تام لند 1400tamlandمازتام لند 1400

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

تحلیل سوالات کنکور انسانی 98 توسط اساتید برتر کنکور

تحلیل کنکور انسانی 98

کلید و تحلیل سوالات کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

پی سی کنکور : تحلیل دبیران و اساتید کنکور یکی از جذاب ترین و آموزشی ترین بخش های پس از برگزاری هر آزمون می باشد، مخصوصا تحلیل سوالات کنکور که دانش آموزان یک سال از وقت خود را برای آن صرف کرده اند بسیار حائز اهمیت می باشد و هم چنین داوطلبان کنکور سال های آینده نیز با مطالعه این تحلیل ها و تیپ سوالات مطرح شده،با شیوه طراحی سوالات و اهمیت مباحث آشنا شوند. پس به همین دلیل قصد داریم تا تحلیل سوالات کنکور انسانی 98 اساتید برتر و مطرح کنکور را برای شما داوطلبان عزیز در این مطلب گردآوری کنیم،پس با ما همراه باشید.

تحلیل سوالات عمومی کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

1- تحلیل سوالات ادبیات کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات ادبیات کنکور 98 انسانی نظام قدیم

 

 • تحلیل سوالات ادبیات کنکور 98 انسانی نظام جدید

تحلیل سوالات ادبیات کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط سجاد درویشی :

سوالات ادبیات عمومی نظام جدید تقریبا قابل پیش بینی بود و نحوه طراحی سوالات همانند و مشابه کنکور های سال های قبل و نظام قدیم بود.
در سوالات معنی لغت چیز تازه ای نسبت به سوال های سال های گذشته دیده نشد و تغییر رویه ای در این بخش صورت نگرفت. و از این طور سوالات در کنکورهای گذشته یافت میشد.
در ۳ سوال املا فقط غلط املایی خواسته شده بود.
یک سوال هم از بخش اعلام یا همان آثار نویسندگان طرح شده بود که از این نوع سوال هم در کنکورهای سوال های گذشته می توان یافت.
در سوالات آرایه های ادبی چیزی که شاید بتوان گفت تازه بود بحث تشبیه گسترده و فشرده بود، سوال های آرایه های ادبی نظام جدید هم مشابه شان در کنکورهای گذشته دیده می شد.
در بخش زبان فارسی یا همان دانش های زبانی سوالات قابل حل بود و داوطلبی که بر مباحث زبان فارسی مسلط بود می توانست پاسخ دهد.
در بخش پایانی سوالات سوال های قرابت معنایی یا همان مفهوم وجود داشت که با ۹ تستی که از این مبحث در کنکور نظام جدید طرح شده بود نشانه ای از اهمیت این بخش در کنکور نظام جدید می دهد که سوالاتی در سطح متوسط بودند.
به طور کلی می توان گفت که سوالات ادبیات عمومی نظام جدید کنکور انسانی در سطح متوسطی قرار داشت و دانش آموزان مسلط بر مباحث می توانستند درصد های خوبی را کسب کنند.

 

2- تحلیل سوالات عربی کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات عربی کنکور 98 انسانی نظام قدیم

 

 • تحلیل سوالات عربی کنکور 98 انسانی نظام جدید

تحلیل سوالات عربی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط احمد برخان :

سطح کلی سوالات: در حد انتظار و متوسط رو به ساده و به طور کلی نکته چشمگیر و خاصی به چشم نمیخورد.
سوالات ترجمه و تعريب. 10سوال:(تعداد 7 سوال عربی به فارسی (3سوال بيشتر از نظام قدیم) تعداد2سوال عن الصحيح و عين الخطا (1سوال بیشتر از نظام قدیم) تعداد 1 سوال فارسی به عربی (تعريب) مطرح شده بود)
توجه1) سوال فارسی به عربی (تعريب ) نسبت به نظام قدیم 1سوال کمتر شده بود. (البته محتمل بود).
توجه2) سوال عن مفهوم مناسب یا غیر مناسب، نداشتيم. (عجيب بود)
توجه3) كلوز تست نداشتيم.

توجه4) 1سوال از (کلمات متضاد) مطرح شده بود(البته محتمل نبود). سوالات قرائت کلمات یا همان حرکت گذاي (تشکیل نظام قدیم): 1 سوال مطرح شده بود.
توجه نسبت به نظام قدیم 1سوال کمتر شده بودرضمنا به حرکات میانی کلمات (به ویژه حرکات میانی اسم فاعل ومفعول وحركات میانی افعال تتی مزید ) توجه شده بود. ضمنا به اعمال صحيح حرکات افعال مجهول ومعلوم متناسب با جمله داده شده، نیز توجه شده بود. به طور کلی تیب سوالش و گزینه هاش نسبت به کنکور نظام قدیم تغییر کرده بود(البته محتمل بود).
سوالات اعراب و تحلیل صرف3سوال مطرح شده بود، مانند نظام قدیم 2فعل و1 اسم ( البته ساده تر از گذشته)
سوالات متن یا درک مطلب: سوال، به طور کلی ساده د تر از گذشته مطرح شده بود. سوالات قواعد:6اسوال مطرح شده بود(نسبت به نظام قديم 2سوال كمتر).. تعداد 5سوال آن از عربی دهم و یازدهم مطرح شده بود و فقط تعداد سوال به عربی دوازدهم اختصاص داشت. (بعضی سوالات در حدساده و بعضی هم متوسط سوال سختی دیده نمیشد).

