صفحه 10 در ایه موجود در تکمیل کنید ، قسمت آخر ايه : و کان الله عزیزا حکیما حذف شده است.

6) صفحه 24 و25 بخش پویایی وروز آمد بودن دین اسلام بازنویسی شده .

7) صفحه 34 اضافه شدن متن این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند و خداوند تأکید می کند که هیچ گاه، هیچ کس نمی توان در این مبارزه پیروز شود. در پایین صحفه بعد از دو خط ابه.

8) صفحه 39 بحث نیروی جاذبه یک خط و چند کلمه اول حذف شده است.

9)صفحه 52 متن پایین کادر آبی تا قبل از تیتر عصمت پیامبر اکرم حذف شده است.

10) صفحه 53 یک خط ونیم اول تغيير و بازنویسی شده است.

11) صفحه 80 قبل از مبارزه با فقر و محرومیت یک پاراگراف متن اضافه شده است.

12) صفحه 86 علامت پاراگراف زیر بخشی که علامت فیلم نوشته کامل حذف است.

13)صفحه 115-116-117 و بالای صفحه 118 تا قبل از کادر آبی رنگ حذف شده است.

 

9- تغییرات کتاب زیست شناسی یازدهم چاپ 97 نسبت به 96 (برای کنکور 99)

بیشتر تغییرات کتاب زیست شناسی یازدهم چاپ 97 که به عنوان منبع کنکوری 99 می باشد شما تغییرات نوشتاری بوده و اصل متن باقی مانده است.

 

1) در دو و نیم آخر در صفحه 5 کلمه های شیب حذف شده است.(همانند تصویر زیر)

2) صفحه 11 اضافه شدن متن (بصل الخاع مرکز اصلی تنفس است) به توضیحات مربوط به آن در آن صفحه.(همانند تصویر زیر)

 

3) صفحه 11 در توضیحات مربوط به مخچه در انتهای متن آن (….حالت های گوناگون به کمک مغز ونخاع هماهنگ کند.) به کمک مغز ونعاع اضافه متن شده.

 

4). صفحه 24شکل الف بخشی که شبکیه رو بزرگنمایی کرده طرح سوال ازش ممنوع شد .

 

5) صفحه 30 بخش حفظ تعادل بعد از کلمه مغز (به ویژه مخچه) اضافه شده.

6) صفحه 33 بخش گیرنده های مکانیکی خط جانبی با ماده ژلاتینی در تماس اند حذف و به جای آن (درون ماده ژلاتینی اند.) جایگزین شده.(مطابق تصویر زیر)

 

7) تغییر در نوشتار صفحه 75 ؛ (صفحه زیر مربوط به چاپ 97 می باشد،پس بهتر است اگر چاپ 96 را  دارید مطابق تصویر زیر تغییرات را انجام دهید)

 

8) صفحه 109 پاراگراف اول بیشتر حذف شده است و متن زرد رنگ جایگزین آن شده (مطابق تصویر زیر) : با ورود سر اسپرم به اووسیت هسته آن به درون سیتوپلاسم وارد می شود. در همین حال اووسیت ثانویه میوز را تکمیل می کند و به تخمک تبدیل می شود. هسته تخمک با هسته اسپرم ادغام می شود و یاخته تخم با 23 جفت کروموزوم شکل می گیرد . 

هم چنین در پاراگراف وقایع پس از لقاح ،نیز تغییرات کلمه ای و جمله ای بوده که بهتر است یکبار آن را با کتاب چاپ 96 مقایسه کنید و کلمات اضافه و حذف شده را در این پاراگراف تشخیص و جایگزین کنید.

 

9- صفحه 85 در توضیح پروفاز در انتها جمله (در این مرحله پوشش هسته شروع به تخریب می کند ) اضافه شده است.

10- صفحه 85 در توضیحات پرومتافاز جملات (بلافاصله پس از تشکیل دوک اغاز می شود )و(به قطعات کوچکتر ) حذف شده و چیزی اضافه نشده.

11- صفحه 85 در توضیحات انافاز (جدا شدن ) حذف و(فاصله گرفتن ) جایگزین آن شده است.
در ضمن به پرومتافاز کلمه جالب ( پیشاپس چهر) اضافه شده .

12- صفحه 126 پاراگراف سوم خط دوم …کیسه رویانی ( باتعدادی یاخته)اینجاد می کند . پرانتز اضافه شده به متن . ودر خط سوم (کیسه رویانی هفت یاخته دارد) حذف شده است.

13- صفحه 143 خط دوم (گلوتن دار) درون پرانتز بعد از …اندوسپرم اضافه شده و در خط چهارم (به گلوکز مورد نیاز برای رشد رویان ) حذف شده و جمله به صورت (….انزیم امیلاز تجزیه می شود.) در امده است.

14- متن زیر به صفحه 112 قبل از صوت نگاری اضافه شده است

 

10- تغییرات کتاب زیست شناسی دهم چاپ 96 نسبت به 95 (برای کنکور 99)

لیست تغییرات زیست شناسی پایه دهم چاپ 96 نسبت به تغییرات کتب زیست دهم چاپ سال 95

لینک دانلود

 

11- تغییرات کتاب زیست شناسی دوازدهم چاپ 98 نسبت به 97 (برای کنکور 99)

لیست تغییرات زیست شناسی پایه دوازدهم چاپ 96 نسبت به تغییرات کتب زیست دوازدهم چاپ سال 95

لینک دانلود

جمع بندی 

امیدواریم که این مطلب برای شما داوطلبان کنکور سراسری 99 مفید باشه و به این تغییرات حتما توجه کنید و اون رو در کتاب ها تون اعمال کنید و یا نسخه جدید کتاب ها رو اعمال کنید،هم چنین می توانید از منابع کنکور 99 دیدن کنید و یا اینکه می توانید فایل کتب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم چاپ جدید و قدیم را دریافت کنید و نسبت به چاپ آن اقدام کنید.

