تام لندتام لندمازتام لندماز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 99 تجربی – ریاضی – انسانی – هنر – زبان

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 99

دفترچه انتخاب رشته کنکور 99

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما کاربران عزیز ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 را آماده کرده ایم. دفترچه انتخاب رشته کنکور در گروه های پنج گانه شامل دفترچه انتخاب رشته ریاضی 99 ،دفترچه انتخاب رشته تجربی 99 ،دفترچه انتخاب رشته انسانی 99، دفترچه انتخاب رشته هنر 99 و دفترچه انتخاب رشته زبان 99 خواهد بود ، که داوطلبان می توانند با دانلود آن و مطالعه جزئیات کامل دفترچه انتخاب رشته از ظرفیت های پذیرش و کد رشته ها مطلع شوند،هم چنین داوطلبانی که به دنبال دفترچه دانشگاه آزاد هستند از مطلب دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 99 دیدن کنند.

انتخاب رشته کنکور سراسری 99 با وجود آنکه نسبت به سال های قبلی آسان شده است و شانس قبولی افزایش یافته، اما برای ورود به دانشگاه های مطرح و هم چنین رشته های پر تقاضا در ۵ گروه آزمایشی، نیاز به دقت و توجه و استفاده از مشاوران حرفه ای و با تجربه است. بر اساس کارنامه داوطلبان که اواسط مرداد ماه اعلام می شود، رتبه و تراز منطقه ای و استانی مشخص شده و با توجه به سهمیه ها، میتوان نسبت به انتخاب رشته اقدام کرد،هم چنین می توانید برای اطلاع از تاریخ دقیق اعلام نتایج اولیه و نهایی از مطلب (زمان اعلام نتایج کنکور 99) دیدن کنید.

با توجه به سال های اخیر دفترچه انتخاب رشته حدودا یک روز پس از اعلام رتبه های برتر کنکور 99 خواهد بود.

نحوه انتخاب رشته کنکور 99 :

الف) با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان پذير مي باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به وارد نمودن كدرشته هاي انتخابي بر اساس تقدم علاقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشته هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند.

ب) با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن شما، با درج كلمه مجاز در ذیل هر یک از دوره های : روزانه و نوبت دوم ، نیمه حضوری و مجازی و پردیس خودگردان، ويژه فرهنگيان (شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش)، دانشگاه پيام نور، مؤسسات غيرانتفاعي و رشته هاي با نوع پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مشخص شده است. ضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده ايد، در كارنامه اوليه شما تمام اطلاعات مربوط به نمرات خام، رتبه ها و وضعيت شما از نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروه هايي كه شركت كرده ايد، تعيين شده است. لذا م يبايست در انتخاب رشته به وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد.

ج) از دوره هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي (يا گروه هاي آزمايشي) كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده ايد، مي توانيد انتخاب رشته كنيد.

د) در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 ، محدوديتي براي انتخاب رشته هاي نيمه متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي توانند در صورت تمايل به تعداد دلخواه، كدرشته نيمه متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، حداكثر در 2 كدرشته نيمه متمركز با توجه به اولويت هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد.

ه ) به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره ها اعلام علاقه مندي كرده باشند)، فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 150 كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي گردد. بنابر اين لازم است كليه كدرشته هاي انتخابي خود را (حداكثر 150 كدرشته محل)، فقط در اين فرم وارد نماييد.

و) داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1398 شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش با آزمون و همچنين انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي در هر يك از گروه هاي آزمايشي كه در آن شركت نموده و در دوره هايي كه در آن اعلام علاقه مندي نموده اند، مي باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت.

 

دانلود ضمیمه و پیوست های دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99

ضمیمه های دفترچه انتخاب رشته 99 شامل :

1- جدول حداقل كارآيي اعضاء در رشت ههاي مختلف گرو ههاي آزمايشي پنجگانه.

2- شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.

3- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي.

5- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي.

6- فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور سال 1399

 

نکته مهم :فایل پیوست های فوق حتما همراه با دفترچه اصلی هر رشته مطالعه شود.

 

– دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 99

فصل اول دفترچه انتخاب رشته ریاضی 99 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته ریاضی 99 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي علوم ریاضی
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا ه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی 99 نظام جدید و قدیم

– دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 99

فصل اول دفترچه انتخاب رشته تجربی 99 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته تجربی 99 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ههاي گروه آزمايشي علوم تجربي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 99 نظام جدید و قدیم

– دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 99

فصل اول دفترچه انتخاب رشته انسانی 99 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته انسانی 99 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي علوم انسانی
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 99 نظام جدید و قدیم

منتشر شد

– دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 99

فصل اول دفترچه انتخاب رشته هنر 99 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته هنر 99 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي هنر
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كد محل تحصيل رشته نيمه متمركز موسيقي نظامي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه هنر
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

 

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 99 نظام جدید و قدیم

– دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 99

فصل اول دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 99 شامل : مقدمه و نکات مهم ،توضیحات و شرایط پذیرش دانشجو ،کارنامه نتایج علمی ،گزینش دانشجو ،انتخاب رشته می باشد .

