مشاوره کنکور idnovin

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 (نظام جدید) + جزئیات

تغییرات کتب درسی نظام جدید برای کنکور

پی سی کنکور : کتاب های درسی دانش آموزان مقطع متوسطه چاپ 98 منتشر شد، اما نکته قابل توجه در این میان این است که برخی از کتب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم که به عنوان منابع کنکور 99 می باشند، دارای تغییراتی بوده اند ،تغییرات کتاب های درسی نظام جدید 98-99 به شرح زیر بوده است که می توانید با توجه به سطح تغییرات،نکات را در کتاب سال قبل تان قرار داده و یا نسخه جدید کتاب ها را تهیه کنید.

فهرست مطلب :

1- تغییرات کتب درسی برای کنکور ریاضی 99

2- تغییرات کتب درسی برای کنکور تجربی 99

3- تغییرات کتب درسی برای کنکور انسانی 99

 

4- تغییرات دین و زندگی دوازدهم چاپ 98

5- تغییرات شیمی یازدهم چاپ 97

6-تغییرات ریاضی دوازدهم چاپ 98

7- تغییرات شیمی دوازدهم چاپ 98

8- تغییرات دین و زندگی یازدهم چاپ 97

9- تغییرات زیست شناسی یازدهم چاپ 97 نسبت به چاپ 96

10- تغییرات زیست شناسی دهم چاپ 96 نسبت به چاپ 95

11- تغییرات زیست شناسی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97

 

1- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 ریاضی

— درس حسابان ، هندسه ، ریاضی پایه و گسسته نیازی به تغییر کتاب ندارد و با همان کتاب های نظام جدید که منبع کنکور 98 بوده، می توانید در کنکور 99 نیز شرکت کنید.

— تغییرات فیزیک نظام جدید ریاضی هم مانند تجربی فقط در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است پس کنکوری های نظام جدید برای کنکور 99؛ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

— کنکوری های نظام جدید ریاضی هم مانند تجربی ها ؛ شیمی دهم چاپ 96، شیمی یازدهم چاپ 97 و شیمی دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنند زیرا تغییرات واژه و شکل و حذفیات در شیمی نظام جدید زیاد است.

— در دروس عمومی نیز فقط دینی به دلیل حساسیت تغییرات در طرح تست ها نیاز به تغییر کتاب تست دارد ولی همان منبع کنکور ۹۸ را برای بقیه دروس می‌توانید استفاده کنید .

برای کتاب تست های دروسی که تغییر کرده اند کتاب تست ویژه کنکور ۹۹ تهیه کنید .

2- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 تجربی

— دانش آموزان نظام جدید برای کنکور 99 حتما کتاب زیست دهم چاپ 96، زیست یازدهم چاپ 97 و کتاب زیست دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنید. چون تغییرات واژه، عبارت، تصاویر کتاب در زیست وجود دارد.

— درس ریاضی نیازی به تغییر کتاب ندارد و با همان کتاب های ریاضی نظام جدید که منبع کنکور 98 بوده، می توانید در کنکور 99 نیز شرکت کنید.

— تغییرات فیزیک نظام جدید در حد تغییر در کلمات و عددهای مسئله است پس کنکوری های نظام جدید برای کنکور 99؛ لزومی به تغییر دادن کتاب فیزیک ندارند.

— کنکوری های نظام جدید که قصد شرکت در کنکور 99 را دارند؛ شیمی دهم چاپ 96، شیمی یازدهم چاپ 97 و شیمی دوازدهم چاپ 98 را تهیه کنند زیرا تغییرات واژه و شکل و حذفیات در شیمی نظام جدید زیاد است.

— در دروس عمومی نیز فقط دینی نیاز به تغییر کتاب تست دارد و همان منبع کنکور ۹۸ را برای بقیه دروس می‌توانید استفاده کنید .

برای کتاب تست های دروسی که تغییر کرده اند کتاب تست ویژه کنکور ۹۹ تهیه کنید .

3- تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 99 انسانی

تغییرات کتاب درسی در دروس عمومی

— کتاب فارسی دهم چاپ سال 96 که منبع کنکور 99 است، به نسبت کتاب منبع کنکور 98 (چاپ 95) تغییراتی نداشت. اما کتاب فارسی یازدهم تغییراتی را داشته. کتاب فارسی دوازدهم نیز تغییراتی مثل تغییر در درس 16 را داشت.
— کتاب عربی معیار کنکور 99 به نسبت کنکور 98 در پایه دهم و یازدهم تغییراتی نداشته و در پایه دوازدهم به طور جزئی تغییر کرده است.
— کتاب دین و زندگی کنکور 99 نیز در پایه دهم و یازدهم تغییرات جزئی داشته اما در پاپه دوازدهم حدودا 20% تغییرات محتوایی داشته.
— کتاب زبان انگلیسی برای کنکور 99 همان کتاب زبان انگلیسی منبع کنکور 98 است و تغییر نکرده.