 

منابع : پی سی کنکور،کانال تلگرام chemclass،کانال تلگرام tagheratkotob،کانال تلگرام کنکور آماج ،آقای محمدی سایت درس یاد ،دبیر زیست شناسی اشکان زرندی

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
183 نظر
 1. زهرا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید،میخواستم بدونم این تغییراتی که روی سایت گذاشتید کامل هستن؟و اینکاه مثلا شیمی دهم رو نزاشتید یعنی تغییری نداشته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   فعلا در این رابطه تغییری به دستمون نرسیده،باز این مطلب رو چک کنید و اگر تغییری برای درس دیگه ای اعلام بشه حتما در همین مطلب قرار خواهیم داد

   1. هدی می گوید

    سلام زبان دوازدهم تغییرداشته؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام هدی خانم گرامی
     تا جایی که اطلاع داریم نه تغییراتی به اون صورت نداشته

 2. aidin می گوید

  سلام من فارغ التحصیل نظام جدید هستم یعنی یک بار کنکور دادم و الان پشت کنکور موندم می خواستم بدونم من دوباره میتونم از دی وی دی هایی که پارسال ازشون استفاده کردم الانم ازشون استفاده کنم یا حداقل کدوم هارو میتونم استفاده کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدین جان
   بله می توانید استفاده کنید،ولی پیشنهاد می کنیم حتما تا نهایتا اوایل بهمن از دی وی دی استفاده کنید و صرفا برای نقاظ ضعفتون ازش استفاده کنید ،بیشتر از این تنها وقتتون تلف میشه

  2. حسام می گوید

   دی وی دی هارو بریز دور فقط کتاب درسی وخیلی سبز بخون

 3. Shakila می گوید

  سلام من نظام جدید هستم و داوطلب کنکور ۹۸ بودم. اگه من بخوام تو کنکور ۹۹ شرکت کنم باید کتابایی رو دوازدهمی‌های امسال دارن استفاده می‌کنم مطالعه کنم یا می‌تونم همون قبلی هارو که برای زمان خودمون از دهم تا دوازدهم بوده مطالعه کنم. آخه کتابا برای کنکور ۹۹ نسبت به ۹۸ تغییر کرده.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شکیلا خانم گرامی
   برای زیست و شیمی و دینی بهتر است از کتاب جدیدی استفاده کنید و اگر توان خرید مجدد رو ندارید این تغییرات رو حتما وارد کنید در کتابتون

  2. علی می گوید

   سلام ببخشید الان دینی هر سه کتاب تغییر کرده یا فقط یازدهم بعد اینکه ایا لازمه کتاب تست جدید بگیریم اگر هست تو چه درسایی خواهشا جواب بدید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام علی جان
    در ایتدای متن گفته شده برای هر سه رشته ریاضی تجربی انسانی که تغییرات کدوم دروس بیشتر بوده و در صورتی که توانش رو دارید کتاب تست جدید خریداری کنید در غیر اینصورت همین تغییرات رو که منتشر می کنیم در کتاب هاتون اعمال کنید

 4. ibrahim می گوید

  سلام
  خسته نباشید، فقط شما تو قسمت آخر مطلبتون درمورد تغییرات زیست دوازدهم که حرف زدید، فایلی که برای تغییرات گذاشتید مربوط به تغییرات زیست دهم می باشد، که اونم چون زیست دهم باید چاپ 96 باشه شما اون تغییرات رو فک کنم با کتاب زیست دهم چاپ 98 مقایسه کردید، میشه به این مورد رسیدگی کنید اگه اشتباه متوجه شدم بی زحمت خبر بدید. باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابراهیم جان
   خیلی ممنونیم که اطلاع داد،بله در این مورد اشتباهی پیش آمده بود،و تغییرات زیست دهم چاپ 98 قید شده که برای کنکور 1401 به بعد مورد گزینش کنکور می باشد

   1. ibrahim می گوید

    خواهش میکنم
    کی کل تغییرات زیست رو میذارید؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     تاریخ دقیق مشخص نیست ولی شاید تا دو هفته دیگر

   2. عرفان می گوید

    سلام
    ممنون که وقت میگذارین
    من الان یکم گیج شدم .الان تغییرات زیست ۱۰ روکه برای کنکور ۹۹ توسایت گذاشتین اشتباهه .؟؟؟
    بازم ممنون

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام عرفان عزیز
     خیر اشتباه نیست و می توانید استفاده کنید

 5. بهنام می گوید

  کتاب زیست دهم چاپ ۹۶ رو از کجا میتونیم تهیه کنیم ..من نتونستم پیدا کنم..هیچ جا نداشت

  1. پی سی کنکور می گوید
 6. علی اسدی می گوید

  سلام خسته نباشید الان کتاب های سال ۹۶ و ۹۷ از کجا بخریم چون همه جا فقط سال ۹۸ میفروشن ؟

 7. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید
  همونطور که مطلعید برای کنکور 99 باید دهم 96 یازدهم 97 و دوازدهم 98 باشه من امسال تمام سه دوره رو 98 خریدم حالا مسعله اینکه تو سال یازدهم و دهم کدوم کتاب ها باید عوض بشه به خاطر تغییر.سوال دوم اینکه من نظام قدیمی هستم کار خاصی نیازه انجام بدم برای شرکت در کنکور نظام جدید یا در موقع ثبت نام باید انتخاب کنم?ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   کتاب ها رو چک کنید ببینید این تغییرات در آن ها اعمال شده یا نه،اگر اعمال شده که نیازی نیست در غیر اینصورت تغییرات رو دستی وارد کنید، و کتب تست هم اگر از چاپ امسال خریداری کرده اید که کتب چاپ جدید کمک آموزشی اکثرا بروز شدند و احتمالا نیازی به تغییرات ندارند،برای ثبت نام هم خیر نیازی به کار خاصی نیست

   1. محمد می گوید

    ممنون

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 8. صبا می گوید

  سلام من تموم کتابام چاپ ۹۸چون نظام قدیمم.الان رفتم کتاب دهم زیست چاپ۹۶رو دانلود کردم دیدم چاپ۹۸کلی فرق کرده_الان سئوالم اینه که آیا برای بقیه اصلاحیه میاد که مثلا زیستشون مثل چاپ۹۸باشه یا من باید کتابای قدیمی ترو پیدا کنم؟یک دنیا ممنون که جواب میدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صبا خانم گرامی
   شما منابعتون رو طبق لینک زیر دانلود کنید،اگر نظام جدید هستید ؛که کتب دهم چاپ 96 یازدهم چاپ 97 دوازدهم چاپ 98 رو استفاده کنید ،اگر می خواهید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید باید آخرین چاپ ها رو داشته باشید

   لینک منابع کنکور 99 :
   https://p30konkor.com/منابع-کنکور-سراسری/

   1. صبا می گوید

    ممنون،قدیمم میخوام جدید شرکت کنم.