 

 

3- تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور انسانی 98

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98 انسانی نظام قدیم

 

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98 انسانی نظام جدید

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط سکینه گلشنی و احسان هندی :

– امسال هم مانند چند سال اخیر، نظمی در چیدمان سؤالها از لحاظ مقطع و درس وجود ندارد سؤال ها با درس ۱۷ سال یازدهم شروع می شود!)
– در بین سوال ها، ۷ سؤال مشترک با نظام قدیم وجود دارد که از بین این سؤال. ۵ سؤال مربوط به سال دوازدهم و ۲ سؤال مربوط به سال دهم است. مبنای طرح این سؤال های مشترک نیز بیشتر کتاب های نظام جدید است.
– سؤال های ۵۲. ۵۷ و ۶۳ مربوط به اندیشه و تحقیق هستند و جالب این است که موضوع سؤال ۶۳ در کنکورهای سال ۸۹ و ۹۲ نیز مورد سؤال قرار گرفته است با این تفاوت که این بار متن کتاب درسی ملاک پاسخ گویی بوده نه راهنمای معلمان
– امسال اولین سالی بود که کتاب های رشته ی انسانی از سایر رشته ها جدا شده بود و در بین سؤال ها ۶ سؤال از بخش های ویژه انسانی مطرح شده بود. (سؤال های ۶۱. ۶۴. ۶۹. ۲۱. ۷۲ و ۷۳)
– سوال چالشی آزمون انسانی، سؤال ۶۸ بود که بین دو گزینه ی ۱ و ۳ اختلاف نظر و تردید وجود دارد و به نظر می رسد که هر دو گزینه می تواند درست باشد.
– در کنور انسانی نیز مانند کنکور هنر، سهم سؤال های مقطع یازدهم بیش تر است (یک سؤال) و درسهای ۱ و ۳ سال دوازدهم و درس ۵ سال دهم مورد توجه بیش تر طراح بوده است.

 

4-تحلیل سوالات زبان انگلیسی کنکور انسانی 98

تحلیل سوالات انگلیسی کنکور 98 انسانی نظام قدیم

 

تحلیل سوالات انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط محدثه مرآتی :
قالب اصلی طرح سوال در درس زبان انگلیسی در کنکور زبان انگلیسی انسانی98، برای هر دو آزمون نظام قدیم و جدید طبق سال های گذشته است:4سوال گرامر، 8سوال واژگان، 5سوال کلوزتست و8 سوال درک مطلب. سوالات هر دو کنکور سطح نسبتاً متعادلی دارند. در بخش گرامر، سوالات کاملاً در محدوده ی کتاب درسی است و سطح متوسطی دارد. در بخش واژگان کنکور نظام قدیم، سوالات سطح متعادلی درزند و می توان سوال85 را دام دار توصیف کرد و در کنکور نظام جدید هم، در سوال87 نوآوری در طرح سوال با استفاده از یک ضرب المثل دیده می شود. متن کلوزتست در هر دو آزمون نظام قدیم و جدید نسبتاً ساده و روان است و کلمات دشوار در آنها به کار نرفته است. در بین سوالات کلوزتست در کنکور نظام قدیم،تاکید بیشتر بر مباحث گرامری است تا واژگان و در بخش کلوزتست در کنکور نظام جدید، 2سوال از واژگان، 2سوال گرامری و 1سوال مربوط به ترتیب چینش اجزای جمله است و طراحی سوالات تنوع بیشتری دارد. در بخش درک مطلب نیز، در دو آزمون نظام قدیم و جدید، دو متن مشترک (8سوال) وجود دارد و ترتیب چینش این سوالات در دو آزمون، یکسان است. سوال95 از درک مطلب اول نسبتاً چالشی است و سوال 100 هم درمورد روش های استدلال می باشد.

 

تحلیل سوالات انگلیسی کنکور 98 انسانی نظام جدید

تحلیل سوالات انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط سپیده عرب :

4 سوال مربوط به گرامر (1 سوال برای دهم، 1 سوال برای یازدهم و 2 سوال برای دوازدهم)
8 سوال مربوط به واژگان (5 سوال برای دوازدهم، 3 سوال برای یازدهم)
سطح 12 سوال اول متوسط ارزیابی می شود. سوال 87 تیپ جدید سوال واژگان است: ضرب المثل!
در کلوز تست ، 3 سوال گرامری و 2 سوال واژگانی داریم. سطح کلی کلوز تست متوسط است.
در درک متن اول، 2 سوال استنباطی، 1 سوال صریح، 1 سوال از مرجع ضمیر مطرح شده. در درک متن دوم 1 سوال از مرجع ضمیر و 3 سوال استنباطی هستند. سطح این بخش متوسط ارزیابی میشود.

 

تحلیل سوالات انگلیسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط علی شکوهی :

از 25 سوال طرح شده برای داوطلبان انسانی ، چهار سوال اول به گرامر اختصاص داشت که سوال اول از مبحث اعداد ( درس 1 یازدهم) ، سوال دوم از مبحث صفات عالی ( درس 2 دهم ) ، سوال سوم از مبحث جمله واره های وصفی ] ضمایر موصولی[ ( درس 2دوازدهم ) و سوال چهارم از مبحث دنباله سوالی] tag question [ )درس 1 دوازدهم ( انتخاب شده بودند. دو سوال اول گرامری مشکل خاصی نداشت اما انتخاب گزینه ی that برای سوال سوم نوعی کج سلیقگی از سوی طراح محترم محسوب می شود. کلمه ی موصول مناسب برای این سوال where و یا in which است زیرا country به مکان اشاره دارد و به نظر می رسد فقط می بایست با رد گزینه های نادرست به گزینه ی نامانوس that برای این سوال رضایت دهیم!! این مورد، قطعاً نکته ی منفی این سوال از نظر من است. سوال چهارم گرامر نیز اوج غیر منصف بودن طراح محترم را نشان می دهد زیرا در کتاب در مبحث دنباله سوالی مستقیماً به جمله های مرکب و پیچیده پرداخته نشده است و انتخاب گزینه ی درست برای این قبیل سوال ها برای دانش آموزان دبیرستانی کار چندان راحتی نیست. ضمن آن که حتی بین دستور نویسان انگلیسی زبان نیز انتخاب دنباله سوالی برای این قبیل جمله ها مناقشه بر انگیز است و همه ی آن ها دراین موضوع اتفاق نظر ندارند. به نظرم اوج بی سلیقگی طراح محترم در این سوال نشان داده شده است.

