آخرین شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 + سنی – معدل – قد

شرایط پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98

شرط سنی برای داوطلبان کنکور 98 دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

پی سی کنکور : دانشگاه فرهنگیان جز دانشگاهایی ست که داوطلبان کنکور جهت شرکت در آن باید دارای شرایط ویژه ای باشند. شرایط سنی و شرط معدل و غیره جز ویژگی های این دانشگاه است و معمولا افرادی که قصد انتخاب این دانشگاه را دارند از سال های قبل برای ورود به این دانشگاه برنامه ریزی می کنند. در این مطلب به بررسی آخرین شرایط پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان در کنکور 98 می پردازیم تا داوطلبان کنکور 98 با آگاهی بیشتری جهت ورود به این دانشگاه اقدام نمایند.

اگر می خواهید اطلاعات جامع در رابطه با نحوه پذیرش تربیت معلم و دبیری دانشگاه فرهنگیان را بدانید تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید . . .

فهرست مطلب :

– شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان کنکور 98

– شرایط معدل دانشگاه فرهنگیان کنکور 98

– مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان کنکور 98

– روش ثبت نام و پذیرش در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سال 98

– شرایط عمومی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 

– شرایط اختصاصی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 

– شرایط معاینه پزشکی و آمادگی جسمانی دانشگاه فرهگیان کنکور 98

– نکات مهم برای ثبت نام و پذیرش دانشگاه فرهنگیان 98

 

* شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان کنکور 98

شرط سنی یکی از شرایط مهم این دانشگاه است افرادی که سن آنان از زمان اعلام شده در دفترچه ی انتخاب رشته اعلام می شود به هیچ عنوان حتی برای مصاحبه دعوت نماید. تا سال 92 شرط سنی دانشگاه فرهنگیان سال  24 سال تمام بود، اما پس از آن با تغییر شرط سنی از 24 به 22 تغییر یافت. این دانشگاه در سال 96 قصد داشت شرط سنی را از 22 به 20 تغییر دهد که به دلیل اعتراض داوطلبان به تغییر  ناگهانی شرط سنی و برنامه ریزی که داوطلبان بر اساس سن 22 سال جهت پذیرش انجام داده بودند، سن پذیرش را از 20 سال به 22 سال بازگرداننده شد. در صورتی که برای کنکور 98 نیز 22 سال تمام به عنوان سن پذیرش داین دانشگاه لحاظ گردد متولدین 1/7/1376 به بعد می توانند در این دانشگاه شرکت داشته باشند.

* شرایط معدل دانشگاه فرهنگیان کنکور 98

شرط معدل نیز بعد از بعد از شرط سنی دومین شرط مهم داننشگاه فرهنگیان در پذیرش است،و هر ساله برای داوطلبان سوال است که حداقل معدل برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چند است،حتی کار به دیوان عدالت اداری نیز کشید که در مطلب شرط معدل دانشگاه فرهنگیان نیز در سایت منتشر شده و دیوان عدالت رای داد که دانشگاه فرهنگیان معدل را حذف کنید که سرانجام اما دانشگاه فرهنگیان در دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 رای داد که حداقل معدل از 15 به 14 تغییر یابد.

 

* مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان کنکور 98 ؛ یک مصاحبه ی مهم در پیش روی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

داوطلبان این دانشگاه توجه داشته باشند که داشتن شرایط و رتبه ی مورد نظر دانشگاه فرهنگیان برای پذیرش این دانشگاه کافی نیست، چرا که این دانشگاه پذیرش خود را به صورت نیمه متمرکز انجام می دهد و افرادی که رتبه و شرایط مورد نظر را داشته باشند، جهت انجام مصاحبه به مراکز دانشگاه های فرهنگیان دعوت می شوند و بخش مهمی از فرآیند پذیرش مربوط به مصاحبه ی این دانشگاه است. سنجش سلامتی پیرامون توانایی بینایی، شنوایی و گفتاری نیز در این مصاحبه ها مورد بررسی قرار می گیرد،که برای آشنایی با شرایط و تجربیات مصاحبه داوطلبان شرکت کننده حتما از مطلب سوالات مصاحبه و گزینش تربیت معلم دیدن کنید.

* روش ثبت نام و پذیرش در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

1- در پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی پذیری اعمال می شود. کدرشته محل های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شده اند. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یک از کدرشته محلها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس مخصوص با اولویت پذیرش داوطلبان بومی / محل خدمت درج شده و مطابق ضوابط ذیل صورت می پذیرد.

۲- داوطلبان متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی استانی درج شده باشد، همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند

۳- بر اساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۷ و ۱۳۹۸ / ۵ / ۵ تمامی داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته محل های مربوط به استان خود می باشند اما در کدرشته محل هایی که اولویت برای شهر یا بخش خاصی در نظر گرفته شده است این موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومی آن شهرها با بخش هایی که دارای اولویت هستند (حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» محل تولد» با شهر (یا بخش) رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد) پذیرش می شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند (داوطلب واجد شرایط بومی شهر یا بخش براساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد)، از داوطلبان بومی همان استان که کدرشته محل مزبور را انتخاب نموده اند، پذیرش انجام می شود.

شایان ذکر است از پذیرفته شدگان تعهد لازم برای خدمت در شهر یا بخش مندرج در محل خدمت ستون« تحصیل مخصوص داوطلبان بومی | محل خدمت» اخذ خواهد شد.

تذکر ۱ : نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس | مخصوص داوطلبان بومی محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد. داوطلب پذيرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش و پرورش بسپارد.

تذکر ۲: تعیین محل خدمت کدرشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک 1 بوم (چند شهر شهرستان منطقه می باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط استان بومی داوطلب) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل در اختیار اداره کل استان می باشد

۴- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کدرشته محل های دانشگاههای مزبور بنماید براساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون براساس اولویت های انتخابی تا حدود دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد. معرفی داوطلب
جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبولی نهایی در دانشگاههای مزبور تلقی نمی گردد.

6- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی (بخش شهرستان استان توضیحات کدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظر گرفتن نمره کل نهایی زیر گروه و گروه آزمایشی مربوطه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبانه گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاههای مزبور تلقی نمی گردد.

تذكر : کسب نمره کل نهایی بالاتر در زیر گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کدرشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است

7- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

نکته مهم :

 انتقال دانشجو به سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعکس ممنوع می باشد. و ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی است و تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاهها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

* شرایط عمومی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 :

١- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله.

۵- نداشتن سابقه محکومیت جزائی یا کیفری مؤثر.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الكل و هر نوع مواد اعتیاداور. داشتن (گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی داوطلبان نظام آموزشی قدیم) یا متوسطه دوم (نظام آموزشی جدید)

* شرایط اختصاصی پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 :

١- کسب حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر (در زیر گروه مربوط جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود.

2- داشتن هیچ گونه رابطه استخدامی با تعهد خدمت دائم یا موقت به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه.

۳- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۲۱، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم ) برای پذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهد بود.

تبصرہ: حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

۴- با رعایت ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( ۱۳۷۶/ ۷ / ۹ به بعد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی الزامی می باشد؛

تبصره ۱: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره ۲: انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

تبصره ۳: حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایحلی تغییر نخواهد داشت.

5- بومی بودن داوطلب در هریک از کد رشته ی محل های اعلام شده از سوی آموزش وپرورش

* شرایط معاینه پزشکی و آمادگی جسمانی دانشگاه فرهگیان کنکور 98

1- برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام و خليفه معلمی به استناد استناد بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور تصویب نامه شماره ۸۸۳۸۳۴۴۱۷۸- ۲۳/ ۴ /۱۳۸۹ هیأت دولت و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ )، با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک ها و معیارهای ذیل الزامی است:

1- توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

2- قدرت بینایی: – قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم) | – هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ – دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ – ضایعات وسیع ، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ – کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بالامانع است – نابینایی در یک چشم

3- قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، کم شنوایی داوطلب نباید بیش از ۳۰ دسی بل باشد):

4- قد، وزن: – با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار می گیرد. – حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد.

به طور مشخص در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سال جاری عددی برای قد و یا وزن ذکر نشده و بیشتر مبنا بر تناسب اندامی وزن و قد قرار داده شد،ولی صرفا جهت کنجکاوی شما داوطلبان می توان گفت که برای سال های قبل از 96 عدد 160 برای قد آقایان و عدد 155 برای خانم ها ذکر شده بود.

5- تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح با دیگر عوامل در صورت با قسمت های خلاهری و نمایان بدن

6- نداشتن نقص عضو مشهود و موثر درانجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

7- عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج از قبیل دیابت- سیروز کبدی – آسم- نارسایی کلیه بیماری های قلبی- اسکروز آن پلاک- پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی – کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط .

8 ) سایر موارد : بیماریهای که براساس تشخیص پزشک متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظایف حرفه ای باشد

9- احراز سلامت روانی براساس نظر روان شناس متخصص ومتعمد آموزش وپرورش دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران )

* نکات مهم برای ثبت نام و پذیرش دانشگاه فرهنگیان 98

١- پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل (حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهد بود. به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری می باشد.مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت حداکثر۴سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود. پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفا حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.

۲- اخذ تعد و استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعاد رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ده سال»، خواهد بود.

۳- عدم ثبت نام در محل قبولی تحت هر شرایطی ( حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)، به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد “كان لم يكن ” تلقی خواهد شد.

۴- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد.

