تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 (نظام جدید) + جزئیات

تغییرات کتب درسی نظام جدید برای کنکور

پی سی کنکور : کتاب های درسی دانش آموزان مقطع متوسطه چاپ 98 منتشر شد، اما نکته قابل توجه در این میان این است که برخی از کتب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم که به عنوان منابع کنکور 99 می باشند، دارای تغییراتی بوده اند ،تغییرات کتاب های درسی نظام جدید 98-99 به شرح زیر بوده است که می توانید با توجه به سطح تغییرات،نکات را در کتاب سال قبل تان قرار داده و یا نسخه جدید کتاب ها را تهیه کنید.

فهرست مطلب :

1- تغییرات کتب درسی برای کنکور ریاضی 99

2- تغییرات کتب درسی برای کنکور تجربی 99

3- تغییرات کتب درسی برای کنکور انسانی 99

 

4- تغییرات دین و زندگی دوازدهم چاپ 98

5- تغییرات شیمی یازدهم چاپ 97

6-تغییرات ریاضی دوازدهم چاپ 98

7- تغییرات شیمی دوازدهم چاپ 98

8- تغییرات دین و زندگی یازدهم چاپ 97

9- تغییرات زیست شناسی یازدهم چاپ 97 نسبت به چاپ 96

 

1- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 ریاضی

— درس حسابان ، هندسه ، ریاضی پایه و گسسته نیازی به تغییر کتاب ندارد و با همان کتاب های نظام جدید که منبع کنکور 98 بوده، می توانید در کنکور 99 نیز شرکت کنید.

— تغییرات فیزیک نظام جدید ریاضی هم مانند تجربی فقط در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است پس کنکوری های نظام جدید برای کنکور 99؛ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

— کنکوری های نظام جدید ریاضی هم مانند تجربی ها ؛ شیمی دهم چاپ 96، شیمی یازدهم چاپ 97 و شیمی دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنند زیرا تغییرات واژه و شکل و حذفیات در شیمی نظام جدید زیاد است.

— در دروس عمومی نیز فقط دینی به دلیل حساسیت تغییرات در طرح تست ها نیاز به تغییر کتاب تست دارد ولی همان منبع کنکور ۹۸ را برای بقیه دروس می‌توانید استفاده کنید .

برای کتاب تست های دروسی که تغییر کرده اند کتاب تست ویژه کنکور ۹۹ تهیه کنید .

2- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 تجربی

— دانش آموزان نظام جدید برای کنکور 99 حتما کتاب زیست دهم چاپ 96، زیست یازدهم چاپ 97 و کتاب زیست دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنید. چون تغییرات واژه، عبارت، تصاویر کتاب در زیست وجود دارد.

— درس ریاضی نیازی به تغییر کتاب ندارد و با همان کتاب های ریاضی نظام جدید که منبع کنکور 98 بوده، می توانید در کنکور 99 نیز شرکت کنید.

— تغییرات فیزیک نظام جدید در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است پس کنکوری های نظام جدید برای کنکور 99؛ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

— کنکوری های نظام جدید که قصد شرکت در کنکور 99 را دارند؛ شیمی دهم چاپ 96، شیمی یازدهم چاپ 97 و شیمی دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنند زیرا تغییرات واژه و شکل و حذفیات در شیمی نظام جدید زیاد است.

— در دروس عمومی نیز فقط دینی نیاز به تغییر کتاب تست دارد و همان منبع کنکور ۹۸ را برای بقیه دروس می‌توانید استفاده کنید .

برای کتاب تست های دروسی که تغییر کرده اند کتاب تست ویژه کنکور ۹۹ تهیه کنید .

3- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 انسانی

تغییرات کتاب درسی در دروس عمومی

— کتاب فارسی دهم چاپ سال 96 که منبع کنکور 99 است، به نسبت کتاب منبع کنکور 98 (چاپ 95) تغییراتی نداشت. اما کتاب فارسی یازدهم تغییراتی را داشته. کتاب فارسی دوازدهم نیز تغییراتی مثل تغییر در درس 16 را داشت.
— کتاب عربی معیار کنکور 99 به نسبت کنکور 98 در پایه دهم و یازدهم تغییراتی نداشته و در پایه دوازدهم به طور جزئی تغییر کرده است.
— کتاب دین و زندگی کنکور 99 نیز در پایه دهم و یازدهم تغییرات جزئی داشته اما در پاپه دوازدهم حدودا 20% تغییرات محتوایی داشته.
— کتاب زبان انگلیسی برای کنکور 99 همان کتاب زبان انگلیسی منبع کنکور 98 است و تغییر نکرده.

تغییرات کتب اختصاصی انسانی

— کتاب ریاضی و آمار منبع کنکور 99 تغییراتی به نسبت کنکور 98 نداشته.
— کتاب اقتصاد نیز به نسبت منبع کنکور 98 تغییر نداشته است.
— کتاب فنون ادبی برای درس ادبیات اختصاصی در سال دهم به نسبت کنکور 99 تغییر نداشته اما در کتاب یازدهم این کتاب تغییر کرد. در کتاب سال دوازدهم نیز تغییراتی داشت.
— کتاب عربی اختصاصی منبع یکسانی با عربی عمومی دارند. تغییرات این کتاب نیز مانند عربی عمومی است.
— تاریخ و جغرافیا در هر سه پایه تغییری برای کنکور 99 نداشت.
— جامعه شناسی در پایه دهم تغییری نداشت اما در سال یازدهم به صورت جزئی در حدود تغییر کلمات تغییر کرده. اما در پایه دوازدهم تغییرات جدی تر بودند.
— منطق در چاپ اول کتاب درسی که منبع کنکور 98 بود به نسبت کتاب چاپ کنکور 99 کاملا تغییر کرد. همین طور کتاب فلسفه 11 و فلسفه 12.
— روانشناسی برای کنکور 99 در حدود تغییرات جزئی در منبع کنکور 98 اعمال شد.

4- تغییرات کتاب دین و زندگی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

1- صفحه 10 سه بیت اخر شعر حذف.

2- صفحه 11 بالای صفحه تیتر به ( اگاهی سرچشمه بندگی) تغییر یافته.

3- صفحه 20 پاراگراف دوم و سوم انتقال به صفحه 31 کتاب درسی.

4- تغيير ايه توحید در مالکیت به ( ولله ما في السماوات وما في الأرض …) انچه در اسمان ها و انچه در زمین است از آن خداست

5- حذف مطلب… ذكر نمونه هایی از توسل در قرآن کریم در صحفة 25 -26

6- در صفحه 37 وسط صفحه متن قدم اول در این راه….تا پایان پاراگراف حذف شده است.

7- تغییر کلی صفحه 44و45 قابل تحصیح با مداد نیست.

8- صفحه 47 ذكر نمونه حذف شده و در صحفه 48 مطلب 2-تقویت روحیه حق پدری به طور کامل حذف شده.

9- صفحه 50 شعر پین صفحه حذف شده است.

10- تغییر کلی در صفحه 58 وابتدای 59 .

11-صفحه 60 تیتر اصلاح یک پندار – خط چهارم.. و قاعده خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده …. بخش زرد رنگ به متن اضافه شده.

5- تغییرات کتاب شیمی یازدهم چاپ 97 در مقایسه با شیمی یازدهم چاپ 96 (برای کنکور 99)

– تغییرات این کتاب بیشتر نگارشی بوده و ایا میدانید اضافه یا حذف شده است و یا جابه جایی صورت گرفته. تغییرات مهم ولازمی که برای کنکور 99 هستند شامل موارد زیر هستند.

1) صفحه 3 مصنوعی به ساختگی تغییر یافته.

2) ویژگیهای ژرمانیم تغییر یافته در اثر ضربه خرد میشود.

3) صحفه 18 جدول1 به ایا میدانید اضافه شده است.

4)در صحفه 28 در لابه لای توضيح نفت در پاراگراف دوم نام شیمی دان اضافه شده (فردریک و هلر)

5) صحفه 35ابتدای صحفه سوال 1 …. در دمای اتاق ………… به ….. در دمای 22 درجه ….. تغيير يافته به حاشیه صحفه اضافه شده

6) در صحفه 39 متن درگذشته گاز آتن را با نام گاز اتیلن می خواندند به حاشیه صفحه اضافه شده است.

