تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
مطالب کنکوری
امتحانات نهایی
جزوات آموزشی
سوالات کنکور
پرسش و پاسخ

از حذف سهمیه های کنکور 1401 و 1402 چه خبر؟ (آپدیت شده)

اصلاح و کاهش سهمیه کنکور ایثارگران 1401 و 1402
آخرین اخبار تغییرات سهمیه های کنکور

اصلاح ،کاهش و حذف سهمیه های کنکور 1400 همواره موافقان و مخالفان بسیاری دارد، بر همین اساس در این مطلب آخرین اخبار لایحه حذف سهمیه های کنکور ۱۴۰۰ و سال های آتی را بررسی می کنیم.

 

ابتدا نگاهی بندازیم به خود لایحه :

– متن لایحه کاهش و حذف سهمیه های کنکور سراسری، ارشد و دکترا و دستیاری

با نظر به مأموریت نظام آموزش عالی با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز در روند جاری و همچنین اولویت های توسعه کشور از راه سنجش علمی استعدادهاء علاقه ها و توان متقاضیان ورودی و بر حسب ضرورت تجمیع و بهینه سازی سهمیه های متنوع در جهت تقویت ملاک های علمی سنجش و ایجاد توازن و تعادل در توان علمی ورودی های آموزش عالی و ملاحظه مصالح ملی و در تبعیت از اسناد بالادستی از جمله بندهای ۲-۲ و ۲۶ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و …» و توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور» و تصریح اقدام ملی (شماره ۶) راهبرد کلان (شماره ۶) در نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «استقرار نظام سنجش و پذیرش در آموزش عالی» لايحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به شرح زیر تدوین و جهت طی مراحل قانونی به دبیرخانه هیئت محترم دولت ارسال میشود.

ماده ۱- تعاريف:

الف – شورا: منظور، شوراهای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی به عنوان مراجع سیاست گذاری در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور است.

ب- مقاطع تحصیلی: شامل تمامی دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته)، دکتری حرفه ای، عمومی و تخصصی (.Ph. D ) او دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی است. پس آزمون سراسری (کنکور): منظور، آزمونی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از مقطع دیپلم و به صورت کشوری برگزار می شود، یا مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو به صورت صرفا با سوابق تحصیلی پذیرش می نمایند.

ت- مؤسسه: منظور از مؤسسه، کلیه دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسههای آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات پژوهشی وابسته به سایر دستگاه ها است، که دارای مجوز از وزارتین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی می باشند.

ث – سازمان منظور، سازمان سنجش آموزش کشور است.

ج- مرکز: منظور، مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

چ- وزارتين: منظوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ح- ایثارگران: منظور، همسر و فرزندان شهدا و مقودالاثران، جانبازان بالای ۵ در صد و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان ایشان، برادر، خواهر، پدر و مادر شهید است.

خ- ظرفیت: مننلور، تعداد تقاضای پذیرش در هر یک از کدرشته محل های آزمون ها می باشد که توسط مؤسسه ها اعلام و به تأیید شوراهای گسترش وزارتین رسیده و حسب مورد در دفترچه راهنمای آزمون های سازمان و یا مرکز، درج و اطلاع رسانی می شود.

د- پذیرش: فرایند سنجش علمی است که الف: با شرکت داوطلبان در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و انجام مصاحبه علمی تکمیل و یا ب: با بررسی صرفا سوابق تحصیلی انجام. و در هر دو صورت نتایج قبولی آنها توسط وزارتین از طریق سازمان و مرکز اعلام می شود.

 

ماده ۲- حدنصاب گزینش آزاد:

گزینش علمی تمامی داوطلبان انتخاب رشته کننده در هر آزمون، بدون هیچ گونه قیدی به میزان ظرفیت هر کدرشته محل، گزینش آزاد نامیده می شود. نمره کل آخرین فرد قبول شده در هر کدرشته محل به عنوان حدنصاب گزینش آزاد در آن کدرشته محل در نظر گرفته می شود.

 

ماده ۳- سهمیه ها:

الف- در آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، سهمیه های پذیرش به صورت آزاد، مناطق (یک، دو و سه) و ایثارگران می باشد

ب – در آزمون های فنی و حرفه ای (کاردانی پیوسته)، کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی کارشناسی ناپیوسته) و کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دکتری تخصصی و دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی سهمیه های پذیرش به صورت آزاد و ایثارگران می باشد.

پ- در پذیرش های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، سهمیه های هر یک از این آزمون ها نیز مطابق بندهای الف و ب همین ماده اعمال می شود.

ماده ۴- ظرفیت سهمیه ها:

الف – ظرفیت هر کدرشته محل در آزمون سراسری در مجموع به میزان ۵۰ درصد به نسبت شرکت کنندگان به هر یک از مناطق (یک، دو و سه) و مابقی (۵۰ درصد) به صورت آزاد به تمامی داوطلبان متقاضی هر کدرشته محل اختصاص می یابد.

تبصره ۱: شورا مجاز است با توجه به امکانات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و رفاهی مؤسسه و در جهت ارتقای سطح علمی پذیرفته شدگان و حفظ کیفیت آنها، نسبت به تعدیل سهم داوطلبان آزاد و مناطق حداکثر تا ۵ درصد ظرفیت، اقدام نماید.

