تطبیق دروس و دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

تطبيق کارنامه های نظام قدیم با دروس دوره اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی (6-3-3)

تطبیق دروس نظام قدیم به نظام جدید

پی سی کنکور : بخش نامه ای از سوی آموزش و پرورش منتشر شد که بر اساس آن دانش آموزان و داوطلبان  نظام قدیم از مهر سال 98 می توانند ،دروس خود را با مدرک نظام جدید معادل سازی و تطبیق کنند و ادامه تحصیل دهند.

در این مطلب به سوالات زیر پاسخ داده می شود :

– نحوه ادامه تحصیلی دیپلم ردی نظام قدیم در نظام جدید چگونه است؟

– شرایط ادامه تحصیل از دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

– چند درس را در پیش دانشگاهی نظام قدیم هنوز پاس نکرده ام،آیا می توانم آن ها را در دوازدهم نظام جدید پاس کنم؟

– شرایط دریافت مدرک نظام جدید برای داوطلبان در حال تحصیل نظام قدیم چگونه خواهد بود؟

– نحوه دریافت دیپلم نظام جدید در رشته غیر مرتبط چگونه است؟

– شیوه نامه تطبیق دوره متوسطه چگونه است؟

 

معرفی نظام های آموزشی متوسطه از ابتدا تا به امروز :

– دوره (شش ساله متوسطه) : از مهر سال 1336 شروع شده و شامل شش سال ابتدایی بوده است و پس از آن نیز شش سال متوسطه آغاز ، که به دو دوره سه ساله (سیکل اول و سیکل دوم) تقسیم می شود و پس از اتمام و قبولی در آن مدرک دیپلم اعطا شده است.

– دوره (چهار ساله متوسطه) : این دوره از مهر سال 1353 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره 5 ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی وارد دوره چهارساله متوسطه می شدند که امتحانات نهایی سال آخر آن نیز نهایی بوده و پس از آن مدرک دیپلم دریافت می کردند.

– دوره سه ساله به شیوه (نیم سالی – واحدی) : این دوره از سال 1371 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند(طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است)،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند.

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (نیم سالی واحدی) : این دوره از سال 1374 به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش نیم سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند (طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است) و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.

– دوره سه ساله متوسطه به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال 1378 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند (دروس به شیوه پیوسته بوده است).

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال 1390 به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.(دروس به شیوه پیوسته بوده است)

– دوره اول و دوم متوسطه (نظام آموزشی جدید 6-3-3) : دوره دیپلم نظام جدید از مهر سال 1392 شروع شد،این دوره با پذیرش دانش آموزان ششم ابتدایی شروع شد، و شامل یک دوره ساله متوسطه اول (هفتم،هشتم،نهم) و داوطلبان پس از قبولی وارد دومره متوسطه دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)می شدند و در صورت قبولی در امتحانات نهایی دوازدهم مدرک دیپلم نظام جدید را دریافت می کردند.

 

تطبیق کارنامه ی نظام های آموزشی مختلف با دوره متوسطه اول نظام جدید (6-3-3) :

چنانچه در حال تحصیل یکی از پایه های (ابتدایی و یا راهنمایی و یا سیکل اول) نظام تحصیلی قدیم هستید،شما می توانید بر همان اساس تطبیق دروس انجام دهید و در پایه معادل با نظام جدید به درس خود ادامه تحصیل دهید و در پایان پساز قبولی مدرک دیپلم نظام جدید (6-3-3) دریافت کنید.

متقاضیان این بخش نامه، پس از تطبيق کارنامه های تحصیلی دوره های مختلف متوسطه با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی مجاز خواهند بود مطابق مفاد آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه به شیوه تیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) صرفا در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد (متفرقه)، ادامه تحصیل دهند.

لطفا قبل از خواندن ادامه متن،به نظام تحصیلی قبلی خود توجه کنید 

** برای جلوگیری از طولانی شدن متن،تنها به تطبیق آخرین نظام های تحصیلی (نیم سالی واحدی و سالی واحدی) به متوسطه نظام جدید می پردازیم،و برای دیدن نحوه تطبیق دیپلم های چهار ساله قدیمی به فایل pdf انتهای متن مراجعه کنید.

