TAMLAND

alt

تعداد شرکت کنندگان کنکور ۱۴۰۳ اردیبهشت و تیر / آمار ثبت نام داوطلبان کنکور 1403 فرهنگیان

تعداد داوطلبان کنکور 1402
آمار شرکت کننده های کنکور سراسری۱۴۰۲

آمار ثبت نام افراد شرکت کننده در کنکور ۱۴۰۳ که شامل اردیبهشت ۱۴۰۳و کنکور تیر ۱۴۰۳ می شود، یکی از موارد خبری برای کاربران می باشد که در ادامه به آخرین تعداد داوطلبان و شرکت کنندگان کنکور رشته های مختلف کنکور تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان را بررسی می کنیم.

– آمار ثبت نامی های کنکور 1403

به تفکیک رشته ها در نوبت اردیبهشت 1403

گروه آزمایشی

زن مرد تعداد کل داوطلبان کنکور اردیبهشت 1403
 ریاضی ۴۷ هزار و ۱۱۲ نفر

(37 درصد)

۸۱ هزار و ۲۵۰ نفر

(63 درصد)

۱۲۸ هزار و ۳۶۲ داوطلب
علوم تجربی  ۳۵۵ هزار و ۵۰۸ نفر

(67 درصد)

۱۶۶ هزار و ۳۰۲ نفر

(33 درصد)

۵۰۱ هزار و ۸۱۰ داوطلب
انسانی  ۲۵۰ هزار و ۳۴۵ نفر

(65 درصد)

۱۳۴ هزار و ۶۱۵ نفر

(35 درصد)

۳۸۴ هزار و ۹۶۰ داوطلب
هنر ۴۱ هزار و ۳۱۷ نفر

(78 درصد)

۱۱ هزار و ۵۰۲ نفر

(22 درصد)

۵۲ هزار و ۸۱۹ داوطلب
زبان‌های خارجی  ۵۵ هزار و ۳۷۴ نفر

(65 درصد)

۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر

(35 درصد)

۸۴ هزار و ۵۶۷ داوطلب
جمع 1/152/518 داوطلب

 

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین آمار تعداد ثبت نام کل داوطلبان کنکور تیر 1403

تا روز 15 فروردین

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از ۹۰۰ هزار داوطلب در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ خبر داد./ خبرگزاری ایسنا

 

آخرین آمار تعداد ثبت نام کل داوطلبان کنکور اردیبهشت 1403

تا روز 22 آذر

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال 1403، گفت: در این آزمون در مجموع یک میلیون و 152 هزار و 518 داوطلب ثبت نام کرده‌اند که 63 درصد آنها زن و 37 درصد مرد هستند. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز 660 هزار و 393 نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 66 درصد زن و 34 درصد مرد هستند.
دکتر پورعباس خاطرنشان کرد: گروه علوم تجربی با بیش از 501 هزار داوطلب و گروه علوم ریاضی با بیش از 128 هزار داوطلب بیشترین و کمترین تعداد داوطلبین در میان گروه‌های آزمایشی اصلی را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار ثبت نام داوطلبان کنکور فرهنگیان 1403

495 هزار نفر هم کنکور سراسری و هم کنکور فرهنگیان را ثبت نام کردند.

102 هزار نفر فقط کنکور فرهنگیان ثبت نام کردند.

جمعا 597 هزار نفر

آمار ثبت نام منحصرا کنکور سراسری 1403

443 هزار نفر

 

آپدیت 13 آذر

بیش از یک میلیون داوطلب در نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ ثبت نام کردند./ خبرگزاری ایسنا

 

آپدیت 8 آذر

مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از ۳۱۰ هزار نفر در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان خبر داد. /منبع : خبرگزاری مهر

 

آپدیت 7 آذر

مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از ۱۵۶ هزار نفر در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان خبر داد./منبع : خبرگزاری مهر

 

– آمار شرکت کنندگان کنکور 1402

گروه آزمایشی

زن مرد تعداد کل داوطلبان کنکور دی 1401
 ریاضی 41/737

(35 درصد)

78/358

(65 درصد)

120/095
علوم تجربی  291/720

(65 درصد)

158/857

(35 درصد)

450/577
انسانی  188/164

(61 درصد)

121/055

(39 درصد)

309/219
هنر 29/082

(74 درصد)

9/973

(26 درصد)

39/055
زبان‌های خارجی  59/000

(در آخرین خبر مربوطه، 59 هزار نفر درج شده است)

جمع 978/460

 

