تطبیق دروس و دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

تطبيق کارنامه های نظام قدیم با دروس دوره اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی (6-3-3)

تطبیق دروس نظام قدیم به نظام جدید

پی سی کنکور : بخش نامه ای از سوی آموزش و پرورش منتشر شد که بر اساس آن دانش آموزان و داوطلبان  نظام قدیم از مهر سال 98 می توانند ،دروس خود را با مدرک نظام جدید معادل سازی و تطبیق کنند و ادامه تحصیل دهند.

در این مطلب به سوالات زیر پاسخ داده می شود :

– نحوه ادامه تحصیلی دیپلم ردی نظام قدیم در نظام جدید چگونه است؟

– شرایط ادامه تحصیل از دیپلم نظام قدیم به نظام جدید چگونه است؟

– چند درس را در پیش دانشگاهی نظام قدیم هنوز پاس نکرده ام،آیا می توانم آن ها را در دوازدهم نظام جدید پاس کنم؟

– شرایط دریافت مدرک نظام جدید برای داوطلبان در حال تحصیل نظام قدیم چگونه خواهد بود؟

– نحوه دریافت دیپلم نظام جدید در رشته غیر مرتبط چگونه است؟

– شیوه نامه تطبیق دوره متوسطه چگونه است؟

 

معرفی نظام های آموزشی متوسطه از ابتدا تا به امروز :

– دوره (شش ساله متوسطه) : از مهر سال 1336 شروع شده و شامل شش سال ابتدایی بوده است و پس از آن نیز شش سال متوسطه آغاز ، که به دو دوره سه ساله (سیکل اول و سیکل دوم) تقسیم می شود و پس از اتمام و قبولی در آن مدرک دیپلم اعطا شده است.

– دوره (چهار ساله متوسطه) : این دوره از مهر سال 1353 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره 5 ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی وارد دوره چهارساله متوسطه می شدند که امتحانات نهایی سال آخر آن نیز نهایی بوده و پس از آن مدرک دیپلم دریافت می کردند.

– دوره سه ساله به شیوه (نیم سالی – واحدی) : این دوره از سال 1371 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند(طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است)،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند.

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (نیم سالی واحدی) : این دوره از سال 1374 به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش نیم سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند (طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است) و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.

– دوره سه ساله متوسطه به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال 1378 به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند (دروس به شیوه پیوسته بوده است).

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال 1390 به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.(دروس به شیوه پیوسته بوده است)

– دوره اول و دوم متوسطه (نظام آموزشی جدید 6-3-3) : دوره دیپلم نظام جدید از مهر سال 1392 شروع شد،این دوره با پذیرش دانش آموزان ششم ابتدایی شروع شد، و شامل یک دوره ساله متوسطه اول (هفتم،هشتم،نهم) و داوطلبان پس از قبولی وارد دومره متوسطه دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)می شدند و در صورت قبولی در امتحانات نهایی دوازدهم مدرک دیپلم نظام جدید را دریافت می کردند.

 

تطبیق کارنامه ی نظام های آموزشی مختلف با دوره متوسطه اول نظام جدید (6-3-3) :

چنانچه در حال تحصیل یکی از پایه های (ابتدایی و یا راهنمایی و یا سیکل اول) نظام تحصیلی قدیم هستید،شما می توانید بر همان اساس تطبیق دروس انجام دهید و در پایه معادل با نظام جدید به درس خود ادامه تحصیل دهید و در پایان پساز قبولی مدرک دیپلم نظام جدید (6-3-3) دریافت کنید.

متقاضیان این بخش نامه، پس از تطبيق کارنامه های تحصیلی دوره های مختلف متوسطه با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی مجاز خواهند بود مطابق مفاد آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه به شیوه تیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) صرفا در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد (متفرقه)، ادامه تحصیل دهند.

لطفا قبل از خواندن ادامه متن،به نظام تحصیلی قبلی خود توجه کنید 

** برای جلوگیری از طولانی شدن متن،تنها به تطبیق آخرین نظام های تحصیلی (نیم سالی واحدی و سالی واحدی) به متوسطه نظام جدید می پردازیم،و برای دیدن نحوه تطبیق دیپلم های چهار ساله قدیمی به فایل pdf انتهای متن مراجعه کنید.

 

3 – تطبیق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «نیم سالی – واحدی» به نظام جدید

بند 3 – 1 : کارنامه های تحصیلی دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، مطابق جداول شماره الف-۳۷۱ الی د-۳۷۱ با عناوین دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و نمرات قبولی دروس مندرج در این کارنامه برای دروس معادل در دوره دوم متوسطه، منظور می شود و این قبیل از افراد موظفند باقی مانده دروس این دوره را مطابق جدول مواد درسی مصوب، با رعایت سایر شرایط و ضوابط، انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 1: چنانچه دروس گذرانده شده دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی با دروس مندرج در جدول مذکور، قابل تطبيق نباشد، این قبیل از افراد به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند و می بایست برابر ضوابط و مقررات، در دوره دوم متوسطه، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 2: در مواردی که چند عنوان درسی از دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، معادل یک عنوان درسی از دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی باشد، میانگین وزنی آخرین نمرات دانش آموز در آن دروس مجموع حاصل ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهای آن، تقسیم بر مجموع واحدهای دروس) به عنوان نمره درس معادل، منظور و در صورتی که به نصاب قبولی برسد، از وی پذیرفته می شود.

بند 3 – 2 : دانش آموزانی که در دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، به یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، هدایت شده یا نشده باشند و یا متقاضی تغییر رشته باشند، پس از تطبيق دروس خود با دروس دوره دوم متوسطه، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری و یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره: دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های خود با نظام جدید آموزشی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از افراد، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده، به عنوان دروس اختیاری و کارورزی، از وی پذیرفته می شود.

بند 3 – 3 : گواهی نامه های مهارتی که مشخصات آن ها در فهرست مشخصات رشته های مهارتی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزشی درج شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده در همان رشته مهارتی، قابل پذیرش است و چنانچه مشخصات این گواهی نامه ها در جدول دروس دوره دوم متوسطه درج نشده باشد، اما در جدول مجموعه رشته های مهارتی قبلی شاخه کاردانش تعریف شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده، معادل دروس اختیاری و کارورزی در رشته مهارتی مربوط، از آنان پذیرفته میشود. در این صورت میانگین وزنی نمرات عملی و نظری گواهی نامه مهارت ارائه شده، جایگزین درس اختیاری و یا کارورزی شده و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده می شود.

 

4 – تطبيق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «سالی – واحدی» به نظام جدید

بند 4 – 1 : دارندگان کارنامه قبولی پایه اول متوسطه شیوه سالی- واحدی، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد می توانند برابر ضوابط و مقررات در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 2 : دانش آموزانی که نمرات دروس پایه اول شیوه سالی – واحدی آنان، به گونه ای باشد که بر اساس ضوابط آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی (قبل از صدور رأی ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) شرایط قبولی پایه اول را کسب نموده باشند، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد نیز می توانند مطابق ضوابط و مقررات، در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 3 : دانش آموزانی که برخی از دروس پایه اول متوسطه را گذرانده باشند و شرایط قبولی در پایه اول (قبل از صدور رای ۸۵۶ تاریخ ۱۳۹۰/ ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) را کسب نکرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق با جدول شماره ۳، ۴ (دروس قبول شده پایه اول متوسطه شیوه سالیواحدی با دروس پایه نهم) تطبيق و از ایشان پذیرفته می شود و می بایست برابر مقررات، در پایه نهم مدارس آموزش از راه دور، ایثارگران و یا به شیوه داوطلب آزاد برابر مقررات ثبت نام و باقیمانده دروس را انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 4 : دانش آموزان پایه اول دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی که حد نصاب نمره قبولی هیچ یک از دروس پایه مذکور را کسب نکرده باشند، باید برابر مقررات، در پایه نهم مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند 4 – 5 : دانش آموزانی که نصاب قبولی در برخی از دروس مربوط به پایه های دوم و سوم متوسطه شیوه سالی- واحدی را کسب کرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق جداول شماره الف-۵، ۴ الی د-۴۰۵ با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده می شود و می بایست با توجه به علاقه مندی خود، باقیمانده دروس خود را در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش انتخاب و در صورت کسب شرایط فارغ التحصیلی، برابر ضوابط و مقررات، گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت نمایند.

تبصره 1 : دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش، ملزم به گذراندن دروس شایستگی های فنی استاندارد مهارت) و شایستگی های غیرفنی رشته مورد نظر هستند.

تبصره 2 : دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از دانش آموزان، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق و از آنان پذیرفته می شود. چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده به عنوان دروس اختیاری و کارورزی از وی پذیرفته می شود.

5- تطبیق کارنامه های تحصیلی پیش دانشگاهی با دروس دوم متوسطه نظام جدید (6-3-3)

در اجرای مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۷ ، نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، سالی- واحدی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرح زیر است:

بند 5-1 : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

بند 5-2 : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود.

تذکر1 : مطابق نامه شماره ۱۰۱/ ۱ / ۲۴۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/ ۱۲ / ۲۲ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تطبيق کارنامه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی رشته هنر، با هیچ یک از رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش امکان پذیر نیست.

تذکر ۲: کارنامه تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شیوه نیم سالی – واحدی، قبل از سال ۱۳۷۸ (۳۰ واحدی)، که موفق به گذراندن برخی از دروس این دوره نشده اند، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۷۵/ ۱ /۳۲ مورخ ۱۳۷۸/ ۰۶ / ۲۹ ابتدا به شیوه نیم سالی – واحدی (۲۴ واحدی) تطبيق و سپس مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق داده شود.

– نحوه دریافت دیپلم مجدد نظام جدید

از این پس دانش‌آموزان دارای گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در صورت تمایل می‌توانند دیپلم مجدد در رشته غیرمتناظر با دیپلم قبلی خود در نظام جدید آموزشی دریافت کنند.

عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی پیرامون بخشنامه جدید دیپلم مجدد ارائه و اظهار کرد: بر این اساس متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، مناطق و نواحی محل اخذ دیپلم خود، پس از تطبیق دروس مشترک با نظام جدید آموزشی، در آزمون باقی‌مانده دروس دیپلم غیرمتناظر رشته جدید در مدارس بزرگسالان دولتی به صورت داوطلب آزاد شرکت و درصورت قبولی، دیپلم در رشته جدید دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، فارغ التحصیلان نظام‌های قدیم شش ساله، چهارساله، ترمی-واحدی و سالی-واحدی، درصورت درخواست برای دیپلم مجدد در رشته غیرمتناظر نظام جدید آموزشی، باید در آزمون تمامی دروس پایه دوازدهم شرکت کنند.

سلطانیان با بیان اینکه در گذشته نیز امکان دریافت دیپلم دوم فراهم بوده است اما از آنجا که سال گذشته اولین سال استقرار پایه دوازدهم بود، دستورالعمل دریافت دیپلم مجدد تغییر کرده است، در پاسخ به اینکه آیا شرایط شرکت در کنکور سراسری برای دانش آموزی که دو دیپلم دریافت کرده متفاوت است و امکان انتخاب وجود دارد؟ گفت: دانش آموزانی که قصد دارند در سال ۹۹ کنکور بدهند، می‌دانند که دو شیوه سنجش برای نظام جدید و نظام قدیم وجود دارد و حتی دانش آموزی که در نظام قدیم درس خوانده باشد می‌تواند پایه دوزادهم را بگذراند و کنکور نظام جدید بدهد.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه مدارس بزرگسالان، دیپلمه‌های نظام قدیم و یا آنها که درخواست دیپلم مجدد در رشته غیرمتناظر دارند می‌توانند با مراجعه به مدارس بزرگسالان در امتحانات پایه دوازدهم رشته مربوطه شرکت کنند، البته اگر دروس مشترکی وجود داشته باشد طبق بخشنامه اعلامی، امکان تطبیق آنها وجود دارد.

 

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های نظری :

هـ) در اجرای ماده ۷۹ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) دارندگان دیپلم نظام جدید و با نظام قدیم، در صورت تمایل به اخذ دیپلم مجدد (در رشته غیر متناظر) شاخه های نظری با کاردانش، با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه محل تحصیل خود، صرفا به صورت داوطلب آزاد به یکی از دو روش ذیل اقدام نمايند

1- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه نظری این قبیل از افراد باید در امتحانات تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر شرکت کرده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم غير متناظر با رشته تحصیلی خود را دریافت نمایند و دروس پایه های دهم و یازدهم با درج علامت ضربدر (قبولی بدون نمره با ثبت کد ۹۶ در رایانه از آنان پذیرفته می شود.

معدل کتبی این افراد بر اساس نمرات مکتسبه از دروس نهایی، و معدل کل آنان بر اساس نمرات تمامی دروس پایه دوازدهم (اعم از نهایی و غیر نهایی) مطابق ضوابط مندرج در فصل چهارم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیین نامه آموزشی دوره متوسطه شیوه نیم سالی واحدی بزرگسالان، محاسبه می شود.

 

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های کار دانش :

۲- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه کاردانش : متقاضیان دریافت دیپلم غير متناظر در شاخه کاردانش، می توانند به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند :

الف) فارغ التحصیلان دوره های شش ساله» و «چهار ساله، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به ارائه دروس مهارتی (شایستگی های فنی) و گذراندن دروس شایستگی های غیر فنی رشته مورد نظر و نیز دروس تعلیمات دینی (دینی، فرآن و اخلاق) ۳ و عربی، زبان قرآن ۳ مبادرت نموده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

ب) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله نیم سالی – واحدی، وا سه ساله سالی واحدی، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به گذراندن تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر و أخذ گواهینامه های دروس مهارتی (شایستگی های فنی و گذراندن دروس شایستگی های غیرفتی رشته مورد نظر مبادرت و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

تبصره: مفاد تبصره یک ماده ۶۶ و محدودیت سقف انتخاب واحد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۳۹۶/ ۰۷ /۱۲ شامل متقاضیان اخذ دیپلم مجدد نمی شود.

 

– نکات مهم تطبیق نظام جدید 

* متقاضیان برای انجام امور تطبیق، باید به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحيه آخرين محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه پس از بررسی کارنامه ها و مدارک تحصیلی متقاضیان و تأیید اصالت آن، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور کارنامه تطيق براساس این شیوه نامه اقدام نمایند. کارنامه تطبيق در دو نسخه تنظیم و نسخه اول جهت ثبت نام، تحویل متقاضی و نسخه دوم به عنوان سابقه تحصیلی وی، در اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه/ ناحیه نگهداری می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان شیوه نیم سالی- واحدی و سالی- واحدی به صورت سیستمی توسط کارشناسی ارزشیابی تحصیلی (امتحانات) صادر می شود.

* کارنامه تطبیق دانش آموزان نظام های چهار ساله متوسطه و شش ساله متوسطه به صورت دستی توسط کارشناسی دوره های مربوط (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) صادر می شود.

* کارنامه های تحصیلی متقاضیان دوره های اول و دوم متوسطه، باید پس از طی مراحل تطبيق، با عبارت: «بر اساس دوره اول / دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده شده ممهور شود.

 

 

دانلود بخشنامه تطبیق نظام جدید و جدول دروس تطبیقی + سایر جزئیات

 

بروز رسانی مطلب در تاریخ 98/7/23

تمدید شدن اجرای نظام قدیم تا پایان سال تحصیلی 98-99

ماده واحده تمدید اجرای نظام آموزشی قدیم (1+3) تا پایان سال تحصیلی 99-98 در کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد.
بر اساس مصوبه بیست و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در نظام آموزشی قدیم (1+3)، وزارت آموزش و پرورش موظف است، شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های تحصیلی با ساختار جدید آموزشی در دوره دوم متوسطه را از سال تحصیلی 1400-1399 اجرا کند.
بر این اساس دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در ساختار آموزشی (1+3) می‌توانند فقط پایان سال تحصیلی 99-98، مطابق آن ساختار و مقررات ادامه تحصیل دهند.
بعد از این سال ادامه تحصیل دانش‌آموزان باقیمانده از نظام قدیم بعد از تطبیق دروس با نظام جدید آموزشی امکان‌پذیر است.
آموزش و پرورش همچنین باید جداول تطبیق دروس نظام آموزشی قدیم را با نظام آموزشی به گونه‌ای انعطاف دهد که روند ادامه تحصیل دانش‌آموزان تسهیل شود. براساس مصوبه زیرساخت‌های لازم برای تطبیق کارنامه‌های دوره‌های تحصیلی با ساختار جدید آموزشی در مدت 3ماه باید فراهم شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
475 نظر
 1. علی می گوید

  سلام این تطبیق دروس در مورد ترمیم معدل هم صدق میکنه؟ یعنی اگه بخواهیم دی 98 ترمیم معدل سوم دبیرستان بدیم باید بشینیم درس های سال یازدهم و دوازدهم رو بخونیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در این مورد کامل مشخص نشده و تنها داوطلبانی که هنوز دروسش پاس نشده تطبیق میخورن،پیشنهاد می کنیم از شهریور که فرصت بسیار مناسبی هم هست استفاده کنید

   1. Arian می گوید

    سلام باعرض خسته نباشيد
    من دو درس حسابان و ادبيات سال سوم دبيرستان نظام قديم رو هنوز پاس نكردم
    خواستم بدونم ميشه تو نظام جديد فقط همين دو درس رو امتحان بدم براى گرفتن ديپلم ؟ يا ميتونم تغييررشته به فنى رو داشته باشم ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام آریان جان
     دقیقا مشخص نیست ولی احتمالا همین دو درس باشه،احتمالا امکان تغییر رشته هم وجود داشته باشه که فرآیندش کاملا جداگانه ست،که بهتره در هر صورت از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

     1. Arian می گوید

      اميدوارم همينطور كه شما ميگيد باشه. خيلى ممنون

      1. پی سی کنکور می گوید

       موفق باشید

       1. حسین می گوید

        سلام عذر میخوام من نیمه دوم سال۷۸هستم درس فیزیک پیش دانشگاهی رو دارم میتونم آیا دی ماه امتحان بدم یا تطبیق باید داد؟!