 

3 – تطبیق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «نیم سالی – واحدی» به نظام جدید

بند 3 – 1 : کارنامه های تحصیلی دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، مطابق جداول شماره الف-۳۷۱ الی د-۳۷۱ با عناوین دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و نمرات قبولی دروس مندرج در این کارنامه برای دروس معادل در دوره دوم متوسطه، منظور می شود و این قبیل از افراد موظفند باقی مانده دروس این دوره را مطابق جدول مواد درسی مصوب، با رعایت سایر شرایط و ضوابط، انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 1: چنانچه دروس گذرانده شده دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی با دروس مندرج در جدول مذکور، قابل تطبيق نباشد، این قبیل از افراد به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند و می بایست برابر ضوابط و مقررات، در دوره دوم متوسطه، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 2: در مواردی که چند عنوان درسی از دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، معادل یک عنوان درسی از دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی باشد، میانگین وزنی آخرین نمرات دانش آموز در آن دروس مجموع حاصل ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهای آن، تقسیم بر مجموع واحدهای دروس) به عنوان نمره درس معادل، منظور و در صورتی که به نصاب قبولی برسد، از وی پذیرفته می شود.

بند 3 – 2 : دانش آموزانی که در دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، به یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، هدایت شده یا نشده باشند و یا متقاضی تغییر رشته باشند، پس از تطبيق دروس خود با دروس دوره دوم متوسطه، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری و یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره: دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های خود با نظام جدید آموزشی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از افراد، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده، به عنوان دروس اختیاری و کارورزی، از وی پذیرفته می شود.

بند 3 – 3 : گواهی نامه های مهارتی که مشخصات آن ها در فهرست مشخصات رشته های مهارتی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزشی درج شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده در همان رشته مهارتی، قابل پذیرش است و چنانچه مشخصات این گواهی نامه ها در جدول دروس دوره دوم متوسطه درج نشده باشد، اما در جدول مجموعه رشته های مهارتی قبلی شاخه کاردانش تعریف شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده، معادل دروس اختیاری و کارورزی در رشته مهارتی مربوط، از آنان پذیرفته میشود. در این صورت میانگین وزنی نمرات عملی و نظری گواهی نامه مهارت ارائه شده، جایگزین درس اختیاری و یا کارورزی شده و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده می شود.

 

4 – تطبيق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «سالی – واحدی» به نظام جدید

بند 4 – 1 : دارندگان کارنامه قبولی پایه اول متوسطه شیوه سالی- واحدی، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد می توانند برابر ضوابط و مقررات در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 2 : دانش آموزانی که نمرات دروس پایه اول شیوه سالی – واحدی آنان، به گونه ای باشد که بر اساس ضوابط آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی (قبل از صدور رأی ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) شرایط قبولی پایه اول را کسب نموده باشند، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد نیز می توانند مطابق ضوابط و مقررات، در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 3 : دانش آموزانی که برخی از دروس پایه اول متوسطه را گذرانده باشند و شرایط قبولی در پایه اول (قبل از صدور رای ۸۵۶ تاریخ ۱۳۹۰/ ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) را کسب نکرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق با جدول شماره ۳، ۴ (دروس قبول شده پایه اول متوسطه شیوه سالیواحدی با دروس پایه نهم) تطبيق و از ایشان پذیرفته می شود و می بایست برابر مقررات، در پایه نهم مدارس آموزش از راه دور، ایثارگران و یا به شیوه داوطلب آزاد برابر مقررات ثبت نام و باقیمانده دروس را انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 4 : دانش آموزان پایه اول دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی که حد نصاب نمره قبولی هیچ یک از دروس پایه مذکور را کسب نکرده باشند، باید برابر مقررات، در پایه نهم مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 5 : دانش آموزانی که نصاب قبولی در برخی از دروس مربوط به پایه های دوم و سوم متوسطه شیوه سالی- واحدی را کسب کرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق جداول شماره الف-۵، ۴ الی د-۴۰۵ با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده می شود و می بایست با توجه به علاقه مندی خود، باقیمانده دروس خود را در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش انتخاب و در صورت کسب شرایط فارغ التحصیلی، برابر ضوابط و مقررات، گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت نمایند.

تبصره 1 : دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش، ملزم به گذراندن دروس شایستگی های فنی استاندارد مهارت) و شایستگی های غیرفنی رشته مورد نظر هستند.

تبصره 2 : دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از دانش آموزان، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق و از آنان پذیرفته می شود. چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده به عنوان دروس اختیاری و کارورزی از وی پذیرفته می شود.

