تطبیق دروس و دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

تطبيق کارنامه های نظام قدیم با دروس دوره اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی (۶-۳-۳)

تطبیق دروس نظام قدیم به نظام جدید

پی سی کنکور : بخش نامه ای از سوی آموزش و پرورش منتشر شد که بر اساس آن دانش آموزان و داوطلبان  نظام قدیم از مهر سال ۹۸ می توانند ،دروس خود را با مدرک نظام جدید معادل سازی و تطبیق کنند و ادامه تحصیل دهند.

در این مطلب به سوالات زیر پاسخ داده می شود :

– نحوه ادامه تحصیلی دیپلم ردی نظام قدیم در نظام جدید چگونه است؟

– شرایط ادامه تحصیل از دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

– چند درس را در پیش دانشگاهی نظام قدیم هنوز پاس نکرده ام،آیا می توانم آن ها را در دوازدهم نظام جدید پاس کنم؟

– شرایط دریافت مدرک نظام جدید برای داوطلبان در حال تحصیل نظام قدیم چگونه خواهد بود؟

– نحوه دریافت دیپلم نظام جدید در رشته غیر مرتبط چگونه است؟

– شیوه نامه تطبیق دوره متوسطه چگونه است؟

 

معرفی نظام های آموزشی متوسطه از ابتدا تا به امروز :

– دوره (شش ساله متوسطه) : از مهر سال ۱۳۳۶ شروع شده و شامل شش سال ابتدایی بوده است و پس از آن نیز شش سال متوسطه آغاز ، که به دو دوره سه ساله (سیکل اول و سیکل دوم) تقسیم می شود و پس از اتمام و قبولی در آن مدرک دیپلم اعطا شده است.

– دوره (چهار ساله متوسطه) : این دوره از مهر سال ۱۳۵۳ به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره ۵ ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی وارد دوره چهارساله متوسطه می شدند که امتحانات نهایی سال آخر آن نیز نهایی بوده و پس از آن مدرک دیپلم دریافت می کردند.

– دوره سه ساله به شیوه (نیم سالی – واحدی) : این دوره از سال ۱۳۷۱ به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند(طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است)،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند.

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (نیم سالی واحدی) : این دوره از سال ۱۳۷۴ به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش نیم سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند (طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است) و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.

– دوره سه ساله متوسطه به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال ۱۳۷۸ به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند (دروس به شیوه پیوسته بوده است).

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.(دروس به شیوه پیوسته بوده است)

– دوره اول و دوم متوسطه (نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳) : دوره دیپلم نظام جدید از مهر سال ۱۳۹۲ شروع شد،این دوره با پذیرش دانش آموزان ششم ابتدایی شروع شد، و شامل یک دوره ساله متوسطه اول (هفتم،هشتم،نهم) و داوطلبان پس از قبولی وارد دومره متوسطه دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)می شدند و در صورت قبولی در امتحانات نهایی دوازدهم مدرک دیپلم نظام جدید را دریافت می کردند.

 

تطبیق کارنامه ی نظام های آموزشی مختلف با دوره متوسطه اول نظام جدید (۶-۳-۳) :

چنانچه در حال تحصیل یکی از پایه های (ابتدایی و یا راهنمایی و یا سیکل اول) نظام تحصیلی قدیم هستید،شما می توانید بر همان اساس تطبیق دروس انجام دهید و در پایه معادل با نظام جدید به درس خود ادامه تحصیل دهید و در پایان پساز قبولی مدرک دیپلم نظام جدید (۶-۳-۳) دریافت کنید.

متقاضیان این بخش نامه، پس از تطبيق کارنامه های تحصیلی دوره های مختلف متوسطه با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی مجاز خواهند بود مطابق مفاد آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه به شیوه تیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) صرفا در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد (متفرقه)، ادامه تحصیل دهند.

لطفا قبل از خواندن ادامه متن،به نظام تحصیلی قبلی خود توجه کنید 

** برای جلوگیری از طولانی شدن متن،تنها به تطبیق آخرین نظام های تحصیلی (نیم سالی واحدی و سالی واحدی) به متوسطه نظام جدید می پردازیم،و برای دیدن نحوه تطبیق دیپلم های چهار ساله قدیمی به فایل pdf انتهای متن مراجعه کنید.

