تطبیق دروس و دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

تطبيق کارنامه های نظام قدیم با دروس دوره اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی (6-3-3)

تطبیق دروس نظام قدیم به نظام جدید

پی سی کنکور : بخش نامه ای از سوی آموزش و پرورش منتشر شد که بر اساس آن دانش آموزان و داوطلبان  نظام قدیم از مهر سال 98 می توانند ،دروس خود را با مدرک نظام جدید معادل سازی و تطبیق کنند و ادامه تحصیل دهند.

در این مطلب به سوالات زیر پاسخ داده می شود :

– نحوه ادامه تحصیلی دیپلم ردی نظام قدیم در نظام جدید چگونه است؟

– شرایط ادامه تحصیل از دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

– چند درس را در پیش دانشگاهی نظام قدیم هنوز پاس نکرده ام،آیا می توانم آن ها را در دوازدهم نظام جدید پاس کنم؟

– شرایط دریافت مدرک نظام جدید برای داوطلبان در حال تحصیل نظام قدیم چگونه خواهد بود؟

– نحوه دریافت دیپلم نظام جدید در رشته غیر مرتبط چگونه است؟

– شیوه نامه تطبیق دوره متوسطه چگونه است؟

 

معرفی نظام های آموزشی متوسطه از ابتدا تا به امروز :

– دوره (شش ساله متوسطه) : از مهر سال 1336 شروع شده و شامل شش سال ابتدایی بوده است و پس از آن نیز شش سال متوسطه آغاز ، که به دو دوره سه ساله (سیکل اول و سیکل دوم) تقسیم می شود و پس از اتمام و قبولی در آن مدرک دیپلم اعطا شده است.

– دوره (چهار ساله متوسطه) : این دوره از مهر سال 1353 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره 5 ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی وارد دوره چهارساله متوسطه می شدند که امتحانات نهایی سال آخر آن نیز نهایی بوده و پس از آن مدرک دیپلم دریافت می کردند.

– دوره سه ساله به شیوه (نیم سالی – واحدی) : این دوره از سال 1371 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند(طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است)،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند.

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (نیم سالی واحدی) : این دوره از سال 1374 به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش نیم سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند (طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است) و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.

– دوره سه ساله متوسطه به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال 1378 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند (دروس به شیوه پیوسته بوده است).

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال 1390 به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.(دروس به شیوه پیوسته بوده است)

– دوره اول و دوم متوسطه (نظام آموزشی جدید 6-3-3) : دوره دیپلم نظام جدید از مهر سال 1392 شروع شد،این دوره با پذیرش دانش آموزان ششم ابتدایی شروع شد، و شامل یک دوره ساله متوسطه اول (هفتم،هشتم،نهم) و داوطلبان پس از قبولی وارد دومره متوسطه دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)می شدند و در صورت قبولی در امتحانات نهایی دوازدهم مدرک دیپلم نظام جدید را دریافت می کردند.

 

تطبیق کارنامه ی نظام های آموزشی مختلف با دوره متوسطه اول نظام جدید (6-3-3) :

چنانچه در حال تحصیل یکی از پایه های (ابتدایی و یا راهنمایی و یا سیکل اول) نظام تحصیلی قدیم هستید،شما می توانید بر همان اساس تطبیق دروس انجام دهید و در پایه معادل با نظام جدید به درس خود ادامه تحصیل دهید و در پایان پساز قبولی مدرک دیپلم نظام جدید (6-3-3) دریافت کنید.

متقاضیان این بخش نامه، پس از تطبيق کارنامه های تحصیلی دوره های مختلف متوسطه با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی مجاز خواهند بود مطابق مفاد آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه به شیوه تیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) صرفا در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد (متفرقه)، ادامه تحصیل دهند.

لطفا قبل از خواندن ادامه متن،به نظام تحصیلی قبلی خود توجه کنید 

** برای جلوگیری از طولانی شدن متن،تنها به تطبیق آخرین نظام های تحصیلی (نیم سالی واحدی و سالی واحدی) به متوسطه نظام جدید می پردازیم،و برای دیدن نحوه تطبیق دیپلم های چهار ساله قدیمی به فایل pdf انتهای متن مراجعه کنید.

 

3 – تطبیق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «نیم سالی – واحدی» به نظام جدید

بند 3 – 1 : کارنامه های تحصیلی دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، مطابق جداول شماره الف-۳۷۱ الی د-۳۷۱ با عناوین دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و نمرات قبولی دروس مندرج در این کارنامه برای دروس معادل در دوره دوم متوسطه، منظور می شود و این قبیل از افراد موظفند باقی مانده دروس این دوره را مطابق جدول مواد درسی مصوب، با رعایت سایر شرایط و ضوابط، انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 1: چنانچه دروس گذرانده شده دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی با دروس مندرج در جدول مذکور، قابل تطبيق نباشد، این قبیل از افراد به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند و می بایست برابر ضوابط و مقررات، در دوره دوم متوسطه، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 2: در مواردی که چند عنوان درسی از دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، معادل یک عنوان درسی از دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی باشد، میانگین وزنی آخرین نمرات دانش آموز در آن دروس مجموع حاصل ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهای آن، تقسیم بر مجموع واحدهای دروس) به عنوان نمره درس معادل، منظور و در صورتی که به نصاب قبولی برسد، از وی پذیرفته می شود.

بند 3 – 2 : دانش آموزانی که در دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، به یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، هدایت شده یا نشده باشند و یا متقاضی تغییر رشته باشند، پس از تطبيق دروس خود با دروس دوره دوم متوسطه، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری و یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره: دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های خود با نظام جدید آموزشی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از افراد، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده، به عنوان دروس اختیاری و کارورزی، از وی پذیرفته می شود.

بند 3 – 3 : گواهی نامه های مهارتی که مشخصات آن ها در فهرست مشخصات رشته های مهارتی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزشی درج شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده در همان رشته مهارتی، قابل پذیرش است و چنانچه مشخصات این گواهی نامه ها در جدول دروس دوره دوم متوسطه درج نشده باشد، اما در جدول مجموعه رشته های مهارتی قبلی شاخه کاردانش تعریف شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده، معادل دروس اختیاری و کارورزی در رشته مهارتی مربوط، از آنان پذیرفته میشود. در این صورت میانگین وزنی نمرات عملی و نظری گواهی نامه مهارت ارائه شده، جایگزین درس اختیاری و یا کارورزی شده و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده می شود.

 

4 – تطبيق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «سالی – واحدی» به نظام جدید

بند 4 – 1 : دارندگان کارنامه قبولی پایه اول متوسطه شیوه سالی- واحدی، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد می توانند برابر ضوابط و مقررات در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 2 : دانش آموزانی که نمرات دروس پایه اول شیوه سالی – واحدی آنان، به گونه ای باشد که بر اساس ضوابط آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی (قبل از صدور رأی ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) شرایط قبولی پایه اول را کسب نموده باشند، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد نیز می توانند مطابق ضوابط و مقررات، در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 3 : دانش آموزانی که برخی از دروس پایه اول متوسطه را گذرانده باشند و شرایط قبولی در پایه اول (قبل از صدور رای ۸۵۶ تاریخ ۱۳۹۰/ ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) را کسب نکرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق با جدول شماره ۳، ۴ (دروس قبول شده پایه اول متوسطه شیوه سالیواحدی با دروس پایه نهم) تطبيق و از ایشان پذیرفته می شود و می بایست برابر مقررات، در پایه نهم مدارس آموزش از راه دور، ایثارگران و یا به شیوه داوطلب آزاد برابر مقررات ثبت نام و باقیمانده دروس را انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 4 : دانش آموزان پایه اول دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی که حد نصاب نمره قبولی هیچ یک از دروس پایه مذکور را کسب نکرده باشند، باید برابر مقررات، در پایه نهم مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 5 : دانش آموزانی که نصاب قبولی در برخی از دروس مربوط به پایه های دوم و سوم متوسطه شیوه سالی- واحدی را کسب کرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق جداول شماره الف-۵، ۴ الی د-۴۰۵ با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده می شود و می بایست با توجه به علاقه مندی خود، باقیمانده دروس خود را در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش انتخاب و در صورت کسب شرایط فارغ التحصیلی، برابر ضوابط و مقررات، گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت نمایند.

تبصره 1 : دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش، ملزم به گذراندن دروس شایستگی های فنی استاندارد مهارت) و شایستگی های غیرفنی رشته مورد نظر هستند.

تبصره 2 : دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از دانش آموزان، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق و از آنان پذیرفته می شود. چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده به عنوان دروس اختیاری و کارورزی از وی پذیرفته می شود.

5- تطبیق کارنامه های تحصیلی پیش دانشگاهی با دروس دوم متوسطه نظام جدید (6-3-3)

در اجرای مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۷ ، نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، سالی- واحدی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرح زیر است:

بند 5-1 : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

بند 5-2 : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود.

تذکر1 : مطابق نامه شماره ۱۰۱/ ۱ / ۲۴۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/ ۱۲ / ۲۲ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تطبيق کارنامه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی رشته هنر، با هیچ یک از رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش امکان پذیر نیست.

تذکر ۲: کارنامه تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شیوه نیم سالی – واحدی، قبل از سال ۱۳۷۸ (۳۰ واحدی)، که موفق به گذراندن برخی از دروس این دوره نشده اند، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۷۵/ ۱ /۳۲ مورخ ۱۳۷۸/ ۰۶ / ۲۹ ابتدا به شیوه نیم سالی – واحدی (۲۴ واحدی) تطبيق و سپس مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق داده شود.

