راهنمای تمام سهمیه های کنکور سراسری 99 (مناطق،شهدا،ایثارگران،رزمندگان،بهیاران)

تاثیر سهمیه های کنکور سراسری 99

سهمیه های کنکور سراسری (شهدا و جانبازان،ایثارگران،رزمندگان،بهیاران)

پی سی کنکور : یکی از مواردی که هر ساله در برگزاری و ثبت نام کنکور مورد توجه قرار می گیرد،سهمیه ها است.در چند سال اخیر نیز مورد بحث های فراوانی بوده است به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب طبق دفترچه ثبت نام کنکور 99 تمام سهمیه های کنکور سراسری 99 را از جمله خانواده شهدا،جانبازان و ایثارگران،رزمندگان و بهیاران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 کنکور سراسری 99

شرکت کنندگان متقاضی سهمیه مناطق کنکور سراسری با توجه به ملاک های زیر جزو یکی از مناطق ۱، ۲ و ۳ محسوب می گردند. داوطلبان متقاضی سهمیه مناطق باید قسمت مربوط در بند ۲۵ فرم تقاضانامه ثبت نام کنکور 99 را علامت گذاری نمایند.

الف) برای داوطلبان نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم).

ب) برای داوطلبان نظام ترمی واحدی و سالی واحدی آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان.

ج) برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان.

د) در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهميه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه تر (حتی یک سال از سه سال تعیین می شود)

ه) فارغ التحصیلان دوره های کاردانی (فوق دیپلم) پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان)، جزو یکی از سهمیه های مناطق ۱، ۲ و یا ۳ محسوب می شوند. و داوطلبانی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل در دوره متوسطه و یا سال آخر دوره متوسطه خود او را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند.

ز) کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی) جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند.

سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 کنکور سراسری

سهمیه ایثارگران کنکور سراسری 99

«جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵٪ و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر» برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و هم چنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» ضمن علامتگذاری بند مربوطه می بایست کد ۱۲ رقمی از ارگان ذیربط را دریافت و در قسمت مربوطه در تقاضانامه درج نمایند که در صورت تأیید ارگان، در سهمیه گزینش می شوند.

با توجه به تصویب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۶ – ۱۴۰۰ )» در تاریخ ۱۳۹۵/ ۱۲ / ۱۴ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت می گیرد.

سهمیه ایثارگران کنکور سراسری

بر اساس قوانین فوق: 

١- بیست و پنج درصد (۲۵%) ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵/ ظرفیت)

۲- پنج درصد (۵٪) ظرفیت هر کد رشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵٪ و همسر و فرزندان آنان» و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.(سهمیه ایثارگران ٪۵ ظرفیت)

تذکر: طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، مابقی آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

تذکرات مهم سهمیه ایثارگران :

۱- بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) ۷۰٪ نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۷۵% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.

۲- ظرفیت در کد رشته محل  هایی به سهمیه های فوق تخصیص می یابد، که امکان گرد کردن ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.

٣- سهمیه های فوق براساس قوانین و مقررات اختصاص یافته و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیه ها توسط مراجع ذیصلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.

۴- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۷/ ۱۱ / ۳۰ هیئت محترم وزیران، آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال ۱۳۶۸ به بعد و برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد) پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

۵- بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی غیر روزانه (دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دوره های پردیس خودگردان (بین الملل) و مجازی) قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط در این آزمون خواهند بود.

۶-داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسیجی و ایثارگران (همسرو فرزند رزمنده داوطلب بسیجی) سازمان بسیج مستضعفین مرکز، لازم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه (نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور)، کد پیگیری ۱۲ رقمی را دریافت نموده و آن را در فرم تقاضانامه اینترنتی آزمون درج نمایند. بدیهی است آمار و اطلاعات پس از اتمام ثبت نام از طریق سپاه های استانی به سازمان بسیج مستضعفین ارسال گردیده و پس از تجمیع اطلاعات، برای اعمال در اطلاعات ثبت نامی متقاضیان به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه خواهد شد. لذا اکیدا توصیه می شود که از مراجعه مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین برای دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی خودداری گردد.