 9. یک کنکوری 99 می گوید

  سلام خسته نباشید بنده فارغ التحصیل نظام قدیمم و میخوام کنکور نظام جدید بدم ولی کتاباشونو نمیتونم گیر بیارم هر جا میرم نیست چاپ 98 هم باید ثبت نام اینترنتی بکنم که دانش اموز نیستم من الان چیکار کنم از مشهدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   یه مراجعه هم به آموزش و پرورش منطقه تون داشته باشید،اگر باز هم نتوانستید تهیه کنید بهتره کتب رو خودتون چاپ کنید البته شاید یکم هزینه ش بیشتر باشه
   لینک دانلود کتب درسی :
   https://p30konkor.com/category/file-amozeshi/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/

 10. فاطمه می گوید

  سلام من فارغ التحصيل نظام جديد هستم و امسال پشت كنكور ماندم اگر بخواهم كنكور ٩٩ بدهم فقط كتاب هاي زيست و شيمي و ديني رو از كتاب هاي جديد استفاده كنم بقيه كتاب ها نيازي نيست؟ مثلا ادبيات و …

 11. فاطمه می گوید

  سلام من فارغ التحصيل نظام جديد هستم و امسال پشت كنكور ماندم اگر بخواهم كنكور ٩٩ بدهم لازم هست كه كتاب هاي كمك درسي مربوط به پارسال را عوض كنم يا همان كتاب ها مشكلي ندارن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   با توجه به رشته تون در همین مطلب ذکر شده و مجددا با دقت بخوانید در ابتدای مطلب توضیح داده شده ،در برخی از دروس بله

 12. Hamid reza می گوید

  سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون
  ببخشید من فارغ التحصیل نظام جدید انسانیم کنکور ۹۸ رتبم خوب نشد میخوام کنکور ۹۹ شرکت کنم غیر از منطق و فلسفه یک و دو که کاملا تغیر کرده دیگه کدوم کتابا تغیرشون جدی تره و توصیه میکنین که کتاباشو تهیه کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمیدرضا جان
   اطلاعاتی که در رابطه با کتب انسانی داریم در ابتدای مطلب درج شده،بهتره طبق همون عمل کنید

 13. محسن می گوید

  باسلام و وقت بخیر
  ببخشید من داوطلب نظام جدید هستم. این تغییراتی که گفتین تو کتاب درسی اعمال کنیم بنظرتون کتاب های کمک آموزشیمون رو هم باید عوض کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   برای برخی از کتب بهتره عوض بشه که در ابتدای مطلب بالا گفته شده،اگر هم توانایی خرید مجدد رو ندارید سعی کنید حتما تغییرات رو در کتاب ها تون وارد کنید

 14. علی می گوید

  سلام عزیزان
  من کنکور نظام جدید میخوام بدم برا سال 99
  کتاب های سال دهم و یازدهم و دوازهم رو باید چاپ 98 باشن یا دهم باید چاپ 96 و یازدهم چاپ 97 و دوازهم چاپ 98 باش6

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   دهم چاپ 96
   یازدهم چاپ 97
   دوازدهم چاپ 98

 15. مهلا می گوید

  سلام من چون قدیمیا رو گیر نیاوردم همه رو امسال 98 سفارش دادم.سوالم اینه که 98 مثلا دهم نسبت به 96دهم که تو کنکور میاد تغییرات زیاد بوده یا نه؟میتونم استفاده کنمش یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهلا خانم گرامی
   در حال حاضر فقط از برخی از تغییرات چاپ 98 پایه دوازدهم اطلاع داریم،البته در درسی مانند فیزیک دهم برخی از مباحث نسبت به چاپ قبلی 96 تغییر کرده البته در یک صفحه خلاصه میشه تغییراتش،در کل شاید برای برخی از دروس دهم و یازدهم بهتر باشه که کتب (زیست و شیمی و دینی) چاپ 96 برای دهم و چاپ 97 برای یازدهم رو چاپ کنید و اون رو مورد استفاده قرار دهید

   1. مهلا می گوید

    ممنون

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 16. Aydin می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم که کتاب هایی که تغییر دادیم: مثلا زیست دوازدهم چاپ98 به جای 97. باید حتما کتاب تست هاشون رو هم تغییر بدیم یا همون کتاب تست مخصوص کنکور98 هم جوابگو هست؟چون هزینش زیاده نمیخوام زیاد به هزینه بیفتم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدین عزیز
   برخی از انتشاراتی ها اصلاحیه دادن برای کتب تستی شون که با استفاده از همون ویرایش رو وارد کنید و نیازی به خرید مجدد نیست،ولی اگر برای کتب کمک درسی که دارید اینگونه نیست که پیشنهاد می کنیم در درسی مانند زیست کتاب رو مجددا تهیه کنید

   1. مهدی می گوید

    سلام خسته نباشید کدوم ناشر ها؟ و چ جوری پیدا کنیم اصلاحیه شون رو؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     نشر الگو اصلاحیه داده،کافیه از انتشارات مربوطه سایت و تلگرامشون رو پیگیر باشید

 17. nima.n.21 می گوید

  سلام تو رو خدا تغییرات زیست رو هم بزارید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   چشم به محض اینکه آماده بشه قرار خواهیم داد