 

۳ – تطبیق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «نیم سالی – واحدی» به نظام جدید

بند ۳ – ۱ : کارنامه های تحصیلی دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، مطابق جداول شماره الف-۳۷۱ الی د-۳۷۱ با عناوین دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و نمرات قبولی دروس مندرج در این کارنامه برای دروس معادل در دوره دوم متوسطه، منظور می شود و این قبیل از افراد موظفند باقی مانده دروس این دوره را مطابق جدول مواد درسی مصوب، با رعایت سایر شرایط و ضوابط، انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱: چنانچه دروس گذرانده شده دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی با دروس مندرج در جدول مذکور، قابل تطبيق نباشد، این قبیل از افراد به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند و می بایست برابر ضوابط و مقررات، در دوره دوم متوسطه، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۲: در مواردی که چند عنوان درسی از دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، معادل یک عنوان درسی از دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی باشد، میانگین وزنی آخرین نمرات دانش آموز در آن دروس مجموع حاصل ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهای آن، تقسیم بر مجموع واحدهای دروس) به عنوان نمره درس معادل، منظور و در صورتی که به نصاب قبولی برسد، از وی پذیرفته می شود.

بند ۳ – ۲ : دانش آموزانی که در دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، به یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، هدایت شده یا نشده باشند و یا متقاضی تغییر رشته باشند، پس از تطبيق دروس خود با دروس دوره دوم متوسطه، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری و یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره: دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های خود با نظام جدید آموزشی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از افراد، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده، به عنوان دروس اختیاری و کارورزی، از وی پذیرفته می شود.

بند ۳ – ۳ : گواهی نامه های مهارتی که مشخصات آن ها در فهرست مشخصات رشته های مهارتی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزشی درج شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده در همان رشته مهارتی، قابل پذیرش است و چنانچه مشخصات این گواهی نامه ها در جدول دروس دوره دوم متوسطه درج نشده باشد، اما در جدول مجموعه رشته های مهارتی قبلی شاخه کاردانش تعریف شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده، معادل دروس اختیاری و کارورزی در رشته مهارتی مربوط، از آنان پذیرفته میشود. در این صورت میانگین وزنی نمرات عملی و نظری گواهی نامه مهارت ارائه شده، جایگزین درس اختیاری و یا کارورزی شده و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده می شود.

 

۴ – تطبيق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «سالی – واحدی» به نظام جدید

بند ۴ – ۱ : دارندگان کارنامه قبولی پایه اول متوسطه شیوه سالی- واحدی، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد می توانند برابر ضوابط و مقررات در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۲ : دانش آموزانی که نمرات دروس پایه اول شیوه سالی – واحدی آنان، به گونه ای باشد که بر اساس ضوابط آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی (قبل از صدور رأی ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) شرایط قبولی پایه اول را کسب نموده باشند، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد نیز می توانند مطابق ضوابط و مقررات، در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۳ : دانش آموزانی که برخی از دروس پایه اول متوسطه را گذرانده باشند و شرایط قبولی در پایه اول (قبل از صدور رای ۸۵۶ تاریخ ۱۳۹۰/ ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) را کسب نکرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق با جدول شماره ۳، ۴ (دروس قبول شده پایه اول متوسطه شیوه سالیواحدی با دروس پایه نهم) تطبيق و از ایشان پذیرفته می شود و می بایست برابر مقررات، در پایه نهم مدارس آموزش از راه دور، ایثارگران و یا به شیوه داوطلب آزاد برابر مقررات ثبت نام و باقیمانده دروس را انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۴ : دانش آموزان پایه اول دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی که حد نصاب نمره قبولی هیچ یک از دروس پایه مذکور را کسب نکرده باشند، باید برابر مقررات، در پایه نهم مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۵ : دانش آموزانی که نصاب قبولی در برخی از دروس مربوط به پایه های دوم و سوم متوسطه شیوه سالی- واحدی را کسب کرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق جداول شماره الف-۵، ۴ الی د-۴۰۵ با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده می شود و می بایست با توجه به علاقه مندی خود، باقیمانده دروس خود را در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش انتخاب و در صورت کسب شرایط فارغ التحصیلی، برابر ضوابط و مقررات، گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت نمایند.

تبصره ۱ : دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش، ملزم به گذراندن دروس شایستگی های فنی استاندارد مهارت) و شایستگی های غیرفنی رشته مورد نظر هستند.

تبصره ۲ : دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از دانش آموزان، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق و از آنان پذیرفته می شود. چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده به عنوان دروس اختیاری و کارورزی از وی پذیرفته می شود.

۵- تطبیق کارنامه های تحصیلی پیش دانشگاهی با دروس دوم متوسطه نظام جدید (۶-۳-۳)

در اجرای مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۷ ، نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، سالی- واحدی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرح زیر است:

بند ۵-۱ : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف ۵،۱ الی هـ – ۵،۱ در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

بند ۵-۲ : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود.