7) در صحفه 41 متن در گذشته گاز اتین را با نام گاز استیلن می خواندند  به حاشیه صفحه اضافه شده است.

8) در صفحه 52 واژه ترموشیمی به گرماشیمی تغییر یافته است.

9) صحفه 63 ایامیدانید پایینی دیگر جزو ایا میدانید محصوب نمی شود و جزو متن حاشیه کتاب است .

10) صحفه 77 در تعریف اهنگ واکنش ….. بیانی از زمان ماندگاری …… به …..معیاری برای زمان ماندگاری …. تغییر یافته است.

11) صحفه 94 تمرین 1 حذف شده است.

12) صحفه 100 در توضیح الياف و درشت مولکول ها خط چهارم اصلاح و به….. می دانید که الیاف سلولز از پنبه تشکیل شده …… تغییر یافته است.

13) صحفه 102 خط اول بعداز سوالات کتاب تركيب مولکولی به ماده مولکولی تغییر یافته است. 14) صحفه 108 متن حاشیه درباره بوی گل یاسمن تبدیل به ایا میدانید شده است.

15) شکل های ویتامین ها تغییر یافته و یا جابه شده است.

6- تغییرات کتاب ریاضی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

* مورد اول

* مورد دوم

* مورد سوم

* مورد چهارم

** مورد پنجم

** مورد ششم

* مورد هفتم

* مورد هشتم

* مورد نهم

*مورد دهم

*مورد یازدهم

*مورد دوازده

7- تغییرات کتاب شیمی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

8- تغییرات کتاب دین و زندگی یازدهم چاپ 97 نسبت به 96 (برای کنکور 99)

1) صفحه 8 بالای صفحه یک خط و نصف حذف شده است.

2) صفحه 8 بالای تدبر در قران و بتواند از همه سرمایه های… برسد حذف  و متن تا بتواند با بهره مندي از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد جايگزين شده است.

3) صفحه 9 پاراگراف اول خداوند هر دسته مخلوقی را متناسب.. کلمه زرد رنگ اضافه شده است.

4) صفحه 10 بالای تکمیل کنید  متن و در آن جان زیان خود را مشاهده کند… همراه با آیه زیرش حذف شده است.

5) صفحه 10 در ایه موجود در تکمیل کنید ، قسمت آخر ايه : و کان الله عزیزا حکیما حذف شده است.

6) صفحه 24 و25 بخش پویایی وروز آمد بودن دین اسلام بازنویسی شده .

7) صفحه 34 اضافه شدن متن این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند و خداوند تأکید می کند که هیچ گاه، هیچ کس نمی توان در این مبارزه پیروز شود. در پایین صحفه بعد از دو خط ابه.

8) صفحه 39 بحث نیروی جاذبه یک خط و چند کلمه اول حذف شده است.

9)صفحه 52 متن پایین کادر آبی تا قبل از تیتر عصمت پیامبر اکرم حذف شده است.

10) صفحه 53 یک خط ونیم اول تغيير و بازنویسی شده است.

11) صفحه 80 قبل از مبارزه با فقر و محرومیت یک پاراگراف متن اضافه شده است.

12) صفحه 86 علامت پاراگراف زیر بخشی که علامت فیلم نوشته کامل حذف است.

13)صفحه 115-116-117 و بالای صفحه 118 تا قبل از کادر آبی رنگ حذف شده است.

 

9- تغییرات کتاب زیست شناسی یازدهم چاپ 97 نسبت به 96 (برای کنکور 99)

بیشتر تغییرات کتاب زیست شناسی یازدهم چاپ 97 که به عنوان منبع کنکوری 99 می باشد شما تغییرات نوشتاری بوده و اصل متن باقی مانده است.