ب – در سایر آزمون های مورد اشاره در بند ب ماده ۳، تمامی ظرفیت هر کدرشته محل به کلیه داوطلبان و به صورت آزاد و رقابتی اختصاص می یابد.
 پ – در تمامی آزمونها ۵ درصد از ظرفیت تعیین شده در هر کدرشته محل به صورت اضافه بر ظرفیت (مازاد) به ایثارگران اختصاص می یابد.

تبصره ۲: در استفاده از سهمیه فوق اولویت با همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر ۲۵ درصد است. در صورتی که این ظرفیت تکمیل نشود، خالی مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، اختصاص می یابد و در صورت تکمیل این ظرفیت در هر کد رشته محل، سایر ایثارگران با داوطلبان غیر ایثارگر رقابت مینمایند.

ت- سهمیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص المپیادهای دانش آموزی جهانی به قوت خود باقی و پذیرش در هر و کدرشته محل توسط سازمان انجام می شود.

ث – سهمیه محسوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص المپیادهای دانش آموزی داخلی دارای مدال طلا، نقره یا برنزه حداکثر به میزان ۵ درصد ظرفیت و بصورت مازاد، صرفا در رشته های مرتبط که شورا تعیین می نماید توسط سازمان تخصیص داده می شود.

ج – در تمامی آزمونها برای تأمین نیاز مناطق محروم (کم برخوردار با توجه به نیازسنجی های وزارتین، در صورت نیاز حداکثر ۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به صورت مازاد بر ظرفیته در دانشگاه های استان مربوط اختصاص می یابد. در صورت عدم وجود رشته در همان استان، وزارتین می توانند در نزدیک ترین موسسه های واقع در استانهای همجوار این ظرفیت را اختصاص دهند.

 

چ – در آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی و نیز دستیاری گروه پزشکی و دامپزشکی حداکثر سقف ظرفيت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان که مشمولین آن توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان تعیین می شود، حداکثر تا ۵ درصد مازاد بر ظرفیت هر کدرشته محل می باشد که حسب مورد با نظارت کامل سازمان یا مرکز انجام می شود.

ح – سهمیه های مصوب برای بلایای طبیعی در آزمون سراسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوت خود باقی است. این سهمیه به صورت مازاد بر ظرفیت توسط سازمان تخصیص داده می شود.

 

ماده ۵- حدنصابها:

الف – حدنصاب مربوط به ایثارگران در تمامی آزمونها ۸۵ درصد حدنصاب گزینش آزاد است

ب – حدنصاب مربوط به المپیادهای دانش آموزی داخلی دارای مدال های طلا، نقره و برنز ۹۰ درصد حدنصاب گزینش آزاد در کدرشته محل مورد تقاضا است.

تبصره ۱: اگر پذیرش دانشجو در چندین مرحله صورت می پذیرد، حدنصاب های فوق در تمامی مراحل لازم الاجرا است.

 

ماده ۶-

شمول این قانون برای پذیرش دانشجو در تمامی موسسه هایی می باشد که با مجوز قانونی از دفاتر گسترش وزارتین، اقدام به جذب دانشجو در هر یک از دوره های دایر (شامل روزانه، نوبت دوم، پردیس، ظرفیت مازاد، مجازی، غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور، علمی-کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و …… می نمایند و پذیرش برای تمامی دوره ها حسب مورد توسط سازمان با مرکز انجام میشود.

 

ماده ۷- حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن حسب مورد توسط شورا تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه تغییر در آیین نامه اجرایی، یک سال پس از تصویب آن برای اجرا اعتبار می یابد.

تبصره ۱: شورا می تواند دستورالعمل اجرایی را به صورت کلی و یا برای هر آزمون، به صورت جداگانه تدوین نماید. شرایط و ضوابط استفاده کنندگان از سهمیه ها، گزینش علمی، تعداد دفعات مجاز شرکت مجدد پذیرفته شدگان در هر آزمون و – در دستورالعمل اجرایی تعیین می شود

تبصره ۲: هر داوطلب فقط یک بار مجاز به استفاده از سهمیه (به استثناء تسهمیه مناطق در هر مقطع تحصیلی است. ماده ۸- مصوبه تسهیلات فرزندان اعضاء هیئت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می شود.

ماده ۹- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و دوره های آموزش عالی بر اساس این قانون و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب شهریور سال ۱۳۹۲ (به استثناء ماده ۷ آن) و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب اسفند سال ۱۳۹۴ (به استثناء ماده ۶ آن)، مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

تبصره ۱: تصمیم گیری در خصوص سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از قبیل تعیین حدنصاب نمره علمی در مراحل مختلف آزمون ها که در قوانین مندرج در ماده ۹ درج نشده است، بر عهده شورا خواهد بود.

ماده ۱۰- تمامی قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص نحوه اعمال سهمیه ها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (شامل بومی گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه های مندرج در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، سهمیه های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و …) لغو و این قانون جایگزین آن ها می شود و پس از آن امکان ایجاد هیچ گونه سهمیه جدیدی به جز موارد مندرج در این قانون وجود ندارد.

لطفا آخرین خبرها و اتفاقات حذف سهمیه را به ترتیب زمان انتشار در تایم لاین زیر مشاهده کنید : 

بروز شده در 16 آذر 98

لایحه حذف و کاهش میزان سهمیه های کنکور سراسری به هیئت دولت ارسال شد

لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی و اصلاح قوانین مرتبط زیر عنوان “لایحه توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی” از سوی وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم دولت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، این لایحه در سه صفحه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده تهیه و تدوین شده و با امضای دکتر منصورغلامی و دکتر سعید نمکی به دبیرخانه هیات دولت ارسال شده است.