تذکر۱ : مطابق نامه شماره ۱۰۱/ ۱ / ۲۴۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/ ۱۲ / ۲۲ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تطبيق کارنامه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی رشته هنر، با هیچ یک از رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش امکان پذیر نیست.

تذکر ۲: کارنامه تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شیوه نیم سالی – واحدی، قبل از سال ۱۳۷۸ (۳۰ واحدی)، که موفق به گذراندن برخی از دروس این دوره نشده اند، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۷۵/ ۱ /۳۲ مورخ ۱۳۷۸/ ۰۶ / ۲۹ ابتدا به شیوه نیم سالی – واحدی (۲۴ واحدی) تطبيق و سپس مطابق جداول شماره الف ۵،۱ الی هـ – ۵،۱ با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق داده شود.

– نحوه دریافت دیپلم مجدد نظام جدید

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های نظری :

هـ) در اجرای ماده ۷۹ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) دارندگان دیپلم نظام جدید و با نظام قدیم، در صورت تمایل به اخذ دیپلم مجدد (در رشته غیر متناظر) شاخه های نظری با کاردانش، با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه محل تحصیل خود، صرفا به صورت داوطلب آزاد به یکی از دو روش ذیل اقدام نمايند

۱- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه نظری این قبیل از افراد باید در امتحانات تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر شرکت کرده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم غير متناظر با رشته تحصیلی خود را دریافت نمایند و دروس پایه های دهم و یازدهم با درج علامت ضربدر (قبولی بدون نمره با ثبت کد ۹۶ در رایانه از آنان پذیرفته می شود.

معدل کتبی این افراد بر اساس نمرات مکتسبه از دروس نهایی، و معدل کل آنان بر اساس نمرات تمامی دروس پایه دوازدهم (اعم از نهایی و غیر نهایی) مطابق ضوابط مندرج در فصل چهارم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیین نامه آموزشی دوره متوسطه شیوه نیم سالی واحدی بزرگسالان، محاسبه می شود.

 

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های کار دانش :

۲- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه کاردانش : متقاضیان دریافت دیپلم غير متناظر در شاخه کاردانش، می توانند به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند :

الف) فارغ التحصیلان دوره های شش ساله» و «چهار ساله، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به ارائه دروس مهارتی (شایستگی های فنی) و گذراندن دروس شایستگی های غیر فنی رشته مورد نظر و نیز دروس تعلیمات دینی (دینی، فرآن و اخلاق) ۳ و عربی، زبان قرآن ۳ مبادرت نموده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

ب) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله نیم سالی – واحدی، وا سه ساله سالی واحدی، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به گذراندن تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر و أخذ گواهینامه های دروس مهارتی (شایستگی های فنی و گذراندن دروس شایستگی های غیرفتی رشته مورد نظر مبادرت و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

تبصره: مفاد تبصره یک ماده ۶۶ و محدودیت سقف انتخاب واحد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۳۹۶/ ۰۷ /۱۲ شامل متقاضیان اخذ دیپلم مجدد نمی شود.

 

– نکات مهم تطبیق نظام جدید 

* متقاضیان برای انجام امور تطبیق، باید به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحيه آخرين محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه پس از بررسی کارنامه ها و مدارک تحصیلی متقاضیان و تأیید اصالت آن، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور کارنامه تطيق براساس این شیوه نامه اقدام نمایند. کارنامه تطبيق در دو نسخه تنظیم و نسخه اول جهت ثبت نام، تحویل متقاضی و نسخه دوم به عنوان سابقه تحصیلی وی، در اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه/ ناحیه نگهداری می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان شیوه نیم سالی- واحدی و سالی- واحدی به صورت سیستمی توسط کارشناسی ارزشیابی تحصیلی (امتحانات) صادر می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان نظام های چهار ساله متوسطه و شش ساله متوسطه به صورت دستی توسط کارشناسی دوره های مربوط (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) صادر می شود.

* کارنامه های تحصیلی متقاضیان دوره های اول و دوم متوسطه، باید پس از طی مراحل تطبيق، با عبارت: «بر اساس دوره اول / دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده شده ممهور شود.