        1. پی سی کنکور می گوید

         سلام حسین جان
         اگر تطبیق انجام بشه باید دوازدهم رو امتحان بدید اگر هم اجرا نشه که همون پیش دانشگاهی رو امتحان میدید،صبور باشید تا ماه آینده

        2. فرزان می گوید

         سلام ببخشيد من ديپلم فني نظام قديم دارم الان بخام ديپلم تجربي بگيرم بايد چكار كنم چه درس هايي بايد امتحان بدم

        3. پی سی کنکور می گوید

         سلام فروزان خانم گرامی
         باید به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید و درخواست بدید

 2. زهرا نظام آبادی می گوید

  سلام من دیپلم نظام قدیم بعد فقط پیش دانشگاهیم مونده الان دوباره باید برم ۱۲ بخونم و کلی امتحان نهایی؟؟ و اینکه آیا قطعی هست یعنی ما حتما از مهر ۱۲ میخونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   گفته شده که این بخشنامه تطبیق از مهر ماه به بعد قابل اجراست،به این صورت کسانی که امتحانی یا امتحاناتی در پیش دانشگاهی را پاس نکردند باید همان امتحانات را در دوازدهم پاس کنند،برای اطمینان بیشتر می توانید به مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنید،پیشنهاد می کنیم اگر امکانش براتون مهیاست حتما در شهریورماه شرکت کنید تا به دی ماه نخوره امتحاناتتتون

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    ببخشید یعنی ما الان کنکور نظام جدید میدیم یا قدیم ؟ با توجه به اینکه قراره از مهر دوازدهم بخونیم

   2. Anisa می گوید

    سلام من 1 درس از پیش دانشگاهیم مونده دی ماه باید فیزیک کتای دوازدهم رو تنها بخونم؟ درس دیگه ای نیاز نیست مثلا تطبیق بدهند و بعد بگن که باید چندتا درس اضافه پاس کنی تا تعداد واحد دروس یکسان بشه؟ خواهش میکنم جواب بدید من خیلی نگرانم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام آنیسا خانم گرامی
     معمولا برای تطبیق شما همون درس رو تنها امتحان میدید مگر اینکه اتفاق خاصی بیوفته برای اطمینان از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 3. رویا می گوید

  سلام الان من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم میخوام مهر پیش دانشگاهی مو ثبت نام کنم تو بزرگسالان و کنکور نظام قدیم۹۹ بدم یعنی برای کنکور کتاب پیش دانشگاهی بخونم و برای امتحاناتم کتاب دوزادهم تجربی رو؟

 4. مرضیه می گوید

  سلام الان من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم میخوام مهر پیش دانشگاهی مو ثبت نام کنم تو بزرگسالان و کنکور نظام قدیم۹۹ بدم یعنی برای کنکور کتاب پیش دانشگاهی بخونم و برای امتحاناتم کتاب دوزادهم تجربی رو؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مرضیه خانم گرامی
   بله درسته از مهر ماه به بعد امتحاناتتون دوازدهم هست ولی برای کنکور همون کتب پیش دانشگاهی رو می خونید و در پایان قبولی هم مدرک پیش دانشگاهی بهتون میدن،البته برای اطمینان به مدرسه نیز مراجعه کنید

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    مطمعن هستید اخه مگه امکان داره دوازدهم بخونیم ولی کنکور نظام قدیم مدیر مدرسه ما که گفت دیگه میشید نظام جدید و کنکور نظام جدید

    1. علی می گوید

     سلام.. من یه درسه نهاییم مونده فقط اره شهریور پاس نشه ، باید دی ماه با کتاب نظام جدید پایش کنم؟

     1. پی سی کنکور می گوید

      سلام علی جان
      بله همینطوره

   2. طاهری می گوید

    سلام من چهارتا درس پیش دانشگاهین رو افتادم مشکلی هم ندارم برم نظام جدید امتحان بدم فقط ی سوال دارم نیشه شهریور بزم امتحانارپ بدم اخه الان دارم برای کنکور میخونم و همه وقتم برای کنکورمه اذیت میشم دی یا خرداد برم برای امتحان امکانش هست شهریور بزم برای امتحان

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام دوست عزیز
     بله میشه در هر صورت شما باید تا آخر شهریور 99 فارغ التحصیل بشید اگر قصدتون قبولی در دانشگاه از مهر 99 هستش
     فقط پیشنهاد می کنیم در این صورت دو درس را برای دی ماه امتحان دهید و دو درس را نیز برای شهریورماه

 5. ناشناس می گوید

  سلام.ببخشید من سال دهم دوتا درس مردودی داشتم..اما یازدهم و دوازدهم نه..در این صورت دیپلم میدن؟و در صورتی که کنکور قبول شم میتونم دانشگاه برم؟البته قراره دو درس تجدیدیمو شهریور امسال بدم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   خب اگر دروس مردودی تون رو قبول بشید که مشکلی برای ورود به دانشگاه ندارید و درصورت قبولی در تمام امتحانات متوسطه بله دیپلم هم می گیرید

 6. علی می گوید

  سلام من میخوام دیپلم مجددبگیرم یعنی تعقیر رشته بدم میخواستم بدونم برای امتحانات نهایی نظام جدید درسی رو بخونم یا نظام قدیم درسی رو

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در این مورد بهتره با واحد آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

 7. جمشید می گوید

  سلام من شهریور دیپلم کاردانش میگیرم بدون پیش دانشگاهی. میتونم دی ماه برای دیپلم مجدد نظام جدید نظری ثبت نام کنم؟فقط پایه دوازدهم باید امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جمشید عزیز
   اطلاعات زیادی در این رابطه نداریم،بهتره برای اطلاع از قوانین نحوه اجرای دیپلم جدید کاردانش به یکی از رشته های نظری به آموزش و پرورش و یا مدارس بزرگسالان منطقه خود مراجعه کنید

   1. نازنین می گوید

    سلام من سال 93 پیش دانشگاهی بودم که نتونستم زیست رو پاس کنم قصد دارم دیماه امسال امتحان بدمش. سوالم اینه که باید زیست پیش خودمو بخونم یا زیست دوازدهم؟! هرکی یه چیز میگه!

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نازنین خانم گرامی
     زیست پیش دانشگاهی رو امتحان میدید

 8. زهرا نظام آبادی می گوید

  طبق گفته شما من بجای پیش دوازدهم میخونم یعنی تطبیق ولی مدیر مدرسمون که بزرگسالانه گفت دیگه کنکور نظام جدید میدید چون دوزادهم خوندید چون نمیشه که دوزادهم بخونیم و نظام جدید و من این مطلب رو چند بار خوندم ولی درباره کنکور چیزی ننوشته اگه میشه یکم توضیح بفرمایید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجدد زهرا خانم گرامی
   ببینید این متنی که نوشتیم دقیقا متن بخشنامه آموزش و پرورش هست بدون کم و زیاد،در بند 5 هم به این شکل گفته شده :

   بند 5-1 : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف 5،1 الی هـ – 5،1 در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

   بند 5-2 : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

   * این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود. /»

   پس با این حساب که گفته شده در هر دو مورد به اختیار داوطلب می باشد که در پایان مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم دریافت کنند یا مدرک دیپلم نظام جدید،در حال حاضر برای کنکور 99 نیز داوطلبان تنها می توانند بر اساس مدرک فارغ التحصیلی در کنکور نظام قدیم یا جدید شرکت کنند، طبیعتا مدارس بزرگسالان و آموزش و پرورش اطلاعات بیشتری در این رابطه دارند که در مشورت با آن ها می توانید در امتحانات دوازدهم شرکت کنید و نسبت به دریافت مدرک پایان تحصیلات اقدام و در کنکور مدنظرتون شرکت کنید
   موفق باشید

   1. زهرا نظام آبادی می گوید

    خیلی ممنون پس من میتونم به انتخاب خودم بگیرم مدرک تحصیلیم رو ؟یعنی اگه بخوام دوازدهم بگیرم و در کنکور نظام جدید شرکت کنم بهم اجازه میدن ؟

   2. زهرا نظام آبادی می گوید

    خیلی ممنون پس منی که تا به الان پیش دانشگاهی نخوندم طبق ماده 5-1 میرم برای دوازدهم و بعد مدرک دوازدهم میگیرم که میشه مدرک دوره دوم متوسطه و بعد در کنکور نظام جدید شرکت میکنم ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     با این حسابی که گفته شده بله،ولی باز باید از مدرسه پیگیر باشید حتما

 9. مصطفی می گوید

  سلام خسته نباشین من فارغ التحصیل نظام قدیمم، اگه بخوام کنکور نظام جدید بدم باید کار خاصی انجام بدم؟ در امتحانات شرکت کنم؟ یا لازم نیست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مصطفی جان
   در حال حاضر همون طور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور 99 نیز گفتیم،شما تنها بر اساس مدرکتان می توانید در کنکور شرکت کنید،یعین یانکه مدرکتون نظام قدیم هست پس می توانید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید البته شاید در یکی دو ماه آینده حق انتخاب در کنکور 99 هم برای داوطلبان مجاز بشه ولی فعلا که خبری اعلام نشده
   و مورد دوم اینکه اگر هنور پیش دانشگاهی را نگذرانده اید می توانید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنید و دروس را تطبیق دهید تا پس از قبولی در امتحانات دوازدهم بتوانید در صورت داشتن شرایط مدرک دیپلم نظام جدید بگیرید

 10. سامان ناصری می گوید

  سلام و روز بخیر،عذر میخوام آموزش و پرورش شهر ما گفته ک مهرماه من میتونم دیپلم نظام جدید بگیرم و کنکور نظام جدید بدم آیا صحت داره(خودم مدر کاردانی نظام قدیم دارم)ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سامان جان
   طبق گفته مسئولین آموزش و پرورش داوطلبانی که واحد مانده پیش دانشگاهی دارند می توانند به نظام جدید تطبیق دهند و پس از گذراندن امتحانات نهایی در پایان مدرک دوازدهم و نظام جدید دریافت کنند،در این مورد که شما هم گفتید دقیقا چون هنوز اجرایی نشده اطلاع دقیقی نداریم و صد در صد واحد های متوسطه آموزش و پرورش و مدارس بزرگسالان بهتر به این بخشنامه ها آگاه هستند که می توانید از آن ها پیگیر باشید

  2. زهرا می گوید

   سلام ببخشید من اگر مهر ماه ۹۸امسال درسی ک افتاده ام رو تطبیق بدم و کتاب دوازده‌می ها رو پاس کنم
   دیپلم نظام قدیم رو میگیرم یا نظام جدید
   ؟ آیا اختیاریه ک خودمون میتونیم انتخاب کنیم ک نظام جدید رو بگیریم یا نظام قدیم رو ؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام زهرا خانم گرامی
    چون تا به الان کسی فارغ التحصیل نشده از نحوه صدور مدرک فارغ التحصیلان اطلاعی نداریم،بهتره از مدرسه بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه سوال کنید

 11. ممد می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  من دیپلم نظام قدیم سال93هستم و فارغ التحصیل کاردانی فوریت پزشکی و در حال حاظر سربازم و میخوام برای کنکور1400 نظام جدید شرکت کنم… لازم هست دیپلم نظام جدید بگیرم؟
  باید چیکار کنم که بتونم 1400دوباره کنکور سراسری شرکت کنم؟
  لطفا جواب بدید دست گلتون درد نکنه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد عزیز
   برای کنکور 1400 مشخص نیست که میخواهند چگونه اجرا کنند،ولی به احتمال زیاد برای کنکور 1400 یا فقط کنکور نظام جدید برگزار می شود و یا داوطلبان نظام قدیم حق انتخاب خواهند داشت که در کنکور نظام جدید شرکت کنند یا خیر،و شما در صورت داشتن پایان خدمت مشکلی برای کنکور دوباره ندارید و اطلاعات بیشتر درباره کنکور 1400 رو در لینک زیر ببینید :
   https://p30konkor.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-1400/
   در مورد تطبیق مدرک هم از نظام قدیم به نظام جدید مشخص نیست که آیا فارغ التحصیلان می توانند یا نه،برای همین پیشنهاد میکنیم به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کنید

 12. سامان ناصری می گوید

  ممنون از خدمت و اطلاع رسانیتون.

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 13. K.sh می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من فارغ التحصیل نظام قدیمم اما دو درس پیش دانشگاهیم رو پاس نکردم ، الان من شهریور ماه باید چیکار کنم؟! میتونم همون درسای پیش دانشگاهیو امتحان بدم و کنکور نظام قدیمم شرکت کنم . یا منم باید تطبیق بدم و امتحانات دوازدهم اون درسارو شرکت کنم؟!!!

 14. K.sh می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من فارغ التحصیل نظام قدیم هستم و دودرس فیزیک و زیست پیش دانشگاهی رو پاس نکردم.الان من میتونم شهریور ماه همین دو درس پیش دانشگاهی رو امتحان بدم و کنکور نظام قدیم هم شرکت کنم یا باید تطبیق بدم و امتحان دوازدهم شرکت کنم؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله همین دو درس رو برای پیش دانشگاهی در شهریور می توانید شرکت می کنید و کنکور نظام قدیم بدید

 15. علي می گوید

  سلام . من قبولي سوم هنرستان رشته حسابداري نظام قديم رو داشتم و خواستم ديپلمم رو بگيرم ، رفتم اموزش و پرورش و به اجبار رشته ادبيات رو تطبيق دادن برام و گفتند اين درسا رو كه شامل فلسفه و ادبيات و اين درساي مربوط به رشته ادبيات هست رو بايد امتحان بدم كه راستش از همون دوسال پيش نتونستم بخونم اين كتابارو چون من رشته ام حسابداري بود و درساي خودمو دوست داشتم … ميخواستم بدونم مي تونم دوباره رشته مو تطبيق بدم به حسابداري ، چون حسابداري ٥ تا كتاب بيشتر نداشت برا امتحان و همه برام راحته خوندنش … ببخشيد كه طولاني شد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   نه متاسفانه اطلاعی نداریم،شما که قبولی سال سوم هنرستان بودید،مقطع پیش دانشگاهی هم که نداشتید پس چه مشکلی در دریافت مدرک دیپلم داشتید؟

   1. علي می گوید

    من نظام قديم بودم سال جهارم رو نخونده بودم

    1. پی سی کنکور می گوید

     خب چه دلیلی داشته که تطبیق دادید،همون رشته خودتون رو ادامه میدادید،احتمالا این وسط یه مشکلی یا اشتباهی پیش اومده و گرنه قضیه ادامه تحصیل و تطبیق و تغییر رشته از هم جدا هستش،با این حال حتما به مدرسه و یا آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

     1. علي می گوید

      ممنونم كه پاسخ دادين … موفق باشيد

      1. پی سی کنکور می گوید

       شما هم موفق باشید

 16. لیلا می گوید

  سلام من دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم انسانی دارم و شهریور دیپلم مجدد تجربی نظام قدیم یعنی دروس سوم دبیرستان رو میگیرم از مهر امسال مقطع پیش دانشگاهی حذف میشه و من نمیتونم مدرک پیش دانشگاهی تجربی بگیرم با توجه به اینکه نمیتونم مدرک پیش دانشگاهی تجربی بگیرم آیا میتونم دیپلم مجدد تجربی نظام جدید یعنی درسهای پایه ی دوازدهم رو بگیرم اگر شهریور امسال دیپلم تجربی نظام قدیم بگیرم یا نباید امتحان ها رو بدم باید صبر کنم مهر برای دیپلم دوم دوازدهم نظام جدید ثبت نام کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلا خانم گرامی
   ببینید شما اگر شهریور در امتحانات پیش دانشگاهی شرکت کنید و همه رو پاس کنید که مشخصه تکلیفش و مدرک پیش دانشگاهی دریافت می کنید،اما اگر درسی یا واحدی بمونه برای دی ماه شما باید همون درس رو در دوازدهم امتحان بدید و در آخر مدرک دوازدهم یا پیش دانشگاهی می گیرید البته برای این مورد آخری که گفتیم باید باز از مدرسه یا آموزش و پرورش سوال کنید که دقیقا مدرک نظام قدیم یا نظام جدید در پایان امتحانات دریافت می کنید؟

 17. Soheil noruzi می گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من تا شهریور امسال نمیتونم پیش دانشگاهیمو پاس کنم و برج ۶ اعزامم ایا میشه حین خدمت درسهارو غیر حضوری بگیرم و برا کنکور ۹۹ اماده بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیل جان
   متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم ، بهتره حتما از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 18. Soheil noruzi می گوید

  من از مدارس بزرگسال پرسیدم و از پلیس +10 گفتن ایراد نداره و یبارم از نظام وظیفه پرسیدم گفت اگه مدارس بزرگسال ثبت نام میکنن مشکلی نداره
  خواستم شمام تاید کنید ولی مرسی از شما ک هیچ جای کم و کسری تو این سایت باقی نمیمونه
  و خواستم ی تشکر کنم از زهرا خانم نظام ابادی ک واقعا سوال های ایشون سوال های منم بود
  مرسی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از نظر لطف شما ،خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   حقیقتا مدام قوانین یا تغییر می کنند یا ریزه کاری های زیادی دارند که خود مسئولین آموزش و پرورش هم گاهی اوقات اطلاعی ازش ندارندما که جای خود داریم ،ما هم تا اونجایی که در توانمون باشه جواب میدیم و با توجه به این توضیحات اطمینان از چند منبع در وضعیت کنونی خیلی واجبه
   موفق باشید

 19. شکیلا می گوید

  سلام من زیست و شیمی سال سوم متوسطه رو افتادم و پاسشون نکردم نظام جدید واسه منه دیپلم ناقص چجوره؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شکیلا خانم گرامی
   طبیعتا شما شهریور ماه میتونید این دروس رو پاس کنید و اگر به هر دلیل نتونستید ادامه دروس رو در نظام جدید امتحان میدید

 20. Shakila می گوید

  سلام من زیست و شیمی سال سوم متوسطه رو افتادم و پاسشون نکردم نظام جدید واسه منه دیپلم ناقص چجوره؟؟

 21. محسن می گوید

  سلام من دیپلم تجربی سال 93 هستم پیش دانشگاهی نخواندم حالا میخوام ادامه تحصیل بدم و کنکورسال99-98 شرکت کنم ایا می توانم در امتحانات شهریورماه شرکت کنم مدرک پیش دانشگاهی رو بگیرم .ایا بخشنامه تطبیق در مهر ماه اجرار بشه باید پایه دوازدهم رو بگیرم اینجا چند تا مشکل هست در کنکور دی ماه من با توجه به دیپلم نظام قدیم شرکت می کنم پس سوالات در کنکور از پیش دانشگاهی تا پایه 11 میاد. در صورت که دروس پایه جدید پایه 12 رو همزان باید خواند و هیچ گونه سوالی از پایه 12 نظلام جدید در کنکور نظام قدیم نمیاد علنا باید همزمان منابع هر دو کنکور نظام جدید و قدم رو خواند. اگر کنکور نظام جدید شرکت کنیم باید دروس پایه 10تا 12 رو خوانده که 2 تا پایه 10 و 11 رو هیچ گونه اموزش رسمی ما ندیدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   بله شما شهریور می توانید در امتحانات شرکت کنید و از الان شروع به مطالعه کنید و تمام دروس رو در شهریور پاس کنید و یا اگر درسی بمونه و نتونید پاس کنید میوفته برای دی ماه که باید در پایه دوازدهم همون دروس رو شرکت کنید و اینکه شما کنکور نظام قدیم شرکت می کنید،البته با توجه به مصوبه حق انتخاب که امروز منتشر شده،شما میتونید انتخاب کنید که در کنکور 99 نظام قدیم شرکت کنید ای کنکور نظام جدید و از این بابت مشکلی وجود نداره

 22. محسن می گوید

  سلام خیلی ممنون.
  تشکر از پاسخ شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن عزیز
   موفق باشید

  2. محمد می گوید

   سلام من دیپلم تجربی نظام قدیم رو کامل گرفتم معدل نهاییمم نوزده شده اگه بخوام کنکور نظام جدید شرکت کنم باید برم اداره آموزش پرورش تطبیق بدم؟؟؟اخه من هیچ درسی رو نیفتادم و همه رو پاس کردم با نمره خوب

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام محمد جان
    شما اگر دیپلم و پیش دانشگاهی رو گرفتید که می توانید در کنکور نظام جدید شرکت کنید و نیازی به تطبیق ندارید اصلا

 23. حمید می گوید

  سلام وقت بخیر
  من در حال گرفتن دیپلم نظام قدیم هستم در رشته طراحی صفحات وب کارودانش
  ۴ تا کتاب مهارت مانده که در فنی حرفه ای امتحان بدم
  اگر تا قبل مهر مهارت این کتاب ها گرفته نشود از مهر به بعد باید با نظام جدید تطبیق داد؟ یا میتونم با گرفتن مهارت های باقی مانده بعد از مهر دیپلم نطام قدیم دریافت کنم؟
  بعد اگر تطبیق انجام میشود باید یک سال تحصیلی رو دوباره امتحان بدم؟!
  ممنون میشم جواب بدید
  باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمید جان
   دقیقا نحوه تطبیق برای فنی حرفه ای یا کاردانش مشخص نیست،ولی طبق اعلام یکی از مسئولین از مهرماه به بعد دانش آموزان و داوطلبان باید در نظام جدید تحصیل کنند،و اگر درسی هم مانده باشه شما صرفا همان دروس رو امتحان میدید و لازم نیست تمام دروس را مجددا امتحان دهید،پیشنهاد می کنیم حتما از مدرسه بزرگسالان شرایط نهایی را سوال کنید

   1. حمید می گوید

    خیلی ممنون از پاسخ سریعتون
    من در مطلب شما خواندم در تطبیق کارودانش مهارتهای گذرانده شده در رشته نظام جدید اگر موجود نباشد به عنوان دروس اختیاری و کارورزی حساب میشن یعنی باید دوباره مهارت های نطام جدید پاس بشن؟ چون رشته بنده تقریبا تمام مهارتهاش در نطام جدبد وجود ندارن و همه مهارت ها برای سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۴ هستند.
    به این شکل تمام هزینه ای که در آموزشگاه ازاد کرده‌ام بی ارزش میشه و باید دوباره هزینه اصافه بدم برای مهارت های جدید

    در مورد دروس اختیاری و کارورزی هم سرچ کردم چیزی متوجه نشدم، مطلبی در موردشون در وب سایت دارید؟
    بازهم تشکر

    1. پی سی کنکور می گوید

     نه متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم حمید جان
     فایل انتهای مطلب رو دانلود کنید و مطالعه کنید و پیشنهاد می کنیم حتما از طریق مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش نحوه تطبیق کارو دانش رو جویا شوید

     1. حمید می گوید

      خیلی ممنون
      متاسفانه هم مدرسه بزرگسالان که دیروز رفتم هم آموزش و پرورش اطلاع نداشتند و گفتند باید تا اول مهر صبر کنید!