۵- انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

6- ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۲ شورای عالی اداری کشور به شماره ابلاغی عدد ۲۰۶/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۲۶ ) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق) و سایر خوابط و مقررات مربوط صرفا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش، در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود. تبصرہ: با توجه به مفاده ماده ۶۱ ، ۶۰ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به کار در مدارس، صرفا در خارج از ساعت اداری موظف، امکان پذیر خواهد بود.

۷- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال و جابه جایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. ضمنا چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش ، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد بود.

۸- عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در زمان ثبت نام ، شروع به تحصیل وحین تحصیل.

۹- پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نمی باشد، ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند.

۱۰- از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش که جزء معرفي شدگان چند برابر قرار گیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه بوده و ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشک معتمد واجد شرایط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفا در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد.

۱۱- مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد انجام مصاحبه تخصصی صرفا در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر می باشد. انجام مصاحبه مجدد ویا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۱۲- عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، تحت هر شرایملی بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی خواهد شد.

۱۳- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها بر اساس جدول پیوست شماره ۱) در واحدهای تابعه (مراکز آموزش عالی) سطح استان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: کلاس های که به حد نصاب لازم (حداقل ۲۰ نشر برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابه جایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس ها و کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت درغیر این صورت قبولی آنان” كان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره ۲: انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد.

۱۴- در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره که گرایش فعالیت های پرورشی، اجرا می گردد بعد از فراغت از تحصیل به عنوان” مربی امور تربیتی مدارس” بکار گیری خواهند شد.

۱۵- قبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت قطعی تلقی می گردد چنانچه در برخی از رشته های خاص دانشگاه های مزبور صلاحیت های عمومی و اختصاصی داو حلب بعدا مورد تایید قرار بگیرد به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش ها ، عدم امکان ایجاد کلاس، به استناد ماده (۱) قانونی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش در رشنه جدید عدم نیاز برای آنان اعلام شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۶- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلبی، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری محرز گردد، حتی برای آن داوطلب ایجاد نمی کند. در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در کدرشته محل مربوط، حداکثر تا قبل از شروع نیسمال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۸، امکان اقدام وجود خواهد داشت.

۱۷- برخی از کدرشته محل های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این کدرشته محل ها، هیچ گونه حقی جنت استخدام در آموزش وپرورش ایجاد نمی کند.

۱۸- طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، در پایان دوره کارشناسی از دانشجو معلمان، ارزشیابی پایانی به عمل می آید و بر اساس نتایج حاصله ، گواهی صلاحیت حرفه ای در سطوح مختلف صادر می گردد.

۱۹- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصيل و يا استخدام ازمایشی و فعلی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

۲۰- در رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای چند گرایش یا زمینه تخصصی می باشد و در دفترچه آزمون گرایش و زمینه تخصصی رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و پرورش با در نظر گرفتن بومی بودن در سایه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان ، نسبت به تعیین گرایش و زمینه تخصصی اقدام خواهد کرد بعد از تعیین گرایش و زمینه تخصصی توسط دانشگاه، تغییر گرایش و زمینه تخصصی تحت هر شرایلی مجاز نمی باشد.

بدینی است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومی با نفلر و تأیید گروه آموزشی متناسب با نیاز آموزش وپرورش) امکان پذیر خواهد بود. (جدول شماره ۲)

۲۱- صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای سوگند معلمین و امضای سوگند نامه معلمی خواهد بود. متن امضاء سوگند نامه در پرونده دانشجو معلمان نگهداری می شود.

۲۲- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وخلیفه عمومی (داوطلبان ذكور در مراحل مختلف از مون مزبور، به عمده آنان خواهد بود.

۲۳- علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی مذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی آزمون مندرج در این مطلب، که کلیه داوطلبان ملزم به رعایت آن بوده، الزامی است.

نکته مهم ۱: معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی گردد. در صورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش نهایی آنان، براساس نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده اند با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

نکته مهم ۲: لازم به توضیح است داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه در دوره روزانه مجاز نشده اند در صورتیکه در زمان مقرر (۳، ۴، ۵ و ۹۸ / ۵ / ۶ ) در آزمون عملی رشته آموزش تربیت بدنی شرکت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته محل های دوره روزانه، منحصرا در رشته آموزش تربیت بدنی داده شده است. این موضوع در کارنامه نتایج اولیه برای این داوطلبان مشخص گردیده است. لذا این دسته از داوطلبان در صورت پرداخت هزینه مربوط به علاقمندی به رشته های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مجاز به انتخاب رشته محل های دوره روزانه منحصرا در رشته آموزش تربیت بدنی خواهند بود.

سازمان سنجش-پی سی کنکور-خبرنامه دانشجویان ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
232 نظر
 1. سوری می گوید

  خواهش میکنم ب فکر تمام دانش آموزهایی مث من ک تاریخ تولدشون از1376/1/1ب بعد هست ک صرفا ب خاطر چندماه نمیتونن دعوت ب مصاحبه و پذیرش تو دانشگاه فرهنگیان بشن,باشین ازتون خواهش میکنم شرط سن رو در سال 98ب 23یا24سال افزایش بدین خیلیا هستن مث من ک ارزوی معلم بودنو دارن اما بخاطر چند ماه هرگز نمیتونن ب آرزوشون برسن لطفا پیگیری کنین

 2. راحله می گوید

  لطفا سن رو از 22به 24 افزایش بدین،با توجه به این ک امسال کلی نیرو جذب میکنه این فرصتو از ما نگیرید…

  1. Sahar می گوید

   مگه شرایط سنی تا ۲۲سال نیست

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام سحر خانم گرامی
    برای سال های قبل تا 22 سال بوده و برای امسال نیز پیش بینی می شود همان 22 سال باشد،شرایط دقیق پس از دفترچه ثبت نام کنکور 98 مشخص می شود.
    موفق باشید

 3. راحله می گوید

  کسی هست صدای مارو به مسئولین برسونه؟تورو خدا شرایط سنی رو از 22به 24 افزایش بدین،با توجه به اینکه امسال ۳برابر نیرو جذب میکنه این فرصت رو از ما نگیرید…تورو خدا بگین چیکار کنیم،به کجا شکایت کنیم صدای مارو مسئولين بشنون؟؟هرکی میدونه کمک کنه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام راحله خانم گرامی
   باید از طریق دیوان عدالت اداری شکایت و پیگیری کرد
   موفق باشید

   1. روژان می گوید

    مگه کسی اهمیت میده من نیمه دوم ۷۵ هستم تو منطقه زلزله زده تا الان دارم میخونم ولی بخاطر چند ماه باید این همه تلاش ازبین بره من عاشق معلیم

 4. امید می گوید

  سلام
  یه کاری بکنین که شرایط سنی بشه ۲۲به بالا

  1. رضا می گوید

   سلام من متولد ۷۷/۶/۲۷هستم ایا برا کنکور ۹۹میتونم تربیت معلم برم
   یا برا این سه الی ۴ روزه ک بزرگترم از این سنی ک گفتن مثلا برا ۹۹متولدین ۱مهر ۷۷نمیتونم برم معلمی لطفا جواب بدین
   برا سه روز مشکلی هست

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام رضا جان
    ما صد در صد نمی تونیم بگیم،این برمگیرده به آموزش و پرورش و شاید برای سال آینده سن همین بود و سخت گیری شد و یا شاید اصلا معیار سن افزایش داده شد و مشکلی نداشتید ،معیار دفترچه انتخاب رشته کنکور هستش،پس پیشنهاد می کنم در زمان انتخاب رشته به گزینش آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنید و سوال کنید

 5. raha می گوید

  یعنی کسی هس بشنوه ک اقا جان شرایط سنی ۲۴باشه

 6. yas می گوید

  دوستان عزیزی که نسبت به شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۹۸ معترض هستید لطفا همگیتون برید به سایت دیوان عدالت اداری،بخش ثبت شکایات مردمی، فرم مشخصات و اعتراضنامه رو پرکنی و بفرستید اینکار و در روز چند بار با ایمیل خودتون و اطرافیان انجام بدید تنها راهش همین شکایت به دیوان عدالت هست پس کوتاهی نکنید،باتشکر

 7. پ می گوید

  دوماه بزرگترم هیچ جا شانس نیاوردیم

 8. رها می گوید

  به نظرم شرط سنی ۲۲سال خوب است تازه زیاد هم است وبایدکم بشود وشرط معدل هم از۱۵به بالابشه چراشرط معدل حذف شده است؟

  1. زهره می گوید

   چیمیگی شایدبقیه نتونسته باشن وحالاشرایطشوداشته باشن درس بخونن یکمم بفکربقیه باش چقدرخودخواهی

  2. Nasrin می گوید

   کاش یه لحظه خودتو میزاشتی جای کسی ک هیچ کسی رو نداشت ک بهش بگه راه معلم شدن چیه و حالا ک اینو فهمید سنش نمیخوره

  3. کمیل می گوید

   واقعاا متاسفم براکسایی مثل شماکه بااین افکاردارن نظام آموزشی رونابود میکنن عوض اینکه به دنبال ارتقای کیفی باشیم خودمون روباشرط سن که به خاطر چندماه این ور اون ور شدن هزارن نفررو که واقعاشایستگی دارن وبرای نظام آموزشی وجودشون ضروریه رو خونه نشین کردیم داریم به کجااا میریم بااین عقاید؟؟؟؟

 9. غزاله می گوید

  من شخصا از ریس دانشگاه فرهنگیان پرسیدم دیروز گفتن 74/7/1 ب بعد میتونن شرکت کنن

  1. Nasrin می گوید

   از کجا باید مطمئن شیم. ینی راسته واقعا؟ اکه میدونی جوابمو بده خیلی مهمه واسم!.

