آخرین شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور 99 + سنی – معدل – قد

شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98-99

شرط سنی برای داوطلبان کنکور 98 دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

پی سی کنکور : دانشگاه فرهنگیان جز دانشگاهایی ست که داوطلبان کنکور جهت شرکت در آن باید دارای شرایط ویژه ای باشند. شرایط سنی و شرط معدل و غیره جز ویژگی های این دانشگاه است و معمولا افرادی که قصد انتخاب این دانشگاه را دارند از سال های قبل برای ورود به این دانشگاه برنامه ریزی می کنند. در این مطلب به بررسی آخرین شرایط پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99 می پردازیم تا داوطلبان کنکور 99 با آگاهی بیشتری جهت ورود به این دانشگاه اقدام نمایند.

اگر می خواهید اطلاعات جامع در رابطه با نحوه پذیرش تربیت معلم و دبیری دانشگاه فرهنگیان را بدانید تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید . . .

فهرست مطلب :

– شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان کنکور 98-99

– شرایط معدل دانشگاه فرهنگیان کنکور 99

– مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان کنکور 99

– روش ثبت نام و پذیرش در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سال 99

– شرایط عمومی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 99 

– شرایط اختصاصی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 99 

– شرایط معاینه پزشکی و آمادگی جسمانی دانشگاه فرهگیان کنکور 99

– نکات مهم برای ثبت نام و پذیرش دانشگاه فرهنگیان 99

* شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان کنکور 98-99

شرط سنی یکی از شرایط مهم این دانشگاه است افرادی که سن آنان از زمان اعلام شده در دفترچه ی انتخاب رشته اعلام می شود به هیچ عنوان حتی برای مصاحبه دعوت نماید. تا سال 92 شرط سنی دانشگاه فرهنگیان سال  24 سال تمام بود، اما پس از آن با تغییر شرط سنی از 24 به 22 تغییر یافت. این دانشگاه در سال 96 قصد داشت شرط سنی را از 22 به 20 تغییر دهد که به دلیل اعتراض داوطلبان به تغییر  ناگهانی شرط سنی و برنامه ریزی که داوطلبان بر اساس سن 22 سال جهت پذیرش انجام داده بودند، سن پذیرش را از 20 سال به 22 سال بازگرداننده شد.

دانشگاه فرهنگیان شرط سنی کنکور 99 را نیز حداکثر 22 سال تمام تعیین کرد یعنی متولدین 1/7/1377 به بعد می توانند در این دانشگاه شرکت داشته باشند.

 

* شرایط معدل دانشگاه فرهنگیان کنکور 99

شرط معدل نیز بعد از بعد از شرط سنی دومین شرط مهم داننشگاه فرهنگیان در پذیرش است،و هر ساله برای داوطلبان سوال است که حداقل معدل برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چند است،حتی کار به دیوان عدالت اداری نیز کشید که در مطلب شرط معدل دانشگاه فرهنگیان نیز در سایت منتشر شده و دیوان عدالت رای داد که دانشگاه فرهنگیان معدل را حذف کنید که سرانجام اما دانشگاه فرهنگیان در دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 رای داد که حداقل معدل از 15 به 14 تغییر یابد.

دانشگاه فرهنگیان شرط معدل کنکور 99 را حداقل 14 تعیین کرد، یعنی حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم).

 

با توجه به قوانین و مقررات مصرح و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل معدل کل و حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.

* مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان کنکور در سال 99 ؛ یک مصاحبه ی مهم در پیش روی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

داوطلبان این دانشگاه توجه داشته باشند که داشتن شرایط و رتبه ی مورد نظر دانشگاه فرهنگیان برای پذیرش این دانشگاه کافی نیست، چرا که این دانشگاه پذیرش خود را به صورت نیمه متمرکز انجام می دهد و افرادی که رتبه و شرایط مورد نظر را داشته باشند، جهت انجام مصاحبه به مراکز دانشگاه های فرهنگیان دعوت می شوند و بخش مهمی از فرآیند پذیرش مربوط به مصاحبه ی این دانشگاه است. سنجش سلامتی پیرامون توانایی بینایی، شنوایی و گفتاری نیز در این مصاحبه ها مورد بررسی قرار می گیرد،که برای آشنایی با شرایط و تجربیات مصاحبه داوطلبان شرکت کننده حتما از مطلب سوالات مصاحبه و گزینش تربیت معلم دیدن کنید.

* روش ثبت نام و پذیرش در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

1- در پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی پذیری اعمال می شود. کدرشته محل های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شده اند. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یک از کدرشته محلها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس مخصوص با اولویت پذیرش داوطلبان بومی / محل خدمت درج شده و مطابق ضوابط ذیل صورت می پذیرد.

۲- داوطلبان متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی استانی درج شده باشد، همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند

۳- بر اساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۷ و ۱۳۹۸ / ۵ / ۵ تمامی داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته محل های مربوط به استان خود می باشند اما در کدرشته محل هایی که اولویت برای شهر یا بخش خاصی در نظر گرفته شده است این موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومی آن شهرها با بخش هایی که دارای اولویت هستند (حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» محل تولد» با شهر (یا بخش) رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد) پذیرش می شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند (داوطلب واجد شرایط بومی شهر یا بخش براساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد)، از داوطلبان بومی همان استان که کدرشته محل مزبور را انتخاب نموده اند، پذیرش انجام می شود.

شایان ذکر است از پذیرفته شدگان تعهد لازم برای خدمت در شهر یا بخش مندرج در محل خدمت ستون« تحصیل مخصوص داوطلبان بومی | محل خدمت» اخذ خواهد شد.

تذکر ۱ : نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس | مخصوص داوطلبان بومی محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد. داوطلب پذيرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش و پرورش بسپارد.

تذکر ۲: تعیین محل خدمت کدرشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک 1 بوم (چند شهر شهرستان منطقه می باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط استان بومی داوطلب) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل در اختیار اداره کل استان می باشد

۴- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کدرشته محل های دانشگاههای مزبور بنماید براساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون براساس اولویت های انتخابی تا حدود دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد. معرفی داوطلب
جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبولی نهایی در دانشگاههای مزبور تلقی نمی گردد.

6- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی (بخش شهرستان استان توضیحات کدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظر گرفتن نمره کل نهایی زیر گروه و گروه آزمایشی مربوطه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبانه گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاههای مزبور تلقی نمی گردد.

تذكر : کسب نمره کل نهایی بالاتر در زیر گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کدرشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است

7- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

نکته مهم :

 انتقال دانشجو به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعکس ممنوع می باشد. و ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی است و تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاهها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

* شرایط عمومی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 99 :

١- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله.

۵- نداشتن سابقه محکومیت جزائی یا کیفری مؤثر.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الكل و هر نوع مواد اعتیاداور. داشتن (گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی داوطلبان نظام آموزشی قدیم) یا متوسطه دوم (نظام آموزشی جدید)

* شرایط اختصاصی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 99 :

١- کسب حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیر گروه مربوط جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود.

2- داشتن هیچ گونه رابطه استخدامی با تعهد خدمت دائم یا موقت به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه.

۳- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۲۱، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم ) برای پذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهد بود.

تبصرہ: حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

۴- با رعایت ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( ۱۳۷۷/ ۷ / 1 به بعد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی الزامی می باشد؛

تبصره ۱: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره ۲: انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

تبصره ۳: حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایحلی تغییر نخواهد داشت.

5- بومی بودن داوطلب در هریک از کد رشته ی محل های اعلام شده از سوی آموزش وپرورش

* شرایط معاینه پزشکی و آمادگی جسمانی دانشگاه فرهگیان کنکور 99

1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام و خليفه معلمی به استناد استناد بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور تصویب نامه شماره ۸۸۳۸۳۴۴۱۷۸- ۲۳/ ۴ /۱۳۸۹ هیأت دولت و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ )، با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک ها و معیارهای ذیل الزامی است:

1- توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

2- قدرت بینایی: – قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم) | – هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ – دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ – ضایعات وسیع ، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ – کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بالامانع است – نابینایی در یک چشم

3- قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، کم شنوایی داوطلب نباید بیش از ۳۰ دسی بل باشد):

4- قد، وزن: – با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار می گیرد. – حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد.

به طور مشخص در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سال جاری عددی برای قد و یا وزن ذکر نشده و بیشتر مبنا بر تناسب اندامی وزن و قد قرار داده شد،ولی صرفا جهت کنجکاوی شما داوطلبان می توان گفت که برای سال های قبل از 96 عدد 160 برای قد آقایان و عدد 155 برای خانم ها ذکر شده بود.

5- تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح با دیگر عوامل در صورت با قسمت های خلاهری و نمایان بدن

6- نداشتن نقص عضو مشهود و موثر درانجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

7- عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج از قبیل دیابت- سیروز کبدی – آسم- نارسایی کلیه بیماری های قلبی- اسکروز آن پلاک- پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی – کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

8 ) سایر موارد : بیماریهای که براساس تشخیص پزشک متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظایف حرفه ای باشد

9- احراز سلامت روانی براساس نظر روان شناس متخصص ومتعمد آموزش وپرورش دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران )

 

* تذکر مهم: شرایط و ضوابط تکمیلی پذیرش دانشجو متعاقبا جهت اطلاع داوطلبان متقاضی رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش وپرورش در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام خواهد شد. بنابر این ملاک عمل آخرین تغییراتی خواهد بود که به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) درج و یا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم صدور مجوز از سوی مراجع ذی ربط، موضوع بلااثر بوده و پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

* نکات مهم برای ثبت نام و پذیرش دانشگاه فرهنگیان 99

١- پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل (حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهد بود. به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری می باشد.مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت حداکثر۴سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود. پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفا حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.

۲- اخذ تعد و استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعاد رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ده سال»، خواهد بود.

۳- عدم ثبت نام در محل قبولی تحت هر شرایطی ( حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)، به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد “كان لم يكن ” تلقی خواهد شد.

۴- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد.

۵- انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

6- ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۲ شورای عالی اداری کشور به شماره ابلاغی عدد ۲۰۶/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۲۶ ) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق) و سایر خوابط و مقررات مربوط صرفا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش، در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود. تبصرہ: با توجه به مفاده ماده ۶۱ ، ۶۰ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به کار در مدارس، صرفا در خارج از ساعت اداری موظف، امکان پذیر خواهد بود.

۷- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال و جابه جایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. ضمنا چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش ، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد بود.

۸- عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در زمان ثبت نام ، شروع به تحصیل وحین تحصیل.

۹- پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نمی باشد، ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند.

۱۰- از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش که جزء معرفي شدگان چند برابر قرار گیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه بوده و ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشک معتمد واجد شرایط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفا در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد.

۱۱- مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد انجام مصاحبه تخصصی صرفا در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر می باشد. انجام مصاحبه مجدد ویا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۱۲- عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، تحت هر شرایملی بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی خواهد شد.

۱۳- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها بر اساس جدول پیوست شماره ۱) در واحدهای تابعه (مراکز آموزش عالی) سطح استان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: کلاس های که به حد نصاب لازم (حداقل ۲۰ نشر برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابه جایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس ها و کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت درغیر این صورت قبولی آنان” كان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره ۲: انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد.

۱۴- در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره که گرایش فعالیت های پرورشی، اجرا می گردد بعد از فراغت از تحصیل به عنوان” مربی امور تربیتی مدارس” بکار گیری خواهند شد.

۱۵- قبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت قطعی تلقی می گردد چنانچه در برخی از رشته های خاص دانشگاه های مزبور صلاحیت های عمومی و اختصاصی داو حلب بعدا مورد تایید قرار بگیرد به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش ها ، عدم امکان ایجاد کلاس، به استناد ماده (۱) قانونی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش در رشنه جدید عدم نیاز برای آنان اعلام شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۶- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلبی، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری محرز گردد، حتی برای آن داوطلب ایجاد نمی کند. در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در کدرشته محل مربوط، حداکثر تا قبل از شروع نیسمال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۸، امکان اقدام وجود خواهد داشت.

۱۷- برخی از کدرشته محل های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این کدرشته محل ها، هیچ گونه حقی جنت استخدام در آموزش وپرورش ایجاد نمی کند.

۱۸- طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، در پایان دوره کارشناسی از دانشجو معلمان، ارزشیابی پایانی به عمل می آید و بر اساس نتایج حاصله ، گواهی صلاحیت حرفه ای در سطوح مختلف صادر می گردد.

۱۹- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصيل و يا استخدام ازمایشی و فعلی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

۲۰- در رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای چند گرایش یا زمینه تخصصی می باشد و در دفترچه آزمون گرایش و زمینه تخصصی رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و پرورش با در نظر گرفتن بومی بودن در سایه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان ، نسبت به تعیین گرایش و زمینه تخصصی اقدام خواهد کرد بعد از تعیین گرایش و زمینه تخصصی توسط دانشگاه، تغییر گرایش و زمینه تخصصی تحت هر شرایلی مجاز نمی باشد.

بدینی است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومی با نفلر و تأیید گروه آموزشی متناسب با نیاز آموزش وپرورش) امکان پذیر خواهد بود. (جدول شماره ۲)

۲۱- صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای سوگند معلمین و امضای سوگند نامه معلمی خواهد بود. متن امضاء سوگند نامه در پرونده دانشجو معلمان نگهداری می شود.

۲۲- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وخلیفه عمومی (داوطلبان ذكور در مراحل مختلف از مون مزبور، به عمده آنان خواهد بود.

۲۳- علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی مذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی آزمون مندرج در این مطلب، که کلیه داوطلبان ملزم به رعایت آن بوده، الزامی است.

نکته مهم ۱: معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی گردد. در صورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش نهایی آنان، براساس نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده اند با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

نکته مهم ۲: لازم به توضیح است داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه در دوره روزانه مجاز نشده اند در صورتیکه در زمان مقرر (۳، ۴، ۵ و ۹۸ / ۵ / ۶ ) در آزمون عملی رشته آموزش تربیت بدنی شرکت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته محل های دوره روزانه، منحصرا در رشته آموزش تربیت بدنی داده شده است. این موضوع در کارنامه نتایج اولیه برای این داوطلبان مشخص گردیده است. لذا این دسته از داوطلبان در صورت پرداخت هزینه مربوط به علاقمندی به رشته های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مجاز به انتخاب رشته محل های دوره روزانه منحصرا در رشته آموزش تربیت بدنی خواهند بود.

سازمان سنجش-پی سی کنکور-خبرنامه دانشجویان ایران

 

نکته مهم : چنانچه تغییری در شرایط سنی و معدل چه در زمان ثبت نام کنکور 99 و یا زمان برگزاری کنکور 99 صورت گیرد و در دفترچه ثبت نام کنکور 99 یا دفترچه انتخاب رشته کنکور 99 قید شود،حتما این مطلب بروز رسانی می شود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
512 نظر
 1. سوری می گوید

  خواهش میکنم ب فکر تمام دانش آموزهایی مث من ک تاریخ تولدشون از1376/1/1ب بعد هست ک صرفا ب خاطر چندماه نمیتونن دعوت ب مصاحبه و پذیرش تو دانشگاه فرهنگیان بشن,باشین ازتون خواهش میکنم شرط سن رو در سال 98ب 23یا24سال افزایش بدین خیلیا هستن مث من ک ارزوی معلم بودنو دارن اما بخاطر چند ماه هرگز نمیتونن ب آرزوشون برسن لطفا پیگیری کنین

  1. مهسا می گوید

   واقعا ماچجوری صدامون ب گوش مسئولین برسونیم منم بخاطرچندماه نمیتونم عاشقم معلمیم تروخدا افزایش بدید

  2. یاسین می گوید

   به نظرم کارشون درسته چون اگه نیمه اول سال به دنیا بیاین زودتر میرین مدرسه

  3. رضا می گوید

   بگردین بین کسایی ک خواستار افزایش سقف سنی هستن
   برین پیج asheghan_moalemi باهم متحد شیم بلکه فرجی شد

 2. راحله می گوید

  لطفا سن رو از 22به 24 افزایش بدین،با توجه به این ک امسال کلی نیرو جذب میکنه این فرصتو از ما نگیرید…

  1. Sahar می گوید

   مگه شرایط سنی تا ۲۲سال نیست

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام سحر خانم گرامی
    برای سال های قبل تا 22 سال بوده و برای امسال نیز پیش بینی می شود همان 22 سال باشد،شرایط دقیق پس از دفترچه ثبت نام کنکور 98 مشخص می شود.
    موفق باشید

 3. راحله می گوید

  کسی هست صدای مارو به مسئولین برسونه؟تورو خدا شرایط سنی رو از 22به 24 افزایش بدین،با توجه به اینکه امسال ۳برابر نیرو جذب میکنه این فرصت رو از ما نگیرید…تورو خدا بگین چیکار کنیم،به کجا شکایت کنیم صدای مارو مسئولين بشنون؟؟هرکی میدونه کمک کنه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام راحله خانم گرامی
   باید از طریق دیوان عدالت اداری شکایت و پیگیری کرد
   موفق باشید

   1. روژان می گوید

    مگه کسی اهمیت میده من نیمه دوم ۷۵ هستم تو منطقه زلزله زده تا الان دارم میخونم ولی بخاطر چند ماه باید این همه تلاش ازبین بره من عاشق معلیم

  2. پریسا می گوید

   دوست عزیز برو تو این سایت امید وارم نتیجه بگیریم بزن رو حمایت میکنم…ب دوستات هم بگو لطفاا

   https://my.farsnews.com/c/11183

   1. مهسا می گوید

    توکانال شفافیت ودیده بان عدالت اداری عضوبشیدورای بدیدتروخدا ازتون خواهش میکنم من بخاطرچندماه نمیتونم

 4. امید می گوید

  سلام
  یه کاری بکنین که شرایط سنی بشه ۲۲به بالا

  1. رضا می گوید

   سلام من متولد ۷۷/۶/۲۷هستم ایا برا کنکور ۹۹میتونم تربیت معلم برم
   یا برا این سه الی ۴ روزه ک بزرگترم از این سنی ک گفتن مثلا برا ۹۹متولدین ۱مهر ۷۷نمیتونم برم معلمی لطفا جواب بدین
   برا سه روز مشکلی هست

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام رضا جان
    ما صد در صد نمی تونیم بگیم،این برمگیرده به آموزش و پرورش و شاید برای سال آینده سن همین بود و سخت گیری شد و یا شاید اصلا معیار سن افزایش داده شد و مشکلی نداشتید ،معیار دفترچه انتخاب رشته کنکور هستش،پس پیشنهاد می کنم در زمان انتخاب رشته به گزینش آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنید و سوال کنید

 5. raha می گوید

  یعنی کسی هس بشنوه ک اقا جان شرایط سنی ۲۴باشه

 6. yas می گوید

  دوستان عزیزی که نسبت به شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۹۸ معترض هستید لطفا همگیتون برید به سایت دیوان عدالت اداری،بخش ثبت شکایات مردمی، فرم مشخصات و اعتراضنامه رو پرکنی و بفرستید اینکار و در روز چند بار با ایمیل خودتون و اطرافیان انجام بدید تنها راهش همین شکایت به دیوان عدالت هست پس کوتاهی نکنید،باتشکر

 7. پ می گوید

  دوماه بزرگترم هیچ جا شانس نیاوردیم

 8. رها می گوید

  به نظرم شرط سنی ۲۲سال خوب است تازه زیاد هم است وبایدکم بشود وشرط معدل هم از۱۵به بالابشه چراشرط معدل حذف شده است؟

  1. زهره می گوید

   چیمیگی شایدبقیه نتونسته باشن وحالاشرایطشوداشته باشن درس بخونن یکمم بفکربقیه باش چقدرخودخواهی

  2. Nasrin می گوید

   کاش یه لحظه خودتو میزاشتی جای کسی ک هیچ کسی رو نداشت ک بهش بگه راه معلم شدن چیه و حالا ک اینو فهمید سنش نمیخوره

  3. کمیل می گوید

   واقعاا متاسفم براکسایی مثل شماکه بااین افکاردارن نظام آموزشی رونابود میکنن عوض اینکه به دنبال ارتقای کیفی باشیم خودمون روباشرط سن که به خاطر چندماه این ور اون ور شدن هزارن نفررو که واقعاشایستگی دارن وبرای نظام آموزشی وجودشون ضروریه رو خونه نشین کردیم داریم به کجااا میریم بااین عقاید؟؟؟؟

  4. فردین می گوید

   راس می گی منم باهات موافقم

 9. غزاله می گوید

  من شخصا از ریس دانشگاه فرهنگیان پرسیدم دیروز گفتن 74/7/1 ب بعد میتونن شرکت کنن

  1. Nasrin می گوید

   از کجا باید مطمئن شیم. ینی راسته واقعا؟ اکه میدونی جوابمو بده خیلی مهمه واسم!.