5- تطبیق کارنامه های تحصیلی پیش دانشگاهی با دروس دوم متوسطه نظام جدید (6-3-3)

در اجرای مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۷ ، نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، سالی- واحدی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرح زیر است:

بند 5-1 : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

بند 5-2 : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود.

تذکر1 : مطابق نامه شماره ۱۰۱/ ۱ / ۲۴۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/ ۱۲ / ۲۲ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تطبيق کارنامه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی رشته هنر، با هیچ یک از رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش امکان پذیر نیست.

تذکر ۲: کارنامه تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شیوه نیم سالی – واحدی، قبل از سال ۱۳۷۸ (۳۰ واحدی)، که موفق به گذراندن برخی از دروس این دوره نشده اند، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۷۵/ ۱ /۳۲ مورخ ۱۳۷۸/ ۰۶ / ۲۹ ابتدا به شیوه نیم سالی – واحدی (۲۴ واحدی) تطبيق و سپس مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق داده شود.

– نحوه دریافت دیپلم مجدد نظام جدید

از این پس دانش‌آموزان دارای گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در صورت تمایل می‌توانند دیپلم مجدد در رشته غیرمتناظر با دیپلم قبلی خود در نظام جدید آموزشی دریافت کنند.

عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی پیرامون بخشنامه جدید دیپلم مجدد ارائه و اظهار کرد: بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، مناطق و نواحی محل اخذ دیپلم خود، پس از تطبیق دروس مشترک با نظام جدید آموزشی، در آزمون باقی‌مانده دروس دیپلم غیرمتناظر رشته جدید در مدارس بزرگسالان دولتی به صورت داوطلب آزاد شرکت و درصورت قبولی، دیپلم در رشته جدید دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، فارغ التحصیلان نظام‌های قدیم شش ساله، چهارساله، ترمی-واحدی و سالی-واحدی، درصورت درخواست برای دیپلم مجدد در رشته غیرمتناظر نظام جدید آموزشی، باید در آزمون تمامی دروس پایه دوازدهم شرکت کنند.

سلطانیان با بیان اینکه در گذشته نیز امکان دریافت دیپلم دوم فراهم بوده است اما از آنجا که سال گذشته اولین سال استقرار پایه دوازدهم بود، دستورالعمل دریافت دیپلم مجدد تغییر کرده است، در پاسخ به اینکه آیا شرایط شرکت در کنکور سراسری برای دانش آموزی که دو دیپلم دریافت کرده متفاوت است و امکان انتخاب وجود دارد؟ گفت: دانش آموزانی که قصد دارند در سال ۹۹ کنکور بدهند، می‌دانند که دو شیوه سنجش برای نظام جدید و نظام قدیم وجود دارد و حتی دانش آموزی که در نظام قدیم درس خوانده باشد می‌تواند پایه دوزادهم را بگذراند و کنکور نظام جدید بدهد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه مدارس بزرگسالان، دیپلمه‌های نظام قدیم و یا آنها که درخواست دیپلم مجدد در رشته غیرمتناظر دارند می‌توانند با مراجعه به مدارس بزرگسالان در امتحانات پایه دوازدهم رشته مربوطه شرکت کنند، البته اگر دروس مشترکی وجود داشته باشد طبق بخشنامه اعلامی، امکان تطبیق آنها وجود دارد.

 

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های نظری :

هـ) در اجرای ماده ۷۹ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) دارندگان دیپلم نظام جدید و با نظام قدیم، در صورت تمایل به اخذ دیپلم مجدد (در رشته غیر متناظر) شاخه های نظری با کاردانش، با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه محل تحصیل خود، صرفا به صورت داوطلب آزاد به یکی از دو روش ذیل اقدام نمايند

1- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه نظری این قبیل از افراد باید در امتحانات تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر شرکت کرده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم غير متناظر با رشته تحصیلی خود را دریافت نمایند و دروس پایه های دهم و یازدهم با درج علامت ضربدر (قبولی بدون نمره با ثبت کد ۹۶ در رایانه از آنان پذیرفته می شود.

معدل کتبی این افراد بر اساس نمرات مکتسبه از دروس نهایی، و معدل کل آنان بر اساس نمرات تمامی دروس پایه دوازدهم (اعم از نهایی و غیر نهایی) مطابق ضوابط مندرج در فصل چهارم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیین نامه آموزشی دوره متوسطه شیوه نیم سالی واحدی بزرگسالان، محاسبه می شود.