سهمیه رزمندگان کنکور سراسری 99

الف) رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۱۳۵۹/ ۶ / ۳۱ لغایت ۱۳۶۷/ ۶ / ۳۱ حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهایی قرار گیرد.این افراد در صورت تائید نهایی توسط ارگانهای ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

تذکر مهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.

تبصره ۱: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) در صورت عدم تائید سهمیه و درج سهمیه مناطق بر روی کارت شرکت و در آزمون، به واحدهای تابعه شهرستان های محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند.

تبصره ۲: کد پیگیری ۱۲ رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا نیروهای مسلح برای هر آزمون در هر سال متفاوت است . لذا داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.

تبصره ۳: مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می شود.

تبصره ۴: مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت های خدمتی کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها و ارگان های نظامی در جبهه و نیز طرح شش ماهه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمی شود.

تبصره ۵: نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.

سهمیه رزمندگان کنکور سراسری

ب) آن دسته از کارکنان کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر میزان موظفی، از تاریخ ۱۳۵۹/ ۶ / ۳۱ تا ۱۳۶۷/ ۶ / ۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران «آجا»، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «ودا»، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «ناجا») می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به سازمانهای تابعه مراجعه و پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ذیربط کد پیگیری ۱۲ رقمی دریافت نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی علامت گذاری و نسبت به درج کد ۱۲ رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام نمایند. این افراد در صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

تبصره: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان «آجا» لازم است برای دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی به نشانی اینترنتی: www.aja.ir مراجعه نمایند.

تذکر مهم: داوطلبان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون سراسری سنوات گذشته شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند.

 

سهمیه خانواده شهدا کنکور سراسری 99

خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) برای استفاده از سهمیه مذکور بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند، در صورت تأیید نهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، این داوطلبان در سهمیه خانواده شهدا گزینش می گردند.

سهمیه خانواده شهدا در کنکور سراسری

سهمیه بهیاران کنکور سراسری 99

سهمیه بهیاران کنکور سراسری

بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید (کاردانش) مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند، می توانند با تهیه گواهی لازم از سازمان متبوع و نگهداری آن نزد خود منحصرا برای ورود به رشته پرستاری از سهمیه بهیاران استفاده نمایند.

تبصره ۱: مطابق رای جلسه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/ ۸ / ۱۶ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، سهمیه ویژه بهیاران از سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به مدت سه (۳) سال به میزان ۵٪ ظرفیت در قالب ظرفیت های موجود، پذیرش مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، تمدید شده است.

تبصره ۲: دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۳۹۸/ ۶ /۳۱ الزامی است.

تبصره ۳: دارا بودن سه سال سابقه خدمت اعم از دولتی و غیردولتی به عنوان «بهیار» بعد از اخذ مدرک دیپلم بهیاری در استان محل خدمت، الزامی است.

تبصره ۴- داوطلبانی که با توجه به ضوابط فوق علاقه مند به استفاده از س همیه بهیاران در رشته پرستاری می باشند، لازم است علاوه بر انتخاب یکی از سهمیه ها (بند ۲۶)، بر حسب مورد وضعیت خود را با علامت گذاری قسمت مربوط در بند ۳۱ فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مربوط تعیین نموده و همچنین استان محل خدمت (استان محل اشتغال به حرفه بهیاری) خود را در بند ۳۶ فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند و مدارک لازم را نیز تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشته ذیربط استفاده نمایند.

راهنمای مراحل تایید سهمیه ها برای استفاده در کنکور سراسری 99

سهمیه بلایای طبیعی کنکور سراسری 99

بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی مصوبه جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/ ۳ / ۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماده واحده تکمیل و تعميم شمول ماده واحده جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۸ شورا مبنی بر اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق در گیر بلایای طبیعی و مصوبه جلسه ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/ ۵ / ۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداکثر ۵ درصد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاه های واقع در این استان ها به صورت مازاد بر ظرفیت در رشته های موردنیاز و پیشنهادی استانداری ها پس از تائید شورای سنجش و پذیرش دانشجو، به داوطلبانی که شهر یا بخش «محل اقامت» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» و یا «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» در یکی از شهرها با بخش های درگیر بلایای طبیعی باشد، اختصاص داده میشود. این داوطلبان می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستان ها را از بخش های مربوط در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب نمایند.