از 8 سوال واژگان طرح شده ، واژه های forgive ( درس 1 دوازدهم ) ، demand ( درس 3 دوازدهم) ، satisfied with ( درس 3 یازدهم ) ، increasingly (درس 2 دوازدهم ) ، convert ( درس 2 دوازدهم ) ، blessing ( درس 1 دوازدهم ) ، get along ( درس 3 یازدهم ) و ضرب المثل Out of sight , out of mind ( درس 2 دوازدهم ) انتخاب شده بودند. مطابق انتظار تلاش شده بود که جملات سوال طولانی باشد و سطح سوالات واژگانی طرح شده برای گروه انسانی در برخی موارد بالاتر از سطح متوسط بود. در عین حال، در بخش واژگان، سوال چالش بر انگیز خاصی وجود نداشت.

به نظر من واژگان به کار رفته در متن cloze انتخابی بالاتر از سطح واژگانی دانش آموزان رشته انسانی بود و این البته نکته ی منفی برای سوال نیست زیرا قرار است دانش آموزان در تمام رشته ها با استفاده از قواعد متن خوانی و توجه به بافت کلی متن به پاسخ سوال ها برسند. از 5 سوال انتخابی ، 3 سوال به نوعی با مباحث گرامری و تنها دو سوال به واژگان اختصاص داشت و این البته در کنکور های گذشته نیز مسبوق به سابقه بود. از سه سوال گرامری ، متاسفانه دو سوال مربوط به مبحث مجهول اختصاص داشت و این به نوعی نکته ی منفی برای طراح محترم محسوب می شود. کاش گرامرهای دیگری هم پوشش داده می شد! یک سوال گرامر نیز به مبحث فعل مربوط بود. از دو سوال واژگانی ، قید gradually از درس 3 دوازدهم و improve از درس 1 یازدهم انتخاب شده بودند. در مجموع تست cloze نکته منفی خاصی نداشت و می توان گفت که مطابق انتظار طراحی شده بود.

از دو متن انتخابی و هر یک با 4 سوال (مجموعاً 8 سوال) ، متن اول به موضوعی علمی و زباله های اتمی اختصاص داشت!! کاش در انتخاب متن ها برای گروه های مختلف ، کمی سلیقه ی بیشتر به خرج داده شود و متن ها مطابق با موضوعات مرتبط با هر رشته طراحی شوند. سوال اول متن مربوط به تشخیص موضوع اصلی پاراگراف یا main idea بود که نوعاً سوالات ساده ای محسوب می شوند. سوال دوم تا حدی نو آوری داشت زیرا در سال های گذشته معمولا از داوطلب می خواستند تشخیص دهد که کدام واژه ها در متن تعریف شده اند اما در این سوال از داوطلب خواسته شد که تشخیص دهد کدام کلمه یا عبارت در متن توضیح داده شده اند و البته سوال چندان دشواری نبود. سوال سوم، دشوار بود و مربوط به جزئیات متن می شد و نیازمند دقت زیاد برای پاسخگویی بود. سوال آخر این متن نیز یک سوال ارجاعی referential بود و از داوطلب می خواست که مرجع ضمیر را شناسایی کند. این سوال نیز به رغم ظاهر ساده اش نیازمند دقت بیشتر بود.

متن دوم هم موضوعی علمی و زیست شناختی داشت و بیشتر مناسب داوطلبان گروه تجربی بود!!! از چهار سوال انتخابی، سوال اول مربوط به تشخیص موضوع اصلی متن ( main idea ) بود و نسبتا ساده طراحی شده بود. سوال دوم مربوط به جزئیات متن می شد و پاسخ دادن به آن به دقت بیشتری نیاز داشت. سوال سوم به تشخیص مرجع ضمیر مربوط بود و این سوال نیز به رغم ظاهر ساده اش ، دقت بالا می طلبید. سوال آخر نیز سوالی چالش بر انگیز و مربوط به جزئیات متن می شد و سوال نسبتاً دشواری مخصوصا برای داوطلبان گروه انسانی بود.

در مجموع می توان گفت، که سطح سوالات بالاتر از انتظار بود و در یکی دو مورد، نکته های چالشی درخور توجهی داشت.
سربلند و مانا باشید.
علی شکوهی مدرس زبان کنکور

تحلیل سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

– تحلیل سوالات ریاضی کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات ریاضی کنکور 98 انسانی نظام قدیم و نظام جدید

تحلیل سوالات ریاضی کنکور انسانی 98 نظام قدیم و جدید توسط محمد بحیرایی :

– سطح سوالات ریاضی ویژه دوازدهمی ها در مقایسه با سالهای گذشته در حد انتظار و متوسط بود اما برای دانش آموزان نظام قدیم به خاطر سوالاتی که از کتابهای جدید مطرح شده بود و در قسمت مشترک قرار گرفته بود دشوار و سخت تر از حد انتظار بود.

– چیدمان سوالات به گونه‌ای بود که 14سوال اول مشترک و 6سوال آخر غیر مشترک بود، در نظام جدید 7سوال از کتاب ریاضی و آمار 1، 6سوال از کتاب ریاضی و آمار 2 و 7سوال از کتاب ریاضی و آمار 3 طرح شده است که سوالهای 106و 116 دشوار ،سوالهای 104,105,107,113,118 نسبت به سایر سوالات محاسبات بیشتری داشتند.

– سوال 115مفهومی و بحث برانگیز است.وسایر سوالات ساده و مشابه تمرینات کتاب هستند و در کل انتظار میرود که ده‌دهی این آزمون برای ترازهای بالا به پایین اعداد1/2/4/6 باشداما در نظام قدیم به خاطر مشترک شدن با نظام جدید سوالات 103,106107,108کاملا جدید و دور از مباحث کتابهای درسی نظام قدیم بود.