تغییرات کتب اختصاصی انسانی

— کتاب ریاضی و آمار منبع کنکور 99 تغییراتی به نسبت کنکور 98 نداشته.
— کتاب اقتصاد نیز به نسبت منبع کنکور 98 تغییر نداشته است.
— کتاب فنون ادبی برای درس ادبیات اختصاصی در سال دهم به نسبت کنکور 99 تغییر نداشته اما در کتاب یازدهم این کتاب تغییر کرد. در کتاب سال دوازدهم نیز تغییراتی داشت.
— کتاب عربی اختصاصی منبع یکسانی با عربی عمومی دارند. تغییرات این کتاب نیز مانند عربی عمومی است.
— تاریخ و جغرافیا در هر سه پایه تغییری برای کنکور 99 نداشت.
— جامعه شناسی در پایه دهم تغییری نداشت اما در سال یازدهم به صورت جزئی در حدود تغییر کلمات تغییر کرده. اما در پایه دوازدهم تغییرات جدی تر بودند.
— منطق در چاپ اول کتاب درسی که منبع کنکور 98 بود به نسبت کتاب چاپ کنکور 99 کاملا تغییر کرد. همین طور کتاب فلسفه 11 و فلسفه 12.
— روانشناسی برای کنکور 99 در حدود تغییرات جزئی در منبع کنکور 98 اعمال شد.

4- تغییرات کتاب دین و زندگی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

1- صفحه 10 سه بیت اخر شعر حذف.

2- صفحه 11 بالای صفحه تیتر به ( اگاهی سرچشمه بندگی) تغییر یافته.

3- صفحه 20 پاراگراف دوم و سوم انتقال به صفحه 31 کتاب درسی.

4- تغيير ايه توحید در مالکیت به ( ولله ما في السماوات وما في الأرض …) انچه در اسمان ها و انچه در زمین است از آن خداست

5- حذف مطلب… ذكر نمونه هایی از توسل در قرآن کریم در صحفة 25 -26

6- در صفحه 37 وسط صفحه متن قدم اول در این راه….تا پایان پاراگراف حذف شده است.

7- تغییر کلی صفحه 44و45 قابل تحصیح با مداد نیست.

8- صفحه 47 ذكر نمونه حذف شده و در صحفه 48 مطلب 2-تقویت روحیه حق پدری به طور کامل حذف شده.

9- صفحه 50 شعر پین صفحه حذف شده است.

10- تغییر کلی در صفحه 58 وابتدای 59 .

11-صفحه 60 تیتر اصلاح یک پندار – خط چهارم.. و قاعده خاص خود را دارد و تمام جهان بر آن قواعد بنا شده …. بخش زرد رنگ به متن اضافه شده.

5- تغییرات کتاب شیمی یازدهم چاپ 97 در مقایسه با شیمی یازدهم چاپ 96 (برای کنکور 99)

– تغییرات این کتاب بیشتر نگارشی بوده و ایا میدانید اضافه یا حذف شده است و یا جابه جایی صورت گرفته. تغییرات مهم ولازمی که برای کنکور 99 هستند شامل موارد زیر هستند.

1) صفحه 3 مصنوعی به ساختگی تغییر یافته.

2) ویژگیهای ژرمانیم تغییر یافته در اثر ضربه خرد میشود.

3) صحفه 18 جدول1 به ایا میدانید اضافه شده است.

4)در صحفه 28 در لابه لای توضيح نفت در پاراگراف دوم نام شیمی دان اضافه شده (فردریک و هلر)

5) صحفه 35ابتدای صحفه سوال 1 …. در دمای اتاق ………… به ….. در دمای 22 درجه ….. تغيير يافته به حاشیه صحفه اضافه شده

6) در صحفه 39 متن درگذشته گاز آتن را با نام گاز اتیلن می خواندند به حاشیه صفحه اضافه شده است.

7) در صحفه 41 متن در گذشته گاز اتین را با نام گاز استیلن می خواندند  به حاشیه صفحه اضافه شده است.

8) در صفحه 52 واژه ترموشیمی به گرماشیمی تغییر یافته است.

9) صحفه 63 ایامیدانید پایینی دیگر جزو ایا میدانید محصوب نمی شود و جزو متن حاشیه کتاب است .