 

نکاتی در رابطه با بررسی این لایحه :

جزئیات کاهش و حذف سهمیه های کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کل محور لایحه ساماندهی سهمیه‌های آزمون‌ها بر این محور بنا شده که افرادی که نمرات بالاتری دارند بدون قید و بند به رشته‌های مورد علاقه خود وارد شوند.

دکتر ابراهیم خدایی افزود: لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی و اصلاح قوانین مرتبط همانطور که از عنوانش مشخص است «لایحه توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» است، قصد دارد قید و بندها را از سر راه افراد با نمرات برتر کنکور بردارد.

– تغییر سیاست بومی گزینی در دانشگاه‌های کشور

در این لایحه سهمیه مهمی از جمله بومی‌گزینی حذف شده است. وزارت علوم چندی است تغییر طرح بومی گزینی را در دستور کار دارد؛ زیرا مسئولان این وزارتخانه معتقدند سیاستی که در دوره‌ای در کشور برای بومی گزینی دانشجویان اتخاذ شده بود سیاست صحیحی نبوده است.

 

– سهمیه ایثارگران مازاد بر ظرفیت کنکور شد

از دیگر سهمیه‌های مورد انتقاد، سهمیه ایثارگران در کنکور بود که در لایحه جدید سهمیه ایثارگران ۵ درصد تعیین شده و ظرفیت اصلی کنکور دست‌نخورده باقی مانده است.

به این ترتیب در تمام آزمون‌ها ۵ درصد از ظرفیت به صورت مازاد به ایثارگران اختصاص پیدا می‌کند و در استفاده از سهمیه ایثارگران اولویت با همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنها، رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر ۲۵ درصد است و در صورتی که این ظرفیت تکمیل نشود خالی‌مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص می‌یابد و در صورت تکمیل این ظرفیت، سایر ایثارگران با داوطلبان غیرایثارگر رقابت می‌کنند.

 

– افزایش حد نصاب قبولی برای ایثارگران

همچنین حدنصاب نمره‌ای که ایثارگران باید در کنکور کسب کنند از ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی به ۸۵ درصد آخرین فرد قبولی تغییر پیدا کرده است که این تغییر یکی از پیشنهاد‌های مطرح در این باره بوده است.

 

– حذف سهمیه اعضای هیات علمی در کنکور

از دیگر تغییرات مهم این لایحه حذف شدن تسهیلات خبرساز فرزندان اعضای هیات علمی است. در این لایحه به صراحت این تسهیلات لغو شده است.

 

– حذف سهمیه‌های قهرمانان و حافظان قرآن

در لایحه پیشنهادی همچنین سهمیه‌های قهرمانان، حافظان قرآن، بهیاری و کشاورزی نیز حذف شده است و دیگر خبری از این سهمیه‌ها در لایحه پیشنهادی جدید نیست.

 

– تغییر سهمیه مناطق

از دیگر تغییرات مهم این لایحه، تغییر سهمیه مناطق محروم است که منوط به مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌ها شده است و حداکثر ۵ درصد ظرفیت می‌تواند به تامین نیاز استان کم‌تر برخوردار اختصاص داده شود.

با این حال سهمیه مناطق ۱،۲ و ۳ باقی مانده است.
به این ترتیب، ظرفیت هر کد رشته محل در آزمون سراسری به میزان ۵۰ درصد به نسبت شرکت‌کنندگان به هر یک از مناطق (۱،۲ و ۳)‌ و مابقی (۵۰)‌ درصد به صورت آزاد به تمام داوطلبان اختصاص می‌یابد و شورا مجاز شده با توجه به امکانات سهم داوطلبان آزاد و مناطق را حداکثر تا ۵ درصد ظرفیت تعدیل کند.

 

– سهمیه حوادث غیرمترقبه ماندنی است

در این لایحه سهمیه حوادث غیرمترقبه همچنان به قوت خود باقی است.

 

– کاهش سهمیه برگزیده‌های المپیادهای داخلی

از گذشته دارندگان مدال‌های المپیادها در کنکور دارای سهمیه بودند که در لایحه جدید در مورد المپیادهای دانش‌آموزی داخلی تغییراتی ایجاد شده و سهمیه آنها کاهش یافته و محدود به رشته‌های مرتبط شده است.

سهمیه مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در باره المپیادهای دانش‌آموزی داخلی تخصیص داده می‌شود و حد نصاب المپیادهای دانش‌آموزی داخلی در سه رنگ مدال ۹۰ درصد حدنصاب گزینش آزاد در آن کد رشته است.

– زمان اجرای حذف سهمیه های کنکور 

حداکثر ۳ ماه بعد از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن توسط شورا تدوین خواهد شد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و هر گونه تغییر در آیین‌نامه اجرایی یک سال پس از تصویب آن برای اجرا اعتبار می‌یابد و بعد از این قانون امکان ایجاد هیچ گونه سهمیه جدیدی به جز موارد این قانون وجود ندارد.
این لایحه فعلا به هیات دولت ارسال شده و برای قانونی شدن ابتدا باید تایید هیات دولت را بگیرد.

* گزارش شبکه 5 از حذف و کاهش سهمیه های کنکور سراسری

 

 

* مصاحبه تصویری رئیس سازمان سنجش در رابطه با کاهش سهمیه های کنکور سراسری

 

بروز شده در 20 آذر 98

مخالف هر گونه کاهش سهمیه ایثارگران هستیم !