– نحوه دریافت دیپلم مجدد نظام جدید

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های نظری :

هـ) در اجرای ماده ۷۹ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) دارندگان دیپلم نظام جدید و با نظام قدیم، در صورت تمایل به اخذ دیپلم مجدد (در رشته غیر متناظر) شاخه های نظری با کاردانش، با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه محل تحصیل خود، صرفا به صورت داوطلب آزاد به یکی از دو روش ذیل اقدام نمايند

1- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه نظری این قبیل از افراد باید در امتحانات تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر شرکت کرده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم غير متناظر با رشته تحصیلی خود را دریافت نمایند و دروس پایه های دهم و یازدهم با درج علامت ضربدر (قبولی بدون نمره با ثبت کد ۹۶ در رایانه از آنان پذیرفته می شود.

معدل کتبی این افراد بر اساس نمرات مکتسبه از دروس نهایی، و معدل کل آنان بر اساس نمرات تمامی دروس پایه دوازدهم (اعم از نهایی و غیر نهایی) مطابق ضوابط مندرج در فصل چهارم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیین نامه آموزشی دوره متوسطه شیوه نیم سالی واحدی بزرگسالان، محاسبه می شود.

 

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های کار دانش :

۲- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه کاردانش : متقاضیان دریافت دیپلم غير متناظر در شاخه کاردانش، می توانند به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند :

الف) فارغ التحصیلان دوره های شش ساله» و «چهار ساله، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به ارائه دروس مهارتی (شایستگی های فنی) و گذراندن دروس شایستگی های غیر فنی رشته مورد نظر و نیز دروس تعلیمات دینی (دینی، فرآن و اخلاق) ۳ و عربی، زبان قرآن ۳ مبادرت نموده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

ب) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله نیم سالی – واحدی، وا سه ساله سالی واحدی، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به گذراندن تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر و أخذ گواهینامه های دروس مهارتی (شایستگی های فنی و گذراندن دروس شایستگی های غیرفتی رشته مورد نظر مبادرت و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

تبصره: مفاد تبصره یک ماده ۶۶ و محدودیت سقف انتخاب واحد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۳۹۶/ ۰۷ /۱۲ شامل متقاضیان اخذ دیپلم مجدد نمی شود.

 

– نکات مهم تطبیق نظام جدید 

* متقاضیان برای انجام امور تطبیق، باید به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحيه آخرين محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه پس از بررسی کارنامه ها و مدارک تحصیلی متقاضیان و تأیید اصالت آن، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور کارنامه تطيق براساس این شیوه نامه اقدام نمایند. کارنامه تطبيق در دو نسخه تنظیم و نسخه اول جهت ثبت نام، تحویل متقاضی و نسخه دوم به عنوان سابقه تحصیلی وی، در اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه/ ناحیه نگهداری می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان شیوه نیم سالی- واحدی و سالی- واحدی به صورت سیستمی توسط کارشناسی ارزشیابی تحصیلی (امتحانات) صادر می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان نظام های چهار ساله متوسطه و شش ساله متوسطه به صورت دستی توسط کارشناسی دوره های مربوط (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) صادر می شود.

* کارنامه های تحصیلی متقاضیان دوره های اول و دوم متوسطه، باید پس از طی مراحل تطبيق، با عبارت: «بر اساس دوره اول / دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده شده ممهور شود.

 

 

دانلود بخشنامه تطبیق نظام جدید و جدول دروس تطبیقی + سایر جزئیات

ممکن است شما دوست داشته باشید
207 نظر
 1. علی می گوید

  سلام این تطبیق دروس در مورد ترمیم معدل هم صدق میکنه؟ یعنی اگه بخواهیم دی 98 ترمیم معدل سوم دبیرستان بدیم باید بشینیم درس های سال یازدهم و دوازدهم رو بخونیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در این مورد کامل مشخص نشده و تنها داوطلبانی که هنوز دروسش پاس نشده تطبیق میخورن،پیشنهاد می کنیم از شهریور که فرصت بسیار مناسبی هم هست استفاده کنید

 2. زهرا نظام آبادی می گوید

  سلام من دیپلم نظام قدیم بعد فقط پیش دانشگاهیم مونده الان دوباره باید برم ۱۲ بخونم و کلی امتحان نهایی؟؟ و اینکه آیا قطعی هست یعنی ما حتما از مهر ۱۲ میخونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   گفته شده که این بخشنامه تطبیق از مهر ماه به بعد قابل اجراست،به این صورت کسانی که امتحانی یا امتحاناتی در پیش دانشگاهی را پاس نکردند باید همان امتحانات را در دوازدهم پاس کنند،برای اطمینان بیشتر می توانید به مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنید،پیشنهاد می کنیم اگر امکانش براتون مهیاست حتما در شهریورماه شرکت کنید تا به دی ماه نخوره امتحاناتتتون

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    ببخشید یعنی ما الان کنکور نظام جدید میدیم یا قدیم ؟ با توجه به اینکه قراره از مهر دوازدهم بخونیم

   2. Anisa می گوید

    سلام من 1 درس از پیش دانشگاهیم مونده دی ماه باید فیزیک کتای دوازدهم رو تنها بخونم؟ درس دیگه ای نیاز نیست مثلا تطبیق بدهند و بعد بگن که باید چندتا درس اضافه پاس کنی تا تعداد واحد دروس یکسان بشه؟ خواهش میکنم جواب بدید من خیلی نگرانم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام آنیسا خانم گرامی
     معمولا برای تطبیق شما همون درس رو تنها امتحان میدید مگر اینکه اتفاق خاصی بیوفته برای اطمینان از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 3. رویا می گوید

  سلام الان من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم میخوام مهر پیش دانشگاهی مو ثبت نام کنم تو بزرگسالان و کنکور نظام قدیم۹۹ بدم یعنی برای کنکور کتاب پیش دانشگاهی بخونم و برای امتحاناتم کتاب دوزادهم تجربی رو؟

 4. مرضیه می گوید

  سلام الان من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم میخوام مهر پیش دانشگاهی مو ثبت نام کنم تو بزرگسالان و کنکور نظام قدیم۹۹ بدم یعنی برای کنکور کتاب پیش دانشگاهی بخونم و برای امتحاناتم کتاب دوزادهم تجربی رو؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مرضیه خانم گرامی
   بله درسته از مهر ماه به بعد امتحاناتتون دوازدهم هست ولی برای کنکور همون کتب پیش دانشگاهی رو می خونید و در پایان قبولی هم مدرک پیش دانشگاهی بهتون میدن،البته برای اطمینان به مدرسه نیز مراجعه کنید

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    مطمعن هستید اخه مگه امکان داره دوازدهم بخونیم ولی کنکور نظام قدیم مدیر مدرسه ما که گفت دیگه میشید نظام جدید و کنکور نظام جدید

    1. علی می گوید

     سلام.. من یه درسه نهاییم مونده فقط اره شهریور پاس نشه ، باید دی ماه با کتاب نظام جدید پایش کنم؟

     1. پی سی کنکور می گوید

      سلام علی جان
      بله همینطوره

 5. ناشناس می گوید

  سلام.ببخشید من سال دهم دوتا درس مردودی داشتم..اما یازدهم و دوازدهم نه..در این صورت دیپلم میدن؟و در صورتی که کنکور قبول شم میتونم دانشگاه برم؟البته قراره دو درس تجدیدیمو شهریور امسال بدم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   خب اگر دروس مردودی تون رو قبول بشید که مشکلی برای ورود به دانشگاه ندارید و درصورت قبولی در تمام امتحانات متوسطه بله دیپلم هم می گیرید

 6. علی می گوید

  سلام من میخوام دیپلم مجددبگیرم یعنی تعقیر رشته بدم میخواستم بدونم برای امتحانات نهایی نظام جدید درسی رو بخونم یا نظام قدیم درسی رو

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در این مورد بهتره با واحد آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

 7. جمشید می گوید

  سلام من شهریور دیپلم کاردانش میگیرم بدون پیش دانشگاهی. میتونم دی ماه برای دیپلم مجدد نظام جدید نظری ثبت نام کنم؟فقط پایه دوازدهم باید امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جمشید عزیز
   اطلاعات زیادی در این رابطه نداریم،بهتره برای اطلاع از قوانین نحوه اجرای دیپلم جدید کاردانش به یکی از رشته های نظری به آموزش و پرورش و یا مدارس بزرگسالان منطقه خود مراجعه کنید

 8. زهرا نظام آبادی می گوید

  طبق گفته شما من بجای پیش دوازدهم میخونم یعنی تطبیق ولی مدیر مدرسمون که بزرگسالانه گفت دیگه کنکور نظام جدید میدید چون دوزادهم خوندید چون نمیشه که دوزادهم بخونیم و نظام جدید و من این مطلب رو چند بار خوندم ولی درباره کنکور چیزی ننوشته اگه میشه یکم توضیح بفرمایید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجدد زهرا خانم گرامی
   ببینید این متنی که نوشتیم دقیقا متن بخشنامه آموزش و پرورش هست بدون کم و زیاد،در بند 5 هم به این شکل گفته شده :

   بند 5-1 : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

   بند 5-2 : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

   * این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود. /»

   پس با این حساب که گفته شده در هر دو مورد به اختیار داوطلب می باشد که در پایان مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم دریافت کنند یا مدرک دیپلم نظام جدید،در حال حاضر برای کنکور 99 نیز داوطلبان تنها می توانند بر اساس مدرک فارغ التحصیلی در کنکور نظام قدیم یا جدید شرکت کنند، طبیعتا مدارس بزرگسالان و آموزش و پرورش اطلاعات بیشتری در این رابطه دارند که در مشورت با آن ها می توانید در امتحانات دوازدهم شرکت کنید و نسبت به دریافت مدرک پایان تحصیلات اقدام و در کنکور مدنظرتون شرکت کنید
   موفق باشید

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    خیلی ممنون پس من میتونم به انتخاب خودم بگیرم مدرک تحصیلیم رو ؟یعنی اگه بخوام دوازدهم بگیرم و در کنکور نظام جدید شرکت کنم بهم اجازه میدن ؟