 

 

دانلود بخشنامه تطبیق نظام جدید و جدول دروس تطبیقی + سایر جزئیات

ممکن است شما دوست داشته باشید
26 نظر
 1. علی می گوید

  سلام این تطبیق دروس در مورد ترمیم معدل هم صدق میکنه؟ یعنی اگه بخواهیم دی ۹۸ ترمیم معدل سوم دبیرستان بدیم باید بشینیم درس های سال یازدهم و دوازدهم رو بخونیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در این مورد کامل مشخص نشده و تنها داوطلبانی که هنوز دروسش پاس نشده تطبیق میخورن،پیشنهاد می کنیم از شهریور که فرصت بسیار مناسبی هم هست استفاده کنید

 2. زهرا نظام آبادی می گوید

  سلام من دیپلم نظام قدیم بعد فقط پیش دانشگاهیم مونده الان دوباره باید برم ۱۲ بخونم و کلی امتحان نهایی؟؟ و اینکه آیا قطعی هست یعنی ما حتما از مهر ۱۲ میخونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   گفته شده که این بخشنامه تطبیق از مهر ماه به بعد قابل اجراست،به این صورت کسانی که امتحانی یا امتحاناتی در پیش دانشگاهی را پاس نکردند باید همان امتحانات را در دوازدهم پاس کنند،برای اطمینان بیشتر می توانید به مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنید،پیشنهاد می کنیم اگر امکانش براتون مهیاست حتما در شهریورماه شرکت کنید تا به دی ماه نخوره امتحاناتتتون

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    ببخشید یعنی ما الان کنکور نظام جدید میدیم یا قدیم ؟ با توجه به اینکه قراره از مهر دوازدهم بخونیم

 3. رویا می گوید

  سلام الان من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم میخوام مهر پیش دانشگاهی مو ثبت نام کنم تو بزرگسالان و کنکور نظام قدیم۹۹ بدم یعنی برای کنکور کتاب پیش دانشگاهی بخونم و برای امتحاناتم کتاب دوزادهم تجربی رو؟

 4. مرضیه می گوید

  سلام الان من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم میخوام مهر پیش دانشگاهی مو ثبت نام کنم تو بزرگسالان و کنکور نظام قدیم۹۹ بدم یعنی برای کنکور کتاب پیش دانشگاهی بخونم و برای امتحاناتم کتاب دوزادهم تجربی رو؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مرضیه خانم گرامی
   بله درسته از مهر ماه به بعد امتحاناتتون دوازدهم هست ولی برای کنکور همون کتب پیش دانشگاهی رو می خونید و در پایان قبولی هم مدرک پیش دانشگاهی بهتون میدن،البته برای اطمینان به مدرسه نیز مراجعه کنید

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    مطمعن هستید اخه مگه امکان داره دوازدهم بخونیم ولی کنکور نظام قدیم مدیر مدرسه ما که گفت دیگه میشید نظام جدید و کنکور نظام جدید

 5. ناشناس می گوید

  سلام.ببخشید من سال دهم دوتا درس مردودی داشتم..اما یازدهم و دوازدهم نه..در این صورت دیپلم میدن؟و در صورتی که کنکور قبول شم میتونم دانشگاه برم؟البته قراره دو درس تجدیدیمو شهریور امسال بدم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   خب اگر دروس مردودی تون رو قبول بشید که مشکلی برای ورود به دانشگاه ندارید و درصورت قبولی در تمام امتحانات متوسطه بله دیپلم هم می گیرید

 6. علی می گوید

  سلام من میخوام دیپلم مجددبگیرم یعنی تعقیر رشته بدم میخواستم بدونم برای امتحانات نهایی نظام جدید درسی رو بخونم یا نظام قدیم درسی رو

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در این مورد بهتره با واحد آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

 7. جمشید می گوید

  سلام من شهریور دیپلم کاردانش میگیرم بدون پیش دانشگاهی. میتونم دی ماه برای دیپلم مجدد نظام جدید نظری ثبت نام کنم؟فقط پایه دوازدهم باید امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جمشید عزیز
   اطلاعات زیادی در این رابطه نداریم،بهتره برای اطلاع از قوانین نحوه اجرای دیپلم جدید کاردانش به یکی از رشته های نظری به آموزش و پرورش و یا مدارس بزرگسالان منطقه خود مراجعه کنید

 8. زهرا نظام آبادی می گوید

  طبق گفته شما من بجای پیش دوازدهم میخونم یعنی تطبیق ولی مدیر مدرسمون که بزرگسالانه گفت دیگه کنکور نظام جدید میدید چون دوزادهم خوندید چون نمیشه که دوزادهم بخونیم و نظام جدید و من این مطلب رو چند بار خوندم ولی درباره کنکور چیزی ننوشته اگه میشه یکم توضیح بفرمایید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجدد زهرا خانم گرامی
   ببینید این متنی که نوشتیم دقیقا متن بخشنامه آموزش و پرورش هست بدون کم و زیاد،در بند ۵ هم به این شکل گفته شده :

   بند ۵-۱ : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف ۵،۱ الی هـ – ۵،۱ در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

   بند ۵-۲ : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

   * این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود. /»