10) صحفه 77 در تعریف اهنگ واکنش ….. بیانی از زمان ماندگاری …… به …..معیاری برای زمان ماندگاری …. تغییر یافته است.

11) صحفه 94 تمرین 1 حذف شده است.

12) صحفه 100 در توضیح الياف و درشت مولکول ها خط چهارم اصلاح و به….. می دانید که الیاف سلولز از پنبه تشکیل شده …… تغییر یافته است.

13) صحفه 102 خط اول بعداز سوالات کتاب تركيب مولکولی به ماده مولکولی تغییر یافته است. 14) صحفه 108 متن حاشیه درباره بوی گل یاسمن تبدیل به ایا میدانید شده است.

15) شکل های ویتامین ها تغییر یافته و یا جابه شده است.

6- تغییرات کتاب ریاضی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

* مورد اول

* مورد دوم

* مورد سوم

* مورد چهارم

** مورد پنجم

** مورد ششم

* مورد هفتم

* مورد هشتم

* مورد نهم

*مورد دهم

*مورد یازدهم

*مورد دوازده

7- تغییرات کتاب شیمی دوازدهم چاپ 98 نسبت به چاپ 97 (برای کنکور 99)

8- تغییرات کتاب دین و زندگی یازدهم چاپ 97 نسبت به 96 (برای کنکور 99)

1) صفحه 8 بالای صفحه یک خط و نصف حذف شده است.

2) صفحه 8 بالای تدبر در قران و بتواند از همه سرمایه های… برسد حذف  و متن تا بتواند با بهره مندي از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد جايگزين شده است.

3) صفحه 9 پاراگراف اول خداوند هر دسته مخلوقی را متناسب.. کلمه زرد رنگ اضافه شده است.

4) صفحه 10 بالای تکمیل کنید  متن و در آن جان زیان خود را مشاهده کند… همراه با آیه زیرش حذف شده است.

5) صفحه 10 در ایه موجود در تکمیل کنید ، قسمت آخر ايه : و کان الله عزیزا حکیما حذف شده است.

6) صفحه 24 و25 بخش پویایی وروز آمد بودن دین اسلام بازنویسی شده .

7) صفحه 34 اضافه شدن متن این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند و خداوند تأکید می کند که هیچ گاه، هیچ کس نمی توان در این مبارزه پیروز شود. در پایین صحفه بعد از دو خط ابه.

8) صفحه 39 بحث نیروی جاذبه یک خط و چند کلمه اول حذف شده است.

9)صفحه 52 متن پایین کادر آبی تا قبل از تیتر عصمت پیامبر اکرم حذف شده است.

10) صفحه 53 یک خط ونیم اول تغيير و بازنویسی شده است.

11) صفحه 80 قبل از مبارزه با فقر و محرومیت یک پاراگراف متن اضافه شده است.

12) صفحه 86 علامت پاراگراف زیر بخشی که علامت فیلم نوشته کامل حذف است.

13)صفحه 115-116-117 و بالای صفحه 118 تا قبل از کادر آبی رنگ حذف شده است.

 

9- تغییرات کتاب زیست شناسی یازدهم چاپ 97 نسبت به 96 (برای کنکور 99)

بیشتر تغییرات کتاب زیست شناسی یازدهم چاپ 97 که به عنوان منبع کنکوری 99 می باشد شما تغییرات نوشتاری بوده و اصل متن باقی مانده است.

 

1) در دو و نیم آخر در صفحه 5 کلمه های شیب حذف شده است.(همانند تصویر زیر)

2) صفحه 11 اضافه شدن متن (بصل الخاع مرکز اصلی تنفس است) به توضیحات مربوط به آن در آن صفحه.(همانند تصویر زیر)

 

3) صفحه 11 در توضیحات مربوط به مخچه در انتهای متن آن (….حالت های گوناگون به کمک مغز ونخاع هماهنگ کند.) به کمک مغز ونعاع اضافه متن شده.

 

4). صفحه 24شکل الف بخشی که شبکیه رو بزرگنمایی کرده طرح سوال ازش ممنوع شد .

 

5) صفحه 30 بخش حفظ تعادل بعد از کلمه مغز (به ویژه مخچه) اضافه شده.