  2. فاطمه می گوید

   سلام غزاله خانم واقعه راسته؟

  3. زهرا می گوید

   سلام غزاله خانم،واقعا صحت داره؟لطفا جواب بدین خیلی برا ما مهمه

  4. ش می گوید

   سلام بالاخره ما میتونیم شرکت کنیم واسه معلمی با سن 13\2\76

  5. رویا می گوید

   اگه اینجوری بشه خیلی عالیه من اصن عاشق این شغلم نهایت تلاشمم کردم

 10. زهرا می گوید

  توروخدااااا شرایط سنی رو به23یا24برسانیدبخدادارم دیوانه میشم یکی به حرف ماگوش بده

 11. Masoumeh 97 می گوید

  واقعا یعنی از ۷۴ به بعد میتونن ؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   احتمالش کمه تنها در شرایطی که سن 24 سال در نظر گرفته شود متولدین 74 می توانند و در صورتی که 22 سال در نظر گرفته شود متولدین 76 به بعد می توانند ثبت نام کنند
   برای مشاهده شرایط کامل پذیرش فرهنگیان 98 باید منتظر انتشار دفترچه ثبت نام کنکور 98 ماند
   موفق باشید

 12. Ali می گوید

  سلام خسته نباشید.من متولد۱۳۷۷/۷/۱ هستم سال سوم راهنمای ترک تحصیل کردم الان اگه برم سربازی بعد مدرسه غیر انتفاعی برم میتونم برای کنکور برسم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   شما باید ابتدا امتحانات دبیرستان و پیش دانشگاهی را پاس کنید و سپس می توانید در کنکور سراسری شرکت کنید
   شرایط دانشگاه فرهنگیان نیز هر ساله تغییر خواهد کرد و با توجه به سن شما و گذراندن تمامی این امتحانات وقت گیر خواهد بود و احتمالش کمه که از این طریق جذب دانشگاه فرهنگیان شوید
   موفق باشید

  2. فهیمه می گوید

   با سلام
   من اگر امسال شبانه دانشگاه اصفهان برم و قبل از کنکور سال آینده انصراف بدم و در کنکور سال آینده روزانه دانشگاه اصفهان همون رشته قبول بشم، واحد هایی که در دوره شبانه پاس کردم رو برام تطبیق میدن؟
   با تشکر از وقتی که میذارید

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام فهمیه خانم گرامی
    بستگی به دانشگاه موردنظر داره باید ازشون سوال کنید

 13. سمیه می گوید

  سلام غزاله خانم میشه شماره ای که باهاشون تماس گرفتی رو بزاری ما هم تماس بگیریم .اگه اینطوری گفتن باید بیشتر تلاش کنیم .

 14. ناصر می گوید

  سلام من متولد 15/7/74 هستم. خدمت سربازی هم رفتم .آیا شانس قبولی در دانشگاه فرهنگیان رو دارم یا نه؟…
  لطفاً جواب بدین….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ناصر جان
   چهارشنبه دفترچه ثبت نام کنکور 98منتشر می شود و به صورت قطعی می توان نظر داد
   موفق باشید

 15. ناصر می گوید

  سلام. پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 22سال هست آیا با پایان خدمت تا 24سال هست یا نه ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   ناصر جان برای کنکور 97 به این صورت بوده که یکی از بندهای سنی ثبت نام به صورت زیر بوده :
   – داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1/ 7/ 1375 به بعد).
   *شرایط سنی تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

   به همین خاطر پیشنهاد می کنیم منتظر دفترچه ثبت نام کنکور 98 باشید تا در جریان آخرین شرایط قرار بگیرید
   موفق باشید

 16. ناصر می گوید

  سلام آیا شرایط سنی برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان فقط 22سال هست حتی در صورت داشتن پایان خدمت؟

 17. ناصر می گوید

  سلام چرا سایت سازمان سنجش وسه انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته باز نمیشه مگه قرار نبود چهارشنبه باز بشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ناصر جان
   از بعد از ظهر یا عصر امروز ثبت نام در سازمان سنجش شروع می شود
   موفق باشید

   1. نگین می گوید

    سلام وقتتون بخیر
    این شرایط معدل که حذف شده واقعا صحت داره؟؟؟ لطف کنید جواب بدین مسئله مهمیه. با تشکر

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نگین خانم گرامی
     به حکم دیوان عدالت اداری بله لغو شده ،حالا باید دید آموزش و پرورش در هنگام انتخاب رشته کنکور این مسئله را نیز تایید می کند یا خیر
     موفق باشید

 18. میلاد می گوید

  شرط معدل حذف شده یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میلاد جان
   هنوز به طور واضح مشخص نکردن مسئولین آموزش و پرورش و موکول کردن به زمان انتخاب رشته
   موفق باشید

 19. محسن ناطقی می گوید

  سلام

  یعنی چی! شرط معدل رو چرا برنداشتن! چرا بلاتکلیف گذاشتن!
  میگم پی سی کنکور من بخاطر یک صدم یعنی 14.99 موندم
  صد در صد که دیگه 15 نیست آره؟؟؟
  احتمال داره هر قانونی بزارن! ولی فکر نکنم معدل 15 باشه مثل قبل ، معدل رو هم غیر ممکنه بیشتر از 15 کنن!
  امکان نداره که از دستور دیوان عدالت سرپیچی کنند!!!

  نظرتون چیه؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن عزیز
   متاسفانه مسئولین آموزش و پرورش به طور واضح مشخص نکردن و این بلاتکلیفی به احتمال زیاد تا زمان انتخاب رشته ادامه داره
   طبیعتا باید از رای دیوان پیروی کنند و در چند سال گذشته سازمان سنجش به رای دیوان عدالت اداری عمل کرده ،اما هنوز معلوم نیست که آیا آموزش و پرورش چرا اعلامش رو موکول کرده به دفترچه انتخاب رشته،ولی شاید اینکه در مقایسه با پارسال در دفترچه ثبت نام ، حداقلی برای معدل مشخص نشده سیگنال خوبی باشه
   به هر حال پیشنهاد می کنیم با توجه به شرایط از مطالعه برای کنکور دست نکشید که اگر معدل برداشته شد و یا معدل حداقل به زیر 15 هم رسید ،شانس قبولی داشته باشید
   موفق باشید

 20. سعید می گوید

  سلام خسته نباشید نسبت به شرایط ثبت نام در کنکور 98 که در دفترچه ثبت نام کنکور 98اومده برا فرهنگیان شرط معدل چند خواهد شد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعید جان
   با توجه به اینکه امسال دیوان عدالت اداری حداقل شرط معدل دانشگاه فرهنگیان رو لغو کرده، اما آموزش و پرورش بحث میزان معدل رو به زمان انتخاب رشته در مرداد 98 موکول کرده
   موفق باشید

   1. سارا می گوید

    سلام من متولد۱۶/۸/۷۵هستم نمیتونم شرکت کنم ازمون؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام سارا خانم گرامی
     اگر سنی همین 22 سال بمونه خیر ولی شاید برای سال آینده افزایش پیدا کنه

 21. عرفان می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید می خواستم بپرسم که شرط سنی تغییرکرده یانه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   در حال حاضر همون 22 سال در نظر گرفته شده،ولی برای دیدن شرایط نهایی باید هنگام انتخاب رشته مجددا بررسی کنید
   موفق باشید

 22. مهدی می گوید

  سلام واقعا دارم حسرت میخورم چرا بخاطر چند ماه بایدکلا حسرت بخوریم اخه عدالت نیس… کاش حداقل شرایط سنی رو 23 میکردن ک معقول تر باشه ن 22 ن 24 ….
  یکی از ارزوهام همین دانشگاه بود, ک بخاطر همین شرایطش دیگ هیچ میشه.

 23. soheyla می گوید

  سلام میشه به من بگین چرا رتبه های ۷۰۰کنکور ۹۷مصاحبه دعوت نشدن دلیلش چیع بایذ چیکار کنیم تا دعوت بشیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیلا خانم گرامی
   شما مطئنید که با این رتبه دعوت نشدن؟! ،چون دانشگاه فرهتگیان همیشه به دنبال رتبه های برتر بوده برای مثال امسال نیز رتبه یک انسانی منطقه 3 که اهل سیستان و بلوچستان بودن دبیری رو انتخاب کردن و پذیرفته هم شدند
   شاید اشکالی بوده تو استعلام ها و یا سایر مراحل که اگر غیر از این ها باشه و با این رتبه ها دعوت نشده باشن باید حتما از طریق سازمان سنجش و هسته گزینش آموزش و پرورش پیگیری کرد
   موفق باشید

 24. مارال می گوید

  من دانشجوترم‌یک اموزش ابتدایی فرهنگیانم ازچه زمانی وچگونه
  من رابیمه میکنن لطفا راهنمایی کنین چه کنم

  وایا کارشناسی پیوسته فرهنگیان ۳ ساله است یا۴ ساله؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مارال خانم گرامی
   در حال حاضر 4 ساله است ،پیشنهادهایی برای کاهش آن و سه ساله شدن مطرح شده که مشخص نیست از چه زمانی اجرا خواهد شد.در مورد مزایا و بیمه هم از آموزش دانشکده سوال کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید
   موفق باشید