  2. فاطمه می گوید

   سلام غزاله خانم واقعه راسته؟

  3. زهرا می گوید

   سلام غزاله خانم،واقعا صحت داره؟لطفا جواب بدین خیلی برا ما مهمه

  4. ش می گوید

   سلام بالاخره ما میتونیم شرکت کنیم واسه معلمی با سن 13\2\76

  5. رویا می گوید

   اگه اینجوری بشه خیلی عالیه من اصن عاشق این شغلم نهایت تلاشمم کردم

  6. M می گوید

   سلام خواهش میکنم بگید راسته منم شنیدم میخوان ۲۴ کنن سنو ؟ راسته؟

  7. ایرج می گوید

   با سلام
   آیا یه خانم با سن ۲۱ سال
   متاهل
   و دارای یک فرزند ۳ ساله
   میتونه بره دانشگاه فرهنگیان؟؟؟
   منظورم اینه که میتونه بره مصاحبه و قبول بشه؟؟؟
   ممنون

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام ایرج جان
    از لحاظ قوانین پذیرش در دفترچه ثبت نام ،ازدواج یا تاهل مطرح نشده و احتمالش کمه که به این دلیل در گزینش رد بشید،باز با این اوصاف بهتره از هسته گزینش آموزش و پرورش محل سکونت خود یا تماس با دانشگاه فرهنگیان استان پیگیر باشید

 10. زهرا می گوید

  توروخدااااا شرایط سنی رو به23یا24برسانیدبخدادارم دیوانه میشم یکی به حرف ماگوش بده

 11. Masoumeh 97 می گوید

  واقعا یعنی از ۷۴ به بعد میتونن ؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   احتمالش کمه تنها در شرایطی که سن 24 سال در نظر گرفته شود متولدین 74 می توانند و در صورتی که 22 سال در نظر گرفته شود متولدین 76 به بعد می توانند ثبت نام کنند
   برای مشاهده شرایط کامل پذیرش فرهنگیان 98 باید منتظر انتشار دفترچه ثبت نام کنکور 98 ماند
   موفق باشید

 12. Ali می گوید

  سلام خسته نباشید.من متولد۱۳۷۷/۷/۱ هستم سال سوم راهنمای ترک تحصیل کردم الان اگه برم سربازی بعد مدرسه غیر انتفاعی برم میتونم برای کنکور برسم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   شما باید ابتدا امتحانات دبیرستان و پیش دانشگاهی را پاس کنید و سپس می توانید در کنکور سراسری شرکت کنید
   شرایط دانشگاه فرهنگیان نیز هر ساله تغییر خواهد کرد و با توجه به سن شما و گذراندن تمامی این امتحانات وقت گیر خواهد بود و احتمالش کمه که از این طریق جذب دانشگاه فرهنگیان شوید
   موفق باشید

  2. فهیمه می گوید

   با سلام
   من اگر امسال شبانه دانشگاه اصفهان برم و قبل از کنکور سال آینده انصراف بدم و در کنکور سال آینده روزانه دانشگاه اصفهان همون رشته قبول بشم، واحد هایی که در دوره شبانه پاس کردم رو برام تطبیق میدن؟
   با تشکر از وقتی که میذارید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام فهمیه خانم گرامی
    بستگی به دانشگاه موردنظر داره باید ازشون سوال کنید

 13. سمیه می گوید

  سلام غزاله خانم میشه شماره ای که باهاشون تماس گرفتی رو بزاری ما هم تماس بگیریم .اگه اینطوری گفتن باید بیشتر تلاش کنیم .

 14. ناصر می گوید

  سلام من متولد 15/7/74 هستم. خدمت سربازی هم رفتم .آیا شانس قبولی در دانشگاه فرهنگیان رو دارم یا نه؟…
  لطفاً جواب بدین….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ناصر جان
   چهارشنبه دفترچه ثبت نام کنکور 98منتشر می شود و به صورت قطعی می توان نظر داد
   موفق باشید

 15. ناصر می گوید

  سلام. پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 22سال هست آیا با پایان خدمت تا 24سال هست یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   ناصر جان برای کنکور 97 به این صورت بوده که یکی از بندهای سنی ثبت نام به صورت زیر بوده :
   – داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1/ 7/ 1375 به بعد).
   *شرایط سنی تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

   به همین خاطر پیشنهاد می کنیم منتظر دفترچه ثبت نام کنکور 98 باشید تا در جریان آخرین شرایط قرار بگیرید
   موفق باشید

 16. ناصر می گوید

  سلام آیا شرایط سنی برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان فقط 22سال هست حتی در صورت داشتن پایان خدمت؟

 17. ناصر می گوید

  سلام چرا سایت سازمان سنجش وسه انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته باز نمیشه مگه قرار نبود چهارشنبه باز بشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ناصر جان
   از بعد از ظهر یا عصر امروز ثبت نام در سازمان سنجش شروع می شود
   موفق باشید

   1. نگین می گوید

    سلام وقتتون بخیر
    این شرایط معدل که حذف شده واقعا صحت داره؟؟؟ لطف کنید جواب بدین مسئله مهمیه. با تشکر

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نگین خانم گرامی
     به حکم دیوان عدالت اداری بله لغو شده ،حالا باید دید آموزش و پرورش در هنگام انتخاب رشته کنکور این مسئله را نیز تایید می کند یا خیر
     موفق باشید

     1. ارش می گوید

      باسلام به خدمت وزارت اموزش و پرورش و رئیس دانشگاه فرهنگیان و دوستان خواهشمندیم برای سال ۹۹شرایط سنی فرهنگیان رو از ۲۲سال به ۲۴سال افزایش دهید زیرا امسال بخاطر ناعدالتی و دادن سهمیه ها حق بچه های نظام قدیم ضایع شده مگه نکه هر معلم بعداز فارغ التحصیلی باید ۲۸سالش باشه خب این چه مشکلی داره با این همه کمبود معلم چرا سن را افزایش نمیدید ملاک معلمی تراز و معدل و مصاحبه هست تورو خدا بخاطر سن جوان های مملکت را بحال خود رها نکنید و ارزوی معلمی را از انها ساقط نکنید با تشکرتو رو خدا منو بخاطر سه ماه رد کردن شما حداقل رسیدگی کنید من نه پدر نه پارتی هیچ کسو نداریم

      1. ایرج می گوید

       خوبه

 18. میلاد می گوید

  شرط معدل حذف شده یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میلاد جان
   هنوز به طور واضح مشخص نکردن مسئولین آموزش و پرورش و موکول کردن به زمان انتخاب رشته
   موفق باشید

 19. محسن ناطقی می گوید

  سلام

  یعنی چی! شرط معدل رو چرا برنداشتن! چرا بلاتکلیف گذاشتن!
  میگم پی سی کنکور من بخاطر یک صدم یعنی 14.99 موندم
  صد در صد که دیگه 15 نیست آره؟؟؟
  احتمال داره هر قانونی بزارن! ولی فکر نکنم معدل 15 باشه مثل قبل ، معدل رو هم غیر ممکنه بیشتر از 15 کنن!
  امکان نداره که از دستور دیوان عدالت سرپیچی کنند!!!

  نظرتون چیه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن عزیز
   متاسفانه مسئولین آموزش و پرورش به طور واضح مشخص نکردن و این بلاتکلیفی به احتمال زیاد تا زمان انتخاب رشته ادامه داره
   طبیعتا باید از رای دیوان پیروی کنند و در چند سال گذشته سازمان سنجش به رای دیوان عدالت اداری عمل کرده ،اما هنوز معلوم نیست که آیا آموزش و پرورش چرا اعلامش رو موکول کرده به دفترچه انتخاب رشته،ولی شاید اینکه در مقایسه با پارسال در دفترچه ثبت نام ، حداقلی برای معدل مشخص نشده سیگنال خوبی باشه
   به هر حال پیشنهاد می کنیم با توجه به شرایط از مطالعه برای کنکور دست نکشید که اگر معدل برداشته شد و یا معدل حداقل به زیر 15 هم رسید ،شانس قبولی داشته باشید
   موفق باشید

 20. سعید می گوید

  سلام خسته نباشید نسبت به شرایط ثبت نام در کنکور 98 که در دفترچه ثبت نام کنکور 98اومده برا فرهنگیان شرط معدل چند خواهد شد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   با توجه به اینکه امسال دیوان عدالت اداری حداقل شرط معدل دانشگاه فرهنگیان رو لغو کرده، اما آموزش و پرورش بحث میزان معدل رو به زمان انتخاب رشته در مرداد 98 موکول کرده
   موفق باشید

   1. سارا می گوید

    سلام من متولد۱۶/۸/۷۵هستم نمیتونم شرکت کنم ازمون؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام سارا خانم گرامی
     اگر سنی همین 22 سال بمونه خیر ولی شاید برای سال آینده افزایش پیدا کنه

     1. ابراهیم می گوید

      سلام من متولد۷۷/۱/۲هستم میتونم کنکور ۹۹ برا دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم؟؟؟؟؟!

      1. پی سی کنکور می گوید

       سلام ابراهیم جان
       اگر برای سال آینده هم سن همون 22 بمونه و تغییری نکنه و از 77/7/1 در نظر گرفته بشه ،خیر نمی تونید

     2. مهسا می گوید

      میشه بگین کی اعلام میشه که افزایش سن میشه یانه

      1. پی سی کنکور می گوید

       یا در زمان ثبت نام کنکور 99 یا به صورت قطعی تر در زمان اتخاب رشته،اگر هم زودتر اعلام بشه پیگیر سایت و کانال تلگرامی مون باشید

 21. عرفان می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید می خواستم بپرسم که شرط سنی تغییرکرده یانه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   در حال حاضر همون 22 سال در نظر گرفته شده،ولی برای دیدن شرایط نهایی باید هنگام انتخاب رشته مجددا بررسی کنید
   موفق باشید

 22. مهدی می گوید

  سلام واقعا دارم حسرت میخورم چرا بخاطر چند ماه بایدکلا حسرت بخوریم اخه عدالت نیس… کاش حداقل شرایط سنی رو 23 میکردن ک معقول تر باشه ن 22 ن 24 ….
  یکی از ارزوهام همین دانشگاه بود, ک بخاطر همین شرایطش دیگ هیچ میشه.

 23. soheyla می گوید

  سلام میشه به من بگین چرا رتبه های ۷۰۰کنکور ۹۷مصاحبه دعوت نشدن دلیلش چیع بایذ چیکار کنیم تا دعوت بشیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیلا خانم گرامی
   شما مطئنید که با این رتبه دعوت نشدن؟! ،چون دانشگاه فرهتگیان همیشه به دنبال رتبه های برتر بوده برای مثال امسال نیز رتبه یک انسانی منطقه 3 که اهل سیستان و بلوچستان بودن دبیری رو انتخاب کردن و پذیرفته هم شدند
   شاید اشکالی بوده تو استعلام ها و یا سایر مراحل که اگر غیر از این ها باشه و با این رتبه ها دعوت نشده باشن باید حتما از طریق سازمان سنجش و هسته گزینش آموزش و پرورش پیگیری کرد
   موفق باشید

 24. مارال می گوید

  من دانشجوترم‌یک اموزش ابتدایی فرهنگیانم ازچه زمانی وچگونه
  من رابیمه میکنن لطفا راهنمایی کنین چه کنم

  وایا کارشناسی پیوسته فرهنگیان ۳ ساله است یا۴ ساله؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مارال خانم گرامی
   در حال حاضر 4 ساله است ،پیشنهادهایی برای کاهش آن و سه ساله شدن مطرح شده که مشخص نیست از چه زمانی اجرا خواهد شد.در مورد مزایا و بیمه هم از آموزش دانشکده سوال کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید
   موفق باشید

 25. ش می گوید

  سلام من متولد ۱۳.۲.۷۶ هستم امسال میتونم فرهنگیان شرکت کنم لطفا جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تو این مرحله ثبت نام که شرایط اعلام شده سن رو حداکثر 22 سال تعیین کرده و تنها متولدین ( 1/ 7/ 1376 به بعد) میتوانند شرکت کنند و تحت هیچ شرایطی سن افزایش داده نمی شود،با این حساب شما متولد اردیبهشت 76 هستید و چند ماه بزرگتر از سن ذکر شده هستید،هم چنین برای اطمینان بیشتر می توانید از طریق سیستم پاسخگوی سنجش و یا هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه خود سوال کنید
   هم چنین می توانید آخرین شرایط دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 را در هنگام انتخاب رشته کنکور 98 را که مجددا منتشر می شود ، بررسی کنید.
   موفق باشید

 26. جواد می گوید

  سلام.دوستانی که میخوان برای کنکور ۹۸ سن دانشگاه فرهنگبان رو افزایش بدن به شمارم پیام بدن تا عضو کمپین بشن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جواد جان
   چنانچه کانالی در این رابطه دارید می توانید قرار بدید تا پس از بررسی و در صورت تائید ،دوستان که تمایل داشتند عضو شوند،در غیر این صورت نظر شما قابل تائید نمی باشد.
   موفق باشید

 27. علی می گوید

  سلام دوستان به نظرتون بهترین راه واسه قبول شدن توی دانشگاه فرهنگیان چیه روزی چند ساعت بخونیم با چه درصد های قبول میشیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در حال حاضر سعی کن خودت رو درگیر درصد و رشته نکنی،خیلی خوبه که هدف داری ولی الان لازمه که با قدرت ادامه بدی و عقب نیوفتی تو این دوره،ساعت مطالعه نفرات هم مختلف هست و برای همه یکی نیس ولی بهتر هست از 10 ساعت کمتر نباشه و همین روند رو بعد از عید هم حفظ کنی
   امیدواریم موفق باشید

 28. علی می گوید

  سلام ببخشید من که کنکور ۹۷ دادم و درحال تحصیل تو دانشگاه دولتی هستم الان میتونم دوباره برای دانشگاه فرهنگیان شرکت کنم تو کنکور یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   اگر ورودی 97 دانشگاه روزانه هستید ،از دانشگاه روزانه کنکور 98 محروم هستید
   برای اطمینان از آخرین شرایط و نحوه پذیرش می توانید دفترچه ثبت نام کنکور 98 را مطالعه و یا از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش بررسی بیشتری انجام دهید
   موفق باشید

   1. علی می گوید

    بله دانشجوی روزانه هستم ، یعنی از دانشگاه فرهنگیانم محرومم؟ من فقط برای فرهنگیان میخواستم تو کنکور ۹۸ شرکت کنم یعنی فرهنگیان نمیشه،واقعا؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام علی جان
     همونطور که گفتیم اگر ورودی 97 باشی،از دانشگاه روزانه 98 محروم هستی و طبیعتا از دانشگاه فرهنگیان نیز نمی توانی استفاده کنی و تنها می توانی از پردیس پولی، پیام نور ،غیرانتفاعی و آزاد استفاده کنی
     پیشنهاد می کنیم برای اطمینان بیشتر از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش نیز پیگیری کنید
     موفق باشید

 29. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشيد من متولد 76/6/18هستم آيا ميتونم كنكور98 در دانشگاه فرهنگيان شركت كنم؟ امكان داره 13روز اختلاف سنيمو در نظر نگيرن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   نمیشه با قطعیت گفت نه،اما با توجه به اینکه در دفترچه ثبت نام کنکور 98 اعلام شده احتمالش کمه که پذیرفته بشید ولی می توانید از طریق سازمان سنجش و یا واحد گزینش آموزش و پرورش منطقه خود نیز سوال کنید.
   در کل شرایط دانشگاه فرهنگیان با توجه به علاقه مندان زیاد برای این دانشگاه سخت گیرانه ست.
   هم چنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که برای مشاهده شرایط نهایی پذیرش فرهنگیان کنکور 98 منتظر انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 در مرداد ماه باشید
   موفق باشید

 30. mahdiye می گوید

  سلام.من دانشجوی ترم آخر دانشگاه پیام نور هستم و از نظر سنی و معدل مشکلی ندارم اگر کنکور بدم و بتونم رتبه لازم رو کسب کنم داشتن مدرک کارشناسی مشکلی برای گزینش من تو دانشگاه فرهنگیان ایجاد میکنه یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدیه خانم گرامی
   تا جایی که ما اطلاع داریم ،شما هیچ مشکلی ندارید و می توانید پذیرفته شوید
   موفق باشید

   1. Mahdiye می گوید

    اگر اتمام تحصیلم تا شهریور طول بکشه بازم مشکلی نیس؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام مهدیه خانم گرامی
     دانشجویان پیام نور مشکلی برای شرکت در کنکور مجدد ندارند
     ولی برای اطمینان بیشتر می توانید از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش نیز پیگیر باشید
     موفق باشید

  2. مهدیس می گوید

   ببخشید لطفا جواب منو بدین خواهشا…راسته که شرایط سنی از ۲۲ به ۲۰ تغییر کرده؟؟؟تو بعضی سایتا زده امسال بیست سال شده…..ینی متولدین نینه اول فروردین ۷۸ نمیتونن پذیرش بشن؟،،

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام مهدیس خانم گرامی
    خیر در حال حاضر شایعه است،ملاک تنها دفترچه انتخاب رشته خواهد بود،در ضمن احتمالش بسیار پایینه که بخوان سن رو کم کنند
    موفق باشید

 31. Montazer می گوید

  سلام ،پذیرش به صورت پیمانی شده ؟ و حقوقی که در دوران دانشجویی میدادن براشته شده ؟ این درسته یا شایعس؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   برای کنکور 97 هر چند تو دفترچه انتخاب رشته به صورت رسمی زده بود اما سازمان استخدامی حکم دانشجو معلم ها رو پیمانی زده بود،که بالاخره با اعتراضات داشنجوها به صورت رسمی شدند،ولی با توجه به شرایط موجود کشور معلوم نیست که از این به بعد باز هم رسمی خواهد بود یا پیمانی ،در مورد حقوق هم اطلاعی نداریم ولی طبق معمول دانشجومعلم ها از مزایای خودشون برخوردارن
   موفق باشید

 32. حسین می گوید

  سلام خدمت شما چرا سن را افزایش دهید به ۲۴ و خبر را مخابره کنید

 33. محمد می گوید

  از وزیر محترم اموزش وپرورش استدعا دارم که سن تربیت معلم را 24 سال ملاک عمل قرار دهید که فرصت دیگری به جوانان پشت کنکور علاقه مند به رشته تربیت معلمی قرار دهید
  باتشکر از اموزش و پرورش محترم.