مهدی ایزدی معاون حقوقی بنیاد شهید و ایثارگران با اشاره به اخباری که حکایت از پیشنهاد برای حذف و یا کاهش سهمیه‌ها در کنکور دارد اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اینکه معتقد است باید برای افزایش بنیه علمی و سطح دانش ایثارگران و فرزندانشان تلاش کرد، تأکید دارد گروه‌های ایثارگری که عمر و سلامتشان را فدای کشور کردند از حقوقی که در این زمینه برایشان در نظر گرفته شده است باید برخوردار شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد با اشاره به موفقیت‌های ایثارگران در عرصه‌های علمی، افزود: در حال حاضر ایثارگران زیادی بدون استفاده از سهمیه کنکور وارد دانشگاه می‌شوند و فقط چند درصد از ایثارگران از سهمیه استفاده می‌کنند که تأکید داریم این سهمیه باید حفظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد برای حفظ سهمیه ایثارگران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و در این زمینه با نمایندگان مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها به ویژه فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس برای مخالفت با کاهش سهمیه ایثارگران رایزنی خواهد شد.

بروز شده در 11 بهمن 98

لایحه حذف سهمیه‌های کنکور ایثارگران در کمیسیون آموزش مجلس رد شد

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه ارسالی از سوی دولت مبنی بر حذف سهمیه‌های ایثارگری، قهرمانان ورزشی و مناطق محروم و … از کنکور اظهار کرد: ارائه این لایحه از سوی دولت شگفت انگیز بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه مخالف عدالت بود بنابراین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این لایحه مخالفت و آن را رد کرد.

بروز شده در 23 آذر 99

ساماندهی سهمیه های کنکور را به شورای اسلامی دانشگاه ها واگذار کرده ایم

دکتر منصور کبگانیان درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های کنکور گفت: سهمیه های کنکور بسیار متنوع است و ساماندهی تمام سهمیه های کنکور را به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم.

وی ادامه داد: ریاست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها با وزیر علوم است و وزیر عنوان کرده که ساماندهی سهمیه های کنکور یک تا دو جلسه دیگر کار دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین افزود: ما منتظر هستیم شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ساماندهی کل سهمیه کنکور را ارائه دهد، سپس ارزیابی کرده و وارد مرحله تصویب آن شویم.

وی گفت: حدس می زنم اگر طرح ساماندهی سهمیه ها در ستاد نقشه جامع علمی هم بررسی و نهایی شود، به مصوبه صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نیاز داشته باشد.

 

بروز شده در 4 دی 99

وجود سهمیه لازم است / سهمیه ساماندهی می شوند نه حذف 

منصور کبگانیان دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور و قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره مصوبه ساماندهی سهمیه های کنکور، اظهار کرد: در مصوبه ساماندهی سهمیه‌های کنکور قرار نیست سهمیه‌ای حذف شود، بلکه مقرر شده بر اساس این مصوبه سهمیه‌ها، ساماندهی شوند.

 

سهمیه های زیادی در کنکور وجود دارند

کبگانیان در ادامه با بیان اینکه سهمیه‌های کنونی موجود در کنکور خیلی متنوع، متعدد و زیاد هستند، ادامه داد: قرار است این سهمیه‌ها ساماندهی شوند، اما این سهمیه‌ها به کلی حذف نمی‌شوند، زیرا وجود سهمیه‌های حداقلی در کنکور لازم است.

قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه درباره دلیل مصوب شدن سهمیه پنج درصدی برای بهیاران در پذیرش کنکور، ادامه داد: در موضوع تصویب سهمیه برای بهیاران در دوران شیوع ویروس کرونا اعتقاد بر این بود که با توجه به شرایط اضطراری موجود قرار دادن سهمیه ۵ درصدی، لازم است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: برای اینکه بهیاران را تشویق کنیم این سهمیه را در نظر گرفتیم و تصویب این سهمیه منافاتی با اصل ساماندهی سهمیه‌های کنکور ندارد. ساماندهی سهمیه‌ها را در دستور کار داریم و منتظر هستیم که شوراهای اسلامی شدن دانشگاه‌ها نتیجه بررسی این مصوبه را اعلام کنند.

 

قول وزیر علوم برای به نتیجه رسیدن مصوبه ساماندهی سهمیه‌های کنکور

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: وزیر علوم قول به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی سهمیه‌های کنکور طی مدت زمان کوتاهی را داده است.

کبگانیان افزود: در ستاد نقشه جامع برای بررسی سهمیه‌های کنکور منتظر به نتیجه رسیدن جلسات شورای اسلامی شدن دانشگاه ها به ریاست وزیر علوم هستیم تا این شورا ساماندهی کل سهمیه‌های کنکور را به ‌عنوان پیشنهاد ارائه دهد که ارزیابی شود و وارد مصوبه آن شویم.

او با بیان اینکه این موضوع در ستاد نقشه جامع علمی کشور بررسی و نهایی می‌شود، بیان کرد: البته این موضوع به مصوبه صحن شورای انقلاب فرهنگی هم نیاز دارد و آنجا هم مطرح و بررسی خواهد شد.

قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه درباره دلیل تصویب این طرح برای مدت زمان ۵ سال، گفت: آگاهیم که تا ۵ سال شرایط اضطراری را در کشور خواهیم داشت و تصویب این سهمیه به این معنی نیست که بعد از این مدت سهمیه بهیاران حذف شود، بلکه دلیل این کار باز گذاشتن راه برای اصلاحیه‌های بعدی است.