– سوال 115ویژه نظام قدیم نیز بسیار دشوار از مبحث تجزیه طرح شده بودو سایر سوالات متوسط رو به آسان بودند اما در کل به خاطر سوالات خارج از مباحث کتاب در بخش مشترک انتظار میرود ده‌دهی برای ترازهای بالا تا پایین اعداد 1/2/34 باشد

– تحلیل سوالات اقتصاد کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات اقتصاد کنکور 98 انسانی نظام قدیم و نظام جدید

تحلیل سوالات اقتصاد کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط مائده سادات شاهمرادی :

برخلاف کنکور ۹۷ سطح سوالات اقتصاد امسال بسیار بسیار ساده بود خیلی از سوالات از جمله سوال ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳ از کنکور نظام قدیم و سوالات ۱۳۵، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۱ از کنکور نظام جدید، با اینکه چند قسمتی بودند اما تنها با حل یک قسمت آنها جواب سوال مشخص می شد و نیازی به پاسخگویی به همه قسمت ها برای رسیدن به گزینه درست نبود. از این جهت می توان گفت سوالات استاندارد و در حد کنکور سراسری نبود.

آزمون اقتصاد امسال دارای ۷ سوال عينا مشترك بين نظام قدیم و نظام جديد (سوالات ۱۳۴، ۱۳۲، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۲۴ ، ۱۲۶ ، ۱۲۲) و یک سوال تقریبا مشابه (سوال ۱۲۷) بود یعنی ۴۷ درصد سوالات بين نظام قدیم و نظام جدید مشترک بودند.

در رابطه با تیپ سوالات می توان گفت هیچ نوآوری و رویکرد جدیدی در سوالات کنکور امسال دیده نمی شود و تیپ سوالات امسال مانند کنکور های اخیر و بسیار راحت تر از آن هاست و هیچ سوال چالشی در میان سوالات دیده نمی شود. نکته جالب این است که برخلاف انتظاری که می رفت سوالات کنکور امسال بر عکس سوالات کنکور سال های اخیر فاقد هر گونه غلط علمی بود اما سوال ۱۳۲ قسمت “ب” خارج از مباحث کتاب نظام قدیم بوده و از این جهت می توان گفت تنها سوال مشترکی است که برای فارغ التحصیلان غیر قابل حل و دشوار بوده است. تیپ مسائل مالیات که یکی از رایج ترین تیپ های کنکوری در سال های اخیر بوده در کنکور امسال سوالی از آن طرح نشده است. مائده سادات شاهمرادی- رتبه ۲۶ منطقه یک، ۴۵ کشوری. دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

 

تحلیل سوالات اقتصاد کنکور انسانی 98 توسط فاطمه فهیمیان :

– در درس اقتصاد ۷ سوال بین نظام قدیم و نظام جدید عینا مشترک است که هر ۷ سوال مربوط به قسمت مسائل است.
– فراوانی سوالات متن و مسئله متناسب و مانند سال های قبل است؛ به طور کلی کنکور ۹۸ شباهتی به کنکور ۹۷ نداشت غیر از اینکه مسئله مالیات در هر دو آزمون دیده نشد.
– سبک سوالات برخلاف کنکور۹۷ ساده تر،کوتاه تر و غیر ترکیبی و مسائل بدون ابتکار بود اما تا حدودی مانند کنکور ۹۷ روش رد گزینه در اکثر سوالات بهترین روش حل بود.

 

– تحلیل سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

* تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 هر دو نظام توسط حمید محدثی :

آزمون ادبيات امسال،به طور كلي سطح قابل قبولي دارد.
١١سوال عينا ميان دو گروه فارغ التحصيلان و دوازدهم مشترك است.
سوالات تاريخ ادبيات كم تعداد اما در كل استاندارد هستند.
سوالات سبك شناسي روان هستند و كاملا تكراري(مشابه آن ها را در آزمون های امسال کانون فراوان داشتيم).
در عروض و قافيه عمدتا گزينه ها نزديك به هم اما نه چندان دشوارند.مفاهيم هم روان و استاندارد و البته از سنخ مفاهيم كم كاربرد هستند.
آرايه اما،به ندرت سوال ساده دارد. ظاهرا همه آرايه ها را مي دانيم و تمرين كرده ايم،اما به شدت نزديك به هم هستند و گيج كننده. چه آنكه حتي برخي ابيات را عينا در آزمون ها داشتيم.

٨سوال آرايه داریم كه ٢سوال فقط آرايه ايهام را مورد پرسش قرار داده اند

 

* تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط عارفه سادات طباطبایی نژاد :

مباحث کنکور سراسری 98 جز در بخش «نقد ادبی» که از کتاب های جدید حذف شده، با کنکورهای پیشین کاملاً یکسان بود:
تاریخ ادبیات، سبک شناسی، آرایه های ادبی، قافیه، عروض، معنی واژه و قرابت معنایی.

بخش تاریخ ادبیات 4 سوال را به خود اختصاص داده بود که از این بین، علوم و فنون 1 هیچ سهمی از سوالات نداشت و از کتاب های علوم و فنون 2 و 3، هر کدام 2 سوال طرح شده بود. یکی از سوالات شمارشی از علوم و فنون 2 کاملاً مبهم بود.

در بخش سبک شناسی یک سوال کاربردی و دو سوال حفظی طرح شده بود. یکی از سوالات حفظی از علوم و فنون 3 و سوال دیگر از علوم و فنون 1 طرح شده بود، سوال کاربردی نیز ترکیبی از مفاهیم سبک شناسانة علوم و فنون 1 و 2 را دارا بود.

بخش آرایه های ادبی که 8 سوال را به خود اختصاص داده بود، پیچیده ترین و در عین حال مبهم ترین سوالات را داشت. برخی سوالات آن بسیار ساده و بعضی بسیار سخت بودند. نکتة مهم در تست های آرایه طرح 2 تست از «ایهام» و «ایهام تناسب» به صورت تک آرایه بود؛ علاوه بر این، در 3 سوال ترکیبی دیگر، «ایهام» از موارد دخیل در یافتن پاسخ بود.

در بخش قافیه همچون سال های پیشین 2 سوال طرح شده بود که پاسخ یکی از این سوالات کاملاً با مطالب کتاب نظام قدیم به دست می آمد و از حذفیات کتاب بود امّا سوال دیگر نسبتاً ساده و در محدودة کتاب جدید طرح شده بود. نکتة سوالات قافیه این بود که هر دو سوال، به بحث «قافیه غلط» اختصاص یافته بود و سخنی از «ذوقافیتین» یا «قاعدة قافیه» یا «الگوی حروف مشترک» به میان نیامد.