  1. hani می گوید

   سلام برید ب سایت دیوان عدالت اداری و اعتراضتونو ارسال کنید

 34. sajad می گوید

  سلام لطفا شماره یا کانال این آقا رو برای من بفرستید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سجاد جان
   در این رابطه هنوز کانال یا شماره ای اعلام نشده
   موفق باشید

 35. زهرا می گوید

  من دانشجوی کارشناسی هستم ترم ۴ سال ۹۶ قبول شدم روزانه. آیا نمیشه کنکوربدم؟ میگن باید انصراف بدم ازدانشگام. و به نظرتون ریسک روبکنم که انصراف بدم یانه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم
   برای دانشگاه روزانه بله باید انصراف دهید
   واقعیتش به شرایط خودتون برمیگرده،اگر قبلا شروع کردین به خوندن برای کنکور که می تونید موفق بشید ولی اگر بخواید تازه شروع کنید کارتون سخت تره تا حد زیادی و باید چند برابر بیشتر از بقیه تلاش کنید.
   در ضمن بستگی به رشته فعلیتون هم داره ،با خودتون بشینید تصمیم بگیرید که آیا رتبه لازم رو میتونید کسب کنید و می توانید پذیرفته بشید و واقعا علاقه دارید به معلمی، میتونه در آینده قانعتون کنه؟ و یا اگر رتبه خوبی کسب نکردین یا به فرض پذیرفته نشدین برنامه تون چی برای آینده تون؟!
   در هر صورت علاقه تون رو ارجع قرار بدین،با سایر مشاورین هم می توانید مشورت کنید
   موفق باشید

 36. بدبخت می گوید

  من بخاطر سه ماه نمیتونم وارد دانشگاه فرهنگیان بشم بخدا قسم اگه شرط سنی 23 نذارید ….

 37. عرفان می گوید

  سلام خسته نباشیدببخشیدمیگم شرط معدل داره بررسی میشه یاشرط سن هم بررسی میشه لطفا پاسخ بدیدمن فقط چندماه تااین شرط فاصله دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   واقعیتش دقیق معلوم نیست و ابهام داره ولی احتمالش کمه که بخوان سن رو تغییر بدن و بیشتر معدل مدنظر هست با توجه به لغو شدن حداقل معدل توسط دیوان عدالت اداری
   ولی باز هم این صحبت ها قطعی نیست و باید منتظر ماند تا زمان انتخاب رشته
   موفق باشید

 38. اميني می گوید

  سلام خسته نباشيد من متولد76/6/19هستم ايا ميتونم بخاطر سنم در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته بشم؟ جواب قطعي رو لطف كنيد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امینی عزیز
   با توجه به این مرحله از ثبت نام کنکور 98 ،آموزش و پرورش قید کرده که تحت هیچ شرایطی حداکثر سن تغییر نخواهد کرد
   جواب قطعی رو تنها می توانید از طریق دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 و یا مراجعه حضوری به گزینش آموزش و پرورش منطقه خود جویا شوید
   موفق باشید

 39. اميني می گوید

  سلام خسته نباشيد من متولد76/6/19هستم ايا ميتونم بخاطر سنم در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته بشم ؟ جواب قطعي لطف كنيد

 40. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید

  برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان باید هنگام ثبت نام کنکور سراسری اجباریه که گزینه دانشگاه فرهنگیان رو بزنیم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   معمولا در زمان انتخاب رشته در صورتی که مجاز به انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان شدید می توانید هزینه آن را واریزی و در مصاحبه آن شرکت کنید
   موفق باشید

 41. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید
  برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان هنگام ثبت نام کنکور سراسری لازمه که گزینه دانشگاه فرهنگیان رو بزنیم؟؟

 42. م می گوید

  سلام من کنکور ۹۹که سال بعده انشاالله دومه از بیست و دو سالم میگذره
  یعنی نمیتونم شرکت کنم در فرهنگیان؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  میشه جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز برای کنکور 98 هم به ظور کاملا قطعی نیست !
   به همین خاطر اصلا نمیشه پیش یینی کرد ولی اگر همون حداکثر 22 سال بمونه مثل سال های قبل از یه تاریخی مثلا مشخص می کنن برای پذیرش، مثلا متولدین 1377/7/1 به بعد میتونن شرکت کنند
   البته باز هم این سن قطعی نیست و باید در زمان خودش مجددا شرایط رو بررسی کنید
   موفق باشید

 43. محمد می گوید

  با سلام. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان به طور دقیق در کنکور سراسری 98چقدر است؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   می توانید مطلب را زیر مشاهده کنید
   ظرفیت تربیت معلم کنکور 98
   موفق باشید

 44. رامین می گوید

  سلام خسته نباشین.من موقع ثبت نام دانشگاه فرهنگیان رو نزدم فقط زدم سراسری اگه رتبه بیارم میتونم تو دانشگاه فرهنگیان تحصیل کنم؟؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   بله مشکلی نیست،همون زمان انتخاب رشته اگر مجاز شدین میتونید کارت انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان رو خریداری و در آن شرکت کنید
   موفق باشید

 45. سینا می گوید

  من متولد 80 هستم و کنکور 98 شرکت کردم.
  اگر دانشگاه فرهنگیان قبول بشم، نمیتونم برم؟ یعنی هیچ فایده ای داره قبول شدنم؟ چجوریه؟
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سینا جان
   در حال حاضر یکی از شرایطش حداکثر 22 سال در نظر گرفته شده و شما مشکلی برای ورود ندارید و در صورت کسب رتبه مناسب می توانید در گزینش دانشگاه فرهنگیان پذیرفته بشید
   موفق باشید

 46. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشيد من خيلي به دانشگاه فرهنگيان علاقه دارم و با توجه به موارد ذكر شده در دفترچه ثبت نام كنكور تمام شرايط رو دارم بجز اينكه سنم دو هفته بيشتره ، درصورت كسب تراز و مصاحبه خوب امكان قبوليم هست ؟ تشكر از پاسخگويي

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   باید دید که در زمان انتخاب رشته آیا معیار سن همان (حداکثر 22 سال) خواهد بود یا خیر ؟ – که اگر تاکید بر 22 سال باشد احتمالا دچار مشکل میشید البته باز برای اطمینان بیشتر می توانید از طریق گزینش آموزش و پرورش و یا گزینش دانشگاه فرهنگیان پیگیر شد
   موفق باشید

 47. مریم می گوید

  سلام لطفا جواب بدید خیلی مهمه.تو کنکور زبان اگه رتبم خیلی خوب بشه.چقد احتمال داره بتونم فرهنگیان برای دبیری زبان انگلیسی برم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   نمیشه احتمال و درصد داد ولی خب قطعا رتبه برای معرفی به گزینش تاثیر زیادی داره
   موفق باشید

 48. ح می گوید

  تو را خدا کاری کنید سن از22 به 24برود آرزویم معلم شدن است

 49. الهه می گوید

  سلام, آخه برایچی اینکارو میکنین, مگه ما چگناهی کردیم, من متولد 73ام ولی نیمه دومم یعنی یکسال دیرتر شروع کردم, تورو خدا 25کنین,

 50. مبین می گوید

  سلام خسته نباشین
  من الان سال دوازدهم انسانی هستم و در سال دهم به اصرار خانواده رشته تجربی بودم و علاقه ای نداشتم و به همین دلیل تغییر رشته دادم.سال دهم معدلم خیلی کم شده بود
  پارسال هم تقریبا ۱۵ شده بود و الان نمیدونم شرط معدل حداقل ۱۵ توی تربیت معلم هست یا نه.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مبین جان
   شرط معدل از طرف دیوان عدالت اداری لغو شده، و منتظریم که آموزش و پرورش نیز در زمان انتخاب رشته رسما این مورد را تایید کنید
   موفق باشید

 51. نگین می گوید

  سلام پی سی کنکور عزیز من سال دوازدهم نظام جدید هستم ، میخواستم بپرسم چند سال گذشته که شرط معدل ۱۵ بود ،این ۱۵ صرفا معدل حاصل از امتحانات نهایی بود یا میانگین سه سال ؟
  من معدل نهایی هام ۱۵ نمیشه اما میانگین سه سال دبیرستانم مطمئنا که خیلی بالاتر از ۱۵ میشه میخواستم بدونم این معدل ۱۵ که میگن دقیقا چه معدلیه؟
  خواهش میکنم سوالمو جواب بدید این مسئله خیلی ذهنمو مشغول کرده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   در سال های گذشته برای گزینش تربیت معلم ملاک معدل کل دیپلم بود
   معدل کل دیپلم هم شامل،معدل کل سه سال دبیرستان می باشد
   موفق باشید

 52. Mhdse.sh می گوید

  سلام خسته نباشید،عذر میخام من میخوام که برای کنکور ۹۹دانشگاه فرهنگیان شروع به برنامه ریزی کنم،ولی نظام قدیم هستم ،آیا محدودیتی وجود نداره؟و کنکور اصلا در سال ۹۹ برداشته نمیشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محدثه خانم گرامی
   تا چند سال آینده هم کنکور پابرجاست،هم چنین قوانین هم احتمال داره برای گزینش تغییر کنه،پس حتما بررسی کنید که از لحاظ سنی شرایطش رو داشته باشید
   موفق باشید

 53. سهیل می گوید

  با سلام من فنی حرفه ای بودم تصمیم گرفتم کنکور نظری بدم تمام امتحانات پیشدانشگاهی رو تو خردادماه دادم ولی متاسفانه یک کتاب موندم شهریور قبول میکنن منو یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیل جان
   بهتره با مدرسه مشورت کنید،ولی شما مهلت دارید تا پایان شهریور فارغ التحصیل بشید

 54. هعی خدا می گوید

  من متولد ۱۳۷۷/۲/۳۱ هستم،سال ۹۹ میتونم کنکور تربیت معلم شرکت کنم؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   واقعیتش برای کنکور 99 هنوز کامل مشخص نیست ولی اگر برای کنکور 99 هم باز سن 22 سال در نظر گرفته بشه احتمالش بسیار کمه،به هر حال امیدوار باشید شاید در آینده نیز شرط سنی تغییر کرد

 55. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید من در حال حاضر کاردانی گرافیکم ولی میخوام بخونم برا دانشگا فرهنگیان.با توجه به اینکه من هنرستان بودم الان میتونم برا فرهنگیان کنکور بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   بله شما می توانید در کنکور شرکت کنید و در دفترچه انتخاب رشته یا پذیرش هم در این رابطه موردی ذکر نشده و احتمالا بتوانید در صورت داشتن شرایط و کسب رتبه مناسب در پذیرش دانشگاه فرهنگیان شرکت کنید،هم چنین میتوانید از طریق سیستم پاسخگوی سنجش نیز در این رابطه پیگیر باشید

 56. رضا کریمی می گوید

  سلام ببخشید آیا واقعیت داره که دانش آموزانی که پدرشان معلم است میتونن کنکور ندن و وارد دانشگاه فرهنگیان شن بجای پدرشان؟؟
  ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   تا به الان چنین خبری نشنیدیم

 57. علی می گوید

  سلام ببخشید من متولد ۲۷/۱۰/۷۷ هستم میخواستم ببینم ک من در کنکور ۹۹ برا تربیت معلم میتونم شرکت کنم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   اگر برای سال آینده هم شرط سن باقی بمونه و همان 22 سال باشه و اگر از ( 1/ 7/ 1377 به بعد) در نظر گرفته بشه ،بله شما می توانید،ولی خب باز باید پیگیر باشید و شرایط حتمی نیست

 58. zaahra می گوید

  با سلام من متولد76/5/20 هستم ایا امسال منو پذیرش میکنن یا دوماه هم مشکل سازه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   احتمالش بسیار کمه، ولی پیشنهاد می کنیم منتظر بمانید تا مرداد ماه دفترچه انتخاب رشته منتشر شود و یا می توانید از طریق مراجعه به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه خود نسبت به شرایط سن مطمئن شوید

   1. zahra.samadi می گوید

    چطوری به هسته گزینش مراجعه کنم سایت داره؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     کافیه به آموزش و پرورش شهر یا منطقه خودتون مراجعه کنید و به این بخش مراجعه کنید و سوالتون رو برای اطمینان مطرح کنید

 59. نازنین می گوید

  سلام میگم حداکثر معدل برای دانشگاه فرهنگیان باید چقدرباشه؟توروخدا جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نازنین خانم گرامی
   حداکثری وجود نداره،در سال های گذشته حداقل معدل 15 در نظر گرفته شده بود،که با توجه به مصوبه دیوان عدالت باید منتظر بمانیم تا ببینیم امسال باز هم معدل در نظر گرفته می شود یا حذف خواهد شد

 60. bahar می گوید

  با سلام.من بهار هستم متولد سال 1377و دیپلم تجربی
  جسارتا میخواستم بدونم امسال یعنی سال 1398 باید چکاری برای ثبت نام تربیت معلم انجام بدم تا برسم به دانشگاه و بتونم وارد بشم

 61. bahar می گوید

  با سلام.من بهار هستم متولد سال 1377و دیپلم تجربی
  جسارتا میخواستم بدونم امسال یعنی سال 1398 باید چکاری برای ثبت نام تربیت معلم انجام بدم تا برسم به دانشگاه و بتونم وارد بشم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   در حال حاضر تنها سعی کنید بهترین تیجه لازم را در کنکور 98 کسب کنید و بعد از آن از طریق کانال تلگرام و سایت با ما همراه باشید تا انشاالله در صورت داشتن شرایط در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته بشید

 62. حسین می گوید

  سلام
  در گزینه ها زدن 22سال تمام که یعنی تا 22سال و 12ماه میشه بعد تاریخی ک اعلام کردن 21 سال تمام میشه که

 63. فاطمه می گوید

  تورو خدا شرایط سنی رو 24سال کنین،،،بخاطر چن ماه بزرگ بودنم یعنی به آرزوم نمیرسم خداااااا،من او لای 76 هستم،،یعنی نمیشه؟

 64. رسول می گوید

  سلام ببخشید یه سوال داشتم که شرط معدل حذف شده یا نه تو رو خدا راهنمایی کنین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رسول جان
   توسط دیوان عدالت اداری لغو شده ولی باید منتظر تایید آموزش و پرورش باشیم تا در دفترچه انتخاب رشته که ماه آینده منتشر میشه مشخص بشه
   اطلاعات بیشتر را در مطلب لغو شرط معدل دانشگاه فرهنگیان دنبال کنید

 65. سهیلا می گوید

  سلام دانشگاه ازاد تربیت معلم میگیره امسال معدل باید چند باشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیلا خانم گرامی
   دانشگاه آزاد تربیت معلم نداره،معدل هم طبق مصوبه دیوان عدالت لغو شده ولی باید منتظر دفترچه انتخاب رشته ماند

 66. هادی می گوید

  ببخشید من با اینکه معدلم کمه اما واسه آزمونش شرکت کردم اگر تو آزمون سراریش قبول بشم میتونم به این کار دسترسی پیدا کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هادی جان
   اگر شرایط سنی تون مجازه و رتبه تون هم خوب باشه بله البته باید منتظر بمونیم تا در دفترچه ماه آینده منتشر بشه و مشخص بشه معدل ملاک هست یا خیر

 67. آوا می گوید

  سلام میشه راهنماییم کنین من متولد ۲/۱/۷۷ هستم الان ۲۱سالمه و فروردین ۹۹ میشم ۲۲، من برای فرهنگیان سال بعد یعنی۹۹ میخام ازطریق رشته زبان بخونم و ازمون بدم الان من نمیتونم یعنی شرکت کنم سال بعد ؟ توروخدا بهم جواب بدید اینو

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آوا خانم گرامی
   ببینید آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد،ولی خب اگر باز هم محدودیت سن داشته باشم و سن حداکثر 22 در نظر گرفته بشه از 77/7/1 به بعد به احتمال زیاد شما نمی توانید در گزینش تربیت معلم شرکت کنید ولی خب اینا همش احتمالاته،شاید اصلا محدودیت سن برداشته شد و یا شایدم سن رو تغییر دادند

 68. حسین می گوید

  سلام..برای تغییر شرط سنی به کجا شکایت کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   باید به دیوان عدالت اداری شکایت رو تنظیم و پیگیری کنید