کبگانیان در ادامه در پاسخ به شائبه طولانی شدن روند رسیدگی به سهمیه‌های کنکور تا پنج سال آینده، گفت: دلیل این تصویب ۵ ساله آگاهی ما برای به نتیجه نرسیدن ساماندهی سهیمه‌های کنکور تا ۵ سال آینده نیست و این موضوع و رسیدگی به آن زمان بر نخواهد بود.

 

بروز شده در 6 دی 99

پیشنهاد حذف سهمیه بومی گزینی برای دانشگاه های برتر

به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ۳۴۸ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دستور اول این جلسه جمع‌بندی نهایی موضوع بومی‌گزینی در کنکور سراسری بود که در این رابطه ابراهیم سوزنچی معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور مختصر به ارائه گزارش پرداخت و خاطرنشان کرد: طی جلسات متعددی با حضور سازمان سنجش و آموزش کشور و همچنین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون موضوع سهمیه‌های دانشگاهی موضوع بومی‌گزینی نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به پیچیدگی موضوع سهمیه‌های دانشگاهی و ارتباط آن با مصوبات قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: موضوع بومی‌گزینی در بررسی‌های مربوطه در اولویت قرار گرفت و طی جلسات مربوط آمار بومی گزینی در کشور و در استان‌های مختلف کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

سوزنچی ادامه داد: در مبحث بومی‌گزینی یکی از مواردی که به عنوان پیشنهاد مطرح شده است این بود که برای دانشگاه‌های برتر از قبیل دانشگاه تهران فرآیند بومی‌گزینی لحاظ نشود و جذب در سطح کشوری صورت گیرد و در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز فرآیند مذکور اجرایی نشود.

عاملی در ادامه گفت: بحث اساسی بر این است که در کشور جمعیت بزرگی از مردم احساس می‌کند با وجود سهمیه‌ها دچار نوعی تبعیض اساسی می‌شود که با عدالت فرآیندی تناسبی ندارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصریح کرد: باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که لایحه توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها به مجموعه سهمیه‌ها به طور کلی توجه داشته است. بخشی مهمی از سهمیه‌ها از قبیل سهمیه‌های مربوط به ایثارگران مصوب مجلس است و امکان نقض آن مصوبه وجود ندارد. لذا بهتر است یکبار کل کار مورد بررسی قرار گیرد و مبنا متن لایحه باشد.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان با بررسی کلیت لایحه توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها اقدام به جمع بندی مسئله سهمیه‌ها به صورت بررسی کارشناسانه کرد، و در ادامه مقولات مربوط به مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت اقدام و بررسی به مجلس ارجاع شده مقولات مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در صحن شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

محمدعلی کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: بهتر است تا زمانی که تعریف دقیقی از نقاط محروم ارائه نشده است، عنوان مذکور در طرح ارائه نشده به همان واژه نقاط کمتر برخوردار اکتفا شود.

وی ادامه داد: در برخی از رشته‌ها ضرورتی ندارد که دانشگاه تهران اقدام به پذیرش در سطح کشورها کند، بلکه صرفاً در رشته‌های مشخص می‌توان به چنین مواردی اشاره داشت.

همچنین عبدالله جاسبی خاطرنشان کرد: مقوله‌ای به عنوان بومی‌سازی مربوط به شرایط متعلق به دهه ۶۰ است که در آن دوره یکسری از مناطق فاقد دانشگاه بودند و در نتیجه مجبور بودند برای ادامه تحصیل به مراکز شهرهای بزرگ مراجعه کنند اما در شرایط کنونی چنین مسئله‌ای قابل اتکا نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: از آنجا که لایحه مذکور لایحه‌ای یکپارچه بوده تقسیم‌بندی آن به مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مناسب به نظر نمی‌رسد.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: بهتر است با تشکیل کمیسیون مشترکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی با یکسری اختیاراتی به برسی لایحه مذکور بپردازند و جمع‌بندی آن کمیسیون مشترک را برای تصویب نهایی ارائه کنند.

عاملی نیز در پایان جمع‌بندی کرد: تلاش می‌کنیم هر دو نظر را همراه با یکدیگر دنبال کرده ضمن تشکیل کمیسیون مشترک به بررسی کارشناسی موضوع مزبور در دبیرخانه شورا اقدام کنیم.

بروز شده در 7 دی 99

مجلس باید خودش اقدام به حذف سهمیه ایثارگران کند

وزیر علوم درباره موضوع حذف سهمیه های کنکور که اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته است، گفت: تنها سهمیه‌ای که در کنکور سراسری داریم، سهمیه ایثارگران است که مبتنی بر قانون مجلس شورای اسلامی است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: تصمیم گیری درباره سهمیه ایثارگران، تغییر قانون است و مجلس شورای اسلامی باید خودش اقدامی برای حذف آنها انجام دهد.

به گفته این مقام مسئول، وزارت علوم سال ۹۷ طرح پیشنهادی برای ساماندهی سهمیه های را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که رای نیاورد.

غلامی ادامه داد: وزارت علوم بعد از این اتفاق تصمیم گرفت موضوع ساماندهی سهمیه های را از کانال شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال کند که با توجه به قانون مجلس در این باره ترجیح داده شد که مجلس این موضوع را بررسی کند اما این امر با پایان عمر مجلس سابق به پایان رسید.