 18. نیما می گوید

  کاش تغییرات کتاب های چاپ 98 رو نسبت به منابع کنکور (دهم 96،یازدهم،97) بنویسید چون کتاب های چاپ 98 برای کلیه پایه ها گیر میاد با قیمت مصوب ولی اگه بخوایم چاپ کنیم 35 تومن میگیرن دونه ای.ممنون میشم اگه اطلاع بدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   ما هر تغییر مرتبط با کتب کنکوری به دستمون برسه قرار می دهیم،و این مورد چاپ 98 رو نیز بیشتر برای کتب دوازدهم مطرح هست چون منبع کنکوری 99 هست،قبول داریم هزینه ها بالا رفته اما اگر توانش رو دارید بهتره منابع دهم و یازدهم رو برای سال های 96 و 97 چاپ کنید

  2. میلاد می گوید

   سلام ببخشید ادامه تغییرات کتاب زیست دهم رو کی میزارید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام میلاد جان
    احتمالش کمه که بیشتر از این منتشر بشه ولی اگر موردی به دستمون برسه چشم

 19. Nadia می گوید

  شیمی دهم چی؟؟ :(((

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نادیا خانم عزیز
   اگر تغییری باشه و به دستمون برسه حتما قرار خواهیم داد

 20. Gkr می گوید

  سلام.وقتی فقط تغییرات زیست یازدهم توی سایت هست ینی زیست دهم و دوازدهم هیچ تغییر خاصی نداشته؟ یا تغییر کرده ولی توی سایت تغییرات قرار داده نشده؟خواهشا جواب بدید فقط میخوام بدونم زیست دهم و دوازدهم و همینطور شیمی دهم که تغییراتش توی سایت نیست به طور کلی تغییرات خاصی داشته یا نداشته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   فعلا اطلاع دقیقی نداریم،هر ویرایش و تغییری به دستمون برسه برای درس هایی که گفتید اطلاع خواهیم داد

   1. مها می گوید

    متشکرم واقعا دستتون درد نکنه کارمو راه انداختین تشکررررررر

 21. مبین می گوید

  سلام. ببخشید میشه لطفا تغییراتی که کتاب های دهم تجربی داشته برای کنکور ۹۹ رو هر چه سریع تر بذارید.

 22. مجید می گوید

  سلام و خسته نباشید
  راستی کتاب زمین شناسی هم تغییراتی داشته که از همون فصل اول قابل رویته!
  آیا برای گذاشتن تغییرات اون کتاب هم برنامه ای دارید؟ ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجید جان
   اگر تغییراتی به دستمون برسه،حتما قرار خواهیم داد ولی در حالت کلی احتمالش کمه

 23. مها می گوید

  واااااااااااااااااااااااقعا ممنوووونم که این تغییرات رو با جزئیات قرار دادین خیلی خیلی متشکرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از لطف و همراهی شما با پی سی کنکور

 24. zeynab می گوید

  سلام.با تشکر از سایت خوب و مطالب مفیدتون میخواستم ببینم امکان داره این تغییرات رو کامل تر کنید .پایه دهم تغییراتش وجود نداشت و دوازدهم زیست هم نبود.میخواستم خواهش کنم اوناروهم زحمت بکشید تهیه کنید چون اگه کتاب چاپ کنیم هزینه زیادی بر میداره.لطفــــا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   چشم حتما ،سعی می کنیم تا اواخر هفته ی آینده این تغییرات رو هم قرار بدیم

   1. zeynab می گوید

    سپاس بیکران از پاسخگویی و زحمات شما❤

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

   2. صبا می گوید

    من هر هفته دارم چک میکنم. توروخدا تغییرات زیست دهم رو لااقل رو بذارید :((( واقعا خیلی خیلی نیازه :(( لااقل بدونیم کدوم قسمت کتاب تستمون عوض شده :((( لطفااااا

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام صبا خانم گرامی
     انشاالله تا فردا ظهر برای زیست دهم و یازدهم قرار می دهیم و برای زیست دوازدهم هم به صورت تکمیلی تر تا آخر هفته انشاالله قرار می دهیم

 25. مجتبی می گوید

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون
  میشه هر چه زودتر تغییرات دینی دهم 96 نسبت به 95 که برای کنکور 99 میاد رو هم قرار بدید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجتبی جان
   چشم هر تغییری باشه قرار خواهیم داد

 26. کوثر می گوید

  سلام ببخشید من 2 سوال داشتم
  1 اگه کتاب های تستمون مال کنکور 98 باشه مشکلی پیش میاد؟
  2 اینکه برای کنکور 99 کتاب تست زمین شناسی رو هم تغیر بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوثر خانم گرامی
   1- برای برخی از دروس اگر امکانش رو دارید بله بهتره تغییر داده و برای تمامی دروس هم لازم نیست و اگر برای بعضی از دروس هم امکان خرید مجدد ندارید سعی کنید حتما تغییرات رو وارد کنید
   2- نه نیازی نیست

 27. نگار می گوید

  سلام.. ببخشید میشه بگین از کجا باید کتابای جدیدو گرفت اگه بخوایم بخریم مثلا جایی یا سایتی هست که بتونیم زیست دهم چاپ 96و بقیه رو.. تهیه کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگار خانم گرامی
   یه مراجعه ای داشته باشید به کتابفروشی ها و لوازم تحریرها و اگر نبود سایت زیر رو هم بررسی کنید و تماس بگیرید در غیر اینصورت فایل پی دی اف رو دانلود و آن را در در مغازه های چاپ و تکثیر دانشجویی به چاپ برسونید

 28. آریو می گوید

  آقا چرا بعضی مطالبش حذف شده؟ یه پی دی اف زیست دهم بود یه چندتا زیست دوازدهم بود پاک شده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آریو جان
   یک فایل تغیرات زیست دهم بود که سال چاپ آن مربوط به امسال بود و برای داوطلبان کنکور 1401 به بعد مطرح بود که اون حذف شده و غیر از اون مطلبی حذف نشده

   1. آریو می گوید

    ممنونم ❤

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 29. عاطفه می گوید

  با سلام،من لیسانس زبان دارم ،میخوام دوباره کنکور بدم چاپ کتاب هایی که دارم سال ۹۰و۸۹هستش اگه همین هارو مطالعه کنم نتیجه نمیگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عاطفه خانم گرامی
   سعی کنید نظام جدید شرکت کنید و باید حتما کتب مناسب و بروز هم تهیه کنید