 

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های کار دانش :

۲- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه کاردانش : متقاضیان دریافت دیپلم غير متناظر در شاخه کاردانش، می توانند به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند :

الف) فارغ التحصیلان دوره های شش ساله» و «چهار ساله، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به ارائه دروس مهارتی (شایستگی های فنی) و گذراندن دروس شایستگی های غیر فنی رشته مورد نظر و نیز دروس تعلیمات دینی (دینی، فرآن و اخلاق) ۳ و عربی، زبان قرآن ۳ مبادرت نموده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

ب) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله نیم سالی – واحدی، وا سه ساله سالی واحدی، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به گذراندن تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر و أخذ گواهینامه های دروس مهارتی (شایستگی های فنی و گذراندن دروس شایستگی های غیرفتی رشته مورد نظر مبادرت و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

تبصره: مفاد تبصره یک ماده ۶۶ و محدودیت سقف انتخاب واحد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۳۹۶/ ۰۷ /۱۲ شامل متقاضیان اخذ دیپلم مجدد نمی شود.

 

– نکات مهم تطبیق نظام جدید 

* متقاضیان برای انجام امور تطبیق، باید به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحيه آخرين محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه پس از بررسی کارنامه ها و مدارک تحصیلی متقاضیان و تأیید اصالت آن، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور کارنامه تطيق براساس این شیوه نامه اقدام نمایند. کارنامه تطبيق در دو نسخه تنظیم و نسخه اول جهت ثبت نام، تحویل متقاضی و نسخه دوم به عنوان سابقه تحصیلی وی، در اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه/ ناحیه نگهداری می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان شیوه نیم سالی- واحدی و سالی- واحدی به صورت سیستمی توسط کارشناسی ارزشیابی تحصیلی (امتحانات) صادر می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان نظام های چهار ساله متوسطه و شش ساله متوسطه به صورت دستی توسط کارشناسی دوره های مربوط (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) صادر می شود.

* کارنامه های تحصیلی متقاضیان دوره های اول و دوم متوسطه، باید پس از طی مراحل تطبيق، با عبارت: «بر اساس دوره اول / دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده شده ممهور شود.

 

 

دانلود بخشنامه تطبیق نظام جدید و جدول دروس تطبیقی + سایر جزئیات

 

بروز رسانی مطلب در تاریخ 98/7/23

تمدید شدن اجرای نظام قدیم تا پایان سال تحصیلی 98-99

ماده واحده تمدید اجرای نظام آموزشی قدیم (1+3) تا پایان سال تحصیلی 99-98 در کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد.
بر اساس مصوبه بیست و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در نظام آموزشی قدیم (1+3)، وزارت آموزش و پرورش موظف است، شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های تحصیلی با ساختار جدید آموزشی در دوره دوم متوسطه را از سال تحصیلی 1400-1399 اجرا کند.
بر این اساس دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در ساختار آموزشی (1+3) می‌توانند فقط پایان سال تحصیلی 99-98، مطابق آن ساختار و مقررات ادامه تحصیل دهند.
بعد از این سال ادامه تحصیل دانش‌آموزان باقیمانده از نظام قدیم بعد از تطبیق دروس با نظام جدید آموزشی امکان‌پذیر است.
آموزش و پرورش همچنین باید جداول تطبیق دروس نظام آموزشی قدیم را با نظام آموزشی به گونه‌ای انعطاف دهد که روند ادامه تحصیل دانش‌آموزان تسهیل شود. براساس مصوبه زیرساخت‌های لازم برای تطبیق کارنامه‌های دوره‌های تحصیلی با ساختار جدید آموزشی در مدت 3ماه باید فراهم شود.

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=11040

ممکن است شما دوست داشته باشید
501 نظر
 1. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید عذر میخوام یه سوال داشتم
  من نظام قدیم هستم و زیست سال سوم دبیرستان رو پاس نکردم و همچنین طبق گفته ی شما باید دوازدهم رو بخونم یا پیش دانشگاهی قدیم رو؟
  میخوام کنکور ۱۴۰۰ شرکت کنم
  اگر شهریور زیستم رو پاس کنم
  میتونم از اول مهر پیش دانشگاهی یا دوزادهم رو شروع کنم و به کنکور ۱۴۰۰ برسم؟
  لطفا جوابم رو بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   الان شما می توانید همان نظام قدیم را ادامه دهید،مثلا در خرداد سوم را پاس کنید و در شهریور مشغول پیش دانشگاهی باشید و از دی ماه به بعد هم اگر درسی از پیش دانشگاهی مونده باشه باید در دوازدهم امتحان دهید
   برای ثبت نام هم از همین خرداد می توانید شرکت کنید،به محض بازگشایی مدارس می توانید ثبت نام کنید