بروز شده در 17 دی 99

جزئیات جلسه 349 شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با سهمیه های کنکور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی :

با توجه به حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های مربوطه و با توجه به تقدم شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ورود به موضوع سهمیه‌ها، می‌توان در خصوص مجموعه لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر این نکته که مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور بوده است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در موارد اینچنینی قاعده‌‌ای دارند که براساس آن در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی متقدم است، مجلس شورای اسلامی وارد موضوع نشود و همچنین در مواردی که مجلس شورای اسلامی متقدم بوده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند.

با گذشت بیش از سی سال از پایان جنگ تحمیلی، جامعه آماری ایثارگران و رزمندگان کاهش داشته است و لذا با کاهش جمعیت ثبت‌‌نام کننده، درصد شمول سهمیه نیز باید متناسب سازی شود.

عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی :

 لازم است فرمول‌‌بندی سهمیه ایثارگران به روز آوری و اصلاح شود و در این رابطه می‌‌توان درصد مشخصی از جامعه مربوطه را به عنوان ظرفیت مازاد ظرفیت کنکور به دانشگاه معرفی کرد.

 

رئیس سازمان سنجش : پیشنهاد کاهش سهمیه ها به 4 نوع سهمیه

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور ادامه داد: در لایحه پیشنهادی تلاش شده است تا ابتدا حذف بومی‌‌گزینی درکنکور روی داده و چنانچه براساس نیازهای اعلامی استان‌‌ها سهمیه‌‌ای مصوب شد به شکل خاص آن سهمیه کنکور مدنظر قرار گیرد. یکی دیگر از پیشنهادات این لایحه این است که موارد مصوبی چون سهمیه ایثارگران به عنوان سهمیه‌‌های مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌‌ها در نظر گرفته شود.

دکتر خدایی افزود: در لایحه پیشنهادی صرفاً حفظ چهارگروه از سهمیه‌‌های کنکور شامل مناطق، سهمیه ایثارگران، استعدادهای درخشان و منطبق با نیاز مناطق کم برخوردار مدنظر بوده و پیشنهاد ما این است که سایر سهمیه‌‌ها حذف شوند.

دکتر روح‌الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز اسکور آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

نیز در این جلسه تصریح کرد: تا آنجا که از مفاد حقوقی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی برمی‌‌آید، لغو قانون مصوب مجلس را صرفاً توسط خود مجلس می‌‌توان پیگیری کرد و این امکان برای دستگاه دیگری فراهم نیست.

وی افزود: تعدد سهمیه‌‌های کنکور باعث وهن موضوع شده و اصلی‌‌ترین ضربه آن نیز متوجه دارندگان سهمیه‌‌ها بوده است.اگر بتوان برای استفاده از آن حدنصاب علمی مشخصی تعیین کرد، شاید بتوان مسئله صلاحیت علمی استفاده‌‌کنندگان را نیز مرتفع کرد.

 

بروز شده در 21 دی 99

کدام سهمیه ها حذف نمی شوند؟

سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور، در خصوص حذف سهمیه‌های آزمون‌های ورود به دانشگاه گفت: حذف سهمیه‌های کنکور به پیشنهاد وزارت علوم و بهداشت بوده است و رییس سازمان سنجش این پیشنهاد را نداده است.

فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور در خصوص اینکه همه سهمیه‌های کنکور حذف شوند و چهار گروه از سهمیه‌ها شامل سهمیه مناطق کم برخوردار، سهمیه استعداد درخشان، سهمیه ایثارگران و سهمیه مناطق همچنان باقی بمانند، به میزان گفت: اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور به صورت یک سیاست کلی ابلاغ شده است.

زرین آمیزی ادامه داد: اقدامات ملی و راهبردی کلان در نقشه جامع علمی کشور تصریح شده که این اقدامات مبنی بر استقرار نظام سنجش و پذیرش در آموزش عالی و اصلاح لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف تحصیلی و آموزش عالی طراحی شده است.

سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور مطرح کرد: در آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای سهمیه‌های پذیرش به صورت آزاد مناطق یک دو و سه ایثارگران می‌باشد. در آزمون‌های فنی حرفه‌ای کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون دکترا و آزمون‌های پزشکی و دامپزشکی پذیرش به صورت آزاد و ایثارگران می‌باشد که سهمیه‌های آن‌ها در پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی اعمال می‌شود.

وی اظهار کرد: ظرفیت سهمیه‌های هر رشته در آزمون سراسری در مجموع به میزان ۵۰ درصد نسبت شرکت کنندگان به هر یک از مناطق و مابقی ۵۰ درصد به صورت آزاد به تمامی داوطلبان متقاضی هر کد رشته محل اختصاص می‌یابد. شورا مجاز است با توجه به امکانات آموزشی پژوهشی آزمایشگاهی رفاهی موسسه در جهت ارتقای سطح علمی پذیرفته شدگان به حفظ کیفیت آن‌ها نسبت به تعدیل سهمیه داوطلبان آزاد و مناطق اقدام نماید.

همچنین زرین آمیزی در خصوص اینکه کدام سهمیه‌ها حذف نخواهند شد، گفت: سهمیه همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندانشان بوده است. سهمیه مصوب شورای هدایت استعداد درخشان در خصوص المپیاد‌های دانش آموزی داخلی دارای مدال طلا، نقره و برنز به میزان ۵۰ درصد ظرفیت را به صورت مازاد صرفاً در رشته‌های مرتبط به شورا تعیین می‌نماید. توسط سازمان تخصیص داده می‌شود.