 69. حانیه می گوید

  سلام شرمنده یه چند تا سوال داشتم میخواستم حتما بهشون جواب بدین
  1_من دانشجوی سال سه رشته ریاضی هستم میخواستم کنکور کارشناسی بدم من الان باید از دانشگاه انصراف بدم که بتونم شرکت کنم یانه
  2_من متولد 76/12/14 هستم میتونم تربیت معلم قبول بشم یا نه
  3_من اهل ارومیه هستم میخواستم دراین مورد با یه مشاور خوب حرف بزنم شما میتونین راهنمایم کنین که پیشه کی برم یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حانیه خانم گرامی
   اگر می خواهید برای کنکور 99 شرکت کنید،و دانشگاه سراسری هستید اسفندماه می توانید انصراف دهید،اگر هم دانشگاه غیر روزانه هستید زمان قبولی در دانشگاه جدید انصراف میدید
   2- برای امسال که گفته شده متولدین 76/7/1 به بعد می تونن اما برای سال بعد یعنی کنکور 99 مشخص نیست و اگر همون 22 سال بمونه احتمالش کمتره که بتونید قبول بشید،راه دیگه معلم شدن هم از طریق استخدام آزاد هست که با توجه به نیاز آموزش و پرورش هر سال تعدادی رو از طریق استخدام فارغ التحصیلان سایر رشته ها جذب می کنند
   3- نه متاسفانه فرد خاصی رو سراغ نداریم

 70. نوید می گوید

  سلام
  لطفا پیگیری کنید وشرط سنی دانشگاه فرهنگیان رابرای کنکور99از22 سال به23یا24سال افزایش دهید
  خیلی هاهستن که علاقه به تربیت معلم دارن و با رتبه های عالی فقط به خاطر چند روز یاچند ماه نمیتونن قبول بشن ولی کسانی هستندکه بارتبه عادی دردانشگاه تربیت معلم قبول میشن
  باتوجه به این که کنکور99 سال آخر نظام قدیمی هاست

 71. فریبا رادمند می گوید

  سلام من دبیر تربیت بدنی هستم با مدرک کارشناسی تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم در دانشگاه فرهنگیان آیا برای رشته ی من و ادامه تحصیل در مدرک ارشد شرایطی هست یا نه ممنونم راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فریبا خانم گرامی
   تقریبا از مهم ترین موارد میشه گفت که کارمند رسمی یا پیمانی باشید،آموزش و پرورش با ادامه تحصیل تون موافقت کنه ،مدرک ارشد دیگه ای نداشته باشید
   پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از آخرین شرایط دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور ارشد 98 رو دانلود کنید

 72. تینا شاملو می گوید

  ببخشید من یه سوال دارم ، الان من کنکور دادم ولی در نتایج کنکورم نوشته غیر مجازم در دانشگاه فرهنگیان ، آیا باید قبل کنکور فرم خاص یا ثبت نام خاصی میکردم ؟ اما اون موقع کسی بهم چیزی نگفت الان باید چیکار کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام تینا خانم گرامی
   نه فرم خاصی نداره و مجاز شدن اولیه صرفا بر اساس رتبه و تراز هست،و در صورت مجاز شدن انتخاب رشته رو هم انجام میدید و در صورت قبولی اولیه دعوت به مصاحبه میشید و در نهایت قبولی نهایی در پایان شهریور اعلام خواهد شد

 73. افشین می گوید

  سلام من با رتبه ی 20000و معدل 11 میتونم از فرهنگیان قبول بشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افشین حان
   رتبه تون بد نیست می تونید برای تربیت معلم ابتدایی امیدوار باشید،در مورد معدلتون هم باید ببینیم که شرط معدل 15 رو برداشتن یا خیر؟

 74. پینار می گوید

  سلام رتبه منم حدود 21000 هس زده مجاز از فرهنگیان میتونم برم یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   وقتی مجاز شدید،می تونید انتخاب رشته فرهنگیان رو انجام بدید و امیدوار باشید

 75. یاس می گوید

  با سلام در دفترچه انتخاب رشته امسال هیچ صحبتی از شرط سنی ندیدم! میتونه دلیلی برای اصلاح محدودیت سنی 22سال باشه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بخش پیوست دفترچه انتخاب رشته رو اگر مطالعه کنید،نوشته شده که حداکثر 22 سال سن شرط پذیرش هستش
   پیوست ها را از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98/

 76. خدیجه می گوید

  سلام خسته نباشید
  من خواهر زاده من ۷۰۰۰ منطقه ۳ شده وومجاز به تربیت معلم هست ولی زیرگروهش به چیزی ک گفتن نمیخوره بنظرتون میتونه شرکت کنه؟
  بعد این معدل ک گذاشتن معدل کتبی منظوره یا معدل کل؟
  متشکرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام خدیجه خانم گرامی
   وقتی که ترازشون بالای 6500 باشه و مجاز میشه دیگه مشکلی برای انتخاب رشته فرهنگیان وجود نداره،هر چند شرط سنی 22 سال و معدل 14 هم توجه کنید،غیر این موارد چیز دیگه ای نیست

 77. فائزه می گوید

  سلام من رتبم ۱۱هزار شده تو کارنامه زده مجاز برای انتخاب دانشگاه فرهنگیان ولی از شرط سنی ۲۲سال یک ماه بزرگترم به نظرتون انتخاب کنم درصدی احتمال هست که قبول بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فائزه خانم گرامی
   حقیقتا سخت گیری می کنند،ولی نظر شخصی ما اینه که ثبت نام کنید حتی اگر در مصاحبه بخواید رد بشید به خاطر همین مسئله، چون باز شاید برای سال آینده سن برسه به 24 و دوباره ازتون دعوت به مصاحبه بشه در غیر این صورت نگاهتون به رشته های دیگه باشه،باز با افراد بیشتری مشورت کنید

 78. خدیجه می گوید

  وقتتون بخیر اخه زده مجاز به فرهنگیان ولی ترازش زیر ۶۵۰۰هست

  1. پی سی کنکور می گوید

   اطلاعی نداریم شاید سهمیه خاصی داره در غیر اینصورت باید از دانشگاه فرهنگیان استان تون سوال کنید

   1. ناشناس می گوید

    برو دیوان عدالت اداری در قسمت شکایت مردمی شکایت کن

 79. مهدی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید من امسال کنکور دوممه و پشت کنکوری بودم خواستم بپرسم که مثلا من دانشگاه رجایی رو میزنم بعد تو مصاحبه رد میشم بعد باید برم سربازی یا انتخاب رشته بعدیم که مثلا دانشگاه بوعلی باشه میتونم برم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   سیستم بررسی میکنه الویت هاتون رو اگر رجایی رو رد شدین،اولویت های بعدی رو بررسی میکنه هر کدوم رو تونستید قبول بشید اعلام میکنه ، برای بررسی بیشتر می توانید با سایت سنجش در ارتباط باشید
   قوانین معافیت تحصیلی را نیز در مطلب زیر بخوانید :
   https://p30konkor.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/

 80. مهدی می گوید

  لطفا میشه بگید شرط سنی برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۹۹ کی تعیین میشه؟‌؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   تاریخ دقیقی نداره اصلا شاید در دفترچه ثبت نام و یا حتی تا زمان انتسار دفترچه انتخاب رشته نیز باید منتظر موند

 81. مهدی می گوید

  سلام
  به خاطر ۳ ماه سن بیشتر از ۲۲ به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان دعوت میشیم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   احتمالا دعوت به مصاحبه بشید ولی به احتمال زیاد برای امسال بخاطر سن مردود میشید
   البته شاید هم یه درصدی احتمال داد که همین دعوت به مصاحبه هم یه فرصت باشه برای معرفی به مصاحبه کنکور سال آینده اگر شرط سنی افزایش پیدا کنه

   1. فاطمه می گوید

    سلام خسته نباشید خواهش میکنم جواب بدین.من میخوام کنکور 99بدم ولی1376بهمن ماه هستم.توشرایط نوشتن ۲۲ سال تمام خب یعنی۲۲سالو ۱۲ ماه دیگه چرا پس اشکال میگیرین؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام فاطمه خانم گرامی
     معمولا برای اون 22 سال سقف تعیین می کنند ،برای مثال امسال گفته شده بود حداکثر 22 سال و متولدین 76/7/1 و برای سال آینده احتمالش هست سن افزایش پیدا کنه به 24 سال ولی اگر باز 22 سال بمونه از مهر 77 در نظر گرفته میشه

 82. زهرا می گوید

  تو رو خدا سن دانشگاه فرهنگیان سال 99 رو از 22 به 24 افزایش دهید.

  1. مهدی می گوید

   برید سایت دیوان عدالت اداری قسمت شکایت مردمی شکایت خودتون رو بفرستید براشون انشالله که سن رو افزایش میدن

 83. سعادت می گوید

  سلام جناب مشاور وقتتون بخیر
  من رتبم شده ۶۱۹۲و تراز علمی۷۸۱۱ با توجه ب این ک پذیرش مرد در شهرستان ما ۱۸نفر ۸تا دبیری و ۱۰تا اموزش ابتدایی هست چه قدر احتمال داره ک قبول بشم با فرض اینکه بالاترین نمره را در مصاحبه هم کسب کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعادت عزیز
   تراز مناسی دارید،ولی خب همه چیز دست به دست هم میده و در آخر نتیجه آزمون شما اعلام میشه و امتیاز مصاحبه بسیار بالاست،امیدواریم که در مصاحبه نیز موفق شوید
   در صورت تمایل و قبولی اولیه پیشنهاد می کنیم جزوه سوالات و راهنمای مصاحبه را نیز دانلود کنید

 84. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید من 4مرداد ازمون عملی تربیت بدنی داده ام ازاذربایجانشرقی هستم توی دفترچه هم نوشته یک نفر برمیدارن یعنی این واقعیت داره این همه شایعات چیه خاهش میکنم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   به هر حال اون شهر موردنظر شما شاید تنها به یک داوطلب نیاز داشته باشد و ظرفیت نهایی هم همینی هست که در دفترچه نوشته شده

   1. سارا می گوید

    اخه این همه هزینه کردیم واسه ازمون عملی یعنی همش الکی بود گفته بودن 200نفربرمیدارن

    1. پی سی کنکور می گوید

     200 نفر؟!
     معمولا یه استان اگه خیلی نیاز داشته باشه نهایتا 15 -20 دبیر تربیت بدنی نیاز داشته باشه

 85. مریم می گوید

  بچه ها بیایید همه اعتراض کنیم تا برای سال بعد سن ورود و به ۲۵ سال برسونن اگه تا ۲۴ سال برسونن من بخاطر ۶ روز نمیتونم سال بعدم شرکت کنم. واسه امسال این همه اعتراض کردیم که تا ۲۴ سال بیارنش ولی فایده ای نداشت.اصلا چرا کسی اهمیت نداد به این همه اعتراض کاش حداقل جوابمونو میدادن که ما بتونیم به دستشان می رسه این اعتراض یا نه

 86. سعادت می گوید

  جناب مشاور مثلا دوست من شده ۱۳هزار منطقه ۳با سهمیه ایثارگری ۵درصدشده ۳هزار و تراز ۷۱۰۰برای دانشگاه فرهنگیان آیا سهمیه ایثارگری هم محسوب میشود یا فقط تراز ۷۱۰۰نسبت ب بقیه داوطلب ها قابل قبوله؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در مورد سهمیه 5 درصد نظات خیلی متفاوته،معمولا به تراز داوطلبانی توجه می کنند که در یک کد رشته خاص درخواست دارند،البته رتبه هم بی تاثیر نیست در مجموع قبولی

 87. armin می گوید

  سلام خسته نباشید . من آزمون عملی تربیت بدنی شرکت کردم . استان خوزستان هستم . اما تو دفترچه . تو ناحیه و منطقه ما هیچ دانشگاهی . دبیر تربیت بدنی نمی گیره . و فقط استان های کم و خاصی پذیرششو دارن مثل تهران و اصفحان . در حد ۲ نفر دانشجو می خوان . می خوام بدونم چرا اینقدر کم پذیرش داره و اینکه شانس قبولیم چقدره . رشتم ریاضی رتبمم ۱۱ هزار

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرمین عزیز
   قبولی در دانشگاه فرهنگیان بومی هستش،یعین شما که خوزستان هستید فقط در خوزستان و شهرهای خودتون می تونید شرکت کنید،چون استخدام قطعی هستش معمولا بر اساس نیازشون استخدام می کنند و شاید منطقه مورد نظر شما فعلا نیازی نداره به نیرو
   شانس قبولی هم به تراز شما و سایر داوطلبان منطقه مورد درخواست بستگی داره

 88. معصومه می گوید

  سلام لطفا جواب بدین.. من الان متولد ۷۹ .۱۰ بهمن هستم رشتم کامپیوتر کارو دانشم میخوام معلم بشم کنکور کامپیوتر هم دادم ولی هنوز جوابش نیومده دیپلمم هنوز اخر این ماه میدن مدل امسالمم ۱۷.۶۳ شده قدمم ۱۶۸ .. میتونم معلم رشته خودم بشم؟ لطفا فقط جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   دفترچه انتخاب رشته سال گذشته تون رو چک کنید که آیا تربیت معلم داخلش هست،استخدامی و معلم شدن یا از طریق کنکوره یا از طریق استخدامی جداگانه برای فارغ التحصیلان لیسانس به بالا

 89. فرشته می گوید

  سلام من ترازم در رشته تجربی9050 ورتبه در سهمیه 5درصد ام2210 شده شهرمون یک دبیری و8تااموزش ابتدایی میخواد به نظرتون شانسم چقدره /دختر
  یه سوال دیگه هم دارم اینکه من از ازمون تربیت بدنی خبر نداشتم وشهرمون 4تا میخاد یعنی دیگه نمی تونم انتخابش کنم

  1. فرشته می گوید

   ببخشید اشتباه شد رتبه ام2210

  2. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشته خانم گرامی
   باید در آزمون عملی شرکت می کردید که شرکت نکردید و بعیده مجددا آزمون عملی بگذارند ولی می توانید با دانشگاه فرهنگیان استان تون یا سازمان سنجش تماس بگیرید
   شانس تون زیاده امیدواریم موفق باشید،در صورت قبولی اولیه فایل مصاحبه را از سایت تهیه کنید کمک زیادی بهتون میکنه

 90. فرشته می گوید

  ببخشید اینکه میگن اگه انتخاب های تربیت معلم 1تا10نباشه دعوت به مصاحبه نمی شید راسته

  1. پی سی کنکور می گوید

   نه درست نیست نیست معمولا ،ولی یه صحبتی هست که تربیت معلم رو تو اولویت های اولتون بزارید شانس بهتری دارید

 91. مهدی می گوید

  سلام لطفا یه کاری بکنید شرایط سنی از۲۲ به ۲۳تغییر بکنه به جز معلمی به چیز دیگه علاقه ندارم.

 92. نرگس می گوید

  سلام
  تراز رو کجای کارنامه نوشتن؟کدوم قسمتش میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نرگس خانم گرامی
   نمره کل نهایی همون تراز هستش
   پیشنهاد می کنیم مطلب زیر را بخوانید :
   توضیحات کارنامه کنکور 98

 93. نرگس می گوید

  ببخشید من نمره کُلمو (تراز) زده 6200 اما مجاز به انتخاب فرهنگیان و رجایی شدم..الان یعنی در هر صورت قبول نمیشم؟برای زبان و هنر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نرگس خانم گرامی
   سهمیه خاصی دارید؟ ،چون در دفترچه ذکر شده که حداقل 6500 باید باشه ترازتون ولی خب باز باید از آموزش و پرورش منطقه تون یا دانشگاه فرهنگیان استان سوال کنید

   1. نرگس می گوید

    سهمیه5درصدی دارم
    و یه سوال دیگه،برای تهران،اگر کدرشته هاییو که نوشته اولویت با بومی فشافویه و…هستش رو بزنم فرهنگیان یا رجاییِ تهران قبول میشم یا پردیس های اطراف تهران؟
    من بومی شهر تهرانم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نرگس خانم گرامی
     شما که ساکن شهر تهران هستید همون شهرهایی رو در اولویت بگذارید که نیازمند داوطلب بومی خود شهر تهران هستند و برای سایر شهرهای استان هم اولویت با داوطلبان همون مناطق هست و اگر به حدنصاب نرسید که شاید شما معرفی بشید که به این شکل هم احتمالش کمه

 94. فهیمه می گوید

  با سلام.
  من متولد ۱۳۷۵/۷/۱ هستم. یعنی هنوز ۲۳ سال تمام نیستم. و هنوز ۲۲ سال ۱۱ ماه دارم هنگام ثبت‌نام در دانشگاه. آیا میتوانم در دانشگاه فرهنگیان ثبت‌نام کنم؟
  با تشکر از وقت شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فهمیه خانم گرامی
   سقف تعیین کردن برای سن ، حداکثر 22 سال (متولدین 1 مهر 76 به بعد میتونن برای کنکور 98) شرکت کنند

 95. M می گوید

  سلام وقتتون بخیر. ببخشید نحوه گزینش اموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان چطوریه؟
  یکجا داخل دفترچه نوشته بود کشوریه یعنی چی؟
  میتونیم شهرستان اطرافمونو انتخاب کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   گزینش دانشگاه فرهنگیان اکثرا بومی گزینی هستش،به این خاطر که مثلا شما تهران هستید چطوری میتونید 8 سال تو منطقه مرزی خدمت کنید؟!،به همین خاطر جلوی هر کدرشته تربیت بدنی نوشته شده که اولویت با کدوم شهراست و در همون شهر هم باید تعهد خدمتی 8 ساله بده

 96. ناهید می گوید

  سلام خسته نباشید بعده قبولی و فارغ التحصیلی در فرهنگیان برای دختران محل خدمت چجوری خواهد بود اگر دختری ازدواج کرد و همسرش شهر دیگه ای بود انتقالی میشه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ناهید خانم گرامی
   انتقالی خیلی سخته ،چون تاکید شده حتی در صورت ازدواج هم موظفید تا 8 سال در اون منطقه مورد نظر خدمت کنید

 97. الکس می گوید

  با سلام من متولد 77.06.26 هستم آیا برای کنکور 99 می تونم فرهنگیان شرکت کنم ؟ ممکنه بخاطر 5 روز سخت گیری نکنن؟ سالهای قبل همچین اتفاقی افتاده ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   نمیدونیم واقعا چی بگیم تو شرایط نوشته شده که تحت هیچ شرایطی شرط سنی تغییر نمیکنه ،و احتمالش کمه که قبول بشید ولی شاید برای اطمینان بد نباشه از دانشگاه فرهنگیان استان تون سوال کنید یا مراجعه حضوری به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه تون