      1. پی سی کنکور می گوید

       این بخشنامه تقریبا یکی دو ماهی هست صادر شده اما متاسفانه اطلاعات برخی از بخش های آموزش و پرورش در برخی از مناطق مختلف دیر بروز میشه،شما سعی کنید از شهریور ماه نهایت استفاده رو داشته باشید و اگر درسی مونده حتما پاس کنید که کارتون به دی ماه نکشه

 24. شیما می گوید

  سلام اول از همه بابت سایت فوق العاده و جواب دادن به سوالات تک تک عزیزان ازتون تشکر میکنم…من فارغ التحصیل نظام قدیم تجربی هستم ایا امکانش هست دوباره تو رشته تجربی دیپلم نظام جدید رو بگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شیما خانم گرامی
   سپاس از لطف و همراهی شما با پی سی کنکور
   همچین موردی رو اطلاع نداریم اما احتمالش بسیار کمه،شما چون همه دروس رو پاس کردید و مدرک فارغ التحصیلی دیپلم نظام قدیم رو هم دارید یکم بعیده ولی خب بهتره به مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید که آیا با توجه به فارغ التحصیلی مدرک رو براتون تطبیق میدهند یا خیر

 25. شیما می گوید

  سوال دوم اینکه اگه من کنکور 99 نظام جدید شرکت کنم با توجه به دیپلم قدیمم شرایط تاثیر معدل من مشابه نظام قدیمیا حساب میشه یا جدیدا؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در مورد تاثیر معدل برای داوطلبان نظام جدید یا نظام قدیم تفاوتی نداره،چون مثلا اگر 30 درصد تاثیر معدل اعلام بشه برای داوطلبان ظنام قدیم و نظام جدید اجرایی میشه از این لحاظ تفاوتی نیست،مطلب زیر را نیز بخوانید :
   تاثیر معدل در کنکور 99
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/

 26. سامان ناصری می گوید

  سلام شیما خانوم من شرایط شمارو دارم و میشه یه قانون جدیدی اومده شامل دانش آموزانی مث ماست،البته با اجازه سایت پی سی کنکور جسارت نباشه….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سامان جان
   اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید بفرمایید یا اگر بخشنامه ای رو در اختیار دارید ارسال کنید تا در مطلب قرار بگیره

 27. Soheil noruzi می گوید

  سلام خسته نباشید
  خواستم بگم من ک نتونستم پیش رو پاس کنم تا مهر و دروس انگلیسی- فیزیک- زیست- معارف- ادبیات مونده از نظام قدیم الان سوال من از شما اینه که تطبیق بدم ب نظام جدید همین درسارو باید ازمون بدم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیل جان
   بله فقط دروسی رو که پاس نکردید در دوازدهم امتحان میدید

 28. محسن می گوید

  سلام خدمت شما من سوم ریاضی نظام قدیمم و هنوز امتحانات نهاییم رو ندادم مطلب تطبیق رو خوندم اما به علت شلوغی بخشنامه درست متوجه نشدم که اگه من شهریور امتحان ندم و برای دی بزارم درس های من با دوازدهم ریاضی تطبیق میخوره؟ یا یازدهم؟ اگه حتی یک درس با یازدهم تطبیق بخوره با توجه به اینکه یازدهم امتحان نهایی نداره پس تکلیف 25 درصد تاثیر تو کنکور چی میشه؟ واگه هم با 12 هم تطبیق بخوره درسی مثل فیزیک 3 وآزمایشگاه ربطی به فیزیک دوازدهم نداره؟یا جبرواحتمال ربطی به گسسته دوازدهم نداره؟ میشه راهنماییم کنید برای من چی تطبیق میخوره بخشنامه خیلی شلوغه درست نفهمیدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن عزیز
   دروس سوم دبیرستان شما با یازدهم تطبیق میخوره،و ادامه رو در نظام جدید پاس می کنید،و به احتمال خیلی زیاد مدرک نظام جدید میگیرید و امتحانات نهایی دوازدهم به عنوان سابق شما در نظر گرفته میشه برای کنکور،ولی خب برای اطمینان بیشتر می توانید از مدارس بزرگسال یا آموزش و پرورش منطقه پیگیر باشید

 29. sara می گوید

  سلام،ببخشید من شیش تا از درس های سال سوم دبیرستان نظام قدیم رو امتحان ندادم الان باید چیکار کنم؟تطبیق دروس چجوری انجام میشه؟یعنی من باید پایه دوازدهم رو بخونم ؟دیگه امتحانات یش دانشگاهی رو نمیخواد که امتحان بدم؟ممنون پیشم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   شما به احتمال زیاد سال سوم شما با یازدهم تطبیق داده میشه و دروسی که مونده رو امتحان میدید و بعد از قبولی به پایه دوازدهم میرید و باید دروس دوازدهم رو امتحان بدید
   برای اطلاع دقیق از جزئیات فایل راهنما در انتهای مطلب را دانلود و یا مراجعه حضوری به مدارس بزرگسالان داشته باشید

 30. sara می گوید

  ببخشید، دروس سال یازدهم نهایی هستن ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   خیر ،داخلیه و توسط همون دبیران مدرسه طراحی میشه

 31. آرمین می گوید

  سلام خواهش میکنم زود جواب بدین.
  من دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی نظام قدیم دارم ولی معدلم پایینه و میخوام انسانی بخونم و معدلم ببرم بالا و کنکور بدم…باید نظام قدیم ثبت نام کنم یا نظام جدید؟؟لطفا راهنماییم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرمین عزیز
   این معدل صرفا برای سوابق تحصیلی در کنکور هستش و گرنه کارنامه تون همونه تغییری نمی کنه
   برای ترمیم معدل هم در شهریور یا دی یا خرداد میشه شرکت کرد،برای شهریور همون نظام قدیم رو ثبت نام می کنید اما برای دی ماه به بعد هنوز مشخص نیست

 32. آرمین می گوید

  در ضمن مهلت ثبت نام هم تموم شده…نمیدونم چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   اگر تموم شده باشه که باید دی ماه یا خرداد ترمیم معدل شرکت کنید

 33. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من مدرک دیپلم و پیشم رو در نظام قدیم گرفتم و الان فارغ التحصیل نظام قدیمم میخواستم بدونم با توجه به اینکه تصویب شده که داوطلب ها میتونن در هر نظامی که دوست دارن کنکور ۹۹ رو شرکت کنن، آیا میشه بدون گرفتن دیپلم نظام جدید در کنکور نظام جدید شرکت کنم؟ یعنی آیا میشه الان درسای نظام جدید رو بخونم و موقع ثبت نام با همون دیپلم نظام قدیم کنکور نظام جدید بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   بله شما بدون گرفتن مدرک نظام جدید می توانید در کنکور نظام جدید شرکت کنید و این حق انتخابی هست که به همه داوطلبان کنکوری داده میشه

 34. نازنین می گوید

  سلام من دیپلم نظام قدیم دارم و میخوام برای دیپلم تجربی اقدام کنم ایا من برای امتحانای دیپلم باید درس های دوره ی جدیدررو بخونم؟لطفا جواب بدید ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نازنین خانم گرامی
   اگر شما سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی رو پاس کردید که مدرکتون مشکلی نداره حالا برای کنکور یا … ولی اگر درس پاس نشده دارید در این صورت تطیق داده میشه و اون دروس رو در نظام جدید امتحان میدید

 35. ارش صادقیان می گوید

  سلام من در سال 80 در مقطع اول دبیرستان کلاس(10) تک تحصیل کردم و در سال 93 یا 94 از راه دور مقداری از درسهای اول دبیرستان رو قبول شدم و دوباره برای پاس کردن واحدهای ماند به اداره مراجعه کردم که گفتن باید کلاس 9 رو از اول بخونید در صورتی که من مدرک سیکل دارم و مقداری از واحدهای اول دبیرستان رو پاس کردم حالا موندم چبکار کنم باید دوباره کلاس 9 و ده رو بخونم و امتحان بدم یا راه حلی هستش لطفا راهنمایی کنید با تشکر ا

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرش جان
   بله تقریبا درسته ،پایه نهم برابر همون اول دبیرستان،شما اول دبیرستان رو پاس کنید،انتخاب رشته می کنید و با توجه به بخشنامه های تطبیقی نظام جدید فکر نمی کنیم راه حل دیگه ای باشه

 36. Mehdi می گوید

  سلام.من دیپلم ریاضی سال 90 گرفتم پیش 91.
  میخام دیپلم برق کاردانش بگیرم و کنکور فنی شرکت کنم.چون کارت مهارتمو تا مهر نمیتونم بگیرم باید پایه دوازده بخونم که شماهم اشاره کردین.پیش دانشگاهی که دارم با دوازدهم تطبیق نمیخوره؟ حداقل درسای عمومی البته تو پیش عربی نداشتیم ولی تو سوم عربی پاس کردیم.و اینکه باید دوازدهم نظری ریاضی بگیرم یا دوازدهم فنی؟ وقت بخیر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   شما گفتید که در سال 90 دیپلم ریاضی گرفته اید،اکنون میخواهید دیپلم برق بگیرید و در کنکور کار و دانش شرکت کنید درسته؟ ، پس الان چه مشکلی برای گرفتن مدرک دیپلم برق وجود داره
   در مورد تطبیق و جزئیات تنها راهش مراجعه به مدارس بزرگسالان هستش تا با توجه به واحد گذرانده و دروس پاس شده مدرک رو براتون تطبیق بدهند

 37. پوریا می گوید

  سلام من مدرک دوازدهم( دیپلم تجربی نظام جدید) دارم و میخاستم سال 99 توی کنکور ریاضی شرکت کنم میتونم یا ن؟ نیازی هست که حتما دیپلم ریاضی بگیرم یا ن ؟ اگه دیپلم ریاضی بگیرم یا نگیرم فرقی میکند ممنون میشم بهم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پوریا جان
   خیر شما نیازی به مدرک ریاضی ندارید و می توانید در کنکور ریاضی نیز شرکت کنید،برای بررسی و اطمینان بیشتر با سازمان سنجش در ارتباط باشید

 38. پوریا می گوید

  من دیپلم نظام جدید تجربی دارم برای شرکت در کنکور ریاضی حتما باید دیپلم ریاضی داشته باشم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پوریا جان
   نه نیازی نیست

 39. Abbas می گوید

  سلام
  سوال من یکم متفاوت هست با بقیه دوستان!؟
  من دیپلمم انسانی هست، البته نظام قدیم ولی پیش تجربی شرکت کردم و فقط دوتا درس زیست و فیزیک مونده.
  اگه شهریور قبول نشم و تطبیق بخواد بخوره از نظام قدیم به نظام جدید،تکلیف من چیه؟ دیپلم نظام جدید تجربی به من میدن یا دیپلم نظام جدید انسانی؟ ممنونم از پاسخ شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عباس جان
   اگر اشتباه نکنم شما تغییر رشته داد و پس از قبولی در دروس مدرک هم مدرک رشته جدید یعنی دیپلم نظام جدید تجربی بهتون میدن

 40. محمد می گوید

  سلام،خسته نباشید
  ممنون از سایت خوبتون
  من سال سومی نظام قدیم هستم و ۳تا درسم پاس نشده میخواستم بدونم اگه شهریور نتونستم پاسشون کنم دی ماه باید کتاب جدید این سه تامو پاس کنم یا با کتاب نظام قدیم امتحان میدم
  سوال دومم اینه که اگر در دی ماه یعنی نظام جدید پاس کنم دیپلم میگیرم؟؟یا هنوز یازدهم رو رد کردم و دوازدهم هم باید بگیرم بعد دیپلم….
  ممنون میشم پاخ بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   طبق بخشنامه نظام جدید اونایی که تا دی ماه درس مونده داشته باشن،باید تو نظام جدید امتحان بدن،و احتمالا شما هم باید همان دروس در یازدهم پاس کنید و سپس امتحانات دوازدهم را پاس کنید و مدرک دیپلم نظام جدید بگیرید

 41. محمد می گوید

  سلام.خسته نباشد. من یک درسم از پیش دانشگاهی نظام قدیمم مونده اگر شهریور پاس نشه دی ماه همون یک درس رو باید امتحان بدم یا ده دوازده تا درس پایه ۱۲هم نظام جدید رو؟
  یعنی بخاطر یک درس ده تا دیگ اضافه میشه!
  و در اخر پیش دانشگاهی نظام قدیم میتونم بگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   بله تنها همون درس رو امتحان میدید،ولی در مورد اینکه مدرک رو کدوم بهتون میدن بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 42. محمد می گوید

  سلام یک درس از پیش نظام قدیم مونده اگ بمونه واسه دی ماه باید همون ی درس رو امتحان بدم یا کل درسای نظام جدید رو؟
  میشه دی ماه پیش نظام قدیمو گرفت

 43. Samaneh می گوید

  واسه نظام جدیدی که میخواد از انسانی بره ب تجربی تو بزرگسالان
  باید چه کتابایی رو بخونه از تجربی ؟؟؟؟
  لطفا بگید مال هر ۳ سال؟؟؟ اسم کتابارو برام تایپ کنین ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمانه خانم گرامی
   مطلب زیر را بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/

 44. مریم می گوید

  سلام.خسته نباشید.مدیرمون گفت مهر معلوم میشه چه کتابایی رو تو دوازدهم باید امتحان بدی من پیش دانشگاهی فقط ۱۴ واحدش مونده اگه بگن همه کتابای دوازدهم باید امتحان بدی چی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   معمولا تطبیق به این صورته که دروسی که قبول شدید رو قبول میزنن براتون در پایه ی جدید که دوازدهم باشه،دروسی هم که پاس نکردید همون دروس رو تو نظام جدید پاس می کنید

 45. سارینا می گوید

  سلام من نظام قدیم هستم اما چند امتحان پیش دانشگاهیمو پاس نکردم میخواستم بدونم اگر فقط یک امتحان پیش دانشگاهیمو پاس نکنم مجبورم تمام امتحاناتم رو نظام جدید پاس کنم یا فقط همون امتحانی ک مردود شدم رو؟ و اینکه اگر نظام جدید پاس کنم میتونم کنکور نظام قدیم بدم؟
  ممنون میشم اگر هرچه سریعتر ب من جواب بدین
  متشکر از زحمات شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارینا خانم گرامی
   شما همون درس مردودی رو تنها دوباره امتحان میدید
   بله با توجه به اینکه کنکور 99 انتخابی هست مشکلی ندارید و در هر دو نظام می تونید شرکت کنید

 46. سارینا می گوید

  میشه خواهش کنم پاسخگوی من باشین خیلی حیاتیه واقعا برام پاسختون

 47. Abolfazl می گوید

  سلام من سوم دبیرستان رو تموم کردم ولی از پیش دانشگاهی یه کتابم مونده میخوام دانشگاه ازاد ثبت نام کنم باید چیکار کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ابولفضل جان
   معمولا دانشگاه آزاد برای بعضی از رشته ها بدون پیش دانشگاهی هم ثبت نام می کنه بهتره به خود آموزش دانشگاه آزاد شهرتون مراجعه کنید و سوال کنید

 48. مریم می گوید

  سلام.خسته نباشید.من زنگ زدم اموزش پرورش گفتن لوازم التحریر فروشی ها کتاب دوازدهم میارن رفتم لوازم التحریر فروشی گفتن باید از مدرسه بپرسی از مدرسه هم پرسیدم گفتن باید از بیرون بخری من باید چی کار کنم یکی جواب حسابی نمیده توروخدا اگه تو این سایت بچه ها کتاب دوازدهم خریدن بیاد بگه از کجا گرفته

 49. تیما می گوید

  با عرض سلام من سال 72 باید دیپلم میگرفتم یه درس جغرافیا رو پاس نکردم نطام قدیم بودم میخواستم ببینم برای گرفتن دیپلم چه باید بکنم
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   باید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنید، براتون تطبیق میدن با مدرک معادل روز،و شما همون درس رو مجددا در نظام جدید امتحان میدید و در صورت قبولی مدرک دیپلم خواهید گرفت که البته احتمالا میوفته برای دی ماه به بعد

 50. محمدیونایتد می گوید

  من مدرک رشته ریاضی نظام قدیم.سالی واحدی+پیش دانشگاهی دارم.اگر یه دیپلم دیگه بگیرم در نظام جدید برای رشته تجربی با اون دیپلم میتونم نظام جدید کنکور بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شما برای شرکت در کنکور نظام جدید نیازی به دیپلم نظام جدید ندارید و با همون نظام قدیم میتونید شرکت کنید

 51. مهدی می گوید

  سلام من دیپلم و پیش دانشگاهیی تجربی دارم و معدل کتبیم ۱۰ هست میخوام برم کنکو علوم انسانی متاسفانه برا برخی رشته های علوم انسانی نظیر علوم قضایی که شرایط معدل دارن نمیتونم برم میتوام دیپلم مجدد در گروه انسانی بگیرم اما مشکل اینه من دو سال پشت موندم پس تکلیف سربازی چی میشه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   شما ابتدا برای خدمتتون که یه وقت غیبت نخورید بهتره در یکی از رشته های پیام نور شهرتون ثبت نام کنید و مرخصی تحصیلی بگیرید و حتما به پیام نور شهرتون تماس بگیرید سریعتر و شرایط ثبت نام رو جویا بشید
   برای دیپلم مجدد هم شما تقریا تغییر رشته میدید و مجددا دیپلم انسانی رو میگیرد و احتمالا همون دروس تخصصی رو امتحان میدید و بهتره برای این مورد از مدرسه بزگرسالان سوال کنید ،و از سایت سنجش نیز سوال کنید که آیا معدل دیپلم جدید انسانی برای کنکور انسانی ملاک هست یا همون معدل رشته قبلی تون؟
   موفق باشید

 52. فاطمه می گوید

  سلام روز بخیر میخواستم بدونم اگه یه نظام قدیم امسال تصمیم بگیره کنکور نظام جدید بده امتیاز معدلش ک حدود ۳۰ درصده از دست میده یا ن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   تاثیر معدل برای تمامی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید یکی هست غیر از داوطلبانی که قبل از سال 84 مدرک گرفتند

 53. امیری می گوید

  سلام خسته نباشید
  من نظام قدیم واحدی ترمی هستم به صورت متفرقه دو تا واحد من یعنی از سوم تجربی زیست و شیمی رو پاس نکردم چطور میشه چی کار کنم لطفا کمک کنید ایا میتونم در نظام جدید رشته تجربی بخونم یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   بله براتون تطبیق میدن و شما ادامه ش رو در نظام جدید تجربی پاس می کنید

 54. امیری می گوید

  مرسی خیلی خوش حال شدم خدا رو هزار بار مرتبه شکر .ولی ببخشید تغییر رشته که نمیکنم همین رشته قبلا که خوندم سوم اون رو میخونم درسته ؟
  و ایا نظام جدید که گرفتم میشه کنکور بدهم یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   شما به احتمال زیاد در پایه معادل نظام جدید درس می خونید مثلا در یازدهم اون دروس رو پاس می کنید
   و شما برای کنکور 99 چه مدرک نظام قدیم بگیری چه جدید مشکلی برای کنکور نداری

 55. Mohamad می گوید

  سلام.
  من رشتم تجربیه و در پیش دانشگاهی به مشکل بر خوردم.
  یک ترم غیبت داشتم و بع عنوان بزرگسال ثبت نام نکردم و آموزش پرورش برام وقفه تحصیلی زده(درحالی که من از قانون خبر نداشتم) و نمیذارن که الان ثبت نام کنم و ازم یا معافیت دائم یا پایان خدمت میخوان. رفتم نظام وظیفه گفته که بعد از 20 سالگی تمام خق تحصیل نداری تا وقتی که سربازی نری یا معافیت دائم یا کفالت یا پزشکی نگیری.