 25. ش می گوید

  سلام من متولد ۱۳.۲.۷۶ هستم امسال میتونم فرهنگیان شرکت کنم لطفا جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تو این مرحله ثبت نام که شرایط اعلام شده سن رو حداکثر 22 سال تعیین کرده و تنها متولدین ( 1/ 7/ 1376 به بعد) میتوانند شرکت کنند و تحت هیچ شرایطی سن افزایش داده نمی شود،با این حساب شما متولد اردیبهشت 76 هستید و چند ماه بزرگتر از سن ذکر شده هستید،هم چنین برای اطمینان بیشتر می توانید از طریق سیستم پاسخگوی سنجش و یا هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه خود سوال کنید
   هم چنین می توانید آخرین شرایط دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 را در هنگام انتخاب رشته کنکور 98 را که مجددا منتشر می شود ، بررسی کنید.
   موفق باشید

 26. جواد می گوید

  سلام.دوستانی که میخوان برای کنکور ۹۸ سن دانشگاه فرهنگبان رو افزایش بدن به شمارم پیام بدن تا عضو کمپین بشن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام جواد جان
   چنانچه کانالی در این رابطه دارید می توانید قرار بدید تا پس از بررسی و در صورت تائید ،دوستان که تمایل داشتند عضو شوند،در غیر این صورت نظر شما قابل تائید نمی باشد.
   موفق باشید

 27. علی می گوید

  سلام دوستان به نظرتون بهترین راه واسه قبول شدن توی دانشگاه فرهنگیان چیه روزی چند ساعت بخونیم با چه درصد های قبول میشیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   در حال حاضر سعی کن خودت رو درگیر درصد و رشته نکنی،خیلی خوبه که هدف داری ولی الان لازمه که با قدرت ادامه بدی و عقب نیوفتی تو این دوره،ساعت مطالعه نفرات هم مختلف هست و برای همه یکی نیس ولی بهتر هست از 10 ساعت کمتر نباشه و همین روند رو بعد از عید هم حفظ کنی
   امیدواریم موفق باشید

 28. علی می گوید

  سلام ببخشید من که کنکور ۹۷ دادم و درحال تحصیل تو دانشگاه دولتی هستم الان میتونم دوباره برای دانشگاه فرهنگیان شرکت کنم تو کنکور یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   اگر ورودی 97 دانشگاه روزانه هستید ،از دانشگاه روزانه کنکور 98 محروم هستید
   برای اطمینان از آخرین شرایط و نحوه پذیرش می توانید دفترچه ثبت نام کنکور 98 را مطالعه و یا از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش بررسی بیشتری انجام دهید
   موفق باشید

   1. علی می گوید

    بله دانشجوی روزانه هستم ، یعنی از دانشگاه فرهنگیانم محرومم؟ من فقط برای فرهنگیان میخواستم تو کنکور ۹۸ شرکت کنم یعنی فرهنگیان نمیشه،واقعا؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام علی جان
     همونطور که گفتیم اگر ورودی 97 باشی،از دانشگاه روزانه 98 محروم هستی و طبیعتا از دانشگاه فرهنگیان نیز نمی توانی استفاده کنی و تنها می توانی از پردیس پولی، پیام نور ،غیرانتفاعی و آزاد استفاده کنی
     پیشنهاد می کنیم برای اطمینان بیشتر از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش نیز پیگیری کنید
     موفق باشید

 29. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشيد من متولد 76/6/18هستم آيا ميتونم كنكور98 در دانشگاه فرهنگيان شركت كنم؟ امكان داره 13روز اختلاف سنيمو در نظر نگيرن؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   نمیشه با قطعیت گفت نه،اما با توجه به اینکه در دفترچه ثبت نام کنکور 98 اعلام شده احتمالش کمه که پذیرفته بشید ولی می توانید از طریق سازمان سنجش و یا واحد گزینش آموزش و پرورش منطقه خود نیز سوال کنید.
   در کل شرایط دانشگاه فرهنگیان با توجه به علاقه مندان زیاد برای این دانشگاه سخت گیرانه ست.
   هم چنین به این نکته نیز توجه داشته باشید که برای مشاهده شرایط نهایی پذیرش فرهنگیان کنکور 98 منتظر انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 در مرداد ماه باشید
   موفق باشید

 30. mahdiye می گوید

  سلام.من دانشجوی ترم آخر دانشگاه پیام نور هستم و از نظر سنی و معدل مشکلی ندارم اگر کنکور بدم و بتونم رتبه لازم رو کسب کنم داشتن مدرک کارشناسی مشکلی برای گزینش من تو دانشگاه فرهنگیان ایجاد میکنه یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدیه خانم گرامی
   تا جایی که ما اطلاع داریم ،شما هیچ مشکلی ندارید و می توانید پذیرفته شوید
   موفق باشید

   1. Mahdiye می گوید

    اگر اتمام تحصیلم تا شهریور طول بکشه بازم مشکلی نیس؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام مهدیه خانم گرامی
     دانشجویان پیام نور مشکلی برای شرکت در کنکور مجدد ندارند
     ولی برای اطمینان بیشتر می توانید از طریق سیستم پاسخگوی سازمان سنجش نیز پیگیر باشید
     موفق باشید

  2. مهدیس می گوید

   ببخشید لطفا جواب منو بدین خواهشا…راسته که شرایط سنی از ۲۲ به ۲۰ تغییر کرده؟؟؟تو بعضی سایتا زده امسال بیست سال شده…..ینی متولدین نینه اول فروردین ۷۸ نمیتونن پذیرش بشن؟،،

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام مهدیس خانم گرامی
    خیر در حال حاضر شایعه است،ملاک تنها دفترچه انتخاب رشته خواهد بود،در ضمن احتمالش بسیار پایینه که بخوان سن رو کم کنند
    موفق باشید

 31. Montazer می گوید

  سلام ،پذیرش به صورت پیمانی شده ؟ و حقوقی که در دوران دانشجویی میدادن براشته شده ؟ این درسته یا شایعس؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   برای کنکور 97 هر چند تو دفترچه انتخاب رشته به صورت رسمی زده بود اما سازمان استخدامی حکم دانشجو معلم ها رو پیمانی زده بود،که بالاخره با اعتراضات داشنجوها به صورت رسمی شدند،ولی با توجه به شرایط موجود کشور معلوم نیست که از این به بعد باز هم رسمی خواهد بود یا پیمانی ،در مورد حقوق هم اطلاعی نداریم ولی طبق معمول دانشجومعلم ها از مزایای خودشون برخوردارن
   موفق باشید

 32. حسین می گوید

  سلام خدمت شما چرا سن را افزایش دهید به ۲۴ و خبر را مخابره کنید

 33. محمد می گوید

  از وزیر محترم اموزش وپرورش استدعا دارم که سن تربیت معلم را 24 سال ملاک عمل قرار دهید که فرصت دیگری به جوانان پشت کنکور علاقه مند به رشته تربیت معلمی قرار دهید
  باتشکر از اموزش و پرورش محترم.

  1. hani می گوید

   سلام برید ب سایت دیوان عدالت اداری و اعتراضتونو ارسال کنید

 34. sajad می گوید

  سلام لطفا شماره یا کانال این آقا رو برای من بفرستید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سجاد جان
   در این رابطه هنوز کانال یا شماره ای اعلام نشده
   موفق باشید

 35. زهرا می گوید

  من دانشجوی کارشناسی هستم ترم ۴ سال ۹۶ قبول شدم روزانه. آیا نمیشه کنکوربدم؟ میگن باید انصراف بدم ازدانشگام. و به نظرتون ریسک روبکنم که انصراف بدم یانه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم
   برای دانشگاه روزانه بله باید انصراف دهید
   واقعیتش به شرایط خودتون برمیگرده،اگر قبلا شروع کردین به خوندن برای کنکور که می تونید موفق بشید ولی اگر بخواید تازه شروع کنید کارتون سخت تره تا حد زیادی و باید چند برابر بیشتر از بقیه تلاش کنید.
   در ضمن بستگی به رشته فعلیتون هم داره ،با خودتون بشینید تصمیم بگیرید که آیا رتبه لازم رو میتونید کسب کنید و می توانید پذیرفته بشید و واقعا علاقه دارید به معلمی، میتونه در آینده قانعتون کنه؟ و یا اگر رتبه خوبی کسب نکردین یا به فرض پذیرفته نشدین برنامه تون چی برای آینده تون؟!
   در هر صورت علاقه تون رو ارجع قرار بدین،با سایر مشاورین هم می توانید مشورت کنید
   موفق باشید

 36. بدبخت می گوید

  من بخاطر سه ماه نمیتونم وارد دانشگاه فرهنگیان بشم بخدا قسم اگه شرط سنی 23 نذارید ….