   2. زهرا نظام آبادی می گوید

    خیلی ممنون پس منی که تا به الان پیش دانشگاهی نخوندم طبق ماده 5-1 میرم برای دوازدهم و بعد مدرک دوازدهم میگیرم که میشه مدرک دوره دوم متوسطه و بعد در کنکور نظام جدید شرکت میکنم ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     با این حسابی که گفته شده بله،ولی باز باید از مدرسه پیگیر باشید حتما

 9. مصطفی می گوید

  سلام خسته نباشین من فارغ التحصیل نظام قدیمم، اگه بخوام کنکور نظام جدید بدم باید کار خاصی انجام بدم؟ در امتحانات شرکت کنم؟ یا لازم نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مصطفی جان
   در حال حاضر همون طور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور 99 نیز گفتیم،شما تنها بر اساس مدرکتان می توانید در کنکور شرکت کنید،یعین یانکه مدرکتون نظام قدیم هست پس می توانید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید البته شاید در یکی دو ماه آینده حق انتخاب در کنکور 99 هم برای داوطلبان مجاز بشه ولی فعلا که خبری اعلام نشده
   و مورد دوم اینکه اگر هنور پیش دانشگاهی را نگذرانده اید می توانید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنید و دروس را تطبیق دهید تا پس از قبولی در امتحانات دوازدهم بتوانید در صورت داشتن شرایط مدرک دیپلم نظام جدید بگیرید

 10. سامان ناصری می گوید

  سلام و روز بخیر،عذر میخوام آموزش و پرورش شهر ما گفته ک مهرماه من میتونم دیپلم نظام جدید بگیرم و کنکور نظام جدید بدم آیا صحت داره(خودم مدر کاردانی نظام قدیم دارم)ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سامان جان
   طبق گفته مسئولین آموزش و پرورش داوطلبانی که واحد مانده پیش دانشگاهی دارند می توانند به نظام جدید تطبیق دهند و پس از گذراندن امتحانات نهایی در پایان مدرک دوازدهم و نظام جدید دریافت کنند،در این مورد که شما هم گفتید دقیقا چون هنوز اجرایی نشده اطلاع دقیقی نداریم و صد در صد واحد های متوسطه آموزش و پرورش و مدارس بزرگسالان بهتر به این بخشنامه ها آگاه هستند که می توانید از آن ها پیگیر باشید

 11. ممد می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  من دیپلم نظام قدیم سال93هستم و فارغ التحصیل کاردانی فوریت پزشکی و در حال حاظر سربازم و میخوام برای کنکور1400 نظام جدید شرکت کنم… لازم هست دیپلم نظام جدید بگیرم؟
  باید چیکار کنم که بتونم 1400دوباره کنکور سراسری شرکت کنم؟
  لطفا جواب بدید دست گلتون درد نکنه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد عزیز
   برای کنکور 1400 مشخص نیست که میخواهند چگونه اجرا کنند،ولی به احتمال زیاد برای کنکور 1400 یا فقط کنکور نظام جدید برگزار می شود و یا داوطلبان نظام قدیم حق انتخاب خواهند داشت که در کنکور نظام جدید شرکت کنند یا خیر،و شما در صورت داشتن پایان خدمت مشکلی برای کنکور دوباره ندارید و اطلاعات بیشتر درباره کنکور 1400 رو در لینک زیر ببینید :
   https://p30konkor.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-1400/
   در مورد تطبیق مدرک هم از نظام قدیم به نظام جدید مشخص نیست که آیا فارغ التحصیلان می توانند یا نه،برای همین پیشنهاد میکنیم به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنید

 12. سامان ناصری می گوید

  ممنون از خدمت و اطلاع رسانیتون.

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 13. K.sh می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من فارغ التحصیل نظام قدیمم اما دو درس پیش دانشگاهیم رو پاس نکردم ، الان من شهریور ماه باید چیکار کنم؟! میتونم همون درسای پیش دانشگاهیو امتحان بدم و کنکور نظام قدیمم شرکت کنم . یا منم باید تطبیق بدم و امتحانات دوازدهم اون درسارو شرکت کنم؟!!!

 14. K.sh می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من فارغ التحصیل نظام قدیم هستم و دودرس فیزیک و زیست پیش دانشگاهی رو پاس نکردم.الان من میتونم شهریور ماه همین دو درس پیش دانشگاهی رو امتحان بدم و کنکور نظام قدیم هم شرکت کنم یا باید تطبیق بدم و امتحان دوازدهم شرکت کنم؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله همین دو درس رو برای پیش دانشگاهی در شهریور می توانید شرکت می کنید و کنکور نظام قدیم بدید

 15. علي می گوید

  سلام . من قبولي سوم هنرستان رشته حسابداري نظام قديم رو داشتم و خواستم ديپلمم رو بگيرم ، رفتم اموزش و پرورش و به اجبار رشته ادبيات رو تطبيق دادن برام و گفتند اين درسا رو كه شامل فلسفه و ادبيات و اين درساي مربوط به رشته ادبيات هست رو بايد امتحان بدم كه راستش از همون دوسال پيش نتونستم بخونم اين كتابارو چون من رشته ام حسابداري بود و درساي خودمو دوست داشتم … ميخواستم بدونم مي تونم دوباره رشته مو تطبيق بدم به حسابداري ، چون حسابداري ٥ تا كتاب بيشتر نداشت برا امتحان و همه برام راحته خوندنش … ببخشيد كه طولاني شد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   نه متاسفانه اطلاعی نداریم،شما که قبولی سال سوم هنرستان بودید،مقطع پیش دانشگاهی هم که نداشتید پس چه مشکلی در دریافت مدرک دیپلم داشتید؟

   1. علي می گوید

    من نظام قديم بودم سال جهارم رو نخونده بودم

    1. پی سی کنکور می گوید

     خب چه دلیلی داشته که تطبیق دادید،همون رشته خودتون رو ادامه میدادید،احتمالا این وسط یه مشکلی یا اشتباهی پیش اومده و گرنه قضیه ادامه تحصیل و تطبیق و تغییر رشته از هم جدا هستش،با این حال حتما به مدرسه و یا آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

     1. علي می گوید

      ممنونم كه پاسخ دادين … موفق باشيد

      1. پی سی کنکور می گوید

       شما هم موفق باشید

 16. لیلا می گوید

  سلام من دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم انسانی دارم و شهریور دیپلم مجدد تجربی نظام قدیم یعنی دروس سوم دبیرستان رو میگیرم از مهر امسال مقطع پیش دانشگاهی حذف میشه و من نمیتونم مدرک پیش دانشگاهی تجربی بگیرم با توجه به اینکه نمیتونم مدرک پیش دانشگاهی تجربی بگیرم آیا میتونم دیپلم مجدد تجربی نظام جدید یعنی درسهای پایه ی دوازدهم رو بگیرم اگر شهریور امسال دیپلم تجربی نظام قدیم بگیرم یا نباید امتحان ها رو بدم باید صبر کنم مهر برای دیپلم دوم دوازدهم نظام جدید ثبت نام کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلا خانم گرامی
   ببینید شما اگر شهریور در امتحانات پیش دانشگاهی شرکت کنید و همه رو پاس کنید که مشخصه تکلیفش و مدرک پیش دانشگاهی دریافت می کنید،اما اگر درسی یا واحدی بمونه برای دی ماه شما باید همون درس رو در دوازدهم امتحان بدید و در آخر مدرک دوازدهم یا پیش دانشگاهی می گیرید البته برای این مورد آخری که گفتیم باید باز از مدرسه یا آموزش و پرورش سوال کنید که دقیقا مدرک نظام قدیم یا نظام جدید در پایان امتحانات دریافت می کنید؟

 17. Soheil noruzi می گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من تا شهریور امسال نمیتونم پیش دانشگاهیمو پاس کنم و برج ۶ اعزامم ایا میشه حین خدمت درسهارو غیر حضوری بگیرم و برا کنکور ۹۹ اماده بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیل جان
   متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم ، بهتره حتما از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 18. Soheil noruzi می گوید

  من از مدارس بزرگسال پرسیدم و از پلیس +10 گفتن ایراد نداره و یبارم از نظام وظیفه پرسیدم گفت اگه مدارس بزرگسال ثبت نام میکنن مشکلی نداره
  خواستم شمام تاید کنید ولی مرسی از شما ک هیچ جای کم و کسری تو این سایت باقی نمیمونه
  و خواستم ی تشکر کنم از زهرا خانم نظام ابادی ک واقعا سوال های ایشون سوال های منم بود
  مرسی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از نظر لطف شما ،خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   حقیقتا مدام قوانین یا تغییر می کنند یا ریزه کاری های زیادی دارند که خود مسئولین آموزش و پرورش هم گاهی اوقات اطلاعی ازش ندارندما که جای خود داریم ،ما هم تا اونجایی که در توانمون باشه جواب میدیم و با توجه به این توضیحات اطمینان از چند منبع در وضعیت کنونی خیلی واجبه
   موفق باشید

 19. شکیلا می گوید

  سلام من زیست و شیمی سال سوم متوسطه رو افتادم و پاسشون نکردم نظام جدید واسه منه دیپلم ناقص چجوره؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شکیلا خانم گرامی
   طبیعتا شما شهریور ماه میتونید این دروس رو پاس کنید و اگر به هر دلیل نتونستید ادامه دروس رو در نظام جدید امتحان میدید

 20. Shakila می گوید

  سلام من زیست و شیمی سال سوم متوسطه رو افتادم و پاسشون نکردم نظام جدید واسه منه دیپلم ناقص چجوره؟؟

