TAMLAND

alt

آخرین اخبار از اصلاح، تغییر و کاهش سهمیه ها در کنکور 1402 و 1403؟ (آپدیت شده)

اصلاح و کاهش سهمیه کنکور ایثارگران 1401 و 1402
آخرین اخبار تغییرات سهمیه های کنکور

اصلاح ،کاهش و حذف سهمیه های کنکور 1400 همواره موافقان و مخالفان بسیاری دارد، بر همین اساس در این مطلب آخرین اخبار لایحه حذف سهمیه های کنکور ۱۴۰۰ و سال های آتی را بررسی می کنیم.

 

ابتدا نگاهی بندازیم به خود لایحه :

– متن لایحه کاهش و حذف سهمیه های کنکور سراسری، ارشد و دکترا و دستیاری

با نظر به مأموریت نظام آموزش عالی با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز در روند جاری و همچنین اولویت های توسعه کشور از راه سنجش علمی استعدادهاء علاقه ها و توان متقاضیان ورودی و بر حسب ضرورت تجمیع و بهینه سازی سهمیه های متنوع در جهت تقویت ملاک های علمی سنجش و ایجاد توازن و تعادل در توان علمی ورودی های آموزش عالی و ملاحظه مصالح ملی و در تبعیت از اسناد بالادستی از جمله بندهای ۲-۲ و ۲۶ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و …» و توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور» و تصریح اقدام ملی (شماره ۶) راهبرد کلان (شماره ۶) در نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «استقرار نظام سنجش و پذیرش در آموزش عالی» لايحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به شرح زیر تدوین و جهت طی مراحل قانونی به دبیرخانه هیئت محترم دولت ارسال میشود.

ماده ۱- تعاريف:

الف – شورا: منظور، شوراهای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی به عنوان مراجع سیاست گذاری در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور است.

ب- مقاطع تحصیلی: شامل تمامی دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته)، دکتری حرفه ای، عمومی و تخصصی (.Ph. D ) او دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی است. پس آزمون سراسری (کنکور): منظور، آزمونی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از مقطع دیپلم و به صورت کشوری برگزار می شود، یا مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو به صورت صرفا با سوابق تحصیلی پذیرش می نمایند.

ت- مؤسسه: منظور از مؤسسه، کلیه دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسههای آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر دستگاه ها است، که دارای مجوز از وزارتین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی می باشند.

ث – سازمان منظور، سازمان سنجش آموزش کشور است.

ج- مرکز: منظور، مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

چ- وزارتين: منظوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ح- ایثارگران: منظور، همسر و فرزندان شهدا و مقودالاثران، جانبازان بالای ۵ در صد و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان ایشان، برادر، خواهر، پدر و مادر شهید است.

خ- ظرفیت: مننلور، تعداد تقاضای پذیرش در هر یک از کدرشته محل های آزمون ها می باشد که توسط مؤسسه ها اعلام و به تأیید شوراهای گسترش وزارتین رسیده و حسب مورد در دفترچه راهنمای آزمون های سازمان و یا مرکز، درج و اطلاع رسانی می شود.

د- پذیرش: فرایند سنجش علمی است که الف: با شرکت داوطلبان در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و انجام مصاحبه علمی تکمیل و یا ب: با بررسی صرفا سوابق تحصیلی انجام. و در هر دو صورت نتایج قبولی آنها توسط وزارتین از طریق سازمان و مرکز اعلام می شود.

 

ماده ۲- حدنصاب گزینش آزاد:

گزینش علمی تمامی داوطلبان انتخاب رشته کننده در هر آزمون، بدون هیچ گونه قیدی به میزان ظرفیت هر کدرشته محل، گزینش آزاد نامیده می شود. نمره کل آخرین فرد قبول شده در هر کدرشته محل به عنوان حدنصاب گزینش آزاد در آن کدرشته محل در نظر گرفته می شود.

 

ماده ۳- سهمیه ها:

الف- در آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، سهمیه های پذیرش به صورت آزاد، مناطق (یک، دو و سه) و ایثارگران می باشد

ب – در آزمون های فنی و حرفه ای (کاردانی پیوسته)، کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی کارشناسی ناپیوسته) و کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دکتری تخصصی و دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی سهمیه های پذیرش به صورت آزاد و ایثارگران می باشد.

پ- در پذیرش های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، سهمیه های هر یک از این آزمون ها نیز مطابق بندهای الف و ب همین ماده اعمال می شود.