 37. عرفان می گوید

  سلام خسته نباشیدببخشیدمیگم شرط معدل داره بررسی میشه یاشرط سن هم بررسی میشه لطفا پاسخ بدیدمن فقط چندماه تااین شرط فاصله دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   واقعیتش دقیق معلوم نیست و ابهام داره ولی احتمالش کمه که بخوان سن رو تغییر بدن و بیشتر معدل مدنظر هست با توجه به لغو شدن حداقل معدل توسط دیوان عدالت اداری
   ولی باز هم این صحبت ها قطعی نیست و باید منتظر ماند تا زمان انتخاب رشته
   موفق باشید

 38. اميني می گوید

  سلام خسته نباشيد من متولد76/6/19هستم ايا ميتونم بخاطر سنم در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته بشم؟ جواب قطعي رو لطف كنيد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امینی عزیز
   با توجه به این مرحله از ثبت نام کنکور 98 ،آموزش و پرورش قید کرده که تحت هیچ شرایطی حداکثر سن تغییر نخواهد کرد
   جواب قطعی رو تنها می توانید از طریق دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 و یا مراجعه حضوری به گزینش آموزش و پرورش منطقه خود جویا شوید
   موفق باشید

 39. اميني می گوید

  سلام خسته نباشيد من متولد76/6/19هستم ايا ميتونم بخاطر سنم در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته بشم ؟ جواب قطعي لطف كنيد

 40. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید

  برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان باید هنگام ثبت نام کنکور سراسری اجباریه که گزینه دانشگاه فرهنگیان رو بزنیم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   معمولا در زمان انتخاب رشته در صورتی که مجاز به انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان شدید می توانید هزینه آن را واریزی و در مصاحبه آن شرکت کنید
   موفق باشید

 41. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید
  برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان هنگام ثبت نام کنکور سراسری لازمه که گزینه دانشگاه فرهنگیان رو بزنیم؟؟

 42. م می گوید

  سلام من کنکور ۹۹که سال بعده انشاالله دومه از بیست و دو سالم میگذره
  یعنی نمیتونم شرکت کنم در فرهنگیان؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  میشه جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   هنوز برای کنکور 98 هم به ظور کاملا قطعی نیست !
   به همین خاطر اصلا نمیشه پیش یینی کرد ولی اگر همون حداکثر 22 سال بمونه مثل سال های قبل از یه تاریخی مثلا مشخص می کنن برای پذیرش، مثلا متولدین 1377/7/1 به بعد میتونن شرکت کنند
   البته باز هم این سن قطعی نیست و باید در زمان خودش مجددا شرایط رو بررسی کنید
   موفق باشید

 43. محمد می گوید

  با سلام. ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان به طور دقیق در کنکور سراسری 98چقدر است؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   می توانید مطلب را زیر مشاهده کنید
   ظرفیت تربیت معلم کنکور 98
   موفق باشید

 44. رامین می گوید

  سلام خسته نباشین.من موقع ثبت نام دانشگاه فرهنگیان رو نزدم فقط زدم سراسری اگه رتبه بیارم میتونم تو دانشگاه فرهنگیان تحصیل کنم؟؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رامین جان
   بله مشکلی نیست،همون زمان انتخاب رشته اگر مجاز شدین میتونید کارت انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان رو خریداری و در آن شرکت کنید
   موفق باشید

 45. سینا می گوید

  من متولد 80 هستم و کنکور 98 شرکت کردم.
  اگر دانشگاه فرهنگیان قبول بشم، نمیتونم برم؟ یعنی هیچ فایده ای داره قبول شدنم؟ چجوریه؟
  ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سینا جان
   در حال حاضر یکی از شرایطش حداکثر 22 سال در نظر گرفته شده و شما مشکلی برای ورود ندارید و در صورت کسب رتبه مناسب می توانید در گزینش دانشگاه فرهنگیان پذیرفته بشید
   موفق باشید

 46. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشيد من خيلي به دانشگاه فرهنگيان علاقه دارم و با توجه به موارد ذكر شده در دفترچه ثبت نام كنكور تمام شرايط رو دارم بجز اينكه سنم دو هفته بيشتره ، درصورت كسب تراز و مصاحبه خوب امكان قبوليم هست ؟ تشكر از پاسخگويي

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   باید دید که در زمان انتخاب رشته آیا معیار سن همان (حداکثر 22 سال) خواهد بود یا خیر ؟ – که اگر تاکید بر 22 سال باشد احتمالا دچار مشکل میشید البته باز برای اطمینان بیشتر می توانید از طریق گزینش آموزش و پرورش و یا گزینش دانشگاه فرهنگیان پیگیر شد
   موفق باشید

 47. مریم می گوید

  سلام لطفا جواب بدید خیلی مهمه.تو کنکور زبان اگه رتبم خیلی خوب بشه.چقد احتمال داره بتونم فرهنگیان برای دبیری زبان انگلیسی برم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   نمیشه احتمال و درصد داد ولی خب قطعا رتبه برای معرفی به گزینش تاثیر زیادی داره
   موفق باشید

 48. ح می گوید

  تو را خدا کاری کنید سن از22 به 24برود آرزویم معلم شدن است

 49. الهه می گوید

  سلام, آخه برایچی اینکارو میکنین, مگه ما چگناهی کردیم, من متولد 73ام ولی نیمه دومم یعنی یکسال دیرتر شروع کردم, تورو خدا 25کنین,

 50. مبین می گوید

  سلام خسته نباشین
  من الان سال دوازدهم انسانی هستم و در سال دهم به اصرار خانواده رشته تجربی بودم و علاقه ای نداشتم و به همین دلیل تغییر رشته دادم.سال دهم معدلم خیلی کم شده بود
  پارسال هم تقریبا ۱۵ شده بود و الان نمیدونم شرط معدل حداقل ۱۵ توی تربیت معلم هست یا نه.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مبین جان
   شرط معدل از طرف دیوان عدالت اداری لغو شده، و منتظریم که آموزش و پرورش نیز در زمان انتخاب رشته رسما این مورد را تایید کنید
   موفق باشید

 51. نگین می گوید

  سلام پی سی کنکور عزیز من سال دوازدهم نظام جدید هستم ، میخواستم بپرسم چند سال گذشته که شرط معدل ۱۵ بود ،این ۱۵ صرفا معدل حاصل از امتحانات نهایی بود یا میانگین سه سال ؟
  من معدل نهایی هام ۱۵ نمیشه اما میانگین سه سال دبیرستانم مطمئنا که خیلی بالاتر از ۱۵ میشه میخواستم بدونم این معدل ۱۵ که میگن دقیقا چه معدلیه؟
  خواهش میکنم سوالمو جواب بدید این مسئله خیلی ذهنمو مشغول کرده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   در سال های گذشته برای گزینش تربیت معلم ملاک معدل کل دیپلم بود
   معدل کل دیپلم هم شامل،معدل کل سه سال دبیرستان می باشد
   موفق باشید

 52. Mhdse.sh می گوید

  سلام خسته نباشید،عذر میخام من میخوام که برای کنکور ۹۹دانشگاه فرهنگیان شروع به برنامه ریزی کنم،ولی نظام قدیم هستم ،آیا محدودیتی وجود نداره؟و کنکور اصلا در سال ۹۹ برداشته نمیشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محدثه خانم گرامی
   تا چند سال آینده هم کنکور پابرجاست،هم چنین قوانین هم احتمال داره برای گزینش تغییر کنه،پس حتما بررسی کنید که از لحاظ سنی شرایطش رو داشته باشید
   موفق باشید

 53. سهیل می گوید

  با سلام من فنی حرفه ای بودم تصمیم گرفتم کنکور نظری بدم تمام امتحانات پیشدانشگاهی رو تو خردادماه دادم ولی متاسفانه یک کتاب موندم شهریور قبول میکنن منو یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیل جان
   بهتره با مدرسه مشورت کنید،ولی شما مهلت دارید تا پایان شهریور فارغ التحصیل بشید

 54. هعی خدا می گوید

  من متولد ۱۳۷۷/۲/۳۱ هستم،سال ۹۹ میتونم کنکور تربیت معلم شرکت کنم؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   واقعیتش برای کنکور 99 هنوز کامل مشخص نیست ولی اگر برای کنکور 99 هم باز سن 22 سال در نظر گرفته بشه احتمالش بسیار کمه،به هر حال امیدوار باشید شاید در آینده نیز شرط سنی تغییر کرد

 55. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید من در حال حاضر کاردانی گرافیکم ولی میخوام بخونم برا دانشگا فرهنگیان.با توجه به اینکه من هنرستان بودم الان میتونم برا فرهنگیان کنکور بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   بله شما می توانید در کنکور شرکت کنید و در دفترچه انتخاب رشته یا پذیرش هم در این رابطه موردی ذکر نشده و احتمالا بتوانید در صورت داشتن شرایط و کسب رتبه مناسب در پذیرش دانشگاه فرهنگیان شرکت کنید،هم چنین میتوانید از طریق سیستم پاسخگوی سنجش نیز در این رابطه پیگیر باشید

 56. رضا کریمی می گوید

  سلام ببخشید آیا واقعیت داره که دانش آموزانی که پدرشان معلم است میتونن کنکور ندن و وارد دانشگاه فرهنگیان شن بجای پدرشان؟؟
  ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رضا جان
   تا به الان چنین خبری نشنیدیم

 57. علی می گوید

  سلام ببخشید من متولد ۲۷/۱۰/۷۷ هستم میخواستم ببینم ک من در کنکور ۹۹ برا تربیت معلم میتونم شرکت کنم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   اگر برای سال آینده هم شرط سن باقی بمونه و همان 22 سال باشه و اگر از ( 1/ 7/ 1377 به بعد) در نظر گرفته بشه ،بله شما می توانید،ولی خب باز باید پیگیر باشید و شرایط حتمی نیست

 58. zaahra می گوید

  با سلام من متولد76/5/20 هستم ایا امسال منو پذیرش میکنن یا دوماه هم مشکل سازه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   احتمالش بسیار کمه، ولی پیشنهاد می کنیم منتظر بمانید تا مرداد ماه دفترچه انتخاب رشته منتشر شود و یا می توانید از طریق مراجعه به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه خود نسبت به شرایط سن مطمئن شوید

   1. zahra.samadi می گوید

    چطوری به هسته گزینش مراجعه کنم سایت داره؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     کافیه به آموزش و پرورش شهر یا منطقه خودتون مراجعه کنید و به این بخش مراجعه کنید و سوالتون رو برای اطمینان مطرح کنید

 59. نازنین می گوید

  سلام میگم حداکثر معدل برای دانشگاه فرهنگیان باید چقدرباشه؟توروخدا جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نازنین خانم گرامی
   حداکثری وجود نداره،در سال های گذشته حداقل معدل 15 در نظر گرفته شده بود،که با توجه به مصوبه دیوان عدالت باید منتظر بمانیم تا ببینیم امسال باز هم معدل در نظر گرفته می شود یا حذف خواهد شد