 21. محسن می گوید

  سلام من دیپلم تجربی سال 93 هستم پیش دانشگاهی نخواندم حالا میخوام ادامه تحصیل بدم و کنکورسال99-98 شرکت کنم ایا می توانم در امتحانات شهریورماه شرکت کنم مدرک پیش دانشگاهی رو بگیرم .ایا بخشنامه تطبیق در مهر ماه اجرار بشه باید پایه دوازدهم رو بگیرم اینجا چند تا مشکل هست در کنکور دی ماه من با توجه به دیپلم نظام قدیم شرکت می کنم پس سوالات در کنکور از پیش دانشگاهی تا پایه 11 میاد. در صورت که دروس پایه جدید پایه 12 رو همزان باید خواند و هیچ گونه سوالی از پایه 12 نظلام جدید در کنکور نظام قدیم نمیاد علنا باید همزمان منابع هر دو کنکور نظام جدید و قدم رو خواند. اگر کنکور نظام جدید شرکت کنیم باید دروس پایه 10تا 12 رو خوانده که 2 تا پایه 10 و 11 رو هیچ گونه اموزش رسمی ما ندیدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   بله شما شهریور می توانید در امتحانات شرکت کنید و از الان شروع به مطالعه کنید و تمام دروس رو در شهریور پاس کنید و یا اگر درسی بمونه و نتونید پاس کنید میوفته برای دی ماه که باید در پایه دوازدهم همون دروس رو شرکت کنید و اینکه شما کنکور نظام قدیم شرکت می کنید،البته با توجه به مصوبه حق انتخاب که امروز منتشر شده،شما میتونید انتخاب کنید که در کنکور 99 نظام قدیم شرکت کنید ای کنکور نظام جدید و از این بابت مشکلی وجود نداره

 22. محسن می گوید

  سلام خیلی ممنون.
  تشکر از پاسخ شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن عزیز
   موفق باشید

 23. حمید می گوید

  سلام وقت بخیر
  من در حال گرفتن دیپلم نظام قدیم هستم در رشته طراحی صفحات وب کارودانش
  ۴ تا کتاب مهارت مانده که در فنی حرفه ای امتحان بدم
  اگر تا قبل مهر مهارت این کتاب ها گرفته نشود از مهر به بعد باید با نظام جدید تطبیق داد؟ یا میتونم با گرفتن مهارت های باقی مانده بعد از مهر دیپلم نطام قدیم دریافت کنم؟
  بعد اگر تطبیق انجام میشود باید یک سال تحصیلی رو دوباره امتحان بدم؟!
  ممنون میشم جواب بدید
  باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمید جان
   دقیقا نحوه تطبیق برای فنی حرفه ای یا کاردانش مشخص نیست،ولی طبق اعلام یکی از مسئولین از مهرماه به بعد دانش آموزان و داوطلبان باید در نظام جدید تحصیل کنند،و اگر درسی هم مانده باشه شما صرفا همان دروس رو امتحان میدید و لازم نیست تمام دروس را مجددا امتحان دهید،پیشنهاد می کنیم حتما از مدرسه بزرگسالان شرایط نهایی را سوال کنید

   1. حمید می گوید

    خیلی ممنون از پاسخ سریعتون
    من در مطلب شما خواندم در تطبیق کارودانش مهارتهای گذرانده شده در رشته نظام جدید اگر موجود نباشد به عنوان دروس اختیاری و کارورزی حساب میشن یعنی باید دوباره مهارت های نطام جدید پاس بشن؟ چون رشته بنده تقریبا تمام مهارتهاش در نطام جدبد وجود ندارن و همه مهارت ها برای سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۴ هستند.
    به این شکل تمام هزینه ای که در آموزشگاه ازاد کرده‌ام بی ارزش میشه و باید دوباره هزینه اصافه بدم برای مهارت های جدید

    در مورد دروس اختیاری و کارورزی هم سرچ کردم چیزی متوجه نشدم، مطلبی در موردشون در وب سایت دارید؟
    بازهم تشکر

    1. پی سی کنکور می گوید

     نه متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم حمید جان
     فایل انتهای مطلب رو دانلود کنید و مطالعه کنید و پیشنهاد می کنیم حتما از طریق مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش نحوه تطبیق کارو دانش رو جویا شوید

     1. حمید می گوید

      خیلی ممنون
      متاسفانه هم مدرسه بزرگسالان که دیروز رفتم هم آموزش و پرورش اطلاع نداشتند و گفتند باید تا اول مهر صبر کنید!

      1. پی سی کنکور می گوید

       این بخشنامه تقریبا یکی دو ماهی هست صادر شده اما متاسفانه اطلاعات برخی از بخش های آموزش و پرورش در برخی از مناطق مختلف دیر بروز میشه،شما سعی کنید از شهریور ماه نهایت استفاده رو داشته باشید و اگر درسی مونده حتما پاس کنید که کارتون به دی ماه نکشه

 24. شیما می گوید

  سلام اول از همه بابت سایت فوق العاده و جواب دادن به سوالات تک تک عزیزان ازتون تشکر میکنم…من فارغ التحصیل نظام قدیم تجربی هستم ایا امکانش هست دوباره تو رشته تجربی دیپلم نظام جدید رو بگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شیما خانم گرامی
   سپاس از لطف و همراهی شما با پی سی کنکور
   همچین موردی رو اطلاع نداریم اما احتمالش بسیار کمه،شما چون همه دروس رو پاس کردید و مدرک فارغ التحصیلی دیپلم نظام قدیم رو هم دارید یکم بعیده ولی خب بهتره به مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید که آیا با توجه به فارغ التحصیلی مدرک رو براتون تطبیق میدهند یا خیر

 25. شیما می گوید

  سوال دوم اینکه اگه من کنکور 99 نظام جدید شرکت کنم با توجه به دیپلم قدیمم شرایط تاثیر معدل من مشابه نظام قدیمیا حساب میشه یا جدیدا؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در مورد تاثیر معدل برای داوطلبان نظام جدید یا نظام قدیم تفاوتی نداره،چون مثلا اگر 30 درصد تاثیر معدل اعلام بشه برای داوطلبان ظنام قدیم و نظام جدید اجرایی میشه از این لحاظ تفاوتی نیست،مطلب زیر را نیز بخوانید :
   تاثیر معدل در کنکور 99
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/

 26. سامان ناصری می گوید

  سلام شیما خانوم من شرایط شمارو دارم و میشه یه قانون جدیدی اومده شامل دانش آموزانی مث ماست،البته با اجازه سایت پی سی کنکور جسارت نباشه….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سامان جان
   اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید بفرمایید یا اگر بخشنامه ای رو در اختیار دارید ارسال کنید تا در مطلب قرار بگیره

 27. Soheil noruzi می گوید

  سلام خسته نباشید
  خواستم بگم من ک نتونستم پیش رو پاس کنم تا مهر و دروس انگلیسی- فیزیک- زیست- معارف- ادبیات مونده از نظام قدیم الان سوال من از شما اینه که تطبیق بدم ب نظام جدید همین درسارو باید ازمون بدم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیل جان
   بله فقط دروسی رو که پاس نکردید در دوازدهم امتحان میدید

 28. محسن می گوید

  سلام خدمت شما من سوم ریاضی نظام قدیمم و هنوز امتحانات نهاییم رو ندادم مطلب تطبیق رو خوندم اما به علت شلوغی بخشنامه درست متوجه نشدم که اگه من شهریور امتحان ندم و برای دی بزارم درس های من با دوازدهم ریاضی تطبیق میخوره؟ یا یازدهم؟ اگه حتی یک درس با یازدهم تطبیق بخوره با توجه به اینکه یازدهم امتحان نهایی نداره پس تکلیف 25 درصد تاثیر تو کنکور چی میشه؟ واگه هم با 12 هم تطبیق بخوره درسی مثل فیزیک 3 وآزمایشگاه ربطی به فیزیک دوازدهم نداره؟یا جبرواحتمال ربطی به گسسته دوازدهم نداره؟ میشه راهنماییم کنید برای من چی تطبیق میخوره بخشنامه خیلی شلوغه درست نفهمیدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن عزیز
   دروس سوم دبیرستان شما با یازدهم تطبیق میخوره،و ادامه رو در نظام جدید پاس می کنید،و به احتمال خیلی زیاد مدرک نظام جدید میگیرید و امتحانات نهایی دوازدهم به عنوان سابق شما در نظر گرفته میشه برای کنکور،ولی خب برای اطمینان بیشتر می توانید از مدارس بزرگسال یا آموزش و پرورش منطقه پیگیر باشید

 29. sara می گوید

  سلام،ببخشید من شیش تا از درس های سال سوم دبیرستان نظام قدیم رو امتحان ندادم الان باید چیکار کنم؟تطبیق دروس چجوری انجام میشه؟یعنی من باید پایه دوازدهم رو بخونم ؟دیگه امتحانات یش دانشگاهی رو نمیخواد که امتحان بدم؟ممنون پیشم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   شما به احتمال زیاد سال سوم شما با یازدهم تطبیق داده میشه و دروسی که مونده رو امتحان میدید و بعد از قبولی به پایه دوازدهم میرید و باید دروس دوازدهم رو امتحان بدید
   برای اطلاع دقیق از جزئیات فایل راهنما در انتهای مطلب را دانلود و یا مراجعه حضوری به مدارس بزرگسالان داشته باشید

 30. sara می گوید

  ببخشید، دروس سال یازدهم نهایی هستن ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   خیر ،داخلیه و توسط همون دبیران مدرسه طراحی میشه

 31. آرمین می گوید

  سلام خواهش میکنم زود جواب بدین.
  من دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی نظام قدیم دارم ولی معدلم پایینه و میخوام انسانی بخونم و معدلم ببرم بالا و کنکور بدم…باید نظام قدیم ثبت نام کنم یا نظام جدید؟؟لطفا راهنماییم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرمین عزیز
   این معدل صرفا برای سوابق تحصیلی در کنکور هستش و گرنه کارنامه تون همونه تغییری نمی کنه
   برای ترمیم معدل هم در شهریور یا دی یا خرداد میشه شرکت کرد،برای شهریور همون نظام قدیم رو ثبت نام می کنید اما برای دی ماه به بعد هنوز مشخص نیست

 32. آرمین می گوید

  در ضمن مهلت ثبت نام هم تموم شده…نمیدونم چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   اگر تموم شده باشه که باید دی ماه یا خرداد ترمیم معدل شرکت کنید