  الان موندم چیکار کنم! زنگ زدم یه مدرسه تو تهران کفت که امتحان نظام ۴دیم نداریم دیگه باید وایسی تا آخر مهر ببای ثبت نام و سال12 نظام جدید امتحان بدی!

  این درحالیه که من آذر ماه سربازم! چیکار کنم؟؟؟؟راهی هست برسم به کنکور 99؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   اول ببینید که آیا معافیت تحصیلی تون تا کی هست،اگر تموم شده که خیلی احتمالش کمه بتونید ثبت نام کنید
   اما اگر معافیت تحصیلی تون هنوز مونده به یکی از دانشگاه های آزاد منطقه تون مراجعه کنید و ببینید که آیا با مدرک دیپلم امکان ثبت نام هست؟؟،اگر بود که ثبت نام کنید و مرخصی تحصیلی بگیرید و در این فرصت تا کنکور 99 هم اون دروسی که مونده رو پاس می کنید و در کنکور 99 شرکت می کنید

 56. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید اگه سوم تجربی تموم نکردم قدیم ولی اگه برای یازدهم تطبیق کنم .ایا همون رشته خودم میخونم یا تغییر شده میشه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلا امیر جان
   همون رشته خودتون رو ادامه میدید

 57. امیر می گوید

  مرسی .خدا رو شکر الحمدالله .دستتون درد نکنه .خدا همراهتون باشه.خدا حافظ.

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 58. nashenas می گوید

  سلام
  من دیپلم فنی حرفه ای دارم نظام قدیم دارم
  واسه رشته ای که توی دانشگاه ازاد میخواستم برم مدرک پیش دانشگاهی لازم بود
  بزرگسالان در رشته پیش انسانی ثبت نام کردم فقط ۳ تا درس نهایی مو نتونستم پاس کنم که شهریور احتمالا یکیشو پاس میکنم
  و ۲ تاش میمونه واسه دی
  خواستم بدونم این قانون با توجه به شرایط من اجرا بشه و بخوان تطبیق بدن
  من باید تموم دروس نهایی پیش دانشگاهی انسانی نظام جدید و امتحان بدم؟
  یا فقط دوتا درسی که الان پاس نمیشم و دی ماه باید امتحان بدم؟
  لطفا جوابمو بدین چون میخوام بهمن برم دانشگاه و این خبرو شنیدم چند روزه فقط گریه میکنم که چجوری باید درسهای نهایی نظام جدید و توی دی پاس کنم در صورتی که خودم فقط ۲ تا درس مونده بود واسم ….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما همون دو درس رو در پایه دوازدهم پاس می کنید،نگران نباشید نمونه سوال زیاد کار کنید قابل پاس شدن هست
   موفق باشید

 59. محمد می گوید

  سلام ببخشید اگه تطبیق کنیم سوم به یازدهم و بعدا میریم دوازدهم ایا برای کنکور تاثیر کدوم سال تاثیر داره برای ما که تطبیق کردیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   بستگی به مدرکتون داره اگر نظام جدید بدن که سال دوازدهم اگر نظام قدیم که همون سال سوم

 60. امیری می گوید

  ولی در ضمن از سوم به یازدهم تا چند تا دروس میشه طبقیق کرد

  1. پی سی کنکور می گوید

   تمامی دروسی که پاس شده هستند رو به صورت قبولی در نظام جدید هستید و بعیده محدودیتی داشته باشه،باز بهتره برای بررسی بیشتر از مدرسه سوال کنید

 61. محمد می گوید

  ببخشید اگه طبقیق کنیم به یازدهم درس های که از سوم مونده یازدهم نهایی میدیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   خیلی بعیده که نهایی امتحان بدید ولی باز از مدرسه سوال کنید

   1. فریبرز می گوید

    سلام من عربی 3سال سوم دبیرستان مونده بخونم الان برای دی ماه 98باید برم امتحان همین عربی بخونم یا کل دروس دوم دبیرستان؟تطبیقش چطور میشه خواهشا یکی راهنمایی کنه ممنون

    1. فریبرز می گوید

     من فقط عربی 3 نظام قدیمم مونده دی ماه قبول شم چطور میشه؟تورخدا بهم بگین من دیپلم نیاز دارم دی ماه همین درس باید بخونم قبول شم دیپلم میگیرم یا تطبیق میخوره وباید کل دروس11نظام جدید از نوع بخونم بعد کل دروس 12؟

     1. پی سی کنکور می گوید

      ببنیید شما در دی ماه این درس رو امتحان میدید به احتمال خیلی زیاد در یازدهم و بعدشم که باید دروس دوازدهم رو بگذرونید

 62. فریبرز می گوید

  ببخشید یعنی من این یه درس با تطبیق از سوم دبیرستان به یازدهم جدید امتحان بدم بعدش مدرک 11نظام جدید میگیرم یا دیپلم متوسطه قدیم؟
  برا پیش دانشگاهی ها گفته بودید فقط همون درس تطبیق شده و باز میشد همون مدرک پیش دانشگاهی خودشون

  1. فریبرز می گوید

   خواهش میکنم منو راهنمایی کنیدبخاطر این درس بند یا ماده نیست که قبول حساب بشم؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    پاسخ داده شد فریبرز عزیز
    در هر صورت بهتره یه مراجعه به مدرسه بزرگسالان داشته باشید

    1. علی عرب می گوید

     سلام وقت بخیر
     من سوم تجربی خوندم سه تا درسهای تخصیصی اش افتادم مخوام به انسانی تغییر رشته بدم باید چکار کنم

     1. پی سی کنکور می گوید

      سلام علی جان
      شما باید از مدارس بزرگسالان سوال کنید که شرایط تغییر رشته برای شما که دیپلم سوم رو نگرفتید به چه صورته

  2. پی سی کنکور می گوید

   به احتمال خیلی زیاد مدرک نظام جدید می گیرید
   بله چون گفته شده که تا دو سال این مدرک صادر میشه ولی جزئیات بیشترش مشخص نیست که خود داوطلب تعیین میکنه نوع مدرک رو یا آموزش و پرورش رو
   در کل فرقی نداره شما هر دو مدرک رو بگیرید معتبره

 63. سعید می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشد من 4 تا درس من از سوم مونده برای تطبیق یازدهم این 4 تا کتاب رو امتحان میدهم یا یازدهم کتاب های دیکه هم اضافه میکنند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   به احتمال زیاد شما همون 4 درس رو در یازدهم امتحان میدید ولی باز بهتره برای اطلاع بیشتر از مدرسه سوال کنید

 64. سارا می گوید

  سلام من یک درس مونده دارم رشتمم فنی حرفه ای بوده این یک درسم نهاییه اگ شهریور پاس نشه دی ماه باید با کتاب حدید پاس کنم؟همین یک درسو یا کتاب اضافه میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   احتمالا همون درس باشه ولی باز باید حتما از مدرسه سوال کنید

 65. سعید می گوید

  سلام خوبید وقتی یازدهم تموم کردیم در بزرگسالان میشه دوازدهم یک ترم انتخاب کنیم ؟کل دوازدهم یک ترم بخونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   برای پیش دانشگاهی به طور مثال در شهریور کامل اجازه دادن ولی برای نظام جدید مشخص نیست و از مدرسه که قطعا اطلاعات کامل تری دارند سوال کنید به نتیجه می رسید

 66. محمد می گوید

  سلام ببخشید من اگه دوازدهم خودمو شهریور 99 بگیرم کنکور 99 ثبت نام میکنند یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شما مجازید برای ثبت نام کنکور 99 ،و تا آخر شهریور فرصت دارید تا در دانشگاه قبول بشید

 67. فریبرز می گوید

  ممنون و سپاس فراوان از شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   موفق باشید

 68. محمدی می گوید

  سلام من که از سوم 5 تا کتاب رو پاس نکردم اگه تطبیق کنم به یازدهم همون 5 درس میخونم درسته ؟
  در ضمن مدرک نظام جدید بهم میدهن یا نظام قدیم از یازدهم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   برای شما احتمال زیاد نظام جدید بدن

   1. اسرا می گوید

    سلام اگر امتحانات سال سوم نظام جدید رو بدی و دیپلم بگیری طبق تطبیق تحصیلی. بعدا کنکور ۹۹نظام جدید رو میدی یا قدیم ؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام اسرا خانم گرامی
     کنکور 99 قابلیت انتخابی داره،شما هر مدرکی بگیرید مختار هستید هر کدوم رو خواستید شرکت کنید

 69. امیر می گوید

  سلام خسته نباشید من دروس پیش دانشگاهی مونده گفتن اگه قبول نشید باید تطبیق بزنید با نظام جدید میخام بدونم مدرک پیش دانشگاهی بهمون میدن وقتی قبول شدیم بعد این امتحانات نهایی هست یا داخلی و اینکه ما فقط درسایی که افتادیم امتحان میدیم یا باید یه سری کتاب های نظام جدید که نظام قدیم نداشت هم امتحان بدیم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   اینکه پیش دانشگاهی میدن بهتون یا دیپلم نظام جدید بهتره از مدرسه سوال کنید چون مطمئن نیستیم
   امتحانات دوازدهم نهایی هست،معمولا همون دروس که افتادین رو امتحان میدید مگر اینکه مدرسه بخشنامه جدیدتری داشته باشند

 70. هونیا می گوید

  سلام یه سوال داشتم ازتون دوست من یه درس نهایی از سوم دبیرستانش میخواد دی امتحان بده بعد پیش دانشگاهی که الان شده دوازدهم میخواد خرداد ترم یک و دوشو با هم امتحان بده میشه؟ بعد اگه بخواد امتحان بده باید کتابای نظام جدید بخونه؟رشته خودش تجربی هستش میخواد سال دوازدهم ریاضی بخونه امکانش هست؟ اگه جواب بدین ممنون میشم تورو خدا اگه میشه جوابو برام ایمیل کنید من ببینم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هونیا خانم گرامی
   دوست شما باید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنه،با توجه به تغییرات نظام آموزشی ،مدرکشون تطبیق میخوره و اون درس رو در پایه یازدهم امتحان میدن و بعد هم برای تغییر شرته اقدام می کنند و احتمالا اون دروس تخصصی غیر مشترک رو امتحان میدن و بعد از قبولی در پایه دوازدهم می توانند در مهر 99 وارد دانشگاه شوند.
   توجه داشته باشید که از دی 98 تا شهریور 99 فرصت قبولی در پایه دوازدهم را دارند

 71. شیرین می گوید

  سلام وقتتون بخیر. من پیش دانشگاهی نظام قدیم و سال ۹۳ خوندم. الان سه تا درسم مونده که پاس نکردم. با شرایط نظام جدید من امسال دی ماه میتونم این سه درس و پاس کنم و کنکور شرکت کنم؟؟؟ و اگر بشه، نمره مستمر واسه من در نظر گرفته میشه و کلاس واسمون میذارن؟؟ چون دروس نظام جدید و که بلد نیستیم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شیرین خانم گرامی
   بله شما تا شهریور 99 نیز فرصت دارید که این دروس رو پاس کنید،برای نمره مستمر و غیره هم بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

   1. شیرین می گوید

    خیلی ممنونم از پاسخ گویی سریعتون.
    فقط یه سوال دیگه دارم. اینکه الان من ۳ تا درس فقط از پیش دانشگاهیم مونده. به من مدرک دوازدهم میدم یا پیش دانشگاهی؟ کلا با توجه به تغییر نظام، بازم مدرک پیش دانشگاهی میدن؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله اونطوری که گفته شده تا دو سال مدرک پیش دانشگاهی به داوطلبان داده میشه ولی اینکه نظام جدید میدن بهتون یا قدیم از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 72. امیری می گوید

  سلام ببخشید اگه از سوم به یازدهم تطبیق بدهیم همون رشته خودمون می خونیم یا تغیر رشته و در ضمن همون درس های که پاس نشده رو یازدهم پاس میکنیم درسته یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   دوست عزیز
   دلیلی برای تغییر رشته اجباری وجود نداره،همون رشته خودتون رو میخونید،بهتره یه مراجعه حضوری داشته باشید به مدرسه بزرگسالان،موفق باشید

 73. محمد می گوید

  سلام پس برای ما سوم ها یازدهم در کنکور تاثیر داره یا دوازدهم

  1. پی سی کنکور می گوید

   اگر مدرک نظام جدید باشه دوازدهم اگر نظام قدیم باشه سال سوم

 74. محمدی می گوید

  سلام ببخشید هر چقدر درس از سوم مونده باشه میشه از یازدهم پاس کرد یا محدودیت داره ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله میشه

 75. محمد طاها می گوید

  سلام من 6 تا کتاب نهایی سوم رو این شهریور نتونستم پاس کنم چون مریض شدم شدید ولی دی ماه میتونم تطبیق بدهم همون 6 درس رو پاس کنم و یا اضافه هم میشه کتاب های یازدهم به این 6 تا درس

 76. Ashkan amiri می گوید

  سلام خسته نباشین …من دو درس ریاضی و زبان رو در رشته ی انسانی نظام قدیم پاس نکردم و میخواهم در دی ماه پاس کنم ..اگر دی ماه پاس کنم به من دیپلم نظام قدیم میدن یا یازدهم نظام جدید ….؟؟؟و اگر یازدهم نظام جدید بدن میتونم بدون مدرک دوازدهم که همون میشه پیش دانشگاهی در دانشگاه ازاد ثبت نام کنم.؟؟؟با تشکر از شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام اشکان جان
   شما دو درس رو در سوم دبیرستان پاس نکردید،اگر که اینطور هست شما باید در یازدهم پاس کنید که از نظر ما احتمالش کمه مدرک سوم دبیرستان بهتون بدن،و باید دوازدهم رو پاس کنید تا مدرک نظام جدید رو بگیرید، البته در کل بهتره با مدرسه بزرگسالان مشورت کنید

 77. رامین می گوید

  با سلام و خسته نباشید ممنون میشم سوال بنده را جواب بدید، من از خارج از کشور مدرکمو گرفتم و حالا وزارت بهداشت میگه معدل دیپلم سوم دبیرستانم تجربی هست و ۱نمره پایینه، چه راهکاری پیشنهاد میکنید ایا شرایط ترمیم و ارائه دوباره دیپلم جدید هست یا باید ریاضی دوباره بگیرم؟
  پیش دانشگاهی هم ۲تا امتحان زیست و فیزیکم مونده که امتحان ندادم اگر شهریور امتحان ندم برای دی ماه همون دو تارو با توجه به قوانین جدید باید امتحان بدم؟ شرایط تک ماده برای دوره پیش دانشگاهیو بفرمایید به چه صورت هست ، با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   برای چه منظور می خواهید،داوطلب انتقالی به داخل کشور هستید؟
   مطمئن نیستیم ولی شاید بتوانید مدرک مجدد بگیرید ولی باید استعلام کنید که آیا در صورت گرفتن مدرک دیپلم رشته جدید آیا همون معدل براتون ملاک قرار داده میشه یا خیر؟
   و گر نه که ترمیم معدل تنها برای کنکور کاربرد داره و کارنامه تون تغییری نمی کنه
   برای پیش هم مدرکتون تطبیق میخوره و دروس باقی مانده را باید در دوازدهم نظام جدید پاس کنید،شرایط هم که نمره برگه بالای 10 قبول هستید ولی بالاتر از 7 به احتمال زیاد می تونید از تک ماده استفاده کنید

 78. هادی می گوید

  سلام وقت بخیر نمیدونم تو تخصصتون هست که به سوالم پاسخ بدید یا خیر ممنون میشم اگه اطلاعاتی در مورد سوالم دارید راهنماییم کنید… آقا من صد مرتبه رفتم مدرسه که نمره کارورزی رو بهم بدن که بتونم دیپلمم رو بگیرم و هفته آینده اگه خدا بخواد برم ثبت نام کنکور… ولی متاسفانه هر بار که میرم مدرسه بهم میگن نمره کارورزی هنوز نیومده.. الان من چکار باید بکنم… حتی آموزش پرورش ناحیه هم رفتم ولی جواب درست حسابی بهم نداد… تو رو خدا اگه میدونید راهنماییم کنید

  1. هادی می گوید

   ببخشید منظورم هفته دیگه باید برم ثبت نام دانشگاه اشتباهی نوشتم کنکور

  2. پی سی کنکور می گوید

   سلام هادی جان
   طبیعتا باید از مدرسه ای که در آن ثبت نام کرده اید و در صورت پاسخگو نبودن باید به آموزش و پرورش مراجعه کنید تنها راه پیگیری از این موارد هستش

 79. Azin می گوید

  سلام خسته نباشین
  من سال 95 ترم اول پیش دانشگاهیو خوندم و بنا به دلایلی ترک تحصیل کردم.
  الان اگه بخوام مدرک پیش دانشگاهیمو بگیرم باید دوازدهم بخونم یا پیش؟و سوال دیگه اینکه معدل دیپلمم پایینه میخام بدونم اگ دوازدهم بخونم معدل دیپلمم میشه نظام جدید یا همون قبلی؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما باید بایقی مانده را در دوازدهم سپری کنید
   مدرک هم بهتره از مدرسه بپرسید چون احتمال صدور هر یک از دو مدرک وجود دارد

 80. حسین می گوید

  سلام من دیپلم فنی دارم سال قبل تغییر رشته دادم به انسانی تا دوباره دیپلم بگیرم ولی دوتا از درسام ک نهایی هست مونده برای دی ماه امسال الان شرایط من چطوری میشه باید دوباره کلی امتحان پاس کنم یا همون دوتا رو؟من سال بعد میخوام در کنکور انسانی نظام قدیم شرکت کنم.وظعیتم چطوری میشه خواهش میکنم کمکم کنید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   به احتمال زیاد شما همون دو درس مانده رو پاس می کنید ولی برای پیگیری دقیق باید از مدرسه سوال کنید

 81. مریم زارعی می گوید

  سلام.من دیپلم سال سوم متوسطه نظام قدیمودارم.ولی پیش دانشگاهی یه درسم زیستم مونده.اگه تطبیق بخورم بایدکتاب زیست نظام قدیموامتحان بدم یانظام جدید؟ممنون میشم جواب بدین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   شما اگر مدرکتون تطبیق بخوره ،نظام جدید رو امتحان میدید

 82. مریم زارعی می گوید

  سلام.من دیپلم تجربی نظام قدیم سال سومودارم.نشدفیزیک پیش دانشگاهیوپاس کنم.حالااگه تطبیق بخوره بایدفیزیک نظام قدیموامتحان بدم یانظام جدید؟ممنون میشم جواب بدین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   باید نظام جدید رو پاس کنید

 83. زهرا می گوید

  ببخشید من مدرک پیش دانشگاهی ندارم و اگه بخوام کنکور بدم میتونم نظام جدید بدم یا نه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   شما باید مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم سوم دبیرستان یا مدرک دیپلم نظام جدید تا آخر شهریور 99 داشته باشید، اگر که رشته تون فنی حرفه ای بوده باید مدرک کاردانی داشته باشید
   پیشنهاد می کنیم لینک زیر را بخوانید :
   مدارک ثبت نام کنکور 99

 84. زهرا می گوید

  دیپلم تجربی نظام قدیم دارم ولی پیش دانشگاهی ندارم
  ینی نمیتونم تو کنکور نظام جدید شرکت کنم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   ببینید اگر دوره شما پیش دانشگاهی نبوده که نیازی به پیش دانشگاهی ندارید که بیشتر قبل از سال 1380 این سیستم آموزشی وجود داشت ، یعنی دیپلمتون 4 ساله نظام قدیم هست و نیازی به پیش دانشگاهی ندارید
   اما اگر دیپلم سوم دبیرستان رو گرفتید و مدرک دیپلم گرفتید ولی به دلایلی برای پیش دانشگاهی ادامه تحصیل ندادید، باید پیش دانشگاهی رو حتما بگیرید،که از دی ماه به بعد به جای پیش دانشگاهی باید دروس دوازدهم رو امتحان دهید