 60. bahar می گوید

  با سلام.من بهار هستم متولد سال 1377و دیپلم تجربی
  جسارتا میخواستم بدونم امسال یعنی سال 1398 باید چکاری برای ثبت نام تربیت معلم انجام بدم تا برسم به دانشگاه و بتونم وارد بشم

 61. bahar می گوید

  با سلام.من بهار هستم متولد سال 1377و دیپلم تجربی
  جسارتا میخواستم بدونم امسال یعنی سال 1398 باید چکاری برای ثبت نام تربیت معلم انجام بدم تا برسم به دانشگاه و بتونم وارد بشم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   در حال حاضر تنها سعی کنید بهترین تیجه لازم را در کنکور 98 کسب کنید و بعد از آن از طریق کانال تلگرام و سایت با ما همراه باشید تا انشاالله در صورت داشتن شرایط در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته بشید

 62. حسین می گوید

  سلام
  در گزینه ها زدن 22سال تمام که یعنی تا 22سال و 12ماه میشه بعد تاریخی ک اعلام کردن 21 سال تمام میشه که

 63. فاطمه می گوید

  تورو خدا شرایط سنی رو 24سال کنین،،،بخاطر چن ماه بزرگ بودنم یعنی به آرزوم نمیرسم خداااااا،من او لای 76 هستم،،یعنی نمیشه؟

 64. رسول می گوید

  سلام ببخشید یه سوال داشتم که شرط معدل حذف شده یا نه تو رو خدا راهنمایی کنین؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رسول جان
   توسط دیوان عدالت اداری لغو شده ولی باید منتظر تایید آموزش و پرورش باشیم تا در دفترچه انتخاب رشته که ماه آینده منتشر میشه مشخص بشه
   اطلاعات بیشتر را در مطلب لغو شرط معدل دانشگاه فرهنگیان دنبال کنید

 65. سهیلا می گوید

  سلام دانشگاه ازاد تربیت معلم میگیره امسال معدل باید چند باشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیلا خانم گرامی
   دانشگاه آزاد تربیت معلم نداره،معدل هم طبق مصوبه دیوان عدالت لغو شده ولی باید منتظر دفترچه انتخاب رشته ماند

 66. هادی می گوید

  ببخشید من با اینکه معدلم کمه اما واسه آزمونش شرکت کردم اگر تو آزمون سراریش قبول بشم میتونم به این کار دسترسی پیدا کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هادی جان
   اگر شرایط سنی تون مجازه و رتبه تون هم خوب باشه بله البته باید منتظر بمونیم تا در دفترچه ماه آینده منتشر بشه و مشخص بشه معدل ملاک هست یا خیر

 67. آوا می گوید

  سلام میشه راهنماییم کنین من متولد ۲/۱/۷۷ هستم الان ۲۱سالمه و فروردین ۹۹ میشم ۲۲، من برای فرهنگیان سال بعد یعنی۹۹ میخام ازطریق رشته زبان بخونم و ازمون بدم الان من نمیتونم یعنی شرکت کنم سال بعد ؟ توروخدا بهم جواب بدید اینو

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آوا خانم گرامی
   ببینید آینده رو که نمیشه پیش بینی کرد،ولی خب اگر باز هم محدودیت سن داشته باشم و سن حداکثر 22 در نظر گرفته بشه از 77/7/1 به بعد به احتمال زیاد شما نمی توانید در گزینش تربیت معلم شرکت کنید ولی خب اینا همش احتمالاته،شاید اصلا محدودیت سن برداشته شد و یا شایدم سن رو تغییر دادند

 68. حسین می گوید

  سلام..برای تغییر شرط سنی به کجا شکایت کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسین جان
   باید به دیوان عدالت اداری شکایت رو تنظیم و پیگیری کنید

 69. حانیه می گوید

  سلام شرمنده یه چند تا سوال داشتم میخواستم حتما بهشون جواب بدین
  1_من دانشجوی سال سه رشته ریاضی هستم میخواستم کنکور کارشناسی بدم من الان باید از دانشگاه انصراف بدم که بتونم شرکت کنم یانه
  2_من متولد 76/12/14 هستم میتونم تربیت معلم قبول بشم یا نه
  3_من اهل ارومیه هستم میخواستم دراین مورد با یه مشاور خوب حرف بزنم شما میتونین راهنمایم کنین که پیشه کی برم یا نه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حانیه خانم گرامی
   اگر می خواهید برای کنکور 99 شرکت کنید،و دانشگاه سراسری هستید اسفندماه می توانید انصراف دهید،اگر هم دانشگاه غیر روزانه هستید زمان قبولی در دانشگاه جدید انصراف میدید
   2- برای امسال که گفته شده متولدین 76/7/1 به بعد می تونن اما برای سال بعد یعنی کنکور 99 مشخص نیست و اگر همون 22 سال بمونه احتمالش کمتره که بتونید قبول بشید،راه دیگه معلم شدن هم از طریق استخدام آزاد هست که با توجه به نیاز آموزش و پرورش هر سال تعدادی رو از طریق استخدام فارغ التحصیلان سایر رشته ها جذب می کنند
   3- نه متاسفانه فرد خاصی رو سراغ نداریم

 70. نوید می گوید

  سلام
  لطفا پیگیری کنید وشرط سنی دانشگاه فرهنگیان رابرای کنکور99از22 سال به23یا24سال افزایش دهید
  خیلی هاهستن که علاقه به تربیت معلم دارن و با رتبه های عالی فقط به خاطر چند روز یاچند ماه نمیتونن قبول بشن ولی کسانی هستندکه بارتبه عادی دردانشگاه تربیت معلم قبول میشن
  باتوجه به این که کنکور99 سال آخر نظام قدیمی هاست

 71. فریبا رادمند می گوید

  سلام من دبیر تربیت بدنی هستم با مدرک کارشناسی تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم در دانشگاه فرهنگیان آیا برای رشته ی من و ادامه تحصیل در مدرک ارشد شرایطی هست یا نه ممنونم راهنمایی کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فریبا خانم گرامی
   تقریبا از مهم ترین موارد میشه گفت که کارمند رسمی یا پیمانی باشید،آموزش و پرورش با ادامه تحصیل تون موافقت کنه ،مدرک ارشد دیگه ای نداشته باشید
   پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از آخرین شرایط دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور ارشد 98 رو دانلود کنید

 72. تینا شاملو می گوید

  ببخشید من یه سوال دارم ، الان من کنکور دادم ولی در نتایج کنکورم نوشته غیر مجازم در دانشگاه فرهنگیان ، آیا باید قبل کنکور فرم خاص یا ثبت نام خاصی میکردم ؟ اما اون موقع کسی بهم چیزی نگفت الان باید چیکار کنم ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام تینا خانم گرامی
   نه فرم خاصی نداره و مجاز شدن اولیه صرفا بر اساس رتبه و تراز هست،و در صورت مجاز شدن انتخاب رشته رو هم انجام میدید و در صورت قبولی اولیه دعوت به مصاحبه میشید و در نهایت قبولی نهایی در پایان شهریور اعلام خواهد شد

 73. افشین می گوید

  سلام من با رتبه ی 20000و معدل 11 میتونم از فرهنگیان قبول بشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام افشین حان
   رتبه تون بد نیست می تونید برای تربیت معلم ابتدایی امیدوار باشید،در مورد معدلتون هم باید ببینیم که شرط معدل 15 رو برداشتن یا خیر؟

 74. پینار می گوید

  سلام رتبه منم حدود 21000 هس زده مجاز از فرهنگیان میتونم برم یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   وقتی مجاز شدید،می تونید انتخاب رشته فرهنگیان رو انجام بدید و امیدوار باشید

 75. یاس می گوید

  با سلام در دفترچه انتخاب رشته امسال هیچ صحبتی از شرط سنی ندیدم! میتونه دلیلی برای اصلاح محدودیت سنی 22سال باشه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بخش پیوست دفترچه انتخاب رشته رو اگر مطالعه کنید،نوشته شده که حداکثر 22 سال سن شرط پذیرش هستش
   پیوست ها را از لینک زیر می توانید دانلود کنید :
   https://p30konkor.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98/

 76. خدیجه می گوید

  سلام خسته نباشید
  من خواهر زاده من ۷۰۰۰ منطقه ۳ شده وومجاز به تربیت معلم هست ولی زیرگروهش به چیزی ک گفتن نمیخوره بنظرتون میتونه شرکت کنه؟
  بعد این معدل ک گذاشتن معدل کتبی منظوره یا معدل کل؟
  متشکرم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام خدیجه خانم گرامی
   وقتی که ترازشون بالای 6500 باشه و مجاز میشه دیگه مشکلی برای انتخاب رشته فرهنگیان وجود نداره،هر چند شرط سنی 22 سال و معدل 14 هم توجه کنید،غیر این موارد چیز دیگه ای نیست

 77. فائزه می گوید

  سلام من رتبم ۱۱هزار شده تو کارنامه زده مجاز برای انتخاب دانشگاه فرهنگیان ولی از شرط سنی ۲۲سال یک ماه بزرگترم به نظرتون انتخاب کنم درصدی احتمال هست که قبول بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فائزه خانم گرامی
   حقیقتا سخت گیری می کنند،ولی نظر شخصی ما اینه که ثبت نام کنید حتی اگر در مصاحبه بخواید رد بشید به خاطر همین مسئله، چون باز شاید برای سال آینده سن برسه به 24 و دوباره ازتون دعوت به مصاحبه بشه در غیر این صورت نگاهتون به رشته های دیگه باشه،باز با افراد بیشتری مشورت کنید