 33. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من مدرک دیپلم و پیشم رو در نظام قدیم گرفتم و الان فارغ التحصیل نظام قدیمم میخواستم بدونم با توجه به اینکه تصویب شده که داوطلب ها میتونن در هر نظامی که دوست دارن کنکور ۹۹ رو شرکت کنن، آیا میشه بدون گرفتن دیپلم نظام جدید در کنکور نظام جدید شرکت کنم؟ یعنی آیا میشه الان درسای نظام جدید رو بخونم و موقع ثبت نام با همون دیپلم نظام قدیم کنکور نظام جدید بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   بله شما بدون گرفتن مدرک نظام جدید می توانید در کنکور نظام جدید شرکت کنید و این حق انتخابی هست که به همه داوطلبان کنکوری داده میشه

 34. نازنین می گوید

  سلام من دیپلم نظام قدیم دارم و میخوام برای دیپلم تجربی اقدام کنم ایا من برای امتحانای دیپلم باید درس های دوره ی جدیدررو بخونم؟لطفا جواب بدید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نازنین خانم گرامی
   اگر شما سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی رو پاس کردید که مدرکتون مشکلی نداره حالا برای کنکور یا … ولی اگر درس پاس نشده دارید در این صورت تطیق داده میشه و اون دروس رو در نظام جدید امتحان میدید

 35. ارش صادقیان می گوید

  سلام من در سال 80 در مقطع اول دبیرستان کلاس(10) تک تحصیل کردم و در سال 93 یا 94 از راه دور مقداری از درسهای اول دبیرستان رو قبول شدم و دوباره برای پاس کردن واحدهای ماند به اداره مراجعه کردم که گفتن باید کلاس 9 رو از اول بخونید در صورتی که من مدرک سیکل دارم و مقداری از واحدهای اول دبیرستان رو پاس کردم حالا موندم چبکار کنم باید دوباره کلاس 9 و ده رو بخونم و امتحان بدم یا راه حلی هستش لطفا راهنمایی کنید با تشکر ا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرش جان
   بله تقریبا درسته ،پایه نهم برابر همون اول دبیرستان،شما اول دبیرستان رو پاس کنید،انتخاب رشته می کنید و با توجه به بخشنامه های تطبیقی نظام جدید فکر نمی کنیم راه حل دیگه ای باشه

 36. Mehdi می گوید

  سلام.من دیپلم ریاضی سال 90 گرفتم پیش 91.
  میخام دیپلم برق کاردانش بگیرم و کنکور فنی شرکت کنم.چون کارت مهارتمو تا مهر نمیتونم بگیرم باید پایه دوازده بخونم که شماهم اشاره کردین.پیش دانشگاهی که دارم با دوازدهم تطبیق نمیخوره؟ حداقل درسای عمومی البته تو پیش عربی نداشتیم ولی تو سوم عربی پاس کردیم.و اینکه باید دوازدهم نظری ریاضی بگیرم یا دوازدهم فنی؟ وقت بخیر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   شما گفتید که در سال 90 دیپلم ریاضی گرفته اید،اکنون میخواهید دیپلم برق بگیرید و در کنکور کار و دانش شرکت کنید درسته؟ ، پس الان چه مشکلی برای گرفتن مدرک دیپلم برق وجود داره
   در مورد تطبیق و جزئیات تنها راهش مراجعه به مدارس بزرگسالان هستش تا با توجه به واحد گذرانده و دروس پاس شده مدرک رو براتون تطبیق بدهند

 37. پوریا می گوید

  سلام من مدرک دوازدهم( دیپلم تجربی نظام جدید) دارم و میخاستم سال 99 توی کنکور ریاضی شرکت کنم میتونم یا ن؟ نیازی هست که حتما دیپلم ریاضی بگیرم یا ن ؟ اگه دیپلم ریاضی بگیرم یا نگیرم فرقی میکند ممنون میشم بهم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پوریا جان
   خیر شما نیازی به مدرک ریاضی ندارید و می توانید در کنکور ریاضی نیز شرکت کنید،برای بررسی و اطمینان بیشتر با سازمان سنجش در ارتباط باشید

 38. پوریا می گوید

  من دیپلم نظام جدید تجربی دارم برای شرکت در کنکور ریاضی حتما باید دیپلم ریاضی داشته باشم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پوریا جان
   نه نیازی نیست

 39. Abbas می گوید

  سلام
  سوال من یکم متفاوت هست با بقیه دوستان!؟
  من دیپلمم انسانی هست، البته نظام قدیم ولی پیش تجربی شرکت کردم و فقط دوتا درس زیست و فیزیک مونده.
  اگه شهریور قبول نشم و تطبیق بخواد بخوره از نظام قدیم به نظام جدید،تکلیف من چیه؟ دیپلم نظام جدید تجربی به من میدن یا دیپلم نظام جدید انسانی؟ ممنونم از پاسخ شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عباس جان
   اگر اشتباه نکنم شما تغییر رشته داد و پس از قبولی در دروس مدرک هم مدرک رشته جدید یعنی دیپلم نظام جدید تجربی بهتون میدن

 40. محمد می گوید

  سلام،خسته نباشید
  ممنون از سایت خوبتون
  من سال سومی نظام قدیم هستم و ۳تا درسم پاس نشده میخواستم بدونم اگه شهریور نتونستم پاسشون کنم دی ماه باید کتاب جدید این سه تامو پاس کنم یا با کتاب نظام قدیم امتحان میدم
  سوال دومم اینه که اگر در دی ماه یعنی نظام جدید پاس کنم دیپلم میگیرم؟؟یا هنوز یازدهم رو رد کردم و دوازدهم هم باید بگیرم بعد دیپلم….
  ممنون میشم پاخ بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   طبق بخشنامه نظام جدید اونایی که تا دی ماه درس مونده داشته باشن،باید تو نظام جدید امتحان بدن،و احتمالا شما هم باید همان دروس در یازدهم پاس کنید و سپس امتحانات دوازدهم را پاس کنید و مدرک دیپلم نظام جدید بگیرید

 41. محمد می گوید

  سلام.خسته نباشد. من یک درسم از پیش دانشگاهی نظام قدیمم مونده اگر شهریور پاس نشه دی ماه همون یک درس رو باید امتحان بدم یا ده دوازده تا درس پایه ۱۲هم نظام جدید رو؟
  یعنی بخاطر یک درس ده تا دیگ اضافه میشه!
  و در اخر پیش دانشگاهی نظام قدیم میتونم بگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   بله تنها همون درس رو امتحان میدید،ولی در مورد اینکه مدرک رو کدوم بهتون میدن بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 42. محمد می گوید

  سلام یک درس از پیش نظام قدیم مونده اگ بمونه واسه دی ماه باید همون ی درس رو امتحان بدم یا کل درسای نظام جدید رو؟
  میشه دی ماه پیش نظام قدیمو گرفت

 43. Samaneh می گوید

  واسه نظام جدیدی که میخواد از انسانی بره ب تجربی تو بزرگسالان
  باید چه کتابایی رو بخونه از تجربی ؟؟؟؟
  لطفا بگید مال هر ۳ سال؟؟؟ اسم کتابارو برام تایپ کنین ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمانه خانم گرامی
   مطلب زیر را بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/

 44. مریم می گوید

  سلام.خسته نباشید.مدیرمون گفت مهر معلوم میشه چه کتابایی رو تو دوازدهم باید امتحان بدی من پیش دانشگاهی فقط ۱۴ واحدش مونده اگه بگن همه کتابای دوازدهم باید امتحان بدی چی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   معمولا تطبیق به این صورته که دروسی که قبول شدید رو قبول میزنن براتون در پایه ی جدید که دوازدهم باشه،دروسی هم که پاس نکردید همون دروس رو تو نظام جدید پاس می کنید

 45. سارینا می گوید

  سلام من نظام قدیم هستم اما چند امتحان پیش دانشگاهیمو پاس نکردم میخواستم بدونم اگر فقط یک امتحان پیش دانشگاهیمو پاس نکنم مجبورم تمام امتحاناتم رو نظام جدید پاس کنم یا فقط همون امتحانی ک مردود شدم رو؟ و اینکه اگر نظام جدید پاس کنم میتونم کنکور نظام قدیم بدم؟
  ممنون میشم اگر هرچه سریعتر ب من جواب بدین
  متشکر از زحمات شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارینا خانم گرامی
   شما همون درس مردودی رو تنها دوباره امتحان میدید
   بله با توجه به اینکه کنکور 99 انتخابی هست مشکلی ندارید و در هر دو نظام می تونید شرکت کنید

 46. سارینا می گوید

  میشه خواهش کنم پاسخگوی من باشین خیلی حیاتیه واقعا برام پاسختون

 47. Abolfazl می گوید

  سلام من سوم دبیرستان رو تموم کردم ولی از پیش دانشگاهی یه کتابم مونده میخوام دانشگاه ازاد ثبت نام کنم باید چیکار کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابولفضل جان
   معمولا دانشگاه آزاد برای بعضی از رشته ها بدون پیش دانشگاهی هم ثبت نام می کنه بهتره به خود آموزش دانشگاه آزاد شهرتون مراجعه کنید و سوال کنید

 48. مریم می گوید

  سلام.خسته نباشید.من زنگ زدم اموزش پرورش گفتن لوازم التحریر فروشی ها کتاب دوازدهم میارن رفتم لوازم التحریر فروشی گفتن باید از مدرسه بپرسی از مدرسه هم پرسیدم گفتن باید از بیرون بخری من باید چی کار کنم یکی جواب حسابی نمیده توروخدا اگه تو این سایت بچه ها کتاب دوازدهم خریدن بیاد بگه از کجا گرفته

 49. تیما می گوید

  با عرض سلام من سال 72 باید دیپلم میگرفتم یه درس جغرافیا رو پاس نکردم نطام قدیم بودم میخواستم ببینم برای گرفتن دیپلم چه باید بکنم
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   باید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنید، براتون تطبیق میدن با مدرک معادل روز،و شما همون درس رو مجددا در نظام جدید امتحان میدید و در صورت قبولی مدرک دیپلم خواهید گرفت که البته احتمالا میوفته برای دی ماه به بعد