منبع : نشریه پیک سنجش

– آمار شرکت کنندگان کنکور 1401

گروه آزمایشی

تعداد داوطلبان کنکور 1401 تعداد داوطلبان زن کنکور 1401 تعداد داوطلبان مرد کنکور 1401
 ریاضی ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ نفر ۵۲ هزار و ۴۱۸ نفر ۹۳ هزار و ۳۲۹ نفر
علوم تجربی  ۵۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر  ۳۷۴ هزار و ۷۱۲ نفر ۱۹۹ هزار و ۷۶۰ نفر
انسانی  ۴۱۲ هزار و ۵۷۷ نفر  ۲۴۹ هزار و ۵۱ نفر ۱۶۳ هزار و ۵۲۶ نفر
هنر ۱۶۱ هزار و ۳۴۳ نفر هنر ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ ۵۰ هزار و ۵۴۳ نفر
زبان‌های خارجی  ۱۹۴ هزار و ۹۱۰ نفر ۱۲۷ هزار و ۹۷۳ نفر ۶۶ هزار و ۹۳۷ نفر

 

منبع : ایرنا

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور 1401

– آمار شرکت کنندگان کنکور 1400

آمار و ارقام اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای تعداد داوطلبان و کارت‌های صادر شده کنکور سراسری ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که علوم تجربی بیشترین شرکت‌کننده را دارد.

بنا بر این گزارش از مجموع یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت صادر شده برای داوطلبان، بیشترین شرکت‌کنندگان همچون سال‌های گذشته برای گروه آزمایشی علوم تجربی است پس از این گروه آزمایشی به ترتیب بیشترین داوطلبان برای علوم انسانی، زبان‌های خارجه، علوم ریاضی و هنر هستند.

زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش افزود: به نسبت سال گذشته تعداد داوطلبان کنکور سراسری ۳۵ هزار نفر کاهش یافته و به یک میلیون ۳۶۸ هزار نفر رسیده است. بیشترین تعداد داوطلب مربوط به گروه علوم تجربی است که تقریبا ۵۰ درصد از مجموع داوطلبان آزمون سراسری را تشکیل داده اند. در این آزمون ۱۴۲ هزار و ۶۲ نفر در گروه ریاضی، ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر در گروه علوم انسانی، ۱۲۵ هزار و ۱۲۱ نفر در گروه هنر، ۵۵۴ هزار و ۸۶۰ نفر علوم تجربی و ۱۷۵ هزار و ۷۸۶ نفر در گروه زبان‌های خارجی شرکت کرده اند./خبرگزاری دانشجو و باشگاه خبرنگاران

گروه آزمایشی

تعداد کارت صادر شده برای داوطلبان کنکور 1400 تعداد داوطلبان زن کنکور 1400 تعداد داوطلبان مرد کنکور 1400
هنر  ۱۲۵ هزار و ۱۲۱ کارت ۸۷ هزار و ۳۲۶ کارت ۳۷ هزار و ۷۹۵ کارت
ریاضی و فنی  ۱۴۲ هزار و ۶۲ کارت ۵۰ هزار و ۵۵۷ کارت ۹۱ هزار و کارت
انسانی  ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ کارت ۲۱۹ هزار و ۹۵ کارت ۱۵۱ هزار و ۱۷ کارت
علوم تجربی  ۵۵۴ هزار و ۸۶۰ کارت ۳۵۷ هزار و ۹۷۵ کارت ۱۹۸ هزار و ۸۸۵ کارت
زبان‌های خارجی  ۱۷۵ هزار و ۷۷۶ کارت ۱۱۳ هزار و ۵۹۹ کارت ۶۲ هزار و ۱۷۷ کارت

– آمار نهایی شرکت کنندگان کنکور ۹۹

گروه آزمایشی

تعداد کارت صادر شده برای داوطلبان کنکور 99

گروه آزمایشی هنر  ۱۱۳ هزار و ۷۳۲ کارت
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  ۱۵۵ هزار و ۲۵۰ کارت
گروه آزمایشی علوم انسانی  ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ کارت
گروه آزمایشی علوم تجربی  ۵۹۴ هزار و ۲۵۹ کارت
گروه آزمایشی زبان‌های خارجی  ۱۷۴ هزار و ۴۱۲ کارت
جمع کارت‌های صادر شده برای کنکور ۹۹  ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ کارت
رئیس سازمان سنجش گفت : تعداد کل داوطلبان در رشته‌های مختلف ١میلیون و ١۴۶هزار و ١٢٨ نفر است. مسن‌ترین داوطلب متولد ١٣١۶ و جوان ترین داوطلب متولد ٨۴ است.تعداد کارت صادر شده نیز یک میلیون و ٣٩٣هزارو٢٣٣ نفر است.

 

 

منابع : خبرگزاری های ایسنا ، خبرگزاری دانشجو ، ایرنا ، ایلنا ، خبرگزاری آنا، خبرگزاری مهر، برنا، شبستان

ممکن است شما دوست داشته باشید
guest
(منتشر نخواهد شد)
614 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]