 98. ریحانه می گوید

  سلام من عملی تربیت بدنی مو خوب دادم .اولویت اولمم تربیت بدنیه. می خوام بدونم شانس دارم برای قبولی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   هر چقدر ترازتون بیشتر باشه شانس تون برای معرفی بیشتره

 99. لیلی می گوید

  سلام خسته نباشید یک چشم بیناهم میتوان در دانشگاه فرهنگیان پذیرش شد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   احتمالش کمه به این صورت بخواهند شما رو پذیرش کنند

 100. لیلی می گوید

  سلام خسته نباشید یک چشمم دید نداره میتوانم در دانشگاه فرهنگیان پذیرش بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلی خانم گرامی
   بخش معاینات پزشکی این مقاله رو کامل بخونید :

   قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم)
   | – هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ – دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ – ضایعات وسیع ، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ – کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بالامانع است – نابینایی در یک چشم

 101. فاطمه می گوید

  کجا باید اعتراض کنیم سن فرهنگیانو از ۲۲ به ۲۴ برسونند؟؟خواهشا بیاید باهم متحد باشیم حتی اقای حسین خنفیری گفته ما مشکلی ندارین سن از ۲۲ به ۲۴ تغییر پیدا کنه

  1. H.h می گوید

   سلام‌‌‌…این خواسته ی خیلیاس…بیاین یه گروه تشکیل بدیم و متحد شیم

 102. یزدان می گوید

  با عرض سلام ببخشید امسال گزینش رشته آموزش زبان انگلیسی کشوری هست؟رتبه کشوری من ۱۲۵۰۰ شده و رتبه منطقه من 5000 هست درضمن بومی منطقه دو و ناحیه ۶ هستم خواستم ببینم با این رتبه رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه رو میارم ؟ برای گزینش رشته آموزش زبان انگلیسی رتبه کشوری ملاک هست یا رتبه منطقه؟ با تشکر از سایت فوق العاده شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یزدان عزیز
   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
   معمولا استخدامی های آموزش و پرورش در چند سال اخیر بومی شده و استانی مگر اینکه برای یک رشته خاص گفته بشه که باز احتمالش خیلی کمه
   معرفی اولیه به مصاحبه بستگی به تراز داوطلبان علاقه مند به یک کد رشته محل خاص داره

 103. ریحانه می گوید

  سلام خسته نباشین ببخشین یه سوال داشتم …اونایی که مجاز دانشگاه فرهنگیان نشدند تو کارنامه سنجش براشون نوشته شده به خاطر شرکت در عملی تربیت بدنی فقط مجاز به انتخاب اموزش تربیت بدنی فرهنگیان می باشین ….واقعا میشه تربیت بدنی فرهنگیان این طوری قبول شد …با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   بله این نکته گفته شده،و مشخص نیست ولی با این حساب تربیت بدنی این دانشگاه را انتخاب کنید

 104. فهیمه می گوید

  با سلام
  من اگر امسال شبانه دانشگاه اصفهان برم و قبل از کنکور سال آینده انصراف بدم و در کنکور سال آینده روزانه دانشگاه اصفهان همون رشته قبول بشم، واحد هایی که در دوره شبانه پاس کردم رو برام تطبیق میدن؟
  با تشکر از وقتی که میذارید

 105. ریحانه می گوید

  سلام خسته نباشین ..من فقط مجاز به اموزش تربیت بدنی فرهنگیان هستم…عملیشو خوب دادم ..به نظرتون شانس قبولی دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   به هر حال بستگی به تراز سایر دوستان علاقه مند هم داره برای معرفی و مصاحبه هم قسمت مهم قبولی هستش

 106. Eynemli می گوید

  با سلام وقتتان بخیر، با تراز 5800 مجاز فرهنگیانم به مصاحبه دعوت میشم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   حداقل تراز باید 6500 باشه

 107. hamid می گوید

  سلام ببخشی جواب انتخاب رشته کی می اید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمید جان
   حدودا 20 شهریور

 108. سهیلا می گوید

  سلام
  ببخشید با تراز ۶۸۰۰ تجربی منطقه ۲ شانس قبولی فرهنگیان رو دارم؟
  خواهش میکنم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیلا خانم گرامی
   تا حدی شانس دارید و اگر معرفی بشید امتیاز مصاحبه تون خیلی مهمه

 109. zahra می گوید

  من امسال دوازدهم تربیت بدنی هستم.کنکور 99.آیا میتونم وارد دانشگاه فرهنگیان بشم.رشتم فنیه?

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   رشته شما جزو رشته های فنی و حرفه ای یا هنرستان هستش؟

 110. ثنا می گوید

  سلام.توروبه خدا جواب بدید.من نمره چشمم نزدیک به ۸.فرهنگیان قبول میشم؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ثنا خانم گرامی
   در مورد میزان بینایی گفته شده که :
   قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم)
   در کل بهتره حتما در مصاحبه شرکت کنید و افراد عینکی هم پذیرش میشن، فقط میزان دقیقش توسط پزشک حاضر در گزینش مشخص میشه

 111. الهه می گوید

  سلام.خواهشا این سوال منو جواب بدین خیلی استرس گرفتم.مشاور ما گفت دبیری را اول بزنم و بعد بقیه رشته هارا.حالا اگه من دبیری را برای مصاحبه قبول بشم ولی تو مصاحبه رد بشم بقیه اولویت ها بررسی خواهد شد؟؟نکنه یه وقت بررسی نشه و من بمونم برای سال بعد؟؟
  اگه تو مصاحبه قبول بشم چی؟اولویت های دیگه بررسی میشه که حق انتخاب داشته باشم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهه خانم گرامی
   بله اول دبیری رو بررسی می کنند اگر که شرایط داشتید میرید مصاحبه قبول شدید که مبارکه اگر هم نشد اولویت های بعدی تون بررسی میشه،پس جای نگرانی نیست

 112. نگین می گوید

  سلام ببخشید میخواستم بدونم اگه ۵ سانت از نظر قد کم داشته باشیم یعنی ۱۵۰ باشیم امکان قبولی تو معاینات هست؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   برای قد عدد خاصی گفته نشده و بیشتر تناسب قد و وزن ملاکشون هست،باز بهتره در مصاحبه شرکت کنید و نظر قطعی رو پزشک بدونید و یا تا اعلام نتایج می توانید به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه تون هم مراجعه کنید

 113. کوثر می گوید

  سلام خسته نباشید ممنون که جواب همه رو بادقت میدیدمیخاستم بدونم تاریخ مصاحبه فرهنگیان چه موقع است وازکجا بدونم به مصاحبه دعوت شدم چه سایتی وچجوری واینکه رتبم۱۹۳۳۵منطقه سه وتراز۶۷۱۸مجازبه فرهنگیان شدم وفقط فرهنگیان روانتخاب کردم ایا قبول میشم.ممنون میشم اگه یکم بیشترتوضیح بدین.چون من هیچ اطلاعی ندارم.باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوثر خانم گرامی
   سپاس از شما که با پی سی کنکور همراه هستید
   ببینید نتایج اولیه معرفی به مصاحبه دو سه روز دیگه شاید مشخص بشه و از سایت سنجش نتایج اولیه رو چک می کنید و مشخصاتتون رو وارد می کنید و اگر قبول شده باشید که خودتون رو اماده می کنید و کامل توضیح داده میشه نگران اون نباشید،و ما خودمون هم از طریق سایت و کانال اطلاع رسانی می کنیم
   برای سوالات و نحوه مصاحبه هم پیشنهاد می کنیم کتابچه مربوطه رو از لینک زیر تهیه کنید
   https://p30konkor.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/

 114. کوثر می گوید

  سلام میشه زودتر جواب بدین خواهش میکنم؟
  واینکه مدارک لازم هنگام رفتن به مصاحبه چیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوثر خانم گرامی
   صبور باشید هنوز که نتیجه ای اعلام نشده
   مدارک هم بیشتر مدارک شخصی از جمله کپی مدارک شناسایی و تحصیلی هستش
   و در مرحله دوم هم از کودکی تا به حال اگر لوح تقدیر،مسابقه ای یا قهرمانی یا موفقیتی و هر گواهی تشکر یا شرکت در دوره ی خاصی که میتونه براتون امتیاز داشته باشه رو .گردآوری کنید و باید تحویل آموزش و پرورش منطقه خودتون بدید البته بعد از اعلام نتایج و قبولی اولیه

 115. مهدی می گوید

  سلام ما کجا اعتراض بکنیم که این شرط سنی رو افزایش بدن واقعا سر در گم شدیم ما خواهشا جواب بدین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   باید گروهی جمع شوید و درخواست دهید و در دیوان عدالت اداری شکایت کنید تنها در این حالت موثر خواهد بود

 116. مونا می گوید

  سلام ببخشید تناسب قد و وزن چقدر اهمیت داره من قدم۱۶۴هست ولی مشکل چاقی دارم
  دست خودم که نبوده ولی همه شرایطو دارا هستم
  ایا ممکنه تو مصاحبه رد یشم
  لطفا جواب بدین خیلس استرس دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مونا خانم گرامی
   به هر حال این مورد توسط پزشکی که اونجا مستقر هست بررسی میشه،ولی برای اینکه بدونید چاق هستید یا اضافه وزن داری از نرم افزار یا محاسبه آنلاین bmi استفاده کنید

 117. مونا می گوید

  سلام ببخشید کی مصاحبه انجام میشه و چه طوری باید مطلع بشیم که دعوت شدیم یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مونا خانم گرامی
   به زودی زمان دقیقش رو اطلاع رسانی می کنیم و بعد از اینکه نتایج رو مشاهده کردید و اگر اسمتون تو معرفی اولیه بودید خودتون رو برای مصاحبه آماده می کنید

 118. صبا می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم ببینم میشه از رشته تجربی دبیری ریاضی خوند تو دانشگاه فرهنگیان؟رتبه قبولی چند تقریبا؟

 119. مریم می گوید

  سلام
  ببخشید را تراز۷۰۵۰ورتبه در سهمیه۱۴۱۳۸ منطقه۳
  شانس دعوت به مصاحبه رو دارم
  حتی آموزش ابتدایی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   بله تا حدودی شانس دارید

 120. حسین 20 می گوید

  سلام من الان دانشجو هستم و نرم 3 حسابداری واسه کنکور99 هم میخام شرکت کنم اگه قبول شدم و دعوت به مصاحبه شدم دانشجو بودنم مشکلی نشه یه وقت؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   اگر دانشگاه غیر روزانه هستید که مشکلی برای قبولیتون وجود نداره

 121. شقایق می گوید

  سلام میخواستم بدونم آیا توی رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان هم مصاحبه عمومی هم وجود داره یا فقط آزمون عملی هستش

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شقایق خانم گرامی
   بله مصاحبه عمومی هم وجود داره،بهتره کتابچه مصاحبه رو از سایت تهیه کنید

 122. مریم می گوید

  سلام
  ببخشید کی فرهنگیان تکمیل ظرفیت برگزار میکنه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   مشخص نیست و اگر قرار بر برگزاری باشه آخر شهریور اعلام میشه

 123. کوثر می گوید

  سلام من به مصاحبه دعوت نشدم رتبم ۱۹۳۳۵ وترازم ۶۷۱۸ ومجاز فرهنگیان بودم تواولویت هامم فقط فرهنگیانو زدم بنظرتون چرا دعوت نشدم ممکنه بعدا بشم لطفا جوابمو زود بدید حالم بده .ممنون باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام کوثر خانم گرامی
   از این بابت متاسفیم،بهتره خونسرد باشید متقاضی زیاد بود احتمالا و تراز شما به نست داوطلبان درخواست کننده کمتر بوده، احتمالش خیلی کمه که دوباره دعوت بشید ،البته در حد ده درصد شاید بشه گفت منتظر باشید که اگر نیاز به تکمیل ظرفیت بود مجددا ثبت نام کنید و ای اینکه اگر سن تون شدنی هست برای سال آینده قوی تر درس بخونید در غیر این صورت به سایر رشته ها هم فکر کنید،موفق باشید

 124. مرجان می گوید

  سلام
  ببخشید من نظام جدیدم ولی میخوام سال ۹۹ کنکور بدم
  خیلی کتابا مخصوصا منطق تغییر کرده و من نمیدونم دقیقا باید چیکار کنم!؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مرجان خام گرامی
   پشت کنکوری نظام جدید هستید؟
   خب چرا نگران هستید،این درس ها بیشتر مفهومی و تحلیلی هستند و با کتاب کمک آموزشی می تونید راحت خودتون رو تطبیق بدید

 125. آیسودا می گوید

  سلام ببخشید من با تراز۷۰۵۰ورتبه ۱۴هزار به مصاحبه دعوت نشدم و تمامی اولویت های من فرهنگیان شیراز بود اما بعضا کسایی رو دیدم که رتبه بالا تر از من داشتند ولی دعوت شدن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   از این بابت متاسفیم ولی تو مصاحبه اولیه اگر دعوت نمیشید تنها دلیلش تراز هست

 126. حسین 20 می گوید

  سلام خسته نباشین واسه نظام قدیم چه کتابایی را پیشنهاد میدین بگیریم رشتمم انسانیه
  و دوما من دیگه فک نکنم بتونم کتابای نظام قدیم رو پیدا کنم این کتابای کمک اموزشی که معرفی میکنین اینارو بخونم چیز زیادیو از دست نمیدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسن جان
   می تونید از لیست زیر بهترین منابع کنکور 99 نظام قدیم رو مشاهده کنید،نه تغییر آنچنانی نبوده و بعدا لیست تغییرات سازمان سنجش رو هم کافیه در کاتبتون وارد کنید و هر چه به چاپ 96 نزدیکتر باشه بهتره
   لینک :
   https://p30konkor.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/

   1. حسین 20 می گوید

    لیست تغییرات سازمان سنجش رو رو چی وارد کنم متوجه نشدم

    1. پی سی کنکور می گوید

     منظور از یه سری تغییرات و حذفیات بود که برای کنکور 99 نمیاد، این لیست رو سازمان سنجش شاید اواخر پاییز منتشر کنه ،شما همین لیست تغییرات رو در کتابتون وارد کنید

 127. مهدیه می گوید

  سلام خسته نباشید
  دانشگاه فرهنگیان برای مقطع کارشناسی ارشد دانشجو نمیگیره کلا؟؟؟
  میشه لطفا شرایط اون رو هم بگید؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدیه خانم گرامی
   از مهم ترین شرایط آن می توان گفت :
   داشتن حکم کارگزینی استخدام رسمی یا پیمانی
   موافقت آموزش و پرورش با ادامه تحصیل
   حداقل سه سال سابقه کار در آموزش و پرورش

 128. Samira می گوید

  سلام وقتتون بخیراگه میشه سوالمو زود جواب بدید لطفا من ب مصاحبه دعوت شدم وتاریخ تولدم اول مهر76وتوشرایط سنی نوشته1مهر76 ب بعدیعنی کسانی ک مث من دقیقا اول مهر ب دنیا اومدن تکلیفشون چیه؟ ممکنه بخاطرسن رد شم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمیرا خانم گرامی
   خیلی بعیده که شما مشکلی داشته باشید چون شما هم شامل میشید،انشاالله که مشکلی نخواهید داشت

 129. سارا می گوید

  سلام من همه ی شرایطو. دارم. رتبمم خیلی خوبه ترازم 9000ولی مشکل چاقی دارم. و بخاطر امین خیلی نگرانم ایا ممکن هست د معاینات پزشکی رد بشم اگه رد بشم. دیگه نمیتونم مصاحبه اصلی برم مرسی از جواب گوییتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   قسمت معاینه پزشکی هم بسیار مهمه و توسط پزشکی که اونجا هست تعیین میشه،بیشتر تناسب قد و وزنتون مهمه اگر تناسب داشته باشه که مشکلی نخواهید داشت
   به هر حال با امیدواری شرکت کنید،انشاالله که موفق خواهید شد

 130. حسین 20 می گوید

  سلام کسایی که وارد تربیت معلم میشن و از کنکور و مصاحبه در میان سربازیشون چی میشه معاف؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   برای سربازی فقط دو ماه آموزشی شرکت می کنند و بقیه ش رو همون معلمی ادامه میدن

   1. حسین 20 می گوید

    راهی نداره این دو ماه اموزشی هم بره 🙁 ؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     شما 19 ماه دیگه ش رو نمیرید،اون دو ماه هم شاید برید شاید نرید،اگر که برید دیگه صرفا یه آموزش سبک هست ،واقعا جای نگرانی نداره!!

 131. سارا می گوید

  سلام و خسته نباشید. ببخشید من برای مصاحبه رفتم، آیا الان مشخصه من کدام کد رشته را قبول شده بودم و سوال دیگه ام این که: امتیاز مصاحبه چقدره، چند درصده؟
  خیلی ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   ابتدا آرزوی موفقیت داریم براتون
   خیر الان مشخص نیست آموزش و پرورش به سازمان سنجش اعلام میکنه اگر که فرهنگیان قبول شده باشید که مبارکتون باشه اگر هم نباشه که اولویت های بعید تون رو چک می کنند در هر صورت نتیجه نهایی در حدود 10 روز دیگه مشخص میشه،
   در کل هر کدوم یه امتیاز دارند رتبه ،مصاحبه و گزینش و تحقیقات و امتیاز دهی نهایی مشخص نیست که برای کدوم بیشتره
   لطفا در صورت امکان گزارشی از مصاحبه تون رو قرار بدید تا سایر داوطلبان هم استفاده کنند

   1. سارا می گوید

    سلام خدمت ادمین گرامی
    خسته نباشید، متاسفانه من الان پاسخ شما را دیدم…
    یکی از آشناهای ما کارشناس آموزش هستن، ایشون گفتن که تو مصاحبه امتیازهای بالای 70 را تایید کرده و فرستادن سنجش…
    امیدوارم همه بچه ها قبول بشن و به مراد دلشون برسن…
    ممنون از کانال و سایت عاااالی تون و تشکر از لطف بی اندازه تون!