 30. کوثر می گوید

  چرا میگین دینی فقط نیاز به تغیر کتاب تست داره ؟ من فایل دینی دهم رو دیدم بن کل تغیر کرده !!!!!
  اتفاقا تغیات دینی دهم به نسبت تغیرات زیست و شیمی خیلی بیشتره … خواهشا دقت کنید بعد اطلاع بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوثر خانم گرامی
   متوجه منظورتون نشدیم متاسفانه!
   وقتی گفته میشه (دینی) یعنی (دین و زندگی دهم – دین و زندگی یازدهم – دین و زندگی دوازدهم)
   لطفا یکبار دیگر مطلب رو با دقت بخوانید و نکته ای بود در کامنت ها مطرح کنید

 31. Aydin می گوید

  با سلام
  چرا اصلاحیه دینی دوازدهم رو تا صفحه 60 گذاشتید؟ یعنی از اونجا به بعد تغییراتی نداره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدین جان
   فعلا تغییراتی که به دستمون رسیده تا به اینجا بوده اگر بیشتر از این بود که حتما بروز میشه مطلب

 32. Aydin می گوید

  با سلام دوباره
  اسم سایتی رو ندارید که ما بتونیم کتابا رو از اونجا با قیمت مصوب بخریم؟
  حداقل کتابای چاپ 98 برای دوازدهم؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدین جان
   سایت بخصوصی سراغ نداریم متاسفانه،ولی از سایت زیر که وابسته به آموزش و پرورش هست در وقت اداری تماس بگیرید و پیگیر باشید
   https://irtextbook.com

 33. آتوسا می گوید

  سلام پی سی کنکور عزیز
  من کنکور ۱۴۰۱ هستم(یعنی الان دهمم)
  من واسه سال دهم از کتابای دهم تجربی (که مال برادرم هست و چاپ۹۶هستن) استفاده میکنم.
  این کتابا با چاپ۹۸ تغییراتی داشته؟؟؟ یا میتونم از همونا استفاده کنم؟؟؟ اگه تغییراتی داشته چطور میتونم pdf تغییراتش رو گیر بیارم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آتوسا خانم گرامی
   اگر بتوانید چاپ امسال رو تهیه کنید بله خیلی بهتره،برای مثال زیست دهم چاپ 98 تغییرات زیادی داشته

 34. Yegane می گوید

  سلام وقتتون بخیر،میخواستم بدونم نیازه که دوباره کتابایی که تغییر کردنو تهیه کنم.اخه میگن جامعه شناسی دوازدهم و فلسفه و منطق دوازدهم به کلی تغیر کرده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یگانه خانم گرامی
   اگر امکانش رو دارید بله خیلی بهتره که کتب جدید رو تهیه کنید

 35. علیرضا می گوید

  سپاس فراوان بابت مطلب مفیدتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از همراهی شما علیرضا عزیز

 36. مهدی می گوید

  سلام دینی دهم رو نمیزارید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   اگر اعلام بشه تغییراتش چشم قرار خواهیم داد

 37. azin می گوید

  دینی 2چاپ97صفحه39 بحث نیروی جاذبه حذف نشده فقط چندکالمه تغییرداره ….من روپی دی اف چک کردم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آذین خانم گرامی
   خط اول نیروی جاذبه کاملا حذف شده و جمله ای دیگر جایگرین آن شده و برخی از کلمات نیز تغییر کرده که در مطلب ما هم همین نکته ذکر شده
   سپاس از نظر و بررسی شما

 38. ملیکا می گوید

  دینی دهم تغییراتی نداشته؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ملیکا خانم گرامی
   اگر تغییراتی داشته باشه و به دستمون برسه،در همین مطلب قرار خواهیم داد

 39. afi می گوید

  سلام من تجربی بودم و امسال تصمیم گرفتم کنکور نظام جدید انسانی بدم.ببخشید اینایی ک تغیر کرده و باید دهم چاپ۹۶یازدهم چاپ۹۷و دوازدهم چاپ ۹۸باشه حتما؟؟؟نمیشه همشونو ۹۸بگیرم؟؟؟ینی هرسال تغیر داشتن کتابها؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله متاسفانه هر سال یه تغییراتی میدن ،بهتره چاپ مطابق سال کنکور این کتب را تهیه کنید همون 96 برای دهم 97 برای یازدهم و 98 برای دوازدهم،و در صورت نبود بهتر فایلش رو از سایت ما دنلود و چاپ کنید

 40. امین اصغری می گوید

  سلام. میخواستم بدونم اینکه پی دی اف منابع رو بگیریم و پرینت بگیریم قانونیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امین جان
   این کتب رو خود اداره کل کتب درسی آموزش و پرورش منتشر کرده،باز شما قرار نیست که در تعداد زیاد به چاپ برسانید و بفروشید !
   صرفا برای استفاده شخصی می خواهید و مشکلی وجود نداره به نظر ما

   1. محمد می گوید

    اخه این چ کاریه ما سال اول نظام جدیدی ها همش بهمون ظلم شده شدیم موش آزمایشگاهی

 41. علیرضا می گوید

  سلام میشه لطف کنید بگین چجوری میتونم pdf همین تغیراتی رو که قرار دادین دانلود کنم واسه کنکور ۹۹ ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   برای برخی از دروس که فایل pdf قرار داده شد،برای سایر دروس هم داخل مطلب قرار گرفته که با آن می توانید پیش برید

 42. Azin می گوید

  میشه شیمی ودینی دهم روبزارین سریع تر.ممنون ازسایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آذین خانم گرامی
   چشم،فعلا با همین دروس پیش برید و اگر تغییری منتشر بشه اطلاع رسانی می کنیم