 50. محمدیونایتد می گوید

  من مدرک رشته ریاضی نظام قدیم.سالی واحدی+پیش دانشگاهی دارم.اگر یه دیپلم دیگه بگیرم در نظام جدید برای رشته تجربی با اون دیپلم میتونم نظام جدید کنکور بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شما برای شرکت در کنکور نظام جدید نیازی به دیپلم نظام جدید ندارید و با همون نظام قدیم میتونید شرکت کنید

 51. مهدی می گوید

  سلام من دیپلم و پیش دانشگاهیی تجربی دارم و معدل کتبیم ۱۰ هست میخوام برم کنکو علوم انسانی متاسفانه برا برخی رشته های علوم انسانی نظیر علوم قضایی که شرایط معدل دارن نمیتونم برم میتوام دیپلم مجدد در گروه انسانی بگیرم اما مشکل اینه من دو سال پشت موندم پس تکلیف سربازی چی میشه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   شما ابتدا برای خدمتتون که یه وقت غیبت نخورید بهتره در یکی از رشته های پیام نور شهرتون ثبت نام کنید و مرخصی تحصیلی بگیرید و حتما به پیام نور شهرتون تماس بگیرید سریعتر و شرایط ثبت نام رو جویا بشید
   برای دیپلم مجدد هم شما تقریا تغییر رشته میدید و مجددا دیپلم انسانی رو میگیرد و احتمالا همون دروس تخصصی رو امتحان میدید و بهتره برای این مورد از مدرسه بزگرسالان سوال کنید ،و از سایت سنجش نیز سوال کنید که آیا معدل دیپلم جدید انسانی برای کنکور انسانی ملاک هست یا همون معدل رشته قبلی تون؟
   موفق باشید

 52. فاطمه می گوید

  سلام روز بخیر میخواستم بدونم اگه یه نظام قدیم امسال تصمیم بگیره کنکور نظام جدید بده امتیاز معدلش ک حدود ۳۰ درصده از دست میده یا ن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   تاثیر معدل برای تمامی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید یکی هست غیر از داوطلبانی که قبل از سال 84 مدرک گرفتند

 53. امیری می گوید

  سلام خسته نباشید
  من نظام قدیم واحدی ترمی هستم به صورت متفرقه دو تا واحد من یعنی از سوم تجربی زیست و شیمی رو پاس نکردم چطور میشه چی کار کنم لطفا کمک کنید ایا میتونم در نظام جدید رشته تجربی بخونم یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   بله براتون تطبیق میدن و شما ادامه ش رو در نظام جدید تجربی پاس می کنید

 54. امیری می گوید

  مرسی خیلی خوش حال شدم خدا رو هزار بار مرتبه شکر .ولی ببخشید تغییر رشته که نمیکنم همین رشته قبلا که خوندم سوم اون رو میخونم درسته ؟
  و ایا نظام جدید که گرفتم میشه کنکور بدهم یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   شما به احتمال زیاد در پایه معادل نظام جدید درس می خونید مثلا در یازدهم اون دروس رو پاس می کنید
   و شما برای کنکور 99 چه مدرک نظام قدیم بگیری چه جدید مشکلی برای کنکور نداری

 55. Mohamad می گوید

  سلام.
  من رشتم تجربیه و در پیش دانشگاهی به مشکل بر خوردم.
  یک ترم غیبت داشتم و بع عنوان بزرگسال ثبت نام نکردم و آموزش پرورش برام وقفه تحصیلی زده(درحالی که من از قانون خبر نداشتم) و نمیذارن که الان ثبت نام کنم و ازم یا معافیت دائم یا پایان خدمت میخوان. رفتم نظام وظیفه گفته که بعد از 20 سالگی تمام خق تحصیل نداری تا وقتی که سربازی نری یا معافیت دائم یا کفالت یا پزشکی نگیری.

  الان موندم چیکار کنم! زنگ زدم یه مدرسه تو تهران کفت که امتحان نظام ۴دیم نداریم دیگه باید وایسی تا آخر مهر ببای ثبت نام و سال12 نظام جدید امتحان بدی!

  این درحالیه که من آذر ماه سربازم! چیکار کنم؟؟؟؟راهی هست برسم به کنکور 99؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   اول ببینید که آیا معافیت تحصیلی تون تا کی هست،اگر تموم شده که خیلی احتمالش کمه بتونید ثبت نام کنید
   اما اگر معافیت تحصیلی تون هنوز مونده به یکی از دانشگاه های آزاد منطقه تون مراجعه کنید و ببینید که آیا با مدرک دیپلم امکان ثبت نام هست؟؟،اگر بود که ثبت نام کنید و مرخصی تحصیلی بگیرید و در این فرصت تا کنکور 99 هم اون دروسی که مونده رو پاس می کنید و در کنکور 99 شرکت می کنید

 56. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید اگه سوم تجربی تموم نکردم قدیم ولی اگه برای یازدهم تطبیق کنم .ایا همون رشته خودم میخونم یا تغییر شده میشه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلا امیر جان
   همون رشته خودتون رو ادامه میدید

 57. امیر می گوید

  مرسی .خدا رو شکر الحمدالله .دستتون درد نکنه .خدا همراهتون باشه.خدا حافظ.

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 58. nashenas می گوید

  سلام
  من دیپلم فنی حرفه ای دارم نظام قدیم دارم
  واسه رشته ای که توی دانشگاه ازاد میخواستم برم مدرک پیش دانشگاهی لازم بود
  بزرگسالان در رشته پیش انسانی ثبت نام کردم فقط ۳ تا درس نهایی مو نتونستم پاس کنم که شهریور احتمالا یکیشو پاس میکنم
  و ۲ تاش میمونه واسه دی
  خواستم بدونم این قانون با توجه به شرایط من اجرا بشه و بخوان تطبیق بدن
  من باید تموم دروس نهایی پیش دانشگاهی انسانی نظام جدید و امتحان بدم؟
  یا فقط دوتا درسی که الان پاس نمیشم و دی ماه باید امتحان بدم؟
  لطفا جوابمو بدین چون میخوام بهمن برم دانشگاه و این خبرو شنیدم چند روزه فقط گریه میکنم که چجوری باید درسهای نهایی نظام جدید و توی دی پاس کنم در صورتی که خودم فقط ۲ تا درس مونده بود واسم ….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما همون دو درس رو در پایه دوازدهم پاس می کنید،نگران نباشید نمونه سوال زیاد کار کنید قابل پاس شدن هست
   موفق باشید

 59. محمد می گوید

  سلام ببخشید اگه تطبیق کنیم سوم به یازدهم و بعدا میریم دوازدهم ایا برای کنکور تاثیر کدوم سال تاثیر داره برای ما که تطبیق کردیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   بستگی به مدرکتون داره اگر نظام جدید بدن که سال دوازدهم اگر نظام قدیم که همون سال سوم

 60. امیری می گوید

  ولی در ضمن از سوم به یازدهم تا چند تا دروس میشه طبقیق کرد

  1. پی سی کنکور می گوید

   تمامی دروسی که پاس شده هستند رو به صورت قبولی در نظام جدید هستید و بعیده محدودیتی داشته باشه،باز بهتره برای بررسی بیشتر از مدرسه سوال کنید

 61. محمد می گوید

  ببخشید اگه طبقیق کنیم به یازدهم درس های که از سوم مونده یازدهم نهایی میدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   خیلی بعیده که نهایی امتحان بدید ولی باز از مدرسه سوال کنید

   1. فریبرز می گوید

    سلام من عربی 3سال سوم دبیرستان مونده بخونم الان برای دی ماه 98باید برم امتحان همین عربی بخونم یا کل دروس دوم دبیرستان؟تطبیقش چطور میشه خواهشا یکی راهنمایی کنه ممنون

    1. فریبرز می گوید

     من فقط عربی 3 نظام قدیمم مونده دی ماه قبول شم چطور میشه؟تورخدا بهم بگین من دیپلم نیاز دارم دی ماه همین درس باید بخونم قبول شم دیپلم میگیرم یا تطبیق میخوره وباید کل دروس11نظام جدید از نوع بخونم بعد کل دروس 12؟

     1. پی سی کنکور می گوید

      ببنیید شما در دی ماه این درس رو امتحان میدید به احتمال خیلی زیاد در یازدهم و بعدشم که باید دروس دوازدهم رو بگذرونید

 62. فریبرز می گوید

  ببخشید یعنی من این یه درس با تطبیق از سوم دبیرستان به یازدهم جدید امتحان بدم بعدش مدرک 11نظام جدید میگیرم یا دیپلم متوسطه قدیم؟
  برا پیش دانشگاهی ها گفته بودید فقط همون درس تطبیق شده و باز میشد همون مدرک پیش دانشگاهی خودشون

  1. فریبرز می گوید

   خواهش میکنم منو راهنمایی کنیدبخاطر این درس بند یا ماده نیست که قبول حساب بشم؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    پاسخ داده شد فریبرز عزیز
    در هر صورت بهتره یه مراجعه به مدرسه بزرگسالان داشته باشید

  2. پی سی کنکور می گوید

   به احتمال خیلی زیاد مدرک نظام جدید می گیرید
   بله چون گفته شده که تا دو سال این مدرک صادر میشه ولی جزئیات بیشترش مشخص نیست که خود داوطلب تعیین میکنه نوع مدرک رو یا آموزش و پرورش رو
   در کل فرقی نداره شما هر دو مدرک رو بگیرید معتبره

 63. سعید می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشد من 4 تا درس من از سوم مونده برای تطبیق یازدهم این 4 تا کتاب رو امتحان میدهم یا یازدهم کتاب های دیکه هم اضافه میکنند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   به احتمال زیاد شما همون 4 درس رو در یازدهم امتحان میدید ولی باز بهتره برای اطلاع بیشتر از مدرسه سوال کنید