    1. پی سی کنکور می گوید

     انشاالله که شما هم موفق باشید
     خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید

  2. صنم می گوید

   باسلام میخواستم بپرسم آیا فقط بااستفاده از دانشگاه فرهنگیان میشه رفت معلمی؟واینکه برای کنکور سهمیه 5درصدی چقدر تاثیر داره و چقدر رتبه را کم میکنه؟ممنون میشم اگه زود جواب بدید باتشکر ازمطالب کاملتون

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام دوست عزیز
    خیر به غیر از کنکور،استخدامی از طریق فارغ التحصیلان سایر رشته ها هم وجود داره
    اطلاع دقیقی نداریم از مورد دومی که گفتید

 132. سارا می گوید

  سلام دوباره
  معذرت میخوام آیا بعد از معرفی به مصاحبه، بقیه روند گزینش دست آموزش و پرورش هستش یا بازم هم سنجش؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   قبولی تون که دست آموزش و پرورش هست و لیست نهایی از طرف آموزش و پرورش به سنجش اعلام میشه

 133. فاطمه می گوید

  سلام ببخشید اگه در معاینات پزشکی رد بشیم. امکانش هست در بتونیم در تکمیل ظرفیت شرکت کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   اطلاع دقیق نداریم ولی احتمالش کمه

 134. سعادت می گوید

  سلام وقتتون بخیر من مصاحبه ام رو رفتم و ابتدا مدارک را تحویل دادم بعد رفتم اتاق پزشکی برا ببنایی سنجی و شرایط دیگ بعدشم رفتم اتاق مصاحبه قسمت ۴نفره البته اتاقی ک من رفتم ۳نفر بودن ابتدا قرایت قران و سوالاتی در رابطه با خودم موقعیت شهرم از هر لحاظ و انتخاب شغل معلمی و چن تایی هم در رابطه با احکام و سیاست و امام جمعه و مسجد محلمون و این چیزا مصاحبه بعدی ک هم قسمت یه نفره بود در رابطه با نماز ها و مسیر راهپیمایی و نام راهپیمایی ها و احکام و سیاست و سوالاتی در رابطه با ماه محرم و سایر بود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بسیار تشکر می کنیم از تجربیات ارزشمند شما

 135. سعادت می گوید

  با سلام من با رتبه ۶۱۹۲ و تراز علمی ماکزیمم۷۸۱۱در منطقه۳دعوت ب مصاحبه شدم و رفتم مصاحبه حالا با توجه ب اینکه شهر ما ۱۸نفر پذیرش داره و دوبرابر ظرفیت ینی۳۶نفر دعوت ب مصاحبه شدن و یکی از دوستام بارتبه۲۰۰۰۰۰هزارو تراز علمی ۶۷۰۰هم دعوت شده چقد احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان دارم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   امتیازات هر بخش جداگانه حساب میشه و باید عملکرد سایر معرفی شدگان نیز بررسی شود و انشاالله که شما هم موفق خواهید شد

 136. ندا می گوید

  سلام وقت بخیر دوستانی که میخان شرط سن دانشگاه فرهنگیان افزایش پیدا کنه می تونید بیاید با ما همکاری کنید شاید سن افزایش پیدا کنه
  دیوان عدالت اداری هم شکایت نوشتیم ادمین لطفا تایید کن
  ایدی تلگرام بنده ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   مشخصات فردی را نمی توانیم تایید کنیم،لطفا گروه یا کانالی در تلگرام بسازید تا به صورت موقت تایید شود

 137. ندا می گوید

  سلام وقت بخیر
  این این لینک کانال تلگرام هست دوستان لطفا کسانی که واقعا میخان همکاری کنن عضو بشن و گرنه کسانی میخان بیان فقط پیام بخونن الکی عضو نشن هدفمون اینه تعدادمون زیاد بشه شاید بتونیم کاری کنیم ادمین لطفا تایید کن.
  https://t.me/joinchat/Mq5GVxYMEl5Qbhm36Heljg

  1. پی سی کنکور می گوید

   تا مدت مشخصی تایید شد

  2. علی می گوید

   سلام خسته نباشی پی سی کنکور من متولدسال 77/3/4هستم اگه سال ۹۹ بزنن مهر به بعد بنده که ماه خرداد هستم این بی انصافی نیست که بخاطر چهارماه نمیتونم تو فرهنگیان شرکت کنم؟یعننی اگه تراز قبولیو بیارم بخاطرچهارماه اسمم خط میخوره؟!

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام علی جان
    متاسفانه این قانونی هست که در نظر گرفته شده،امیدواریم که حداقل سن به 24 سال افزایش پیدا کنه

 138. بهناز می گوید

  باعرض سلام وخداقوت خدمت شماوآرزوی قبولی عزاداری حسینی
  بنده فوق دیپلم فنی وحرفه ای دارم امسال کنکورانسانی شرکت کردم بارتبه۱۰۰۰۰سهمیه۰/۵ایثارگری متاسفانه مجازبه دانشگاه فرهنگیان نشدم ومشکل معدل وقدوسن نداشتم حتی برای همه سواله میتونم درتکمیل ظرفیتی که درپاییزانجام میشه شرکت کنم؟
  باتشکرازشما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهناز خانم گرامی
   برای امسال مشخص نیست برگزار می شود یا خیر و در آبان ماه مشخص می شود،ولی در مورد شرایط لینک زیر را که مربوط به شرایط تکمیل ظرفیت می باشد بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-97/

 139. بهناز می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید
  بنده رتبه م۱۰۰۰۰باسهمیه۰/۵ایثارگری شدم وکنکورانسانی دادم وچون فرهنگیان مجازنشدم دیگه انتخاب رشته نکردم مشکل سن ومعدل وقدنداشتم حالامیتونم توی تکمیل ظرفیت شرکت کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهناز خانم گرامی
   اگر برای فرهنگیان مجاز نشدید،خیلی احتمالش ضعیفه که بتوانید برای تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان هم شرکت کنید،برای اطلاع از شرایط سال گذشته تکمیل ظرفیت فرهنگیان لینک زیر را ببینید :
   https://p30konkor.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-97/

 140. فاطمه می گوید

  سلام بچه ها چرا هیچ خبری نشد تروخدا زودتر مشخص کنید ک شرایط سنی چه قدره تا تکلیفمون مشخص بشه درس بخونیم یا ن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   فعلا تغییری ایجاد نشده وحتی ممکنه تغییر در سال 99 اعلام بشه

 141. بهناز می گوید

  باسلام بنده بارتبه ی۱۰۰۰۰انسانی باسهمیه ۰/۵هستم مدرک اصلیم فوق دیپلم ازدانشکده ی فنی هستم.وفرهنگیان مجازنشدم درکنکورسراسری۹۸.ودرمدرک فوق دیپلم من نوشته شده دوسال تعهدبه خدمت آیابه خاطراین تعهدهستش که نتونستم فرهنگیان مجازبشم؟
  باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهناز خانم گرامی
   خیلی احتمالش کمه که به این خاطر باشه،چون اون دو سال تعهد شاید صرفا تعهدی باشه که برای تمام فارغ التحصیلان وزارت علوم که موظف هستند در داخل کشور خدمت کنند تا بعدا دانشنامه اصلی صادر بشه

 142. مینا می گوید

  سلام.دوستان گفتن که دارن رایزنی میکنن تاشرط سنی‌ دانشگاه فرهنگیان ۲۴ سال بشه اما دیگه خبری نشد ازشون خواهشا همگیتون به اعتراضاتتون ادمه بدین و توپیج نماینده ها توپیج وزیراموزش وپرورش توپیج آقای رئیسی اعتراض کنین درباره شرط سنی دانشگاه فرهنگیان دست رودست نذارید اگر میخوایید شرط سنی ۲۴ سال شه پس از هیچ تلاشی دست نکشین منم به دیوان عدالت همچنان اعتراض میزنم.شمام به دیوان عدالت اعتراض بزنین وحتی اگر میتونین نامه بزنین بهشون.به دیدبان شفافیت وعدالت نامه بزنین.خلاصه باید همه باهم تلاش کنیم دوستان.باارزوی بهترین ها برای شما.ممنون از سایت خوب شما.

 143. آتنا می گوید

  سلام ببخشید من که متولد اسفند ۷۶ هستم برای کنکور ۹۹ میتونم شدکت کنم؟لطفا جوابم رو بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آتنا خانم گرامی
   با توجه به سن 22 سالی که در نظر گرفته شده،احتمالا از مهر 77 به بعد میگیرند،البته این مورد هم قطعی نیست و شاید حداقل سن به 24 سال افزایش پیدا کنه که در این صورت می توانید ثبت نام کنید

   1. آتنا می گوید

    الان من توی دوراهی هستم من الان باید پیکار کنم ینی صحبتش هست که سن رو به ۲۴ سال تغیر بدن الان من چیکار کنم بخونن واسه کنکور یا ن اگه بخونم ببینم که من شامل نمیشم اگه نخونم بازم اگه ببینم شامل میشم نمیدونم چیکار کنم لطفا کمکم کنین شما بگید چیکار کنم؟!

    1. پی سی کنکور می گوید

     واقعا مشخص نیست،و این هم چیزی نیست که پیش بینی بشه ولی خب تلاش هایی در این رابطه انجام میشه،شما می توانید مطالعه رو شروع کنید و در صورت کسب رتبه بهتر به رشته های بهتر نیز امیدوار باشید

 144. بهناز می گوید

  باعرض سلام
  عذرمیخوام کسانی که برای فرهنگیان مجازنشده باشن میتونن درتکمیل ظرفیت شرکت کنن؟
  باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهناز خانم گرامی
   برای سال گذشته تنها کسانی که مجاز بودند توانستند ثبت نام کنند،برای امسال هم احتمالش کمه،می توانید شرایط ثبت نام سال گذشته را در لینک زیر بخوانید :
   https://p30konkor.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-97/

 145. کوثر می گوید

  سلام خسته نباشین تاریخ تکمیل ظرفیت فرهنگیان کی هست؟

 146. زهرا می گوید

  سلام
  من متولد 78/۰۳/۱۳ام میخوام برای ۹۹ فرهنگیان بخونم آیا امکان داره مجاز بشم
  یعنی شرایط سنی همون ۲۲میمونه یا نه
  لطفاً جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   اگر برای کنکور 99 حداقل سن از 77/7/1 در نظر گرفته بشه بله می توانید در صورت کسب رتبه و تراز مناسب پذیرفته شوید،شرایط سنی هم احتمالا همون 22 بمونه

 147. زهرا می گوید

  اصن کی شرایط سنی رو اعلام میکنن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   به صورت اولیه در دفترچه ثبت نام کنکور 99 خواهد بود و به صورت نهایی نیز در دفترچه انتخاب رشته کنکور 99 خواهد بود

 148. حمید می گوید

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم این شرایطی که برای دانشگاه فرهنگیان امسال تو دفترچه ها بود امکانش هست که برای کنکور ۹۹تغییر کنه یا که نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمید جان
   احتمالش هست شرط سنی تغییر کنه ،البته باز احتمال هست و بستگی به نظر آموزش و پرورش داره که دیر اعلام میکنه تغییرات رو

   1. زهرا می گوید

    میزان تغییر شرایط سنی چقدر هس

    1. پی سی کنکور می گوید

     تقاضاها برای 24 هست

   2. زهرا می گوید

    سلام امکانش نیست زودتر بفهمیم این شرایط سنی رو

    1. پی سی کنکور می گوید

     نه متاسفانه ،ولی خب اگر تا قبل از ثبت نام یا انتخاب رشته قطعی بشه که اطلاع رسانی میشه

 149. Niaz می گوید

  سلام من ترم ۳ رشته میکروبیولوژی هستم
  میخوام کنکور ۹۹ تربیت معلم بدم
  متولد ۷/۱۱/۷۶ هستم
  میتونم تو کنکور ۹۹ شرکت کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   برای تربیت معلم کنکور 98 از مهر ماه 76 در نظر گرفته شده بود،برای کنکور 99 هم اگر شرط سنی همون 22 بمونه از مهر 77 در نظر گرفته میشه و سن شما شاملش نمیشه و نمی توانید در تربیت معلم پذیرش بشید،البته شاید شرط سنی تغییر کنه که اگر تغییر کنه تا 24 سال،شما نیز می توانید ثبت نام کنید

 150. مهدی می گوید

  سلام دوست عزیز خواستم بدونم این شرایط معدل با توجه به رای دیوان ….احتمال داره تغییر کنه …….اگه من معدلم ۱۴.۵الان دارم به شدت میخونم میترسم چند ماه دیگه دوباره ۱۵ بشه زحماتم به باد بره ؟؟؟؟؟لطفا اگر می تونید جواب درست و دقیق بدید ….پیگیر سوال بنده باشید پیش مراجع قانونی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   خیلی احتمالش ضعیفه که دوباره تغییر کنه، در زمان ثبت نام کنکور 99 نیز با انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام می توانید از این مورد مطمئن شوید

 151. نسیم می گوید

  ببخشیدمن واسه شرط سنی همش میرم دیوان عدالت ک شکایت کنم ولی ارسال نمیشه همش مینویسه عبارت امنیتی صحیح نیست باوجوداینکه من صحیح واردمیکنم.راهنماییم کنین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نسیم خانم گرامی
   لینک صفحه رو ارسال کنید تا راهنمایی کنیم

 152. نسیم می گوید

  بچه ها همه برید دیوان عدالت شکایت کنین وقسمت ارتباطات مردمی به وزارت آموزش وپرورش زنگ بزنید همه باهم پیگیرباشیم.میشه توتلگرام گروه بزنیم وپیگیرقضیه باشیم یکی ک میتونه گروه بزنه وآی دی شوبزارع تاهمه باهاش درارتباط باشن وعضو گروه شن

 153. ارش می گوید

  بچها فقط به اقای وزیر و همین طور اقای دکتر نوید ادهم و همین طور به برنامه ی فرمول یک پیام بدید انشالله حل شه

 154. نسیم می گوید

  https://divan-edalat.irهمش این لینک میاد بالا مینویسه عبارت امنیتی صحیح نیست

  1. زهرا می گوید

   باید بارگیری عکس رو بزنی چون تمام حروف نمیادمنم همین مشکل رو داشتم بارگیری تصویر کردم مشکلم حل شد

 155. نسیم می گوید
  1. پی سی کنکور می گوید

   نسیم خانم گرامی
   پیشنهاد می کنیم در هنگام وارد کردن کد امنیتی به بزرگی و کوچکی حروف دقت کنید چون شاید غیر از این سیستم ارور بده،هم چنین تمام قسمت ها را به درستی پر کنید

 156. نیکا می گوید

  بچه هایکی گروه بزنه ولینک شوبزاره همه عضوشیم باهم هماهنگ کنیم تو یک ساعت مشخص همه مون به برنامه فرمول یک پیام بدیم اینجوری دسته جمعی بهترجواب میده

 157. زهرا می گوید

  سلام
  میشه بگید امسال چند نفر واسه تربیت معلم برمیدارن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   احتمالا ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای سال 99 هم مشابه سال 98 باشه و در حد همون 20-25 هزار باشه

 158. مریم می گوید

  سلام من متولد مرداد ۷۵ هستم خواستم بدونم اگه شرایط سنی به ۲۴ برسه من میتونم تربیت معلم قبول شم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   اگر 22 سال را در نظر بگیریم،متولدین 1 مهر 77 به بعد ، اگر 24 سال را در نظر بگیریم متولدین 1 مهر 75 به بعد پذیرش می شوند، که با این شرایط شما یکی دو ماه بیشتر از حدنصاب رو خواهید داشت،البته شاید هم تغییرات از مهر در نظر گرفته نشه

 159. زهرا می گوید

  سلام من امسال دیپلم میگیرم میخاسم بدونم چطور باید تربیت معلم شرکت کرد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   شما کنکور شرکت می کنید،باید تراز کارنامه کنکورتون بالای 6500 باشه و هر چه رتبه تون بهتر باشه شانس مصاحبه تون بیشتر و در زمان انتخاب رشته هم یه کارت اعتباری(هزینه) علاقه به دانشگاه فرهنگیان رو خریداری می کنید

 160. مهسا می گوید

  تورو خداااااا شرط سنی رو 23سال تغییر بدین

 161. رها می گوید

  سلام ایا داشتن سهمیه ایثارگری در شرایط سنی تاثیر میزاره من متولد۲۵/۱/۷۷هستم میخوام برای کنکور ۹۹شرکت کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رها خانم گرامی
   تا جایی که اطلاع داریم خیر متاسفانه،گفته شده که شرط سنی تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنه،مگر اینکه سن به 24 سال افزایش پیدا کنه

  2. M می گوید

   یه گره تشکیل دادیم با بچها به این ایدی پیام بدید تا عضو گروه افزایش سن بشید

   1. پی سی کنکور می گوید

    لطفا لینک گروه رو قرار بدید تا پس از بررسی تایید موقت بشه

 162. سارا می گوید

  سلام
  من تمام منابع کنکور تجربی نظام قدیمو دادم ولی شنیدم که امسال در حقشون خیلی ظلم شده و رتبه هاشون خیلی بددتر از نظام جدیدا شده.اگه من بخوام کنکور بدم به نظرتون کدومو انتخاب کنم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   روی این حساب که نمیشه نظام تون رو که تغییر بدید،بهتره مطلب زیر رو بخونید :
   https://p30konkor.com/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

 163. مسعود می گوید

  سلام من امسال میخوام کنکور نظام قدیم بدم ولی خیلی نگرانم چون شنیدم کنکور 98 خیلی در حق نظام قدیمی ها ظلم شده و نظام جدیدا رتبه ها بهتر از قدیما شده .به نظرتون همون قدیمو بخونم یا جدیدو؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مسعود جان
   روی این مورد هم نمیشه به کل نظام تون رو تغییر بدید،بهتره حتما مطلب زیر را بخوانید و تصمیم بگیرید :
   https://p30konkor.com/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

 164. معصومه می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید
  عذرمیخوام بنده فوق دیپلم مدیریت دارم وقصدم اینکه درکنکور۹۹نظام جدیدشرکت کنم وامکانش هست ازاین طریق فرهنگیان شرکت کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   شما اگر مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی یا کاردانی دارید می توانید در کنکور شرکت کنید،و اگر شرط معدل و شرط سنی رو هم دارید بله می توانید در گزینش دانشگاه فرهنگیان نیز در صورت کسب رتبه مناسب شرکت کنید

 165. معصومه می گوید

  عذرمیخوام فقط رتبه مناسب باشه یاترازهم مهمه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   وقتی ترازتون مناسب باشه قطعا رتبه هم مناسبه

 166. معصومه می گوید

  باعرض پوزش بنده ترازم۴۹۰۰شده ورتبه ام باسهمیه۱۰۰۰۰انسانی نظام قدیم شرکت کرده بودم

  1. معصومه می گوید

   عذرمیخوام ترازم خوبه یانه؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    برای دانشگاه فرهنگیان باید بالای 6500 باشید و برای شانس قبولی بیشتر باید بالای 8000 باشید