 43. ملیکا می گوید

  سلام
  میخاستم ببینم این تغییرات کامل هست؟ برای مثال زیست یازدهم را که روی سایت گذاشتید دیگه تغییراتی به جز این مطالب داره یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ملیکا خانم گرامی
   فعلا تغییرات به همین صورته،اگر تغییری دیگه ای باشه مطلب بروز میشه ولی در کل احتمالش کمه

 44. مژگان می گوید

  سلام.وقتتون بخیر من نظام قدیم انسانی بودم(1392)برای نظام جدید تجربی میخوام کنکور98بدم.کتابهارو هم سال دهم رو96سال یازدهم رو97وسال دوازدهم رو98دانلود کردم.مشکلی که دارم اینه که برفرض مثال زیست دهم(سال96) رو که میخونم و بعد میخوام تست بزنم، تست های کتب کمکی(خیلی سبزچاپ97)موارد خییلی زیادتری نسبت به اونی که خوندم داره و باهم جور درنمیاد.باید کتاب کمکی رو هم سال96بگیرم؟کنکور همون کتاب درسی96میاد یا این موارد اضافه کمک درسی ها هم هست؟ شرمنده بابت طولانی شدن پیامم و ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مژگان خانم گرامی
   در چند سال اخیر تغییرات کتب متاسفانه زیاد بوده،سال کتاب ها هم که صحیح گفتید به ترتیب 96-97-98 برای دهم یازدهم دوازدهم و کتب کم درسی رو هم مخصوص کنکور 99 بگیرید و اگر مخصوص کنکور 98 هست،حتما تغییرات رو در آن اعمال کنید
   پیشنهادمون اینه که کتب جامع تهیه کنید بهتره،چون غالبا کتب تکی پایه سخت پیدا میشه

 45. ابوالفضل می گوید

  سلام. من در حال تهیه کتاب کمک اموزشی اقتصاد و روانشناسی انسانی بودم که اشتباهی کتاب تالیفی سال ۹۷ رو خریدم میخواستم بدونم که برا من هنوز قابل استفادست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابولفضل جان
   برای روان شناسی که مشکلی نداره و چاپ 97 ملاک کنکور 99 هستش،اقتصاد هم که احتمالش کمه تغییر جدی داشته باشه باز بهتره خودتون هم یه بررسی داشته باشید چون کتاب اقتصاد چاپ 96 ملاک کنکور 99 هستش

 46. لقمان می گوید

  سلام خسنه نباشید چرا تغییرات زیست دهم کامل میس تو رو خدا زود تر اونایی رو که هم ناقصه رو کامل کنید دستون دردنکنه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لقمان جان
   اگر تغییرات دیگه ای وجود داشته باشه و به دستمون برسه چشم

 47. Zahra می گوید

  سلام ببخشید من کتابای درسی زیست زیر ذره بینو گرفتم(همشون چاپ ۹۸)،میتونم کتابای درسی رو هم همه رو چاپ ۹۸ بگیرم؟از کی باید بپرسیم که بدونه آخه؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   بهتر این بود که کتاب ها رو مطابق لیست زیر تهیه می کردید و در صورتی که در بازار وجود نداشت،فایل pdf آن ها را از سایت ما دانلود و به چاپ می رساندید،ما پیشنهاد می کنیم حالا که تمامی کتاب ها رو چاپ 98 گرفتید،سعی کنید در صورت امکان برای کتب تخصصی (زیست و شیمی) مطابق سال چاپ های زیر کتب رو تهیه کنید
   دهم چاپ 96 – یازدهم چاپ 97 – دوازدهم چاپ 98

 48. المیرا می گوید

  سلام یعنی هر سال کتاب های درسی تغییر میکنن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام المیرا خانم گرامی
   متاسفانه در چند سال اخیر که نظام جدید وارد نظام آموزشی شده هنوز تغییراتی هر ساله در حال انجام هست

 49. Marzieh می گوید

  سلام تغییرات دینی دوازدهم فقط همینایی که تو سایت گذاشتینه یا بیشتره،؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مرضیه خانم گرامی
   فعلا بله در همین حد منتشر شده،و اگر تغییرات بیشتری به دستمون رسید بروز میشه مطلب

 50. مینا می گوید

  با سلام چه کتابفروشی هایی تو تهران کتاب های دینیو شیمی و زیست چاپ ۹۶-۹۷-۹۸ رو دارن و میفروشن اگر شماره تلفنی چیز دارین لطفا بگین ماهم از این سر در گمی در بیایم نمیدونیم به کی باید اعتماد کنیم بخدا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   اگر سایر دوستان در این رابطه می توانند کمک کنند لطفا دریغ نکنند
   ولی شما می توانید همین کتب را در واحدهای چاپ و تکثیر خودتون چاپ کنید شاید مقداری هزینه بیشتر بشه که ارزشش رو داره

 51. فاطمه سادات می گوید

  سلام با تشکر از مطالب خوبتون…ببخشید چرا فایل تغییرات زیست دهم کامل نیست؟(تا آخر فصل 3 هس)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه سادات خانم گرامی
   فعلا در همین تغییرات منتشر شده و تا صفحه 143 درج شده و در صورت نیاز مطلب بروز میشه

 52. alireza می گوید

  سلام خسته نباسید*بابت این پست خیلی خیلی ممنونم ازتون ک ب فکر هستید
  شیمی3 تمرینات پایان فصل4 سوال 2 هم جدید هستش لطفا توی پست اطلاع رسانی کنید

  1. alireza می گوید

   جا به جایی بود** بازم ممنون

  2. پی سی کنکور می گوید

   سلام علیرضا جان
   تشکر از دقت نظر شما و همراهی با پی سی کنکور

 53. محمد می گوید

  سلام ایا میشه از کتاب دینی انسانی دهم به جای دینی دهم تجربی استفاده کرد ؟ برای کنکور ۹۹ تجربی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   احتمالا بشه چون برای انسانی چند درس بیشتر هستش،ولی نسخه پی دی اف هر دو رو بررسی و تطبیق بدید و دروس اضافی انسانی رو نیز مشخص کنید که نیازی به مطالعه نیست و بعد از این می توانی کتاب را مورد استفاده قرار دهید