در بخش عروض با 8 سوال مواجه بودیم که می توان گفت به نسبت بخش آرایه که هر دوی آن ها از یک میزان اهمیّت برخوردارند، با سوالات ساده تری مواجه بودیم؛ اختصاص یافتن 2 سوال به اختیارات شاعری، طرح یکی از این سوالات اختیارات شاعری از تک بیت، گرایش طرّاح سوال به اختیارات زبانی و تقریباً حذف اختیارات وزنی، طرح 4 سوال از «وزن» بیت یا مصراع و محوریّت دادن 2 بحر «هزج» و «رجز» در سوال بحرهای عروضی، از مهم ترین علل سادگی سوالات بخش عروض بودند.
یک سوال دشوار از واژگان ابیات داخل کتاب طرح شده بود.

در بخش پایانی که از قرابت معنایی ابیاتی بعضاً خارج از کتاب سوال شده بود، با سوالاتی نه چندان دشوار مواجه بودیم که می توانست برگ برنده برای دانش آموزانی باشد که از پس سوالات آرایه های ادبی برنیامده بودند.

به طور کلّی توقع می رفت که با دسته بندی کتاب های علوم و فنون براساس بخش «آرایة ادبی» ، «موسیقی شعر» و «تاریخ ادبیات و سبک شناسی» ، توزیع سوالات نیز منطبق بر مطالب کتاب باشد؛ این درحالی است که کنکور کمترین میزان سوالات را به تاریخ ادبیات و سبک شناسی اختصاص داد. هم چنین براساس دروس ابتدایی علوم و فنون 1 و هم چنین سوالاتی که در کارگاه های پایان هر فصل کتاب مطرح می شود، این احتمال می رفت که سوالاتی از تحلیل متن(نظم/ نثر) به طور مجزّا داشته باشیم که در این مقوله نیز کنکور چندان پای بند به گرایش کتاب نبود. در یک نگاه کلّی می توان گفت در رویکرد کتاب بحث «تحلیل زبانی» ، «تحلیل ادبی» و «تحلیل فکری» مطرح است، در کنکور بیشترین میزان سوالات به بخش «تحلیل ادبی» اختصاص یافت و بخش «تحلیل زبانی» به طور مطلق از سوالات حذف شد. از طرفی نیز علی رغم حذف «واژه نامه» از پایان کتب جدید، سوالی از واژگان ابیات کتاب طرح شده بود. مجموعاً گویا هدف طراحان حفظ ساختار کنکورهای پیشین و صرفاً نو کردن محتوا بود، در حالی که هدف کتب جدید، بازنگری در رویکردها و روش های یادگیری ادبیات تخصصی است.

در مجموع، توزیع سوالات دشوار میان مباحث کاملاً رعایت شده، هر مبحثی دارای یک سوال سخت بود که البتّه میزان این سوالات در بخش آرایه های ادبی بیشتر بود.
برخلاف سال های پیشین از حجم تاریخ ادبیات و سبک شناسی به شدت کاسته شده، تعداد سوالات آرایة ادبی افزایش یافته بود. تیپ سوال سبک شناسی از «سبک شعری» به صورت کاربردی که در کنکورهای پیشین کم سابقه بود، مطرح شد، یک سوال آرایه (در کدام بیت «تشبیه» ، «استعاره» و «مجاز» همگی یافت می شود؟) دارای اشکال علمی بود و یک سوال قافیه(قافیه در همة ابیات درست است به جز: ) از حذفیات کتاب جدید طراحی شده. سوالات عروض به نسبت سال های قبل، رویکرد بسیار کمتری نسبت به اختیارات شاعری داشت و طرح سوال از واژگان و سوال قرابت از برخی ابیات کتاب، نشانگر اهمیّت مثال های کتاب است.

 

– تحلیل سوالات عربی اختصاصی کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات عربی اختصاصی کنکور 98 انسانی نظام قدیم و نظام جدید

* تحلیل عربی اختصاصی کنکور انسانی 98 هر دو نظام توسط محمد علی مرتضوی :

– سطح کلی: آزمون عربی انسانی نظام جدید، متوسط رو به ساده ارزیابی می شود.
– بودجه بندی: جدول زیر را ملاحظه نمایید:

به نسبت کنکور سال های پیش، سهم سؤالات ترجمه، مفهوم و تحلیل صرفی افزایش یافته است، در حالی که سهم سؤالات تعریب، ضبط حرکات و قواعد کم شده است.
– سوالات چالشی آزمون: 179 و 182 (سوال 179 چالشی منفی و سوال 182 چالشی مثبت ارزیابی می شود.)
– تنها سؤالات ضبط حرکات و تحلیل صرفی (در مجموع 4 سؤال- 20 درصد) میان نظام قدیم و نظام جدید مشترک هستند که به نسبت سایر دروس، درصد کمی است.

– تحلیل سوالات تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی 98

  • تحلیل سوالات جغرافیا کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

تحلیل سوالات جغرافیا کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط محمد علی خطیب:

همان طور که سازمان سنجش قبلاً اعلام کرده بود، کنکور امسال در دو دفترچۀ جداگانه برای داوطلبان نظام جدید و قدیم برگزار و از مباحث مشترک کتب، سؤال مشترک طرح شده بود. در نظام جدید، بیش از دوسوم مباحث کتب جغرافیا تغییر کرده و این نسبت در کنکور نیز حفظ شده است؛ به این معنا که تنها یک‌سوم سؤالات جغرافیای نظام جدید و قدیم، با یکدیگر مشترک‌ا‌‌ند. سؤالات 201، 202، 204، 205 و 206 در دفترچۀ نظام قدیم، عیناً در دفترچۀ نظام جدید نیز قرار دارند؛ البته ترتیب چینش آن‌ها در دو دفترچه، یکسان نیست.
یکی از تفاوت‌های جغرافیای کنکور امسال نسبت به سال‌های پیش، تغییر در سهم هر کتاب از تعداد سؤالات است؛ در کنکورهای قبلی، از هر کتاب پنج سؤال طرح می‌شد اما در کنکور امسال، از کتاب جغرافیا (1) سه سؤال و از کتاب جغرافیا (2) هفت سؤال طرح شده است که علت آن می‌تواند مباحث مشترک بیشتر بین دو کتاب جغرافیا (2) در نظام جدید و قدیم باشد.
با اینکه تعداد سؤالات کتاب جغرافیا (2)، نسبت به دو کتاب دیگر بیشتر است، اما این هفت سؤال تمام مباحث این کتاب را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند؛ برای مثال در فصل‌هایی مانند نواحی ساحلی و نواحی قطبی، هیچ سؤالی طرح نشده است. همچنین، تمرکز بر تصاویر در کنکور امسال، برخلاف سال گذشته، کمتر شده است.
در مجموع، سطح کلی سؤالات نسبت به سال قبل، ساده‌تر است. از سؤالاتی که می‌توانند چالشی قلمداد گردند، می‌توان به سؤالات 204، 210 و 215 اشاره کرد.

 

 • تحلیل سوالات تاریخ کنکور انسانی 98 نظام قدیم و نظام جدید

تحلیل سوالات تاریخ کنکور انسانی 98 توسط میلاد هوشیار:

همانند جغرافیا یک سوم سوالات (۵سوال) مشترک هستند.
سوالات به طور کلی متوسط هستند و سوالات نظام جدید نسبت به قدیم،دشوار تر طراحی شده است.
به طور کلی در سوالات ابهام چندانی که باعث عدم پاسخگویی یا تردید در پاسخگویی(برخلاف سال قبل) شود،وجود ندارد.
همانطور که پیش بینی میکردم رویه طراح سازمان سنجش،تغییر چندانی نکرده است و سوالات کوتاه پاسخ(مربوط به پدیدآورندگان آثار،اسامی شهرها،سلسله های حکومتی و…)همانند قبل بیشتر از سایر مدل های سوالات است و دوسه سوال با پاسخ تشریحی نیز در بین سوالات وجود دارد.
همانند گذشته یک سوال به فصل انقلاب اسلامی و یک سوال به فصل ظهور اسلام اختصاص داده شده است.(برخلاف کلیت سوالات تاریخ کنکور)

– تحلیل سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات جامعه شناسی کنکور 98 انسانی نظام قدیم و جدید

تحلیل سوالات جامعه شناسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط ابراهیم مازنی :

_ برخلاف پیش‌بینی‌ها، سطح سوالات به‌خصوص در جامعه‌شناسی ۲، دشوارتر از حد انتظار بود.
_ سوالات به‌طور کامل تمامی فصل‌های ۳ کتاب درسی را پوشش داده‌اند و مجموعه‌ی سوالات از این جهت، امتیاز قابل قبولی دریافت خواهد نمود.
_ تیپ‌بندی سوالات مشابه سال‌های قبل و البته با برخی نوآوری‌ها (برای مثال در سوال ۲۲۹) بود.
_ سوالات جامعه‌شناسی ۳، غالباً ساده و بدون چالش هستند.
_ تعداد سوالات ترکیبی نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشته است.
_ از قسمت‌های بخوانیم و بدانیم و هم‌چنین گفت‌و‌گو کنید نیز سوال طرح شده است.
_ نیمی از سوالات (۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۲۲۹) بین دو گروه (نظام جدید و قدیم) مشترک است.

 

– تحلیل سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات فلسفه و منطق کنکور 98 انسانی نظام قدیم

تحلیل سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام قدیم توسط موسی اکبری مدرس و طرح سوالات آزمون آزمایشی :

در مقایسه با کنکور نظام جدید و قدیم متوجه می شویم که بیست سوال مشترک و پنج سوال آنها غیر مشترک بود. (سوالات 241،247،242،252، 253)
از نظر دشواری سوالات تفاوت زیادی بین این سوالات و سوالات نظام جدید وجود نداشت و هر سه درس آن به یک اندازه دشوار اما دارای پاسخ بودند.

ده سوال به منطق اختصاص داشت که از بین این ده سوال سوالات 237،239،243و245سوالات بدیعی بودند که نظیر آنها در سال های گذشته وجود نداشته است. سوال اختصاصی نظام قدیم در این بخش (241)سوالی از احکام قضایای حملی بود که با تسلط بر مطالب این درس پاسخ گویی به آن دردسری به همراه نداشت.

5 سوال به فلسفه سوم اختصاص داشت که در گزینش این سوالات مانند سوالات نظام جدید توجه گزینشگر به قسمت اول کتاب منعطف بوده است.یکی از سوالات اختصاصی نظام قدیم در این بخش (247)نسبتا ساده و سوال دیگر (250)سوالی چالشی و نکته دار بوده است.

10 سوال به فلسفه چهارم اختصاص داشت که از سوالات دشوار آن می توان به سوالات 259 و 257 اشاره نمود. و سوالات اختصاصی نظام قدیم در این بخش (252و253)سوالات نسبتا آسانی بودند.