   پس با این حساب که گفته شده در هر دو مورد به اختیار داوطلب می باشد که در پایان مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم دریافت کنند یا مدرک دیپلم نظام جدید،در حال حاضر برای کنکور ۹۹ نیز داوطلبان تنها می توانند بر اساس مدرک فارغ التحصیلی در کنکور نظام قدیم یا جدید شرکت کنند، طبیعتا مدارس بزرگسالان و آموزش و پرورش اطلاعات بیشتری در این رابطه دارند که در مشورت با آن ها می توانید در امتحانات دوازدهم شرکت کنید و نسبت به دریافت مدرک پایان تحصیلات اقدام و در کنکور مدنظرتون شرکت کنید
   موفق باشید

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    خیلی ممنون پس من میتونم به انتخاب خودم بگیرم مدرک تحصیلیم رو ؟یعنی اگه بخوام دوازدهم بگیرم و در کنکور نظام جدید شرکت کنم بهم اجازه میدن ؟

   2. زهرا نظام آبادی می گوید

    خیلی ممنون پس منی که تا به الان پیش دانشگاهی نخوندم طبق ماده ۵-۱ میرم برای دوازدهم و بعد مدرک دوازدهم میگیرم که میشه مدرک دوره دوم متوسطه و بعد در کنکور نظام جدید شرکت میکنم ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     با این حسابی که گفته شده بله،ولی باز باید از مدرسه پیگیر باشید حتما

 9. مصطفی می گوید

  سلام خسته نباشین من فارغ التحصیل نظام قدیمم، اگه بخوام کنکور نظام جدید بدم باید کار خاصی انجام بدم؟ در امتحانات شرکت کنم؟ یا لازم نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مصطفی جان
   در حال حاضر همون طور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور ۹۹ نیز گفتیم،شما تنها بر اساس مدرکتان می توانید در کنکور شرکت کنید،یعین یانکه مدرکتون نظام قدیم هست پس می توانید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید البته شاید در یکی دو ماه آینده حق انتخاب در کنکور ۹۹ هم برای داوطلبان مجاز بشه ولی فعلا که خبری اعلام نشده
   و مورد دوم اینکه اگر هنور پیش دانشگاهی را نگذرانده اید می توانید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنید و دروس را تطبیق دهید تا پس از قبولی در امتحانات دوازدهم بتوانید در صورت داشتن شرایط مدرک دیپلم نظام جدید بگیرید

 10. سامان ناصری می گوید

  سلام و روز بخیر،عذر میخوام آموزش و پرورش شهر ما گفته ک مهرماه من میتونم دیپلم نظام جدید بگیرم و کنکور نظام جدید بدم آیا صحت داره(خودم مدر کاردانی نظام قدیم دارم)ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سامان جان
   طبق گفته مسئولین آموزش و پرورش داوطلبانی که واحد مانده پیش دانشگاهی دارند می توانند به نظام جدید تطبیق دهند و پس از گذراندن امتحانات نهایی در پایان مدرک دوازدهم و نظام جدید دریافت کنند،در این مورد که شما هم گفتید دقیقا چون هنوز اجرایی نشده اطلاع دقیقی نداریم و صد در صد واحد های متوسطه آموزش و پرورش و مدارس بزرگسالان بهتر به این بخشنامه ها آگاه هستند که می توانید از آن ها پیگیر باشید

 11. ممد می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  من دیپلم نظام قدیم سال۹۳هستم و فارغ التحصیل کاردانی فوریت پزشکی و در حال حاظر سربازم و میخوام برای کنکور۱۴۰۰ نظام جدید شرکت کنم… لازم هست دیپلم نظام جدید بگیرم؟
  باید چیکار کنم که بتونم ۱۴۰۰دوباره کنکور سراسری شرکت کنم؟
  لطفا جواب بدید دست گلتون درد نکنه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد عزیز
   برای کنکور ۱۴۰۰ مشخص نیست که میخواهند چگونه اجرا کنند،ولی به احتمال زیاد برای کنکور ۱۴۰۰ یا فقط کنکور نظام جدید برگزار می شود و یا داوطلبان نظام قدیم حق انتخاب خواهند داشت که در کنکور نظام جدید شرکت کنند یا خیر،و شما در صورت داشتن پایان خدمت مشکلی برای کنکور دوباره ندارید و اطلاعات بیشتر درباره کنکور ۱۴۰۰ رو در لینک زیر ببینید :
   https://p30konkor.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-1400/
   در مورد تطبیق مدرک هم از نظام قدیم به نظام جدید مشخص نیست که آیا فارغ التحصیلان می توانند یا نه،برای همین پیشنهاد میکنیم به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

نوزده + 18 =