 78. خدیجه می گوید

  وقتتون بخیر اخه زده مجاز به فرهنگیان ولی ترازش زیر ۶۵۰۰هست

  1. پی سی کنکور می گوید

   اطلاعی نداریم شاید سهمیه خاصی داره در غیر اینصورت باید از دانشگاه فرهنگیان استان تون سوال کنید

   1. ناشناس می گوید

    برو دیوان عدالت اداری در قسمت شکایت مردمی شکایت کن

 79. مهدی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید من امسال کنکور دوممه و پشت کنکوری بودم خواستم بپرسم که مثلا من دانشگاه رجایی رو میزنم بعد تو مصاحبه رد میشم بعد باید برم سربازی یا انتخاب رشته بعدیم که مثلا دانشگاه بوعلی باشه میتونم برم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   سیستم بررسی میکنه الویت هاتون رو اگر رجایی رو رد شدین،اولویت های بعدی رو بررسی میکنه هر کدوم رو تونستید قبول بشید اعلام میکنه ، برای بررسی بیشتر می توانید با سایت سنجش در ارتباط باشید
   قوانین معافیت تحصیلی را نیز در مطلب زیر بخوانید :
   https://p30konkor.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/

 80. مهدی می گوید

  لطفا میشه بگید شرط سنی برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۹۹ کی تعیین میشه؟‌؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   تاریخ دقیقی نداره اصلا شاید در دفترچه ثبت نام و یا حتی تا زمان انتسار دفترچه انتخاب رشته نیز باید منتظر موند

 81. مهدی می گوید

  سلام
  به خاطر ۳ ماه سن بیشتر از ۲۲ به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان دعوت میشیم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   احتمالا دعوت به مصاحبه بشید ولی به احتمال زیاد برای امسال بخاطر سن مردود میشید
   البته شاید هم یه درصدی احتمال داد که همین دعوت به مصاحبه هم یه فرصت باشه برای معرفی به مصاحبه کنکور سال آینده اگر شرط سنی افزایش پیدا کنه

   1. فاطمه می گوید

    سلام خسته نباشید خواهش میکنم جواب بدین.من میخوام کنکور 99بدم ولی1376بهمن ماه هستم.توشرایط نوشتن ۲۲ سال تمام خب یعنی۲۲سالو ۱۲ ماه دیگه چرا پس اشکال میگیرین؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام فاطمه خانم گرامی
     معمولا برای اون 22 سال سقف تعیین می کنند ،برای مثال امسال گفته شده بود حداکثر 22 سال و متولدین 76/7/1 و برای سال آینده احتمالش هست سن افزایش پیدا کنه به 24 سال ولی اگر باز 22 سال بمونه از مهر 77 در نظر گرفته میشه

 82. زهرا می گوید

  تو رو خدا سن دانشگاه فرهنگیان سال 99 رو از 22 به 24 افزایش دهید.

  1. مهدی می گوید

   برید سایت دیوان عدالت اداری قسمت شکایت مردمی شکایت خودتون رو بفرستید براشون انشالله که سن رو افزایش میدن

 83. سعادت می گوید

  سلام جناب مشاور وقتتون بخیر
  من رتبم شده ۶۱۹۲و تراز علمی۷۸۱۱ با توجه ب این ک پذیرش مرد در شهرستان ما ۱۸نفر ۸تا دبیری و ۱۰تا اموزش ابتدایی هست چه قدر احتمال داره ک قبول بشم با فرض اینکه بالاترین نمره را در مصاحبه هم کسب کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعادت عزیز
   تراز مناسی دارید،ولی خب همه چیز دست به دست هم میده و در آخر نتیجه آزمون شما اعلام میشه و امتیاز مصاحبه بسیار بالاست،امیدواریم که در مصاحبه نیز موفق شوید
   در صورت تمایل و قبولی اولیه پیشنهاد می کنیم جزوه سوالات و راهنمای مصاحبه را نیز دانلود کنید

 84. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید من 4مرداد ازمون عملی تربیت بدنی داده ام ازاذربایجانشرقی هستم توی دفترچه هم نوشته یک نفر برمیدارن یعنی این واقعیت داره این همه شایعات چیه خاهش میکنم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارا خانم گرامی
   به هر حال اون شهر موردنظر شما شاید تنها به یک داوطلب نیاز داشته باشد و ظرفیت نهایی هم همینی هست که در دفترچه نوشته شده

   1. سارا می گوید

    اخه این همه هزینه کردیم واسه ازمون عملی یعنی همش الکی بود گفته بودن 200نفربرمیدارن

    1. پی سی کنکور می گوید

     200 نفر؟!
     معمولا یه استان اگه خیلی نیاز داشته باشه نهایتا 15 -20 دبیر تربیت بدنی نیاز داشته باشه

 85. مریم می گوید

  بچه ها بیایید همه اعتراض کنیم تا برای سال بعد سن ورود و به ۲۵ سال برسونن اگه تا ۲۴ سال برسونن من بخاطر ۶ روز نمیتونم سال بعدم شرکت کنم. واسه امسال این همه اعتراض کردیم که تا ۲۴ سال بیارنش ولی فایده ای نداشت.اصلا چرا کسی اهمیت نداد به این همه اعتراض کاش حداقل جوابمونو میدادن که ما بتونیم به دستشان می رسه این اعتراض یا نه

 86. سعادت می گوید

  جناب مشاور مثلا دوست من شده ۱۳هزار منطقه ۳با سهمیه ایثارگری ۵درصدشده ۳هزار و تراز ۷۱۰۰برای دانشگاه فرهنگیان آیا سهمیه ایثارگری هم محسوب میشود یا فقط تراز ۷۱۰۰نسبت ب بقیه داوطلب ها قابل قبوله؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   در مورد سهمیه 5 درصد نظات خیلی متفاوته،معمولا به تراز داوطلبانی توجه می کنند که در یک کد رشته خاص درخواست دارند،البته رتبه هم بی تاثیر نیست در مجموع قبولی

 87. armin می گوید

  سلام خسته نباشید . من آزمون عملی تربیت بدنی شرکت کردم . استان خوزستان هستم . اما تو دفترچه . تو ناحیه و منطقه ما هیچ دانشگاهی . دبیر تربیت بدنی نمی گیره . و فقط استان های کم و خاصی پذیرششو دارن مثل تهران و اصفحان . در حد ۲ نفر دانشجو می خوان . می خوام بدونم چرا اینقدر کم پذیرش داره و اینکه شانس قبولیم چقدره . رشتم ریاضی رتبمم ۱۱ هزار

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آرمین عزیز
   قبولی در دانشگاه فرهنگیان بومی هستش،یعین شما که خوزستان هستید فقط در خوزستان و شهرهای خودتون می تونید شرکت کنید،چون استخدام قطعی هستش معمولا بر اساس نیازشون استخدام می کنند و شاید منطقه مورد نظر شما فعلا نیازی نداره به نیرو
   شانس قبولی هم به تراز شما و سایر داوطلبان منطقه مورد درخواست بستگی داره

 88. معصومه می گوید

  سلام لطفا جواب بدین.. من الان متولد ۷۹ .۱۰ بهمن هستم رشتم کامپیوتر کارو دانشم میخوام معلم بشم کنکور کامپیوتر هم دادم ولی هنوز جوابش نیومده دیپلمم هنوز اخر این ماه میدن مدل امسالمم ۱۷.۶۳ شده قدمم ۱۶۸ .. میتونم معلم رشته خودم بشم؟ لطفا فقط جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام معصومه خانم گرامی
   دفترچه انتخاب رشته سال گذشته تون رو چک کنید که آیا تربیت معلم داخلش هست،استخدامی و معلم شدن یا از طریق کنکوره یا از طریق استخدامی جداگانه برای فارغ التحصیلان لیسانس به بالا

 89. فرشته می گوید

  سلام من ترازم در رشته تجربی9050 ورتبه در سهمیه 5درصد ام2210 شده شهرمون یک دبیری و8تااموزش ابتدایی میخواد به نظرتون شانسم چقدره /دختر
  یه سوال دیگه هم دارم اینکه من از ازمون تربیت بدنی خبر نداشتم وشهرمون 4تا میخاد یعنی دیگه نمی تونم انتخابش کنم

  1. فرشته می گوید

   ببخشید اشتباه شد رتبه ام2210

  2. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشته خانم گرامی
   باید در آزمون عملی شرکت می کردید که شرکت نکردید و بعیده مجددا آزمون عملی بگذارند ولی می توانید با دانشگاه فرهنگیان استان تون یا سازمان سنجش تماس بگیرید
   شانس تون زیاده امیدواریم موفق باشید،در صورت قبولی اولیه فایل مصاحبه را از سایت تهیه کنید کمک زیادی بهتون میکنه

 90. فرشته می گوید

  ببخشید اینکه میگن اگه انتخاب های تربیت معلم 1تا10نباشه دعوت به مصاحبه نمی شید راسته

  1. پی سی کنکور می گوید

   نه درست نیست نیست معمولا ،ولی یه صحبتی هست که تربیت معلم رو تو اولویت های اولتون بزارید شانس بهتری دارید

 91. مهدی می گوید

  سلام لطفا یه کاری بکنید شرایط سنی از۲۲ به ۲۳تغییر بکنه به جز معلمی به چیز دیگه علاقه ندارم.

