کنکور
امتحان نهایی
سوالات کنکور سراسری
حل تمرین کتاب درسی
جزوه درسی
porsesh

امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ + پاسخنامه و جواب (دانلود سوالات امتحان نهایی شهریور 1400)

امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ۱۴۰۰
سوالات امتحان نهایی دوازدهم شهریور 1400 دانش آموزان روزانه و بزرگسالان

این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ می پردازد،تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی شهریور 1400 رشته های تجربی،ریاضی، انسانی با شما داوطلبان شرکت کننده در امتحان نهایی همراه باشیم.

 لازم است دانش آموزان سعی کنند تا در این امتحانات نمرات بسیار خوبی کسب کنید. برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۰ ،  نمونه سوالات نهایی دوره های قبل دیدن کنید.

هم چنین می توانید برای اطلاع از بارم و ارزش هر فصل در امتحان، روی بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی | بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی |بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی کلیک کنید.

امتحانات نهایی پایه دوازدهم شهریور 1400 شامل :

1- سوالات امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰ دوازدهم

2- جواب امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰ دوازدهم

بیشتر بخوانید : سوالات نهایی دوازدهم دی 1400

* تذکر مهم و راهنمایی :

سوالات و پاسخنامه هر امتحان نهایی 5 ساعت پس از اتمام و برگزاری و انتشار آن توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش در این مطلب قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDF مي باشند،برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید. 

* برای دانلود هر فایل روی عنوان آن کلیک کنید و در صورتی که دانلود نشد،روی لینک کمکی کلیک کنید.

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 8 شهریور 1400

  سوالات 8 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی شهریور 1400  / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی اسلامی دوازدهم شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 10 شهریور 1400

  سوالات 10 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف شهریور 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 13 شهریور 1400

  سوالات 13 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم معارف شهریور 1400

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 15 شهریور 1400

  سوالات 15 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 17 شهریور 1400

  سوالات 17 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 20 شهریور 1400

سوالات 20 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 22 شهریور 1400

سوالات 22 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 24 شهریور 1400

سوالات 24 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 27 شهریور 1400

سوالات 27 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف شهریور 1400 / لینک کمکی

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 29 شهریور 1400

سوالات 29 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول عقاید دوازدهم معارف شهریور 1400 

 

– دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دوازدهم تاریخ 31 شهریور 1400

سوالات 31 شهریور منتشر شد  

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم ریاضی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی زبان قرآن دوازدهم تجربی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی شهریور 1400 / لینک کمکی

– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف شهریور 1400

 

 

منبع: سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت (حداکثر 24 تا 48 ساعت) تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه می باشد. ::

guest
(منتشر نخواهد شد)
61 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
error: محتوای محفاظت شده!
X
[تام لند]