وی اظهار کرد: در تمامی سازمان‌ها برای تامین نیاز مناطق محروم و کم‌برخوردار با توجه به نیاز سنجی‌های وزارتخانه‌ها در صورت نیاز حداکثر ۵ درصد افزایش به صورت مازاد بر ظرفیت در دانشگاه‌های استان مربوطه اختصاص می‌یابد در صورت عدم وجود رشته در همان استان می‌تواند در نزدیک‌ترین موسسه واقع در استان‌های همجوار این ظرفیت را اختصاص دهند.

سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور بیان کرد: هر داوطلب فقط یک بار مجاز به استفاده از سهمیه به استثنا سهمیه مناطق در هر مقطع تحصیلی است. مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی این قانون لغو می‌شود و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و دوره‌های آموزش عالی بر اساس این قانون و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزش عالی کشور انجام می‌شود.

بروز شده در 7 تیر 1400

چرا حذف سهمیه ها به کنکور 1400 نرسید؟

به گزارش ایسنا، اگر چه اعلام خبر تدوین لایحه “ساماندهی سهمیه‌ ورود به آموزش عالی” به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدام دولت برای تحقق شعار عدالت آموزشی در کشور، نور امیدی در دل هزاران داوطلب کنکور و خانواده‌های آنها ایجاد کرد تا شاید ورود به دانشگاه‌ها بر اساس شایستگی علمی اتفاق بیفتد اما با ارجاع این لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسکوت ماندن آن و عدم پیگیری پرونده، این امیدواری در دل داوطلبان کاهش یافت.

در واقع با مطرح شدن لایحه فوق این گونه اعلام شد که سهمیه‌هایی که لایحه مجلس را دارند باید برای تصویب به مجلس ارجاع شوند و سهمیه‌هایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرند.

مدتی پس از ارجاع این لایحه، با تشخیص دبیر هیأت دولت لایحه ساماندهی سهمیه‌های کنکور در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، ولی با این وجود باز هم مطرح شد که مصوبات مجلس باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند مصوبات مجلس را نقض کنند و همچنین با توجه به این مسئله که بررسی این مصوبات در مجلس زمان‌بر است و احتمال اینکه مجلس مصوبه خود را لغو کند ضعیف است به همین جهت این پاس‌کاری‌ها در اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها که از نیم قرن پیش بر نظام آموزش عالی کشور وارد شده است،‌ امیدواری برای وجود یک انگیزه جدی بین مسئولان برای تعیین تکلیف همیشگی این موضوع را بسیار کم رنگ کرده است و حال آنکه خانواده‌ها و داوطلبان چشم انتظار دولت و مسئولان آتی برای انجام یک اقدام عملی و قاطعانه برای تعیین تکلیف بحث چالش برانگیز سهمیه‌ها هستند.

 

بروز شده در 15 تیر 1400

ساماندهی سهمیه برای کنکور 1402

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد ستاد نقشه جامع علمی سیاست‌های مربوط به سهمیه‌ها را جمع بندی کند و پذیرش در ۱۴۰۲ براساس سهمیه های جدید صورت گیرد.

وی افزود: مصوبات متنوعی درباره سهمیه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد و در مجلس شورای اسلامی نیز مصوباتی داشته‌ایم که نیازمند یک نظام یکپارچه برای سهمیه‌ها هستیم.

عاملی در تشریح جزئیات ماده ۷ مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: بر اساس این مصوبه مقرر شد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ظرف ۶ ماه سیاست‌های مربوط به سهمیه‌ها را جمع بندی و نهایی سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کنند، تا پذیرش از طریق کنکور در دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بر مبنای این مصوبه درباره سهمیه‌ها اجرا شود. این مصوبه قطعی جلسه امروز بود.

استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران درباره تغییرات احتمالی این مصوبه توضیح داد: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره تغییرات این مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو صحبت کنیم زیرا این مصوبه پراکندگی زیادی دارد و از سال ۱۳۶۲ در ستاد انقلاب فرهنگی سهمیه به تصویب رسیده است و در جلسات مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۷ سال گذشته سهمیه‌هایی در کنکور مصوب شده و در مجلس شورای اسلامی هم سهمیه ایثارگران مصوب شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که هم شرایط درباره تقاضا برای این سهمیه‌ها تغییر کرده و هم در این سهمیه‌ها پراکندگی وجود دارد. سیاست یکپارچه‌ای باید برای مجموعه سهمیه‌های کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و اگر بحث اصلاح قانون باشد مجلس شورای اسلامی در راستای این سیاست‌ها اصلاح قانون را هم انجام خواهد داد./خبرگزاری مهر

 

بروز شده در 9 آذر 1400

سهمیه ها برای کنکور 1401 و 1402 تغییری نکرده است

به نقل از خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان سنجش درباره سهمیه‌ها و بومی‌گزینی‌ها در کنکور ۱۴۰۲ توضیح داد: این سهمیه‌ها تغییر نکرده است و مصوبه‌ای در این زمینه نداشتیم. سهمیه‌های کنکور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مصوب مجلس شورای اسلامی است.

رییس سازمان سنجش افزود: در حال حاضر در رابطه با سهمیه‌ها و قوانین آن هیچ تغییری در کنکور ۱۴۰۲ نداشته‌ایم و دو ماه دیگر نیز ثبت‌نام‌ها آغاز خواهد شد و قطعا همان رویه سابق خواهد بود. بنابراین فکر نمی‌کنم هیچ تغییری در سهمیه‌ها داشته باشیم و مصوبه‌ای در این خصوص نیست.