 167. سپیده می گوید

  سلام.من شنیدم که میگن قراره سن به بیست وشش تغییرکنه.حالا من فروردین 75 هستم اگه بیستوچهارباشه من بازم نمیتونم شرکت کنم؟واینکه من یه کارشناسی دارم اون هم میتونه مانع باشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سپیده خانم گرامی
   خیر برای 26 سال که فعلا مورد بحث نیست،ولی برای 24سال یه صحبت هایی هست،شما بهتره ببینید با مدرکی که دارید شرایط استخدامتون برای آزمون های استخدامی آموزش و پرورش وجود داره،کافیه دفترچه ثبت نام استخدام مهر ماه رو دانلود کنید و ببینید که رشته تون شامل میشه یا در صورت تمایل می توانید در یکی از رشته های پیام نور شاخه روانشناسی تحصیل کنید و به آزمون های استخدامی امیدوار باشید

 168. خاتون می گوید

  سلام
  اگه رتبه زیر ۱۰۰۰باشه ولی ۲۴ ساله باشم بازم نمیشه فرهنگیان قبول شد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بانو خاتون گرامی
   خیر متاسفانه،مگر اینکه از شانس شما شرط سنی تغییر کنه

 169. mahla می گوید

  سلام،وقت تون بخیر ،سایت تون خیلی خوبه ،یک سوال داشتم ،من متولد 7/7/1377 هستم ،آیا می تونم فرهنگیان قبول بشم برای کنکور ۹۹؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهلا خانم گرامی
   بله اگر همون 22 سال بمونه شما می توانید در صورت کسب رتبه مناسب و معدل مناسب در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته بشید

 170. Amir می گوید

  سلام من رشته ی تحصیلیم تجربی هست ولی اگر کنکورریاضی بدم و رتبه ی خوبی در حد دانشگاه فرهنگیان بیارم میتونم رشته دبیری برم ؟ یا اینکه باید دیپلم ریاضی داشته باشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   بله اگر رتبه مناسبی کسب کنید بعیده مشکلی برای شرکت در گزینش داشته باشید،باز بهتره از سایر مشاورین و سایت سنجش نیز سوال کنید

 171. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  به نظر شما زمان تحقیقات در مورد فرد فعالیت های فضای مجازی مثل پیام ها و گروه ها و…..چک میشن؟
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   نه از الان تو فکرش نباشید و خیلی هم سخت گیرانه ست به این شکل و احتمالش کمه، اگر خیلی براتون مهمه با اسم مستعار اکانت داشته باشید

 172. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  به نظر شما زمان تحقیقات در مورد فرد فعالیت های فضای مجازی مثل پیام ها و گروه ها و…..چک میشن؟
  ممنون

 173. M می گوید

  سلام خبری از تغییر شرط سنی نشد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   فعلا خیر

 174. زینب می گوید

  سلام من نظام قدیمم و دیپلم کارودانش دارم بامعدل 15 از طرفی برای اینکه کنکور زبان بدم پیش دانشگاهی در رشته انسانی خوندم با معدل 12 میخواستم بدونم دانشگاه فرهنگیان دیپلم کار ودانش رو قبول میکنه ومعدلی که ازش حرف میزنه منظورش معدل دیپلمه یا پیش دانشگاهی ممنون میشم جوابم رو بدین.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   تا جایی که اطلاع داریم ملاک معدل کل دیپلم شما هستش،و شما اگر بخواهید کنکور زبان بدید همون مدرک کاردانش در نظر گرفته میشه،که ما پیشنهاد می کنیم برای اطمینان از آموزش و پرورش منطقه تون (بخش متوسطه دوم یا گزینش) و همچنین سایت سنجش سوال کنید

 175. Mehdi می گوید

  سلام بچه ها ما جمع شدیم برا افزایش شرط سنی تلاش میکنیم هر کی میخاد بیاد به آیدی ؟ پیام بده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   تنها گروه تلگرامی،به صورت موقت قابل تایید هستش و هیچ گونه آیدی شخصی تایید نمی شود

 176. علی می گوید

  ایا شرایط قدی برای پذیرش مهمه وقد ۱۵۰ سانتیمتربرای خانمها کافیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   بله مهم و بیشتر تناسب قد و وزن ملاکه ولی 155 مناسبه

 177. &&&&&& می گوید

  سلام علیکم و وقت بخیر ، آیا کسی که دیپلم نظام قدیم داره ، میتونه کنکور نظام جدید بده و دانشگاه فرهنگیان قبول شد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله مشکلی نداره ومیتونه کنکور نظام جدید شرکت کنه و دانشگاه فرهنگیان هم قبول بشه

 178. محمود می گوید

  سلام ببخشید تو همه ی سایت هایی ک نگاه کردم ذکر کردن ک نداشتن دید کمتر از16.20ولی شما ذکر کردین داشتن حداقل5دهم از 10 میشه توضیح بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمود جان
   این نکته دقیقا از دفترچه انتخاب رشته کنکور که توسط سازمان سنجش منتشر شده،استخراج شده

 179. فاطمه می گوید

  سلام ادمین عزیز. ما یک گروه زدیم تو اون داریم  امضا جمع میکنیم برای افزایش سن. باید تا یک هفته ی دیگه تعداد ب 5000 تا برسه ادمین توروخدا زودتر پیامم رو و لینک گروه رو بزار تا همه بچه ها بیان و امضا کنن الان 30000 نفر هستیم
  اینم لینک گروه :

  توروخدا تا یک هفته ی دیگه مهلت هس الان 3000 تا هستیم

  1. بهناز می گوید

   سلام
   بزرگوارمیزنیم روی لینک واردتلگرام میشیم مینویسه چنین گفتو گویی وجودندارد

   1. پی سی کنکور می گوید

    گویا لینک گروه یا کانالشون رو تغییر دادن
    موقتا لینک حذف شد تا کاربر مربوطه مشکل رو حل کنند

 180. زهرا می گوید

  سلام.من دوازدهمم و متولد سال۸۰میخوام کنکور ک دادم دانشگاه فرهنگیان برم ولی از پارسال شنیدم کسایی ک چشمشون ضعیف بوده رو رد کردن ینی منم ک دوتا چشمم ضعیفه (۱) ویکم آستیگمات نمیتونم برم و ردم میکنن؟ممنون از پاسخگوییتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   این مورد به عهده پزشکی هست که در زمان گزینش شما رو معاینه خواهد کرد و نظر اصلی رو ایشون میتونه،و در دفترچه پذیرش هم تنها گفته شده که :
   « قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم) | – هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ – دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ – ضایعات وسیع ، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ – کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بالامانع است – نابینایی در یک چشم »

 181. سجاد می گوید

  سلام ، کسی که دیپلم نظام قدیم داره ، میتونه تو کنکور گزینه نظام جدید انتخاب کنه و کنکور نظام جدید بده ، و دانشگاه فرهنگیان بره ،
  باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سجاد جان
   بله که میشه،خیالتون راحت باشه،انتخاب نظام آموزشی در کنکور 99 اختیاری هست

 182. بهناز می گوید

  باعرض سلام خدمت شما
  عذرمیخوام بنده طی دوهفته پیش به دیوان عدالت لینکی که یه بزرگوارتوی همین قسمت ازسایت قرارداده بودپیام فرستادم چقدرطول میکشه که جوابش بیادوچجوری میتونم جوابشوببینم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهناز خانم گرامی
   متاسفانه اطلاع دقیقی نداریم ولی به احتمال زیاد زمان بره،حضوری شاید سریعتر به نتیجه برسه که آن هم به چند ماه زمان نیاز دارد تا نوبتتون برسه

 183. نیلوفر می گوید

  سلام من بیماری نقص سیستم ایمنی دارم واینکه هر ماه ی سری آمپول میزنم از لحاظ جسمی سالم سالمم فقط اینکه ی سری از فاکتورهای خونی من نیستش ک اونم با آمپول جبران میشه..یعنی بیماریم مادرزادی هستش متاسفانه ..آیا میتونم وارد دانشگاه فرهنگیان بشم ؟؟؟مشکلی نداره !؟؟توروخدا جواب بدین ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیلوفر خانم گرامی
   مرجع تشخیص تنها پزشک مستقر در روز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان هستش و ما هم نمی توانیم تشخیص بدیم و یا شما را نا امید یا دلخوش کنیم
   در مورد این بخش از سلامت جسمانی در دفترچه کنکور گفته شده که :

   (عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج :
   از قبیل دیابت- سیروز کبدی – آسم- نارسایی کلیه بیماری های قلبی- اسکروز آن پلاک- پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی – کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط . )

 184. Mahdieh می گوید

  از افزایش سن خبری نشد؟ احتمالش خیلی کمه که افزایش بدن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدیه خانم گرامی
   بعضی از دوستان و فعالان آموزشی نامه هایی رو به شورای عالی آموزش و پرورش فرستادند باید دید که چقدر موثر است

 185. مهسا می گوید

  سلام من متولد 1377/4/15هستم میتونم امسال دانشگاه فرهنگیان برم ؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   اگر شرط سنی همین 22 سال بمونه ،از مهرماه 77 در نظر گرفته میشه و متاسفانه شامل شما نمیشه،باز به صورت قطعی تر می توانید دفترچه انتخاب رشته 99 را در زمان انتشار بررسی کنید

 186. علی می گوید

  سلام من متولد ۲۲/۶/۸۰هستم و برای کنکور 1401میتونم کنکور بدم چون که محروم شدم و باید برم خدمت سربازی یعنی من تا اون موقع میتونم پذیرش فرهنگیان بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   اگر همین 22 سال بمونه شرط سنی،بله می توانید

 187. الف می گوید

  متأسفم که لینک گروه تایید نمیکنین

  1. پی سی کنکور می گوید

   ابراهیم جان
   شما در چه زمانی کامنت دادید؟ ،چون فعلا کامنتی شامل لینک به دست ما نرسیده اصلا !
   قبلا هم چند نفر از کاربران لینک ساختن که تا حد امکان تایید شده
   موفق باشید

 188. علی می گوید

  سلام اقا من معدلم ۱۳/۹۹ به خاطر یک صدم تورو خدا یه کاری کنید معدل رو ک به هیچ وجه نمیشه تغییر داد

 189. فرشید می گوید

  سلام لطفا جواب سوالمو بدید..ببخشید من متولد ۷۷/۸/۱۴هستم ایا میتونم کنکور ۹۹دانشگاه فرهنگیان قبول بشم؟؟؟؟و اینکه کدوم معدل مدنظر دانشگاه فرهنگیان هست؟ معدل پیش دانشگاهی یا معدل دیپلم.؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشید جان
   اگر شرط سنی همون 22 سال باشه و از مهر 77 در نظر گرفته بشه بله می توانید
   معدل کل سه سال متوسطه ملاک است

 190. فاطمه ثانی می گوید

  سلام ببخشید من نظام قدیم تجربی خوندم امسال(99)میخام کنکور انسانی بدم برای من شرط معدل چجوری میشه توروخدا راهنمایی کنید
  من معدل کل پیش دانشگاهیم 11/76 شده
  و معدل کل سوم دبیرستانم 15/86 شده
  م معدل کتبی سوم دبیرستانم 12/13 شده. من میتونم برای دانشگاه فرهنگیان پذیرش بشم؟؟ توروخدا راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   با استفاده از مطلب آموزشی زیر ،(معدل کل دیپلم) خودتون رو که معمولا در برگه ریز نمرات هست بیابید و اگر بالای 14 باشه می توانید در کنکور دانشگاه فرهنگیان شرکت کنید
   https://p30konkor.com/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%da%a9%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85/

 191. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید معدل رو کی بررسی میکنن ؟ در حین مصاحبه ؟ یا مثلا کسی که معدل ثبت نامش در کنکور زیر 14 باشه سیستمی برای مصاحبه دعوتش نمیکنن ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   برای برخی از داوطلبان هر دو موردش بوده که رده و نزده در همون دوره اعلام نتایج اولیه ،ثانیا اگر در این مرحله نیز مشخص نشه و به فرض به مصاحبه دعوت بشید تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی کنه و بخاطر این مسئله رد می شوید

 192. رضا می گوید

  منم فقط ۳ ماه بزرگترم تو رو خدا اعتراض کنید تا راه باز شه برامون بابا هم معدلم بالاس هم کنکور رتبه ی خوبی دارم

 193. سینا می گوید

  سلام معدل کل من 13.50 هستش با نیم نمره من نمیتونم برم دانشگاه فرهنگیان؟ ممکنه سال بعد قانون معدل کاهش یا برداشته بشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سینا جان
   قانون معدل به سختی از 15 تبدیل به 14 شد و خیلی احتمالش ضعیفه که برداشته بشه این محدودیت

 194. زهرا می گوید

  میشه رتبه و درصد های لازم برای قبولی دبیری زیست رو لطف کنین بگین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   معمولا کارنامه منتشر نمیشه،شما هر چقدر رتبه و درصدهاتون بهتر باشه شانس قبولی تون بیشتره و بخشی هم به نتیجه مصاحبه شما برمی گرده

   1. هستی می گوید

    سلام بنده با توجه به مدارک موجود مثل گواهی تولد و گواهی فوت و نامه ی پزشکی قانونی و با شاهد واجد شرایط به دادگاه حقوقی دادخواست برای ابطال سن شناسنامه دادم و تقاضا کردم که سن بنده رو که متولد ۷۷بود به ۷۹کنن اونا ها نیز موافقت کردن و نامه ای به ثبت احوال دادن چون یکی دوماه طول میکشه برای حاضر شدن شناسنامه ایا برای ثبت سال ۹۹فرهنگیان برای سن دچاره مشکل میشم چون ثبت نام کنکور ۱۴بهمنه

    1. پی سی کنکور می گوید

     نمی توان دقیق نظر داد،شما در زمان ثبت نام کنکور باز از ثبت احوال استعلام بگیرید و تاریخ دقیق مطابق با ثبت احوال رو در فرم ثبت نام کنکور درج کنید
     ولی خب برای گزینش ملاک همون شناسنامه شماست،در گزینش هم تنها اگر در این رابطه سوال کنند و گر نه که دلیلی نداره این مورد رو حتما بیان کنید

     1. هستی می گوید

      اخه بنده شنیده ام که هر شناسنامه ای که درست شه باید قبل از ثبت نام کنکور سراسری درست شه بعدش دیگه برای فرهنگیان قبول نمیکنن ایا صحت داره

      1. پی سی کنکور می گوید

       در این رابطه اطلاع دقیقی نداریم
       در صورت لزوم می توانید به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنید یا با دانشگاه فرهنگیان استان تون تماس بگیرید

    2. آرزو می گوید

     ببخشید شما چند روز طول کشید تا تایید کاهش سنتون

    3. آرزو می گوید

     سلام هستی چند روز طول کشید تا سند تایید کاهش سنیتو بگیری

 195. مهدی می گوید

  سلام یه سوال دارم دانشگاه فرهنگیان شرط سنی رو حداکثر 22 سال در نظر گرفته آیا کسی میتونه با 22 سال و 10 ماه سن ثبت نام کنه ؟ یا منظورشون از شرایط سنی زیر 22 هست ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   به همین دلیل شرط سنی و تاریخ تولد مدنظر رو پیش بینی کردند،و معیار از مهرماه هست
   شما باید برای کنکور 99 در صورت شرط سنی 22 سال تولد یک مهر 77 به بعد باشید

 196. محمد رضا می گوید

  سلام وقت شما بخیر .
  من دانشجوی رشته حقوق داشنگاه شهر قدس ترم یک هستم
  متولد ۱۳۸۰ هستم .
  معدل کلم ۱۵ است ولی معدل کتبی ام ( نهایی ) ۹ است .
  می خواستم بدونم با این شرایط می تونم در کنکور شرکت کنم و با کسب رتبه مجاز به ورود به دانشگاه می تونم با این شرایط بالا ورود پیدا کنم .
  ممنون میشم راهنمایی ام کنید
  خداوند خیرتان دهد کمکم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد رضا جان
   1- اگر ورودی دانشگاه سراسری مهر 98 هستید از دانشگاه های روزانه کنکور 99 محروم هستید (دانشگاه فرهنگیان هم روزانه حساب میشه)
   2- معدل کل تون بالای 15 هست و مشکلی برای قبولی ندارید ولی ابتدا باید شرایط نکته اول رو داشته باشید

   1. محمد رضا می گوید

    خیلی ممنونم از راهنماییتون خدا خیرتون بده.
    من ورودی مهر ۹۸ دانشگاه آزاد هستم پس این امید را می تونم داشته باشم ( حالا با کسب رتبه ) در دانشگاه فرهنگیان مجاز شوم ؟
    که از الان برای کنکور ۹۹ مطالعه داشته باشم .
    ممنون می شم یکم توضیح بیشتر دهید .

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام محمد رضا جان
     اگر که دانشجوی آزاد هستید،بله مشکلی ندارید می توانید در کنکور ثبت نام کنید و به شرط کسب رتبه مناسب و معدل بالای 14 می توانید به قبولی در گزینش امیدوار باشید
     موفق باشید

 197. حسن می گوید

  سلام چرا مدت خدمت شرط سنی را افزایش نمی دهد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسن جان
   به هر حال این مورد توسط آموزش و پرورش تعیین شده

 198. رضا می گوید

  هر سال که بگذره یک سال رو جلوتر میبرن درسته برای برای کنکور99 متولد یک مهر 77 به بعد هست و برای 1400 میشه یک مهر 78به بعد درسته.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   اگر شرط سنی 22 باشه و بمونه بله درسته

 199. یه عاشق شغل معلم می گوید

  سلام.سوالی ذهنم رو مشغول کرده.اینکه من در در سن دو سالگی بیماری آسم داشتم و در همون دوران کودکی هم به طور کامل برطرف شده.والانم هیچ مشکلی ندارم؟آیا ممکنه بهم بخاطر همین موضوع گیر بدن؟؟؟ تور رو خدا جواب بدین؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   به هر حال سلامت جسمی و روانی شرط استخدام هستش،ولی شما اگر تنها در کودکی مشکل رو داشتید و اگر در سال های اخیر هیچگونه مشکلی نداشتید احتمالش بعیده که موردی پیش بیاد،ولی اینکه در مصاحبه هم این مورد رو مطرح کنید یا نه به عهده خودتونه

 200. محمدرضا می گوید

  سلام
  من دانشجو ازاد هستم میخواستم بدونم میشه کنکور بدم برای سال 99؟؟
  آیا از دانشگاه انصراف بدم بعد از قبولی در معلمی باید فرم انصراف رو بگیرم؟
  باید به دانشگاه ازاد هزینه ای پرداخت کنم؟
  و این هزینه بطور میانگین چقدر میشود؟

 201. Navid می گوید

  سلام در صورت تغییر شرایط سنی ممکن است به ۲۵ سال تغییر کند؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نوید جان
   خیر احتمالش بسیار ضعیفه

 202. الهام می گوید

  سلام خسته نباشید .
  اگه سن رو به 24 سال افزایش بدن یعنی میشه از تاریخ 75/7/1؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهام خانم گرامی
   بله معمولا باید به این صورت دربیاد

 203. الهام می گوید

  یعنی احتمالش نیست که از فروردین 75 باشه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   نه متاسفانه معمولا مهرماه رو در نظر میگیرن

 204. سینا می گوید

  ای کاش ای کاش سن دانشگاه فرهنگیان به 23 یا 24 ارتقا پیدا می‌کرد به خدا قسم انصاف نیست اینا صدای جوان های ما هستش ی شانس دوباره بهشون بدن.