 

1) در دو و نیم آخر در صفحه 5 کلمه های شیب حذف شده است.(همانند تصویر زیر)

2) صفحه 11 اضافه شدن متن (بصل الخاع مرکز اصلی تنفس است) به توضیحات مربوط به آن در آن صفحه.(همانند تصویر زیر)

 

3) صفحه 11 در توضیحات مربوط به مخچه در انتهای متن آن (….حالت های گوناگون به کمک مغز ونخاع هماهنگ کند.) به کمک مغز ونعاع اضافه متن شده.

 

4). صفحه 24شکل الف بخشی که شبکیه رو بزرگنمایی کرده طرح سوال ازش ممنوع شد .

 

5) صفحه 30 بخش حفظ تعادل بعد از کلمه مغز (به ویژه مخچه) اضافه شده.

6) صفحه 33 بخش گیرنده های مکانیکی خط جانبی با ماده ژلاتینی در تماس اند حذف و به جای آن (درون ماده ژلاتینی اند.) جایگزین شده.(مطابق تصویر زیر)

 

7) تغییر در نوشتار صفحه 75 ؛ (صفحه زیر مربوط به چاپ 97 می باشد،پس بهتر است اگر چاپ 96 را  دارید مطابق تصویر زیر تغییرات را انجام دهید)

 

8) صفحه 109 پاراگراف اول بیشتر حذف شده است و متن زرد رنگ جایگزین آن شده (مطابق تصویر زیر) : با ورود سر اسپرم به اووسیت هسته آن به درون سیتوپلاسم وارد می شود. در همین حال اووسیت ثانویه میوز را تکمیل می کند و به تخمک تبدیل می شود. هسته تخمک با هسته اسپرم ادغام می شود و یاخته تخم با 23 جفت کروموزوم شکل می گیرد . 

هم چنین در پاراگراف وقایع پس از لقاح ،نیز تغییرات کلمه ای و جمله ای بوده که بهتر است یکبار آن را با کتاب چاپ 96 مقایسه کنید و کلمات اضافه و حذف شده را در این پاراگراف تشخیص و جایگزین کنید.

 

جمع بندی 

امیدواریم که این مطلب برای شما داوطلبان کنکور سراسری 99 مفید باشه و به این تغییرات حتما توجه کنید و اون رو در کتاب ها تون اعمال کنید و یا نسخه جدید کتاب ها رو اعمال کنید،هم چنین می توانید از منابع کنکور 99 دیدن کنید و یا اینکه می توانید فایل کتب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم چاپ جدید و قدیم را دریافت کنید و نسبت به چاپ آن اقدام کنید.

 

منابع : پی سی کنکور،کانال تلگرام chemclass،کانال تلگرام tagheratkotob،کانال تلگرام کنکور آماج

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
56 نظر
 1. زهرا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید،میخواستم بدونم این تغییراتی که روی سایت گذاشتید کامل هستن؟و اینکاه مثلا شیمی دهم رو نزاشتید یعنی تغییری نداشته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   فعلا در این رابطه تغییری به دستمون نرسیده،باز این مطلب رو چک کنید و اگر تغییری برای درس دیگه ای اعلام بشه حتما در همین مطلب قرار خواهیم داد

   1. هدی می گوید

    سلام زبان دوازدهم تغییرداشته؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام هدی خانم گرامی
     تا جایی که اطلاع داریم نه تغییراتی به اون صورت نداشته

 2. aidin می گوید

  سلام من فارغ التحصیل نظام جدید هستم یعنی یک بار کنکور دادم و الان پشت کنکور موندم می خواستم بدونم من دوباره میتونم از دی وی دی هایی که پارسال ازشون استفاده کردم الانم ازشون استفاده کنم یا حداقل کدوم هارو میتونم استفاده کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدین جان
   بله می توانید استفاده کنید،ولی پیشنهاد می کنیم حتما تا نهایتا اوایل بهمن از دی وی دی استفاده کنید و صرفا برای نقاظ ضعفتون ازش استفاده کنید ،بیشتر از این تنها وقتتون تلف میشه