ماده ۴- ظرفیت سهمیه ها:

الف – ظرفیت هر کدرشته محل در آزمون سراسری در مجموع به میزان ۵۰ درصد به نسبت شرکت کنندگان به هر یک از مناطق (یک، دو و سه) و مابقی (۵۰ درصد) به صورت آزاد به تمامی داوطلبان متقاضی هر کدرشته محل اختصاص می یابد.

تبصره ۱: شورا مجاز است با توجه به امکانات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و رفاهی مؤسسه و در جهت ارتقای سطح علمی پذیرفته شدگان و حفظ کیفیت آنها، نسبت به تعدیل سهم داوطلبان آزاد و مناطق حداکثر تا ۵ درصد ظرفیت، اقدام نماید.

ب – در سایر آزمون های مورد اشاره در بند ب ماده ۳، تمامی ظرفیت هر کدرشته محل به کلیه داوطلبان و به صورت آزاد و رقابتی اختصاص می یابد.
 پ – در تمامی آزمونها ۵ درصد از ظرفیت تعیین شده در هر کدرشته محل به صورت اضافه بر ظرفیت (مازاد) به ایثارگران اختصاص می یابد.

تبصره ۲: در استفاده از سهمیه فوق اولویت با همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر ۲۵ درصد است. در صورتی که این ظرفیت تکمیل نشود، خالی مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، اختصاص می یابد و در صورت تکمیل این ظرفیت در هر کد رشته محل، سایر ایثارگران با داوطلبان غیر ایثارگر رقابت مینمایند.

ت- سهمیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص المپیادهای دانش آموزی جهانی به قوت خود باقی و پذیرش در هر و کدرشته محل توسط سازمان انجام می شود.

ث – سهمیه محسوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص المپیادهای دانش آموزی داخلی دارای مدال طلا، نقره یا برنزه حداکثر به میزان ۵ درصد ظرفیت و بصورت مازاد، صرفا در رشته های مرتبط که شورا تعیین می نماید توسط سازمان تخصیص داده می شود.

ج – در تمامی آزمونها برای تأمین نیاز مناطق محروم (کم برخوردار با توجه به نیازسنجی های وزارتین، در صورت نیاز حداکثر ۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به صورت مازاد بر ظرفیته در دانشگاه های استان مربوط اختصاص می یابد. در صورت عدم وجود رشته در همان استان، وزارتین می توانند در نزدیک ترین موسسه های واقع در استانهای همجوار این ظرفیت را اختصاص دهند.

 

چ – در آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی و نیز دستیاری گروه پزشکی و دامپزشکی حداکثر سقف ظرفيت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان که مشمولین آن توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان تعیین می شود، حداکثر تا ۵ درصد مازاد بر ظرفیت هر کدرشته محل می باشد که حسب مورد با نظارت کامل سازمان یا مرکز انجام می شود.

ح – سهمیه های مصوب برای بلایای طبیعی در آزمون سراسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوت خود باقی است. این سهمیه به صورت مازاد بر ظرفیت توسط سازمان تخصیص داده می شود.

 

ماده ۵- حدنصابها:

الف – حدنصاب مربوط به ایثارگران در تمامی آزمونها ۸۵ درصد حدنصاب گزینش آزاد است

ب – حدنصاب مربوط به المپیادهای دانش آموزی داخلی دارای مدال های طلا، نقره و برنز ۹۰ درصد حدنصاب گزینش آزاد در کدرشته محل مورد تقاضا است.

تبصره ۱: اگر پذیرش دانشجو در چندین مرحله صورت می پذیرد، حدنصاب های فوق در تمامی مراحل لازم الاجرا است.

 

ماده ۶-

شمول این قانون برای پذیرش دانشجو در تمامی موسسه هایی می باشد که با مجوز قانونی از دفاتر گسترش وزارتین، اقدام به جذب دانشجو در هر یک از دوره های دایر (شامل روزانه، نوبت دوم، پردیس، ظرفیت مازاد، مجازی، غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور، علمی-کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و …… می نمایند و پذیرش برای تمامی دوره ها حسب مورد توسط سازمان با مرکز انجام میشود.

 

ماده ۷- حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن حسب مورد توسط شورا تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه تغییر در آیین نامه اجرایی، یک سال پس از تصویب آن برای اجرا اعتبار می یابد.

تبصره ۱: شورا می تواند دستورالعمل اجرایی را به صورت کلی و یا برای هر آزمون، به صورت جداگانه تدوین نماید. شرایط و ضوابط استفاده کنندگان از سهمیه ها، گزینش علمی، تعداد دفعات مجاز شرکت مجدد پذیرفته شدگان در هر آزمون و – در دستورالعمل اجرایی تعیین می شود

تبصره ۲: هر داوطلب فقط یک بار مجاز به استفاده از سهمیه (به استثناء تسهمیه مناطق در هر مقطع تحصیلی است. ماده ۸- مصوبه تسهیلات فرزندان اعضاء هیئت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می شود.