 2. مهران می گوید

  سلام خسته نباشید من هنرستان درس خوندم تمام دروس را پاس کردم غیر از ریاضی ۳ و ایستایی من الان باید چیکار کنم ؟با این وضع کرونا ثبت نام میکنن؟اگر کارم به تطبیق برسه باید درس های بیشتری از این ۲ درسی که مونده پاس کنم ؟ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهران جان
   شما پس از بازگشایی مدارس به مدرسه بزرگسالان مراجعه می کنید

   البته احتمالا شما الان نمی توانید تک ماده بزنید،و شاید نیاز باشه این دو درس را امتحان دهید و پس از امتحان در صورتی که شرایطش رو داشتید از تک ماده استفاده کنید

   البته همونطور که گفتیم برای اطمینان می توانید از مدرسه بزرگسالان سوال کنید شاید در همان زمان مراجعه هم استفاده از تک ماده ممکن بود ولی به نظر ما احتمالش کمه

   تطبیق هم گفته شده که از دی 99 اجرایی میشه،و مشخص نیست هنوز که باید دروس جدید را امتحان دهید یا خیر

 3. رها.مرادی می گوید

  سلام وقت بخیر
  من چندتا درس رشته کامپیوتر نظام قدیم رو قبول نشدم به دلیل مشکلات روحی و دیگه دنبالش نرفتم.
  حالا میخوام درسای باقی مونده رو خرداد امتحان بدم.باید چیکارکنم؟همون کتابایی که دارم رو بخونم یا کلا کتابا عوض شده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رها خانم گرامی
   بله ، شما خرداد و شهریور رو می توانید در همان نظام قدیم پاسخ دهید

 4. امیر علی می گوید

  من دو درس فیزیک و زیست پیش دانشگاهی نظام قدیم رو پاس نکردم.اگه تو خرداد بخام امتحان بدم میشه امتحان نظام قدیم بدم دوباره،یا ن امتحان نظام جدید از من میگیرن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر علی عزیز
   همانطور که قبلا بهتون پاسخ دادیم،بله می توانید در همان نظام قدیم ادامه دهید

 5. مائده می گوید

  سلام ببخشید من یه سوال داشتم من دیپلم تحربی نظام قدیم دارم اما با معدل پایین
  میتونم برای جبران دیپلمم و معدلم دیپلم نظام جدید تجربی شرکت کنم؟
  برای مهاجرت میگم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مائده خانم
   گرامی،فعلا این شرایط وجود نداره،ولی می توانید کنکور رشته ی دیگری منجمله انسانی یا ریاضی بگیرید و هم مدرک رشته جدید میگرید و هم می توانید دیپلم تون رو ارتقا بدید

 6. آناهیتا ترابی می گوید

  سلام؛یه سوال داشتم
  من دیپلم تجربی سال۸۸وپیش دانشگاهی سال۸۹بودم و لیسانس حسابداری دارم امسال میخوام کنکور ریاضی نظام جدید بدم،آیا من برای ثبت نام کنکور نظام قدیم محسوب میشم یا سالی واحدی ترمی واحدی؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آناهیتا خانم گرامی
   شما سالی واحدی هستید
   راهنمای ثبت نام کنکور در لینک زیر :
   https://p30konkor.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

 7. حسین می گوید

  سلام من دیپلم و پیش دانشگاهی رشته تجربی نظام قدیم دارم بخاطر پایین بودن معدلم میخام دیپلم جدید بگیرم
  و نمیخام نمرات قبلیم تطبیق داده بشن
  برای دیپلم جدید امتحانات دوازدهم رو بدم کافیه یا باید دهم یازدم و دوازدهم رو همشون رو امتحان بدم
  با دیپلم جدید که میگیرم رشته ریاضی میتونم تو کنکور تجربی هم شرکت کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   شما اگر می خواهید به این شکل دربیاد که تغییر رشته در نظر گرفته میشه و تنها دروس غیر مشترک سه پایه رو امتحان می دهید
   برای تاثیر دیپلم هم معمولا دیپلم مرتبط به کنکور موردنظر در نظر گرفته میشه ولی باز بهتره در این رابطه از سایت سنجش/قسمت عضویت سوال کنید