 3. Shakila می گوید

  سلام من نظام جدید هستم و داوطلب کنکور ۹۸ بودم. اگه من بخوام تو کنکور ۹۹ شرکت کنم باید کتابایی رو دوازدهمی‌های امسال دارن استفاده می‌کنم مطالعه کنم یا می‌تونم همون قبلی هارو که برای زمان خودمون از دهم تا دوازدهم بوده مطالعه کنم. آخه کتابا برای کنکور ۹۹ نسبت به ۹۸ تغییر کرده.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شکیلا خانم گرامی
   برای زیست و شیمی و دینی بهتر است از کتاب جدیدی استفاده کنید و اگر توان خرید مجدد رو ندارید این تغییرات رو حتما وارد کنید در کتابتون

  2. علی می گوید

   سلام ببخشید الان دینی هر سه کتاب تغییر کرده یا فقط یازدهم بعد اینکه ایا لازمه کتاب تست جدید بگیریم اگر هست تو چه درسایی خواهشا جواب بدید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام علی جان
    در ایتدای متن گفته شده برای هر سه رشته ریاضی تجربی انسانی که تغییرات کدوم دروس بیشتر بوده و در صورتی که توانش رو دارید کتاب تست جدید خریداری کنید در غیر اینصورت همین تغییرات رو که منتشر می کنیم در کتاب هاتون اعمال کنید

 4. ibrahim می گوید

  سلام
  خسته نباشید، فقط شما تو قسمت آخر مطلبتون درمورد تغییرات زیست دوازدهم که حرف زدید، فایلی که برای تغییرات گذاشتید مربوط به تغییرات زیست دهم می باشد، که اونم چون زیست دهم باید چاپ 96 باشه شما اون تغییرات رو فک کنم با کتاب زیست دهم چاپ 98 مقایسه کردید، میشه به این مورد رسیدگی کنید اگه اشتباه متوجه شدم بی زحمت خبر بدید. باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابراهیم جان
   خیلی ممنونیم که اطلاع داد،بله در این مورد اشتباهی پیش آمده بود،و تغییرات زیست دهم چاپ 98 قید شده که برای کنکور 1401 به بعد مورد گزینش کنکور می باشد

   1. ibrahim می گوید

    خواهش میکنم
    کی کل تغییرات زیست رو میذارید؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     تاریخ دقیق مشخص نیست ولی شاید تا دو هفته دیگر

 5. بهنام می گوید

  کتاب زیست دهم چاپ ۹۶ رو از کجا میتونیم تهیه کنیم ..من نتونستم پیدا کنم..هیچ جا نداشت

  1. پی سی کنکور می گوید
 6. علی اسدی می گوید

  سلام خسته نباشید الان کتاب های سال ۹۶ و ۹۷ از کجا بخریم چون همه جا فقط سال ۹۸ میفروشن ؟

 7. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید
  همونطور که مطلعید برای کنکور 99 باید دهم 96 یازدهم 97 و دوازدهم 98 باشه من امسال تمام سه دوره رو 98 خریدم حالا مسعله اینکه تو سال یازدهم و دهم کدوم کتاب ها باید عوض بشه به خاطر تغییر.سوال دوم اینکه من نظام قدیمی هستم کار خاصی نیازه انجام بدم برای شرکت در کنکور نظام جدید یا در موقع ثبت نام باید انتخاب کنم?ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   کتاب ها رو چک کنید ببینید این تغییرات در آن ها اعمال شده یا نه،اگر اعمال شده که نیازی نیست در غیر اینصورت تغییرات رو دستی وارد کنید، و کتب تست هم اگر از چاپ امسال خریداری کرده اید که کتب چاپ جدید کمک آموزشی اکثرا بروز شدند و احتمالا نیازی به تغییرات ندارند،برای ثبت نام هم خیر نیازی به کار خاصی نیست

   1. محمد می گوید

    ممنون

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 8. صبا می گوید

  سلام من تموم کتابام چاپ ۹۸چون نظام قدیمم.الان رفتم کتاب دهم زیست چاپ۹۶رو دانلود کردم دیدم چاپ۹۸کلی فرق کرده_الان سئوالم اینه که آیا برای بقیه اصلاحیه میاد که مثلا زیستشون مثل چاپ۹۸باشه یا من باید کتابای قدیمی ترو پیدا کنم؟یک دنیا ممنون که جواب میدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صبا خانم گرامی
   شما منابعتون رو طبق لینک زیر دانلود کنید،اگر نظام جدید هستید ؛که کتب دهم چاپ 96 یازدهم چاپ 97 دوازدهم چاپ 98 رو استفاده کنید ،اگر می خواهید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید باید آخرین چاپ ها رو داشته باشید

   لینک منابع کنکور 99 :
   https://p30konkor.com/منابع-کنکور-سراسری/

   1. صبا می گوید

    ممنون،قدیمم میخوام جدید شرکت کنم.

