تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

شرایط استفاده از تک ماده در دوازدهم چیه؟ + تک ماده دهم و یازدهم

شرایط قبولی و تک ماده در امتحانات داخلی و نهایی متوسطه دوم

شرایط قبولی و استفاده از تبصره و تک ماده دهم و یازدهم و دوازدهم

پی سی کنکور : گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که دانش آموز نمی تواند در امتحانات نهایی و پایان ترم نمره قبولی را کسب کند. و  به نوعی می توان گفت برخی از داوطلبان به دلایلی دچار تجدید شدن در پایه دوازدهم می شوند. راهکار کمکی که می تواند در صورت دارا بودن شرایطی باعث قبولی شود تک ماده یا تبصره است. در همین راستا در ادامه توضیحات مفصلی را درباره شرایط تک ماده در پایه دوازدهم و همچنین سایر پایه های دهم و یازدهم ارائه خواهیم داد.

بر اساس آئین نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه، تک ماده فرصتی مناسب برای دانش آموزانی است که در ایام امتحانات بنا بر عللی چون بیماری شرایط مناسبی برای امتحان دادن نداشته و مطابق ضوابط برای آن‌ها تبصره صادر شده است.

نمره حد نصاب قبولی در دروس متوسطه دوم چقدر است ؟

حد نصاب قبولی در هر درس ۱۰ و در دروس شایستگی های فنی و غیر فنی شاخه فنی و حرفه ای ۱۲ است. در شاخه کاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استاندارد مهارت، است.

 

شرایط قبولی در امتحانات پایه دوازدهم 

با توجه به اینکه در این مورد سوالات فراوانی وجود دارد،و هم چنین آیین نامه ها و بخشنامه ها هم  دارای ابهاماتی است،دو برداشت متفاوت را از شرایط قبولی و نحوه استفاده از تک ماده را خدمت شما عزیزان قرار می دهیم : 

برداشت اول به نقل از بخشنامه سال 95 و گفتگوی ایسنا با مدیرکل آموزش دوره دوم متوسطه :

 

– شرايط قبولی در امتحانات غير نهايی دوازدهم:

قانون ماده 69 : در امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس های غیرنهایی، قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس ، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 70 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی را در درس یا درس هایی احراز نکند یا  درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد، میتواند در امتحانات همان درس یا درسها، در شهریورماه و دی ماه شرکت کند و در صورتی در هر درس، قبول شناخته میشود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دیماه، شارکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود وگواهینامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– شرايط قبولی در امتحانات نهايی دوازدهم :

قانون ماده 71 در امتحانات نهایی، دانش آموزی در هر یك از درس ها، قبول شناخته میشود که: 

الف) نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 7 نباشد.

ب) نمره سالانه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی (نمره 10) نباشد.

نکته : در دروس غیرحضوری، کسب نمره نصاب قبولی (نمره 10) در امتحانات نهایی ملاک عام خواهد بود.

نکته : آن دسته از درسهای فنی و حرفهای که نصاب قبولی آنها 12 است، از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموزان باید در امتحانات نهایی، نصاب قبولی را کسب کنند.

نکته : شرایط قبولی دانش آموزان در درسهای پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

 

شرایط استفاده از تک ماده : 

نمره سالانه باید بالای 10 باشد.

نمره برگه : 7 تا 9/75 باشد.

 


برداشت دوم ؛ به نقل از فایل منتشر شده توسط برخی از دبیران و مشاوران :

شرایط قبولی :

شرط اول : باید دانش آموز نمره سالانه 10 و بالاتر کسب کند.

شرط دوم :باید نمره برگه امتحانی 7 و بالاتر باشد.

مثال :

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : 7 و (بالاتر) در مجموع قبول

نمره سالانه : 10 و (بالاتر) ، برگه امتحانی : زیر 7  شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : بین 7 تا 10 ، برگه امتحانی : – (سالانه ملاک است) شرایط تبصره و تک ماده را دارد

نمره سالانه : زیر 7 ، برگه امتحانی : زیر 7 در مجموع مردود

 

* بالاخره تکلیف چیست،باید طبق کدام قانون تک ماده عمل کرد؟

ما سعی کردیم هر دو برداشت و هر دو نسخه بخشنامه رسمی و غیر رسمی را منتشر کنیم، و معیار نیز تنها منابع آموزش و پرورش می باشد ، پس به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای بررسی شرایط کسب تک ماده و ثبت درخواست اعمال تک ماده به مدرسه مراجعه کنید.

– نحوه محاسبه نمره سالانه چگونه است ؟

نمره سالانه

– شرايط قبولی در امتحانات دهم و یازدهم 

قانون ماده 67 : پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره سالانه وی در هر درس، کمتر از نصاب قبولی(نمره 10) آن درس نباشد.

قانون ماده 68 : دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند، می تواند در امتحانات همان درس یا درس ها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درس ها قبول شناخته میشود که نمره وی کمتر از نصاب قبولی نباشد.

نکته : اعلام نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت می کنند، صرفا بر مبنای 20 نمره امتحان پایانی خواهد بود.

نکته : در شاخه کاردانش، چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخشهای آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته میشود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

 

– تا چند درس می توانیم از تبصره و تک ماده استفاده کنیم ؟

 • برای امتحانات داخلی هر دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس داخلی از تبصره و تک ماده استفاده کنند
 • برای امتحانات نهایی نیز هر دانش آموز پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می توانند در دو درس از تبصره و تک ماده استفاده کننند.