 

 • تحلیل سوالات فلسفه و منطق کنکور 98 انسانی نظام جدید

تحلیل سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط موسی اکبری مدرس و طرح سوالات آزمون آزمایشی :
همانطور که انتظار می رفت امسال هم در درس فلسفه و منطق آزمونی نسبتا دشوار داشتیم که این دشواری در سه بخش آن به یک اندازه مشهود بوده است.
ده سوال از منطق و 5 سوال از فلسفه یازدهم و 10 سوال از فلسفه دوازدهم آمده بود.
در درس منطق نوآوری های بسیاری در طرح سوال به چشم می خورد که از جمله آنها می توان به سؤالات 237،239،243و245 اشاره نمود که سبک طراحی آنها تقریبا نظیری در کنکور های سال‌های گذشته نداشته است.در درس فلسفه یازدهم قسمت های جدید کتاب که چندان هم زیاد نبودند بسیار مورد توجه طراحان بوده است به طوری که دو سوال از پنج سوال را به خود اختصاص داده اند. البته دور از نظر نباشد که از نیمه دوم کتاب که بسیاری از مطالب مهم در آن مطرح شده است تنها یک سوال طراحی شده بود.
بر خلاف فلسفه یازدهم در فلسفه دوازدهم توجه گزینشگر کنکور بر نیمه دوم کتاب منعکس بوده است. از سوالات دشوار و چالشی این بخش می‌توان به سؤالات 257 و 259 اشاره نمود و سوال 254 هرچند سوال دشواری نیست اما ظرافتی دارد که بسیار قابل توجه است.از نظر اشتراک سوالات با کنکور فارغ التحصیلان تنها پنج سوال غیر مشترک داشتیم و مابقی سوالات همانطور که در این کنکور طرح شده بودند در کنکور فارغ التحصیلان نیز مطرح بودند.

 

تحلیل سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط طنین زاهدی کیا رتبه 2 کنکور انسانی :

سؤالات فلسفه و منطق آزمون سراسری 98، در قالب کلی سؤالات سال‌های پیشین عرضه گردید و شاهد تفاوت فاحشی در سبک سؤالات نبوده‌ایم.
چنانچه دانش‌آموزی کلیه آزمون‌های سال‌های اخیر را بررسی نموده باشد، این آزمون نباید برای وی چندان دشوار بوده باشد.
در درس منطق،بودجه‌بندی مباحث کتاب تقریباً مشابه سال‌های اخیر است. لیکن نکته قابل توجه، عدم حضور سؤالی از درس آخر کتب منطق (مغالطه) می‌باشد که در 7 سال گذشته، هر سال شاهد سؤالی از این مبحث بوده‌ایم.
در مباحث کتاب فلسفه یازدهم نیز غیبت سؤالات بخش افلاطون محسوس است.
در مباحث کتاب فلسفه دوازدهم اما تأکید بر برخی بخش‌های مهجور در سنوات اخیر همچون «صدرالمتألهین» و «حیات فرهنگی» جلب توجه می‌نماید.
سطح دشواری سوالات،همچون روال همیشگی سؤالات این درس بوده است.بخش عمده، سؤالات دشوار و نیازمند تأمل، اما قابل حل برای دانش‌آموزانی که مطالعه کامل و دقیق داشته‌اند. البته که تعدادی سؤال ساده و متوسط نیز در آزمون وجود دارد.
در بخش منطق،امسال شاهد یک سؤال کمی متفاوت و جدید بوده‌ایم.(سوال 245) بنده چنین سؤال ترکیبی از مبحث نسب اربعه و ترکیب قانونمند قضایا مشاهده نکرده بودم.
لیکن یک سؤال نیز به نظر دارای ایراد می‌رسد (سوال 241). همان‌طور که در پاسخنامه عرض کرده‌ام اینگونه می‌نماید که دارای 2 پاسخ صحیح باشد.البته که اساتید صاحب نظر باید در این مورد اظهارنظر نمایند.
در کل همانگونه که از ابتدا عرض کردم، نوآوری چندانی در سبک سؤالات رخ نداده است و سطح ابتکار طراحان از میزان ابتکار در تغییر کتب درسی نظام جدید فراتر نرفته است!

– تحلیل سوالات روان شناسی کنکور انسانی 98 

 • تحلیل سوالات روان شناسی کنکور 98 انسانی نظام قدیم  و نظام جدید

تحلیل سوالات روان شناسی کنکور انسانی 98 نظام جدید توسط مهسا عفتی :

سوال ٢٦١ كه اولين سوال ازمون بوده است، دقيقا مطابق متن كتاب بوده و تيپي حفظي داشته و دانش اموز با مطالعه و تسلط بر متن ميتوانست به راحتي به اين سوال پاسخ صحيح بدهد. اين سوال از فصل اول و مربوط به مبحث اهداف علوم تجربي است.

سوال ٢٦٢ را همچنين با اندك تسلطي بر متن و كمي تحليل، دانش اموز ميتوانست به راحتي جواب دهد اين سوال هم مانند سوال قبل از فصل اول و از مبحث اهداف علوم تجربي طراحي شده و اين جاي ايراد است كه دو سوال تنها از يك مبحث يك صفحه اي طراحي شده و بهتر بود طراح به تمامي مطالب توجه ميكرد و پراكندگي لازم را در سوالات رعايت ميكرد تا مباحث همپوشاني نداشته باشند.( اين سوال مشترك بوده است.)

سوال سوم يعني سوال ٢٦٣ هم مانند دو سوال قبل مربوط به فصل اول است اما از مبحث تعريف علم طرح شده است. مشابه اين سوال بارها در ازمون هاي كانون تكرار شده بود و دانش اموز در صورتي كه با ازمون هاي كانون پيشروي داشته قطعا ميتوانست عبارتي كه به صورت فرضيه ميباشد را تشخيص دهد. در اين سوال هم چالش به خصوصي ديده نميشود. نكته اي كه وجود دارد اين است كه اين سوال ميتوانست براي هردو گروه مطرح شود اما ازين كار خودداري كرده اند.

سوال ٢٦٤ نيز مانند دو سوال اول از مبحث اهداف علوم تجربي طراحي شده و مربوط به فقل اول است واقعا جاي تعجب است كه يك صفحه سه سوال را به خود اختصاص داده ولي از مباحث مهم و كليدي هيچ سوالي طراحي نشده است! نكته ي قابل توجه در اين سوال اين است كه مثال انتخاب شده از صفحه ٤ كتاب فارغ التحصيلان بوده است و دانش اموزان فارغ التحصيل به راحتي ميتوانستند به اين سوال پاسخ صحيح بدهند .( اين سوال مشترك بوده است.)

سوال ٢٦٥ مثال مطرح شده دقيقا از متن كتاب انتخاب شده و هيچ ابهامي در سوال ديده نميشود . دانش اموز با مطالعه متن كتاب قادر به پاسخگويي اين سوال بوده است. اين سوال از فصل دوم كتاب طراحي شده است.