   لینک کتب چاپ 98 :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%BE-98/

   1. امير می گوید

    ممنون،من کمک درسي هارو ويژه کنکور 99گرفتم ايا بازهم لازمه.به جز زيست کتاباي 96،97روتهييه کنم

    1. پی سی کنکور می گوید

     در صورت توان دینی و شیمی را نیز تهیه کنید

 54. امير می گوید

  با سلام،من دانش اموز نظام قديمم و همه ي کتب نظام جديدو تهيه کردم.که.چاپ 98هستند.با اين.حساب دوازدهم که.مشکلي.نداره اما براي يازدهم و دهم کتب 97،96تغيراتي دارن ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   بله درسته تغییرات برخی از دروس رو در ابن مطلب مشاهده می کنید

 55. مریم می گوید

  سلام خیلی ممنون بابت مطلب مفیدتون..برای اطلاع رسانی بگم که دینی دهم خیلی تغییر داشته و یکی دوتا آیه هم اضافه شده..برای کنکور99 حتما پی دی افو دانلود کنیدو اونو بخونین..فکر نکنین کتابایی که تغییراتشون رو نشده تغییر نداشتن!بلکه انقدر تغییراتشون زیاد بوده که کسی حال نداشته همشونو ارائه کنه!
  و یه سوال من با این وضع اینترنت هرچی میخوام تغییرات زیستو دانلود کنم نمیشه…میشه لینک مستقیمو بزارین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
   لینک دانلود چون مربوط به سرور خارجی هست به علت اینترنت ملی دچار مشکل شده که هم اکنون در برخی از شهرها قابل استفاده بوده و در برخی از شهرها یز تا یکی دو روز آینده وصل خواهد شد:
   http://dl.p30konkor.com/jozveh/zist12-taghiratt.pdf

 56. ریحانه می گوید

  سلام فایل زیست دهم(تغییرات) فقط تا صفحه 60 داره وزیست یازدهم بسیاری ازشکل های تغییر کرده نیست لطفا رسیدگی کنید خیلی از بچه ها نیاز دارن.ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   اگر امکانش باشه چشم،ولی پیشنهاد می کنیم اگر سریعتر به این مورد نیاز دارید حتما فایل کتاب چاپی مربوط به زیست دهم 96 و زیست یازدهم 97 را خودتون به چاپ برسانید

 57. Zahrakhanom می گوید

  سلام ممکنه لطفا بگید این تغییرات مال امسال هست یا اینکه از کتاب های سال دوازدهم چاپ ۹۸ یازدهم چاپ۹۷ دهم چاپ ۹۶ برای نظام جدید میشه استفاده کرد یا خیر؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   اصل منابع کنکور نظام جدید 99 به صورت زیر هستش :
   دوازدهم چاپ 98
   یازدهم چاپ 97
   دهم چاپ 96

   اگر این منابع رو دارید که مشکلی نیست و اصلا نیازی به این تغییرات ندارید چون کتاب ها بروز هستند

   اما اگر منابعتون طبق این سال چاپ ها نیست لازمه که تغییرات رو در کتاب ها وارد کنید

 58. Drya می گوید

  تغییرات دینی تجربی رو بزارین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دریا خانم گرامی
   دینی چه سالی منظورتونه؟

 59. hamidreza می گوید

  سلام خسته نباشید آیا زمین شناسی نیز تغییر زیادی داشته یا نه می توان از کتاب های تست قبلی استفاده کرد ؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمیدرضا جان
   فعلا تا زمانی که تغییری به دستمون نرسه نمی توانیم نظر قطعی بدیم ولی در کل برای زمین شناسی احتمال تغییرات بسیار کمه

 60. رسول می گوید

  سلام خسته نباشید.سوالم اینه که زیست دهم بخش گیاهی تغییراتی داشته یانه؟لطفا جواب بدید.ممنونم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رسول جان
   تغییراتی که فعلا منتشر شده و به دستمون رسیده رو برای نظام جدید می توانید در این مطلب به تفکیک سال چاپ و صفحه ببینید

 61. Mehrad می گوید

  ایا دینی دهم چاپ 96 با چاپ 98 فرق زیادی داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهراد جان
   یه تفاوت هایی هستش،بهتره اگر می توانید چاپ 96 رو خودتون پرینت بگیرید

 62. Darya می گوید

  سلام مرسی از مطالبی که به اشتراک گذاشتید خیلی کامل بود
  میخواستم بدونم احتمالش هست که دوباره همین تغییراتی که گذاشتید هم اصلاح بشه؟ یعنی چیزی بهش اضافه یا حذف بشه ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دریا خانم گرامی
   خیلی احتمالش کمه ولی اگر تغییر تاثیری گذاری اضافه شد ، در کانال اطلاع رسانی می کنیم
   آیدی کانال تلگرام : p30konkor@

 63. ایهام می گوید

  با سلام من دی وی دی های حرف اخر مال کنکور 98 رو دارم بنظرتون میتونم از همونا استفاده کنم یا اصلا به درد نمیخورن
  و باید کلا روش درس خوندنم رو عوض بکنم؟

 64. مهدی می گوید

  سلام خیلی ممنون که تغییرات رو قرار دادید اما بعضیاش کامل نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   سپاس از شما
   بله تا جایی که تونستیم سعی کردیم قرار بدیم تغییرات رو،باز این تغییرات رو برای داوطلبانی گذاشتیم که امکان تهیه کتب درسی چاپ جدید رو نداشتند

 65. شایان می گوید

  سلام ممنون از اینکه وقت گذاشتین
  شیمی دهم تغییراتی نداشته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   اطلاع دقیقی نداریم فعلا

 66. S.m می گوید

  لطفا ادامه تغییرات زیست را بزارید
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   اگر به دستمون برسه چشم

 67. ریحانه می گوید

  سلام اینکه دو تا زیست رو به صورت pdf گذاشتین خیلی خوبه ولی مثلا درباره شیمی12 ناخوانا هستش یه کم اگه به صورت pdf بذارید ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   چشم ،سعی می کنیم برای شیمی در صورت امکان فایل پی دی اف ش رو تا آخر هفته قرار بدیم