 9. یک کنکوری 99 می گوید

  سلام خسته نباشید بنده فارغ التحصیل نظام قدیمم و میخوام کنکور نظام جدید بدم ولی کتاباشونو نمیتونم گیر بیارم هر جا میرم نیست چاپ 98 هم باید ثبت نام اینترنتی بکنم که دانش اموز نیستم من الان چیکار کنم از مشهدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   یه مراجعه هم به آموزش و پرورش منطقه تون داشته باشید،اگر باز هم نتوانستید تهیه کنید بهتره کتب رو خودتون چاپ کنید البته شاید یکم هزینه ش بیشتر باشه
   لینک دانلود کتب درسی :
   https://p30konkor.com/category/file-amozeshi/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/

 10. فاطمه می گوید

  سلام من فارغ التحصيل نظام جديد هستم و امسال پشت كنكور ماندم اگر بخواهم كنكور ٩٩ بدهم فقط كتاب هاي زيست و شيمي و ديني رو از كتاب هاي جديد استفاده كنم بقيه كتاب ها نيازي نيست؟ مثلا ادبيات و …

 11. فاطمه می گوید

  سلام من فارغ التحصيل نظام جديد هستم و امسال پشت كنكور ماندم اگر بخواهم كنكور ٩٩ بدهم لازم هست كه كتاب هاي كمك درسي مربوط به پارسال را عوض كنم يا همان كتاب ها مشكلي ندارن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   با توجه به رشته تون در همین مطلب ذکر شده و مجددا با دقت بخوانید در ابتدای مطلب توضیح داده شده ،در برخی از دروس بله

 12. Hamid reza می گوید

  سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون
  ببخشید من فارغ التحصیل نظام جدید انسانیم کنکور ۹۸ رتبم خوب نشد میخوام کنکور ۹۹ شرکت کنم غیر از منطق و فلسفه یک و دو که کاملا تغیر کرده دیگه کدوم کتابا تغیرشون جدی تره و توصیه میکنین که کتاباشو تهیه کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمیدرضا جان
   اطلاعاتی که در رابطه با کتب انسانی داریم در ابتدای مطلب درج شده،بهتره طبق همون عمل کنید

 13. محسن می گوید

  باسلام و وقت بخیر
  ببخشید من داوطلب نظام جدید هستم. این تغییراتی که گفتین تو کتاب درسی اعمال کنیم بنظرتون کتاب های کمک آموزشیمون رو هم باید عوض کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   برای برخی از کتب بهتره عوض بشه که در ابتدای مطلب بالا گفته شده،اگر هم توانایی خرید مجدد رو ندارید سعی کنید حتما تغییرات رو در کتاب ها تون وارد کنید

 14. علی می گوید

  سلام عزیزان
  من کنکور نظام جدید میخوام بدم برا سال 99
  کتاب های سال دهم و یازدهم و دوازهم رو باید چاپ 98 باشن یا دهم باید چاپ 96 و یازدهم چاپ 97 و دوازهم چاپ 98 باش6

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   دهم چاپ 96
   یازدهم چاپ 97
   دوازدهم چاپ 98