 64. سارا می گوید

  سلام من یک درس مونده دارم رشتمم فنی حرفه ای بوده این یک درسم نهاییه اگ شهریور پاس نشه دی ماه باید با کتاب حدید پاس کنم؟همین یک درسو یا کتاب اضافه میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   احتمالا همون درس باشه ولی باز باید حتما از مدرسه سوال کنید

 65. سعید می گوید

  سلام خوبید وقتی یازدهم تموم کردیم در بزرگسالان میشه دوازدهم یک ترم انتخاب کنیم ؟کل دوازدهم یک ترم بخونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   برای پیش دانشگاهی به طور مثال در شهریور کامل اجازه دادن ولی برای نظام جدید مشخص نیست و از مدرسه که قطعا اطلاعات کامل تری دارند سوال کنید به نتیجه می رسید

 66. محمد می گوید

  سلام ببخشید من اگه دوازدهم خودمو شهریور 99 بگیرم کنکور 99 ثبت نام میکنند یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شما مجازید برای ثبت نام کنکور 99 ،و تا آخر شهریور فرصت دارید تا در دانشگاه قبول بشید

 67. فریبرز می گوید

  ممنون و سپاس فراوان از شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 68. محمدی می گوید

  سلام من که از سوم 5 تا کتاب رو پاس نکردم اگه تطبیق کنم به یازدهم همون 5 درس میخونم درسته ؟
  در ضمن مدرک نظام جدید بهم میدهن یا نظام قدیم از یازدهم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   برای شما احتمال زیاد نظام جدید بدن

   1. اسرا می گوید

    سلام اگر امتحانات سال سوم نظام جدید رو بدی و دیپلم بگیری طبق تطبیق تحصیلی. بعدا کنکور ۹۹نظام جدید رو میدی یا قدیم ؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام اسرا خانم گرامی
     کنکور 99 قابلیت انتخابی داره،شما هر مدرکی بگیرید مختار هستید هر کدوم رو خواستید شرکت کنید

 69. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید من دروس پیش دانشگاهی مونده گفتن اگه قبول نشید باید تطبیق بزنید با نظام جدید میخام بدونم مدرک پیش دانشگاهی بهمون میدن وقتی قبول شدیم بعد این امتحانات نهایی هست یا داخلی و اینکه ما فقط درسایی که افتادیم امتحان میدیم یا باید یه سری کتاب های نظام جدید که نظام قدیم نداشت هم امتحان بدیم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   اینکه پیش دانشگاهی میدن بهتون یا دیپلم نظام جدید بهتره از مدرسه سوال کنید چون مطمئن نیستیم
   امتحانات دوازدهم نهایی هست،معمولا همون دروس که افتادین رو امتحان میدید مگر اینکه مدرسه بخشنامه جدیدتری داشته باشند

 70. هونیا می گوید

  سلام یه سوال داشتم ازتون دوست من یه درس نهایی از سوم دبیرستانش میخواد دی امتحان بده بعد پیش دانشگاهی که الان شده دوازدهم میخواد خرداد ترم یک و دوشو با هم امتحان بده میشه؟ بعد اگه بخواد امتحان بده باید کتابای نظام جدید بخونه؟رشته خودش تجربی هستش میخواد سال دوازدهم ریاضی بخونه امکانش هست؟ اگه جواب بدین ممنون میشم تورو خدا اگه میشه جوابو برام ایمیل کنید من ببینم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هونیا خانم گرامی
   دوست شما باید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنه،با توجه به تغییرات نظام آموزشی ،مدرکشون تطبیق میخوره و اون درس رو در پایه یازدهم امتحان میدن و بعد هم برای تغییر شرته اقدام می کنند و احتمالا اون دروس تخصصی غیر مشترک رو امتحان میدن و بعد از قبولی در پایه دوازدهم می توانند در مهر 99 وارد دانشگاه شوند.
   توجه داشته باشید که از دی 98 تا شهریور 99 فرصت قبولی در پایه دوازدهم را دارند

 71. شیرین می گوید

  سلام وقتتون بخیر. من پیش دانشگاهی نظام قدیم و سال ۹۳ خوندم. الان سه تا درسم مونده که پاس نکردم. با شرایط نظام جدید من امسال دی ماه میتونم این سه درس و پاس کنم و کنکور شرکت کنم؟؟؟ و اگر بشه، نمره مستمر واسه من در نظر گرفته میشه و کلاس واسمون میذارن؟؟ چون دروس نظام جدید و که بلد نیستیم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شیرین خانم گرامی
   بله شما تا شهریور 99 نیز فرصت دارید که این دروس رو پاس کنید،برای نمره مستمر و غیره هم بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

   1. شیرین می گوید

    خیلی ممنونم از پاسخ گویی سریعتون.
    فقط یه سوال دیگه دارم. اینکه الان من ۳ تا درس فقط از پیش دانشگاهیم مونده. به من مدرک دوازدهم میدم یا پیش دانشگاهی؟ کلا با توجه به تغییر نظام، بازم مدرک پیش دانشگاهی میدن؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله اونطوری که گفته شده تا دو سال مدرک پیش دانشگاهی به داوطلبان داده میشه ولی اینکه نظام جدید میدن بهتون یا قدیم از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 72. امیری می گوید

  سلام ببخشید اگه از سوم به یازدهم تطبیق بدهیم همون رشته خودمون می خونیم یا تغیر رشته و در ضمن همون درس های که پاس نشده رو یازدهم پاس میکنیم درسته یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   دوست عزیز
   دلیلی برای تغییر رشته اجباری وجود نداره،همون رشته خودتون رو میخونید،بهتره یه مراجعه حضوری داشته باشید به مدرسه بزرگسالان،موفق باشید

 73. محمد می گوید

  سلام پس برای ما سوم ها یازدهم در کنکور تاثیر داره یا دوازدهم

  1. پی سی کنکور می گوید

   اگر مدرک نظام جدید باشه دوازدهم اگر نظام قدیم باشه سال سوم

 74. محمدی می گوید

  سلام ببخشید هر چقدر درس از سوم مونده باشه میشه از یازدهم پاس کرد یا محدودیت داره ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله میشه

 75. محمد طاها می گوید

  سلام من 6 تا کتاب نهایی سوم رو این شهریور نتونستم پاس کنم چون مریض شدم شدید ولی دی ماه میتونم تطبیق بدهم همون 6 درس رو پاس کنم و یا اضافه هم میشه کتاب های یازدهم به این 6 تا درس

 76. Ashkan amiri می گوید

  سلام خسته نباشین …من دو درس ریاضی و زبان رو در رشته ی انسانی نظام قدیم پاس نکردم و میخواهم در دی ماه پاس کنم ..اگر دی ماه پاس کنم به من دیپلم نظام قدیم میدن یا یازدهم نظام جدید ….؟؟؟و اگر یازدهم نظام جدید بدن میتونم بدون مدرک دوازدهم که همون میشه پیش دانشگاهی در دانشگاه ازاد ثبت نام کنم.؟؟؟با تشکر از شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام اشکان جان
   شما دو درس رو در سوم دبیرستان پاس نکردید،اگر که اینطور هست شما باید در یازدهم پاس کنید که از نظر ما احتمالش کمه مدرک سوم دبیرستان بهتون بدن،و باید دوازدهم رو پاس کنید تا مدرک نظام جدید رو بگیرید، البته در کل بهتره با مدرسه بزرگسالان مشورت کنید

 77. رامین می گوید

  با سلام و خسته نباشید ممنون میشم سوال بنده را جواب بدید، من از خارج از کشور مدرکمو گرفتم و حالا وزارت بهداشت میگه معدل دیپلم سوم دبیرستانم تجربی هست و ۱نمره پایینه، چه راهکاری پیشنهاد میکنید ایا شرایط ترمیم و ارائه دوباره دیپلم جدید هست یا باید ریاضی دوباره بگیرم؟
  پیش دانشگاهی هم ۲تا امتحان زیست و فیزیکم مونده که امتحان ندادم اگر شهریور امتحان ندم برای دی ماه همون دو تارو با توجه به قوانین جدید باید امتحان بدم؟ شرایط تک ماده برای دوره پیش دانشگاهیو بفرمایید به چه صورت هست ، با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   برای چه منظور می خواهید،داوطلب انتقالی به داخل کشور هستید؟
   مطمئن نیستیم ولی شاید بتوانید مدرک مجدد بگیرید ولی باید استعلام کنید که آیا در صورت گرفتن مدرک دیپلم رشته جدید آیا همون معدل براتون ملاک قرار داده میشه یا خیر؟
   و گر نه که ترمیم معدل تنها برای کنکور کاربرد داره و کارنامه تون تغییری نمی کنه
   برای پیش هم مدرکتون تطبیق میخوره و دروس باقی مانده را باید در دوازدهم نظام جدید پاس کنید،شرایط هم که نمره برگه بالای 10 قبول هستید ولی بالاتر از 7 به احتمال زیاد می تونید از تک ماده استفاده کنید

 78. هادی می گوید

  سلام وقت بخیر نمیدونم تو تخصصتون هست که به سوالم پاسخ بدید یا خیر ممنون میشم اگه اطلاعاتی در مورد سوالم دارید راهنماییم کنید… آقا من صد مرتبه رفتم مدرسه که نمره کارورزی رو بهم بدن که بتونم دیپلمم رو بگیرم و هفته آینده اگه خدا بخواد برم ثبت نام کنکور… ولی متاسفانه هر بار که میرم مدرسه بهم میگن نمره کارورزی هنوز نیومده.. الان من چکار باید بکنم… حتی آموزش پرورش ناحیه هم رفتم ولی جواب درست حسابی بهم نداد… تو رو خدا اگه میدونید راهنماییم کنید

  1. هادی می گوید

   ببخشید منظورم هفته دیگه باید برم ثبت نام دانشگاه اشتباهی نوشتم کنکور

  2. پی سی کنکور می گوید

   سلام هادی جان
   طبیعتا باید از مدرسه ای که در آن ثبت نام کرده اید و در صورت پاسخگو نبودن باید به آموزش و پرورش مراجعه کنید تنها راه پیگیری از این موارد هستش