 85. Mohammad می گوید

  سلام. میشه لطفا از جایی یا منبعی ک خودتون بهش اطمینان دارین بپرسین که ایا مایی که از پیش دانشگاهی یکی دوتا درس داریم بعد اینکه تطبیق زدیم همونارو امتحان میدیم یا دروس جدید پایه دوازدهمم باید امتحان بدیم! یه نفری میگفت احتمالش هست که دی ماه رو ب نظام قدیمیا فرصت بدن شاید.. خواهشا این موضوع رو پیگیری کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   اگر فرصتش باشه که چشم ،در کل بخشنامه ها از شورای عالی آموزش و پرورش میاد و توسط شخص خاصی لغو یا تعیین نمیشه و باید منتظر ماند تا آبان ماه که برنامه امتحانات دی ماه منتشر میشه

 86. فرزانه می گوید

  سلام.میشه این سوالموجواب بدین چون خیلی خیلی فوریه.من دیپلم سال سوم دبیرستان دارم ولی نتونستم ی درس پیش دانشگاهیوپاس کنم.الانم بابام مجبورکرده پیام نوررشته علوم تربیتی تبت نام کنم.نمیدونه من دیپلم پیشوندارم.الان میشه برم پیام نورهمون رشته تبت نام کنم بدون دیپلم پیش؟شنیدم میگن میشه استعلام بگیرم.چطورمیشه؟میشه راهنمایی کنین؟فقط نمیخوام بابام متوجه شه دیپلم پیش ندارم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرزانه خانم گرامی
   شما میتوانید دانشگاه آزاد شرکت کنید ،ولی برای پیام نور احتمالش بسیار ضعیفه بدون پیش دانشگاهی بتوانید ثبت نام کنید،در کل برای استعلام بهتره به آموزش دانشکده پیام نور و آزاد مراجعه کنید یا تماس تلفنی داشته باشید

 87. فرزانه می گوید

  سلام میشه این سوال منوجواب بدین.خیلی فوریه.من دیپلم سوم دبیرستان نظام قدیم دارم ولی یه درس پیش دانشگاهیم مونده.هونوادم نمیدونن دیپلم کامل ندارم.بهم میگن بایدرشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نورشهرمون تبت نام کنم.الان بااین وضعیت میتونم تبت نام کنم؟میگن میشه استعلام گرفت چجوری میشه؟

  1. یاس می گوید

   سلام وقت بخیر
   من درس زیستم از دروس پیش دانشگاهی نظام قدیم مونده،شهریور ماه نمره قبولی نگرفتم‌ گفتن دی ماه باید مجدد امتحان بدم و تطبیق بدم با دروس نظام جدیدی ها/
   سوال من اینه
   من میتونم دانشگاه ثبت نام کنم از مهرماه کلاس هارو برم و دی ماه پیش دانشگاهیمو ارائه بدم
   و اینکه دیماه زیستو پاس کردم بمن مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم میدن یا مدرک دوازدهمو میگیرم؟ ممنون میشم زودپاسخ بدید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام دوست عزیز
    دنشگاهتون اگر نیمسال دوم هست یعنی از بهمن شروع میشه که فرصت دارید دی ماه قبول بشید،اما اگر مهر هست احتمالش خیلی کمه که موافقت کنند اما بهتره از آموزش دانشکده تون پیگری کنید شاید موافقت کنند
    در مورد مدرک هم بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 88. K.Sh می گوید

  سلام ، من سال ۹۵ دانش اموز پیش دانشگاهی بودم و دو درس نهایی پیش دانشگاهی رو خرداد ماه افتادم و دیگه امتحان ندادم تا شهریور امسال که شرکت کردم اما متاسفانه نمره قبولی نیاوردم….به من مجددا اجازه میدن که دی ماه این دو درس رو امتحان بدم؟! باید کتابای نظام جدید رو بخونم یا قدیم؟!
  ممنون از شما بابت پاسخگویی به سوالاتمون.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   شما باید دروس نظام جدید را از دی ماه پاس کنید

 89. محمد می گوید

  سلام من که سوم رو به یازدهم تطبیق بدهم و بعد دوازدهم بخونم .ایا نظام قدیم حساب میشم یا نظام حدید چون برای کنکور هم دوازدهم انتخاب میکنم چون پیش دانشگاهی ندارم چطور میشه ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   به احتمال زیاد نظام جدید خواهید بود،ولی بهتره در این رابطه از سایت سنجش سوال کنید

 90. ندا می گوید

  سلام استاد. وقتتون بخیر. من سه درس از پیش دانشگاهیم مونده که دی میخوام پاس کنم. باتوجه به اینکه حق انتخاب تو کنکور هنوز قطعی اعلام نشده که چطوریه، آیا به من مدرک پیش نظام قدیم میدن یا نظام جدید؟ چون اگر حق انتخاب قطعی نشه نمیتونم نظام قدیم کنکور بدم. و الان میخوام بخونم واسه کنکور اما نمیدونم کدوم نظام رو باید بخونم. چی میشه به نظرتون وضعیت من؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ندا خانم گرامی
   شما می توانید مدرک نظام قدیم یا نظام جدید دریافت کنید در دی ماه از بابت مدرک هم نگران نباشید،برای کنکور 99 حق انتخاب وجود داره و هر کدوم رو خواستید می توانید شرکت کنید

 91. مریم می گوید

  سلام.ببخشید من دیپلمم نظام قدیم هس پیش دانشگاهی چند واحدش مونده اگه دی پاس کنم مدرک دوازدهم بهم بدن واقعا میشه نظام قدیم کنکور امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   بله میتوانید

 92. علی می گوید

  سلام وقتتون به خیر من دیپلم نظام قدیم دارم و سال98 کنکور نظام قدیم دادم الان اگه بخوام برای 99 کنکور نظام جدید بدم باید دیپلم جدید بگیرم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   خیر نیازی نیست

 93. صوفیا می گوید

  سلام من شهریور ماه سوم دبیرستانم رو در دبیرستان بزرگسالان تموم کردم و دی ماه باید دوازدهم رو شروع کنم به امتحان دادن در اخر معدل کتبی من معدل سومم میشه یا دوازدهمم؟مدرسه پاسخگو نیست میگن نمیدونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صوفیا خانم گرامی
   بستگی داره اگر مدرک نظام جدید بدن که همون دوازدهم هست اگر نظام قدیم که مدرک سوم دبیرستان هستش

 94. صوفیا می گوید

  خب الان کی تعیین میکنه که مدرک نظام قدیم میدن یا جدید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   باید از مدرسه بزرگسالان و یا آموزش و پرورش منطقه سوال کنید

   1. گلنسا می گوید

    سلام.من دیپلم سال سوم نظام قدیم دارم ولی یه درس پیش دانشگاهیم مونده.الان اموزش پرورش استخدامی گذاشته برای دیپلمه ها.اگ بخوام شرکت کنم میتونم بااین وضع؟

 95. mohsen می گوید

  سلام خسته نباشید. من به دلیل مشکلاتی نتونستم درسی که در خرداد مردود شدم رو در شهریور قبول بشم. برای دی ماه میخواستم تو مراکز اموزش از راه دور ثبت نام کنم. نمره مستمر خوده این مراکز میدن؟ اون دروسی که تک ماده زدم هم باید دی ماه امتحان بدم یا نه کلا اونارو قبول شدم؟ ممنون میشم هر چه سریعتر پاسخ بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   تا جایی که اطلاع داریم بله مستمر هم براتون زده میشه،ولی دلیلی نداره که درسی که با تک ماده قبول شده اید رو مجدد امتحان دهید

 96. سميرا می گوید

  سلام
  من ديپلم كامپيوتر دارم الان ميخوام ديپلم انساني بگيرم ميگن الان فقط دوازدهم بايد بخوني كنكور ٩٩ ميتوني شركت كني
  آيا درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمیرا خانم گرامی
   در این رابطه باید از مدارس بزرگسالان سوال کنید،معمولا دروس تخصصی رو امتحان میدید

 97. گلنسا می گوید

  سلام.من یه درس ازپیش دانشگاهیم مونده ودی بایدپاس کنم.نظام قدیم هم هستم.الان اموزش مرورش استخدامی گذاشته بامدرک دیپلم میگیرن.من بااین وضعیتم میتونم شرکت کنم توازمونش؟خیلی خیلی ممنون میشم اگه پیگیرباشین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام گلسا خانم گرامی
   ما پیشنهاد می کنیم ثبت نام کنید،شما تا آزمون کتبی شرکت کنید و بعد به مصاحبه معرفی بشید خیلی طول میکشه و مدرک پیش دانشگاهی تون رو هم گرفتید،البته باز برای اطلاع دقیق تر باید از آموزش و پرورش منطقه سوال کنید

 98. خاطره می گوید

  سلام اطلاع دارید نگارش تطبیق نظام قدیم به جدید کی میرسه دست اموزش پرورش هر منطقه؟یا چطوری پیگیری کنیم زودتر به نتیجه برسیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام خاطره خانم گرامی
   منظورتونه بخشنامه تطبیق هستش؟ ،باید تا الان رسیده باشه ،می توانید به واحد متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید

 99. بهار می گوید

  سلام وقت بخیر من دیروز ازمون اخرمو برای گرفتن مدرک مدیریت خانواده از اموزشگاه دادم امروز به مدرسه بزرگسالان مراجعه کردم برای ثبت نام من فقط دوتا درس دارم که بتونم دیپلم بگیرم ولی گفتن باید تطبیق بخوره .یعنی من باید دوره مدیریت اموزشگاه و که گذروندم دوباره بگذرونم یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   دروسی که یکسان هست رو ازتون قبول می کنند،و دروسی که مونده رو باید در پایه نظام جدید پاس کنید در دی ماه

 100. mohsen می گوید

  سلام.ببخشید واسه اینکه دی ماه بشه امتحان داد باید تو مدارس شبانه ثبت نام کرد. شرکت تو کلاساش اجباریه؟ میشه هزینه کلاسارو داد ولی نرفت؟ نمره مستمر ولی بشه گرفت چون واسه کنکور 99 دارم اماده میشم امکان حضور تو اون کلاسا نیست برای من.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   برای دروس جبرانی ،مدارس از راه دور یا بزرگسالان وجود داره در هر شهری،شما کافیه به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید و برای ترم مهرماه ثبت نام کنید و نیازی هم به حضور در مدرسه نیست و فقط سر جلسه امتحان حاضر می شوید

 101. ریحان می گوید

  سلام خواهشا جواب بدهید من دیپلم نظام قدیم دارم و رشته مم تجربی هس من میخواهم تغییر رشته بدم و کنکور انسانی نظام جدید بدم رفتم اموزش و پرورش میگن که باید امتحانات مربوط به تغییر رشته رو بدی و بعد نمره ای جدیدتو تطبیق بدن من باید چیکار کنم چطوری باید اقدام کنم و تغییر بدم رشته مو

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحان خانم گرامی
   شما باید به مدرسه بزرگسالان مراجعه کنید و درخواست تغییر رشته بدید

 102. محمد می گوید

  سلام من دیپلم ردی هستم فقط یه درس ریاضی 3 مونده که دیپلمم رو بگیرم . اگه تطبیق داده بشه من باید درس ریاضی یازدهم رو بخونم؟؟ بعد از اون که قبول بشم تکلیفه پیش دانشگاهم چی میشه ؟ لطفا راهنمایی کنید خیلی نگرانم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   بله احتمالا باید در یازدهم آن درس را امتحان دهید،و در ادامه باید پایه دوازدهم را بگذرانید،باز برای اطمینان می توانید از مدرسه سوال کنید

 103. سجاد نادری کیا می گوید

  عرض سلام بنده سوم دبیرستان هستم نظام قدیم سه تا درس مونده دیپلم بگیرم الان طرح نظام جدید دادن چطور تطبیق میدن تا دیپلم بگیرم.منون میشم راهنمایی کنی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سجاد جان
   احتمال زیاد دروس شما با دروس یازدهم تطبیق داده میشه و اونسه درس رو در پایه یازدهم پاس می کنید،و اگر قبول شدید باید دوازدهم رو پاس کنید تا مدرک فارغ التحصیلی بهتون تعلق بگیره

 104. shamAMa می گوید

  سلام خسته نباشيد .من پيش مجدد رشته رياضي ثبت نام كردم و دوتا از درسا مونده براي دي بايد امتحان بدم . ميخواستم ببينم ايا اين دو درس بايد نظام جديد امتحان بدم؟ بعد اگر نظام جديد امتحان دادم در اخر به من جه مدركي ميدن اگر ديپلم نظام جديد ميدن پس بقيه دروس چي ميشن ؟و اينكه اگر بخوان تطبيق بزنن دروس سومم رو ايا ميتونم چنتا از درس هارو انتخاب كنم ترميم كنم؟ من نياز دارم كه معدل كتبي ديپلمم رو به ١٦ برسونم و الان نميدونم چكار بايد بكنم ؟يك بار ترميم انجام دادم اما به ١٦ نرسيد . الان پيش مجدد ثبت نام كردم و دي ماه بايد دو تا از درس هاي باقب مونده رو امتحان بدم. لطفا راهنماييم كنيد (البته پيش مجدد رو توي يك شهر ديگه ثبت نام كردم)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   از دی ماه طبق بخشنامه منتشر شده شما باید در نظام جدید یا دوازدهم دروس مانده را امتحان دهید،در مورد مدرک هم گفته شده که می توانند مدرک پیش دانشگاهی براتون صادر کنند و یا اینکه باید بررسی کنید ببینید که آیا مدرک نظام جدید بهتون تعلق میگیره یا نه
   برای ترمیم هم بستگی داره به مدرکتون،البته باز در مورد ترمیم معدل هم با وجه به تطبیق ابهاماتی وجود داره که باید بعدا برنامه امتحانات بیاد تا بدانیم که شیوه برگزاری ترمیم معدل چگونه خواهد بود

   1. ShamAMa می گوید

    بنظر. شما با توجه به بخشنامه هاي فعلي و بحشنامه اي كه قراره بياد احتمال داره كه من بتونم مدرك نظام جديد بگيرم با امتحان دادن اون دو درس باقي مانده و چند درس انتخابي براي ترميم؟ بقيه دروس تطبيق شاملشون ميشه؟)اگر با ترميم موافقت كردن اين مورد كه توي يه شهر ديگه براي پيش ثبت نام كردم مشكلي ايجاد نميكنه ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     ببینید شما باید ابتدا فارغ التحصیل بشید و بعد سراغ ترمیم معدل برید،در مورد مدرک هم گفتیم چون هنوز مطمئن نیستیم ولی اگر مدرک دوازدهم بگیرید و مدرک نظام جدید بگیرید،دروس سال دوازدهم تون به عنوان سابقه تحصیلی در نظر گرفته میشه،اگر هم نه که همون مدرک پیش رو گرفتید همون سال سوم تون برای تاثیر معدل در نظر گرفته میشه،و بسته به مدرکتون برای ترمیم معدل اقدام می کنید
     پیشنهاد می کنیم مطلب ترمیم معدل را بخوانید :
     https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

     1. ShamAMa می گوید

      خيلي ممنونم از پاسخ گوييتون اخه ببينيد من بايد تا اخر دي ماه معدل كتبي ديپلمم رو به ١٦ برسونم و معدل كل پيشم هم به ١٦ برسونم كه خب براي پيش مجدد اقدام كردم و دوتا از درس هاي نهايي مونده براي سوم هم اومدم ترميم نمره انجام دادم اما هنوز كم داره تا معدل كتبيم يه ١٦ برسه .ميشه راهنماييم كنيد با توجه به شرايطي كه دارم چكار بايد انجام بدم؟

      1. پی سی کنکور می گوید

       ببینید تا بخشنامه امتحانات دی ماه منتشر نشه،نمی توان نظر مطمئنی داد،در هر صورت شما باید ابتدا فارغ التحصیل بشید و سپس برای ترمیم معدل اقدام کنید و نمی توانید همزمان هر دو را انجام دهید

 105. rana می گوید

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  من نظام قدیمم دو درس ریاضی و فیزیکمو پاس نکردم بعد قرار شد ریاضیو تک ماده بزنم زیست امتحان بدم بعد زیستو دوباره افتادم و دیگه ریاضیمم واسم تک ماده نزدن چرا؟بعد من رفتم آموزش پرورش واسه تطبیق بهم گفتن که تو باید با نظام جدید یعنی با سال دوازدهمیا واحداتو تطبیق بدی و ممکنه نیاز باشه ریاضی هم با زیست امتحان بدی چون اونا تک ماده ندارن شایدهم باز دروسیو که پاس کردم و نیاز باشه که امتحان بدم که واحد های دوازدهمیارو پر کنم درسته؟بعد من دیگه نمیتونم ریاضیو تک ماده بزنم مجبورم بازم امتحان بدم؟بعد اگه زیست و پاس کردم و ریاضی هم مجبور شدم باز امتحان بدم از درسای پاس شدمم باز باید امتحان بدم؟ آخه مدرسه یه چیز میگه آموزش و پرورش یه چیز دیگه نمیدونم کدوماشون درست میگن بعد این تطبیق دادن هزینه کردن نیاز داره آخه آموزش و پرورش به من گفت ۵۰ تومن باید بدم ولی مدرسه گفت تطبیق اصلا هزینه ای نداره کلا منو گیج کردن استرس دارم که درسای پاس شدمم دوباره بخوام امتحان بدم.لطفا جواب منو بدید بازم ممنون .