 15. مهلا می گوید

  سلام من چون قدیمیا رو گیر نیاوردم همه رو امسال 98 سفارش دادم.سوالم اینه که 98 مثلا دهم نسبت به 96دهم که تو کنکور میاد تغییرات زیاد بوده یا نه؟میتونم استفاده کنمش یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهلا خانم گرامی
   در حال حاضر فقط از برخی از تغییرات چاپ 98 پایه دوازدهم اطلاع داریم،البته در درسی مانند فیزیک دهم برخی از مباحث نسبت به چاپ قبلی 96 تغییر کرده البته در یک صفحه خلاصه میشه تغییراتش،در کل شاید برای برخی از دروس دهم و یازدهم بهتر باشه که کتب (زیست و شیمی و دینی) چاپ 96 برای دهم و چاپ 97 برای یازدهم رو چاپ کنید و اون رو مورد استفاده قرار دهید

   1. مهلا می گوید

    ممنون

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 16. Aydin می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم که کتاب هایی که تغییر دادیم: مثلا زیست دوازدهم چاپ98 به جای 97. باید حتما کتاب تست هاشون رو هم تغییر بدیم یا همون کتاب تست مخصوص کنکور98 هم جوابگو هست؟چون هزینش زیاده نمیخوام زیاد به هزینه بیفتم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیدین عزیز
   برخی از انتشاراتی ها اصلاحیه دادن برای کتب تستی شون که با استفاده از همون ویرایش رو وارد کنید و نیازی به خرید مجدد نیست،ولی اگر برای کتب کمک درسی که دارید اینگونه نیست که پیشنهاد می کنیم در درسی مانند زیست کتاب رو مجددا تهیه کنید

 17. nima.n.21 می گوید

  سلام تو رو خدا تغییرات زیست رو هم بزارید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   چشم به محض اینکه آماده بشه قرار خواهیم داد

 18. نیما می گوید

  کاش تغییرات کتاب های چاپ 98 رو نسبت به منابع کنکور (دهم 96،یازدهم،97) بنویسید چون کتاب های چاپ 98 برای کلیه پایه ها گیر میاد با قیمت مصوب ولی اگه بخوایم چاپ کنیم 35 تومن میگیرن دونه ای.ممنون میشم اگه اطلاع بدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   ما هر تغییر مرتبط با کتب کنکوری به دستمون برسه قرار می دهیم،و این مورد چاپ 98 رو نیز بیشتر برای کتب دوازدهم مطرح هست چون منبع کنکوری 99 هست،قبول داریم هزینه ها بالا رفته اما اگر توانش رو دارید بهتره منابع دهم و یازدهم رو برای سال های 96 و 97 چاپ کنید

 19. Nadia می گوید

  شیمی دهم چی؟؟ :(((

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نادیا خانم عزیز
   اگر تغییری باشه و به دستمون برسه حتما قرار خواهیم داد

 20. Gkr می گوید

  سلام.وقتی فقط تغییرات زیست یازدهم توی سایت هست ینی زیست دهم و دوازدهم هیچ تغییر خاصی نداشته؟ یا تغییر کرده ولی توی سایت تغییرات قرار داده نشده؟خواهشا جواب بدید فقط میخوام بدونم زیست دهم و دوازدهم و همینطور شیمی دهم که تغییراتش توی سایت نیست به طور کلی تغییرات خاصی داشته یا نداشته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   فعلا اطلاع دقیقی نداریم،هر ویرایش و تغییری به دستمون برسه برای درس هایی که گفتید اطلاع خواهیم داد

   1. مها می گوید

    متشکرم واقعا دستتون درد نکنه کارمو راه انداختین تشکررررررر

 21. مبین می گوید

  سلام. ببخشید میشه لطفا تغییراتی که کتاب های دهم تجربی داشته برای کنکور ۹۹ رو هر چه سریع تر بذارید.

 22. مجید می گوید

  سلام و خسته نباشید
  راستی کتاب زمین شناسی هم تغییراتی داشته که از همون فصل اول قابل رویته!
  آیا برای گذاشتن تغییرات اون کتاب هم برنامه ای دارید؟ ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجید جان
   اگر تغییراتی به دستمون برسه،حتما قرار خواهیم داد ولی در حالت کلی احتمالش کمه

 23. مها می گوید

  واااااااااااااااااااااااقعا ممنوووونم که این تغییرات رو با جزئیات قرار دادین خیلی خیلی متشکرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از لطف و همراهی شما با پی سی کنکور

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.