تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور 1400)

امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ۱۴۰۰
سوالات امتحان نهایی دوازدهم شهریور 1400 دانش آموزان روزانه و بزرگسالان

این مطلب در حال حاضر پیش نویس می باشد و با شروع برگزاری امتحانات، فعال می شود

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی شهریور 1400 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

 لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۰ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور 1400 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰ دوازدهم

* تذکر مهم و راهنمایی :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 شهریور 1400

  سوالات 8 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی شهریور 1400  / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی اسلامی دوازدهم شهریور 1400 / لینک کمکی

 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه) روزانه

*دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي) روزانه

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمی) روزانه 

* دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوری) روزانه

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 شهریور 1400

  سوالات 10 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف شهریور 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 شهریور 1400

  سوالات 13 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف شهریور 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 شهریور 1400

  سوالات 15 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 شهریور 1400

  سوالات 17 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 شهریور 1400

سوالات 20 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 شهریور 1400

سوالات 22 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 24 شهریور 1400

سوالات 24 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 شهریور 1400

سوالات 27 شهریور منتشر شد  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 29 شهریور 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی شهریور 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی شهریور 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف شهریور 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 شهریور 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی شهریور 1400 

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم تجربی شهریور 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی شهریور 1400

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف شهریور 1400

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=20905

ممکن است شما دوست داشته باشید
45 نظر
 1. ناشناس می گوید

  ریاضی رو بزارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   ریاضی درج شده و قابل دانلود است

 2. نگین می گوید

  لطفا سوالات گسسته داخل سایت قرار بدید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام درج شده

 3. Hds می گوید

  سلام پاسخنامه ریاضی رو نمیذارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هم اکنون درج شده

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]