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تا جایی که اطلاع داریم تطبیق هزینه ای نداره،دروس مانده پیش دانشگاهی شما با سال دوازدهم تطبیق داده میشه، و دروسی که پاس نشدید رو باید امتحان بدید و در صورت قبولی بهتون مدرک داده میشه،تک ماده هم در سال دوازدهم وجود داره که بهتره شرایط رو از مدرسه جویا بشید

 106. rana می گوید

  فراموش کردم که بپرسم که تعداد واحد های قبولی من ۱۹ واحده من چند واحد دیگه باید قبول بشم اگه با نظام جدید تطبیق بدن؟یعنی ممکنه من درسای دیگه که قبول شدمم نیاز باشه امتحان بدم؟این سوالمم نه آموزش و پرورش نه مدرسه بهش جوابه درستی ندادن‍♀️

  1. پی سی کنکور می گوید

   درسی که قبول شدید نیازی به امتحان مجدد نیست

 107. محمد می گوید

  سلام.من سال اول دبیرستان نظام قدیم رو تموم کردم.حالا هم برای دیپلم گرافیک رایانه مشغول گرفتن کارت مهارت هستم.درضمن من ترک تحصیلی هستم.خواستم بدونم که کدوم درس هارو باید پاس کنم ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   برای رشته های فنی بهتره از مدارس بزرگسالان سوال کنید و اطلاع دقیقی نداریم

 108. علی می گوید

  سلام ، من پارسال دیپلم ( ریاضی ) نظام قدیم گرفتم و الان که برای ثبت نام پیش دانشگاهی رفتم ، گفتن هنوز معولم نیست …و گفتن ۱۶ مهر به بعد به آموزش و پرورش مراجعه کنم برای تطبیق …
  ۱-یعنی من ۱۶ مهر باید بلا تکلیف بمونم ؟
  ۲- اگه تطبیق بشه کل دروس دوازدهم رو باید پاس کنم ؟ یعنی عربی و هویت اجتماعی و سلامت و بهداشت
  ۳- کنکور ۹۹ می تونم شرکت کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   بله شما باید دروس دوازدهم را پاس کنید،بله می توانید در کنکور 99 شرکت کنید و می توانید از دی و خرداد و شهریور استفاده کنید که آن ها را پاس کنید

 109. جواد می گوید

  سلام آیا داوطلبان آزاد هم برای تغییر رشته در مقطع دوازدهم باید امتحان تغییر رشته بدهنددر نظام قدیم که نیازی نبود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جواد جان
   باید از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 110. fr می گوید

  سلام بببخشید من سوم دبیرستام سه تا از درسام مونده الان تطبیق داده بشه همون سه درس باید امتحان بدم؟بعد اینک امتحانات یازدهم داخلیه؟من برم مدرسم تقاضا بدم میتونن امتحان داخلی قبل دیازم بگیرن تا دی واسه دوازدهم شرکت کنم امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   احتمالا شما همون سه درس رو امتحان بدید البته باز دقیقا مشخص نیست و بهتزه از مدارس بزرگسالان سوال کنید
   امتحانات یازدهم داخلیه بله،خیر ترم دی ماه می توانید یازدهم رو پاس کنید و در صورت قبولی از خرداد و شهریور استفاده می کنید برای قبولی دوازدهم

 111. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید. من نظام قدیمم و از پیش دانشگاهیم درس زیستم مونده. دانشگاه پیام نور هم انتخاب رشته کردم و حقوق اوردم برای ثبت نام گفتند باید برم اگ اموزش پرورش قبول کرد تعهد بدم و ثبت نام کنم و سره کلاس دانشگاه بشینم و دی ماه تجدیدمو پاس کنم رفتم اموزش پرورش امروز گفتند باید بخش نامه بیاد ممکنه تطلیق بخوره. الان تکلیف ما چیه؟کِی میاد بخش نامه؟ کل درسای نظام جدیدو باید امتحان بدم یا فقط همون زیستی ک مونده؟؟دانشگاه چی میشه امکان داره مثل پارسال با تعهد اجازه ثبت نام و رفتن ب دانشگاه رو بدن یا ما همینطوری باید بباتکلیف بمونیم بخاطر نظام جدیدشون. تروخدا جواب بدین نمیدونم چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   ما تا جایی که اطلاع داریم بهتون پاسخ میدیم،شما تطبیق میدید و به احتمال زیاد همون درس زیست دوازدهم رو امتحان میدید و مدرک پیش دانشگاهی تون رو میگیرید،بخشنامه پیش دانشگاهی هم شاید تا آبان ماه منتشر بشه و یا شاید هم زودتر هر چند که در اینترنت منتشر شده اما اینکه چرا ابلاغ نشده به مدارس بزرگسالان مشخص نیست،در کل اگر دانشگاه باهاتون همکاری کرده امیدواریم که مشکل سریعتر حل بشه،باز مرتبا از طریق آموزش و پرورش (بخش متوسطه دوم) پیگیر باشید تا به نتیجه برسید

 112. الناز می گوید

  خواهش میکنم‌جواب بدین.
  من سال۹۳سوم دبیرستان انسانی رو خوندم ولی پیش دانشگاهی رو نخوندم و مدرکشو ندارم.
  شرایطشوهم ندارم که الان پیش رو بخونم.
  الان در چه مقطعی و چه دانشگاهی میتونم ادامه تحصیل بدم؟؟
  منظورم بدون پیش دانشگاهی و بدون کنکوره.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الناز خانم گرامی
   تنها شاید در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد یا یکسری از دانشگاه های پولی بتوانید ثبت نام کنید،اگر هم می خواهید پیش را بگیرید مدرک شما تطبیق میخوره و باید مدرک دوازدهم را کسب کنید

   1. الناز می گوید

    ممنونم.
    ببخشید دانشگاه های علمی کاربردی چی؟
    اونا پذیرش بدون پیش دانشگاهی و بدون کنکور ندارن؟؟؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     پاسخ داده شد

   2. رقیه می گوید

    سلام لطفا یکی جواب بده خواهش میکنم….من دیماه برای امتحانا پیش دانشگاهی ثبت نام میکنم و گفتن یه ترم میاریم عقب امتحانارو که بشه قبل از بیست سالگی که بتونم کنکور بدم و برم دانشگا……..حالا اگه تطبیق پیدا کنن امتحان پیش با سال دوازدهم من امتحان پیشم داخلی بودن یعنی اگه تطبیق پیدا کنن با دوازدهم امتحانا همشون نهایی میشن ؟؟؟؟؟؟؟

 113. الناز می گوید

  ببخشید دانشگاه های علمی کاربردی چی؟
  اونا پذیرش بدون کنکور و بدون پیش دانشگاهی رو ندارن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   الناز خانم گرامی
   تا جایی که اطلاع داریم در برخی از رشته های کاردانی(فوق دیپلم) دانشگاه علمی کاربردی بدون مدرک پیش داشنگاهی می توانید ثبت نام کنید،برای بررسی رشته ها باید دفترچه ثبت نام علمی کاربردی را بررسی کنید

   1. الناز می گوید

    ازپاسختون ممنونم ببخشیدمن خیلی سوال میپرسم.
    الان دفترچه ثبتنام بهمن ماه دانشگاه های علمی کاربردی و غیرانتفاعی و آزاد رو چجوری و از کجا دانلودکنم؟؟؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام الناز خانم گرامی
     می توانید آخرین دفترچه های این دانشگاه ها را بررسی کنید
     علمی کاربردی :
     http://www6.sanjesh.org/download/jame98/NOTEKardaniJame9805-2.pdf
     http://www6.sanjesh.org/download/jame98/Notefanavari_mohandesijamekarshenasi.pdf

     آزاد :
     https://p30konkor.com/دفترچه-بدون-کنکور-98/

   2. بهار می گوید

    سلام من سال ۸۸ سوم دبیرستان انسانی ۶ درس افتادم و شهریور برای پاس کردنش نرفتم دیگ ولی چن سال بعد از طریق کاردانش صفحات وب مدرک دیپلم کامپیوتر گرفتم با معدل خوب الان میخام تغیر رشته بدم واس ی تجربی پیش دانشگاهی ام نخوندم بنظرتون چه درسایی و برام تطبیق میدن بعد من سهمیه ی جانبازی هم دارم چه مدت طول میکشه که کنکور بدم و میخام با رشته ی تجربی کنکور بدم ممنون از سایت و مدیریت خوبتون

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام بهار خانم گرامی
     تا جایی که اطلاع داریم،دروس مشترک شما تطبیق داده میشه و سایر دروس تخصصی رو باید امتحان بدید و در صورت قبولی مدرک فارغ التحصیلی برای شما صادر میشه،و در صورتی که احساس کردید قبولی تون در دوره ی خرداد یا شهریور وجود داره می توانید در کنکور شرکت کنید و از سهمیه تون استفاده کنید

 114. رقیه می گوید

  سلام تورو خدا جواب بدین….من امتحان پیش دارم حالا دیماه ثبت نام میکنم گفتن که امتحانات رو یه ترم میاریم عقب که بشه قبل از بیست سالگی که بتونم کنکور بدم و برم دانشگاه……حالا ما امتحانا پیشمون داخلی بودن یعنی اگه تطبیق پیدا کنه همشون نهایی میشن درسته ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رقیه خانم گرامی
   اگر تطبیق داده بشه که بله امتحانات پایان ترم دوازدهم نهایی هستش

   1. رقیه می گوید

    یعنی ممکنه تطبیق پیدا نکنن چقدر احتمال داره خواهش میکنم بگین ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     خیر حتما تطبیق داده میشه نگران نباشید

 115. مهران می گوید

  سلام میخاستم بدونم که من سال سوم ریاضی نظام قدیم رو پاس نکردم الان بخام نظام جدید بخونم .چ مقطعی رو بایدبخونم؟؟؟؟؟ممنون از سایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهران جان
   احتمالا تطبیق داده میشه با پایه یازدهم،ولی بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 116. محمد جواد کنعانی می گوید

  سلام و درود
  بنده دیپلم کامپیوتر نظام قدیم دارم و امسال رفته بودم پیش دانشگاهی انسانی ثبت نام کنم گفتن نمیشه باید با دوازدهم انسانی تطبیق بزنی …چه دروسی رو باید امتحان بدم؟ و برای کنکور نمرات دیپلم نظام قدیمم تاثیر داره ؟ و یا فقط نمرات دوازدهم انسانی ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جواد عزیز
   دروس تخصصی را باید امتحان دهید،اگر مدرک انسانی بگیرید،معدل دوازدهم شما در کنکور موثر خواهد بود

   1. محمد جواد کنعانی می گوید

    باز دم شما گرم که هر حا مشکل داشته باشیم کمک حال مایید..همین سوال رو از مدرسه که در اون ثبت نام کردم پرسیدم مدام میگن نمیدونیم با اینکه برای تطبیق ازم ۷۰۰ تومن گرفتن اما حتی نمیگن باید کدوم دروس رو هم بخونم و امتحان بدم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
     موفق باشید

 117. زهرا می گوید

  سلام ببخشید من فقط دیفرانسیل سال چهارمم مونده دوره آخره نظام قدیمم بخام تطبیق بدم فقط همون حسابان دو دوازدهمی ها تطبیق میشه یا چنتا درس دیگه هم ازافه میشه
  چون از مدرسه مون پرسیدم گفتن هنوز برای ما صادر نشده ولی احتمالا باید چنتا از درس های دوازده‌می رو پاس کنی
  در صورتی ک من فقط ی دیفرانسیلم مونده یعنی ب غیر از خسابان دو دوازدهمی ها باید چنتا درس ازافه هم پاس کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   هنوز دقیقا مشخص نیست،ولی ما بیشتر احتمال میدیم که همون درس رو پاس کنید و اگر درس دیگه ای هم نیز باشه معمولا دروس داخلی می مونه و نهایی نیستند

 118. یاسمن می گوید

  سلام وقت بخیر،،،،من اول دبیرستان نظام قدیمم الان تطبیقی بزنم چه کلاسی میخونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یاسمن خانم گرامی
   به احتمال زیاد با پایه نهم تطبیق زده می شود

 119. بردین می گوید

  سلام وقت بخیر من فقط دو درس از پیش دانشگاهی یا همون سال چهارمم مونده واسه ثبت نام گفتن باید تطبیق داده بشه آموزش پزورش هم میگه باید بخشنامه و برنامه امتحانات بیاد میشه راهنمایی کنید؟سپاس

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بردین جان
   برنامه امتحانات تقریبا اواسط ماه دیگه احتمالا منتشر میشه و بعد از انتشار برنامه می توانید نسبت به نحوه برگزاری امتحانات مطمئن شوید

 120. نگار می گوید

  سلام خسته نباشید من دو یک درس فیزیکم مونده که ۷ بردم و امکان استفاه از تبصره ندارم قبلا استفاده کردم،بنظر شما اگه تطبیق داده بشه باید بازم امتحان بدم یا مثل دیپلم نظام جدید تک ماده استفاده میکنن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگار خانم گرامی
   جزئیات تطبیق کامل مشخص نیست که شامل تک ماده میشید یا خیر

 121. فریبرز می گوید

  باسلام.سپاسگزار ازشما به خاطر پاسخگوئیتان به عموم هستم.وقتی کنکور نظام قدیم هنوز وجود داره این خیلی مسخره هستش که نظام جدید بخای پاس بکنی و کنکور نظام قدیم بدی!امیدوارم این طرح فوق العاده بچه گانه اجرایی نشه در نهایت.سپاس از شما.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فریبرز جان
   سپاس از نظر شما

 122. علی می گوید

  سلام من دیپلم تجربی و کاردانی کامپیوتر دارم مدرک پیش دانشگاهی ندارم و پیش دانشگاهی افتاده بودم میتونم کنکور تجربی شرکت کنم و در صورت قبولی دانشگاه با این مدارک من را قبول میکند یا باید مدرک پیش دانشگاهی بگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   احتمالا با توجه به اینکه مدرک کاردانی دارید و معادل پیش دانشگاهی هست مشکلی برای ثبت نام ندارید،اما تاکید می کنیم حتما از طریق سایت سنجش-قسمت پاسخگویی پیگیر باشید تا نسبت به این مورد مطمئن شوید

 123. علی می گوید

  ۱۶ روز از مهر گذشت …. نه پیش دانشگاهی ثبت نام می کنن … نه به دوازدهم تطبیق می زنن ….
  این چه مسخره بازییه ….هیچکسم پاسخگو نیست ….

  1. علی می گوید

   تکلیف ثبت نام من چی میشه ….. ؟ من باید چکار کنم …. چرا هیچکس جواب درست نمی ده ؟ آموز پرورش هم جوابی نمی ده ….. ؟
   نه مرجعی هست که بشه سوال پرسید …. سایت آموزش پروش هم چیزی جز اخبار احمقانه نداره .
   خود آموزش پرورش هم میگه هنوز معلوم نیست …. توی اینترنت هم که هیچ خبری نیست ….
   تنها صفحهه به روز هم همین صفحه است ….

   1. پی سی کنکور می گوید

    علی جان
    معمولا بخشنامه امتحانات در آبان ماه میاد،شما صبور باشید تا آبان ماه،از دو حالت که خارج نیست یا اجرایی میشه تطبیق و یا همانند سابق همون پیش دانشگاهی رو شرکت می کنید ،انشاالله هر چه سریعتر برنامه امتحانات منتشر میشه و تکلیف شما عزیزان هم مشخص میشه

 124. بهار می گوید

  سلام من دیپلم کامپیوتر صفحات وب دارم ولی میخام تغییر بدم به تجربی چقد طول میکشه تا کنکور بدم چقد طول میکشه که دیپلم تجربی بگیرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   دیپلم نظام جدید فنی دارید یا نظام قدیم؟

   1. بهار می گوید

    سلام سال ۹۳ گرفتم دیپلم کامپیوتر

   2. نازنین می گوید

    سلام.. من سال 92-93 پیش دانشگاهی بودم که نه خرداد و نه شهریور نتونستم درس زیست و پاس کنم. برای دیماه در بزرگسالان ثبت نام کردم که امتحان بدم زیستمو.. الان باید همون زیست پیش دانشگاهیمو بخونم یا دوازدهم؟! راهنماییم کنید هر کی یه چی میگه!

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نازنین خانم گرامی
     همون زیست پیش دانشگاهی رو امتحان میدید،ولی برای اطمینان می توانید از مدرسه نیز سوال کنید

 125. بهار می گوید

  امروز رفتم اموزش و پرورش بهم گفتن که اگه بخای دیپلم تجربی و بگیری و از کامپیوتر به تجربی تغییر کنه باید دهم و یازدهم و دوازدهم تجربی و بخونم اینجوری که خیلی طول میکشه پس اون سه سالی که انسانی خوندم چی میشه من فقط سال اخرشو تجدید شدم که رفتم مدرسه بزرگسالان دیپلم کامپیوتر گرفتم حالا واس اینکه تغییر ش بدم میگن سه سال دیگ باید بخونی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   معمولا برای تغییر رشته شما دروس تخصصی رو باید مجددا امتحان بدید و دروس مشترک هم ازتون پذیرفته میشه و نیازی به امتحان مجدد نیست،باز با این حال اگر مرکز استان هستید از آموزش و پرورش سایر مناطق نیز سوال کنید(بخش متوسطه دوم)و هم چنین به طور ویژه از مدارس بزرگسالان پیگیر باشید

   ولی خب برای شرکت در کنکور سراسری شما علاوه بر دیپلم فنی و حرفه ای نظام قدیم باید مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی(فوق دیپلم)داشته باشید

 126. نیلوفر می گوید

  با سلام
  من رشته ی تجربی بودم و تا سال دوم دبیرستان خوندم ،ترم اول پاس کردم بعد ترک تحصیل کردم،الان میخوام ادامه بدم برم یه رشته ی فنی که سریع درسم تموم بشه و بتونم برم دانشگاه،باید چیکار کنم؟

  1. نیلوفر می گوید

   من باید ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ رو بخونم ؟یا فقط ۱۰ و ۱۱؟چون میخوام رشته ی فنی برم

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام نیلوفر خانم گرامی
    احتمالا دروس دوم دبیرستان شما با دهم تطبیق داده میشه و سایر دروس را از پایه دهم پاس می کنید و به مرور یازدهم و سپس دوازدهم،ابز در این رابطه بهتره از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 127. بهار می گوید

  مرسی از سایت خوبتوووووووووووون ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
   موفق باشید بهار خانم گرامی

 128. Zar می گوید

  سلام.. من ٥ تا درس از سال سوم نظام قديمم مونده ، الان بخواد تطبيق بخوره بجز درسايي ك هست بازم درس اضافه ميشه ؟؟؟ يعني ٥ تا درس بيشتر ميشه تو تطبيق يا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   پیش بینی ما هم همینه ولی خب قطعی نیست و باز بهتره از ماه آینده که بخشنامه منتشر میشه مطمئن بشید

 129. مینا می گوید

  سلام خسته نباشید
  من دیپلم و پیش دانشگاهی نظام قدیم دارم میخاستم بدونم اگ برم بزگسال برای دیپلم نظام جدید شرکت کنم و تو ی شهر دیگ بگیرم بومی شهر نظام جدید حساب میشم یا بعلت تطبیق خوردن دروس همون شهر قبلی حساب میشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مینا خانم گرامی
   برای پاسخ به این سوال باید از آموزش و پرورش منطقه(بخش متوسطه دوم)-و از سایت سازمان سنجش(قسمت پاسخگویی)پیگیر باشید

 130. محمد می گوید

  با سلام بنده مدرک دیپلم نظام قدیم دارم و در دانشگاه پیام نور اصفهان واحد گز برخوار قبول شدم ولی به دلیل اینکه 3 واحد( 1درس) از پیش دانشگاهی را پاس نکردم نتونستم دانشگاه ثبت نام کنم . حالا من باید برای یک درس نظام جدید بخونم یامیتوانم اون یک درس را پاس کنم و مدرک پیش دانش گاهی را بگیرم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   احتمالا شما همان یک درس را پاس می کنید و اگر درس دیگه ای هم نیاز باشه دروس داخلی مدرسه هست و نهایی نیستند و جای نگرانی نیست

   1. محمد می گوید

    ممنون بابت راهنمایی تون امیدوارم همینجور باشه این درسم نهایی هست درس دیگری ندارم .
    اونوقت باید این درس را نظام قدیم امتحان بدم یا نظام جدید

    1. پی سی کنکور می گوید

     دوازدهم نظام جدید

     1. محمد می گوید

      ممنون بابت راهنماییتون.
      میگن نظام جدید درساس آسان تر از نظام قدیمه آیا صحت داره و اینکه درساس با هم فرقی داره یا همون مطالب هست
      شرمنده سوال زیادی میپرسم

      1. پی سی کنکور می گوید

       سلام محمد جان
       بله تا حدودی میشه گفت حجم مباحث کمتر شده،تفاوت ها رو هم بهتره در لینک زیر بخوانید :
       https://p30konkor.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

 131. Zahra می گوید

  سلام،ببخشید من دیپلم تجربی نظام قدیم همین تابستون گرفتم،الان برای پیش دانشگاهی به ما میگن که باید همه ی کتابای دوازدهم نهایی امتحان بدیم؟؟ولی امروز اداره میگفت که ممکنه یه سال دیگه امتحانات نظام قدیم تمدید بشه(هنوز مشخص نیست)میشه بپرسم دقیق تکلیف پیش دانشگاهی ما چی میشه؟اخه اگه دوازدهم هست میخام کتاب بخرم و شروع کنم به خوندن،خواهش میکنم اگه شما اطلاعی دارین بهمون بگین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   چشم اگر خبری باشه حتما اطلاع رسانی می کنیم،ولی ماه آینده برنامه امتحانات دی ماه منتشر میشه و میشه مطمئن تر حرف زد در این رابطه

   1. Zahra می گوید

    ممنونم،ینی الان مشخص نیست که امتحانات نهایی نظام قدیم سال دیگه برگزار میشه یا نه؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله همینطوره صبور باشید تا ماه آینده ببینیم بخشنامه برگزاری امتحانات به چه صورت خواهد بود

 132. ftm می گوید

  سلام دوستات نگران نباشید من امروز رفتم اموزش پرورش اول گفتن باید پوشه و ده تومن پول کپی شناسنامه و کارت ملی بزاریم تحویل مدرسه بزرگسالان بدیم ،بعد معلوم نیس چیکا کنن دیگ رفتم بزرگسالان گفتن یسال دیگ فرصت دادن و همون پیش دانشگاهی خودمون میخونیم و ۱۲واحد هر ترم میدن بهمون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست گرامی
   سپاس از اطلاعات شما

  2. Zahra می گوید

   مرسی عزیزم ک اطلاع دادی،خیالم راحت شد

  3. Zahra می گوید

   شما مطمینی ؟؟؟

  4. سمانه می گوید

   واقعا؟

 133. جواد می گوید

  سلام .ایا امکان تمدید نظام قدیم برای یکی دوسال اینده وجود داره؟البته برای بزرگسالان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جواد جان
   شاید برای سال 1400 هم امکانش باشه ولی احتمالش خیلی کمه زیر 10 درصد

 134. نگار می گوید

  بچه ها مژده تطبیقی صورت نمیگیره و همون درس پیشتون رو میدید باز

  1. صوفیا می گوید

   سلام کی به شما گفت؟؟

  2. سمانه می گوید

   سلام. چه کسی گفت بهتون؟

 135. rza می گوید

  تطبیق صورت نمیگیره؟ یعنی هنوز دوم دبیرستان بزرگسالان هم داریم آیا؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   مشخص نیست،فعلا صبور باشید تا ماه آینده

 136. صوفیا می گوید

  مدرسه های بزرگسالان ثبت نام نمیکنن ما الان چه کتابی بخونیم نظام قدیم یا جدید همین طوری بلا تکلیف موندیم اخه تا کی ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام صوفیا خانم گرامی
   انشاالله که تا ماه آینده مشخص میشه

 137. رویا می گوید

  چرا تطبیق صورت نمیگیره کتاب پیش دانشگاهی از کجا پیدا کنیم؟؟؟

 138. رقیه می گوید

  سلام ممنون ازسایت خوبتون
  من دیپلم نظام قدیممو نتونستم بگیرم،میشه دی به بعد ثبت نام کنم یانه؟درسایی که افتادم طبق کتابای قدیمن یاجدید؟
  لطفا اطلاع بدید اگه بخوایم پیش هم بخونیم بانظام قدیمن یاجدید؟دوستان گفتن یکسال هم تمدید شده یعنی تاما بخوایم سوم رو پاس کنیم زمان میگذره وباید پیش هم مثل12جدید نهایی بخونیم
  خیلی ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رقیه خانم گرامی
   بله شما می توانید در دی یا خرداد یا شهریور ثبت نام کنید و مدرکتون رو تا اخر شهریور 99 بگیرید
   تطبیق اگر اجرا بشه که باید نظام جدید دروس مانده را امتحان دهید ولی برخی از کاربران خبر از تمدید نظام قدیم برای یک سال دیگر می دهند که شاید تا یک ماه دیگر مشخص بشه

   1. Zahra می گوید

    تا یک ماه دیگه.؟یعنی آبان ؟؟؟ اخه یعنی تا اون موقع ادمو بلاتکلیف میزارن ؟ یعنی با این حساب ما فقط ی ماه وقت برای درس خوندن داریم که مهر و آبان کلا بپره، تو ی ماه ک نمیشه درست درس خوند

    1. پی سی کنکور می گوید

     بله اوایل آبان ماه معمولا بخشنامه برگزاری امتحانات دی ماه به آموزش و پرورش مناطق ارسال میشه

     1. ali می گوید

      وقتی با جای مهر روی پیشونی میشن وزیر …. و مسئول از این بهتر نمیشه ..