 205. فاطمه می گوید

  سلام.من دوس دارم برم دانشگاه فرهنگیان با معدل دیپلم۱۸ و قد و وزنمم سلامتیمم همه اوکیه.میشه بگید حداقل درصد دروس برای رشته تجربی باید چقدر باشه؟هزینه کلاس ندارم میتونم بعضی دروسو حذف کنم بعضیارو بالا بزنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   ببینید شما هر چقدر رتبه بهتری داشته باشید شانستون بیشتره،شما اگر به دنیال دبیری باشید که باید درصدهای بسیار بالایی رو بزنید چون تعداد پذیرش دبیری کم و علاقمند زیاد ولی اگر به دنبال آموزگاری هستید درصدهای متوسط رو به بالا میتونه مفید باشه برای معرفی به مصاحبه

 206. رضا می گوید

  سلام من کارت معافیت پزشکی چشم دارم ولی دید یک چشمم ده دهم و چشم دیگرم پنج دهم است در استخدام دانشگاه فرهنگیان مشکل دارد یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم) | – هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ – دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ – ضایعات وسیع ، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ – کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بالامانع است – نابینایی در یک چشم

   پس جای نگرانی نیست

 207. حسین می گوید

  سلام نمیشہ سن قبولی دانشگاہ فرھنگیان بہ ۲۳ ارتقاء پیداکنہ ایا راھی نیست ایا کسی بہ فکر ما ھست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   صحبت هایی انجام شده ولی حرف نهایی رو دبیر شورای عالی آموزش و پرورش میزنه

 208. بھزادی می گوید

  سلام ایا امکان دارہ امسال شرایط سنی دانشگاہ فرھنگیان امسال افزایش پیدا کنہ

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهزاد جان
   صحبت هایی شده و امیدواری هایی که ایجاد شده ولی حرف آخر رو شورای عالی آموزش و پرورش میزنه

 209. حسین می گوید

  سلام اگہ شرایط سنی دانشگاہ فرھنگیان تغیر کنہ کی اعلام میکنند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   ممکنه در دفترچه ثبت نام کنکور و یا حتی در دفترچه انتخاب رشته درج بشه

 210. Motaharee می گوید

  سلام خسته نباشید لطفا جواب بدید، من متولد 1/7/75ام لیسانس حقوق گرفتم بعد الان نمیدونم چکار کنم تاالان داشتم میخوندم برا کنکور تجربی وکلاس میرفتم بعد الان دیدم نوشتین شاید شرایط سنی افزایش پیدا کنه ب 24سال من سال 94کنکور دادم رتبمم هزار شد ولی پذیرش کم بود الان ب نظرتون چکار کنم باتوجه ب اینکه شاید شرط سنی افزایش پیدا کنه وهمین یه سال باشه برای متولدین 75 بدم کنکور انسانی باز آخه برا تجربی همیشه وقت هست لطفا راهنماییم کنید اگ احتمالش هست افزایش پیدا کنه ک بخونم برای انسانی چون واقعا ب معلمی علاقه دارم خواهش میکنم زود جواب بدید باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مطهره خانم گرامی
   این مورد هم صحبت هایی انجام شده ولی اصلا قطعی نیست،چون حتی در قضیه شرط معدل هم که دیوان حکم کرده بود حذف بشه در نهایت فقط راضی شدند که شرط معدل رو به 14 کاهش بدن،پس تصمیم گیری سخته و نمیشه روی این مورد قطعی حساب کرد،شما اگر روی همین مورد دوباره کنکور انسانی بدید خدای نکرده شرط سنی افزایش پیدا نکنه ضرر می کنید،بهتره شما به همون کنکور تجربی ادامه بدید که اگر شرط سنی هم افزایش پیدا کرد بتوانید هم برای دانشگاه فرهنگیان شانس داشته باشید و هم برای سایر رشته های گروه تجربی

 211. محمدرضا می گوید

  سلام من دانشجوی ازاد هستم ک سال 99کنکور میخوام کنکور بدم برای تربیت معلم
  اگ از دانشگاه آزادبعد از قبولی دانشگاه فرهنگیان انصراف بدم مشکلی برای سربازی پیش میاد یا ن؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد رضا عزیز
   دانشجویان غیر دانشگاه روزانه می توانند در کنکور شرکت کرده و در صورت قبولی از دانشگاه قبلی انصراف دهند
   شرایط انصراف از دانشگاه و ثبت نام کنکور را هم بخوانید

 212. مهدی می گوید

  چجور باید ثبت نام کنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سوالتون رو واضح مطرح کنید

 213. پویا می گوید

  به نظرمن اداره اموزش پرورش کلا دیوارش کجه

 214. Matin می گوید

  سلام میگن امروز با افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان مخالفت کردن واقعیت داره؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام متین جان
   بله ما هم شنیدیم احتمال زیاد بله،هفته آینده دفترچه منتشر میشه و کامل مشخص میشه

 215. م. می گوید

  سلام من شنیدم گفتن سن وافزایش میدن تا24سال چون زیاد میخوان درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   فعلا تا به این لحظه افزایش سن منتفی بوده،مگر اینکه خبر جدیدی بشه تا هفته ی آینده که دفترچه منتشر میشه

 216. reza890 می گوید

  سلام دوستان به همین اسم من تو تلگرام پیام بدین عضو گروهتون بکنم برای اعتراض جمع باشیم بهتره بلاخره ی خاکی تو سرمون میکنیم

  مدیر سایت شما چ هیچ کاری نکردین لا اقل اینو تایید کن خودمون ی حرکتی کنیم تورو خدا تایید کن .

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   ما باید چه کاری انجام بدیم؟!
   آموزش و پرورش مثل سازمان سنجش نیست! ،برای تصمیم گیری در این رابطه هم یه شورا تشکیل میشه که در این شورا گویا اعضای مخالف بیشتر از موافق بودند

 217. آرزو می گوید

  اخه این چه منطقی هستش که گفتن هرچی سن پایی باشه فراگیری مطلب میره بالا مگه سن 24 تا 28 سال که فارغ التحصیلی است سن مسن و پیرو دیر فهمی است پس اونجوری باشه تا 24 سالگی علم رو یادبگیریم و ادامه تحصیل ندیم چون در دریافت مون دچار مشکل میشن مگه چی یاد میدین که ما نمیتونیم بهمیم پزشکی و مهندسی یاد نمیدید که

 218. آرزو می گوید

  ممکنه که در دفترچه انتخاب رشته اگه اعتراض ها بالا بره سن اونجا افزایش بدند و تجدید نظر بفرمایند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرزو خانم گرامی
   همونطور که در متن شرایط هم نوشته شده امکان تغییرات بله ممکنه ولی خب احتمالش کمتره

 219. ارزو می گوید

  خواهش میکنم جواب بدید اگه داوطلبی سن شناسنامشو از طریق فانونی کاهش بده یعنی با اون اصول کاهش سنی که در قانون هم داریم و سنش بعد اون کاهش مابق سن فرهنگیان باشه اونها در مصاحبه قبول نمیکنن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرزو خانم گرامی

   (محاسـبه سـن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل شناسـنامه‌ای اسـت کـه بـه اسـتناد آن در آزمـون ورودی ثبـت‌نـام مـی‌کنـد بنابراین تغییراتـی کـه پـس از ثبـت‌نـام در آزمون، در مـدارک هـویتی، بـه ویـژه تـاریخ تولـد داوطلـب بـه وجـود آمـده باشـد معتبـر نیسـت و در صـورت پذیرفتـه‌شـدن در آزمـون در هـر مرحلـه‌ای، قبـولی وی لغـو خواهـد شد.) /تسنیم

 220. منا می گوید

  با تشکر از پاسخ و همراهیتون با داوطلب ها این سوال دارم که به کجا باید اعتراض بدیم برای تجدیدنظر در مورد شرط سنی که زودتر به نتیجه برسه ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام منا خانم گرامی
   اطلاع دقیقی نداریم،ولی اگر مدارکی دارید در این رابطه بهتره یا یک مشاور حقوقی یا وکیل مشورت کنید

 221. آرزو می گوید

  info@divan-edalat.ir این ایمل دیوان عدالت هستش کسایی که خواهان افزایش شرط سنی فرهنگیان هستند دست روی دست نگذارند خواهشا اعتراض کنید تا تجدیدنظر کنند پایان این ماجرا افزایش شرط سنی هست محکم در کنار هم این رویارا به واقعیت تبدیل میکنیم به این ایمل برید و اینجام بنویسید و برید تو دیوان عدالت بخش مردمی اونجام شکایت تنظیم کنید همگی اینکار بکنید نگید اون میره یکی دیگه رفته همه باهم زیاد درخواست بکنیم

 222. فاطمه می گوید

  سلام لطفا درج کنید
  بچه‌ها من ی تیمی هستیم برای افزایش سن. خیلی پیگیری ها کردیم حتی همون 5 هزار امضا هم ب دستای ما بود. گفتن ک اگه تعداد ما زیاد بشه و احتمالش هست ک برای همین کنکور 99 هم افزایش سن بدن درست چند سال قبل. این لینک گروه هست لطفا بچه‌هایی ک خواهان افزایش سن هستن بیان تو گروه
  https://t.me/joinchat/BoPMu0TN0HsXikY8ZSJxpA
  گروهه بچه های افزایش سن

 223. آرزو می گوید

  به نظرتون اگه از اسفند شروع کنیم واسه کنکور درس بخونیم شانس قبولی در فرهنگیان رو خواهیم داشت

  1. پی سی کنکور می گوید

   حقیقتا بستگی به خودتون داره
   فرمول مشخصی نداره،ولی باید چند برابر یه داوطلب کنکور تلاش کنید
   ولی اگر می خواهید شروع کنید از همین فردا شروع کنید

 224. بهنام می گوید

  ممنون از پاسخگویی و حوصلتون یه سوال دارم چه کتاب هایی در رشته انسانی برای قبولی در فرهنگیان تاثیر گزارتره ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   تمامی کتب برای کسب رتبه بهتر تاثیر گذار هستند،به ویژ] کتب تخصصی و درس ریاضی و آمار

 225. Sina می گوید

  سلام خسته نباشید میخاستم بدونم امسال اگه میزان شرکت کنندگان نظام قدیم ب اون حد نسبت نرسه ی نوع سوال طرح میشه تو کنکور واقعیته؟و اینکه برای قبولی فرهنگیان منطقه ۳رشته انسانی حداقل رتبه چن باید باشه؟!!!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سینا جان
   خیر اصلا حدنصابی وجود نداره،و برگزاری کنکور نظام قدیمی رسمی و قطعی هستش
   در حال حاضر برای دانشکاه فرهنگیان رتبه های قبولی رو در اختیار نداریم،ولی هر چقدر رتبه شما بهتر باشه شانس تون بیشتره

 226. پوریا می گوید

  سلام ضمن خسته نباشید خدمت سایت پی سی کنکور بنده سوالی در مورد سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان داشتم من تولدم 1377/6/26 ایا در کنکور امسال مجاز به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان میباشم لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پوریا عزیز
   همانطور که در دفترچه ثبت نام قید شده فعلا حداکثر شرط سنی 22 سال است و متولدین 1/7/1377 به بعد می توانند،پس با این شرایط شما فعلا نمی توانید، مگر اینکه تغییری ایجاد بشه

 227. دانیال می گوید

  سلام یه سوال کدام شغل مثلا زن کار کنه و در اونجا و اون محل کار اصلن مرد نباشه و نیاد وکار نکنه مثلا زن شغلش ماما باشه یا معلم زبانمیگم در این دوتا شغل کدوما خوبه برای زن کار کنه و در محل کار مرد نیاد و نباشه بنظر شما کدوم شغل برای خانوم بهترهه و کدومشون که محیط خوب و دیگه اصن مردیی وجود ندارهه/

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دانیال جان
   غیر این دو تا شغلی که گفتید ،معمولا اکثرا مشاغل کارمندی به نحوی با پرسنل آقا نیز همکار هستند

   1. دانیال می گوید

    ببخشید بازم کدوم دوتا از این شغل اصن اقا وجود ندارهه و محیط خوبیه برای زن؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     بستگی به خود اون خانم داوطلب داره
     هر کسی روحیات متفاوتی داره،شاید یکی از معلمی خوشش نیاد و دوست داشته باشه با حقوق بیشتری در بیمارستان کار کنه
     و یکی بالعکس عاشق معلمی هست
     پس نمیشه واسه هر کسی بدون اطلاع از علاقه و توانایی نسخه پیچید

     1. دانیال می گوید

      نه منظورم علاقه نیس میگم در این دوتا کار کدومش اصن اقا وجود نداره ونمیاد خیلی ببخشید اگه جواب بدین

      1. پی سی کنکور می گوید

       دوست عزیز
       این دو تا شغل مختص زنان هستند،بعدشم هیچکدوم مستقیما با آقایون کاری ندارند
       و مورد دیگر اینکه در سال 1398 هستیم و طبیعتا پیش میاد مواقعی همکاری غیرمستقیم وجود داشته باشه
       موفق باشید

       لطفا در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر سوالتون رو در انجمن سایت مطرح کنید

 228. مهسا می گوید

  مدیرسایت لااقل ازاول میگفتین صدای ماجایی نمیرسه اینهمه نظرهممونم التماس کردیم صداماروبه گوش مسئولین برسون ههمون بخاطرچندماه نمیتونیم بریم دنبال علاقمون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   از این بابت متاسفیم، اما تلاش های زیادی توسط فعالان آموزشی انجام شد ،اما این تصمیمات در شورایی به نام شورای عالی آموزش و پرورش مطرح میشه که در آخر تعداد مخالفان افزایش سن بیشتر بوده

 229. آزاد می گوید

  سلام واسه سن من ۲۳ /۳ /۷۷ نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آزاده خانم گرامی
   نه متاسفانه از مهرماه 77 در نظر گرفته شده

 230. حديثه می گوید

  سلام./ ممنون ميشم راهنمايي كنيد/ تنها راه معلم شدن رسمي و استخدامي تو مملكت ما كنكور هست كه بعدشم بخواي دانشكاه فرهنگيان رو انتخاب كني و هر چند سال يك بار شركت تو ازمون استخدامي/ تااينجا درست متوجه شدم

  ايا براي دانشگاه فرهنگيان ميشه از كنكور ارشد هم اقدام كرد؟؟/ من متولد 69 ام. خب قطعا كنكور سراسري ديگه نميتونم بدم/ ليسانس تربيت بدني دارم و 5 سال هست پيش دبستاني درس ميدم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حدیثه خانم گرامی
   تا جایی که اطلاع داریم دانشگاه فرهنگیان با یه سری سرایط خاصی ،آن هم از میان شاغلان رسمی یا پیمانی پذیرش می گیرد و در موارد بعدی با موافقت آموزش و پرورش با ادامه تحصیل شما موافق می کنند

   1. حديثه می گوید

    ممنونم/ خب يعني من الان چه كاري از دستم برمياد/ از كدوم نهاد ،كي و كجا بايد پيگيري كنم؟؟ مستقيم بايد مراجعه كنم دانشگاه فرهنگيان كه مثلا فرمي چيزي پر كنم يا اين شرايطي كه فرمودين هم هرچند وقت يك بار اطلاع رساني عمومي ميشه؟/ واقعا مستاصل هستم و بيشتر از اين، اينكه نميدونم از كجا و چه جوري بايد پيگير كنم اذيتم ميكنه
    ممنونم از راهنمايي شما

    1. پی سی کنکور می گوید

     شما ابتدا شرایط رو کامل از دفترچه کارشناسی ارشد 99 بخوانید :
     http://www6.sanjesh.org/download/arshad99/NoteArshad99Version2.pdf

     و مهلت ثبت نام هم در آبان ماه بوده و حدود دو هفته پیش هم یه مهلت دو روزه مجددا در نظر گرفته شده بود که تمام شد ،اگر شرایط رو داشتید از سازمان سنجش سوال کنید که امکان تمدید مهلت ثبت نام کارشاسی ارشد99 وجود داره یا نه؟

 231. آرزو می گوید

  خواهش میکنم پیام بذارید بچه ها باید به شماره پیامک 30000666 پیام بدید و به 162 زنگ بزنید بگید در شبکه اموزش برنامه پرسشگر بگند که افزایش شرط سنی فرهنگیان 99 رو پیگیری کنند خبر موثق و تنها راه نجات ماست خواهش میکنم اگر به شغل معلمی علاقمند هستید اینکار را بکنید

 232. مری می گوید

  سلام آیا متاهل بودن باعث عدم رفتن به دانشگاه فرهنگیان میشود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   در شرایط دانشکاه فرهنگیان چیزی در این رابطه نگفته،پس می توانید شرکت کنید

 233. آرزو می گوید

  سلام اگه من روزانه 98 قبول شدم بعد درخواست لغو محرومیت 99 رو از سنجش خواستم و فکس کردم اطلاعاتم رو الان جواب هنوز نیومده و ایا حتما باید قبل از ثبت نام کنکور جوابش بیاد یانه من ثبت نام میتونم بکنم و منتظر جواب باشم یانه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرزو خانم گرامی
   تماس بگیرید،و اگر جوابگو نبودند که پیشنهاد میشه ثبت نام کنید چون مشخص نیست دوباره فرصت جدیدی برای ثبت نام در نظر گرفته بشه یا نه

 234. مهسا می گوید

  سلام ببخشید امکان داره سن رو افزایش بدن ؟؟من متولد 1377/4/15هستم …بعد اینکه اگه نشد برای انتخاب رشته …کدوم رشته رو بزنم ک بعدا استخدامی اگه اومد …استخدام شم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهسا خانم گرامی
   احتمالش خیلی کمه
   رشته های روانشناسی و علوم تربیتی برای آموزش ابتدایی و سایر رشته های تخصصی همانند ادبیات ،انگلیسی برای دبیری که البته پذیرش این رشته ها هم هم کمتر از روانشناسی خواهد بود

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*