 

– دانش آموز دهم و یازدهم و دوازدهم در چه صورتی فارغ التحصیل می شوند؟

قانون ماده ۸۲ – دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد

 

– اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره و تک ماده استفاده کند باید چکار کند؟

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال ؛ اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره استفاده کند و مایل باشد در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و نمره‌اش را ارتقا دهد باید چه کند؟ گفت: در آیین نامه پیش بینی شده که ولی دانش آموز می‌تواند مراجعه کند و درخواست کتبی بدهد تا دانش آموز در امتحان شهریور شرکت کند.

او ادامه داد: اگر نمره دانش آموز در شهریور بالاتر شد، جایگزین می‌شود و دانش آموز از این مزیت استفاده می‌کند، اما اگر نمره‌اش پایین‌تر شد، همان نمره قبلی که در سیستم داشت برایش منظور می‌شود.

منابع : آموزش و پرورش،ایسنا

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=2095

ممکن است شما دوست داشته باشید
510 نظر
 1. Negin می گوید

  من یک درس نهایی رو در برگه ۶/۲۵ شدم و نمره سالانه اش ۷/۷۵ هست شامل تک ماده نمیشه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   با مدرسه صحبت کردید؟

 2. نوری می گوید

  سلام میشه بگین دروس داخلی متوسطه دوم برای تبصره چیه؟ودروس نهایی کدوم درسا هست

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نوری عزیز
   دروس که به صورت نهایی برگزار نمیشن، داخلی محسوب میشن

 3. Mohammad می گوید

  سلام
  من پایه دوازدهمم
  تا جایی که میدونم برا مثال برا امتحانات نهایی اگه نمره سالانه بالای ده باشه اما نمره برگه زیر هفت میشه از تک ماده استفاده کرد تو سایتای دیگه هم خوندم اینو گفتن و وتا از درسام سالانشون بالای 10 و برگه زیر هفته.
  ولی اینجا شما میگید نمره برگه هم باید بین 7 و 9.75 باشه مدرسمونم تا چن وقت پیش میگف زیر هفت هم میشه تک ماده استفاده کرد ولی الان میگن باید بالای هفت باشه نمره برگه. واقعا گیج شدم و نمدونم چیکار کنم منبع درستی هم نتونستم پیدا کنم لطفا راهنمایی کنید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد عزیز
   حقیقتا ما هم دو تا برداشت موجود رو نوشتیم ولی به نظر ما هم همین نمره سالانه ملاک هست و با نمره زیر 7 هم امکانش هست تک ماده زد به شرطی که نمره سالانه شرایطش رو داشته باشه
   شما اگر خودتون تک ماده کردیدا یا دوستان تون و خلاف این صحبت ها بوده حتما ما رو در جریان بگذارید

 4. es hagh می گوید

  سلام
  من ریاضی رو ۱.۵ تو برگه شدم
  و نمره سالیانه رو ۹.۵ شدم
  الان میتونم از تبصره استفاده کنم یا باید شهریور برم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام به شما
   طبق اطلاعات موجود باید امکانش باشه،مراجعه کنید به مدرسه
   و لطفا نتیجه رو بهمون اطلاع بدید

 5. Ali می گوید

  سلام.
  من یازدهمم و درس فیزیک رو ۹.۷۵شدم.
  الان توی تیرماه هستیم و تازه کارنامه اومده
  میتونم از تک ماده استفاده کنم؟
  مهلت داره یا نه..؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   باید بتوانید استفاده کنید
   بهتر با مدرسه در تماس باشید

 6. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید
  ی سوال دارم
  من دوازدهمم اما از دهم سه تا افتاده دارم فک میکنم دوتاش بالای 7 هس و از دوازدهمم سه تا افتاده دارم ک بازم دوتاش بالای 7 هس
  نمیشه واس 4 تا درس ک بالای7 هستن تک ماده یا تبصره زد؟؟
  ک اون دوتا رو شهریور پاس کرذ

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   هر شخص تا 4 درس رو در کل دبیرستان میتونه تک ماده بزنه، بهتر ماجعه کنید و پیگیر باشید در صورت داشتن شرایط براتون اعمال بشه

 7. ساجده می گوید

  سلام اگر در سال نهم از تک ماده استفاده شده باشد ایا میتوان سال بعد نیز استفاده کرد از تک ماده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ساجده خانم گرامی
   به نظر ما مشکلی نداره، باز می توانید سوال کنید

 8. فریبا می گوید

  سلام ، تو کارنامه اگه زیر ۷ بگیریم سیستم تا ۳ یا ۲ درس خودش قبول میزنه بقیه مردود میشه؟ چون من کارنامه گرفتم همش قبولم یدونه مردود دارم ولی‌ مدرسه میگه حالا ببینیم چیکار میکنیم.
  میتونم از تبصره استفاده کنم یا سیستم خودش زده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فریبا خانم گرامی
   نمره سالانه رو محاسبه کنید

 9. سپهری می گوید

  سلام ممنون از توضیحاتی که واقعا تو سایت شما بود عالیه ، فقط یک سوال من الان شرایط دو تا تک ماده رو دارم میخواستم بدونم آیا معدل کتبی کم میشود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سپهری عزیز
   به هر حال آخرین نمره قبولی شما در اون درس در معدل کتبی محاسبه میشه

 10. فرشته می گوید

  سلام وقت بخیر
  برای تک ماده باید رفت مدرسه فرم پر کرد یا خود سیستم تک ماده رد میکنه؟ و اینکه اگر باید فرم پر کرد هنوز مهلتش باقی مونده با توجه به اینکه دو هفته از جواب امتحانات میگذرد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فرشته خانم گرامی
   بهتره به مدرسه مراجعه کنید و درخواست بدید اگر شرایطش رو داشته باشید، چون هر دو حالتش به نظر ما ممکنه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]