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته زبان 99 شامل : 

– توضيحات و جدول زيرگرو ه هاي گروه آزمايشي زبان
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مجازي، پرديس خودگردان و …
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دوره هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و بومي دانشگا ههاي علوم پزشكي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت سهميه مناطق محروم، زلزله زده،سیل زده و ساير مصوبات
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه فرهنگيان (ويژه داوطلبان آزاد)
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت دانشگاه پيام نور
– كدرشته هاي تحصيلي و ظرفيت رشت ههاي نيمه متمركز (اعم از روزانه، نوبت دوم و …)
– فرم پيش نويس انتخاب رشته کنکور 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان 99 نظام جدید و قدیم

 

– اصلاحیه های جدید دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99

اصلاحیه اول منتشر شده در تاریخ 2 مهر

اصلاحیه دوم منتشر شده در تاریخ 6 مهر

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=9357

ممکن است شما دوست داشته باشید
38 نظر
 1. پریا می گوید

  سلام من متولد1376/4/22و کارشناسی حقوق دارم میتونم کنکورشرکت کنم برای فرهنگیان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پریا خانم گرامی
   اگر شرط سنی برای کنکور 1400 24 سال باشه دو ماه کم میارید متاسفانه

 2. سیما می گوید

  سلام ببخشیدایارشته بهداشت عمومی رشته خوبیه اینده داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سیما خانم گرامی
   می توانید آخرین دفترچه استخدامی رو بررسی کنید
   ولی نه به اون صورت

 3. پرسش گر می گوید

  اگه فرهنگیان تو مصاحبه رد شدیم میتونیم جا دیگه ثبت نام کنیم برا دانشگاه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   شما 10 تا کد رشته رو می زنید،5 تا اولی فرهنگیان هست و مابقی متفاوته در هر حالت اگ در مصاحبه هم رد شدید ،اولویت های بعد فرهنگیان بررسی میشه

 4. مهلا می گوید

  سلام. دوتا سئوال داشتم یک اگر اینکه رشته نوبت دوم قبول شم تو کنکور ۱۴۰۰ از رشته های روزانه محروم میشم؟دو اینکه اگر برم پرستاری روزانه و تا اسفند انصراف بدم محروم میشم از روزانه ۱۴۰۰؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهلا خانم گرامی
   اگر رشته های شبانه رو منظورتونه خیر اصلا محروم نمیشید
   برای سوال دوم : بله چه انصراف بدید چه انصراف ندید از روزانه 1400 محروم هستید

 5. کیا می گوید

  سلام دوباره
  برای مترجمی زبان آلمانی دانشگاه اصفهان که حذف شده است. تا کی ممکن است اصلاحیه برای دفترچه رشته بدهند، یا امکان دارد در ماههای بعد برای نیم سال دوم هم پذیرش (با آزمون) بدهند.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کیا جان
   اصلاحیه اول اومد
   اصلاحیه دوم هم باید پیگیر باشید البته اگر در کار باشه در همین یکی دو روز میاد

 6. انتخاب رشته می گوید

  سلام ببخشید تو قبلی اشتباه نوشتم من دوستم رتبه ۷۷۴ سهمیه ایثارگران ۵ درصد تو رشته تجربی شده و تراز زیر گروه یکش ۷۹۰۰ هست و رتبه کشوری هم ۸۰۰۰ آیا امکان قبولی پزشکی سراسری دانشگاه های درجه ۲ یا ۳ رو داره؟ میشه لطفا ما رو راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   واقعا ما در سایت دیتایی در این رابطه نداریم
   برای همین به کاربران پیشنهاد می کنیم از نرم افزارهای تخمین رشته سنجش و گزینه دو استفاده کنید

 7. کیمیا می گوید

  سلام با رتبه ۸۵ منطقه سه میشه پزشکی دانشگاه تهران- شهید بهشتی و یا دانشگاه ایران رو قبول شد؟ ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   نمونه کارنامه های گزینه دو رو ببینید کامل مشخص شده

 8. علی می گوید

  سلام اگه امسال انتخاب رشته نکنم و بخوام کنکور واس سال بعد بدم واسم مشکلی به وجود میاد؟ ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   اگر مشکل نظام وظیفه نداشته باشید خیر

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]