ماده ۹- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و دوره های آموزش عالی بر اساس این قانون و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب شهریور سال ۱۳۹۲ (به استثناء ماده ۷ آن) و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب اسفند سال ۱۳۹۴ (به استثناء ماده ۶ آن)، مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

تبصره ۱: تصمیم گیری در خصوص سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از قبیل تعیین حدنصاب نمره علمی در مراحل مختلف آزمون ها که در قوانین مندرج در ماده ۹ درج نشده است، بر عهده شورا خواهد بود.

ماده ۱۰- تمامی قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص نحوه اعمال سهمیه ها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (شامل بومی گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه های مندرج در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، سهمیه های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و …) لغو و این قانون جایگزین آن ها می شود و پس از آن امکان ایجاد هیچ گونه سهمیه جدیدی به جز موارد مندرج در این قانون وجود ندارد.

لطفا آخرین خبرها و اتفاقات حذف سهمیه را به ترتیب زمان انتشار در تایم لاین زیر مشاهده کنید : 

9 بهمن 1400

تغییرات سهمیه های به کنکور 1401 نمی رسد

به نقل از خبرگزاری مهر؛ رئیس سازمان سنجش درباره سهمیه‌های کنکور سراسری گفت: موضوع سهمیه‌های کنکور در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با توافق مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد شورای عالی به موضوع سهمیه‌ها ورود کند. این موضوع در مرحله تدوین است تا تعدد سهمیه‌ها متعادل شود

پورعباس تاکید کرد: تغییرات سهمیه‌های کنکور سراسری به کنکور ۱۴۰۱ نمی‌رسد. همان سهمیه‌های پیشین اعمال می‌شود./

30 فروردین 1400

سهمیه ها در مرحله بررسی است، شاید به 1402 برسد و شاید نرسد

به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ پورعباس رئیس سازمان سنجش در خصوص آخرین وضعیت سهمیه ورود به دانشگاه ها نیز گفت: اصلاح سهمیه ها در حال حاضر در کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و هنوز به صحن شورا نرفته است بنابراین اگر هم تغییراتی در این زمینه ها داشته باشیم برای سالهای بعد اعمال می‌شود؛ اما به طور کلی پیشنهادات مختلفی در مورد سهمیه ها مطرح می شود که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.

8 خرداد 1401

سهمیه ها برای کنکور 1402 بدون تغییر است

به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ معاون وزیر علوم درباره اعمال سهمیه ها در کنکور سال آینده، توضیح داد: اعمال تغییرات در سهمیه ها به کنکور سال آینده نمی رسد و سهمیه ها در این آزمون مانند کنکور امسال اجرایی می شود. سهمیه ها اگر قرار باشد اجرایی شود، به آزمون سال ۱۴۰۳ می رسد.

 

25 خرداد 1401

امیدواریم ساماندهی سهمیه ها به کنکور ۱۴۰۲ برسد.

به نقل از خبرگزاری مهر؛ دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: کار کارشناسی اصلاح سهمیه‌های کنکور انجام شده است، در کنکور امسال سهمیه های قبلی اعمال می شود و امیدواریم ساماندهی سهمیه ها به کنکور ۱۴۰۲ برسد.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه‌های کنکور گفت: کار کارشناسی اصلاح سهمیه‌های کنکور انجام شده است، یک یا دو مورد از سهمیه‌ها نیاز دارد تا در سازمان سنجش آموزش کشور شبیه سازی شود که هنوز جوابی برای آن از سوی این سازمان اعلام نشده است. در صورتی که این شبیه سازی انجام شود، ساماندهی سهمیه‌ها در کمیسیون شورا نهایی شده و سپس در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مصوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سهمیه‌ها حذف نمی‌شود بلکه نیاز دارد ساماندهی شود ادامه داد: در حال حاضر سهمیه‌های کنکور از نظمی برخوردار نیست در برخی جاها به صورت افراطی بوده و در برخی جاهای دیگر تفریطی است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص اعمال سهمیه‌های مازاد افزود: تعداد زیادی از سهمیه‌ها تکراری و برخی دیگر منسوخ شده که اینها باید ساماندهی شوند و یک نظری هم وجود دارد که بخشی از این سهمیه‌ها مازاد اعلام شود؛ اما به دلیل اینکه هنوز پیشنهادی صورت نگرفته و تصویب نشده نمی‌توان نظر قطعی در این خصوص داد.