 68. مریم می گوید

  سلام ممنون از فعال بودن و رسیدگیتون…میخواستم بگم من به صورت اتفاقی متوجه شدم زیست یازدهم چاپ 97 صفحه 69 توضیح راجب بازوفیل اضافه شده که داخل چاپ 96 نبوده و متاسفانه اینجا هم ذکر نشده…امیدوارم که فقط همین جا افتاده باشه لطفا تغییرات زیست یازدهمو دوباره یه بازدید بکنین..بازم ممنون از زحماتتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   تشکر از دقت شما،به هر حال ما تا حد امکان پیشنهاد می کنیم که نسخه بروز رو دریافت کنند داطولبان،حالا به هر دلیل اگر امکانش نبود این تغییراتی رو که توسط سایر داوطلبان و اساتید گردآوری شده استفاده کنند که کمترین ضربه رو ببییند از تغییرات،اگر فرصت کنیم چشم

 69. حانیه شجری می گوید

  سلام برای درس زیست و دینی دهم یازدهم دوازدهم دقیقا کدوم چاپ ها رو بگیرم؟
  لطفا جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   زیست و دینی دهم چاپ 96
   یازدهم چاپ 97
   دوازدهم چاپ 98

   که می توانید از این لینک زیر هم فایل رو دانلود و در واحدهای چاپ و تکثیر فایل رو به چاپ برسانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/

 70. مهین از سمنان می گوید

  سلام من دانش اموز رشته انسانی نظام جدید هستم و سال 98کنکور دادم و الان از دی ماه میخوام برای سال۹۹بخونم سوالم اینه که چه درسایی تغییرات زیادی داشته که باید بخرم و اینکه نمیشه،pdfاین کتابایی که تغییر کرده رو دانلود کرد و ازش استفاده کرد??

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهین خانم گرامی
   اگر به همین ابتدای مطلب دقت کنید نوشته شده که چه دروسی برای چه رشته ای بیشتر تغییر کردند
   چرا میشه ولی خب طبیعتا سخت تره،شما همون فایل پی دی اف رو در واحدهای چاپ و تکثیر پرینت بگیرید و استفاده کنید بهتره :
   لینک دانلود کتب کنکور انسانی 99 :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/

 71. مهسا می گوید

  سلام من ترمیم معدل شرکت کردم میخواستم بدونم سوالات از چه چاپی هستن؟ تغییرات رو نیازه اعمال کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   طبیعتا امتحانات از کتب جدید هستند و برای نظام قدیم هم که همیشه آخرین چاپ در نظر گرفته میشه

 72. سبحان.ف می گوید

  سلام من تصمیم گرفتم امسال دوباره کنکور بدم .برای نظام قدیم هستم .میخام نظام جدید شزکت کنم میشه؟؟واینک منهیچی کتاب ندارم از کجا تهیه کنم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سبحان عزیز
   سخته کتب رو در بازار پیدا کنید و تنها راهش اینه که یا کتب دست دوم رو تهیه کنید یا اینکه کتب رو خودتون چاپ کنید
   لینک دانلود فایل پی دی اف کتب :
   https://p30konkor.com/category/file-amozeshi/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/

 73. ریحانه می گوید

  سلام من پشت کنکوری نظام جدیدم نیازه کتابهای تستم رو تغییر بدم؟ چه کتابایی از چه پایه هایی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   اگر برای کنکور 99 آماده میشید خیر فعلا نیازی نیست و همین تغییرات رو در کتاب ها تون وارد کنید

 74. یاسین می گوید

  سلام زیست دهم سریع تر ادامش رو بزاریم لازم داریییم نزدیک شدییییم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یاسین جان
   باز بررسی می کنیم اگر تغییری به دستمون رسیده باشه تا آخر هفته قرار خواهیم داد

 75. میلاد می گوید

  سلام من دینی پایه گاج چاپ 97 دارم؛ الان یعنی دهمش اصلاح شده هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میلاد جان
   برای اطمینان نمونه ای از این تغییرات را مطابقت دهید

 76. nadia می گوید

  سلام خسته نباشین.
  ببخشین چرا تغییرات دینی دهم چاپ 96 رو نذاشتین؟ خیلی کتابش تغییر کرده خواهش میکنم بذارین. و همچین شیمی دهم. ودرسی مثل فارسی… ینی تغییرات فقط همینایی هست ک گذاشتین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نادیا خانم گرامی
   مجددا بررسی کردیم ،تغییراتی که کرده بله همیناست
   توجه داشته باشید این تغییرات برای کنکور 99 مدنظر است
   و گرنه شیمی دهم چاپ 98 و یا سایر دروس تغییر داشتند اما برای کنکور 99 ملاک نیستند و برای کنکور 99 کتب دهم چاپ 96 و یازدهم چاپ 97 و دوازدهم چاپ 98 ملاک است

 77. یاسین می گوید

  وقتی تغیرات مثلا ادامه زیست دهمو گزاشتین کجا اعلام میکنین ما بفهمیم گزاشتین کانال تلگرام؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یاسین جان
   خیلی احتمالش کمه که تغییرات بیشتری قرار بگیره
   و اگر در میان باشه از طریق کانال تلگرام مون اطلاع رسانی میشه

 78. زهرا می گوید

  سلام من کنکور ۹۸ تجربی بودم و الان میخوام واسه کنکور ۹۹ انسانی شرکت کنم و تموم کتابای نستی رک نصف قیمت از بچه های پارسال خریدم،الان شما میگین کتابا عوض شده من شوکه شدم واقعا نمیدونم چیکار کنم..توانایی خرید کتاب جدید رو هم ندارم
  آیا با همین کتابای پارسال امکان قبولی نیست؟ و منطق و فلسفه ای ک تا الان میخوندم بیهوده بوده؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   اگر امکان تهیه براتون مهم نیست سعی کنید این تغییرات رو وارد کنید اما کتاب فلسفه و منطق تغییراتش گسترده بود سعی کنید تهیه کنید کتاب جدید روو
   فایل پی دی اف هم می توانید برای مطالعه از این لینک دانلود کنید :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*