 92. نرگس می گوید

  سلام
  تراز رو کجای کارنامه نوشتن؟کدوم قسمتش میشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نرگس خانم گرامی
   نمره کل نهایی همون تراز هستش
   پیشنهاد می کنیم مطلب زیر را بخوانید :
   توضیحات کارنامه کنکور 98

 93. نرگس می گوید

  ببخشید من نمره کُلمو (تراز) زده 6200 اما مجاز به انتخاب فرهنگیان و رجایی شدم..الان یعنی در هر صورت قبول نمیشم؟برای زبان و هنر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نرگس خانم گرامی
   سهمیه خاصی دارید؟ ،چون در دفترچه ذکر شده که حداقل 6500 باید باشه ترازتون ولی خب باز باید از آموزش و پرورش منطقه تون یا دانشگاه فرهنگیان استان سوال کنید

   1. نرگس می گوید

    سهمیه5درصدی دارم
    و یه سوال دیگه،برای تهران،اگر کدرشته هاییو که نوشته اولویت با بومی فشافویه و…هستش رو بزنم فرهنگیان یا رجاییِ تهران قبول میشم یا پردیس های اطراف تهران؟
    من بومی شهر تهرانم

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام نرگس خانم گرامی
     شما که ساکن شهر تهران هستید همون شهرهایی رو در اولویت بگذارید که نیازمند داوطلب بومی خود شهر تهران هستند و برای سایر شهرهای استان هم اولویت با داوطلبان همون مناطق هست و اگر به حدنصاب نرسید که شاید شما معرفی بشید که به این شکل هم احتمالش کمه

 94. فهیمه می گوید

  با سلام.
  من متولد ۱۳۷۵/۷/۱ هستم. یعنی هنوز ۲۳ سال تمام نیستم. و هنوز ۲۲ سال ۱۱ ماه دارم هنگام ثبت‌نام در دانشگاه. آیا میتوانم در دانشگاه فرهنگیان ثبت‌نام کنم؟
  با تشکر از وقت شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فهمیه خانم گرامی
   سقف تعیین کردن برای سن ، حداکثر 22 سال (متولدین 1 مهر 76 به بعد میتونن برای کنکور 98) شرکت کنند

 95. M می گوید

  سلام وقتتون بخیر. ببخشید نحوه گزینش اموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان چطوریه؟
  یکجا داخل دفترچه نوشته بود کشوریه یعنی چی؟
  میتونیم شهرستان اطرافمونو انتخاب کنیم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   گزینش دانشگاه فرهنگیان اکثرا بومی گزینی هستش،به این خاطر که مثلا شما تهران هستید چطوری میتونید 8 سال تو منطقه مرزی خدمت کنید؟!،به همین خاطر جلوی هر کدرشته تربیت بدنی نوشته شده که اولویت با کدوم شهراست و در همون شهر هم باید تعهد خدمتی 8 ساله بده

 96. ناهید می گوید

  سلام خسته نباشید بعده قبولی و فارغ التحصیلی در فرهنگیان برای دختران محل خدمت چجوری خواهد بود اگر دختری ازدواج کرد و همسرش شهر دیگه ای بود انتقالی میشه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ناهید خانم گرامی
   انتقالی خیلی سخته ،چون تاکید شده حتی در صورت ازدواج هم موظفید تا 8 سال در اون منطقه مورد نظر خدمت کنید

 97. الکس می گوید

  با سلام من متولد 77.06.26 هستم آیا برای کنکور 99 می تونم فرهنگیان شرکت کنم ؟ ممکنه بخاطر 5 روز سخت گیری نکنن؟ سالهای قبل همچین اتفاقی افتاده ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   نمیدونیم واقعا چی بگیم تو شرایط نوشته شده که تحت هیچ شرایطی شرط سنی تغییر نمیکنه ،و احتمالش کمه که قبول بشید ولی شاید برای اطمینان بد نباشه از دانشگاه فرهنگیان استان تون سوال کنید یا مراجعه حضوری به هسته گزینش آموزش و پرورش منطقه تون

 98. ریحانه می گوید

  سلام من عملی تربیت بدنی مو خوب دادم .اولویت اولمم تربیت بدنیه. می خوام بدونم شانس دارم برای قبولی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   هر چقدر ترازتون بیشتر باشه شانس تون برای معرفی بیشتره

 99. لیلی می گوید

  سلام خسته نباشید یک چشم بیناهم میتوان در دانشگاه فرهنگیان پذیرش شد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   احتمالش کمه به این صورت بخواهند شما رو پذیرش کنند

 100. لیلی می گوید

  سلام خسته نباشید یک چشمم دید نداره میتوانم در دانشگاه فرهنگیان پذیرش بشم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام لیلی خانم گرامی
   بخش معاینات پزشکی این مقاله رو کامل بخونید :

   قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم)
   | – هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم؛ – دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ – ضایعات وسیع ، شدید و غیر قابل درمان در هردو قرنیه؛ – کور رنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آن ها ضروری می باشد ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بالامانع است – نابینایی در یک چشم

 101. فاطمه می گوید

  کجا باید اعتراض کنیم سن فرهنگیانو از ۲۲ به ۲۴ برسونند؟؟خواهشا بیاید باهم متحد باشیم حتی اقای حسین خنفیری گفته ما مشکلی ندارین سن از ۲۲ به ۲۴ تغییر پیدا کنه

  1. H.h می گوید

   سلام‌‌‌…این خواسته ی خیلیاس…بیاین یه گروه تشکیل بدیم و متحد شیم

 102. یزدان می گوید

  با عرض سلام ببخشید امسال گزینش رشته آموزش زبان انگلیسی کشوری هست؟رتبه کشوری من ۱۲۵۰۰ شده و رتبه منطقه من 5000 هست درضمن بومی منطقه دو و ناحیه ۶ هستم خواستم ببینم با این رتبه رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه رو میارم ؟ برای گزینش رشته آموزش زبان انگلیسی رتبه کشوری ملاک هست یا رتبه منطقه؟ با تشکر از سایت فوق العاده شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام یزدان عزیز
   سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور
   معمولا استخدامی های آموزش و پرورش در چند سال اخیر بومی شده و استانی مگر اینکه برای یک رشته خاص گفته بشه که باز احتمالش خیلی کمه
   معرفی اولیه به مصاحبه بستگی به تراز داوطلبان علاقه مند به یک کد رشته محل خاص داره

 103. ریحانه می گوید

  سلام خسته نباشین ببخشین یه سوال داشتم …اونایی که مجاز دانشگاه فرهنگیان نشدند تو کارنامه سنجش براشون نوشته شده به خاطر شرکت در عملی تربیت بدنی فقط مجاز به انتخاب اموزش تربیت بدنی فرهنگیان می باشین ….واقعا میشه تربیت بدنی فرهنگیان این طوری قبول شد …با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   بله این نکته گفته شده،و مشخص نیست ولی با این حساب تربیت بدنی این دانشگاه را انتخاب کنید

 104. فهیمه می گوید

  با سلام
  من اگر امسال شبانه دانشگاه اصفهان برم و قبل از کنکور سال آینده انصراف بدم و در کنکور سال آینده روزانه دانشگاه اصفهان همون رشته قبول بشم، واحد هایی که در دوره شبانه پاس کردم رو برام تطبیق میدن؟
  با تشکر از وقتی که میذارید

 105. ریحانه می گوید

  سلام خسته نباشین ..من فقط مجاز به اموزش تربیت بدنی فرهنگیان هستم…عملیشو خوب دادم ..به نظرتون شانس قبولی دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ریحانه خانم گرامی
   به هر حال بستگی به تراز سایر دوستان علاقه مند هم داره برای معرفی و مصاحبه هم قسمت مهم قبولی هستش

 106. Eynemli می گوید

  با سلام وقتتان بخیر، با تراز 5800 مجاز فرهنگیانم به مصاحبه دعوت میشم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   حداقل تراز باید 6500 باشه

 107. hamid می گوید

  سلام ببخشی جواب انتخاب رشته کی می اید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمید جان
   حدودا 20 شهریور

 108. سهیلا می گوید

  سلام
  ببخشید با تراز ۶۸۰۰ تجربی منطقه ۲ شانس قبولی فرهنگیان رو دارم؟
  خواهش میکنم جواب بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سهیلا خانم گرامی
   تا حدی شانس دارید و اگر معرفی بشید امتیاز مصاحبه تون خیلی مهمه

 109. zahra می گوید

  من امسال دوازدهم تربیت بدنی هستم.کنکور 99.آیا میتونم وارد دانشگاه فرهنگیان بشم.رشتم فنیه?

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   رشته شما جزو رشته های فنی و حرفه ای یا هنرستان هستش؟

 110. ثنا می گوید

  سلام.توروبه خدا جواب بدید.من نمره چشمم نزدیک به ۸.فرهنگیان قبول میشم؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ثنا خانم گرامی
   در مورد میزان بینایی گفته شده که :
   قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم)
   در کل بهتره حتما در مصاحبه شرکت کنید و افراد عینکی هم پذیرش میشن، فقط میزان دقیقش توسط پزشک حاضر در گزینش مشخص میشه

 111. الهه می گوید

  سلام.خواهشا این سوال منو جواب بدین خیلی استرس گرفتم.مشاور ما گفت دبیری را اول بزنم و بعد بقیه رشته هارا.حالا اگه من دبیری را برای مصاحبه قبول بشم ولی تو مصاحبه رد بشم بقیه اولویت ها بررسی خواهد شد؟؟نکنه یه وقت بررسی نشه و من بمونم برای سال بعد؟؟
  اگه تو مصاحبه قبول بشم چی؟اولویت های دیگه بررسی میشه که حق انتخاب داشته باشم؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهه خانم گرامی
   بله اول دبیری رو بررسی می کنند اگر که شرایط داشتید میرید مصاحبه قبول شدید که مبارکه اگر هم نشد اولویت های بعدی تون بررسی میشه،پس جای نگرانی نیست

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.