 79. Azin می گوید

  سلام خسته نباشین
  من سال 95 ترم اول پیش دانشگاهیو خوندم و بنا به دلایلی ترک تحصیل کردم.
  الان اگه بخوام مدرک پیش دانشگاهیمو بگیرم باید دوازدهم بخونم یا پیش؟و سوال دیگه اینکه معدل دیپلمم پایینه میخام بدونم اگ دوازدهم بخونم معدل دیپلمم میشه نظام جدید یا همون قبلی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما باید بایقی مانده را در دوازدهم سپری کنید
   مدرک هم بهتره از مدرسه بپرسید چون احتمال صدور هر یک از دو مدرک وجود دارد

 80. حسین می گوید

  سلام من دیپلم فنی دارم سال قبل تغییر رشته دادم به انسانی تا دوباره دیپلم بگیرم ولی دوتا از درسام ک نهایی هست مونده برای دی ماه امسال الان شرایط من چطوری میشه باید دوباره کلی امتحان پاس کنم یا همون دوتا رو؟من سال بعد میخوام در کنکور انسانی نظام قدیم شرکت کنم.وظعیتم چطوری میشه خواهش میکنم کمکم کنید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   به احتمال زیاد شما همون دو درس مانده رو پاس می کنید ولی برای پیگیری دقیق باید از مدرسه سوال کنید

 81. مریم زارعی می گوید

  سلام.من دیپلم سال سوم متوسطه نظام قدیمودارم.ولی پیش دانشگاهی یه درسم زیستم مونده.اگه تطبیق بخورم بایدکتاب زیست نظام قدیموامتحان بدم یانظام جدید؟ممنون میشم جواب بدین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   شما اگر مدرکتون تطبیق بخوره ،نظام جدید رو امتحان میدید

 82. مریم زارعی می گوید

  سلام.من دیپلم تجربی نظام قدیم سال سومودارم.نشدفیزیک پیش دانشگاهیوپاس کنم.حالااگه تطبیق بخوره بایدفیزیک نظام قدیموامتحان بدم یانظام جدید؟ممنون میشم جواب بدین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   باید نظام جدید رو پاس کنید

 83. زهرا می گوید

  ببخشید من مدرک پیش دانشگاهی ندارم و اگه بخوام کنکور بدم میتونم نظام جدید بدم یا نه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   شما باید مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم سوم دبیرستان یا مدرک دیپلم نظام جدید تا آخر شهریور 99 داشته باشید، اگر که رشته تون فنی حرفه ای بوده باید مدرک کاردانی داشته باشید
   پیشنهاد می کنیم لینک زیر را بخوانید :
   مدارک ثبت نام کنکور 99

 84. زهرا می گوید

  دیپلم تجربی نظام قدیم دارم ولی پیش دانشگاهی ندارم
  ینی نمیتونم تو کنکور نظام جدید شرکت کنم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   ببینید اگر دوره شما پیش دانشگاهی نبوده که نیازی به پیش دانشگاهی ندارید که بیشتر قبل از سال 1380 این سیستم آموزشی وجود داشت ، یعنی دیپلمتون 4 ساله نظام قدیم هست و نیازی به پیش دانشگاهی ندارید
   اما اگر دیپلم سوم دبیرستان رو گرفتید و مدرک دیپلم گرفتید ولی به دلایلی برای پیش دانشگاهی ادامه تحصیل ندادید، باید پیش دانشگاهی رو حتما بگیرید،که از دی ماه به بعد به جای پیش دانشگاهی باید دروس دوازدهم رو امتحان دهید

 85. Mohammad می گوید

  سلام. میشه لطفا از جایی یا منبعی ک خودتون بهش اطمینان دارین بپرسین که ایا مایی که از پیش دانشگاهی یکی دوتا درس داریم بعد اینکه تطبیق زدیم همونارو امتحان میدیم یا دروس جدید پایه دوازدهمم باید امتحان بدیم! یه نفری میگفت احتمالش هست که دی ماه رو ب نظام قدیمیا فرصت بدن شاید.. خواهشا این موضوع رو پیگیری کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   اگر فرصتش باشه که چشم ،در کل بخشنامه ها از شورای عالی آموزش و پرورش میاد و توسط شخص خاصی لغو یا تعیین نمیشه و باید منتظر ماند تا آبان ماه که برنامه امتحانات دی ماه منتشر میشه

 86. فرزانه می گوید

  سلام.میشه این سوالموجواب بدین چون خیلی خیلی فوریه.من دیپلم سال سوم دبیرستان دارم ولی نتونستم ی درس پیش دانشگاهیوپاس کنم.الانم بابام مجبورکرده پیام نوررشته علوم تربیتی تبت نام کنم.نمیدونه من دیپلم پیشوندارم.الان میشه برم پیام نورهمون رشته تبت نام کنم بدون دیپلم پیش؟شنیدم میگن میشه استعلام بگیرم.چطورمیشه؟میشه راهنمایی کنین؟فقط نمیخوام بابام متوجه شه دیپلم پیش ندارم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرزانه خانم گرامی
   شما میتوانید دانشگاه آزاد شرکت کنید ،ولی برای پیام نور احتمالش بسیار ضعیفه بدون پیش دانشگاهی بتوانید ثبت نام کنید،در کل برای استعلام بهتره به آموزش دانشکده پیام نور و آزاد مراجعه کنید یا تماس تلفنی داشته باشید

 87. فرزانه می گوید

  سلام میشه این سوال منوجواب بدین.خیلی فوریه.من دیپلم سوم دبیرستان نظام قدیم دارم ولی یه درس پیش دانشگاهیم مونده.هونوادم نمیدونن دیپلم کامل ندارم.بهم میگن بایدرشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نورشهرمون تبت نام کنم.الان بااین وضعیت میتونم تبت نام کنم؟میگن میشه استعلام گرفت چجوری میشه؟

  1. یاس می گوید

   سلام وقت بخیر
   من درس زیستم از دروس پیش دانشگاهی نظام قدیم مونده،شهریور ماه نمره قبولی نگرفتم‌ گفتن دی ماه باید مجدد امتحان بدم و تطبیق بدم با دروس نظام جدیدی ها/
   سوال من اینه
   من میتونم دانشگاه ثبت نام کنم از مهرماه کلاس هارو برم و دی ماه پیش دانشگاهیمو ارائه بدم
   و اینکه دیماه زیستو پاس کردم بمن مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم میدن یا مدرک دوازدهمو میگیرم؟ ممنون میشم زودپاسخ بدید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام دوست عزیز
    دنشگاهتون اگر نیمسال دوم هست یعنی از بهمن شروع میشه که فرصت دارید دی ماه قبول بشید،اما اگر مهر هست احتمالش خیلی کمه که موافقت کنند اما بهتره از آموزش دانشکده تون پیگری کنید شاید موافقت کنند
    در مورد مدرک هم بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 88. K.Sh می گوید

  سلام ، من سال ۹۵ دانش اموز پیش دانشگاهی بودم و دو درس نهایی پیش دانشگاهی رو خرداد ماه افتادم و دیگه امتحان ندادم تا شهریور امسال که شرکت کردم اما متاسفانه نمره قبولی نیاوردم….به من مجددا اجازه میدن که دی ماه این دو درس رو امتحان بدم؟! باید کتابای نظام جدید رو بخونم یا قدیم؟!
  ممنون از شما بابت پاسخگویی به سوالاتمون.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما باید دروس نظام جدید را از دی ماه پاس کنید

 89. محمد می گوید

  سلام من که سوم رو به یازدهم تطبیق بدهم و بعد دوازدهم بخونم .ایا نظام قدیم حساب میشم یا نظام حدید چون برای کنکور هم دوازدهم انتخاب میکنم چون پیش دانشگاهی ندارم چطور میشه ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   به احتمال زیاد نظام جدید خواهید بود،ولی بهتره در این رابطه از سایت سنجش سوال کنید

 90. ندا می گوید

  سلام استاد. وقتتون بخیر. من سه درس از پیش دانشگاهیم مونده که دی میخوام پاس کنم. باتوجه به اینکه حق انتخاب تو کنکور هنوز قطعی اعلام نشده که چطوریه، آیا به من مدرک پیش نظام قدیم میدن یا نظام جدید؟ چون اگر حق انتخاب قطعی نشه نمیتونم نظام قدیم کنکور بدم. و الان میخوام بخونم واسه کنکور اما نمیدونم کدوم نظام رو باید بخونم. چی میشه به نظرتون وضعیت من؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ندا خانم گرامی
   شما می توانید مدرک نظام قدیم یا نظام جدید دریافت کنید در دی ماه از بابت مدرک هم نگران نباشید،برای کنکور 99 حق انتخاب وجود داره و هر کدوم رو خواستید می توانید شرکت کنید

 91. مریم می گوید

  سلام.ببخشید من دیپلمم نظام قدیم هس پیش دانشگاهی چند واحدش مونده اگه دی پاس کنم مدرک دوازدهم بهم بدن واقعا میشه نظام قدیم کنکور امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   بله میتوانید

 92. علی می گوید

  سلام وقتتون به خیر من دیپلم نظام قدیم دارم و سال98 کنکور نظام قدیم دادم الان اگه بخوام برای 99 کنکور نظام جدید بدم باید دیپلم جدید بگیرم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   خیر نیازی نیست

 93. صوفیا می گوید

  سلام من شهریور ماه سوم دبیرستانم رو در دبیرستان بزرگسالان تموم کردم و دی ماه باید دوازدهم رو شروع کنم به امتحان دادن در اخر معدل کتبی من معدل سومم میشه یا دوازدهمم؟مدرسه پاسخگو نیست میگن نمیدونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صوفیا خانم گرامی
   بستگی داره اگر مدرک نظام جدید بدن که همون دوازدهم هست اگر نظام قدیم که مدرک سوم دبیرستان هستش

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.