• شهر و یا بخش محل اقامت در صورتی ملاک عمل قرار می گیرد که داوطلب مستقلا یا به همراه خانواده در زمان وقوع بلایای طبیعی در آن شهرستان یا بخش اقامت داشته و این موضوع مورد تأیید فرمانداری ذی ربط قرار گیرد.

• داوطلبانی که شرایط استفاده از این آیین نامه را دارند و در زمان وقوع بلایای طبیعی، آسیب جانی و مالی دیده اند، باید قبل از انتخاب رشته گواهی مربوط (نمونه مندرج در انتهای این دفترچه) را از فرمانداری محل رخداد حادثه دریافت و در زمان انتخاب رشته، گزینه مربوط به استفاده از این سهمیه را انتخاب نمایند.

داوطلبانی که با این سهمیه در دانشگاه پذیرفته می شوند، باید در زمان قبولی گواهی دریافتی فوق را به دانشگاه محل قبولی تحویل نمایند و اگر فاقد گواهی مورد تائید فرمانداری باشند، قبولی آنها لغو می شود و اجازه شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.

• این ظرفیت در دانشگاه های واقع در مناطق آسیب دیده همان استان اختصاص می یابد و در صورت نبود رشته در آن استان، در دانشگاه های واقع در استانهای همجوار اختصاص داده می شود. اولویت با دانشگاههای واقع در شهر منطقه آسیب دیده، سپس دانشگاه های واقع در استان مربوطه است.

• این سهمیه زمانی اختصاص خواهد یافت که بلایای طبیعی موجب خسارت های جانی و مالی شود به طوری که این خسارتها عملا موجب وقفه و خلل در تحصیل دانش آموزان شده باشد.

• پذیرش در این کدرشته محل ها مستلزم کسب حدنصاب ۸۰ درصد گزینش آزاد و در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب ۸۵ درصد گزینش آزاد خواهد بود.

• میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل است که در زمان ثبت نام باید تعهد خود را به استانداری مربوطه اعلام و یک نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود.

• هرگونه تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه ممنوع است.

و مدت اعتبار سهمیه برای هر منطقه درگیر بلایای طبیعی، حداکثر ۳ سال می باشد. در سال اول وقوع بلایای طبیعی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور اقدام می شود. برای تخصیص سهمیه در سال دوم و یا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهمیه برای آن منطقه، در صورت تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اقدام خواهد شد.

سهمیه مناطق سیل زده کنکور 99
الف) سهمیه اختصاصی به داوطلبان مناطق سیل زده (استان های خراسان شمالی خوزستان، گلستان و لرستان): داوطلبان کلیه بخش های مندرج در جدول ذیل که طبق اعلام وزارت کشور جزو بخشهای آسیب دیده جانی و مالی ناشی از سیل می باشند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در قسمت سهمیه داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی، می توانند کدرشته محل های مخصوص سهمیه سیل استان خود را در قسمت مربوط از دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب نمایند.

سهمیه مناطق زلزله زده کنکور 99
ب) سهمیه اختصاصی به داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه داوطلبان کلیه بخش های شهرستان های اسلام آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب و همچنین بخش های کوزران و ماهیدشت از شهرستان کرمانشاه که طبق اعلام وزارت کشور جزو بخش های آسیب دیده جانی و مالی ناشی از زلزله کرمانشاه می باشند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در قسمت سهمیه داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی می توانند کدرشته محل های مخصوص سهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را در قسمت مربوط از دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب نمایند. ضمنا مدت تخصیص این سهمیه از ابتدای اعمال سهمیه، به مدت سه سال و حداکثر تا آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ قابل اجرا می باشد.

**توجه مهم :این مطلب طبق آخرین اخبار و قوانین منتشر شده توسط سازمان سنجش مربوط به کنکور سال 98 بوده،چنانچه در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 99 تغییری صورت گیرد،این مطلب سریعا بروز خواهد شد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*