 139. رویا می گوید

  این همه برنامه تطبیق نوشتن میشه کنسل بشه؟من کل پی دی اف رو مو به مو خوندم یعنی انکان کنسل هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رویا خانم گرامی
   امکانش هست

 140. Zahra می گوید

  بچه هااا ی خبر خوب الان زنگ زدم ب مدرسه مون گفتن در حد حرف شنیدیم ک قراره تمدید بشه و شنبه زنگ بزن اگر تا اون موقع بخش نامه رسیده بود میتونی ثبت نام کنی و همون درس خودتو امتحان بدی هوراااااا

 141. armin می گوید

  تطبیق از مهر ۹۹ اجرا میشه هنوز زیرساختش آماده نیست تازه تصویب کردن زیرساختش تا سه ماه دیگه آماده بشه واسه اونایی که پیش دانشگاهیشون مونده و کنکورشون ۹۹ نظام قدیمه خبر خوبیه ولی واسه اونایی که دبیرستان هستن و بعد ۱۴۰۰ می خوان کنکور نظام جدید بدن خوب نیست چون اول از همه کتاب درسی های قدیمی دیگه پیدا نمیشه بعد هم خوندن اون کتابا فقط به درد دیپلم گرفتن میخوره نه کنکور و دانشگاه چون بعدش تطبیق میشه و کنکورشون نظام جدیده.

 142. علی می گوید

  و البته امروز از صبح تا ساعت ۲ توی آموزش و پرورش بودم و کلی دادو بیدا که جواب قطعی می خوام . و بعد از کلی فشار … و تلفن زدن ، بهم اطمینان دادن که نظام قدیم برای ۱ سال دیگه تمدید میشه … و البته تا به مدارس بگن ، شاید حدود ۱ هفته زمان ببره که ثبت نام کنن .

  1. علی می گوید

   البته امید وارم دست بسرمون نکنن ، چون واقعا سیستم آموزشی و کلا سیستم دولتی غیر قابل اطمینانه .

 143. سمانه می گوید

  سلام تروخدابهم بگین امسال نظام قدیم میشه امتحان داد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمانه خانم گرامی
   بله برای امسال هم تمدید شد

 144. سمانه می گوید

  به من گفتن اگه دروسی که ازسوم تجربیم مونده تطبیق بخوره به جاش یازدهم میدم اون درسارو و پیشو دوازدهم میدم اونوقت امسال نمیتونم کنکوربدم چون دی ماه مدرک یازدهم دارم .برای ثبت نام باید دوازدهمو داشته باشم.امااگه به دلیلی امسال نظام قدیم باشه درمدارس بزرگسالان من با دیپلم سوم تجربی که دی ۹۸دریافت میکنم میتونم کنکور سراسری۹۹ ثبت نام کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمانه خانم گرامی
   فعلا که برای امسال تمدید شده و شما فرصت دارید در دی ماه و خرداد وشهریور مدرک سوم و پیش دانشگاهی تون رو بگیرید

   1. سمانه می گوید

    ممنونم بابت راهنماییتون.مرسی ازسایتتون .خداخیرتون بده.من بامدرک سوم تجربی بهمن ماه میتونم کنکورنظام قدیم شرکت کنم؟اخه مدرک پیش دانشگاهیم خرداد۹۹اماده میشه

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام سمانه خانم گرامی
     بله می توانید نگران نباشید

 145. کیمیا می گوید

  سلام.من چندتادرس تخصصی وعمومی سوم دبیرستان روتقریبا دوسه سال پیش رهاکردم وپاس نشدم رشته دبیرستانمم تجربی بود.الان میخوام درسموادامه بدم ولی نمیخوام دوباره برم مدرسه یااینکه نمیخوام امتحانایه مونده روپاس کنم.اونجورکه شنیدم میگن بایدبریم اموزشگاهای فنی مدیدیت خانواده انتخاب کنم امتحان بدم دیپلمشوبگیرم اوناروتطبیق بدن بادرسایه مونده بعدمیتونم برم دانشگاه حقوق بخونم؟؟تواینمورمیشه کاملوواضح راهنمایی کنیدمنوفقط لطفا زودترچون حرف اونارم کامل متوجه نشدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کیمیا خانم گرامی
   فعلا برای یکسال دیگه دروس نظام قدیم تمدید شده و می توانید هر چه سریعتر دروس سوم و پیش دانشگاهی تون رو پاس کنید

 146. سوگند می گوید

  سلام خسته نباشید من سال سوم دبیرستانو رشته انسانی با سه تا درس که پاس نکردم ول کردم
  نظام قدیم هستم
  الان دیپلم مدیریت خانواده گرفتم

  میتونم کنکور انسانی شرکت کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سوگند خانم گرامی
   اگه منظورتون اینه که دیپلم فنی و حرفه ای گرفتید یا باید(دیپلم فنی و حرفه ای نظام جدید باشه) یا اگر (دیپلم فی و حرفه ای نظام قدیم هستید باید یا پیش داشگاهی یا مدرک کاردانی داشته باشید) تا بتوانید در کنکور سراسری 99 شرکت کنید

 147. سوگند می گوید

  سلام خسته نباشید

  من سال سوم رشته انسانی رو با سه تا درس پاس نشده ول کردم
  نظام قدیم هستم
  الان دیپلم مدیریت خانواده دارم
  میتونم برای کنکور انسانی شرکت کنم؟

 148. Paeez می گوید

  سلام خسته نباشید
  من رشته کامپیوتر خوندم نظام قدیم… سال سومش یدونه از درساشو تجدید شدم الان اون درس رو برداشتن من باید اون درس امتحان بدم تو نظام جدید یا نه دیپلمم رو میدن اگه میشه زود جواب بدین آخه روم نمیشه به مدرسه رنگ بزنم بپرسم شرمندخ

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تطبیق برای سه سال دیگه به تاخیر انداخته شده و شما فعلا با همون سوم می توانید برید و درس مانده رو امتحان بدید و مدرک دیپلم تون رو بگیرید

 149. مریم می گوید

  سلام.خسته نباشید.واقعا امسال تا شهریور میشه پیش دانشگاهی رو امتحان داد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   گفته شده که برای یکسال دیگه تمدید شده پس از دی 98 تا شهریور 99 فرصت هست ولی هر چه زودتر پاس کنید بهتره

 150. احسان می گوید

  سلام ببخشید دو تا سوال داشتم اول : آیا پیش دانشگاهی منحل نشده چون 2 تا درسم مونده و پاس نکردم قرار بود به دوازدهم تطبیق بدن که گویا منتفی شده ؟؟ الان من باید کتاب های خودم رو امتحان بدم یا دوازدهم نظام جدید رو ؟؟
  و سوالل دوم اینکه : من نمیتونم دی ماه امتحان بدم میشه خرداد ماه امتحان بدم یا باید حتما دی ماه شرکت کنم.؟؟
  ممنون از شما از بابت راهنمایی تون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احسان جان
   شما همان پیش دانشگاهی خودتون رو امسال فرصت دارید که بخونید در غیر اینصورت از مهر 99 به بعد نظام جدید رو باید امتحان بدید

 151. Negin می گوید

  سلام وقت بخیر
  من یک درس شیمی ۳مونده برای نظام قدیم
  میخواستم همین یک درس رو باید امتحان نهایی بدم یا تطبیق میشه درس دیگه هم اضافه میشه.بای دادن دیپلم نظام قدیم.
  من پیش دانشگاهی رو نخوندم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   اگر می خواهید در کنکور سراسری شرکت کنید باید هم دیپلم سوم و هم پیش دانشگاهی رو داشته باشید،اگر تنها مدرک دیپلم دارید در برخی از رشته های دانشگاه آزاد و یا علی کاربردی می توانید ثبت نام کنید که اکثرا نیازی هم به کنکور نداره و بدون کنکور پذیرش داره

 152. فاطمه می گوید

  سلام..مطمعنیدکه تطبیق انجام نمیشه امسال؟یعنی من باخیال راحت کتابای خودموبخونم امتحان بدم؟یعنی با پاس کردن تجدید سومم بهم دیپلم میدن مثل قبل؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   این متن خبری هست که توسط شورای عالی آموزش و پرورش منتشر شده و به همین دلیل مطمئن هستش،باز می توانید برای اطمینان بیشتر به آموزش و پرورش مراجعه کنید

 153. جواد می گوید

  سلام نوشتید نظام قدیم برای سه سال تمدید شده .واقعا؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جواد جان
   برای سه سال نه،برای یک سال فقط ، یعنی شما دی 98 خرداد 99 و شهریور 99 فرصت دارید نظام قدیم امتحان بدید

 154. فرح می گوید

  سلام من اول دبیرستانو خوندم و الان میخام رشته انسانی بخونم گفتن باید دیپلم تطبیقی بگیرم شرایط چیه و باید چه دروسی را بخونم برا امتحان

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرح خانم گرامی
   فعلا تا سال آینده تطبیق اجرا نمیشه و می توانید انتخاب رشته کنید و ادامه تحصیل بدید

 155. فرح می گوید

  اخه متاهلم و میخوام در رشته دانشگاهی نیروی انتظامی باشم الان جدا از امسال بودن یا نبودن این طرح برا این نوع دیپلم باید چه کتابایی را بخونم برا رشته نیروی انتظامی در دبیرستان ۲۵ سالمه البته

  1. پی سی کنکور می گوید

   بهتره از طریق لینک زیر پیگیر ثبت نام در دانشگاه نیروی انتظامی باشید،هم چنین از داوطلبان تجربی ریاضی انسانی پذیرش دارد که می توانید شرایط کامل را در لینک زر بخوانید ،گویا آخرین ثبت نام آن از 2 مهر تا 15 آبان ماه در نظر گرفته شده

   gozinesh.police.ir

 156. مهسا می گوید

  سلام من فارق التحصیل تجربی هستم میخاستن دیپلمم مجدد انسانی بگیرم برا ما هم تطبیق انجام نمیدن؟بعد برای تطبیق باید برم شهری ک دیپلم قدیممو گرفتم یا ن تو هرشهری میتونم؟توروخدا جواب بدید خ واجبه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   تظبیق انجام نمیشه،شما بهتره دنبال شرایط باشید که بررسی کنید که چگونه می توانید دیپلم نظام جدید دریافت کنید،گویا یکی از کاربران پیگیر بوده،آخرین کامنت های مطلب زیر را بررسی کنید :
   https://p30konkor.com/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/

 157. محمد می گوید

  سلام من رشته دیپلم اولم مکانیک بود و الان به گرافیک رایانه تغییر دادم.توی ریز نمرات که به من دادند بیشتر درس هارا به جای نمره زده تطبیق داده شده.میخواستم بدونم که آیا میشه ریز نمرات برای دیپلم دوم گرفت که توش نمره زده باشه؟ میخواستم برای دانشگاه خارج کشور اقدام کنم میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   در این رابطه بهتره از آموزش و پرورش سوال کنید

 158. محمدی می گوید

  سلام ببخشید سوال من درباره دانشگاه هست .شرمنده من سنم 25 میخواهم کنکور تجربی بدهم سن مهم هست برای پذیرش یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   غیر از برخی از رشته های دارای شرایط خاص دانشگاه فرهنگیان و … محدودیتی از لحاظ سنی وجود ندارد

 159. لیلی می گوید

  سلام توروخدا ج بدین.
  من سال94سوم دبیرستان انسانی رو تموم کردم اما پیش دانشگاهی رو نخوندم.
  حالامیخوام مدرکشو بگیرم و بعددانشگاه ثبتنام کنم ولی مارو علاف گذاشتن نمیدونیم که دی ماه با کتب درسی نظام قدیم خودمون امتحان میدیم یا نظام جدید؟
  بالاخره تصمیم گرفت آموزش و پرورش دراین مورد یانه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلی خانم گرامی
   بله همون نظام قدیم رو می خونید و می توانید دروس مانده پیش را پاس کنید

 160. Sara می گوید

  سلام خسته نباشید من رشتم علوم انسانی نظام قدیم بوده و 4 درس افتادم ولی نمیخوام پاس کنم چون علاقه ای به این رشته ندارم واسه ادامه تحصیل میتونم برم کار دانش و دیپلم رشته مورد علاقم بگیرم و وارد دانشگاه بشم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   شما باید تغییر رشته بدید و احتمالا نیاز باشه که دروس تخصصی رو امتحان بدید،باز بهتره از مدارس بزرگسالان سوال کنید

 161. پگاه می گوید

  سلام ببخشید مدرک دیپلم دوازدهم نظام جدید معادل مدرک دوره پیش دانشگاهی نظام قدیمه یا مدرک دیپلم ۱۱ ساله ی(پایان متوسطه دوم) نظام قدیم؟چون ما ابتدایی یه سال اضافه خوندیم و دیگه پیش دانشگاهی نداریم ما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پگاه خانم گرامی
   معادل همون مدرک پیش دانشگاهی هستش،باز برای اطمینان بیشتر می توانید از آموزش و پرورش سوال کنید

 162. الهه می گوید

  سلام. ترمیم معدل برای نظام قدیم هم هست؟
  اگر هست چه زمانی و از چه کتابایی امتحان گرفته میشه؟ از دروس نظام قدیم یا جدید؟
  حق انتخاب داره اگر بخوایم امتحان نهایی با کتاب های یازدهم شرکت کنیم؟
  تشکر از سایت بسیار خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهه خانم گرامی
   بله برای نظام قدیمی ها هم با همون کتب نظام قدیم برگزار میشه،احتمالش خیلی کمه که انتخابی باشه

 163. zahra می گوید

  سلام ، ببخشید من دیپلم نظام قدیمم رو دو سال پیش گرفتم ولی برا فوق دیپلم یا همون پیش دانشگاهی ، بنا به دلایلی نتونستم ادامه بدم ، میخواستم بدونم الان واسه سال تحصیلی ۹۸ـ۹۹ میتونم پیش دانشگاهیم رو مطابق با همون کتابای نظام قدیم بخونم و مدرکمو بگیرم و همزمان واسه کنکور ۹۹ هم ، نظام قدیم رو ثبت نام و شرکت کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   بله ممکنه،و سعی کنید از دی ماه ثبت نام کنید که تا شهریور حداکثر بتوانید مدرک کامل دریافت کنید

   1. zahra می گوید

    بله حتما ، ممنون از راهنماییتون

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 164. ندا می گوید

  مشاور عزیز لطفاکمکم کنین.
  من به رشته ی آرایشگری خیلی علاقه دارم از طرفیم میخوام مدرک تحصیلیم بالابره و لیسانس بگیرم.میخوام بدونم رشته ی آرایشگری توی کدوم دانشگاه تبریز تدریس میشه؟ لطفا بهم کمک کنین و یا شماره یا سایتی رو برام بزارین که از طریق اون بتونم مطلع بشم.
  سپاس

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ندا خانم گرامی
   آموزشرشته آرایشگری بیشتر در دوره های خصوصی و یا دولتی در مراکز فنی و حرفه ای برگزار می شود
   البته احتمالا دانشگاه علمی کاربردی در رشته آریش زنانه پذیرش داشته باشد،که می توانید با دانشگاه علمی کاربردی تبریز تماس بگیرید در این رابطه

 165. محمد حیدری می گوید

  سلام، من سال87-88 مدارس از راه دور بزرگسالان فقط دین و زندگی مونده قبول بشم، با قانون جدید تکلیف من چیه و چطور باید ادامه بدم تحصیلم رو؟ تطبیقش چجوریه برای من؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   قانون تطبیق نظام قدیم به نظام جدید ،یکسال به تاخیر انداخته شد و شما می توانید همون تک درس تون رو در پیش یا سوم پاس کنید

 166. محدثه می گوید

  سلام
  من دیپلم انسانی دارم با معدل۱۶ ک ناراضی هستم از معدلم
  ینی اگ من مهرسال۹۹ بخوام ادامه تحصیل بدم ی بار دیگ مدرک دیپلم بهم میدن؟و اگ بدن دیگ دیپلم نظام قدیمم هیچ اررشی نداره و باطل میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محدثه خانم گرامی
   بهتره این مورد رو از طریق آموزش و پرورش منطقه(واحد متوسطه دوم) پیگیر باشید

   1. Elhame می گوید

    سلام ببخشید من دیپلم نظام قدیم رشته ی انسانی دارم ولی پیش دانشگاهی هنوز نگرفتم میخواستم ببینم آیا میشه من فقط مدرک پیش دانشگاهی بگیرم و واسه کنکور۹۹ کنکور نظام جدید بدم و اگه خواستم پیش بگیرم باید درس های دوازدهم رو فقط بخونم یا دهمو یازدهمم هست و اینکه من چون کتابای نظام قدیممو دیگه ندارم از کجا میتونم کتاب بخرم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام الهام خانم گرامی
     اگر درست متوجه شده باشیم،شما فرصت دارید تا شهریور ماه که دیپلم پیش دانشگاهی رو بگیرید و البته می توانید در کنکور نیز شرکت کنید و برای امتحانات هم همون دروس پیش دانشگاهی رو هم امتحان میدید

 167. ف می گوید

  سلام برا دیپلم انسانی تطبیقی باید چه دروسیو امتحان داد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   دقیقا متوجه نشدیم،تطبیق نظام قدیم به جدید یکسال دیگر به تعویق افتاد