سوال ٢٦٦ نيز مربوط به فصل دوم بوده و سوال سطحي ساده داشته و براي دانش اموز چالشي ايجاد نميكرد.

سوال ٢٦٧ كه از فصل سوم كتاب طرح شده مربوط به مبحث ادراك است و سوالي حفظي ميباشد. اين سوال بين دو گروه مشترك بوده و هردو به راحتي قاده به پاسخ گويي بودند.

سوال ٢٦٨ كه مشترك ميان دو گروه بود اما بنظر ميرسد كه اين سوال بهتر بود كه تنها براي گروه فارغ التحصيلان طراحي شود و سوال مناسبي براي گروه نظام جديد نميباشد چرا كه در هيچ كجاي كتاب به اين بحث پرداخته نشده است.

سوال ٢٦٩ نيز از فصل دوم طراحي شده و مشترك ميان هردو گروه بوده است . كتاب به خوبي رفتار هاي مرتبط با هر حوزه را تفكيك كرده و دانش اموز در پاسخ به اين سوال مشكلي نداشته است.

سوال ٢٧٠ كه از فصل ششم كتاب ميباشد دقيقا مثال مطرح شده از متن كتاب مي باشد و دانش اموز به سادگي قادر به پاسخ گويي بوده است.

سوال ٢٧١ كه از فصل دوم كتاب است دانش اموز با تسلط بر متن كتاب و اندك تحليلي از گزينه ها ميتوانست به جواب درست برسد هرچند كه اين مثال دقيقا در متن كتاب فارغ التحصيلان اورده شده بود و حل اين سوال براي انها راحت تر بوده است.

سوال ٢٧٢ از فصل اول بوده و سوالي مفهومي است كه ممكن دانش اموز را با مشكل روبه رو كند اين سوال نيز بين دو گروه مشترك بوده است.

سوال ٢٧٣ كه از فصل چهارم كتاب طراحي شده به راحتي با حذف گزينه ها قابل حل بوده است.

سوال ٢٧٤ از مسائل مفهومي مرتبط با فصل ٥ است كه دانش اموز بايد هر گزينه را بررسي و به جواب صحيح ميرسيد .

سوال ٢٧٥ از فصل ششم كتاب است و گزينه ها به صورتي طرح شده اند كه دانش اموز با اندكي زيركي ميتوانسته به گزينه صحيح برسد.

سوال ٢٧٦ از قسمت (سوال) كتاب طراحي شده و اين نشان ميدهد كه دانش اموز بايد به تمامي قسمت هاي كتاب تسلط داشته باشد و فقط به متن بسنده نكند.

سوال ٢٧٧ كه از نمودار صفحه ١٩٧ كتاب طراحي شده و مربوط به فصل هشت است مشكلي براي دانش ايجاد نمي كند و مثال دقيقا مثال كتاب است.

سوال ٢٧٨ كه سوال مشترك بين دو نظام است و از فصل ٥ كتاب طراحي شده است سوالي مفهومي بوده ولي ساير گزينه هاي نادرست تقريبا خيلي از جواب صحيح به دور بوده و دانش اموز با قدري تامل به جواب صحيح ميرسيده است.

سوال ٢٧٩ سوال از فصل دو مشترك بين دو نظام و حفظي و ساده بوده است.

سوال ٢٨٠ كاملا خارج از مباحث كتاب دوازدهم طراحي شده و مربوط به مباحث نظام قديم است و شايد تنها بتوان به مباحث فصل سوم مرتبط دانست.

در مجموع ٦ سوال از فصل اول طراحي شده كه هرچند تعداد زيادي است اما از انجا كه بيشترين مبحث مشترك را بين دو نظام داشته است اين روند قابل پيش بيني بوده است.
فصل دوم كتاب ٥ سوال به خود اختصاص داده و از فصول مهمي مثل ٤،٧،٨ تنها يك سوال مطرح شده كه اين پراكندگي چندان مناسب بنظر نميرسيد .

در مجموع دانش اموزان تنها بايد دو يا سه سوال در ازمون ممكن بود به چالش بر بخورند و از دانش اموزان ترازهاي بالاي ٧٠٠٠ انتظار ميرود كه به ٨٠ درصد سوالات پاسخ صحيح داده باشند.

 

  هم چنین می توانید از تحلیل کنکور تجربی 98 ، تحلیل کنکور ریاضی 99 نیز دیدن کنید   

برای دیدن دفترچه سوالات کنکور انسانی 98 با پاسخ تشریحی و کلید کلیک کنید

با تشکر از موسسه کانون قلم چی و دبیران و اساتید فرهیخته که بررسی و تحلیل های خود را در رابطه با سوالات کنکور انسانی انجام دادند

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=8916

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
 1. مهران می گوید

  سلام
  خسته نباشید امسال اولین کنکور نظام جدید بود اتفاقا خیلی خیلی از دانش اموزان رشته امسانی از نوع سئوالات راضی نبودند به دلیل سخت بودن و عدم آشنایی با این نوع و فرم سئوالات – به عنوان نمونه در جغرافیا و اقتصاد و ادبیات و و …………….. جواب سئوالات بسیار طولانی بودند و سئوالات و جواب اقتصاد که از سخت بودند حرف اول میزد و این بیشتر در ذهن می اید که در تاریخ ویا دروس دیگر ما باید درک موضوع را بخواهیم نه اینکه طراح بنویسد جنگ جهانی دوم چند سال طول کشید آیا این مهمه یا دلیل شروع یا حمله برق آسا به کدام کشور بود ( لهستان) چه کشور هایی به آلمان اعلان جنگ دادند و از این سئوالات شاید طراح و سازمان سنجش نطر ش اینه که به نکات ریز توجه شود درسته ولی این برای سئوال کنکور معقول نیست البته آزمون های مدارس هم همینطور شدند و لی باز ساده ترند
  البته این نظر شخصی است و در آخر باید از طراحان گرامی قد ر دانی کرد ممنون به امید آینده بهتر والسلام

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]