 8. arvin می گوید

  سلام .خسته نباشید
  من دیپلم ریاضی دارم و برای کنکور 99 ثبت نام کردم و میخام دیپلم انسانی بگیرم اگه تا خرداد دیپلمم رو بگیرم دیپلم دومم چجوری تاثیر داده میشه ؟
  و برا اینکه اگه از دیپلم دومم برای ثبت نام استفاده باشه هنگام ثبت نام باید بزنم تطبیقی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آروین جان
   اگر تا اون مهلت دیپلم تون رو گرفتید که به صورت مستقیم مانند یه داوطلب انسانی براتون تاثیر داده میشه
   در مورد این بند هم مطمئن نیستیم،که لازمه یا نه،ولی به نظر ما که فعلا نیازی به زدن این گزینه نیست و ازسایر گزینه های دیپلم نظری استفاده کنید،باز می توانید از سایت سنجش سوال کنید
   راهنمای ثبت نام در لینک زیر :
   https://p30konkor.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

 9. محمد می گوید

  سلام ببخشید گزینش دانشجو که میگن با نمره کنکور و معدل دیپلم یعنی چی نفهمیدم

 10. آتنااااااااااااااااااا می گوید

  من دانش آموز نظام قدیم تجربی هستم… سال سوم کنکورم هست..
  پارسال یه درس داخلی پاس نشده بودم و کلا نرفتم معدل سال چهارم رو بگیرم… و موقع ثبت نام هم نمرات سال چهارم رو ثبت نکردم در صورتی که خب نهایی ها پاس شده بودم فقط یه درس داخلی بود ک باید پاس میشدم تا معدلم رو بگیرم، اما فقط نمرات سال سوم رو ثبت کردم…
  امسال با وجود اینکه همه درسای سال چهارم پاس شدم ، بازم میتونم سال سوم رو فقط ثبت کنم و برام مشکلی پیش نیاد…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آتنا خانم گرامی
   از این مورد اطلاعی نداریم باید مجددا در فرم ثبت نام کنکور این مورد رو تست کنید ،ولی خب در هر صورت وارد کنید اشکالی که نداره، تاثیر معدل هم که مثبته پس جای نگرانی وجود نداره

 11. علی می گوید

  تو رو خدا من ترک تحصیلی هستم این نظام قدیم درسی رو تمدید نکنید من تو شک هستم نظام قدیم بخونم یا جدید هر سال میگن نظام قدیم سال اخرش هست ولی بعد باز تمدید میشه ما ترک تحصیلی ها نمیدونیم واقعا چی کار کنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   حتی اگر تمدید هم بشه که امکان انتخاب وجود خواهد داشت،پیشنهادمون اینه که نظام جدید رو شروع کنید

 12. مهدی می گوید

  سلام من مدرک پیش دانشگاهی ندارم شنیدم حتی اگه شهریور ۹۹ مدرک پیش دانشگاهیمو بگیرم برای کنکور ۱۴۰۰ نمیتونم کنکور شرکت کنم و باید کلاس ۱۲ نظام جدید مدرک بگیرم تا بتونم راست میگن یا نه؟ بعد اینکه من متولد ۷۸ هستم ۳ ماه دیگه سربازیم تموم میشه انگیزه زیادی برای درس خواندن پیدا کردم اما نمیدونم از چه راهی باید برم تا توی کنکور موفق بشم میشه مسیری رو نشونم بدی برای کسب اطلاعات و اینکه ریاضیم خیلی ضعیفه حتی توی ضرب کسر ها هم مشکل دارم چطور ریاضیمو از بنیاد قوی کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   خیر درست نیست،و شما با مدرک پیش دانشگاهی می توانید در کنکور شرکت کنید
   سعی کنید بعد از اتمام خدمت یا تابستان رو کامل هر روز در حد یک ساعت و نیم هر روز روی ریاضی کار کنید،برای شروع می توانید از فیلم های آموزشی پایه رایگان سایت قلم چی رو دانلود کنید از چهارم ابتدایی به بعد دانلود کنید و در کتارش خلاصه نویسی کنید تا پایه نهم و بعد از اون هم برای شروع ریاضی کنکور در کنارش از کتاب سیر تا پیاز گاج متوسطه دوم برای فهم بیشتر و یا ریاضی بابک سادات نشر تخته سیاه استفاده کنید

   اینم یه راهنمای شروع کنکور :
   https://p30konkor.com/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*