   1. ف می گوید

    سلام نه میخوام دیپلم بگیرم انسانی اول دبیرستان فقط خوندم میگن باید برم تطبیق

    1. پی سی کنکور می گوید

     ببینید برای تطبیق به این صورته، دروسی که در نظام قدیم که قبول شدید رو براتون در نظام جدید قبول شده ثبت می کنند
     و سایر دروس که در نظام قدیم مونده رو باید مجددا در نظام جدید امتحان بدید و مدرک جدید شما صادر خواهد شد

 168. حامد می گوید

  با سلام
  من دیپلم فنی سه ساله نظام قدیم رو دارم و الان میخوام دیپلم مجدد نظری بگیرم، آیا بر اساس مصوبه جدید باید سال سوم نظری رو بخونم یا مستقیما سال دوازدهم نظام جدید ثبت نام کنم؟ ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حامد جان
   تطبیق نظام قدیم به نظام جدید یکسال به تاخیر افتاد،لطفا به آموزش و پرورش یا مدارس بزرگسالان مراجعه کنید

 169. محمد احسان می گوید

  سلام اگه ممکنه به سوالم پاسخ بدید
  من دیپلم تجربی سالی-واحدی دارم،میتونم اونو تطبیق بدم و دیپلم انسانی نظام جدید رو بگیرم؟(به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردم و مدارکمو با دیپلم نضام قدیم تطبیق دادند)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شما داوطلب تغییر رشته هستید،و باز بهتره در این رابطه به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید و بله احتمالش هست

 170. علی می گوید

  سلام ترمیم معدل در سال ۱۴۰۱ برای نظام قدیم به چه شکل هست ایا باید دروس نظام جدید را امتحان بدهند؟ من برای کنکور ۱۴۰۱ دروس نظام جدید میخونم کی ترمیم معدل نظام جدید میشه برم نظام جدید امتحان بدم چون نمیشه دوباره دروس نظام قدیم را بخونم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   این مورد مشخص نیست وشاید همون با کتب نظام جدید انجام بشه ولی در کل فعلا زوده برای نظر قطعی

 171. علی می گوید

  بعد از شهریور ۹۹ که اخرین امتحان از دروس نظام قدیم گرفته میشه از مهر ۹۹ به بعد ان شاءالله برای ترمیم معدل نظام قدیم ها دروس نظام جدید را امتحان میدهند چون برای کنکور نظام جدید میخونم و منتظرم ترمیم معدل با دروس نظام جدید بشه برای نظام قدیم ؟
  لطفا پاسخ بدهید ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   ما هم اطلاع دقیقی نداریم،گفته شده که امسال سال آخری بود که امتحانات نظام قدیم تمدید شد،و باید دید شیوه برگزاری از مهر 99 به بعد با کتب نظام جدید خواهد بود یا خیر

 172. zahra می گوید

  سلام من فوق دیپلم رشته ی کامپیوتر دارم
  الان برای دریافت دیپلم مجدد باید دوازدهم بخونم؟ یا سوم نظام قدیمو؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   باید به آموزش و پرورش منطقه-بخش متوسطه دوم مراجعه کنید

 173. علی می گوید

  سلام الان تا کی میتونیم امتحانات پیش دانشگاهی نظام قدیم پاس کنیم و تطبیق نخوریم ؟ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   یکسال فرصت دارید یعنی تا شهریور ماه فرصت دارید

 174. ریحانه می گوید

  سلام،من سال ۹۳ امتحان دیفرانسیل داشتم و نتونستم به جلسه ی امتحان برسم،دی ماه باید دیفرانسیل رو با کتاب نظام جدید امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   در همون پایه ای که بودید با کتب نظام قدیم می توانید امتحان رو مجددا شرکت کنید

 175. زهرا محمدی می گوید

  سلام بنده نظام قدیمی محسوب میشم الان فقط دیپلم سال سوم رشته تجربی رو دارم مشکلم اینه ک سال سوم ۲ ۳ تا درسو افتادم ولی با تک ماده ۲ تاشو پاس کردم یکیشم خوندم قبول شدم اما ن تو دبیرستان خودم چون فاصله افتاد و نرفتم دنبالش مجبور شدم دبپلممو از مدرسه بزرگسال بگیرم الان می‌خوام دانشگاه برم و کنکور تجربی بدم اما پیش دانشگاهی نیست چون قدیمی هستم تماس ک گرفتم با بزرگسال گفتن شما باید دیپلم مجدد بگیری بشی نظام جدید من چکار کنم ایا این موضوع صحت داره!!؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   فعلا نظام قدیم تا پایان شهریور 99 قابل اجرا هستش و شما می توانید در دی و خرداد و نهایتا شهریور با همون کتب مدرک پیش دانشگاهی رو بگیرید
   لطفا برای این مورد به آموزش و پرورش -بخش متوسطه دوم مراجعه کنید احتمالا مدارس بزرگسالان اطلاعاتشون بروز نیست

 176. زهرا محمدی می گوید

  راستی دیپلممو شهریور سال ۹۶_۹۷گرفتم
  حالا واقعا باید ب جای ۱ سال ۲ سال بخونم تا پیشو بگیرم !؟ممنون میشم جواب بدین مرسی

 177. سعید می گوید

  سلام آیا میشه دیپلم مجدد تجربی نظام جدید گرفت کسانی که دیپلم نظام قدیم دارند؟
  چرا امکان گرفتن دیپلم مجدد نامتناظر وجود دارد ولی متناظرنه؟
  کسانی که به دلیل مشکلات نتوانستند معدل بالایی بگیرند حالا که مشکلشون حل شده نمیتونند گذشته شون رو جبران کنند وبرن سراغ علاقه شون و درس بخونند چرا فرصت درس خوندن را از ما گرفتند؟
  من میتونم برم دیپلم مجدد انسانی بگیرم با معدل ۲۰ ولی علاقه ای به این رشته ندارم چرا نمیتونم دوباره دیپلم تجربی بگیرم الان که شرایطشو دارم معدل بیست گرفتنم که کاری نداره؟
  باید حداقل به نظام قدیمها این اجازه رو بدن که دوباره دیپلم مجدد تجربی نظام جدید بگیرند؟
  ترمیم معدل در صورت حذف نظام قدیم برای نظام قدیم ها با دروس نظام جدید باشد ؟در غیر اینصورت بتوانند دیپلم مجدد تجربی بگیرند نمیشه که تمام راهها را برای ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه بست

  1. محمد می گوید

   خدا با این همه عظمت و بزرگیش به بنده هاش فرصت توبه و جبران داده اما این احمق ها نه!!!
   بیخود نیست هر کی به یه جایی میرسه حاضر نیست به ایران برگرده

 178. zahra می گوید

  سلام من دیپلم ریاضی نظام قدیم دارم…برای کنکوربخوام تجربی نظام جدید بدم بایددیپلم تجربی نظام جدیدبگیرم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   در حال حاضر داوطلبان با دیپلم نظری می توانند در کنکور سایر رشته ها شرکت کنند،برای سال های گذشته که به این صورت بوده و مشکلی وجود نداشته و امسال هم به احتمال 99 درصد همین وضعیت هستش و شما می توانید در کنکور تجربی نظام جدید شرکت کنید،برای اطمینان می توانید از سایت سنجش نیز پیگیر باشید

 179. کسری می گوید

  سلام. لطف میکنید راهنمایی بفرمایید .
  من پیش دانشگاهی رو ترمی واحدی خوندم و چنتا از دروس رو پاس کردم. اما درس رو رها کردم و سال 92 مجدداً رفتم پیش دانشگاهی و چون سالی واحدی شده بود دروس را برام تطبیق کردن و 3 تا درسم موند و کارنامه با تطبیق برام صادر شد که نمره نداشت و فقط عنوان شده که تطبیق شد که متاسفانه بدلیل گرفتاری های زندگی نتونستم3 تا درس رو پاس کنم
  و حالا میخوام کنکور شرکت کنم سوالم اینه که میتونم تمام واحدهای پیش رو بگیرم و اون دروس تطبیق شده رو هم پاس کنم که کارنامه با نمره برام صادر بشه یا فقط این 3 درس رو باید امتحان بدم.
  ممنون و سپاس

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کسری جان
   در این موارد باید حتما شخصا به مدارس بزرگسالان یا آموزش و پرورش منطقه قسمت متوسطه دوم مراجعه کنید

 180. محمدرضا می گوید

  سلام ببخشید من دیپلم انسانی دارمو ۱ درس از پیش دانشگاهیم مونده میخوام دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کنم ایا تو نظام جدید مشگلی نداره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد رضا جان
   منظورتون رو دقیقا متوجه نشدیم،ولی اگر یه درس مونده همون درس رو می توانید دی یا خرداد یا شهریور امسال در پایه پیش دانشگاهی پاس کنید و نیازی هم به نظام جدید نیست فعلا

 181. افشین ماکوی می گوید

  سلام
  من امتحانات پیش دانشگاهی ندادم گفتن که طرحی برای برابری نظام قدیم و جدید هست ایا چنین طرحی هس. اگه این طرح باشه لازمه امتحان پیش دانشگاهی بدیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افشین عزیز
   این طرحی که شما میگید اسمش تطبیق هست که شما دروسی که قبول نشدید رو باید در دوازدهم پاس کنید،که قرار بود برای امسال اجرا بشه که فعلا یکسال به تاخیر افتاد و از اجرای داوطلبانه هم بر اساس درخواست خود افراد اطلاعی نداریم
   اگر این دروس مانده داخلی هستند و نهایی نیستند پیشنهاد می کنیم در همون پیش دانشگاهی آن را پاس کنید

 182. سوین می گوید

  سلام.ممنون که همیشه بدون چشم داشتی به سوالای همه پاسخ میدین.اجرتون با خدا.من سال ۱۴۰۰ میخوام کنکور نظام جدید بدم با دیپلم نظام قدیم.شما فرمودین که حداکثر تا دی باید پیش رو امتحان بدم چون بعدش تطبیق میخوره.خب من چون نظام جدید مطالعه میکنم برا ۱۴۰۰ میتونم دی ماه ۹۹ دروس ۱۲ ام رو امتحان بدم؟یکی هم برای آزمون به مدرسه ای که پیش رو اونجا خوندم برم یا کجا؟چون دقیقا هم نمیدونم چندتا از درسام مونده.ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   به این خاطر گفتیم از دی ماه که در سه نوبت امتحانی دی خرداد و شهریور حداکثر بتوانید مدرک پیش رو بگیرید و فرصت بیشتری داشته باشید و از طرف دیگر چون تمام دروس پیش دانشگاهی نهایی نیستند شاید راحت تر باشه براتون،ولی خب اگر هدفتون روی مدرک نظام جدید هستش،شاید از الان هم شدنی باشه که بهتره به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید، و بررسی کنید که آیا در حال حاضر امکان تطبیق وجود داره

 183. فر می گوید

  سلام امسال تطبیق انجام داده میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   باید از مدرسه بزرگسالان سوال کنید

 184. محمد احسان می گوید

  سلام،برای گرفتن دیپلم مجددنظام قدیم،آیا به غیر از امتحانات نهایی دیپلم باید امتحانات پیش دانشگاهی رو هم داد؟(از تجربی به انسانی)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد احسان عزیز
   برای دیپلم مجدد نظام قدیم اطلاع دقیقی نداریم و برای نظام جدید تنها گفته شده که دروس دوازدهم را باید پاس کند و بهتره اطلاعات بیشتر را از مدرسه بزرگسالان جویا شوید

 185. مریم می گوید

  اگه سال ۱۴۰۰ یه کنکور بشه تاثیر معدل منفی میشه؟تاثیر مثبت به خاطر نظام قدیم در نظر میگیرن

  1. پی سی کنکور می گوید

   مریم خانم گرامی
   سوال شما غیر مرتبط هست با این مطلب فوق،به همین دلیل در یک پست جداگانه پاسخ داده شد،روی لینک زیر کلیک کنید :
   https://p30konkor.com/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

 186. مریم می گوید

  سلام.مطلب بالا نوشته به پیش دانشگاهی ها مدرک پیش دانشگاهی میدن یعنی واقعا تطبیق بشه بازم مدرک پیش دانشگاهی میدن؟اخه هر روز یه حرف میزنن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   این متن بخشنامه برای ابتدا که قرار بود دیگه نظام قدیم برگزار نشه امتحاناتش بوده،الان که شما می تونید همون نظام قدیم رو امتحان بدید به راحتی می تونید مدرک پیش دانشگاهی بگیرید،ولی از مهر 99 که تطبیق به صورت احباری اجرایی میشه هم باز تا یکسال بر اساس درخواست داوطلب امکانش هست مدرک پیش دانشگاهی صادر بشه

 187. مریم می گوید

  اگه تطبیق برا من انجام بشه حتما مدرک پیش دانشگاهی میدن سال ۱۴۰۰ من خیلی استرس دارم توروخدا کمک کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   خب در هر صورت که شما فارغ التحصیل بشید،نگرانی نداره که مدرک پیش دانشگاهی میدن یا مدرک نظام جدید دوازدهم
   به هر حال در بخشنامه ای که در اوایل سال 98 منتشر شده به این صورت گفته شده که تا دو سال مدرک پیش دانشگاهی نیز صادر می شود،حالا باز برای اطمینان در زمان امتحانات باید از آموزش و پرورش منطقه یا مدرسه سوال کنید

 188. Sepide می گوید

  سلام من قبولی اول متوسطه نظام قدیمو دارم…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سوالتون در انجمن پاسخ داده شد :
   https://ask.p30konkor.com/questions/question/52

 189. م می گوید

  باسلام. من تا سال 91در مدرسه روزانه تحصیل میکردم که پایه اول دبیرستان بودم. بعد از اون بعلت تاهل پرونده تحصیلی خودم رو به مدرسه بزرگسالان انتقال دادم و مشغول تحصیل شدم. پایه دوم دبیرستان رو در رشته تجربی به صورت غیر حضوری خوندم و هر ترم 8واحد میخوندم.چند سالی بعلت بارداری و بچه داری نخوندم و سال گذشته یه ترم حضوری خوندم و از دی ماه سال گذشته یعنی 97 دیگه نتونستم ادامه بدم.
  در حال حاضر پایه دوم تجربی رو کامل نخوندم و فقططط ریاضی و جغرافیا و هندسه این پایه رو پاس نکردم.
  الان اگه بخوام برم نظام جدید باید از اول پایه دهم بخونم یا تطبیق انجام میشه و چند درس باقی مونده در دهم رو باید پاس کنم؟
  یه سوال دیگمم اینه که اگه بخوام برم رشته انسانی شرایط چطور خواهد بود؟
  درسم خیلی خوبه و معدل هام 19 و20 هست.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست گرامی
   شما می توانید این چند درس را نیز در نظام قدیم پاس کنید و پس از اون درخواست تطبیق بدید و از یازدهم ادامه تحصیل بدید
   البته اگر قبول کنند می توانید از همین دهم نیز دروس باقی مانده را پاس کنید و ادامه دهید
   باز اطلاعات بیشتر رو از مدرسه بزرگسالان سوال کنید
   و مشکلی هم برای انتخاب رشته انسانی ندارید

 190. مریم می گوید

  سلام.احتمال داره شیوه نامه پیش دانشگاهی رو تغییر بدن یعنی نوشتن تا ۱۴۰۰ مدرک پیش دانشگاهی میدن ولی نظام قدیم تمدید شده بگن سال ۴۰۰ دیگه نمیدن؟تاثیر معدل دوازدهم سی درصده پیش دانشگاهی ۵ درصده به خاطر این استرس دارم اگه قطعی بشه معدل تو سرنوشت خیلی تاثیر میزاره مدرک پیش دانشگاهی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   امکانش هست ولی احتمالش کمه
   خب چرا از الان اقدام نمی کنید برای مدرک پیش دانشگاهی؟

 191. مریم می گوید

  اخه ریاضیم ضعیفه با فیزیک باید از پایه شروع کنم

 192. مریم می گوید

  میشه سال دیگه هم تاثیر معدل قطعی شه هم مدرک پیش دانشگاهی ندن به تطبیقی ها اگه بشه که بدبخت میشم یا باید تاثیر معدل مثبت باشه یا مدرک پیش دانشگاهی بدن تا من استرسم بره

  1. پی سی کنکور می گوید

   متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم،بهتره در رابطه با مدرک تطبیقی پیش دانشگاهی آخرین مهلتش رو جویا بشید و برای تاثیر معدل هم احتمالش 50 50 است و فعلا مشخص نیست
   قبلا هم گفتیم شما وقتی فرصت دارید برای اتمام مدرک پیش دانشگاهی تون اقدام کنید

 193. Mohammad می گوید

  سلام اگه دیپلم نظام قدیم داشته باشیم و تو درسی نیفتاده باشیم یعنی همه شونو با نمره خوب پاس کرده باشیم،واسه اینکه کنکور نظام جدید شرکت کنیم بازم لازمه تطبیق رو انجام بدیم؟توروخدا جواب بدین من میخوام نظام جدید کنکور بدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   شما برای شرکت در کنکور نظام جدید فقط باید مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی داشته باشید همین و چیزی بیشتر یا حتما مدرک دیپلم نظام جدید نیاز نیست
   مطلب زیر را بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-99/

 194. مریم می گوید

  سلام.از مهر که تطبیق اجرا بشه از مهر باید حتما رفت برا تطبیق یا بهمن هم میشه رفت برا امتحانا

  1. پی سی کنکور می گوید

   ببینید اینکه گفته میشه از مهرماه یعنی از سال تحصیلی جدید که آغازش ماه مهر است،شما در مدارس غیرحضوری از راه دور و بزرگسالان در امتحانات دی ماه شرکت می کنید و شامل مصوبات سال جدید تحصیلی خواهید شد

 195. مریم می گوید

  میخوام ببینم بهمن ماه هم میشه رفت ثبت نام برای خرداد مثل الان که بهمن میشه رفت ثبت نام پیش دانشگاهی همه واحدا رو تو خرداد امتحان بدیم تطبیق هم همینجوریه

  1. پی سی کنکور می گوید

   بله تطبیق هم همینطوریه شما،شما هر زمان ثبت نام می کنید برای دوره پیش رو که مثلا خرداد یا شهریور یا دی باشه می توانید در امتحانات دروس مانده شرکت کنید

 196. Sara می گوید

  سلام خسته نباشید حداکثر نمره مستمری ک مدرسه برای بچه های بزرگسال میتونه بده چقدره نمره خواسی تعیین شده ؟ اگه 9/75 شده باشیم در برگه بدون امکان قبولی چند درصده؟ بدون این که استفاده کنیم از تک ماده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   بالای 90 درصد قبول هستید

 197. Omid می گوید

  سلام من دیپلم الکتروتکنیک نظام قدیم دارم معدلم 13.27هستش برای ارتقای معدلم چیکار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امید جان
   برای کنکور معدل تون رو می خواهید ارتقا بدید؟
   مطلب زیر را بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/

 198. مهسا می گوید

  سلام. برای ثبت نام دروس باقی مونده (پیش دانشگاهی )که خرداد 99 باید امتحان بدم کی باید برم دبیرستان بزرگسالان ثبت نام کنم قبلنا تا آخر فروردین میشد ثبت نام کرد الان چطور هست آیا مثل قبله یا عوض شده . لطف میکنید راهنمایی بفرمایید.

 199. مریم می گوید

  سلام.بی زحمت درس مشترک دهم یازدهم دوازدهم تجربی و انسانی رو میشه بگید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   اگر منظورتون دروس مشترک نظام قدیم و جدید هستش،که در لینک زیر موجوده :
   https://p30konkor.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/

 200. سمانه می گوید

  سلام .خوبین. من دوتادرسمو در سوم تجربی گذاشتم تبصره و به جای پیش دانشگاهی میخوام دوازدهم امتحان بدم .اگر تطبیق صورت بگیرد ایا دروسی که گذاشتم تبصره خارج میشه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمانه خانم گرامی
   به نظر ما دروسی که با تک ماده قبول شدید به عنوان درس قبول شده در نظر گرفته میشه و نیازی به امتحان مجدد نیست،باز برای اطمینان بهتره از مدرسه سوال کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*