 

منابع : وزارت علوم ،خبرگزاری های (مهر فارس – ایسنا – تسنیم-میزان – ایرنا – دانشجو ،صدا و سیما،باشگاه خبرنگاران جوان ،خانه ملت) ،روزنامه ایران

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=10003

ممکن است شما دوست داشته باشید
1,631 نظر
 1. شاهین می گوید

  سلام پی سی میگم اگه مثلا بگن توی شورا تصویب میشه مال ایثارگران
  آقای عاملی تصمیم گیرنده یا شورا هم مثل مجلس رای میدن؟
  بعد بنظرتون تو شورا ام امکانش هست تصویب نشه مال ایثارگران؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   تو شورا هم طبیعتا باید نظر جمعی باشه و صرفا با دیدگاه یک شخص چیزی قطعی نمیشه تا جایی که ما اطلاع داریم
   سایر سوالات هم در کامنت ها بهش اشاره شده

 2. اتنا می گوید

  ببخشید یعنی اینکه سنجش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونن ایثارگران و نگه دارن ولی کمش بکنن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   با توجه به صحبت های خودشون بله

 3. nafas می گوید

  سلام
  میشه لطفا نظرتون رو درمورد اینکه سهمیه ایثارگران 25% برای 1400 تغییر میکند یا نه رو بفرمایید. خواهشا بگید احتمالش کمه یا زیاد ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نفس خانم گرامی
   در این طرح پیشنهادی هم گفته شده که سهمیه ایثارگران حذف نمیشه فقط باید میزان ظرفیت و حدنصاب هم مشخص بشه
   در کل ما احتمال کمی میدیم که برای 1400 هم تغییر زیادی داشته باشه

 4. سما اسدی می گوید

  سلام پی سی خسته نباشی
  از تسهیلات هیات علمی چه خبر ؟
  باز شاید شما بدونی به ما که خبری نمیرسه
  برداشتن ؟ یا اگه نه چطور شده دقیقا
  ممنون از سایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید
 5. فاطمه زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید پی سی جان
  ببخشید با توجه به آخرین خبری که اومده
  شما کماکان نظرتون مثل قبل اینه که زیر ۲۰درصد احتمال میدید ک سهمیه ها(ایثارگران،،)برا ۱۴۰۰تغییری داشته باشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   به نظر ما بله
   حالا شاید نظر ما صحیح یا اشتباه باشه!

 6. حامد می گوید

  سلام خوبید
  پی سی میگم سهمیه ایثارگران چطوری می شه این ساماندهی قوانینش مثل پارساله لایحه یا تغییر کرده ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حامد جان
   والا هنوز چیزی مشخص نیست فقط چند خط مصاحبه بوده
   تا زمانی که رسما اعلام نشده پس همه چیز همانند سابق است

 7. شاهرخ می گوید

  خب سلام
  تکلیف چی شد عزیران یه خواسته دارم زحمت می افتیدها ولی ممنونتون میشم
  اگه میشه بگید داستان این چی بود گفتید
  درصورت تغیرات توسط شورا مجلس چطوری می تونه اقدام کنه ؟لطفا بگید عزیزان
  بعد الان شورا مثلا سهمیه ایثارگران رو تغییر داده
  بعد مجلس چطوری عمل می کنه یا همون اقدام ؟
  مثلا اگه اقدام کنه می تونه تا قبل ۱۴۰۰ سهمیه رو برگردونه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شاهرخ عزیز
   اگر اجرایی بشه بله طبیعتا ارگان و نهادهایی به نمیاندگان فشار میارن تا پیگیر باشند حال باید دید که شدنی هست یا خیر در کل

 8. ناشناس می گوید

  سلام خسته نباشید این مصاحبه اخیر سخنگوی سازمان سنجش مصوب شده یا هنوز نیاز به مصوبه داره و حرفه؟ اگر پیشنهاده بنظرتون برای عملی شدن این پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد سهمیه ایثارگران تصمیم گیری میکنه یا مجلس شورای اسلامی و در کل سهمیه ایثارگران دسخوش تغییری میشه برای کنکور 1400 یا نه. مچکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عزیز
   گویا در حد همان پیشنهاد بوده و تصویب نشده هنوز
   والا چه عرض کنیم یه روز خود شورا میگه مربوط به مجلس هست یه روز میگه مشکلی نیست خودمان هم می توانیم اصلاحش کنیم،باید صبر کنیم
   به نظر ما احتمالش ضعیف هست برای 1400 تصویب بشه ، ولی خب شاید نظر ما هم صحیح یا غلط باشه چون علم غیب نداریم!

 9. کیمیا می گوید

  سلام پی سی خسته نباشید ببخشید سهمیه المپیاد ۲۵درصده سهمیه ایثارگرانم ۲۵درصد ک اینجام تو آخرین خبر بهش اشاره شده ک این دوسهمیه ۵۰ درصد ظریفیت رو دارن یعنی اگه تغییری داده بشه بقیه حذف میشن ولی المپیاد و ایثارگران با همون ظرفیت قبلی میمونن درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کیمیا خانم گرامی
   برای پاسخ نیاز به اطلاعات بیشتری هست که هنوز جزئیات مشخص نیست
   لطفا صبور باشید تا اطلاعات بیشتری منتشر بشه

نظرات بسته شده است.

X   
[تام لند]