1 شهریور 1401

ساماندهی سهمیه ها به کنکور ۱۴۰۲ می رسد

سید فرهنگ فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی سهمیه‌های کنکور گفت: زمان ابلاغ مصوبه ساماندهی سهمیه‌های کنکور تیرماه بوده است و ستاد نقشه جامع علمی کشور ۶ ماه فرصت دارد بر روی آن کار کند، اکنون هم در مراحل کارشناسی است و اعضای ستاد در حال فعالیت در خصوص مصوبه مذکور هستند تا در مهلت اعلام شده آن را جمع بندی کرده و برای سال آینده اگر اصلاحاتی نیاز باشد اعمال کنند.

وی در خصوص همکاری با مجلس شورای اسلامی در ساماندهی سهمیه‌های کنکور با توجه به این موضوع که برخی از سهمیه‌ها توسط مجلس تعیین شده است، ادامه داد: بناست که ساماندهی سهمیه‌ها در تعامل با مجلس صورت گیرد. برخی از سهمیه‌ها که مصوب مجلس شورای اسلامی بوده، قانون دارد و بدون هماهنگی با مجلس نمی‌توان در آن دست برد و حتماً شورا و مجلس با هماهنگی هم این موضوع را پیش خواهند برد.

قائم مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اینکه آیا ساماندهی سهمیه در کنکور سال ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد افزود: براساس قانون باید در کنکور ۱۴۰۲ لحاظ شود و ظرف ۶ ماه تعیین تکلیف شود و من فکر می‌کنم که حداقل شورا در مورد بخشی از سهمیه‌ها که خود وضع کرده، تصحیحاتی را اعلام خواهد کرد و در بخش تعاملی با مجلس هم بستگی به رغبت و تعامل مجلس دارد. / منبع : خبرگزاری مهر

7 آبان 1402

تغییری در سهمیه ها نداریم

به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ رئیس سازمان سنجش: در ۱۴۰۲ تغییری در سهمیه ها نسبت به ۱۴۰۱ نداریم، یعنی سهمیه های منطقه ۱، منطقه ۲، منطقه ۳، شاهد و ایثارگران را مطابق امسال و با نسبت های مشابه داریم. بر اساس مصوبه شورا ممکن است روش اعمال سهمیه ها عوض شود ولی اصل سهمیه ها تغییر نخواهد کرد که انهم برای سال ۱۴۰۳ خواهد بود. سهمیه های سوانح هم بسته به منطقه و بر اساس تایید وزارت کشور معتبر خواهد بود و در منطقه ای که سانحه طبیعی رخ داده سهمیه ای به داوطلب داد خواهد شد.

 

20 آبان 1402

طرح بازنگری سهمیه های کنکور در شورای انقلاب فرهنگی به کجا رسید؟

به نقل از خبرگزاری آنا؛ منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در گفت‌وگو با آنا درباره آخرین اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری سهمیه های کنکور که قرار بود در مدت ۶ ماه انجام شود، گفت: بازنگری سهمیه های کنکور آماده شده و در جلسه آخر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مشورت هایی انجام شده که در صحن شورا آنها را ارائه می دهیم.

وی افزود: از آنجایی که در زمینه بازنگری سهمیه های کنکور نیازمند تصمیم گیری هستیم؛ بنابراین آن را در صحن شورا ارائه می دهیم تا نظرات شورا و مجلس شورای اسلامی به خصوص رؤسای سه قوه را جویا شویم چرا که برایمان مهم است.

کبگانیان تصریح کرد: تعدادی از مصوبات سهمیه های کنکور مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر مربوط به مجلس شورای اسلامی است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: طرح بازنگری سهمیه ها تقریبا آماده است و با یک جلسه دیگر کمیسیون علم و آموزش کاملا آماده خواهد شد که در آن جلسه به هر شکلی که تصمیم گیری شود مصوبه را پیش خواهیم برد.

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: ۵۱ یا ۵۲ مصوبه برای سهمیه های کنکور وجود دارد که هم اکنون به بیش از ۳۰ سهمیه منجر شده است و باید همه آنها را ساماندهی کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: ساماندهی سهمیه های کنکور به معنای کم شدن، تغییر و اصلاح است که در یک تا دو جلسه آینده شورای عالی آن را طرح می کنیم تا ببینیم که تصمیم چیست.

کبگانیان در پایان گفت: در حال حاضر پیشنهادات کارشناسی مصوبات ساماندهی سهمیه های کنکور آماده شده است.

 

منابع : وزارت علوم ،خبرگزاری های مهر، فارسایسناتسنیممیزانایرنادانشجو ، صدا و سیما، باشگاه خبرنگاران جوان ، خانه ملت ، روزنامه ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
1.6K دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]