6) صفحه 33 بخش گیرنده های مکانیکی خط جانبی با ماده ژلاتینی در تماس اند حذف و به جای آن (درون ماده ژلاتینی اند.) جایگزین شده.(مطابق تصویر زیر)

 

7) تغییر در نوشتار صفحه 75 ؛ (صفحه زیر مربوط به چاپ 97 می باشد،پس بهتر است اگر چاپ 96 را  دارید مطابق تصویر زیر تغییرات را انجام دهید)

 

8) صفحه 109 پاراگراف اول بیشتر حذف شده است و متن زرد رنگ جایگزین آن شده (مطابق تصویر زیر) : با ورود سر اسپرم به اووسیت هسته آن به درون سیتوپلاسم وارد می شود. در همین حال اووسیت ثانویه میوز را تکمیل می کند و به تخمک تبدیل می شود. هسته تخمک با هسته اسپرم ادغام می شود و یاخته تخم با 23 جفت کروموزوم شکل می گیرد . 

هم چنین در پاراگراف وقایع پس از لقاح ،نیز تغییرات کلمه ای و جمله ای بوده که بهتر است یکبار آن را با کتاب چاپ 96 مقایسه کنید و کلمات اضافه و حذف شده را در این پاراگراف تشخیص و جایگزین کنید.

 

9- صفحه 85 در توضیح پروفاز در انتها جمله (در این مرحله پوشش هسته شروع به تخریب می کند ) اضافه شده است.

10- صفحه 85 در توضیحات پرومتافاز جملات (بلافاصله پس از تشکیل دوک اغاز می شود )و(به قطعات کوچکتر ) حذف شده و چیزی اضافه نشده.

11- صفحه 85 در توضیحات انافاز (جدا شدن ) حذف و(فاصله گرفتن ) جایگزین آن شده است.
در ضمن به پرومتافاز کلمه جالب ( پیشاپس چهر) اضافه شده .

12- صفحه 126 پاراگراف سوم خط دوم …کیسه رویانی ( باتعدادی یاخته)اینجاد می کند . پرانتز اضافه شده به متن . ودر خط سوم (کیسه رویانی هفت یاخته دارد) حذف شده است.

13- صفحه 143 خط دوم (گلوتن دار) درون پرانتز بعد از …اندوسپرم اضافه شده و در خط چهارم (به گلوکز مورد نیاز برای رشد رویان ) حذف شده و جمله به صورت (….انزیم امیلاز تجزیه می شود.) در امده است.

14- متن زیر به صفحه 112 قبل از صوت نگاری اضافه شده است

 

10- تغییرات کتاب زیست شناسی دهم چاپ 96 نسبت به 95 (برای کنکور 99)

لیست تغییرات زیست شناسی پایه دهم چاپ 96 نسبت به تغییرات کتب زیست دهم چاپ سال 95

لینک دانلود

 

11- تغییرات کتاب زیست شناسی دوازدهم چاپ 98 نسبت به 97 (برای کنکور 99)

لیست تغییرات زیست شناسی پایه دوازدهم چاپ 96 نسبت به تغییرات کتب زیست دوازدهم چاپ سال 95

لینک دانلود

جمع بندی 

امیدواریم که این مطلب برای شما داوطلبان کنکور سراسری 99 مفید باشه و به این تغییرات حتما توجه کنید و اون رو در کتاب ها تون اعمال کنید و یا نسخه جدید کتاب ها رو اعمال کنید،هم چنین می توانید از منابع کنکور 99 دیدن کنید و یا اینکه می توانید فایل کتب درسی دهم و یازدهم و دوازدهم چاپ جدید و قدیم را دریافت کنید و نسبت به چاپ آن اقدام کنید.

 

منابع : پی سی کنکور،کانال تلگرام chemclass،کانال تلگرام tagheratkotob،کانال تلگرام کنکور آماج ،آقای محمدی سایت درس یاد ،دبیر زیست شناسی اشکان زرندی

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=12231

ممکن است شما دوست داشته باشید
234 نظر
 1. گلناز می گوید

  باسلام خیلی ممنون بابت مطالبتون ولی یعضی از تغیرات هم اورده نشده مثلا در زیست یازدهم بخش ایمنی از بازوفیل هپارین ترشح میشه و شما ذکر نکردید لطفا همه تغیرات را بزارید باسپاس

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام گلناز خانم گرامی
   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
   بررسی کردیم حقیقتا تغییرات رو در همین حد توانستیم پیدا کنیم،مشاهده تمام تغییرات حقیقتا کار سخت و وقت گیریه که متاسفانه فرصت نمی کنیم

 2. زینب می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید کتابهای درسیه تجربی امسال تغییر یافته اند؟یا این تغیبرات واس سال دیگه هستش؟و اینکه ایا واس کنکور99باید تغییریافته کتابارو تهیه کنیم؟ممنون میشم پاسخ بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   این تغییراتی که میبینید مربوط به چاپ جدید کتب هستش و بله برای کنکور سال 99 معتبره

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*